Ajax-loader

'magyar kultúra' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Makoldi Sándor - A ​világ képe
Jellemző, ​hogy minél régebbi egy tárgy, a szakma annál hamarabb hajlandó elismerni a raja lévő jelek kultikus jelentését, jelentőségét, mint a szaruk sorában például az avar tűtartó, sótartó, vagy a középkori lőporszaruk esetében. De már elveti sokszor ugyanannak a jelnek az értelmezhetőségét mai vagy múlt századból fennmaradt tárgyak esetében. (Azaz, ha e kortalan jelek egy ásatási darabot ékesítenek, más a tudományos hozzáállás!) Talán azért, mert ma már megváltozott körülöttünk az élet. De az alkotóiké változott-e annyit, mint amit feltételezünk? A hitvilág-gyűjtések mutatják, hogy nem! És főképp nem változott az alkotás folyamata, az, hogy az ember minden korban magát értelmezi a mindenségben - s ezáltal a világ egészét is ki tudja fejezni a rendelkezésére álló kultúra segítségével. Ha a létrejött, minden eshetőségre alkalmazható kész modelleknek, jeleknek az értelmetlenségét feltételezzük, akkor megkérdőjelezzük egész létünket, és eddig élni segítő kultúránkat. Elesünk attól, hogy a szerves kultúra segítsen továbbra is valamennyiünket, s nem csak egyetlen társadalmi réteget. Ha e nemzeti „anyanyelvet” újra megértjük, kitágulhat a horizontunk nem csak a múlt, de a jövő felé is, és mindennél értékesebb lesz számunkra népünk hagyatéka, de egyben más népek hasonló kultúrája is. FŐNIX KÖNYVEK 31.

Lázár Imre - Csoóri Sándor - Kiss Lajos - Osváth Béla - Czine Mihály - Vásárhelyi ​festők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánhegyi Ferenc - Szent ​László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Szent ​László király uralkodása nem csupán azért kiemelkedő a magyar történelem számára, mert megvédte az országot a külső támadásoktól, mert megmentette a belső viszályoktól és mert gazdasági és társadalmi rendet és jólétet teremtett. Hanem azért, mert már életében példakép volt és személye évszázadokon keresztül a jó uralkodó mintaképét testesítette meg. Kultusza ugyanolyan hatással volt a királyi udvar embereire, a főurakra és a főpapokra, mint az "egyszerű nép" körében. Így emlékszik Szent Lászlóra a szentté avatási himnusz: "Környülfekszenek téged császárok, Püspökök, kerályok és jobbágy urak; Olaj származik szent koporsódból, Tetemed foglalták az szép sár aranyból." De nem kevésbé fejezi ki a nagy király szeretetét és tiszteletét egy palóc népdal: "László király lovagónyi / Mihály arkangyaltól tanót. Mikó meghót, egy darabig / Az Ég lovászmestere volt." Egy keleti (sztyeppei) származású nép felfogása szerint - mint ahogy a magyar nép is az - az Ég lovászmesterének lenni egyik legnagyobb rang, amit halandó elérhet. A középkori nyugati országokban királyi lovászmesternek lenni főméltóságot jelent. Szent László más szempontból is kiemelkedő fontosságú a magyar történelemben. Alakjában egyesül az ősi sztyeppei eredetű legendák mitikus hőse a keresztény szent lényegével. A középkori magyar freskók Szent László történetének nincs párja sem a nyugati sem a bizánci művészetben. A falfestmények olyan elemekben bővelkednek, amelyeket már a szkíta korból ismerünk a sztyeppei képzőművészeti alkotásokon. Ilyenek a puszta kezes harc, a lovak harca, a horgasín, mint egyetlen sebezhető pont, a hősök fegyvertől való sebezhetetlensége, valamint a ló színének említése. A középkori magyar keresztény templomok falán mindez felfedezhető, ami Szent László, egy magyar keresztény szent történetében nyer végleges és teljes megjelenítést. Janus Pannonius évszázadokkal később így fohászkodott hozzá: "Szent László védelmezz, és te légy vezérünk!" Dr. Hidán Csaba László régész-történész-harcművészet oktató

Covers_429454
Mesterek ​és tanítványok Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Mesterek ​és tanítványok
Mik ​azok a gesztusok, a tekintetek mögött rejtőző titkok, amik a színészetet hivatássá, mi több művészetté emelik? Mi az, ami ebben a mesterségben átadható és megtanulható, mit köszönhet az elődöknek a jelenkor színésztársadalma? Hogyan válik maradandóvá a pillanat művészete? Kötetünkben a múlt nagyjaira, példaképeikre, mestereikre emlékeznek a jelen...

