Ajax-loader

'almanach' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Eötvös ​Loránd Tudományegyetem Publikációs almanach (1999-2003) I-II.
A ​tavaly megjelent Publikációs Almanach, Egyetemünk oktatóinak és kutatóinak 1999 és 2003 között publikált tudományos munkáinak rendszerezett, kétkötetes gyűjteménye. Az első kötet az Állam- és Jogtudományi Karon, valamint a Bölcsészettudományi Karon született írásokat mutatja be, míg a második kötetben kaptak helyet a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, a Természettudományi Kar, az Informatikai Kar, a Társadalomtudományi Kar, a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, az Egyetemi Könyvtár és a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium anyagai.

Covers_190071
Nemzetközi ​almanach 1967 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nemzetközi ​almanach 1967
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_82123
Feminista ​almanach 2005 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Feminista ​almanach 2005
"Az ​asszony a világ négere." Emlékszem, mennyire szíven ütött ez a gondolat - John Lennontól - tudatos feministává válásom hajnalán. Reményeim szerint ez a maga nemében egyedülálló kötet, az első magyar nyelvű Feminista Almanach hozzájárul ahhoz, hogy mind többen rájöjjünk, miért négere még mindig s ma is, a 3. évezred küszöbén a világnak az asszony, a nő, a lány, s mi lenne a teendőnk, hogy ne így legyen. Nőknek és férfiaknak egyaránt. Jómagam mélyen hiszem, hogy mentálisan az a társadalom egészséges, ahol a nemek működése harmonikus, s a teherviselés igazságos. 2004. december 18-án volt a Feministák Egyesülete 100 éves. Ezen apropóból konferenciát rendezett a MINők Egyesülete és a NőTárs Alapítvány Budapesten 2004 novemberében. S a "Feminista Almanach 2005" is ezen apropóból született az Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával. A kötet "tévhitek - tények" rovata előítéleteket eloszlató feminista ismeretterjesztő "suli". A "KÖZ-vélemény" rovat tükör a 2005 körüli időszak - elsősorban értelmiségi - közgondolkodásáról 4 tételben, a feminizmust és a feministákat illetően. A "NőNapTár" rovat feminista elődökhöz kötődik - láthatóak a gyökerek a múltban, segítheti a feminista identitás erősödését. A "100 feminista kerestetik" rovatban önvallomások olvashatóak feministáktól. Az évforduló alkalmából rendezett konferencián elhangzott előadások egy része is bekerült az almanach-ba. Önálló egység a "feminista férfiak" rovat - vélhetően a kötet egyik legérdekesebb része. A "civil oldalak"-on nőszervezetek, női programokat is futtató nonprofitok rövid bemutatkozása található, a "behálózva" rovat az internetes női jelenlétet hivatott megmutatni a feminizmushoz, a női civil világhoz kapcsolódóan. Végezetül az "EU és a nemek" rovat jelzi, hogyan gondolkodik az Európai Unió a nemek egyenlőségéről.

%c3%9ajhold-%c3%89vk%c3%b6nyv_1987
Újhold-Évkönyv ​1987/1 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Újhold-Évkönyv ​1987/1
Pályakezdő ​fiatalok egy csoportja, 1946 nyarán, Újhold címen folyóiratot alapított. Az évnegyedes kiadvány 1948 közepéig jelenhetett meg. Főszerkesztője Lengyel Balázs volt, az első szám szerkesztőtársai Mándy Iván, Pilinszky János és Rába György voltak. Azoknak a jobbára huszonéves, egyetemes humanista világnézetű költőknek és prózaíróknak a fóruma volt, akik a Nyugat hagyományaihoz kapcsolódtak. 1986-tól 1991-ig évkönyv formában, évente két számmal újra kiadásra került az Újhold, mint a magyar irodalom legértékesebb munkáinak megjelenési helye. 3. szám

Covers_190074
Nemzetközi ​Almanach 1959 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nemzetközi ​Almanach 1959
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_125323
Egyszer ​karolj át egy fát! Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Egyszer ​karolj át egy fát!
" ​A döntés ne a többségi nemzet Ítélőképességéből fakadjon." " Kihez szól a ti könyörgésetek? " " De álmodnom már nem szabad, mert beteljesül. " " Vigyázzatok, aki közületek kísérti az Istent, százszorosan bűnhődik az utolsó órán. " " Tehát nem az értelmiségi, hanem a pátriárka következetessége az övé. " " Odabent fekete vénasszonyok zsolozsmáltak; ravatal, rajta a fiú kiterítve. " " Tenyerén egyébként nem hordta az élet. " " Nagyon kemények voltunk, mert az volt a tapasztalatunk, hogy a kintiekkel így kell viselkedni. " " Ragaszkodott megszokott viskójához, és nem akarta elfogadni a részére felajánlott lakást. " " Most egyedül vagyunk a városban... " " Gyakran elmondta azt a meséjét, amokor a cigányoknak saját hazája volt. " " Himmler már 1938-ban rendőrileg nyilvántartásba vette Németországban a cigányokat. " " Mindig énnekem legyen igazam. Retirálni még véletlenül sem szabad." " Demagógia lenne ezek után azt mondani, hogy milyen jó, fent is, lent is egyet akarnak. "

Baló György - Lipovecz Iván - Tények ​könyve '89
Köszönjük, ​hogy 1987 végén vagy 1988 elején több mint 70 ezren voltak, akik megvették, olvasgatták, lapozgatták, beszéltek róla. Hogy mellénk szegődtek és igazolták, erre könyvre szükség van.

