Ajax-loader

'trinidadi' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


V. S. Naipaul - A ​nagy folyó kanyarulatában
Puccs, ​törzsi zendülések, ejtőernyősök, fekete és fehér keretlegények, csődbe ment nagy tervek, nyomor, és korrupció, tespedtség, szép remények, türelmetlen és törekvő fiatalemberek meg az őserdő és a törzs, a hagyomány félelmetes, visszahúzó - mégis nélkülözhetetlen, megtartó ereje. Civilizációk tragikus összeütközése - vagy más szóval: a szervetlen fejlődés csillapíthatatlannak tűnő görcsei. A gyarmatosítás után itt maradt emberi, erkölcsi, gazdasági és politikai káosz - népek, nyelvek, gondolatok és kultúrák zűrzavara. A nagy folyó kanyarulatában alighanem a Harmadik Világ első - a szó klasszikus értelmében vett - "nagyregénye": emberi viszonyok történelmi háttérrel. Naipaul csúf, poros, piszkos és nyers Afrikájának minden "gyarmatáru-romatikától" és folklórszíntől megfosztott képei sokáig kísérik az olvasót: olyan regényterepet teremt, amelyen bármely pillanatban felbukkanhat egy Idi Amin. A nagy folyó kanyarulatában felfedező út az olvasó számára egy még formátlan és ezért félelmetesen kiszámíthatatlan világba.

Earl Lovelace - Itatál ​keserű búval
Tilos ​a gyarmati Trinidad fekete népének spirituális baptista hitvallását gyakorolnia. Tilos, pedig vallásszabadság van. Szabad minden más felekezet és vallás. Tilos a fekete nép táncot járó, nyelveken szóló, eksztatikus spiritualizmus. Miért? Mert a hatalom így akarja. Mit tesz az Afrikából idevetett, rabszolgamúltú, saját nyelvét vesztett, egyedüli gyökerét, vallását féltő parányi gyülekezet? Alkalmazkodik. A megmaradásért. Anglikánul dicséri Istent. Halottul. Az élhetésért. Hogy ne veressenek, ne szórassanak szét. Az eredmény persze kétes: züllés és bomlás mindenütt. Earl Lovelace regénye e talán nem olyan ismeretlen világba kalauzol, ahol a prédikátor terelgetné nyáját, a falu botvívóbajnoka pedig föllázad a hatóságok, majd meghunyászkodó népe ellen.

V. S. Naipaul - A ​House for Mr. Biswas
The ​early masterpiece of V. S. Naipaul’s brilliant career, A House for Mr. Biswas is an unforgettable story inspired by Naipaul's father that has been hailed as one of the twentieth century's finest novels. In his forty-six short years, Mr. Mohun Biswas has been fighting against destiny to achieve some semblance of independence, only to face a lifetime of calamity. Shuttled from one residence to another after the drowning death of his father, for which he is inadvertently responsible, Mr. Biswas yearns for a place he can call home. But when he marries into the domineering Tulsi family on whom he indignantly becomes dependent, Mr. Biswas embarks on an arduous–and endless–struggle to weaken their hold over him and purchase a house of his own. A heartrending, dark comedy of manners, A House for Mr. Biswas masterfully evokes a man’s quest for autonomy against an emblematic post-colonial canvas.

V. S. Naipaul - Eva ​Perón visszatér
Indiai ​származású, trinidadi születésű angol író. Életművének legfőbb, szinte kizárólagos témája a gyarmatosítás alól felszabadult harmadik világ viszontagságos, modern történelme, a heroikus kezdetek emberi tragédiákba torkollása, a gyarmati világ máig nyúló, hosszú árnyéka. Életművének főhőse a hajdani brit birodalom távoli sarkaiba szétszóródott s hazátlanná, gyökértelenné lett hindu nép, amelyből származik. Naipaul írói fejlődése felfedező út volt: a főhős alakjában rejlő nagy hatású jelkép felfedezése és kiaknázása. Naipaul nem "szószólója" a harmadik világnak, hanem irodalmi megfogalmazója - mert kevesen ismerik nála jobban ezt a szétszórt kontinenst, emberi viszonylatait, történelmi terheit.