Sándor L. István - Repedések ​a rendszeren
A ​70-es évek végének Magyarországa mozdulatlan világnak tűnt. Ki így, ki úgy alkalmazkodott a rendszerhez, amely az emberi élet mértékeivel mérve öröknek tűnt. Ma már azonban élesen rajzolódnak ki azok a repedések, amelyek végül is a szocializmus összeomlásához vezettek. A könyv – amely A Katona és kora. A kezdetek ikerkötete – ezeket a rajzolatokat követi. A kor egyik főszereplője, Aczél György színes, magabiztos előadásokban ecsetelte, hogy miért jó a szocializmusban élni. De fogalmazásmódja tele van ellentmondásokkal, amelyek a hol határozottabban, hol alig leplezett hazugságaira is ráirányítják a figyelmet. Közben színre lépett a kor kulturális életének másik „főszereplője”, Pozsgay Imre is, aki másfajta hatalmi technikákat gyakorolva kereste a politikai érvényesülés útját. Aczélnak és Pozsgaynak a színfalak mögött zajló konfl iktusai tovább mélyítették a repedéseket a rendszeren. És még hektikusabbá tették az egyébként sem elvek irányította kultúrpolitikát. De ennek a könyvnek nem a kultúrpolitikusok az igazi főszereplői, hanem azok a művészek, sportolók, mindennapi emberek, akik a maguk módján mind azt kutatták, miképp lehet létezni a rendszerben. A belenyugvás és az alkalmazkodás mellett a lázadás is számtalan arcát mutatja. A cinizmus vagy a konformizmus lázadása mellett megjelent a minőség lázadása is. Egy teljességgel átpolitizált, ezért apolitikusságra szoktató korban talán ez a legérvényesebb magatartás, fi lmeket, könyveket, színházi előadásokat felidézve ez tűnik a legmaradandóbbnak a korból. Ezt találjuk Székely Gábor, Kósa Ferenc, Ascher Tamás, Gaál István, Simonffy András, Fodor Tamás és mások munkáiban. A könyv számtalan története, sokféle felbukkanó alakja leginkább azt a kérdést ismételgeti: lehet-e autonóm módon létezni? És hogy valóban csak a tagadás lehet az értelmiség egyetlen válasza a korra?

Gyöngyösi Zoltán - Makk ​Károly nyomában
Makk ​Károly utolsó olvasmánya a saját életrajza volt - ennek a könyvnek a kézirata, amelyet halála előtt egy héttel fejezett be. De a sors úgy rendezte a dolgot, hogy ő és a szerző már nem tudhattak közösen örvendeni a kiadott műnek. Egyedül maradtunk hát a róla szóló emlékeinkkel, ő már ezek gazdagításában nem segíthet. Nem marad más hát, csak a remény, hogy ez a közösen összehozott mű segíti majd megőrzi ennek a nagy és izgalmas életútnak a fordulatait.

Menyhárt László - Szász ​Endre
Szász ​Endre festő- és grafikusművész a mai magyar művészeti élet egyik legkülönösebb jelensége. Virtuozitásával, amely egyaránt jellemzi műveit és munkamódszerét, a közönség szemében ő testesíti meg a bűvész művészt. Azt az alkotót, aki úgy ura a mesterségének, mint a régi nagyok. A legenda azonban, amely alakját övezi, nem csupán félelmetes rajzkészségéből táplálkozik. Az élete is tele van fordulatokkal. Erdélyben született és nőtt fel, de már Budapesten járt a Képzőművészeti Főiskolára. Az ötvenes években börtönben volt, illetve politikai dekorációkat készített, a hatvanas évtizedben az egyik legtöbbet foglalkoztatott illusztrátorként szerzett magának népszerűséget. Majd Amerikába ment, de nem hagyta el hazáját: sokat dolgozik itthon, és, mint e könyvében vallja, magyarsága mindennél többet jelent számára. Könyvünk nem szokványos biográfia: Szász bizarr epizódokkal és fantasztikus történetekkel fűszerezve meséli el az életét, úgy, hogy közben nemcsak magáról szól. Érzékelteti azt is: hogyan látta korát, milyen volt a művészeti közélet, amelyben ő fekete báránynak tudta magát. Elfogultságoktól és szubjektív megfogalmazásoktól sem mentes tehát ez a beszélgetés, amit Menyhárt László készített vele, de stílusos. Pontosan megfelel a művész szürreális látomásainak.

Tatai Erzsébet - Neokonceptuális ​művészet Magyarországon a kilencvenes években
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dömötör János - A ​Tornyai János Múzeum 100 éve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kármentő Éva - Muszter
MUSZTER ​(német szó) Jelentése: minta. A filmes zsargonban az előző napon leforgatott, másnapra előhívott, felhangosított, de még vágatlan anyag elnevezése. Kármentő Éva önéletrajzi visszaemlékezése filmként kezdődött, kamera előtt mondta el a saját és felmenői történetét, ennek a leiratát olvashatjuk az első fejezetben. Miután enyhült a kényszer, ami arra hajtotta, hogy elmondja az emlékeit a soáról, és megemlékezzék a családjáról, akik közül már senki sem élt, úgy érezte, folytatnia kell a történetét. Mi több, ahogy ő fogalmaz, rákapott az írásra, hiszen "majdnem olyan szórakoztató dolog, mint a filmvágás, amit egész életemben műveltem". Aktív élete egybeesett a magyar film egyik fénykorával, történeteiből nemcsak híres rendezőkről, színészekről hallhatunk, hanem megismerhetjük a "szürkék" munkáját is, első asszisztensekét, fővilágosítóként, kameramanokét és így tovább, akik "a hátukon hordták a filmeket, sokszor szó szerint is. Szobrot érdemelnének, de csak a feledés jutott nekik." A magánéleti szál pedig annak az erős, önálló, karakán asszonynak a sorsát mutatja, aki azt látta, hogy már az anyja nemzedéke is dolgozott. Minta tehát állt a korosztálya előtt, csak azt nem mondták meg nekik, hogyan kell megküzdeni a családi hétköznapokkal, ha akár hetekig, hónapokig reggeltől estig benn kell maradni munkában, a vágószobában.

Pataki Éva - Törőcsik Mari - Mészáros Márta - Aurora ​Borealis
Hogy ​mi is ez a könyv? Ellesett pillanatképek sora, átdolgozott reggelek és délutánok alatt felcsipegetett emlékmorzsák az Aurora Borealis című film forgatása közben. Két fantasztikus nő, a színész és a rendező - miközben forgat, játszik, rendez - az életéről beszélget. Azt mondják, ők már többet nem filmeznek - de mi reméljük, hogy még igen. Két művész a felvillanó északi fényben, túl a nyolcvanon: Törőcsik Mari és Mészáros Márta. A pályáról, a színház- és filmművészet múltjáról, jelenéről, halhatatlan emlékű pályatársakról, kalandokról csevegnek felszabadultan; aztán jóval szomorkásabban a súlyosabb és örök érvényű dolgokról: női sorsokról, háborúról, túlélésről. Tehát mi is ez a könyv voltaképpen? Művészi hitvallás, tudástár, pletyka, rezignált életbölcsesség - s mindez a közös alkotás folyamatát, az Aurora Borealis születését kíséri. A filmét, amely a valóban megélt női sorsok és élettragédiák tablója - az utolsó szemtanúk vallomása a háborús idők borzalmairól, de leginkább mégis emberségről és szépségről. A két kimagasló alkotót hallgatva pedig csak bámulhatunk, hogyan férhet bele az életbe ennyi minden. Ott ülnek a sziporkázó, ám egyre halványuló északi fényben, és csak mesélnek nekünk.

Kálmány Lajos - Boldogasszony
Feltehetően ​ősi asszonyistenség neve. Gellért püspök tanácsára a térítők Szűz Máriára alkalmazták, a Szűzanya törzsökös szinonim szava lett. A világon nem hallottak Sarlós Boldogasszony, Nagyboldogasszony, Gyümülcsoltó Boldogasszony és Gyertyaszentelő Boldogasszonyról. Kálmány Lajos ezt a munkáját 1885-ben publikálta.

Palotay Gertrúd - Régi ​erdélyi hímzésminta-rajzok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Ezeréves ​Magyarország arczképcsarnoka
Történelmi ​arcképcsarnok, amely a magyar uralkodókat, királyokat tartalmazza. A millennium évében, 1896-ban adták ki, 55 magyar uralkodó, király színes kőnyomatos képét és szöveges bemutatását tartalmazza Árpád vezértől Ferenc Józsefig. Az eredeti könyv reprintje. A magyar nyomtatott örökség feltárása sorozat 8. tagja.

Hermann Róbert - Kovács László - Petőfi ​halála
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szirák Péter - Örkény ​István
A ​kitűnõ irodalomtörténész könyve pályakép a modern magyar irodalom egyik legkedveltebb, máig legolvasottabb alkotójáról. Örkény életén keresztül ugyanakkor bekukkanthatunk a huszadik századi irodalom világába, s a háttérben megelevenednek a kor forgatagos eseményei.

Molnár Attila - Történelmünk ​csodálatos ereje
” ​Ősi tanítóink azt monták, “az ÉLET törvénye a HITNEK a törvénye”. A hit pedig az, amit az ember gondol és valóságként elfogad. Nem szabad semmihez- a történelmünkhöz sem- búskomoran, sértően, lenézően és nem utolsó sorban érdektelenűl viszonyulni. Ha ezt teszed, akkor a pszichológiai kölcsönhatás elve alapján ez árthad neked és rajtad keresztül a családodnak, közösségednek is. Higgy a dicső történelmünk építő, gazdagító, gyógyító, közösségformáló és összetartó erejében, egy magasabb hatalom mindenható ereje által. Mivel tudjuk a Bibliából is, hogy kinek-kinek a hite szerint adatik. Ehhez pedig meg kell változatatni a saját történelmünkhöz való viszonyunkat. Mindenkinek meg kell találnia, saját magának kell felszínre hoznia azt a csodás lelki egyensúlyt, azt a nagyhatalmú belső ERŐT, melyhez feltétlenül hozzátartozik őseink és hőseink tetteinek igaz ismerete, elődeink őszinte tisztelete valamint a ránkhagyott szellemi hagyaték ápolása .Az emberi méltósághoz, a boldogitó lelki békéhez és az életben felemelt fővel való járáshoz is feltétlenül szükséges Ősi Erő megszerzéséhez nyújt hát támaszt ez a könyvecske.”

Eisemann György - A ​későromantikus magyar líra
Eisemann ​György új kötetében azokat az összetett változásfolyamatokat vizsgálja, amelyek maghatározták a 19. század második felének magyar költészetét, Arany, Vajda, Tompa és kortársaik líráját. Az összefoglaló monográfia korszerű, új eredményekkel gazdagítja a magyar irodalomtudományt. "Hogy bizonyos hangokat Ágnes asszony visszás szavakként, az olvasó pedig a bírák összefüggő beszédeként ért, csak úgy lehetséges, ha az előbbi esetben megszakad, az utóbbi esetben pedig helyreáll a fantázia és a nyelv, a médium és az információ működésének harmonikusnak minősülő kölcsönössége. Arany János egész művészete és kritikai munkássága e kölcsönösség megteremtésében volt érdekelt, mint ahogy a későromantikus magyar líra teljesítménye – Vörösmartytól Vajda Jánosig – szintén értelmezhető a kettő romantikus diszharmóniája avagy későromantikus harmóniája közötti átmenetek különböző formái szerint. Mindez persze csak dióhéjban jelölheti az e könyvben kifejtendő problémákat, a magyar líratörténet azon szakaszának tárgyalását, melynek legkiemelkedőbb mestere Arany János, s amely körülbelül a 19. század második felét foglalja magában, közvetlenül a romantika utáni korszak évtizedeire összpontosítva. Beleértve Arany lírája mellett Vörösmarty kortársi költészetét, Vajda Jánosnak a század utolsó évtizedében záruló pályáját, s Tompa Mihály egy-egy sikerültebb felvillanását, de elhagyva a hetvenes-nyolcvanas évektől induló ťúj nemzedékŤ munkásságának más keretek között megfelelőbben kifejthető sajátosságait." Eisemann György (1952, Budapest) a magyar és európai romantika és modernség kutatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója. Jelen könyvében a 19. század utolsó harmadának magyar költészetéről tár az olvasók elé új szempontú megközelítéséket

Béres Beáta - Memento ​mozi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassai Lajos - Levelek
Kassai ​Lajos immár 30 éve hozta létre a Kassai Lovasíjász Iskolát, melyhez azóta több mint 20 országból csatlakoztak. Vezetőihez, tanítványaihoz írt leveleiből megismerhetjük a Lovasíjász gondolatait, melyek a teremtett világ természetes rendjéről, egy szerves közösség létrehozásáról és egy magyar harcművészet folyamatos kibontakozásáról szólnak.

Covers_167635
Magyar ​kézművesség 2010 Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Magyar ​kézművesség 2010
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bencs Zoltán - Magyar ​világnézet
"A ​magyar világnézet,az az állásfoglalás ,amelyet a magyar élet kérdéseivel szemben minden magyar ember elfoglal ,csakis egységes lehet."

Palotay Gertrúd - Szabó T. Attila - Mezőségi ​magyar hímzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szélesi Sándor - Az ​ellopott troll
Az ​ellopott troll Tóth Bercel hadnagy legnagyobb ellensége önmaga. A kissé nyers rendőrtisztnek ami a szívén, az a száján, s ez egyáltalán nem segíti a karrierjét: ezért esik meg vele, hogy egy elbaltázott rendőri intézkedés után a belügyminiszter a Teve utcai Különleges Királyi Nyomozó Iroda Bűnügyi Főosztályára helyezi át büntetésből, ahol rajta kívül csak varázslények és varázstudók dolgoznak. A csoportot egy harmadik szintű mágus vezeti, de van a nyomozók között garabonciás, kőmorzsoló, sámán és még egy csordásfarkas is. Bercel itt sem örvend nagy népszerűségnek, és rendre a jelentéktelenebb ügyeket kapja: történetünk kezdetén például a Margit híd tövében csövező, ámde eltűnt troll nyomára kellene rábukkannia. Az ügyről azonban hamarosan kiderül, hogy egészen magas, felsőházi körökbe vezet, és a hadnagynak egy átgondolatlan húzásával sikerül az egész országot lázba hoznia lényegében pár óra alatt – ami az okostelefonok és az internet korában nem meglepő. S ha ez nem lenne elég, a francia Police Nationale egy tisztjét is a nyakába sózzák megfigyelőnek. A magyar származású Hanga Kriszta szépasszony, és nem kis bűbájjal bír. Tóth Bercel joggal érezheti magát kényelmetlenül, amikor az exneje és tizenötéves lánya is belekeveredik az ügybe… amelybe újfent könnyen belebukhat. Szélesi Sándor mágikus krimije a magyar népmesei hagyományokra épít, ezzel együtt modern, humoros és végtelenül könnyed.

Kovács Ágnes - A ​hajlított kalap
A ​német nemzetiszocialista vezérek számára a II. világháború alatt a különböző európai országokból elrabolt műtárgyakból hoztak létre művészeti gyűjteményeket. Ezeket azután - a hadi eseményektől függően - más és más helyszínre szállították, jól védhető kastélyokban vagy sóbányák tárnái mélyén őrizték. A kincsek felkutatása a háború utolsó szakaszának különlegesen izgalmas fejezete volt, amelynek hősei az amerikai hadsereg erre szakosodott szervezetei és tisztjei voltak. Az egyik első "kaland" a berlini Birodalmi Bankból a merkersi bányába szállított óriási mennyiségű aranyrúd, többtonnányi ezüst, valuta, papírpénz és értékes műtárgy felfedezése volt, amelyeket 1945. április 12-én Eisenhower, Bradly és Patton amerikai tábornokok jelenlétében foglaltak le. Az aranyrudak nagy részét visszaadták az egykor megszállt országoknak, így lefoglalásukat jogosnak tarthatjuk, a hatalmas "leletben" azonban voltak olyan értékes darabok is, amelyek soha nem kerültek vissza eredeti tulajdonosaikhoz. Néhány műtárgy, rögtön a háború végét követően, illegális utakon az Amerikai Egyesült Államokba került, ahol a felvevőpiac óriási volt. A múzeumok és műkereskedők nem kérdezték, hogy a legtöbbször svájci műkereskedők közvetítésével kalapács alá került műtárgyak korábban kinek a tulajdonát képezték. Az azonban egyértelmű, hogy az elrabolt műkincsek rejtekhelyeinek megtalálásában, megmentésében és visszaszolgáltatásában az Egyesült Államok példamutató szerepet vállalt.

Ecsedi István - Hortobágyi ​pásztor- és betyár-nóták
Gyűjtötte ​és magyarázattal ellátta Dr. Ecsedi István. A dallamokat lejegyezte és magyarázta Bodnár Lajos zenetanár.

Gál József - Az ​Apollótól a Savariáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William N. Loew - Gems ​from Petőfi and other Hungarian poets
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdély Miklós - Művészeti ​írások
Azok ​a változatos művészi tevékenységek, melyeket sokan úgy fognak föl, mint a világ divatáramlatai közötti elvtelen helyezkedést, voltaképpen a művészet mibenlétét firtatják és a létrejött művek tekinthetők úgy, mint elfogulatlan javaslatok a művészet jövőbeli hivatására. Ezt az álláspontot nem könnyű elfogadtatni és az ilyenfajta tevékenységet még sokáig fogja kísérni a megbélyegzés és a rosszallás moraja. Ebben az erkölcsi présben, mégis, legalább önmagunk számára kategorikusan meg kell fogalmaznunk tapasztalataink és információink alapján, mit tartunk a művészetről.

Kollekciók