Ajax-loader

'magyar kultúra' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Nemes Károly - A ​mai magyar film és a valóság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szakál László - Régi ​ünnepek a konyhában
Karácsonytól ​karácsonyig naptári sorrendben felvonultatva mutatja be az a kis könyv a régi magyar konyha ünnepi ételeit. A karácsonyi mákos gubától, pulykasülttől, diós-mákos beiglitől a húsvéti kenyérben sült sonkán keresztül a lakodalmas ételekig sok finom falattal ismerkedhet meg az olvasó. A receptek közé iktatott kis néprajzi csevegések az ünnepek hátterét rajzolják meg. Kellemes szórakozást, jó étvágyat kívánunk!

Jacques de Bonis - Aczél György - Egy ​elmaradt vita helyett
„Amikor ​a jelenről beszél, gondokat sorol, de amint a jövő kerül szóba, mintha rózsaszínben látná a világot.” „Tévedés, vörösben látom. Az élet rózsaszínben vagy unalom, vagy illúzió lenne. A jövő konkrét, valóságos feladatokat jelent, amelyekért meg kell dolgozni.”

Kulcsár Szabó Ernő - A ​magyar irodalom története 1945-1991
A ​magyar irodalom története 1945-1991 (Irodalomtörténeti füzetek 130.) A történelem irodalmi valósága ugyan sohasem rögzül végérvényes és változatlan tudássá, de feltétlenül jogos lehet a kérdés: mi indokolja már megint modern irodalmunk történetének újraértelmezését? A válasz nem túlságosan bonyolult. Az irodalom létmódjának időbelisége maga az a „mögékerülhetetlen" tényező, amely miatt újra meg újra meg kell írni az irodalom történetét. S ahogyan Nietzsche immár több mint egy évszázada figyelmeztetett, még csak nem is mi cselekszünk ilyenkor, hisz „az a téves alapmegfigyelés, hogy én hiszek, én vagyok az, aki tesz valamit..." Vagyis, a mi helyzetünkre értve, az irodalomtörténetet sem az irodalomtudósok írják, hanem a mindenkori élő irodalom maga. Általa és rajta keresztül pedig az a szövegközi irodalmi folyamat, amely a hagyomány és a jelen közti „interakcióban" nyer alakot. Innen tekintve az irodalom története a nyelvként felfogott irodalmiság története. Arra tettem tehát kísérletet, hogy a szövegek modalitásából a nyelvként elgondolt irodalom legnehezebben hozzáférhető válaszait szólaltassam meg: a művekben, életművekben megnyilatkozó nyelvi-poétikai magatartást. (Mert csak ez tudósít a mondottak igazságtartalmához való viszonyról.) A század egyik kiemelkedő nyelvésze, Eugenio Coseriu szellemében azt tartva szem előtt, hogy a nyelvként értett esztétikai tapasztalat mindig több, mint amire önmagában egy nyelv egyáltalán képes lehet.

Gazda István - Kuriózumok ​a magyar művelődés történetéből
E ​kötetben egy esztendőre elegendő magyar történelmi olvasmányt, művelődéstörténeti adatsorokat, hasznos tudnivalókat talál az olvasó. Általában olyan dolgokat, amelyekkel kevesen foglalkoznak, de sokakat érdekel. A kötet szerzője nem állítja, hogy valamennyi leírás saját kutatási eredménye - hiszen 365 új búvárláshoz több élet sem lenne elég -, igyekezett viszont a legjobb szakemberek leginkább elfeledett kutatásait előásni és előtárni, s igyekezett a vitatható írásművek közül a legmegbízhatóbbak mellett hitet tenni. A művelődéstörténet sokoldalúsága e mű lapjairól is kitűnik, hiszen szó esik itt egyháztörténetről, iskolatörténetről és oktatástörténetről, éppúgy, mint a természettudományokról, az orvoslásról, a technika történetéről, az intézmény- és hivataltörténetről, no meg a kapcsolattörténetről, a családtörténetről, a címertanról, éremtanról, kronológiáról és a történelem több segédtudományáról. A nyomdászattörténet, gazdaságtörténet is része ennek a művelődéstörténet-írásnak. E kötet a széles alapokon nyugvó kultúrhistóriához kíván tehát adalékokkal szolgálni, kiemelvén a magyarság gondolkodástörténetéből néhány száz olyan momentumot, amely akár pozitív, akár negatív volta miatt - figyelmeztető példákként - megőrzésre méltó.