V. S. Naipaul - Fél ​élet
Sir ​Vidiadhar Surajprasad Naipaul Fél élet című regénye 2001-ben jelent meg, ugyanabban az évben, amikor a Svéd Királyi Akadémia Nobel-díjjal tüntette ki életművéért. Ez a könyve harminc évvel "fő" műve, az A House for MR Biswas után látott napvilágot, de ugyanabból az élményanyagból táplálkozik - írója a kultúrák határain akarva-akaratlanul átkelő ember meghasonlott, néha elviselhetetlen feszültségekkel terhes létét ábrázolja. A történet főhőse, Willie Somerset Chandran indiai bráhmincsalád gyermeke, aki helyi iskoláztatása után Londonba kerül, ahol aztán megjárja az ottani értelmiségi mikrokozmosz különböző színtereit. Kezdettől saját önazonosságának keresése mozgatja, az új világot azonban nem hódítóként teszi magáévá: a nevelési regényekből ismert folyamatnak, mondhatni, "úszója, nem vezére". Mindaz, amit saját "Erziehungsroman"-ja e színhelyén, a széthulló impérium központjában megtanul, csk megerősíti benne, hogy két világ határán, de mindkettőben - már és még - idegenül bolyong. Az otthonosságot a szerelemben, pontosabban egy házasságban próbálja megtalálni, ez azonban újabb félig-létbe, félig-világba veti: a történet felesége szülőföldjén, a Portugáliáról leválni készülő Mozambikban folytatódik. Willie Afrikában múltjától ismét elszakadva folytatja jövő nélküli életét - mindazt amit átél, Naipaul hatásos és érdekes személyiség- és korrajzzá fogalmazza. Az indiai és a brit couleur localt itt újabb egzotikus színek váltják fel, a fél-életet élő indiaiak és londoniak után terítékre kerül az afrikai portugálok panoptikumi világa is. Az író ezeket a hatásokat is beépíti hősének folymatosan alakuló személyiségébe, akiben ezek a regény végére nagy horderejű, döntő elhatározást érlel meg. Az olvasó végül nem tudja meg, szert tesz-e Willie Chandran a történet egésze során vágyott szilárd identitásra, de nem is ez a lényeg. A könyv nem karrier-recept, egyszerűen látleletet kínál arról az emberi szituációról, amelyet a globalizáció következtében a huszadik században száz-meg százmilliók voltak kénytelenek megélni.

V. S. Naipaul - Mr. ​Biswas háza
Még ​esett, amikor a kocsi megállt a ház előtt. A félig betonból, félig ólomcsövekből készült kerítést négyzetes betonoszlopok tartották, hajnalka indái futották be, amelynek kis piros virágairól csepegett az esővíz, Mr. Biswast azonnal lenyűgözte a ház magassága, a krémszínű és szürke fal, az ajtók és ablakok fehér kerete, a vörös téglaburkolat fehér fugázata, és tudta, ez a ház nem neki való. Amikor pedig - mikor az eső elől berontottak a házba - megismerte az idős hölgyet, aki nem is volt olyan idős, mint ahogyan az irodista előadta, Mr. Biswast lenyűgözte az asszony udvariassága. Mr. Biswasnak állandóan az volt az érzése, hogy nyakkendőjével, csillogó cipőjével és Prefectjével becsapja a külvilágot. Itt, ebben a Sikkim Street-i házban, amely oly kívánatos, oly elérhetetlen volt, különösen bántotta e rászedés. Az idős hölgy udvariasságát megpróbálta udvariassággal viszonozni, próbált nem gondolni saját zsúfolt szobájára, nyolcszáz dollárjára. Lassan és óvatosan - mostanra észrevette magán a sör hatását - kortyolgatta a teát, szívta a cigarettáját. Mivel attól tartott, hogy a nyílt lelkendezés faragatlanságnak tűnnék, tétován nézegette a festett falakat, a meszelt celotexmennyezetet, amelyen csokoládészínűre pácolt facsíkok húzódtak, a vadonatújnak tűnő, fehér keretes, fehér lécdíszes tejüveg ajtókat és ablakokat, a fényezett padlót, a fényezett Morris-garnitúrát. Amikor pedig az irodista nyíltan és bizalmasan, minthogy a nyolcszáz dollárról sejtelme sem volt, ragaszkodott hozzá, hogy Mr. Biswas az emeleti helyiségeket is megnézze, Mr. Biswas odafent is sietve körbejárt: látott egy fürdőszobát vécékagylóval, és - micsoda luxus! - porcelánmosdóval. Látott továbbá két zöld falú hálószobát és egy verandát, amely, mivel nem sütött be a nap, egészen hűvös volt. Látta ezen kívül a lenti kerítést, az utcán parkoló Prefectet, s egy pillanatra úgy tekintett a házra, mintha a sajátja lenne. Ez a gondolat pedig oly részegítő volt, hogy azonnal elhessegette, és lesietett a földszintre.

