Ajax-loader

'lett' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_127057
Ablak ​a tavaszi térre Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Ablak ​a tavaszi térre
Ennek ​a versgyűjteménynek a címe akár jelkép is lehet: tavaszi térre - tágas, fiatal költészetre - szeretné magával vonni az olvasó tekintetét. A költők nevei közül néhány magyar fülnek is ismerősen cseng, de nagyobb részük gyűjteményben most jelenik meg először magyar nyelven. Természetesen nem teljességében látjuk itt az új szovjet lírát, hanem változatosságában, amennyire ilyen szűkre szabott terjedelem megengedi. A válogatás és a fordítás a szovjet költészet első számú hazai népszerűsítőjének, Rab Zsuzsának nagyszerű munkáját dicséri.

Covers_138089
Sziklaszálon ​szép galamb Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Sziklaszálon ​szép galamb
Rab ​Zsuzsa jelenlegi válogatása a maga műfaji változatosságával és a bemutatott népek sokféleségével, egyetlen kötet a keretén belül, magyar nyelven az eddigi legnagyobb vállalkozás a Szovjetunió népei gazdag folklórjának bemutatására. Az itt válogatott anyag közzététele önmagában is fontos esemény, hiszen a népköltészet hazai értői, kedvelői eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert világba nyernek bepillantást. Ám ennek a kötetnek csupán egyik értékadó sajátossága ez a gonddal összeállított folklorisztikai tabló. Igazi jelentőségét mégis azoknak a költői értékeknek összessége adja, amellyel ezek az alkotások elmondták, kifejezték eme kontinensnyi föld különböző népeinek érzelmi, gondolati világát. És ezeket a költői értékeket csaknem eredeti fényükben, színárnyalatukban csodálhatjuk meg Rab Zsuzsa ritka leleményességű fordításai segítségével. A válogatás nemcsak térben, hanem időben is izgalmas szellemi kalandozást, meglepő zsákmányokkal kecsegtető vadászatot kínál az olvasónak. A helyi jellegzetességek, a nyelvcsaládok különfélesége, a hagyományok erősen elütő arculata mellett, a kötetben jól megférnek egymással a tegnapi és a több évszázados, sőt évezredes, vagy még ennél is régebbi múlt emlékei. A magyar olvasó számára az sem lehet közömbös, hogy a válogató-fordító megérdemelt figyelmet és terjedelmet szentel finnugor nyelvrokonaink népköltészetének tolmácsolására. De túl a nyelvrokonságon: "csak tiszta forrásból" merít az, aki ezt a könyvet olvassa.

Valentyin Pikul - Rekviem ​egy hajókaravánért
A ​második világháború harmadik esztendejében a szövetséges hatalmak vezetői megkötik az ún. lend-lesase szállításokról szóló egyezményt. E kölcsönbérleti megállapodás értelmében az Egyesült Államok és Nagy-Britannia fegyverrel, lőszerrel, élelmiszerrel segíti a Szovjetuniót. A szállítmányok tehát elindulnak. Veszélyeken és pusztuláson át, halálos rakományukkal, pokoli veszteségektől gyengítve és kimerítve... A legkatasztrofálisabb helyzetben a PQ-17 jelű karaván kerül. A német tengeralattjáró-támadásoktól megrettenve az angol admiralitás első lordja, Sir Dudley Pound kiadja a parancsot, hogy a karavánt kísérő angol konvoj hajói az éjszaka leple alatt távolodjanak el a szállítóhajóktól, hagyják magukra őket és térjenek vissza bázisaikra. A karaván pusztulása bizonyíthatná Sztálinnak és Rooseveltnek, hogy a szállítmányok eljuttatása a Szovjetunióban ily módon lehetetlen - ez pedig egyszerűen a további szállítások leállítását jelentené. Másrészt, a kiszolgáltatott karaván talán kicsalogatja rejtekhelyéről a német haditengerészet dédelgetett büszkeségét, a Tirpitz vezércirkálót, és így, végre-valahára, alkalom nyílik a megsemmisítésére... A halálra ítélt PQ-17 tehát elhagyja a kikötőt, az óceán közepén elmaradnak mellőle a kísérő naszádok, a láthatáron feltűnnek a német rombolók, a haditengerészet repülőgépei, a mélyben pedig ott keringenek Dönitz admirális "farkasai" - a német tengeralattjárók... A lett származású, népszerű Valentyin Pikul személyes élményeit is beleszövi a történetbe, hiszen ő is a szállítóhajókat kísérő szovjet hajók egyikén teljesített szolgálatot a háború éveiben. A Rekviem egy hajókaravánért kiválóan ötvözi a dokumentarizmust és a kalandregények fordulatosságát.

Covers_234516
A ​gránát szíve Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​gránát szíve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_rep%c3%bcl%c5%91_haj%c3%b3
A ​repülő hajó Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - A ​repülő hajó
A ​Szovjetunió népeinek meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Jól és kevésbé ismert nemzetiségek mesekincséből válogattuk, de teljességre nem törekedhettünk, minthogy több mint 150 nemzetiség él a Szovjetunió területén. Királyfik, cárevicsek, nagy erejű legények, egyszerű halászok, gazdag földesurak és bátor vitézek győznek vagy veszítenek ki-ki érdeme szerint. Rab Zsuzsa meseértő, művészi tolmácsolása megszólaltatja legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugor népek hőseit is. "Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta" - így végződik egy grúz mese. Ha aranyalmát nem is kapunk, de kellemes, értékes percekkel ajándékoz meg bennünket a kötet. A repülő hajó című népmese válogatást Szecskó Tamás varázslatosan szép rajzai díszítik.

Covers_210351
A ​lett irodalom kistükre Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​lett irodalom kistükre
A ​lett folklór iránti érdeklődés egybeesik a lett irodalom kezdetével. Az első írásos emlékek – akárcsak a magyar irodalomban – nagyobbára régi krónikákban találhatók; mindezekben csak egyes idézetek és betétek szólnak lettül vagy lettekről. Ne csodálkozzunk tehát azon, ha ennek a kötetnek, amely az első magyar nyelvű lett antológia, legelső szerzője, Garlibs Helvigs Merkelis csak a tizennyolcadik században jelentkezett. 1822-től kezdve megjelenik az első lett nyelvű újság, amely rendszeresen közöl népköltészeti alkotásokat, dalokat, meséket és mondákat, 1828-tól kezdve működik a Lett Irodalmi Társaság. A lett nép évszázadokon át harcolt nemzeti függetlenségéért – irodalma is ezt a soha nem nyugvó, lobogó, lángoló hősi helytállást tükrözi. Az igazi felszabadulást a lett nép 1940-ben érte el, és bár 1941 után még a német megszállás súlyos évei következtek, a fasizmus legyőzése után a Lett SZSZK hatalmas fejlődésnek indult. Ez az antológia csupán a felszabadulás előtti száz esztendő irodalmának bemutatására vállalkozott.

A_csodamalom
A ​csodamalom Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​csodamalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zigmunds Skujinš - Egy ​fiatalember emlékiratai
A ​hazájában, Lettországban rendkívül népszerű író már a "nyitás" jegyében írta meg először 1981-ben kiadott munkáját. Regényének hőse egyetemista fiatalember, aki csak nagy nehézségek árán találja meg a helyét az őt körülvevő érthetetlen világban. Nem érti elvált szüleit, akik hosszú idő után ismét összekerülnek, ő maga apját csak felnőttkorában ismeri meg: sokáig nem érti - amíg fény nem derül a titokra - öngyilkosságba menekült barátait sem, és nem érti, talán nem is ismeri szerelmét, a karrierista, de sok sebet viselő fiatal lányt, akivel pedig a test és a lélek szoros kötelékei kötik össze. A romantikus reménykedés és a hideglelős kiábrándultság partjai közötti hányódásból született meg a félig-meddig napló formájú regény, amely közreadja egy fiatalember emlékiratait.

A_s%c3%a1rk%c3%a1nyhercegn%c5%91
A ​sárkányhercegnő Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​sárkányhercegnő
A ​népmesék kedvelt hőse a sárkány. Általában hétfejű, gonosz, félelmetes, rettegésben tartja a vidéket. Ám mindig akad egy bátor vitéz, aki legyőzi a rettenetes szörnyet, vagy túljár az eszén, s elnyeri méltó jutalmát is. Gyűjteményünk két részében a világ népmesekincséből nyújtunk válogatást. A magyar, kínai, japán, burmai, tadzsik, görög és spanyol mesék más-más helyszínre kalauzolják ugyan olvasóikat, egyvalami azonban közös bennük: főhősük a legyőzött és a lóvá tett sárkány. Manapság is születnek újabb és újabb történetek róla, csakhogy - mint sok más népmesei hősből - az írók belőle is már kedves, szeretetre méltó figurát faragnak. Ilyen szelíd, "ibolyaszemű" sárkányok tehát a szereplői kötetünk harmadik részének.

Covers_49943
A ​Laima és a két anya Ismeretlen szerző
24

Ismeretlen szerző - A ​Laima és a két anya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oregapo
Öregapó ​karmantyúja Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Öregapó ​karmantyúja
"Réges-régen, ​öreg időkben, emberemlékezet előtt" az erdő vadjai és madarai sokat civakodtak. Hogy véget vessenek a torzsalkodásoknak, elhatározták, hogy dolgozni fognak, és megásták a medrét egy nagy folyónak, a Daugavának. "Hajdanában, mikor még a kő is lágy volt, igen nehéz volt a földön az élet, mivel nem volt még tűz." A pokol gyomrában őrizték, és a pók lopta el, hogy könnyebbé tegye az emberek életét. A lett nép sajátos, színes mesevilágából adunk ízelítőt ebben a kötetben. Az erdőkkel borított, vizekben gazdag tájon élő lettek mondákat fűztek folyóik keletkezéséhez, erdeiket mesebeli lényekkel népesítették be. Meséik a haza szép tájairól szólnak és a halász-, vadász-, földművesnép küzdelmes életéről. Hőseik – mint más népekéi is – a szegények fiai, bátrak, nagy erejűek, éles eszűek, leleményesek, és mindig győznek a kapzsiság, telhetetlenség, gonoszság fölött.

Bērziņš Aivars - Riga
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_265273
A ​Kakukk-kút Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​Kakukk-kút
Hagyomány ​és korszerűség - e két alapelv jegyét viseli magán a soknemzetiségű szovjet irodalom, melynek tematikailag és formailag egyaránt színes és gazdag kisprózájából antológiánk tizennégy szövetséges köztársaság íróinak 38 elbeszélését öleli fel. Sajátos, egyéni arculatú mind a tizennégy nép irodalma. Virágzó mai kultúrájuk előzményei is különbözők: ősi, évezredes írásbeli irodalmuk hagyományait őrzik és folytatják a grúzok, az örmények és a tadzsikok, a balti népek a múlt század mozgalmainak hatására indultak el a nemzeti nyelv és irodalom művelésének útján, mások csak az Októberi Forradalom után láthatták - a Csingiz Ajtmatov első tanítójához hasonló hősök kezében - a nyelvükön írt első ábécéskönyvet. Arról, ami egységes egésszé kovácsolja e soknyelvű irodalmat, máig ható érvénnyel mondotta 1934-ben Makszim Gorkij a szovjet írók első kongresszusán: "A testvéri köztársaságok írói csak nyelvben különböznek tőlünk, és a dolgozóknak a kapitalizmus által szétdarabolt világát egyesítő ugyanazon eszme jótékony hatása alatt élnek és dolgoznak."

Covers_102140
Gilitrütt, ​a tündérmanó Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Gilitrütt, ​a tündérmanó
„Ebben ​a kötetben csupa olyan népmesét olvashattok, amelyeknek csodás lények – tündérek, manók, törpék, szellemek, tündérmanók – a szereplői. Minden népnek megvannak a maga varázsfigurái, amelyek hol jók, hol rosszak, hol segítik, hol meggátolják, vagy éppen rettegésben tartják az embert. És minden varázslénynek megvannak a maga varázsszerszámai, amelyekkel hasznukra lehetnek az embereknek, de segítségükért cserébe őszinteséget, jószívűséget kérnek. És aki ezt megszegi, az bizony könnyen pórul jár…”

Vilis Lacis - A ​halász fia
Vilis ​Lacist, a szovjet lett irodalom és közélet kiemelkedő egyéniségét, a Lenin-renddel háromszorosan kitüntetett írót jól ismeri a magyar olvasóközönség. Bár ezt a regényét még a harmincas években, tehát a polgári Lettországban s annak életéről írta, minthogy Lacis kitűnő író, a szociális mondanivaló semmit sem veszített erejéből. A regény címszereplője - a halász fia -, Oskar Klava nem hős, hanem egyszerű, becsületes ember, esendő is, nagy terveinek megvalósítására nem mindig telik erejéből, s olykor - ha gazságot tapasztal - elkapja a szenvedély. A Riga környéki tengerpart, ahol a történet lejátszódik, csak a nyári hónapokban barátságos, egyébként zord, rideg táj. Lacis mégis meg tudja szerettetni az olvasóval. S megértjük Oskart, hogy miért nem tudja otthagyni szülőfaluját, miért vállalja inkább ott a harcot az újért, a halászok és a maga egyéni boldogságáért. Az olvasó szinte észrevétlenül megszereti a regény főszereplőit, az egyszerű, erős és viharedzett halásznépet, megtanulja gyűlölni ellenségeiket, érdeklődik sorsuk újabb fordulatai iránt. Hozzájárul a történet érdekességéhez a környezet is, a kissé skandináv, kissé németes, kissé közép-európai jellegű lett világ, a zord, de mégis szép balti táj, az izgalmas és veszélyes halászkalandok, melyeknek Lacis művészi rajzát adja. Bizonyos, hogy az író eddig megjelent művei után ez a regény is kedves olvasmánya lesz a magyar olvasóközönségnek.

Covers_287271
Dainák Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Dainák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_128051
Guruljborsócska Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Guruljborsócska
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alberts Bels - Szembesítés
A ​fiatal lett prózaíró kalandos életúton, nagy vargabetűvel jutott el az irodalomhoz. Tanult építészeti technikumban és cirkusziskolában, volt katona és műszaki rajzoló, sportvezető és régészeti expedíció grafikusa. Eddigi munkái, amelyek külföldön is sikert arattak, eredeti tehetségű, egyéni hangú alkotóra vallanak. Bels tevékenysége sok szállal kötődik az orosz irodalomban a hatvanas évek elején jelentkezett "negyedik nemzedék" művészi és emberi útkereséséhez, és a lírai hangvételű, mai lett prózához. De mindez korántsem jelent utánzást: az általános emberi problémákból a mai lett társadalmat izgató kérdéseket ragadja ki és állítja műveinek középpontjában. Valamennyi hősére a felelősségteljes önvizsgálat, az egyén és a kor, a személyiség és a társadalom kapcsolatainak beható elemzése a jellemző. "Szeretném megérteni, miféle erők késztetnek arra, hogy higgyek" - mondja regényének főszereplője, és ez az erkölcsi szigorúság érvényesül tetteiben is.

Laimonis Purs - Lángoló ​vár
Gunvaldis ​virgonc, jókedvű kamasz fiú, s nem ijed meg a maga árnyékától, annyi szent! Ám egyszer a német lovagrend fogságába esik nagyapjával, Nagy Narvajtisszal együtt. Az öreg harcos egykor Viestursnak, a zemgalok híres vezérének a kíséretében küzdött a hódítók ellen. A vitéz öreg katona kiügyeskedi, hogy unokája megszökhessen, neki magának azonban nem sikerül a menekülés, ott pusztul el fogságban. Az életrevaló kölyök hazajut Tervetébe, a zemgalok legerősebb várába, s a fiatal vezér, Namejsis kísérőjéül szegődik fanyűvő erejű barátjával, Mikusszal együtt. Hősi kalandok során sok borsot törnek a lovagrend orra alá, visszaverik a Tervetét ostromló zsoldosokat is. A zemgal nép boldog, szabad időszaka nem bizonyul ugyan hosszúnak, de a fiatal harcosok hősi ellenállása hőskölteménybe illő szép tanulságot nyújt.

Imants Ziedonis - Színes ​mesék
Ki ​nem játszott még a színekkel? Hogy mi minden piros, mi minden kék, lila, sárga, zöld, fekete vagy tarka. Az írók és a költők különösen szeretnek játszani a színekkel, hiszen színesben látják a világot. Ezeket a színeket ragyogtatja ki Imants Ziedonis, a kítűnő lett író is, akinek meséit Gombár Endre átdolgozásában olvashatjuk és élvezhetjük. A szép, színes meséket Aia Zile lett grafikus szép színes rajzai díszítik.

Viktors Lagzdins - Halál ​a Szarvas-tanyán
Juris ​arcra borulva feküdt a földön. A halvány fényben, mely a konyhából hatolt a pincébe, a feje körül sötét folt és üvegszilánkok látszottak. A teremben Cliff Richard teljes hangerővel üvöltötte: "Congartulations and celebrations..." A csoportosulók háta mögött léptek hallatszottak, és Irena kíváncsi kérdése: - Mi az ott? - és nyomban utána éles sikoly. (...) És ekkor hirtelen megrázkódott, és tágra nyílt szemmel nézett Randersre. A férfi látta, hogy a tekintete megtelik rémülettel. - Várjon,! - szólalt meg Ulass gyorsan. - Mit akart ezzel mondani? Hiszen ez akkor azt jelenti, hogy. - Igen - bólintott Randers. - Itt nem balesetről van szó.

Виктор Лагздынь - Ночь ​на хуторе Межажи
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karlis Skalbe - Az ​Északi Tündér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jānis Joņevs - Metál
"De ​hirtelen egész csapat lettünk (nem, nem csapat, mi voltunk a ritka kivételek, akik a csoporton kívül voltak), akik gyűlöltük a sikereseket és csodáltuk a rosszakat." A Metál cselekménye az 1990-es évek Lettországában játszódik az ország függetlenné válásának hajnalán. A helyszín egy Jelgava nevű kisváros. A főszereplők az alternatív zenei kultúráért lelkesedő, identitásukat kereső, az újdonsült szabadságtól megrészegült fiatalok. A szerzőről Az 1980-ban született lett író, Janis Jonevs első regénye 2013-ban jelent meg, és egycsapásra kultikus bestsellerré vált. Ma már közel tucatnyi nyelvre lefordították és a szerző megkapta érte az Európai Unió Irodalmi Díját is.

Anna Sakse - Mesék ​a virágokról
Anna ​Sakse már kis gyermekkorában örült a virágoknak. _"Talán kertésznek kellett volna születnem?"_ - tréfálkozott egyszer. Háza mellett dáliák és rózsák, tulipánok és hóvirágok, őszirózsák és kardvirágok nyíltak. Anna Sakse meséiben egybeolvad a virágok és az emberek sorsa. Az emberek virágokká változnak, a virágok emberi nyelven beszélnek. A virágok elnyílnak, odalesz illatuk, szépségük. Az emberek magukkal viszik a sírba minden örömüket, bánatukat. De a mese megmarad. És segít abban, hogy a jó pártján álljunk, és elítéljük az emberi gonoszságot.

Ismeretlen szerző - Mirèio ​/ Roland-ének és kisebb műfordítások I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

_ffbf1690-f586-4c8a-960a-03eabd8fb961_img100
Estonia, ​Latvia & Lithuania Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Estonia, ​Latvia & Lithuania
Explore ​beautifully preserved architecture in medieval Tallinn, Art-Nouveau Riga or baroque Vilnius, the Baltics' dynamic capital. Cycle around Estonia's islands , cross-country ski in Latvia or scale the sand dunes of Lithuania's Curonian Spit. Whatever your pleasure, this bestselling guide will help you connect with this inspirational region. * SWEAT IT OUT - in a suna or comb the countryside for berries and mushrooms - plan your trip with our dedicated activities chapter * DREAM SWEETLY - in a family-run guesthouses or boutique hotels - reviews to suit everyone * IN-DEPTH LANGUAGE SECTION - useful Estonian, Latvian and Lithuanian phrases and food glossaries * GET AROUND - detailed maps and itineraries to help you navigate the three countries * BE IN THE KNOW - in-depth history and culture chapters explain the region's past and present

Covers_85995
Ma ​mondd! Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ma ​mondd!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rūdolfs Blaumanis - Tavaszi ​fagy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Visvaldis Lams - A ​bábu és a komédiás
Az ​író regényeiben meglepően sokféle ember szerepel, hősei között intellektuális álmodozók és földhözragadt, józan ügyeskedők is vannak, de Lams a sokfajta felfogás, tanulság elmondásával a jövő embertípusát, a jövőt építő embert akarja megmutatni, ábrázolása árnyalt, sokszínű és mindig érdekes. A máról és a mának ír.

Covers_407431
A ​csodafurulya Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​csodafurulya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_162567
Hetedhét ​nép meséi Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Hetedhét ​nép meséi
Bolgár, ​csuvas, kazah, lett, litván, mordvin, orosz népmeséket tartalmaz.

Kollekciók