Ajax-loader

'analitikus dráma' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Henrik Ibsen - Három ​dráma
Az ​Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyenek a könyvesboltokban. Már eddig is oly sok fontos kötet látott napvilágot ebben a sorozatban, hogy felsorolásukra itt aligha lenne elegendő hely. A kötetekhez mellékelt könyvjelzőn azonban valamennyi szerző neve és művének címe megtalálható, ki-ki kedvére végigböngészheti, és örömmel állapíthatja meg, hogy könyvtárában a klasszikusok sorát alkalmasint egy újabb kötettel gazdagíthatja. Műköltészeti és népköltészeti alkotások, versek és novellák, kisregények, regények és drámák kínálnak maradandó olvasmányélményt fiataloknak, idősebbeknek egyaránt.

A_vadkacsa
elérhető
12

Henrik Ibsen - A ​vadkacsa
Henrik ​Ibsen (1828-1906) méltatói G. B. Shaw-tól Lukács Györgyig egyetértettek abban, hogy A vadkacsa, ez a "csodálatos tragikomédia", a nagy norvég drámaíró munkásságának egyik legjelentősebb fordulópontja. "...Ez az új darabom - írta Ibsen - bizonyos szempontból kivételes helyet foglal el színműveim között; módszerében sok tekintetben különbözik az előzőektől...A vadkacsa talán új ösvények felderítésére ösztönöz majd néhány fiatal drámaírót, és ezt kívánatos eredménynek tartom." A darab 1884-ben jelent meg nyomtatásban, 1885. januárban volt norvégiai ősbemutatója, és a századfordulóig már bejárta Európát. Magyarországi ősbemutatójára 1906-ban került sor, a Thália színpadán, Lukács György fordításában. A kényes társadalmi témákat boncoló, modern pszichológiájú dráma napjainkban is kedvelt darabja a színházaknak, hazájában és külföldön egyaránt.

Henrik Ibsen - Nóra
A ​norvég Henrik Ibsent (1828-1906) a modern dráma atyjaként tartja számon az irodalom- és színháztörténet. Gazdag, hatalmas életműve töretlenül ível a romantikus verses színműtől az utolsó szimbolikus drámákig. Legnépszerűbbek azonban azok a művei, amelyekben kora szociális és erkölcsi problémáit vitte színpadra a francia hagyományból átvett naturalisztikus daramaturgia szellemében: "A népgyűlölő", a "Kísértetek", "A vadkacsa", a Rosmersholm" és elsősorban a "Nóra". Ez az 1879-ben keletkezett színdarab a bemutató idején hatalmas botrányt okozott: Ibsen kiállása a nők jogai mellett szokatlan kihívásnak számított annak idején. Változatlan népszerűségének ma már nem ez az elsőrendű oka, hanem a szereplő személyek mesteri rajza, a drámai szerkezet lenyűgöző szépsége, az okos érzelmesség. S az a nemes írói indulat, megfontolt pátosz, amely az emberi egyéniség szabad kibontakozásáért kiált.

Henrik Ibsen - A ​vadkacsa / Solness építőmester
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henrik Ibsen - A ​tenger vonzása
"Még ​nem figyelte meg soha, hogy az emberek kint a nyílt tengeren valahogy más, külön népet alkotnak? Mintha együtt lélegeznének a tengerrel. Gondolkodásukban, érzelmeikben ott csapkod a hullámok játéka, az apály meg a dagály. Nem is vernek gyökeret sehol másutt. Ó, hamarabb kellett volna erre gondolnom."

Henrik Ibsen - Villanden
Dramaet ​utspiller seg hos familien Ekdal, som tilsynelatende lever et lykkelig liv. Da farens ungdomsvenn Gregers Werle en dag dukker opp, begynner familiemedlemmenes livsløgner gradvis å bli avdekket. Dermed utvikles også tragedien som rammer barnet.