Zoltán János - Vesztesnek ​születtünk
A ​riportkönyv a legendás 60-as,70-es évekbeli beat és rock zenekar,a Scompolo történetét dolgozza fel több mint 200 korabeli fotó felhasználásával. Számos jelentős előadó kezdte pályafutását az együttesben,pl Komár Laci,Faragó Judy István,Zalatnay Cini,Presser Gábor,Bontovics Kati,stb.. A könyv szerkesztője Danyi Attila a zenekar hajdani vezetője,aki megtörte az omerta, a hallgatás törvényét,így ez az első olyan mű,mely hitelesen mutatja be a magyar beatzene kialakulását,térnyerését, az akkori politikai rendszer beépülését a hazai rock életbe. Majdnem botránykönyv,mert hitelesen számol be a legendás sikerekről,verekedésekről,botrányokról.Vesztesnek születtek,mert hangosak voltak és zenéjükkel reményt adtak fiatalok ezreinek, ez persze szálka volt a hatalom szemében.

Lukács György - Magyar ​irodalom - Magyar kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Jámbor Kálmánné - Rábaközi ​hímzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrásfalvy Bertalan - Sárközi ​hímzések régen és ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_317841
A ​kinoszauruszok kora Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​kinoszauruszok kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simon Géza Gábor - Képes ​magyar jazztörténet
A ​Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kiállításának katalógusa sok képpel

Lányi Zoltán - Szép ​Ilona
Mátyás ​király legendás szerelmének történelmi regénye Mesebeli álmok mámora és a rideg valóság józansága szövődik nagyszabású történetté ebben a műben. Mintha középkori várak kövei suttognának a fülünkbe egy rég elfeledett világ üzenetét. Szemünk elé tárul egy régvolt királyság minden árnya és fénye, egy királyságé, amelynek uralkodóját egyszerre teszi naggyá és sújtja porba a sors rendelte, végzetes szerelem. A Szép Ilona szívszorító története a magyar késő középkor legizgalmasabb időszakába kalauzol bennünket. Ez a kor a hatalmaskodó nagyurak, a huszita háborúk és a török fenyegetés kora. Magyarország történetének baljós érájában a Hunyadiak felemelkedése kínálhatja az egyetlen reményt. A regény nemcsak egy tragikus szerelem történetét követi végig, hanem Hunyadi Mátyás férfivá érésének és uralkodóvá válásának folyamatát is bemutatja, miközben a magyar történelem legendás alakjai elevenednek meg a szemünk előtt.

Király Jenő - Karády ​mítosza és mágiája
Mivel ​hatott a magyar filmtörténet legnagyobb sztárja, miből táplálkozik még ma is fel-feltámadó mítosza? Erről szól ez a kötet, amely kivételes igényű vállalkozás a magyar filmes könyvek között. Az olvasó szeme előtt szinte lepereg húsz Karády-mozgókép, de teljessé válik egy huszonegyedik is: a szerző szuggesztívan ívelő gondolatrendszere.

János Lackfi - Homo ​Hungaricus
How ​best to sum up the habits of Homo hungaricus? Says little but shoots from the hip like only a cowboy can. Happy to scrap in a pub with his male enemies or jump into bed with a lady friend. Prefers to fire arrows backwards on horseback and can often be spotted carrying a frozen chicken home in a plastic bag. A confirmed alcoholic. No, of course he’s not an alcoholic, he just likes a drink... or two. Loves tripe but can manage with pizza. Long on complaining but short on fuse. Known to shed tears in his beer but should he slap the table, it’s sure to send ripples far beyond the bar. Used to be really good at football but is now really good at remembering how good he was. This guide will take you on a ride to Mars, point out the border between Belgium and the home of Magyar man, outline the limitations of his ideal society and prove beyond doubt that he can wire up an atomic bomb whilst standing in the saddle and driving a team of horses. Should this book leave you not knowing whether to laugh or cry, please feel free to do both at once.

