Ajax-loader

'magyar kultúra' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Nagyné Horváth Magdolna - Olvasás, ​szövegértés - 5. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyiri Istvánné - Szövegértést ​fejlesztő gyakorlatok - 4. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kászonyi Dániel - Magyarhon ​négy korszaka
Kászonyi ​emlékirata egészen mostanáig csak a szakemberek előtt volt ismert, hiszen 1868-ban jelent meg először és utoljára, akkor is németül, Lipcsében. Pedig nemcsak fontos forrásértékű emlékirat, hanem izgalmas, lebilincselően érdekes olvasmány is, s a laikus olvasónak is olyan ismeretanyagot nyújt a reformkor és a szabadságharc, majd az emigráció éveinek történetéből, melyet csak ebből a könyvből ismerhet meg; olyan részletekről tudósít, olyan személyes élményekről számol be, melyek sok új mozzanattal világítják meg, hozzák emberközelbe ama nagy idők eseményeit. A négy részre osztott könyv színes, eleven képet rajzol a szerző ifjúkoráról, köznemesi családjáról, előkelő, arisztokrata rokonairól, majd az 1832-1936. évi pozsonyi országgyűlés eseményeiről és történelmünk néhány nagy alakjáról, elsősorban Kossuthról; később pedig a bécsi forradalom eseményei, Kászonyi kalandos futárszolgálatai, a szabadságharc epizódjai kerülnek könyvének középpontjába. Emlékiratának talán legérdekesebb része az, melyet londoni éveiről, a magyar, lengyel és olasz emigránsokról, az emigráció belső életéről és politikai tevékenységéről írt; forrásértékén túl színvonalas irodalmi alkotás is, letehetetlen olvasmány. Könyvének utolsó részében visszatérésének történetét mondja el - nem kevésbé érdekesen -, s meggyőzően hiteles képet fest a kiegyezés korának politikai és társadalmi viszonyairól, az ország közérzetéről. Kászonyi művét két kiváló történész készítette sajtó alá: Márkus László írta a bevezető tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket, Kosáry Domokos pedig a német szöveget tolmácsolta magyarul.

Tamási Áron - Tamási ​Áron válogatott művei I-II.
Ábel ​a rengetegben Ábel az országban Ábel Amerikában Jégtörő Mátyás Válogatott novellák Színművek: - Énekes madár - Csalóka szivárvány Bölcső és bagoly

D%c3%b6w_cs%c3%b3ti0057
Híres ​szerelmesek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Híres ​szerelmesek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mattenheim Gréta - Magyarország
_Ki_ ​volt Vajk, és mi fűződik a nevéhez? _Miben_ jeleskedik a mudi? _Hol_ találtak dinót hazánkban? _Mit_ jelentett, ha valakinek kitették a szűrét? _Mi_ volt Rózsa Sándor legnagyobb fogása? _Milyen_ repülői vannak a magyar légierőnek? _Mit_ gyúr galacsinná a ganéjtúró? _Kik_ elől menekültek el a törökök Mohácson? _Mit_ nevezünk tiszavirágzásnak? _Mivel_ hadakoznak a páncélos vitézek az Országház tetején? _Mikor_ nyitotta meg kapuit a Művészetek Palotája? Kíváncsi vagy a válaszokra? Akkor utazzunk együtt Magyarország izgalmas világában! _100_ állomáson _100_ kalandban lehet részed! S miközben megismerkedsz hazánk természeti és kulturális értékeivel, a kvízkérdésekkel tesztelheted tudásodat.

Annelys de Vet - Bujdosó Attila - Magyarország ​szubjektív atlasza
Meg ​lehet-e rajzolni Magyarország portréját egyetlen, közösen fogott ceruzával? Sikerült-e bármennyire is feltérképeznünk ezt az országot minden optimizmusával és pesszimizmusával, büszkeségével és költőiségével együtt – egyetlen kiadványban? A Kitchen Budapest médialabor és Annelys de Vet holland tervező ötven fiatal alkotót hívott össze, hogy hazájukról képet alkossanak. Folklorisztikus klisék helyett az alkotók lefegyverző, személyes, részvételre épülő történeteket mesélnek el, amelyek így, összefűzve, a mai magyar lélekre világítanak rá. A XX. század legjellegzetesebb népi épületeitől kezdve vízparti vityillókon át buherált kerítésekig, a legjobb és legrosszabb dolgoktól ártatlan gyerekversekig és nemzeti méreteket öltő korrupcióig, fröccstől és ropitól a zöldségeskertekig és kiárusított termékekig. Ezek a szokatlan történetek együtt fejezik ki mindazt, hogy a kulturális identitás folyamatos mozgásban van, azt mindig szempontok sokasága befolyásolja és ezért definíciószerűen multikulturális. Ahogyan Parti Nagy Lajos a bevezetőjében írja: „Aki fellapozza ezt a különös és kézenfekvő könyvet, az különös és kézenfevő dolgokat tudhat meg Magyarországról.”

Harmath István - Katsányi Sándor - Veszprém ​megye irodalmi hagyományai
Kézikönyvünk ​összeállításával gyakorlati célt kívántunk szolgálni: segíteni azoknak, akik Veszprém megyében az irodalmi hagyományok ápolásán fáradoznak, tanároknak, nevelőknek, könyvtárosoknak, népművelőknek. Ez a szándék határozta meg az anyag kiválasztását és elrendezését. Szöveggyűjteményünkben nem reprezentatív tájantológiát kívántunk adni, hanem az irodalmi élet időrendben közölt dokumentumaival bemutatni Veszprém megye irodalmi életének folytonosságát a másolóbarátoktól napjainkig. Ugyanakkor nehezen hozzáférhető dokumentumok közreadásával meg akartuk könnyíteni az irodalom tanítóinak s a hagyományok ápolóinak munkáját.

Arany János - Arany ​János összes művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar_m%c5%b1vel%c5%91d%c3%a9st%c3%b6rt%c3%a9net
20

Ismeretlen szerző - Magyar ​művelődéstörténet
Az ​1940-es évek elején kiadott ötkötetes Magyar művelődéstörténet után 1997-ben jelent meg először nagyobb szabású összefoglaló a magyar kultúra múltjáról. A munka tematikája sokfelé ágazik, mégis a történetkutató tudományok együttműködéséből egységesen bontakozik ki az a kulturális-civilizációs folyamat, amelyet mai hazájába érkezése előtt, majd 1100 éves Kárpát-medencei története során a magyarság létrehozott, és ami földrészünkbe gyökereztette, egyedi vonásokkal ruházta föl a magyar művelődést. A kötet egyes fejezetei a nagy történelmi korszakokat és stílusáramlatokat követik, azonban nemcsak a szűkebb értelemben vett kultúrát (művészetek, oktatás, tudomány) tárgyalják, hanem jóval szélesebb kitekintéssel az életmódot, a mentalitást, a mindennapi gondolkodást, az ember és természet sokrétű viszonyának alakulását és az egészségügyet is. A könyv kedveltségét és keresettségét, széles körű használatát tanúsítja, hogy első megjelenése után rövid idővel több újabb kiadást ért meg. A jelenlegi kötet tetszetősebb kiállítású, a szerzők újabb részletekkel, kutatási eredményekkel és szakirodalommal is bővítették, képanyagát frissítették.