Henrik Ibsen - Ha ​mi, halottak, föltámadunk
Arnold ​Rubek hatalmas nemzetközi sikert ért el „A föltámadás napja” című szobrával, amelynek modellje Irene volt. A nő mindent feladott, hogy Rubeket követhesse és segítse, a férfi azonban csak a modellt látta benne, nem a szerelmes lányt. Sok évvel később az idősödő Rubek egy tengerparti fürdőhelyen nyaral ifjú feleségével, Majával, amikor is ismét összetalálkozik Irenével. Ekkor a munkájában és magánéletében megcsömörlött szobrász rádöbben, nagy hibát követett el annak idején, amikor elengedte a nőt.

Eugene O'Neill - Utazás ​az éjszakába
Az ​amerikai drámairodalom óriásának ezzel a remekművével első ízben találkozik a magyar közönség. O'Neil ugyan már 1941-ben megírta, de azzal, hogy csak halála után adható ki és vihető színpadra: ebben a tragédiában ugyanis saját magának és legszűkebb családjának könyörtelenül fájdalmas portréit festette meg- az o'neilli drámaírásának már szinte tűrhetetlen feszültségével, izgalmas drámai eszközeivel. O'Neill halála után, a közelmúlt esztendőkben aztán az Utazás az Éjszakába döbbenetes vihart aratott az amerikai, s még inkább az európai színpadokon: O'Neill ugyanis önmagának és szeretteinek nagyon is egyéni határesetén keresztül a család tragédiáját és titkait írta meg benne, a legősibb emberi közösség jó és rossz kötöttségeit, s hazugságai alól a válságos pillanatokban kirobbanó kegyetlen igazságait. S az egy nap alatt lejátszódó dráma éjszakai végjelenetében az anya morfiummámorában, az apa és a két fiú kétségbeesett részegségében az emberi kapcsolatok mélysége tárul elénk, többértelműsége és végső egyszerűsége, s a társadalmi viszonyok szorításában és a végzet kibontakozó rettenetében is a szeretet megrendíthetetlen ereje.

Henrik Ibsen - Four ​Major Plays
Taken ​from the highly acclaimed Oxford Ibsen, this collection of Ibsen's plays includes A Doll's House, Ghosts, Hedda Gabler, and The Master Builder. About the Series: For over 100 years Oxford World's Classics has made available the broadest spectrum of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading authorities, voluminous notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.

Tennessee Williams - Drámák
Csak ​nyolcvan-egynéhány éve született, még két évtizede sincs, hogy meghalt, mégis többször visszatért már a színpadokra. A Tennessee Williams néven ismert drámaírónak (eredeti neve: Thomas Lanier Williams) ma ismét nagy divatja van. A második évezred legvégén, a harmadik legelején Budapesten és országszerte, Magyarországon és az egész világon újra játsszák e "múlt századi" szerző érzelmes-indulatos fülledt darabjait. Vajon miért? Sok egyéb ok mellett talán azért, mert van bennük titok - a szó szoros (és leghétköznapibb) értelmében. Ha túl sokat tudunk, néha úgy érezzük, jobb volna kevesebbet tudnunk. Ahol (és amikor) bármit (és szinte bárhogyan) ki lehet mondani, fölértékelődhetnek az olyan történetek, amelyek középpontjában valamely ki-nem-mondható, fel-nem-fedhető tény, emlék vagy élmény áll. A szereplők folytonosan körbetáncolják azt a valamit, amiről nem beszélhetnek, amire nem kérdezhetnek rá, amit nem vallhatnak be (még önmaguknak sem). Az érzelmek és viszonyok ilyen pofonegyszerű bonyolultsága hálás feladatot ró a színészre (föl kell mutatnia, hogy rejti, amit föl nem fedhet); a néző ugyanakkor lelkes rejtvényfejtővé válik: boldog, ha beleláthat a figurák lelkébe, örül, ha okosabbnak hiheti magát náluk. A tönkrementek, a lecsúszottak, a megfáradt lázadók, a makacs öncsalók, a magukat és egymást gyötrők, a másokon hatalmaskodók, a saját árnyékuktól rettegők, a szorongók, a szexualitásukkal küzdők - egyszóval a Williams-panoptikum mitikus figurái - helyettünk vergődnek a színpadon. A szerző nem csap be: túlérett szimbólumai, teátrális gesztusai nyilvánvalóvá teszik, hogy amit látunk, nem a valóság. De a történetek éppannyira valószerűek, a hősök épp úgy esendőek, hogy akár tetszik, akár nem, szurkolnunk kell - értük vagy ellenük. Ez pedig a hagyományos színpad-néző-tér viszony egyik legerősebb pillére, a hatás egyik legalapvetőbb eszköze. Williams titka, hogy ezt tudja. A kötetben szereplő drámák: Üvegfigurák A vágy villamosa Macska a forró bádogtetőn Orfeusz alászáll Az ifjúság édes madara Aranybogár Vajon mit hoz a holnap Válogatta és szerkesztette: Upor László.

Henrik Ibsen - Drámák ​I.
A ​norvég klasszikus összes színpadi műve két kötetben jelenik meg új fordításban. Ez a könyv a Babaház, A Vadkacsa, a Rosmersholm, a Hedda Gabler, a Solness építőmester, a John Gabriel Borkman és a Ha mi holtak feltámadunk című drámákat tartalmazza.

Henrik Ibsen - Drámák ​II.
Henrik ​Ibsen (1828-1906), a 19. század legnevezetesebb drámaírója; máig "élő" szerzője a színházaknak, darabjait rendszeresen tűzik műsorra. A kötetben: Brand (1866), Peer Gynt (1867) drámák olvashatók.

Henrik Ibsen - Hedda ​Gabler
A ​szépséges ifjú asszony tábornok apjától örökölt két revolvere betölti gonosz szerepét a dráma végére: két öngyilkosság mond ítéletet egy képmutató világ felett. Az 1890-ben megjelent és 1981-ben bemutatott Hedda Gabler a norvég drámaíró egyik legsikeresebb és legmodernebb műve. Könyörtelen jellemtanulmány az "új nőről", akit körülményei megfosztanak a függetlenség, az érzelmi és társadalmi szabadság lehetőségétől, s aki életének kudarcáért környezetén, másokon, az "együgyű boldogokon" áll bosszút. Hedda Gabler ön- és közsorsrontó "gyávaságának" rajza a norvég mester pályájának egyik legnagyobb művészi diadala...

Henrik Ibsen - A ​társadalom támaszai
Egy ​norvég, tengerparti kisvárosban vagyunk. Bernick Gusztáv konzul tehetős üzletember és hajógyár-tulajdonos, akit a polgárok igen erkölcsös embernek ismernek. Hasonlóan erkölcsös felesége, Betty és a barátaik mindenkit elítélnek, aki nem az illem szerint viselkedik, így nem túl lelkesen fogadják a züllöttségük miatt Amerikába „száműzött” Jánost és Lonát. Bernick sem lelkes, őt azonban egészen más miatt aggasztja a testvérek visszatérése. Eközben persze az üzleti élet sem állhat meg, a hajójavítást időre be kell fejezni, a városi polgárok pedig éjjeli koncerttel készülnek meglepni a város első emberét. Ám vajon Bernick valóban megérdemli, hogy az _erkölcs élő szobraként_ ünnepeljék, és János valóban olyan züllött, amilyennek mondják?

Henrik Ibsen - John ​Gabriel Borkman
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

August Strindberg - A ​csöndes ház
A ​Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhelyének és a Csokonai Kiadónak a sorozata a műfordítóként is korszakalkotó klasszikus költő Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításait juttatja el az olvasókhoz és a színházat szerető közönséghez. A szakemberek számára is jelentős ez a váltakozás, ugyanis négy fordításról csak a színházi előadásokról szóló híradások adatai alapján tájékozódhattunk, egyről pedig még tudomásunk sem lehetett. Az MTA Könyvtára Kézirattárában őrzött kéz- és (autográf javítású) gépiratok publikálására a hagyatékfeldolgozása eredményeképpen kerülhetett sor. A sorozat részben adósságtörlesztés (a Vízkereszt illetőleg a Pokoli színjáték esetében), amely élő színpadi előadást is szolgálhat napjainkban, részben kultúrtörténeti adalék, végül pedig drámatörténeti meglepetés (a Strindberg-fordítás esetében). Maguk a fordított drámák (szerzőik és a fordítás minősége) önmagukban indokolják a kiadást, ám egy klasszikus költő pályaképének kiegészítését is szolgálhatja e sorozat.