Poós Zoltán - Állami ​Áruház
Poós ​Zoltán a kilencvenes évek elején írt először a közelmúlt elfeledett emlékeiről. "Szivárvány Áruház", majd "Szivárvány Nagyáruház" című, ma már kultikusnak számító könyvei indították el 2000 körül a magyarországi retróhullámot. Az "Állami Áruház" a hetvenes és nyolcvanas évek szubjektív tárgyi katalógusa, a felnövés képekkel illusztrált könyve. Az "Állami Áruház" a "Szivárvány Nagyáruház" alaposan kibővített, teljesen átdolgozott és jelentősen megszépített kiadása. Nemcsak a termékválaszték bővült, de ezúttal találkozhatunk ruhaneműkkel, jóságokkal és egyéb kiadványokkal is, ezért Poós Zoltán az összes árut áthelyezte egy nagyobb térbe, az "Állami Áruházba".

Széchenyi Zsigmond - Ahogy ​elkezdődött... / Ünnepnapok
Széchenyi ​Zsigmond "vadász önéletrajz" -ának (ő maga nevezte így ezt a művét) két kötetét most együtt, egybekötve kapja kézhez az olvasó. Hogyan, miképp lesz vadász a vadász? - erre a kérdésre felel az első kötet. A gyermekkor első próbálkozásait írja itt Széchenyi, az első találkozásokat a puskával, vaddal- A mestereket és példaképeket. Egy életre szóló szenvedély kialakulásának történetét olvashatjuk tehát, a kezdetek kezdetétől. A második kötet a férfikor hazai és európai vadászatairól számol be és összegzi mindazt, amit egy tapasztalt vadász útravalóul adhat az újabb vadásznemzedéknek.

Szabó Dezső - Tollam ​eke és kard volt...
Széles ​e hazában hatalmas tömegek tudták, mit jelent a neve: hogy jelent nemzeti önbecsülést, kiapadhatatlan nemzetféltést, szolidaritást minden emberi szenvedéssel, hogy jelenti a magyarság sorskérdéseinek legtisztább hangját. Mert a 20. század legmagyarabb írójának, a "magyar apostolnak" minden mondata "sikoly volt a hátba döfött nemzet ajkán". E mondatokból, gondolatokból készült a válogatás. "Sietni kell szeretni, mert a halál siet." "Esténként, magára maradva szobájában, mint egy varrólány, apró mozdulatokból, elhangzott szavak meleg hajlásából építette fel szerelme aznapi szobrát." "A mai életpiacon nem az győz, aki tiszta, hős és széles ölelésű emberi szellem. Hanem: aki az élet gyakorlati kis piszkosságait jobban érti." "Olyanok beszéltek most hangos merészséggel a "hatalom" átvételéről, akik azelőtt reszketve és némán vették át a szigorú őrtől a börtönkosztot." "A magyar halálnak ezer év óta germán arca van." "Nem azt kívánom, hogy a magyar tűzhelynél hátrány legyen az, hogy valaki más vérű. Azt kérem: ne legyen előny az, hogy valaki nem magyar."

Kósa László - Hagyomány ​és közösség
A ​magyar néprajztudomány mindössze 200 éves múltra tekinthet vissza, akkortájt kezdtek szellemi nagyjaink felfigyelni arra, mit is jelenthetnek a nemzeti kultúra számára a népi hagyományok. Az értékelés azóta is változó, mindmáig nem ritkák a túlzó, egymásnak ellentmondó megállapítások. De a népi hagyományok gyökerei oly mélyek, hogy bizton remélhetjük: nem hiányoznak majd a jövendő magyar kultúrából. Kósa László hungarológiai összefoglalása a magyar népi kultúra anyagi és szellemi javait a honfoglalás kori kezdetektől mutatja be egészen századunk elejéig. Végigkísérhetjük, miként alakult a magyar nép kapcsolata a birtokba vett tájjal, miképpen formálódtak ki a társadalmi rétegzettségnek megfelelő értékrendek és szokások. Az utóbbi időkben megnyilvánuló nagy érdeklődésnek tesz eleget a szerző azzal, hogy elemzést ad a magyar népi műveltség európai helyzetéről, és állást foglal abban a tekintetben is, hogyan élhetnek tovább a jelenben és a jövőben a népi hagyományok.

Bódy Gábor - Filmiskola
A ​különleges filmelméleti könyv a fiatalon elhunyt világhírű magyar rendező filmezést és filmelméletet oktató tanulmányait gyűjti össze.

Vécsey Aurél - Tévhitek ​a magyar történelemben
A ​magyar történelmi legendák és az a hozzá kapcsolódó tévhitek kézen fogva járnak: mind a kettő szájról szájra terjed. A történelmet kevesen ismerik igazán – még a nagyra becsült történészeink sem –, a furcsaságokat, a bizarr dolgokat ellenben mindenki ismeri és terjeszti, pláne, ha nemzetünk érdekét szolgálja. Sajnálatos módon azonban ki kell mondjuk: az igazság valahogy sohasem olyan kapós, mint a mendemonda, anekdota, mítosz, legenda, vagy nevezzük bárminek. A világtörténelemben léteznek ugyan nagyon otromba történelemhamisítások, célzatos rágalmak, ám ezek – mivel a magyar lélek nem tűr szemetet magában – nálunk alig váltak közkinccsé, nem kerültek be történelmi mendemondáink sorába. A legendák során – csakúgy, mint a pletykálkodáskor – az emberek szeretik a nagyot hatalmasabbá, a szörnyűt szörnyűbbé tenni, mert nemzeti hiúságunkban erősen vágyakozunk a dicső múltra. Minden nemzetnek szüksége van történelmi önigazolásra, olyan eseményekre, vagy akár tévhitekre is, melyek mélyére tekintve megláthatjuk a felemelő, önigazoló erkölcsi értékeket is. Bármilyen furcsa is, sokszor csak ezek a nemes tettek és önfeláldozások, bár mint később kiderült, legendák tartották életben a magyar nemzetet.

Kopátsy Sándor - Kádár ​és kora
Igaz-e, ​hogy Kádár hírneve, értékelése közvetlenül István király és Mátyás király után következik a közvélemény tudatában? Mondhatni-e, hogy a maga lehetőségeit tekintve "a legnagyobb magyar"?! Kádár és kora című könyv írója Kopátsy Sándor nem ma, hanem 1992-ben írott Beszélgetések Adyval című könyvében írta: "Aki nem tudja, hogy Kádár az adott körülmények között a lehetséges legjobb megoldás, éppen olyan ostoba, mint az, aki azt hiszi, hogy Kádár azt is tudja, mit kellene akkor csinálnia, ha nem volna gúzsba kötve." A neves közgazdász-történész író nagy ívű könyvét minden bizonnyal éles és határozott helyeslés vagy tagadás fogadja majd az újságok, folyóiratok, s az elektromos média "oldalain".

Bolgár György - Világhíres ​magyarok
"Mindenki ​magyar. Na jó, elismerem, ez persze túlzás, még ha van is ilyen érzése néha az embernek. Akkor inkább mondjuk így: ha nem is magyar mindenki, előbb-utóbb kiderül, hogy valami köze van a magyarokhoz. Ahhoz képest ugyanis, hogy milyen kevesen vagyunk, gyakran botlunk bele magyarokba a világ legkülönbözőbb részein. Magyarországi magyarokba, Magyarországról elszármazott magyarokba, az elszármazottak leszármazottaiba, vagy valakibe, aki legalább látott már magyart, pedig a nagy számok törvénye alapján soha nem is láthatott volna."

Domonkos Ottó - A ​magyarországi kékfestés
A ​népművésezt tiszta színeinek és formáinak újrafelfedezésével egyidejűleg napjainkban éli reneszánszát a kékfestő textilanyag is. Újra rangot nyert elegáns női és férfi viseletként, mint annak idején, a XVII. században, amikor először került a francia királyi udvarba az indiai hajókereskedelem révén, udvari ajándékként. Magyarországon a XVIII-XIX. században elsősorban férfi és női paraszti viselet volt, de nagy kedvvel készítették belőle a kelengyék dunyha- és párnahuzatatit, asztalterítőit is. Az indiai gyapot és indigó gyorsan elterjedt Európában; francia és türingiai térhódítása után a mesterség egyes fogásai, a forma- és mintakészítés stb. a magyarországi műhelyekben is specializálódtak. Egészen az 1970-es évekig használják nálunk a kékfestő anyagot, amelynek motívumkincsében a barokk, rokokó, empire és szecessziós hatások mellett emgtalálhatók a honi mozgalmak művészi kölcsönhatásai is. A szerző külön fejezetben foglalkozik a kékfestés munkafolyamataival, a formakészítéssel, a mintakönyvekkel s a vásározások során is megfigyelhető tájegységek speciális anyagaival, valamint a külföldi kékfestőközpontok és a hazai műhelyek kapcsolataival a XVII-XIX. század folymán. A kötetet a kékfestő textília modern megújulásával foglalkozó fejezet zárja. A textíliákat, népviseleti öltözékeket, a vásári árusítás jeleneteit, továbbá a mesterség eszközeit, a munkahelyeket 129 fekete-fehér és 37 színes kép mutatja be.

Nagy Méda - Nagy ​magyar írók regényes életrajzai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Színia - Dob-Szer-Da
Miről ​szól ez a könyv? Azokról a kulcsokról, amelyek a Teremtés kódjait hordozzák, és amelyekről már majdnem teljesen megfeledkeztünk: a magyar rovásírásról, tehát a rovásbetűk és a Teremtés folyamatának csodálatos kapcsolatáról. Továbbá a magyar mágikus hagyományról, arról, hogy mit jelent magyarul Krisztus Keresztje, valamint az egyetemes jelképek magyar rovásjelekből megfejthető jelentéséről. Felfedezzük, hogy akár keleten, akár nyugaton keressük a választ életünk nagy kérdéseire, csalódni fogunk, mert a megoldás saját nyelvünkben, ősi írásunkban, hagyományainkban rejlik: bennünk él és magyar.

Bódy Gábor - Egybegyűjtött ​filmművészeti írások 1.
Kevés ​olyan filmrendezőt ismer a filmtörténelem, akiben a mesterségbeli tudás - az anyag (a celluloid, a videoszalag), az eszközök (kamera- és optikafajták) alapos ismerete - és az elméleti felkészültség, s a képzelet ereje olyan egységben és egymást segítve létezett, mint Bódy Gábor alkotó személyiségében. Az 1970-es években, a magyar társadalom válságos esztendeiben, a hazai és külföldi új hullámok elernyedése után volt ereje újakra törni, a kísérletezés útjára lépni. Jelszavai: új érzékenység - új narrativitás. Jellemzően: a jelszavak álltak tőle a legmesszebb. A jó fogalmazás szépirodalmi kísérletei után fordult tudatosan a film, mindenekelőtt mint nyelvezet tanulmányozása felé, melynek eredményeképpen jól ismerte a legkorszerűbb filmelméleti munkákat, s jó néhány nemzetközi színvonalú írásával maga is hozzájárult annak magas kvalitású műveléséhez. Szerette és gyakran idézte Kölcsey Ferencet, aki szerint a nyelvnek legfőbb művelői: a filozófus és a poéta. Talán azért is, mert Bódy Gábor nemcsak a filmről való gondolkodás egyik legnagyobb alakja a modern filmben, hanem mert - idővel - egyre erősebben mutatkozott meg poétikai ereje is. Különös műve, a Filmiskola, bizonyára ezért tud felemelkedni az ismertterjesztés szintjéről, s lesz „belülről" megfogalmazott filmkészítési gyakorlat, amely nemcsak praktikus ismeretekkel szolgál, de „átörökíti" azokat kérdéseket, problémákat is, amelyekre adott egyéni válaszok nélkül nem létezik a filmről való alkotói gondolkodás. Poétikája természetesen játékfilmjeiben - a magyar filmművészeti maradandó értékeit jelentő - az Amerikai anzixban, a Nárcisz és Psychében, a Kutya éji dalában bontakozik ki legteljesebben, feledhetetlenül. Bódy Gábor filmművészeti írásai ennek a nyugtalan, újakra kész elhatározásoknak s belső forrongásokkal telített alkotói műhelynek elgondolkodatóan lelkesítő dokumentumai. A műfaji sokféleség - elméleti tanulmányok, tűpontos filmelemzések, filmötletek, szinopszisok, nyomtatásban először napvilágot látott forgatókönyvek, (Agitátorok, Amerikai anzix stb.) - színesíti az olvasó kalandját, amelynek során felismer(het)i az állandót is: a gondolkodásra, reflektálásra mindig kész szerzői karaktert. Ez a magyarázata annak, hogy Bódy Gábor filmművészeti írásai - a szó legnemesebb és legteljesebb értelmében - izgalmas olvasmányok. Kötetünk a Bódy Gábor Egybegyűjtött filmművészeti írások című sorozat első darabja.

Dáné Tibor - Elhull ​a virág
Dáné ​Tibor a legszigorúbb tudományosság követelményének eleget téve, egy lebilincselő irodalmi riportban bontja ki Szendrey Júlia igaz történetét Petőfi Sándor eltűnésétől a szegény, elgyötört asszony haláláig. Dáné Tibor fordulatos írásának legfőbb érdeme, hogy a sokféleképpen terjesztett és terjedő rágalom, félreértés és rosszindulat helyett, az olvasó előtt a tudományosan alátámasztott igazságot és az igazsághoz vezető forrásmunkákat hozza felszínre Szendrey Júlia Petőfi halála utáni életéről.

Csernus Mariann - Csillagszóró
A ​művésznő a Nemzeti Színház örökös tagja, élete minden epizódját, jót és rosszat egyaránt, - utóbbiból bőven kijutott neki, beleértve a görög sorstragédiákat idéző családi tragédiákat is, - tehát minden vele megesett dolgot mesterségén át szűri, egyben gyógyítja is sebeket. A költészet, a színház megoldás, terápia és katarzis egyben. Ő nem kiírja magából a bánatot, megbántottságot, jogos sérelmet, hanem feloldja az alakításaiban, felhasználja a szerepformáláshoz, de még emberi habitusa változtatásához is. A magánéletben hallatlanul kemény és fegyelmezett, a színpadon ezer színe van. Nos, ez a sokszínűség írásában is érvényesül, egyfelől hallatlanul pontos fogalmazásában, amely azonban mégsem szikár, hanem objektivitásra törekvő, tele öniróniával, jóízű humorral és mélységes emberszeretettel, másfelől példaadó tisztességgel tekint vissza a pályára, pályatársakra, saját munkájára. Ehhez az összegzéshez használja fel az irodalmat, kvázi fogóduókánt áramoltatja át magán verseket, drámarészleteket, no meg erőt merít olyan kiváló művészekből, mint pl. Jászai Mari volt. Az ő naplóját elemzi, idézi többek között. Aztán emlékezik másokra, pl. Major Tamásra. Megidézi, hogyan mondott Petőfi verset, a sajátos verselemzés igazán élvezetes. De szól jelentős szerepeiről. napi történésekről, mindarról, ami ebbe a furcsa naplóba bekerült. És szól egy rövid és tragikus barátságról, ami mindössze három évig tartott, mert Gaál Erzsi rendező 1998-ban meghalt. Munkakapcsolatuk, szimpátiájuk csak rövid ideig élhetett, nagy veszteség érte Csernus Mariannt, ismét. Mihez menekülhetett, hova kapaszkodhatott? Megoldást nem is, de valamiféle feloldást ismét csak a költészet adhat, ki más, mint Pilinszky: "A bárány az, ki nem fél közülünk egyedül ő, a bárány, kit megöltek. Végigkocog az üvegtengeren - És trónraszáll. És megnyitja a könyvet." (Introitusz)

Csanády János - Európai ​ősz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ia
Irodalomtörténeti ​atlasz Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Irodalomtörténeti ​atlasz
Egymást ​kronologikus sorrendben követő térképei segítenek a magyar és a világirodalom nagyjait és műveiket elhelyezni a térben és időben. Részletezi az irodalomtörténet fő korszakait, valamint a jelentős szerzők életpályáját és életművét. A világirodalmon belül kiemelt a szerepe Európa irodalmának, míg a magyar irodalom esetében hangsúlyos a határon kívüli magyar irodalom is. Kiemeli a lényeget, rendszerezi a tudásanyagot. Az egyes korokhoz az oldalakon megtalálható a szerzők életútja, a művek, idézetek, illusztrációk, valamint a kapcsolódó képzőművészeti ágak is. Koncentrált, rendezett ismeretanyaga a térképek, a képzőművészeti, építészeti és kultúrtörténeti képek, idézetek egységével átfogó képet nyújt egy-egy irodalmi korszakról. Jól használható a színház- és drámatörténet, valamint a színjátszás tanításakor, de hasznos tanulmányi kiránduláson irodalmi emlékhelyek és múzeumok látogatásakor is. Néhány oldalon felvillantja a magyar nyelv eredetét és múltját. Az idegen nevek kiejtését is tartalmazó személy- és helynévmutató segíti az eligazodást a kiadványon belül. Valamennyi, az atlaszban előforduló magyar irodalmi hely együtt látható egy Kárpát-medence térképen, kiegészítve a tájékozódást szolgáló jelentősebb településekkel.

Móricz Zsigmond - Kárpáti ​emlék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szentesiné Kiss Piroska - Olvasás, ​szövegértés - 8. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók