Ajax-loader

'etiópia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Cecil Bødker - A ​szellemleopárd
Ez ​az érdekes és nagyon izgalmas regény a messzi Afrika egyik kevéssé ismert országában. Etiópiában játszódik. Hőse egy bátor kisfiú, aki elhatározza, hogy a törzsfőnöknek bepanaszolja és a vadászokkal megöleti azt a leopárdot, amelyik a szegény parasztok tehéncsordáit folyton megrabolja. Elindul hát a törzsfőnökhöz, de sosem jut el hozzá, Helyette veszélyes kalandokba bonylódik, nemegyszer bizony az élete is kockán forog, hiszen megudja a szörnyű titkot, hogy a teheneket nemcsak a leopárd rabolja... hanem valaki más is.

Anthony Capella - A ​kávék költője
London, ​1896. Robert Wallis pénztelen és gondtalan világfi. Amikor egyéb bevételi lehetőség híján Samuel Pinker londoni kávénagykereskedő szolgálatába áll, nem sejti, hogy élete egyszer és mindenkorra megváltozik. A költői babérokról csak álmodó, de a szavakkal jól bánó fiatalembertől azt várják, hogy Pinker lányával, a szenvedélyes Emilyvel együttműködve fogalmazza meg és kategorizálja a különböző kávék ízeit. Ez a váratlan feladat átfogó érzéki, érzelmi és - az események alakulása folytán - tényleges utazásra indítja hősünket, melynek során a kávék költője a kávé különböző ízei mellett mindenekelőtt önmagát fedezi fel. Anthony Capella az afrikai Ugandában született 1962-ben. Első regénye, a "Szerelem étke" 19 nyelven jelent meg, egyebek közt magyarul is. A "Kávék költője" elsöprő, érzéki, két évtizeden és három kontinensen át kanyargó szerelmi történet, egzotikus és feledhetetlen érzékek lakomája. A szerző írásai elválaszthatatlanok a gasztronómiától, regényeit áthatja a kulinária és az azzal összefonódó érzékiség.

Ryszard Kapuściński - A ​császár
"Ez ​polgárháború. Ez ilyen. Leültem az ablak mellé - de ők rögtön: uram, üljön máshová, megláthatják az utcáról, így könnyen eltalálják. Jön egy autó, megáll, lövéseket hallani. Kik voltak - ezek vagy azok? És kik ezek és kicsodák azok, akik ellene vannak ezeknek, mert ezek támogatják amazokat? Az autó továbbmegy, ugatnak a kutyák. Addisz Abebában egész éjjel ugatnak a kutyák, kutyák városa ez, tele fajkutyákkal és elvadult, gubancos szőrű, férgektől és maláriától kínzott ebekkel. Fölöslegesen ismételgetik, hogy vigyázzak; hogy egyetlen címet vagy nevet, még az arcukat sem szabad leírnom, sem azt, hogy az illető magas vagy alacsony, sovány, milyen a homloka, a keze, a tekintete, a lába, a térde - már nincs ki előtt térdelniök. F.: Egy kis japán pincsi volt. Lulunak hívták. Joga volt a császári ágyban aludni. A különféle szertartások idején el-elszökött a császár térdéről, és az előkelőségek cipőjére pisilt. Az uraknak nem volt szabad megrezdülniök, semmiféle mozdulatot nem tehettek, amikor érezték a nedvességet a cipőjükben. Tisztem szerint az álldogáló uraságok között kellett járnom és letörölnöm a vizeletet a cipőjükről. Ehhez volt egy atlasz törlőrongyom. Ez volt a munkám tíz éven keresztül."

Dervla Murphy - Öszvérrel ​Etiópiában
Az ​írónő ebben a könyvében az 1966-os etiópiai útjáról számol be. Északról délig gyalogolta végig egymagában az országot; egyetlen útitársa Jock nevű öszvére volt. Pedig külföldieknek egyáltalán nem tanácsos egyedül járkálni Etiópia kietlen magasföldjein, és a hivatalos szervek féltették is a vakmerő fiatal nőt a 15 000 láb magas hegyek és úttalan völgyek megmászásától.

Héliodórosz - Sorsüldözött ​szerelmesek
Héliodórosz, ​a szír származású görög regényíró, időszámításunk III. századában élt. A "sorsüldözött szerelmesek", a daliás Theagenész és a kivételesen szép és erényes Kharikleia bonyolult kalandokkal át- meg átszőtt, lebilincselően izgalmas története a korabeli szerelmi regény egyik legsikerültebb és egyben legterjedelmesebb alkotása, melyet az ötletes cselekménybonyolításon kívül az ábrázolásmód és a stílus díszítettsége tesz közkedvelt olvasmánnyá az ókor végétől napjainkig.

Poczik Miklós - Sebész ​voltam Etiópiában
Etiópia ​tikdem! Etiópia mindenekelőtt! A háromezer éves Etiópia történetében talán a legnagyobb változásokat jelképezi ez a két szó. Naponta többször sugározza ezeket a szavakat az Addisz Abeba-i rádió. A kocsik ablakaira ragasztott matricákon, a fiatalok ingein is ez olvasható. Az emberek így köszönnek egymásnak: Etiópia tikdem! A császár fogoly! Ledőlt egy hamis bálvány. Negyvennégy évi uralkodás után, 1974-ben I. Hailé Szelassziét, az egyik leghosszabb ideig hatalmon levő uralkodót megfosztották a tróntól. A fordulat napjaiban és a változást közvetlenül megelőző két évben, 1972 és 1974 között, három évig Etiópia "legforróbb" tartományában dolgoztam. Egyetlen sebészként a hárommilliós Vollo tartományban, Dessziében, ahol a császár, látogatása alkalmával, öt-öt etióp dollárt osztott ki a kórház betegei között, de mindenki hallgatott arról a százezer emberről, akit az éhség és a kolera ölt meg pár hónap alatt. Az éhség és a tömeges halál indította el a lavinát, amely maga alá temette a világ legerősebbnek hitt császárságát és megszülte ezt a jelszót: Etiópia tikdem!

Réz Bálint - Sába ​királynője
Történelmi ​regény, mely elénk tárja, - a háromezer esztendő távlatából is tündökölve felénk ragyogó Sába Királynőjének legendás alakját és híres szerelmét, a szerelmek szerelmét SALAMON KIRÁLLYAL, a bölcs és nagy királlyal. E történet mindig is izgatta az alkotók és a közönség fantáziáját! Sőt még fantasztikus elképzelések is születtek arról, hogy miként küzdötték le egymás közt a távolságokat! Nagyon fontos Ószövetségi időszakokban játszódik a történet, mely izgalmakban gazdag regényben jeleníti meg a KIRÁLYOK KÖNYVÉNEK ezt az örökszépségű romantikus szerelmi történetét. Réz regény nem egyszerű szerelmes regény hanem egy híres szerelmi történet kapcsán megismerteti ennek a nagyon fontos történelmi kornak az eseményeit és lényegét. Remek szórakozás, mer egyúttal rengeteg ismeretet is terjeszt.

Ewan McGregor - Charley Boorman - Long ​Way Down
After ​their fantastic trip round the world in 2004, fellow actors and bike fanatics Ewan McGregor and Charley Boorman couldn’t shake the travel bug. And after an inspirational UNICEF visit to Africa, they knew they had to go back and experience this extraordinary continent in more depth. And so they set off on their 15,000-mile journey with two new BMWs loaded up for the trip. Joining up with producer/directors Russ Malkin and David Alexanian and the Long Way Round team, their route took them from John O’Groats at the northernmost tip of Scotland to Cape Agulhas on the southernmost tip of South Africa. Riding through spectacular scenery, often in extreme temperatures, Ewan and Charley faced their hardest challenges yet. With their trademark humour and honesty they tell their story - the drama, the dangers and the sheer exhilaration of riding together again, through a continent filled with magic and wonder.

Barbara Toy - Sába ​nyomában
Az ​Útikalandok újabb kötetének szerzője - kis termetű, vékonyka angol nő - a magány kedvelője, ezért Land Roverjével olyan utakra indul, amelyeken nem igen találkozik turistákkal. Nekivág például a Szaharának, hogy eljusson Etiópiába. De még itt is lehetőleg elkerüli a "forgalmasabb" útvonalakat és a kötelező konvojt. Így aztán olyan úti élményekben részesíti olvasóit, amelyeket kevés közép-európai - sőt akár gazdag amerikai utazó sem igen - élhet át. Barbara Toy ráadásul kitűnő, modern író. Minden sallang, pátosz nélkül, olykor egy kis enyhe humorral, a lehető legtárgyilagosabban írja le úti kalandjait, s mégis feszülten izgalmassá tud tenni minden apró részletet. Kalandjaiból ízelítőül csak néhányat. Elsüllyedés a homokban. Úttévesztés a sivatagban. Éjszakai zivatar a dzsungelben. Találkozás a hegyvidéki rablókkal. Menekülés egy magányos elefánt elől. És végezetül: egy éjszaka az etiópiai hercegek rég elhagyott, félig leomlott börtönhegyén, teljesen egyedül, csupán egy - két leopárd társaságában...

Kaposy K. Ödön - Nyomok ​a mocsárban
Kaposy ​K. Ödön képzőművész. Több évtizeden át Londonban élt, és onnan mint igazi világcsavargó, bebarangolta a világot. Kedvenc terepe Afrika volt. Nyomok a mocsárban című kalandregényében is Afrika, közelebbről Etiópia a terep, ahol a szerző amerikai barátjával egy véletlen folytán életveszélyes kalandba keveredik az őserdőben. A fordulatos, izgalmas történetben előfordul minden, amit csak a kalandkedvelők egy kalandregényben kereshetnek. Menekülés a mocsárban, harc az afrikai óriáskígyóval és a moszkitókkal, a szereplők egy törzsfőnök fogságába esnek, rejtelmes események egy varázslóval, hajsza a bűnösök után, és végül természetesen a rosszak elnyerik méltó büntetésüket... És a jók?

Covers_361036
elérhető
0

Szőnyi Attila - Etiópia
Etiópia ​a világ egyik legidősebb keresztény állama (minden európai területénél előbb vált azzá), az iszlám pedig annak létrejötte óta jelen van Afrika szarván (Előbb voltak követői itt Mohammednek, mint Bagdadban, Damaszkuszban vagy Isztambulban). Az országot 90 népcsoport lakja, a kontinensen itt van a legtöbb UNESCO világörökség, több mint például Egyiptomban. Etiópiában található a világ legnagyobb monolitikus (azaz egyetlen sziklából kifaragott) temploma és sztéléje is. Az Omo-völgy népeinek életvitele egy letűnt kort idéz, a főváros eközben Afrika egyik legdinamikusabban fejlődő metropolisza, nemzetközi szervezetek székhelye. Etiópia Afrika második legnépesebb állama, ami soha nem volt gyarmat. Az országban a sztereotípiák ellenére nincs éhínség, sőt, Fekete-Afrika legszínesebb gasztronómiájával büszkélkedhet az ország. Kíváncsi? Olvasson, utazzon!

Abraham Verghese - Könnyek ​kapuja
1947-ben ​a fiatal és csodaszép apácát, az indiai Áldás nővért Afrikába küldik, hogy egy kórházban teljesítsen szolgálatot. A viharos hajóút alatt a végkimerülésig ápol egy angol sebészt, Stone doktort, majd elválnak útjaik. Néhány évvel később az etióp fővárosban lévő Nemhely nevű (elírás, egy hivatalnok rosszul jegyezte le a „Menhely” szót) parányi missziós kórházban találkoznak újra, és hét évig dolgoznak együtt. A zárkózott, érzelmei kifejezésére képtelen orvos egy sérülékeny pillanatában a műtősnővér karjaiban keres vigasztalást. Az apáca és dr. Stone rövid életű szerelmének következményei súlyosak: az egypetéjű ikerfiúk születése a fiatal nővér életét követeli, az orvos pedig elmenekül, magára hagyja az újszülötteket. A két fiú, Siva és Marion keveset tudnak szüleikről, édesapjuk soha többé nem jelentkezik, egy indiai orvos házaspár neveli fel őket nagy szeretetben. Fiatalságukat meghatározza az ’50-es és ’60-as évek etióp diktatúrája és a kórház, ahol nevelőszüleik dolgoznak, nem is csoda, hogy mindketten orvosok lesznek. Marion felnőtt fejjel, Amerikába való disszidálása után próbálja megismerni szüleik történetét.

Melissa Fay Greene - Nélküled ​nem létezem
A ​megrendítő, felemelő hangvételű könyv Haregovin Teferra, a szerény anyagi körülmények között élő etiópiai nő történetét meséli el, aki néhány évvel ezelőtt megnyitott az otthonát az addisz-abebai AIDS-árvák előtt. Az asszony ma egy árvaházat és nappali gondozót vezet, és az etióp árvák örökbefogadását próbálja szorgalmazni szerte a világon.

Ormos Mária - Háború ​Etiópia földjén
„1934. ​december 5-én ezer főnyi etióp csapat a szomáliai Val-Val-oázis kútjánál megtámadta az olasz szolgálatban álló bennszülött helyőrséget. „1935. október 3-án a hajnali órákban az olasz csapatok két szakaszon átlépték az etióp határt.” A háború nyolc hónapon át tartott, és utána még hosszú hónapokat vett igénybe az akkor még meg nem szállt országrészek elfoglalása és „pacifikálása”. Milyen szándékok húzódtak meg a Val-Val-incidens jelentőségének felnagyítása mögött? Mire szolgált az incidens és a háború közötti szünet? Hogyan és miért volt lehetséges egy elmaradott afrikai ország látványos, minden hatalom által előre látott megtámadása és leigázása? Hogyan alakult az egyenlőtlen erőkkel folyó háború? Ezek ennek a könyvnek a fő kérdései, amelyekre a szerző válaszolni kíván.

Andrzej Binkowski - Ország ​a könnyek kapuja mögött
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Abraham Verghese - Cutting ​for Stone
The ​story is a riveting saga of twin brothers, Marion and Shiva Stone, born of a tragic union between a beautiful Indian nun and a brash British surgeon at a mission hospital in Addis Ababa. Orphaned by their mother's death in childbirth and their father's disappearance, and bound together by a preternatural connection and a shared fascination with medicine, the twins come of age as Ethiopia hovers on the brink of revolution.But it's love, not politics -- their passion for the same woman -- that will tear them apart and force Marion to flee his homeland and make his way to America, finding refuge in his work at an underfunded, overcrowded New York City hospital. When the past catches up to him, wreaking havoc and destruction, Marion has to entrust his life to the two men he has trusted least in the world: the surgeon father who abandoned him and the brother who betrayed him.

Székely Ferenc - Taxival ​a fronton át
Libanon, ​Szíria, Etiópia, Mozambik, Nicaragua, Venezuela- három földrész hat országa, amely évek óta nem kerül le a lapok hasábjairól, a filmvászonról. A Magyar Filmhíradó munkatársa fejlődésük nehézségeit, ellenmondásait, napjainak izgalmas történelmét hozza valóban emberközelbe.

Ryszard Kapuściński - Ében
...Fölemelik ​az elnököt. Doe ül, hátát egy katona támasztja meg a lábával, fülétől megfosztott, vérben úszó feje imbolyog. Johnson most nem igazán tudja, mi legyen tovább. Levágassa Doe orrát? Kezét? Lábát? Láthatóan nincs ötlete. Kezdi untatni a dolog. - Vigyétek innen! - parancsolja a katonáknak, akik elcipelik további kínvallatásra (azt is filmre veszik). Doe, halálra kínozva, élt még néhány órát, aztán a vérveszteség miatt meghalt. Amikor Monroviában jártam, az elnök kínzását bemutató videokazetta volt a médiapiac legnagyobb szenzációja. A városban azonban kevés volt a lejátszó, és a villanyt is gyakran kikapcsolták. Az emberek, ha látni akarták a kínzásokat (az egész film két órás volt), kénytelenek voltak bekéredzkedni tehetősebb szomszédaikhoz vagy valamelyik bárba, ahol szünet nélkül ment a kazetta..."

Schrenzel - Abesszínia, ​Afrika Kánaánja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maaza Mengiste - Beneath ​the Lion's Gaze
An ​epic tale of a father and two sons, of betrayals and loyalties, of a family unraveling in the wake of Ethiopia's revolution. This memorable, heartbreaking story opens in Addis Ababa, Ethiopia, 1974, on the eve of a revolution. Yonas kneels in his mother's prayer room, pleading to his god for an end to the violence that has wracked his family and country. His father, Hailu, a prominent doctor, has been ordered to report to jail after helping a victim of state-sanctioned torture to die. And Dawit, Hailu's youngest son, has joined an underground resistance movement-a choice that will lead to more upheaval and bloodshed across a ravaged Ethiopia. _Beneath the Lion's Gaze_ tells a gripping story of family, of the bonds of love and friendship set in a time and place that has rarely been explored in fiction. It is a story about the lengths human beings will go in pursuit of freedom and the human price of a national revolution. Emotionally gripping, poetic, and indelibly tragic, _Beneath The Lion's Gaze_ is a transcendent and powerful debut.

Bánszegi Katalin - Etiópia
Az ​Etiópiáról szóló, a hazai könyvpiacon hiánypótlónak számító útleírás szerzője, Bánszegi Katalin 1942. október 16-án született Budapesten. Az ELTE-n jogi doktorátust szerzett, majd letette az ügyvédi szakvizsgát, de nyugdíjba vonulásáig maradt első munkahelyén, a Központi Statisztikai Hivatalban. Gyerekkorában lett a földrajz és a történelem szerelmese. Hatodik születésnapjára földgömböt kért ajándékba, majd karácsonyra atlaszt, és hetedik évét betöltve egy Liszt-lemez hangjai mellett nézegette a Föld országait. Iskolásként eljutott Svájcba, és sok-sok évvel később már ő szervezett utakat másoknak a szomszédos országokba. Mára Franciaországtól Bhutánig, Dél-Afrikától Üzbegisztánig a fél világot bejárta, de olthatatlan tudásszomjjal és töretlen kalandvággyal járja az újabb és újabb vidékeket. Útinaplóiban mindazt megörökíti, amit a helyszínen látott, hallott, tapasztalt. Adatokban gazdag, egyszersmind érzékletes és élvezetes útleírásainak háttéranyagát nagyrészt a KSH Könyvtár gyűjteménye szolgáltatja. Az új évezred Etiópiájába elsősorban azért utazott el, hogy megtalálja azt az őskeresztény múltat, amely építészetében, rituáléjában megőrizte érintetlenségét a 400-as évek óta. Ennél többet is talált – egy egészen egyedülálló kultúrát, amely a mai látogatóban felidézi az elmúlt évszázadok utazóinak élménytárát. Bánszegi Katalin első önálló kötete különleges emberekkel, különleges élethelyzetekkel és egy afrikai ország sajátos múltjával ismerteti meg az olvasót.

Szilassi Péter - Ami ​a bulvárhírekből kimaradt ...
2012. ​január 17-én hajnalban egy turistacsoport tagjait fegyveres támadás érte Etiópiában. Az öt halálos áldozat között volt két útitársunk, barátunk is. A hír megrázta a hazai közvéleményt, sokan kérdezték: „Miért mentetek oda?” Ebben a könyvben szeretnénk választ adni erre a kérdésre. Megosztani az Olvasóval az Etiópiában töltött három hét alatt szerzett benyomásainkat, élményeinket erről a varázslatosan szép, de nagyon ellentmondásos, sok nehézséggel küzdő országról. E könyv egyben tisztelgés Fábián Tamás és Dr. Szabad Gábor emléke előtt.

Teklay Abebe - Getaneh Woldeab - Importance ​& Virulence Diversity Of Wheat Stem Rust In Tigray-Ethiopia
Wheat ​stem rust also called black stem rust caused by Puccinia graminis f. sp. tritici is amongst the biotic catastrophic diseases because of its ability to cause complete annihilation of wheat crops over wide areas during epidemic years. The East African highlands in general and Ethiopia in particular is considered as a hot spot area for the development of stem rust complex. The high virulence diversity and evolution rate of the pathogen (like race Ug99) makes a considerable proportion wheat germplasm at risk. This book provides an overview of the significance of wheat stem rust, the virulence diversity and race distribution of the pathogen and its methodological race analysis. Moreover, it entails which resistance genes are effective against the identified races and potential varieties for their current level of resistance to the prevalent and virulent P. graminis f. sp. tritici races. This book is intended for use by field worker engaged in agriculture, plant pathologist, plant breeders, genetics or biotechnology, agricultural research institutions, higher learning institutions (like Universities and colleges) and others engaged in agricultural development.

Gianni Giansanti - Eltűnő ​Afrika
Giansanti, ​Gianni: Eltűnő Afrika Ez a színes fotókkal illusztrált kötet Etiópia hatalmas kiterjedésű, vad és elhagyatott vidékein élő törzsek sajátos világát mutatja be - Afrikában manapság is létezik az ember és a természet közötti ősi kötelékek, ahol valóság és varázslat rendre egymásba olvad. „A mi világunkban szempillantás alatt létrejönnek a kapcsolatok, a földgolyó bármely sarkát elérhetjük, ha számítógépünk egerével rákattintunk a menü megfelelő pontjára. Ugyanakkor létezik Etiópiában egy eldugott, csaknem elérhetetlen térség, nagyjából akkora, mint Svájc, ahol mindez nem érvényes, ahol legfeljebb a képzeletünk bolyonghat kedvére. Éreztem, hogy el kell mennem oda, le kell fényképeznem azt a világot...” (Gianni Giansanti)

Babos László - Papp Tamás - A ​modern kor háborúi és csatái
A ​második világháborút követően napjainkig több mint százötven háborút vívtak, s jelenleg is csaknem húsz fegyveres konfliktus zajlik világszerte. E tanulmánykötetben néhány helyi jellegű háborúról kapunk áttekintést, amelyek ugyan különböző típusúak, azonban a közös vonás mindegyik konfliktusban az, hogy a hadviselő felek közül legalább az egyik oldalon az adott korszak modern, a kor színvonalán álló technikai eszközökkel felszerelt hadsereg harcolt, reguláris hadviselést folytatva. Az egyes írásokat, az események megértését harminckét térkép és húsz táblázat illusztrálja. A kötet – reményeink szerint – jól segíti a geopolitikai, katonai események, a haditechnikai eszközök fejlődésének és harcászati alkalmazásának bemutatását.

Hans Silvester - Natural ​Fashion
The ​scene of tribal conflicts and guerrilla incursions, Ethiopia's Omo Valley is also home to fascinating rites and traditions that have survived for thousands of years.

Makai György - Etiópia
Tíz ​esztendeje annak, hogy Etiópiában megdőlt Hailé Szelasszié császárnak, a Királyok Királyának uralma. A hatalmat kezükbe vevő fiatal katonatisztek nehéz örökséget kaptak: a világ egyik legszegényebb országát, amelyben a lakosság 90%-a írástudatlan volt, egyes országrészekben nem voltak járható utak, ezért a parasztok tömegei nem jutottak el a piacra, s ahol pénz helyett milliók használták a sót. A katonai vezetés végrehajtotta Afrika legradikálisabb földreformját, milliók tanulták meg a betűvetést, de a belső ellenség, valamint a vezetésen belül dúló viszályok meglehetős zűrzavart keltettek az országban, s ezt még súlyosbította a reakciós arab országok támogatását élvező Szomália katonai támadása az ország ellen. A forradalmi Etiópiát a Szovjetúnió és Kuba internacionalista segítsége mentette meg. Azóta konszolidálódott a helyzet, s ennek egyik legfényesebb bizonyítéka, hogy 1984 szeptemberében megalakult az Etióp Dolgozó Nép Pártja. Az etióp forradalmi folyamat egyedülállóan érdekes történetét vázolja fel a szerző 1974-től napjainkig.

Füsi F. József - Orvos ​voltam Etiópiában
A ​szerző három évet töltött Etiópia csodálatos, ellentmondásokkal teli, Eritrea nevű tartományában, egy kikötővárosban, a Vörös-tenger partján. A trópus adta nehézségek mellett itt élte át Etiópia utolsó császárának, Hailé Szelassziénak a trónfosztását, a tartomány Etiópiától való elszakadásáért vívott kíméletlen harcok idején. Így vált Eritrea hadműveleti területté, a békésnek induló sebészet hadisebészetté, a nyugodt hétköznapok világa küzdelemmé, embert próbáló harccá a sebesültek és áldozatok megmentéséért.

Philip Marsden - The ​Chains of Heaven
Few ​inhabited regions of the world remain quite so unusual or remote as the Ethiopian highlands - and few writers respond to such places quite like Philip Marsden. Walking hundreds of miles through a landscape of cavernous gorges, tabletop mountains and semi-desert, he encounters monks and hermits, rebels and farmers, people whose spiritual passions reveal a reckless disregard for the material. In spare and glinting prose, The Chains of Heaven celebrates the ageless rewards of the open road and a people for whom the mythic and the everyday are inextricably joined.

Kollekciók