Eugene O'Neill - Long ​Day's Journey Into Night
This ​work is interesting enough for its history. Completed in 1940, Long Day's Journey Into Night is an autobiographical play Eugene O'Neill wrote that--because of the highly personal writing about his family--was not to be released until 25 years after his death, which occurred in 1953. But since O'Neill's immediate family had died in the early 1920s, his wife allowed publication of the play in 1956. Besides the history alone, the play is fascinating in its own right. It tells of the "Tyrones"--a fictional name for what is clearly the O'Neills. Theirs is not a happy tale: The youngest son (Edmond) is sent to a sanitarium to recover from tuberculosis; he despises his father for sending him; his mother is wrecked by narcotics; and his older brother by drink. In real-life these factors conspired to turn O'Neill into who he was--a tormented individual and a brilliant playwright.

Henrik Ibsen - Nora ​oder Ein Puppenheim
Der ​norwegische Dramatiker Henrik Ibsen (1828-1906) errang mit seinem Meisterwerk "Nora oder Ein Puppenheim" endgültigen Weltruhm. Es entstand 1879 und wurde im Jahr darauf in Christiania, dem heutigen Oslo, uraufgeführt. In den folgenden Jahren löste es eine wahre Nora-Welle aus: Viele Ehefrauen glaubten, gleich der Titelheldin aus ihrer Ehe ausbrechen und sich selbständig machen zu müssen. Mit Fug und Recht kann man Ibsen als einen Vorkämpfer für die Gleichberechtigung der Frau bezeichnen. Die Rolle der Nora reizte viele große Schauspielerinnen. Doch nicht nur auf der Bühne wurde und wird dieses Drama immer wieder aufgeführt, sondern es diente auch als Vorlage für einen großartigen Film mit Jane Fonda in der Titelrolle.

Henrik Ibsen - Henrik ​Ibsen színművei I-II.
Kiadványunk ​Henrik Ibsen legjelentősebb színműveit tartalmazza, azokat, amelyeket az író felvett életműve gyűjteményes kiadásaiba és amelyeket a norvég irodalomtörténet mint Ibsen drámai életművét tart számon. A színművek jelentős része most jelenik meg először magyar fordításban.

Henrik Ibsen - A ​Doll's House
One ​of the best-known, most frequently performed of modern plays, displaying Ibsen's genius for realistic prose drama. A classic expression of women's rights, the play builds to a climax in which the central character, Nora, rejects a smothering marriage and life in "a doll's house." A selection of the Common Core State Standards Initiative.

Henrik Ibsen - Hedda ​Gabler and Other Plays
In ​these three unforgettably intense plays, Henrik Ibsen explores the problems of personal and social morality that he perceived in the world around him and, in particular, the complex nature of truth. The Pillars of the Community (1877) depicts a corrupt shipowner’s struggle to hide the sins of his past at the expense of another man’s reputation, while in The Wild Duck (1884) an idealist, believing he must tell the truth at any cost, destroys a family by exposing the lie behind his friend’s marriage. And Hedda Gabler (1890) portrays an unhappily married woman who is unable to break free from the conventional life she has created for herself, with tragic results for the entire family.

Henrik Ibsen - Henrik Ibsen - Babaház
"A ​pózok, szerepek és titkok világában a beszéd mindig többértelmű, a kimondott szó mást jelent annak, aki mondja, és mást annak, aki hallgatja. Helmer, Nóra és Rank hármas jeleneteiben a mondatoknak sokszor három jelentésük van. Mint az operai tercettekben, ennek a polifóniának az igazi haszonélvezője a néző vagy az olvasó, aki egyszerre hallja és érti a három hangot, és élvezi a harmónia és a diszharmónia hullámzását." Kúnos László

Henrik Ibsen - Vildanden
Dramaet ​utspiller seg hos familien Ekdal, som tilsynelatende lever et lykkelig liv. Da farens ungdomsvenn Gregers Werle en dag dukker opp, begynner familiemedlemmenes livsløgner gradvis å bli avdekket. Dermed utvikles også tragedien som rammer barnet.

Henrik Ibsen - Peer ​Gynt / Rosmersholm
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók