Ajax-loader

'tádzsik' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sz%c3%a9pek_sz%c3%a9pe
Szépek ​Szépe Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Szépek ​Szépe
Csodálatos ​történeteik hol a cári palotákban, hol a Kaukázus hegyóriásai között, hol a perzselő nap honában, hol meg a végtelen tajgában vagy Észak tundráiban játszódnak. Régesrégen keletkeztek ezek a mesék. Mesélőik egészen egyszerű emberek voltak: csordáikat őrző - legeltető pásztorok, az erdők munkásai, favágók, hosszú téli estéken hálójukat javítgató halászok, gyerekseregtől körülvett nagyanyók, kiszolgált katonák, tengerészek, vadászok... És szállt a mese szájról szájra, egyik embertől a másikhoz, az idősebb nemzedéktől a fiatalabbhoz. Azért is ilyen szépek és bölcsek ezek a történetek, mert sok ember gondolkodásmódját, bölcsességét tükrözik. Figyeld meg, kis olvasó, hogy mindegyik mese az ember boldogulásáról szól. Azért küldi harcba hősét, hogy legyőzze a gonoszt, a jogtiprást és az erőszakot, mindegy, ki személyesíti meg azt, a rettegett sárkány avagy a kegyetlen kán. Az embereknek ártó gonosz könyörtelenül megbűnhődik, hogy a mese végén a jó és a szép győzedelmeskedjék...

Az_okos_lany
Az ​okos lány Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​okos lány
A ​magyar és a külföldi népmesekincs kedvelt alakja az okos lány, aki túljár a királyok, az udvari tudósok eszén, meg tud felelni a legbonyolultabb találós kérdésekre, és átlát mindenféle praktikákon. Ez a lány vagy asszony számtalan mesében, nagyon sokféle formában találja fel magát, és nyeri el végül a király szerelmét. A Móra Kiadó szép kivitelű antológiában - Hegyi Mártának a nők szépségét kiemelő illusztrációival - jelenteti meg az okos, bátor lányokról szóló válogatást, amely a nők, az anyák, a lánytestvérek születésnapjára, nőnapra, kedves, vidám ajándék.

A_rep%c3%bcl%c5%91_haj%c3%b3
A ​repülő hajó Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - A ​repülő hajó
A ​Szovjetunió népeinek meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Jól és kevésbé ismert nemzetiségek mesekincséből válogattuk, de teljességre nem törekedhettünk, minthogy több mint 150 nemzetiség él a Szovjetunió területén. Királyfik, cárevicsek, nagy erejű legények, egyszerű halászok, gazdag földesurak és bátor vitézek győznek vagy veszítenek ki-ki érdeme szerint. Rab Zsuzsa meseértő, művészi tolmácsolása megszólaltatja legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugor népek hőseit is. "Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta" - így végződik egy grúz mese. Ha aranyalmát nem is kapunk, de kellemes, értékes percekkel ajándékoz meg bennünket a kötet. A repülő hajó című népmese válogatást Szecskó Tamás varázslatosan szép rajzai díszítik.

A_s%c3%a1rk%c3%a1nyhercegn%c5%91
A ​sárkányhercegnő Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - A ​sárkányhercegnő
A ​népmesék kedvelt hőse a sárkány. Általában hétfejű, gonosz, félelmetes, rettegésben tartja a vidéket. Ám mindig akad egy bátor vitéz, aki legyőzi a rettenetes szörnyet, vagy túljár az eszén, s elnyeri méltó jutalmát is. Gyűjteményünk két részében a világ népmesekincséből nyújtunk válogatást. A magyar, kínai, japán, burmai, tadzsik, görög és spanyol mesék más-más helyszínre kalauzolják ugyan olvasóikat, egyvalami azonban közös bennük: főhősük a legyőzött és a lóvá tett sárkány. Manapság is születnek újabb és újabb történetek róla, csakhogy - mint sok más népmesei hősből - az írók belőle is már kedves, szeretetre méltó figurát faragnak. Ilyen szelíd, "ibolyaszemű" sárkányok tehát a szereplői kötetünk harmadik részének.

Covers_108607
Aranykert Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Aranykert
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_46587
Holdangyal Ismeretlen szerző
18

Ismeretlen szerző - Holdangyal
A ​tadzsikokat a 16. századig nemcsak történelmük, nyelvük, de kultúrájuk is évszázadokig a perzsa birodalomhoz, és ezzel együtt a perzsa irodalomhoz kötötte. A tadzsik nyelv ugyanis a mai perzsával és afgánnal együtt elválaszthatatlanul a 9–10. században kialakult újperzsa nyelvhez kötődik. Ahogyan nem választható el a klasszikus perzsa és tadzsik irodalom egymástól, ugyanúgy nem független a tadzsik folklór sem a perzsától, a közös iránitól, sőt a tadzsikokkal szomszédságban és kapcsolatban élő különböző török népek költészetétől sem. A tadzsik folklórral csak a 20. században kezdtek el tudományosan foglalkozni. Az 1900-ban megjelent első tadzsik népmesekötet után a harmincas években a Tadzsik Tudományos Akadémia indította el a már pusztulóban lévő gazdag folklórkincs összegyűjtését és tudományos publikálását. A tadzsik népmesék 1938–40-ben, majd 1954–57-ben jelentek meg nagyobb számban. A kötet meséi is ezekből a gyűjteményekből származnak.