V. S. Naipaul - A ​Way in the World
Billed ​by the publisher as Naipaul's first novel since The Enigma of Arrival in 1987, this can really be regarded as fiction only by the most extremely elastic definition. It is in fact a series of extended essays, meditations and dramatized historical reconstructions that originally carried the perhaps more fitting subtitle "A Sequence." Naipaul ruminates, with all his acute intelligence, on how history shapes personality--and vice versa. The book begins and ends with unexpectedly personal autobiographical sketches of Naipaul: as a boy in Trinidad; as a bright young clerk with a scholarship and a future; as a fledgling writer struggling in London; and, finally, in a later period, in an unnamed East African country where he reencounters a character from his youth. These flank two much longer pieces, which are both poignant and superbly realized portraits of elderly figures whose once-powerful lives were wrecked, more than 200 years apart, by their efforts to exploit, economically and politically, the corner of South America where Trinidad looks across the Bay of Paria to the swampy mainland of Venezuela. Sir Walter Raleigh came twice, with dreams of gold fathered by Columbus, and is seen on his last voyage, about to return to death in the Tower. Francisco Miranda, an astonishing, courtly con man who used, and was used by, both British and Spanish governments as a would-be "liberator" of Latin America in the late 18th century, is seen in fragile Trinidadian exile, exchanging thoughtful, chatty letters with his wife in London. Naipaul's mastery of his material is absolute, and his seemingly effortless, beautifully wrought prose carries the reader to the heart of the mysteries of human destiny.

V. S. Naipaul - The ​Suffrage of Elvira
This ​comedy of manners in set in Trinidad and is written by the author of "The Mystic Masseur", "The Middle Passage", "The Return of Eva Perron", "Mr Stone and the Knights Companion" and "A House for Mr Biswas".

V. S. Naipaul - In ​a Free State
No ​writer has rendered our boundariless, post-colonial world more acutely or prophetically than V. S. Naipaul, or given its upheavals such a hauntingly human face. A perfect case in point is this riveting novel, a masterful and stylishly rendered narrative of emigration, dislocation, and dread, accompanied by four supporting narratives. In the beginning it is just a car trip through Africa. Two English people--Bobby, a civil servant with a guilty appetite for African boys, and Linda, a supercilious compound wife-- are driving back to their enclave after a stay in the capital. But in between lies the landscape of an unnamed country whose squalor and ethnic bloodletting suggest Idi Amin's Uganda. And the farther Naipaul's protagonists travel into it, the more they find themselves crossing the line that separates privileged outsiders from horrified victims. Alongside this Conradian tour de force are four incisive portraits of men seeking liberation far from home. By turns funny and terrifying, sorrowful and unsparing, In A Free State is Naipaul at his best.

V. S. Naipaul - Mr. ​Stone and the Knights Companion
Mr ​Stone likes to be known as Head Librarian with Excal, and dislikes the prospect of retirement. After a brief acquaintanceship with Mrs Springer, he marries her to defend himself against idleness and solitude. Then a foolproof plan strikes him, to introduce the order of the Knights Companion.

V. S. Naipaul - The ​Mystic Masseur
In ​this slyly funny and lavishly inventive novel his first. V. S. Naipaul traces the unlikely career of Ganesh Ramsumair, a failed schoolteacher and impecunious village masseur who in time becomes a revered mystic, a thriving entrepreneur, and the most beloved politician in Trinidad. To understand a little better, one has to realize that in the 1940s masseurs were the island's medical practitioners of choice. As one character observes, I know the sort of doctors they have in Trinidad. They think nothing of killing two, three people before breakfast. Ganesh's ascent is variously aided and impeded by a Dickensian cast of rogues and eccentrics. There&'s his skeptical wife, Leela, whose schooling has made her excessively, fond. of; punctuation: marks!; and Leela's father, Ramlogan, a man of startling mood changes and an ever-ready cutlass. There's the aunt known as The Great Belcher. There are patients pursued by malign clouds or afflicted with an amorous fascination with bicycles. Witty, tender, filled with the sights, sounds, and smells of Trinidad's dusty Indian villages, The Mystic Masseur is Naipaul at his most expansive and evocative.

V. S. Naipaul - Miguel ​Street
A ​magnet to the poets, philosophers, teachers, troubadours and misfits who people the town of Port of Spain, Miguel Street is a place where tales of glory and debauchery vie with declarations of love and anger, where neighbourhood dramas are scrutinized and wisdom doled out to one and all.

V. S. Naipaul - Finding ​the Centre
Offers ​an account of the author's literary beginnings and growth and a narrative of a journey into the tribal and modern life of the Ivory Coast

Dionne Brand - Earth ​Magic
Inspired ​by her childhood in Trinidad, acclaimed poet and writer Dionne Brand conjures the world of the Caribbean in her first book of poetry for children. The sounds and smells of market day, the blazing sun, the joyful beat of much-awaited rain and a girl who dares to do better. These are just some of the stories and characters brought into focus in this captivating collection of poems. Originally published in 1979, these poems are an eloquent, unsparing tribute to the lives of the Caribbean people and the power of nature. Simple chants and schoolyard skipping songs alongside more sophisticated poems reveal a place of beauty and hardship where life moves in harmony with the elements. With vibrant collage paintings and poignant line drawings by Eugenie Fernandes, Earth Magic will cast a spell over readers of all ages.

V. S. Naipaul - The ​Mimic Men
A ​profound novel of cultural displacement, The Mimic Men masterfully evokes a colonial man’s experience in a postcolonial world. Born of Indian heritage and raised on a British-dependent Caribbean island, Ralph Singh has retired to suburban London, writing his memoirs as a means to impose order on a chaotic existence. His memories lead him to recognize the paradox of his childhood during which he secretly fantasized about a heroic India, yet changed his name from Ranjit Kripalsingh. As he assesses his short-lived marriage to an ostentatious white woman, Singh realizes what has kept him from becoming a proper Englishman. But it is the return home and his subsequent immersion in the roiling political atmosphere of a newly self-governed nation that ultimately provide Singh with the necessary insight to discover the crux of his disillusionment.

V. S. Naipaul - Half ​a life
In ​a corner of India untouched by anti-colonial agitation Willy Chandran's father stood at odds with the world - aspiring to greatness whilst living out the dreary life marked out for him by his ancestors. In an attempt to defy his past, he marries a low-caste woman only to find himself at the mercy of his own fury. From this unhappy union the utterly compelling character of Willy Chandran emerges, oddly like his father, naively eager to find something that will place him both in and apart from the world. He is drawn to England and the immigrant community of post war London, its dingy West End clubs, and sexual encounters, and even to the eccentric milieu of the English writer. But it is Willy's first experience of love that might bring him the fulfillment he so desperately seeks. His wife Ana leads him to her home, a province of Portuguese Africa, a country whose inhabitants are all uncertainly living out the last days of colonialism. Naipaul delineates the relationship between father and son with wonderful clarity and compassion; the comic brilliance of the London scenes and the penetrating descriptions of Africa are hard to beat.

Kollekciók