Ajax-loader

'tudásmenedzsment' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Bill Gates - Üzlet ​@ gondolat sebességével
Bill ​Gates, korunk informatikai prófétája forradalmi változásokat jósol a jövő évezred gazdasági életébe. Izgalmas, az egész üzleti világot átszövő új szemléletmódot ígér, amely alapvetően átalakítja a vállalkozások szervezését, irányítását. Az általa alkotott fogalom, a digitális idegrendszer - akár az élő szervezetet az idegpályák - mindent át-szövő rendszerré fejlődik, amely a gondolat sebességével közvetíti az információkat.

Csermely Péter - Bloghálózatos ​életfilozófiám
A ​CsermelyBlog (www.csermelyblog.hu) írásai 2009 végén jelentek meg először. A bejegyzések széleskörű figyelmet keltettek; a blog letöltéseinek a száma két év alatt megközelítette az egymilliót. A legnépszerűbb írást, a könyvben is helyet kapó, jó tanárról szólót 20 ezernél többen olvasták el. A legtöbb bejegyzés olvasottsága már a megjelenésének hetében jóval ezer fölött volt. Az Olvasó azonban most nemcsak két év válogatott blogbejegyzéseit tarthatja a kezében, hanem ennél jóval többet, újszerűbbet is. A tömörítettés aktualizált írásokban ezúttal ugyanis meghatározott, egymásra épülő sorrend szerint mélyedhet el az érdeklődő. Az egyes gondolatköröket e könyv számára készült interjúk követik és kerekítik egésszé, valamint a bejegyzésekre beérkezett néhány válasz rövidített változata. A CsermelyBlog annyiban is különleges, hogy igen igényes olvasóiköre van. A blog hozzászólóitól a magyar interneten elharapódzott alpári stílus idegen. Két kivételtől eltekintve soha sem volt olyan hozzászólás,amelyet a blog még oly szigorú szabályai alapján is moderálni kellett volna. A hozzászólásokból néhányat, ahogyan ezt már jeleztük, e könyvben is megmutatunk, hogy az Olvasó is tagja lehessen annak az értékőrző, szeretetteljes közösségnek, ami a blog körül kialakult. Az írásokat Szűcs Édua rajzai teszik még jobban elgondolkodtatóvá. A rajzok pontosan olyanok, mint a CsermelyBlog szerző által gondosan válogatott képei. Szűcs Édua rajzai sokkal többek, mint illusztrációk. A rajzok új szempontból értelmezik az írások gondolatait, egy olyan görbe tükröt tartanak elénk, amelyben még jobban magunkra ismerünk.

Abaházi Viktor - Puskázási ​kézikönyv
E ​rendhagyó könyv elsősorban azokhoz szól, akik nem szeretnek tanulni. Semmiképpen se vegyék meg a jó tanulók és a stréberek. S ha már sikerült beszereznünk, dugjuk el jó mélyre, nehogy meglássák nálunk. S ha ez már jól megy, úgy be is gyakoroltuk a puskázás alapjait. Most már neki is láthatunk a megfelelő puska elkészítésének. S hogy az milyen legyen, vagy hogyan használjuk, arra e könyv ad "hasznos" tanácsokat. Mivel azonban tökéletes puska nincs, a meglévő eszközöket kell az eredeti rendeltetésétől kissé eltérően használni. S ha már elkészítettük a puskát, azzal tanultunk is valamit.

Varsányi Judit - Tudáspiaci ​stratégiák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bobokné Belányi Beáta - Kultúrmenedzsment
Ez ​az összefoglaló munka információs intézmények, könyvtárak vezetésével foglalkozó munkatársak számára készült azzal a céllal, hogy e szakma menedzselési intelligenciáját növelje. A kötet a vezetési ciklussal kapcsolatos legfontosabb ismeretanyag mellett utal a továbblépéshez szükséges szakirodalomra és a mindennapi munka során felmerülő feladatok megoldásához felhasználható tapasztalatokra.Ez azonban nem azt jelenti, hogy egy menedzsment receptkönyvet kap kezébe az Olvasó, hanem hogy e szakkönyv általánosabb menedzselési-vezetési ismeretek könyvtári és információs környezetbe való adaptálását segíti elő. A kötet végső célja, hogy a szakterület hatékonyságát növelve az emberbarát könyvtár és információs szervezet működését megkönnyítse és racionálisabbá tegye.

Molnár István - Szellemi ​tulajdon menedzsment és technológia-transzfer
A ​Szellemi Tulajdon Menedzsment és Technológia-transzfer című kötet egy gyakorlat-orientált ismeretátadást céloz napjaink egyik leginkább aktuális szakterületén. Az új évezredben a magas szellemi hozzáadott értéket előállító gazdasági ágak felértékelődtek, a kutatás-fejlesztés a versenyképesség nem nélkülözhető összetevőjévé vált. Az új kihívásokkal egyidejűleg a tudomány és gazdaság egyaránt a szellemi tulajdon hasznosítását készség szintjén ismerő szakembereket preferálja, így a kutatásmenedzselési ismeretek fokozatosan alapvető elvárássá váltak. A kötet az előző kiadáshoz képest újabb fejezetekkel bővült, melyek célja a szellemi tulajon menedzselésének napi szinten felmerülő kérdéseit megválaszolni. A mű átfogja a szellemi tulajdon menedzselésének teljes témakörét, így nemcsak a technológiamenedzserek, felsőoktatásban résztvevő hallgatók, de kutatási feladatokat ellátó vállalkozások képviselői is sikerrel forgathatják a szakkönyvet. A könnyebb érthetőség érdekében a könyvben bőségesen találhatók ábrák, táblázatok és gyakorlati esetpéldák.

John Adair - Hatékony ​innováció
Az ​innováció: új gondolatok átküldése a gyakorlatba. A cégek sorsa, jövője múlik azon, hogy mennyire fogékonyak az új ötletek fogadására. Az idő nem vár senkire: ha hiányzik a nyitottság a pozitív változások iránt a vállalat fejlődése megtorpan, s a konkurencia rövidesen legázolja. A világhírű brit gazdaságkutató, John Adair ebben a művében azt vizsgálja, hogy miként teremthetünk innovatív légkört, hogyan serkenthetjük cégünk növekedését - akár minden különösebb tőkebefektetés nélkül is. Leonardo da Vinci helikoptert és tengeralattjárót tervezett. Megelőzte a korát. Az innovációs folyamat az újdonságot a kellő pillanatban, a szükséges feltételek birtokában teremti meg.

Ismeretlen szerző - Building ​Knowledge Management Environments for Electronic Government
Building ​Knowledge Management Environments for Electronic Government shows how to design and build new environments to foster enterprise-wide performance improvement. It showcases the key tools and techniques of this emerging discipline-including collaborative software, enterprise information portals. data warehousing, customer relationship management, and corporate storytelling-and demonstrates their applications to enhance performance in government settings. Detailed case studies, including two from the military sector, illustrate the application of knowledge management on an agency-wide basis, with an ernphasis on critical success factors and lessons learned. Knowledge management is the dynamic interface in which technology meets human creativity. Building Knowledge Management Environments for Electronic Government shows how to harness the power of the Internet to bring information to government decision-makers and citizens alike-and in so doing, create a more efficient, responsive government.

Peter Senge - Az ​5. alapelv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gary Lachman - A ​Secret History of Consciousness
For ​the last four centuries, science has tried to account for everything in terms of atoms and molecules and the physical laws they adhere to. Recently, this effort was extended to try to include the inner world of human beings. Gary Lachman argues that this view of consciousness is misguided and unfounded. He points to another approach to the study and exploration of consciousness that erupted into public awareness in the late 1800s. In this "secret history of consciousness," consciousness is seen not as a result of neurons and molecules, but as responsible for them; meaning is not imported from the outer world, but rather creates it. In this view, consciousness is a living, evolving presence whose development can be traced through different historical periods, and which evolves along a path to a broader, more expansive state. What that consciousness may be like and how it may be achieved is a major concern of this book . Lachman concentrates on the period since the late 1800s, when Madame Blavatsky first brought the secret history out into the open. As this history unfolds, we encounter the ideas of many modern thinkers, from esotericists like P. D. Ouspensky, Rudolf Steiner, and Colin Wilson to more mainstream philosophers like Henri Bergson, William James, Owen Barfield and the psychologist Andreas Mavromatis. Two little known but important thinkers play a major role in his synthesis-Jurij Moskvitin, who showed how our consciousness relates to the mechanisms of perception and to the external world, and Jean Gebser, who presented perhaps the most impressive case for the evolution of consciousness. An important contribution to the study of consciousness ... a must-read.

Andrew S. Grove - Csúcsteljesítményű ​vezetés
Az ​Intelnél kidolgozott és gyártott félvezető memóriák és mikroprocesszorok nélkül nem születhetett volna meg a PC, és ma nem beszélhetnénk számítógépes forradalomról. Ez a folyamat szorosan összefonódott Andrew W. Grove nevével, aki megalakulásától kezdve egyik vezetője ennek az új ipart teremtő vállalatnak. Könyvében az irányításnak azokat a módszereit mutatja be, melyek nagyban hozzájárultak az Intel kiemelkedéséhez és bámulatos sikereihez. A szerző meggyőzően bizonyítja, hogy ezek a módszerek minden területen alkalmazhatók: iparvállalatoknál, oktatási intézményeknél - még az államigazgatás területén is. A "Csúcsteljesítményű Vezetés" az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalat ritka és briliáns találkozása. Azon könyvek közé tartozik, amelyek képesek ugrásszerűen növelni a vezetői munka eredményességét.

Alfonso Bucero - Randall L. Englund - Projektszponzorálás
A ​szponzorok a projektek kulcsszereplői. Feladatuk kevésbé ismert, kevésbé vannak reflektorfényben. Ez a könyv felkapcsolta a reflektort. Számomra azt a fontos felismerést is adta, hogy a sikerhez nem elég érteni a szponzori szerepet, hanem azt belsőleg is el kell fogadni, és nap mint nap valóban eszerint kell cselekedni. Beck György vezérigazgató, Vodafone Magyarország A magyar nyelvű projektmenedzsment szakirodalom örvendetes bővülése egyre több hazai szakember számára teszi hozzáférhetővé a szakma legkorszerűbb ismereteit. Ezek közül az ismeretek közül a világgazdasági válság és a pénzszűke időszakában különösen fontos az üzleti szempontokat is érvényesítő szponzorálás kérdésköre. Ez a könyv a szerkesztők és a kiadó megalapozott választását tükrözi a témakörben. Török Ádám, akadémikus

Manuel Castells - A ​tudás világa
Ebben ​a kötetben Castells bepillantást ad és értelmezi munkásságát Martin Ince brit újságíróval folytatott beszélgetések során. Korábbi írásaiból építkezve hozzáférhetővé teszi a szélesebb közönség számára is, miközben új szempontokat is feltár a modern társadalomkutatás területéről. A kötetben szereplő beszélgetések egy újfajta gondolkodásmódot mutatnak be a társadalmi szervezetekről és identitásról, az innováció új területeiről – beleértve az oktatást, a tudást, a kultúrát és a politikát –, az olvasók emellett megismerhetik Castells elemzését Afrika, Oroszország, Európa, Észak- és Dél-Amerika, valamint Ázsia legégetőbb problémáiról. A kötet első beszélgetése módot ad e jelentős személyiség életútjának, valamint terjedelmes tudományos munkásságának megismerésére, emellett bibliográfiáját is közli.

Peter Senge - The ​Necessary Revolution
Imagine ​a world in which the excess energy from one business would be used to heat another. Where buildings need less and less energy around the world, and where “regenerative” commercial buildings – ones that create more energy than they use – are being designed. A world in which environmentally sound products and processes would be more cost-effective than wasteful ones. A world in which corporations such as Costco, Nike, BP, and countless others are forming partnerships with environmental and social justice organizations to ensure better stewardship of the earth and better livelihoods in the developing world. Now, stop imagining – that world is already emerging. A revolution is underway in today’s organizations. As Peter Senge and his co-authors reveal in The Necessary Revolution, companies around the world are boldly leading the change from dead-end “business as usual” tactics to transformative strategies that are essential for creating a flourishing, sustainable world. There is a long way to go, but the era of denial has ended. Today’s most innovative leaders are recognizing that for the sake of our companies and our world, we must implement revolutionary—not just incremental—changes in the way we live and work. Brimming with inspiring stories from individuals and organizations tackling social and environmental problems around the globe, THE NECESSARY REVOLUTION reveals how ordinary people at every level are transforming their businesses and communities. By working collaboratively across boundaries, they are exploring and putting into place unprecedented solutions that move beyond just being “less bad” to creating pathways that will enable us to flourish in an increasingly interdependent world. Among the stories in these pages are the evolution of Sweden’s “Green Zone,” Alcoa’s water use reduction goals, GE’s ecoimagination initiative, and Seventh Generation’s decision to shift some of their advertising to youth-led social change programs. At its heart, THE NECESSARY REVOLUTION contains a wealth of strategies that individuals and organizations can use — specific tools and ways of thinking — to help us build the confidence and competence to respond effectively to the greatest challenge of our time. It is an essential guidebook for all of us who recognize the need to act and work together—now—to create a sustainable world, both for ourselves and for the generations to follow.

Peter Senge - The ​Fifth Discipline
Peter ​Senge, founder of the Center for Organizational Learning at MIT's Sloan School of Management, experienced an epiphany while meditating one morning back in the fall of 1987. That was the day he first saw the possibilities of a "learning organization" that used "systems thinking" as the primary tenet of a revolutionary management philosophy. He advanced the concept into this primer, originally released in 1990, written for those interested in integrating his philosophy into their corporate culture. The Fifth Discipline has turned many readers into true believers; it remains the ideal introduction to Senge's carefully integrated corporate framework, which is structured around "personal mastery," "mental models," "shared vision," and "team learning." Using ideas that originate in fields from science to spirituality, Senge explains why the learning organization matters, provides an unvarnished summary of his management principals, offers some basic tools for practicing it, and shows what it's like to operate under this system. The book's concepts remain stimulating and relevant as ever. --Howard Rothman -

Beolvas%c3%a1s0052
Sokszínű ​e-világ Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Sokszínű ​e-világ
A ​digitális forradalom az élet egyre több területére behatolva mostanra már egymástól egészen távolinak tűnő világokat is az e-univerzum részévé tett. A közös médium okán így tudnak egymás mellé kerülni a világörökségi helyszínek, az árverések és a kábeltelevíziók. A közös szemléleti alapok keresése így sodorja egymás mellé az információ természetével kapcsolatos elmélkedést az információ üzleti felhasználásának új fejleményeit bemutató írásokkal. Láthatóvá válik, hogyan keresik meg - az üzleti célú felhasználásokkal - villámgyorsan a helyüket az információ- és tudáskezelés legújabb technológiái, és milyen mérnöki alapokra épülnek a friss alkalmazások. S végül képet kapunk arról, hogy az e-világ bizony kemény versenyszituációban épül, s nem mindegy, hogy mi, milyen ritmusban és színvonalon kerül a digitális vérkeringésbe.

Ismeretlen szerző - Vállalat, ​információ, tudomány
Az ​ALMA MATER sorozat az Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék graduális, posztgraduális és PhD hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak, a Tudásmenedzsment Műhely tagjainak, valamint együttműködő partnereinek kíván tanulmányaik, kutatási eredményeik publikálásához színvonalas fórumot biztosítani. Sorozatunk negyedik kötetének tanulmányainak többsége a vállalati információs rendszerek (elsősorban a vezetéstámogatás és a döntéstámogatás) világával foglalkoznak. Válogatásunk többi darabja az információ-jelenség különböző oldalait járja körül.

Virginia Anderson - Lauren Johnson - Systems ​Thinking Basics: From Concepts to Causal Loops
This ​book is a short introductory text and workbook that is designed to introduce systems thinking. It starts by building an awareness of systems thinking as a discipline, and by providing a series of learning activities that lead you through the basics.

Ismeretlen szerző - Új ​és megújuló információs rendszerek
Az ​olvasó izgalmas témakörökbe vágó szakmailag igényes, s ugyanakkor a tudás felhasználását ambicionáló tanulmányok közül válogathat. A munkák újdonságértékét részben már a témaválasztásuk garantálja. Nem tehetünk egyebet, olvasunk, gondolkozunk, vitatkozunk. Örülünk és aggódunk. Ahogy Ady sora ("lova") exponálja a kérdést - "Hát mi lesz ebből, tekintetes úr?" -, mi is firtatjuk a jövőt. Melyben majd az is kiderül, merre tartanak, mivé lesznek a tanulmányok szerzői, kiknek nagyobb hányada - az informatikában nem szokatlan módon - jelenleg még egyetemi hallgató. Ilyen munkák számára kíván teret adni az Alma Mater sorozat.

Ismeretlen szerző - Intelligens ​rendszerek, hatékony alkalmazások
Pillantson ​a tartalomjegyzékbe; a jelen és a közeljövő legizgalmasabb kérdésköreivel találkozhat. Informatikus és műszaki menedzser hallgatók, oktatók, valamint a kötetet gondozó tanszék körül létrejött Ph.D. előkészítő műhelynek banki, tanácsadói, stb. praxisból érkező résztvevői bemutatják: az informatikai gondolattól (jó esetben) a rendszerek tényleges alkalmazásáig tartó implementációs folyamat zegzugos és ellentmondásokkal teljes.

Bencsik Andrea - Best ​practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében
-avagy ​Tudásmenedzsment kézikönyv menedzserek számára A könyv szerzője nem a tudásmenedzsment elméleti vonatkozásait gyarapítja, hanem egy olyan gyakorlatias kötet megírására törekedett, amelyet mindenki - aki TM rendszerek kiépítésére és működtetésére vállalkozik - haszonnal forgathat.

Donald P. Dulchinos - Neurosphere
According ​to Donald Dulchinos, the real action on the Internet isn’t in the realm of commerce. It is, plain and simple, in the realm of religion. But not exactly that old-time religion. This book is about the spiritual impact of our increasing ability to communicate quickly and with enhanced evolution. It’s about our search for meaning, our hunger for a glimpse at humanity’s future development in which—frighteningly or excitingly—the trend is clearly toward increasing integration of telecommunications and information technology with the body itself. Electronic prosthetics, direct neural implants, and the brain’s control of electronic and mechanical limbs move the boundary that used to exist between human and machine to some undefined frontier inside our bodies, our brains, and, perhaps, our minds. Dulchinos traces ideas of evolution, anthropology, biology, and theology—all of which point toward a betterment, a unity—and argues cogently that these ideas find their embodiment in the technology of the World Wide Web. Neurosphere or God or Group Mind—call it what you will—is about technology and the mechanics of unity. Although other books on new technology and new consciousness touch on many of the ideas in Neurosphere, none do so in quite such a straightforward, logical way. Dulchinos has a way of telling personal stories that make the technical accessible to the dreamer, the spiritual comprehensible to the skeptic, and the future of body technology less fear-inducing to everyone.

Alvin Toffler - Hatalomváltás
Alighanem ​már az okosabb ősemberek is gyanították azt, amit évezredekkel később Francois Bacon fogalmazott meg: "A tudás hatalom." A hatalom mégis nagyon sokáig főként az erőszakra és a pénzre támaszkodott, miközben számtalan gondolkodó hirdette egy hatalom nélküli, idilli kor eljövetelét. Alvin Toffler, az utóbbi évtizedek legnagyobb hatású jövőkutatója szerint a napjainkban zajló, zűrzavarosnak tetsző eseményeket valójában az emberiség történelmének legforradalmibb hatalomváltása okozza: a hatalom nem eltűnik, hanem átalakul a tudás hatalmává.

William Isaacs - Dialogue ​- The Art Of Thinking Together
Modern ​conversation is a lot like nuclear physics, argues William Isaacs. Lots of atoms zoom around, many of which just rush past each other. But others collide, creating friction. Even if our atomic conversations don't turn contentious, they often just serve to establish each participant's place in the cosmos. One guy shares a statistic he's privy to, another shares another fact, and on and on. Each person fires off a tidbit, pauses to reload while someone else talks, then fires off another. In Dialogue and the Art of Thinking Together, Isaacs explains how we can do better than that. Isaacs, who is Director of the Dialogue Project at MIT and a consultant to major corporations, including AT&T and Intel, believes that corporate, political, and personal communication can be a process of thinking together--as opposed to thinking alone, and then trying to convince others of our positions by refusing to consider other opinions, withholding information, and ultimately getting angry and defensive. This is not pie-in-the-sky, let's-all-hold-hands-and-sing stuff. He offers concrete ideas for both listening and speaking; for avoiding the forces that undermine meaningful conversation; for changing the physical setting of the dialogue to change its quality. The outcome, he says, can be quite different from the traditional winner-loser structure of arguments and debates. Businesses can make more reasoned decisions, and thus earn more money. Governments can create peaceful resolutions to seemingly intractable problems. (For example, Isaacs cites secret conversations between Nelson Mandela and F.W. de Klerk in South Africa, which occurred over a number of years, while Mandela was still under arrest and led to a new framework for their country.) And, although this is a book primarily geared toward managers, even married couples can learn a few new ways to communicate. --Lou Schuler

Kollekciók