Lutfija Ajni - Közép-Ázsia ​művészete Avicenna korában
A ​magyar olvasó előtt kevéssé ismert vidék és kor kultúrájának emlékeit villantja fel e kötet. A közép-ázsiai népek IX-XI. századi történetét állandó háborúskodások kísérték, ám a külső és belső fenyegetettség elleni küzdelem mellett e kor egyszersmind rendkívül magas színvonalú építészetet, képző- és iparművészetet, irodalmi és tudományos eredményeket is hozott. A mai Üzbegisztán, Türkménia, Azerbajdzsán és Tadzsikisztán területén fennmaradt épületek, falképek, iparművészeti tárgyak ékesen bizonyítják a hajdan e tájon élt népek alkotókészségének nagyságát, mely arab, perzsa és indiai hatásokat magába olvasztva önálló, sajátosan eredeti művekkel gazdagította az emberi civilizációt. A kitűnő szakemberek által írt, szerkesztett és fényképezett album a nagyobb területi egységek - Bokhara - Maverannahr, Gurgandzs - Hórezm, Hkorászán és Huttalán - társadalom- és kultúrtörténetének rövid összefoglalása mellett jelentős és vonzó képanyaggal idézi fel a nagyszerű emlékegyüttest.

Jan Bakker - Christine Oriol - Trekking ​in Tajikistan
This ​guide describes twenty high-altitude treks of 2-9 days in the mountains of Tajikistan, covering the Fann Mountains, Pamirs and northern ranges, plus five day hikes near the capital, Dushanbe, and a 10-day trek in the Afghan Wakhan Corridor. As well as detailed route description and 1:100,000 mapping for each trek, there is a wealth of practical advice on transport and visas, trekking support, equipment, cultural awareness, safety and security, as well as background notes on history, flora and fauna and a Tajik-Russian-Pamiri-English glossary. The guide can be used either to plan an independent trek or to select, prepare for and enhance an organised expedition. Known as 'the Roof of the World', Tajikistan is one of the most mountainous countries on Earth, with 93% of its landmass considered mountainous territory. This is where the mighty Himalaya meet the Tian Shan, Karakoram and Hindu Kush, and a centuries-old network of trails criss-crosses the remote terrain, linking isolated villages and shepherds' camps. Although infrastructure is fragile and tourism in its infancy, this Central Asian nation presents some outstanding opportunities for the adventurous trekker. The hand-picked routes showcase Tajikistan's breathtaking landscapes of lofty snow-capped peaks, turquoise lakes and sweeping high-altitude plateaus. Trekking here is also a rich cultural experience: in addition to wild camping, many of the treks include the opportunity to experience the fascinating local culture and warm hospitality in a traditional homestay, meeting those who call this remote wilderness home. This guide will be your companion to discovering Tajikistan, a country with so much to offer and one of Central Asia's best kept secrets.

Dick Davis - The ​Mirror of My Heart
The ​Mirror of My Heart is a unique and captivating collection of eighty-three Persian women poets, many of whom wrote anonymously or were punished for their outspokenness. One of the very first Persian poets was a woman (Rabe'eh, who lived over a thousand years ago) and there have been women poets writing in Persian in virtually every generation since that time until the present. Before the twentieth century they tended to come from society's social extremes--many were princesses, some were entertainers, but many were wives and daughters who wrote simply for their own entertainment, and they were active in many different countries - Iran, India, Afghanistan, and areas of central Asia that are now Uzbekistan, Turkmenistan, and Tajikistan. From Rabe'eh in the tenth century to Fatemeh Ekhtesari in the twenty-first, the women poets found in The Mirror of My Heart write across the millennium on such universal topics as marriage, children, political climate, death, and emancipation, recreating life from hundreds of years ago that is strikingly similar to our own today and giving insight into their experiences as women throughout different points of Persian history. The volume is introduced and translated by Dick Davis, a scholar and translator of Persian literature as well as a gifted poet in his own right.

Robert Middleton - Huw Thomas - Tajikistan ​and the High Pamirs
By ​the two great rivers of Central Asia, the Oxus and the Jaxartes, Tajikistan can boast not only of breathtaking mountain scenery, but also of 3,000 years of history. The land where Alexander the Great fought desperately against the Scythian nomads, his most formidable adversaries, Tajikistan is an ancient cradle of Persian culture. Originally, it was the home of the Sogdians, the famous trading peoples of the Silk Road; eventually this country was at the heart of the 19th century 'Great Game', a place of contention for the adventurers and spies of Britain and Imperial Russia. Now recovering from the misfortunes of the 20th century - the travails of Soviet rule and several years of civil war - it is able to offer visitors not only its legacies of cultural and ethnic diversity, but also unparalleled opportunities for adventure.This book provides vital insight into a crucially positioned nation. It covers Dushanbe, Central Asia's friendliest capital city and mountaineering and trekking on the roof of the world. It is the first dedicated guide to Tajikistan. It describes the explorers and travellers of the ancient Silk Road, and culture, music and ethnic traditions. It includes essays on wildlife, botany, geology and archaeology, including a contribution by Dr George Schaller. It is published to appeal to the armchair traveller as well as the intrepid visitor. It features outstanding cartography.

1168423_5
Járom ​az új váramat Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Járom ​az új váramat
A ​mesékben, mondókákban, népdalokban a ház, vár, palota, a templom gyakran magát az embert jelképezi, amelynek ezen a nyelven ablaka a szem, ajtaja a száj, kupolája a homlok. A 4-6 éves gyerekek ezt a várat járják, építik. Összes kérdésük, minden mozdulatuk, megszerzett élményük, tapasztalatuk és álmuk azt a célt szolgálja, hogy testükből-lelkükből erős, gyönyörű vár épüljön, s abban várkapitánnyá válhassanak. Ebben segítik őket a világ minden tájáról való, sok-sok nép mesekincstárából válogatott különleges mesék, amelyek őseink mágikus, teremtő, képi nyelvén üzenik, hogy élni jó, jónak lenni érdemes, és jó tett helyébe jót várj!

Kollekciók