Hernádi Miklós - Olyan, ​amilyen?
Tartalom Előszó ​helyett Egy házban Első félkör: együttélés Fiatalok előnyben? Sok férfi sok nő A házibulikról A túlterhelt család Felesleges apák Tanuló gyerekek Nyelvi kiszolgáltatottság? Kinek nevezzelek? Autósvilág Magyarországon Kovács úr feltámadása Magyar ember a zsebébe nyúl Két álom között Értekezés a sorállásról Társasházi társadalom Társasházi teherpróba Betegek vagy bűnözők? A famozsártól a családfáig A hallgatás és a titok Ünnepek, részletre Második félkör: tömegkultúra Az unalom Régi tárgyak Népművészeti láz Csomópontok Fényképezés A képregény Tévévetélkedők Közhelyek kártevése Vigyázat! Zsargon! Irodalmunk adóssága Munkások, akik írnak Táncdalfesztivál Sok a zene A vidámság kora A sport mai arca Gigászok a pályán Sportfazon Modern hiedelmek A tudomány, és akiknek már nem kell Nem akarok ellazulni Utószó helyett Várható élettartamom

Szakál László - Híres ​emberek híres receptjei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_40392
88 ​Tolna megyei népdal Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - 88 ​Tolna megyei népdal
Tolna ​megye igen gazdag népművészeti kincsekben, ezen belül népzenei hagyományokban. Lapozzunk bele bármelyik ének-zenetankönyvbe, vagy népdalkiadványba, hallgassunk meg akármilyen népzenei műsort a rádióban, televizíóban, vagy dalostalálkozón, biztosan számos tolnai dalra bukkanunk. Köz-Tolna, Nyugat-Tolna, Kelet-Tolna, Sárköz, Székelység dalait ismerhetjük meg.

Nemes Károly - Sodrásban...
Tartalom Bevezetés 1945-1947 A ​felszabadítás után A kezdet A hagyományok Az első játékfilmek 1948-1949 Az államosítás A Talpalatnyi föld A valóságkutatás 1950-1952 A sematizmus térhódítása A "sematikus" korszak alkotásai 1953-1955 Az átalakulás csírái 1955 - fordulat a filmművészetben? A valóság új értelmezése A magyar film először a csúcson 1956-1957 Filmművészeti formanyelv és filmművészeti forma Művészet és ember 1958-1962 A magyar "cinéma direct" A Balázs Béla Filmstúdió Az animációs film Makk Károly Részeredmények 1963-1968 A múlt mint kiindulópont "Szembesítés" Az eszménykép és a cselekvés A felelősség problémája 1969-1970 Az új világ Dokumentum és kritika Jegyzetek Bibliográfia

L. Szabó Tünde - Szenna ​- Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovácsné Szilvási Éva - Kerek ​a világ - rovással
Mitől ​csavaros a magyar észjárás? Ez a könyv bepillantást nyújt az ősi magyarok gondolkodásmódjába, egy csokorba gyűjti őseink bölcsességeit, miközben megpróbálja megfejteni, hogy ehhez hogyan kapcsolódik a rovás. A rovásírás használata a jobb agyféltekés gondolkodást erősíti, így teszi teljesebbé és jobbá mindannyiunk életét. Párhuzamosan van megírva latin betűkkel és rovásjelekkel. Miért érdemes megismerni a rovásírást? - Őseink tudását őrzi - Agyserkentő, memóriafejlesztő hatása van - Tartalmas időtöltés, érdekes titkosírás A könyv mindezekről bőséges ismeretanyaggal szolgál.

Marafkó László - Irodalmi ​séták
Nagyvárosi ​sétáinkon gyakran megyünk el emléktáblával megjelölt házak mellett, s olykor meg sem nézzük, kire emlékeztet a felírás. S hány olyan ház, kert található eldugott kis utcákban, melyekről már meg is feledkezett az utókor, pedig híres író, költő élt, alkotott ott valamikor! Marafkó László irodalmi sétára invitálja az Olvasót, melynek során ilyen elfelejtett házakat, kerteket szólaltatott meg, felidézve a magyar irodalom sok ismert alakját, Janus Pannoniustól Nagy Lászlóig. A lírai hangulatú emlékezések után talán jobban odafigyelünk majd sétáinkon a néma kövek, kertek üzenetére. Tehát sétáljanak velünk!

Fábri Anna - Az ​irodalom magánélete
Rendhagyó ​feladatra vállalkozott Fábri Anna nagyszabású és érdekfeszítő esszéjében. A klasszicista kor és a romantika határ-mezsgyéjén létrejött, "kedv és hajlam" szerinti személyes kapcsolatok, az európai minták alapján szerveződő irodalmi szalonok, a társas érintkezés és a társadalmi nyilvánosság új formáinak, erjesztő s korformáló hatásának elemzésével keres és talál magyarázatot a hagyományos kereteket szétfeszítő magyar irodalom funkcióváltására.

Nánay István - Tanodától ​- egyetemig
1865. ​január 2-án egy háromszobás lakásban kezdődött el az intézményes magyar nyelvű színészoktatás, minek előtte I. Ferenc József, ő császári és apostoli királyi Felsége Színészeti Tanoda felállítását rendelte el, s annak fönntartására jelentős összegű segélyt biztosított, hogy az mindenekelőtt a Nemzeti Színház számára úgy a drámai, mint az operai szakban, úgy elméletileg, mint gyakorlatilag színészeket és színésznőket képezzen.

Covers_327501
Filmkönyvek ​könyve Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Filmkönyvek ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dudich Ákos - Pótolhatatlan ​Halhatatlanság!
Hajdan ​a Vágtázó Halottkémek extatikus élő fellépéseinek energiáját lemezre rögzíteni kivitelezhetetlen feladatnak tűnt – mégis sikerült. A VHK és utódzenekarainak esszenciáját írott formában megörökíteni épp ennyire lehetetlennek tűnt – mégis belevágtunk. A hőskorszakról, a szétválásról és az utódzenekarokról a tagok segítségével emlékezünk meg, egészen a Vágtázó Életerőig, vagyis a jelenig jutva, mindig egy-egy lépéssel közelebb kerülve a Titok megfejtéséhez. A Vágtázó Halottkémek több évtizedes története megismételhetetlen, zenéjük egyedi, üzenetük agynyitogató. A Vágtázó Halottkémek zenekar generációk számára jelentett mérföldkövet. Aki egyszer járt VHK-koncerten, többé már nem volt ugyanaz az ember. Nem is lehetett. A titkukat megfejteni a lehető legnagyobb kihívást jelentette egy zenei újságíró számára. A VHK tagjainak személyes nyilatkozatai mintegy 100 fotóval. Többek között megszólal még: Henry Rollins, Jello Biafra, Barcsik Géza (a VHK grafikusa) és a Rituális Színházból Jankai Ági. HIVATALOS ÉS A TAGOK ÁLTAL ELLENŐRZÖTT KIADVÁNY.

Garai Gábor - Szélcsönd ​és újra szél
Garai ​Gábor 1929-ben született Budapesten, szülővárosában érettségizett 1948-ban, utána a Közgazdasági Egyetem hallgatója lett, majd pénzügyi tisztviselőként dolgozott az Államvasutaknál 1958-ig. Közben a budapesti bölcsészkaron végezte tanulmányait, s 1960-ban tanári oklevelet szerzett. Írói pályáját - szórványos verspublikációkkal - 1948-ban kezdte, első verseskötete 1956-ban jelent meg. 1958-tól 1960-ig az Európa Könyvkiadó szerkesztőjeként, 1960-tó 1964 ig az Élet és Irodalom rovatvezetőjeként, majd 1968-tól főszerkesztő-helyetteseként dolgozott 1972-ig. 1964-ben az Írószövetség külögyi titkára, 1972-ben főtitkárhelyettese, 1976-ban főtitkára lett. Költői munkásságáért kétszer kapott József Attila -díjat, 1965-ben Kossuth-Díjjal tüntették ki. Eddig 18 verseskönyve jelent meg.

Covers_301319
A ​magyarok krónikája Ismeretlen szerző
24

Ismeretlen szerző - A ​magyarok krónikája
A ​múlt ködébe vesző őshazától a 2000. esztendőig, több évezreden át követi nyomon népünk történetét, a megmaradásért folytatott harcok és a békés hétköznapok eseményeit éppúgy, mind művelődésünk legjelentősebb állomásait. Beszámol jelentős magyar tudományos, technikai felfedezésekről, találmányokról – politikusok, művészek, írók, költők, nagy gondolkodók portréi rajzolódnak ki előttünk, olyan embereké, akik példaként állhatnak minden nemzedék előtt. A Helikon Kiadó szándéka szerint minden magyar család kincse lesz ez a könyv. Hiszen rólunk szól. Egy hosszú vándorlás után a Kárpát-medencébe érkező, itt államot alapító és fenntartó népről, melynek 1120 éven át mindig volt ereje az újrakezdéshez. - Nemzeti múltunk 14 fejezetben - európai kitekintéssel - Kronológiai összefoglalók - Történelmi esszék, tanulmányok - Az adott időszak kulturális-gazdasági, technikatörténeti szenzációi - 2000, többségében színes rajz, metszet, fotó, reprodukció - 120 színes térkép Nemzeti történelmünk és művelődésünk nagy, összefoglaló kötete minden magyar család könyvtárának értékes és pótolhatatlan darabja.

Dr. Kovácsné Mészáros Gabriella - Minden ​napra egy vers
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tarján Gábor - Mindennapi ​kultúránk hagyományai
Ebben ​a könyvben az ember alapvető szükségleteinek sok olyan kielégítési módjait találhatta az olvasó, amely a hagyományos népi kultúrában fennmaradt. Elsősorban az anyagi szükségletekre gondoltunk, de utalunk a lelkiekre, szellemiekre is. Többek között foglalkozunk a gyógynövények hasznával, a lepénysütéssel, az ingszabásokkal, a bocskorkészítéssel, a kunyhóépítéssel, csillagismerettel, az időjárás változásának jeleivel és sok-sok más, évszázadok során felgyűlt tapasztalattal. Néhány generációval ezelőtt elődeink még rendelkeztek evvel az univerzális tudásanyaggal, lehet, hogy úgy érezzük már nem szorulunk rá ezekre az ismeretekre, de meggyőződésünk, hogy a hagyományos tapasztalatok a ma embere számára is hasznosak lehetnek. Megismerésükkel újra birtokába juthatunk annak az elméleti és gyakorlati tudásalapnak, amelyre az egész emberiség kultúrája és a modern műveltség is felépült.

B. Porkoláb Judit - A ​csönd virága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_141522
Helyünk ​Európában I-II. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Helyünk ​Európában I-II.
Hol ​a helyünk Európában, azon népek között, melyekkel részben egy állam kereteiben, részben szomszédságban, szövetségben és vad ellenségeskedések közepette osztoztunk egy évezred történelmében? A magyar politikai gondolkodás e kérdésre adott legkülönbözőbb 20. századi válaszait mutatjuk be kétkötetes válogatásunkban. Politikusok, művészek, tudósok vagy publicisták írásai, szaktudományos könyvrészletek, művészi esszék, tanulmányok, szenvedélyes újságcikkek vagy hivatalos pártállásfoglalások, a népek családjába való egyenrangú beilleszkedés, a szomszédos népekkel való baráti együttműködés eszmei vagy a magyar szupremácia irredenta hangja, fölény és elsőbbség igénye és a birodalmi terjeszkedés kóros programjai egyaránt helyet kapnak e kötetekben. Az olvasót esetenként a váteszi tisztánlátás és emelkedett bölcsesség késztetheti tiszteletre, máskor a felháborodás indulata öntheti el. Kíméletlen őszinteséggel igyekeztünk szembenézni a jelenig nyúló múlttal, s szembesíteni olvasóinkat a magyar politikai gondolkodás legkülönbözőbb irányzataival. Olvasóink eredeti szövegekből ismerhetik meg "a keresztény Nyugat utolsó védőbástyája", a "Keleti-Svájc", a "kelet-európai küldetés", a szomszédos népek kulturális, történeti-fejlődési rokonsága, politikai egymásrautaltsága kavargó-ütköző nézeteit, a magyarság európai helyére és szomszédaival való kapcsolatára vonatkozó olyannyira eltérő álláspontokat. A történelem süllyesztőjében alámerült nézetekre egykori küzdők s napjaink alapvető politikai állásfoglalásai, valamint a szaktudomány történeti és művészeti fejlődésfolyamatok elemzésére épülő fejtegetései "válaszolnak". A tájékozódást segíti s egyben a kötet szerkesztőinek álláspontját igyekszik megfogalmazni a bevezető tanulmány, és a közölt írások szerzőiről, az írások eredeti megjelenési helyéről közölt tájékoztatás, illetve a kötetek jobb kezelhetőségét szolgáló jegyzetek, mutatók apparátusa. E két kötet remélhetőleg meggyőzően bizonyítja, hogy szembe tudunk s szembe is kell nézni a múlttal, melynek megismerése nélkülözhetetlen az egykori tévedések és bűnök, megtévesztő manipulációk felismeréséhez és elkerüléséhez, annál is inkább, mivel e múltban és jelenben mélyen gyökereznek a szomszédos népek testvéri együttműködésére irányuló eszmék és törekvések. Ezt kívánjuk szolgálni itt közreadott válogatásunkkal is.

Tompa Mihály - Népregék, ​virágregék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csókos Varga Györgyi - Fonás, ​vetés, szövés
A ​fonás és a szövés szerkezete aszerint alakul, hogy öltések vagy emelések, áttevések által keletkezik-e a szövet. Természetesen ezeknek rengeteg átmenete létezett és él a mai népművészetben is. A könyv játékosan tanítja meg az olvasót a szövés, vetés, fonás alapelemeire. "...S miközben játszunk és tanuljuk a régi fogásokat, ötletes megoldásokat a régi ember sokféle szükséglet és mulatságai révén, megértjük, megismerjük ... az emberi művelődés történetét..."

Marx József - Hernádi ​Gyula és a film
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mátyás Szabolcs - Tudnom ​kell, mert magyar vagyok!
Van ​magyar feltámadás! A parázsból lehet tűz, A makkból tölgy, A búzából kalász. Lesz magyar feltámadás? Dicső ősök foglalták el a szent hazát, Kinek rettegte a világ nyilzáporát. Megvertük a törököt és a Habsburgot, De egy szép napon az Isten cserbenhagyott. Favágók kezdték darabolni a tölgyet, hagyták szenvedni az ezeréves hölgyet. Véres szilánkokkal lett teli a szent föld, De esküszünk,lesz még a makkból megint tölgy! Ha majd a csillagok kedvezően állnak, Akkor majd megmutatjuk az egész világnak, Hogy bár drága tölgyünk koronája hervad, Az új élet már hatvannégy tőből sarjad. A parázsból végre tűz lett, A makkból tölgy, A búzából kalász. Van magyar feltámadás!

Sárosi Bálint - Hangszerek ​a magyar néphagyományban
A ​"népi hangszer" gyűjtőfogalom olyan eszközök - régiek és újabbak, házi készítésűek és gyáriak - jelölésére, amelyeket csupán a hagyomány kerete tart össze. Ezek a "néptől" származó eszközök részletesebb leírást kívánnak, mint a gyáriak. Igyekeztem tehát velük kapcsolatban összeszedni mindazt, ami nem csak zenészek, hanem nyelvészek, néprajzosok, sőt történészek számára is érdekes lehet. Egy-egy hangszert meghatározott szempontok és sorrend szerint tárgyalok: a hangszerrel kapcsolatos terminológia, szerkezete, zenei jellemzése, a rajta játszott jellemző repertoár, funkciója, múltja és elterjedése. E szempontok olyan részletek tárgyalására is lehetőséget kínálnak, amelyek e könyvben nem kaphattak helyet. Meggyőződésem és reményem szerint azonban lényeges dolog nem maradt ki a könyvből.Sárosa Bálint

Kollekciók