Covers_243583
Almanach ​1907 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Almanach ​1907
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_91502
Labdarúgó ​Almanach 1986 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Labdarúgó ​Almanach 1986
Almanach ​'86 Az 1985-1986-os labdarúgó idény évkönyve a hagyományoknak megfelelően a hazai és nemzetközi futballélet eseményeit foglalja össze. A szokásokhoz híven minden nemzetközi megmozdulás helyet kapott az "éves lexikonban", s Európán kívül más kontinensekről is böngészhetők különböző érdekességek (Afrika "aranylabdása", a Libertadores Kupa győztesei stb.). Természetesen a magyar futball "uralja" az almanachot a serdülőktől a válogatottakig. Az EB-selejtezők programjával és az olimpiai selejtezők csoportbeosztásával annak az igénynek teszünk eleget, hogy a szurkolók eredménybejegyzésekkel napra készen követhessék az eseményeket, s tisztában legyenek a lebonyolítási formákkal. A cél, mint mindig: az olvasók lexikális ismereteinek gyarapítása és szórakoztatása. Reméljük, immár hatodik Almanachunk is megfelel az ebbeli elvárásoknak és követelményeknek.

Ismeretlen szerző - Nemzetközi ​almanach 1962 (pótkötet)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Dunaújvárosi ​Főiskola jubileumi almanach
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_112372
Tények ​könyve '90 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Tények ​könyve '90
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Michael Macauley - Örökség-Almanach
Michael ​Macauley hozta létre az első és leghíresebb Eragon-rajongói honlapot, a _shurtugal.com_-ot. Tizenöt éves kora óta gyűjti az ismereteket és érdekességeket Christopher Paolini világáról, és ebben a könyvben ábécésorrendben összegzi őket. _Az örökség_ ciklus szereplői, helyszínei, tárgyai itt mind megtalálhatóak rövid magyarázattal. Amíg a sorozat utolsó kötete meg nem jelenik, ebben a könyvben mindennek utána lehet nézni. Rengeteg rajzot is válogattak bele, többek között Christopher Paolini saját rajzait. Rajongók számára nélkülözhetetlen kézikönyv!

Covers_62404
Almanach ​az 1891. évre Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Almanach ​az 1891. évre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_186529
Aurora Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Aurora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Almanach_1912_2012
Almanach ​1912-2012 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Almanach ​1912-2012
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_220585
Almanach ​az 1890. évre Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Almanach ​az 1890. évre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hoffer József - Labdarúgó almanach '87
Az 1986-1987-es idény főeseményét az Európa-bajnokság selejtezői jelentették. Mire a kiadvány az olvasók kezébe kerül, minden bizonnyal már eldőlt, hogy melyik nyolc csapat vesz részt az NSZK-beli döntőben. Az újabb, hetedik kiadvány az eddigi hagyományokat követve igyekezett reflektorával mindenhová bevilágítani hazai és nemzetközi színtéren egyaránt, s remélhetőleg ismételten ki tudjuk elégíteni a futballrajongók érdeklődési igényét, hű és átfogó képet adva egy éve eseményeiről.

Ismeretlen szerző - A ​Budapesti Ujságírók Egyesülete Almanachja 1907
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Jegyzett ​magyar kortárs festőművészek almanachja 1915-2006
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

%c3%9ajhold-%c3%89vk%c3%b6nyv_1987_2
Újhold-Évkönyv ​1987/2 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Újhold-Évkönyv ​1987/2
Az ​Újhold-Évkönyv 1987/2. számának legfontosabb írásai: Mándy Iván: Reggeli utazás előtt (novella) Lakatos István. Tragédia, dalban elbeszélve (fejezetek egy önéletrajzból) Bibó István: Uchronia (Történelmi játék) Balassa Péter: "Semmit sem csinálni" (napló Ottlik Gézáról) Görömbei András: A Fekete kolostor (tanulmány Kuncz Aladárról) Kassák Lajos: Naplójegyzetek 1955-1956 (dokumentum) Csécsy Imre és Jászy Oszkár levelezéséből (dokumentumok)

Covers_366618
Mikszáth ​Almanachja 1916 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mikszáth ​Almanachja 1916
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hámori Melinda - The ​Shake up your Life
Organize ​your life in a new way! Easy and smart. Special and unique. The Shake up your Life Almanach inculdes 4 books in 1! 1. Productivity Planner: weekly (with menu planner) and daily. 2. Personal Journal: daily. 3. Creativity Development: everyday DIY and weekly coloring. 4. Future Self Time Capsule: 12 topics.

Covers_257869
Labdarúgó ​almanach 1983 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Labdarúgó ​almanach 1983
Az ​1980–81-től indult sorozat negyedik kiadása. Célja változatlanul ugyanaz: hazai és nemzetközi összefoglaló a labdarúgó-idényről. Az 1982–83-as idény néhány nappal a spanyolországi világbajnokság befejezése után kezdődött, s ez év július elsejével végződött. Eseményekben nem volt hiány. A VB-t követően újabb nagy vetélkedő kezdődött, az Európa-bajnokság selejtezője. Nemzetközi szinten léptek pályára a különböző korosztályok válogatottjai (UEFA-torna, ifjúsági EB, junior VB), s változatlanul nagy érdeklődés mellett zajlottak a BEK, a KEK és az UEFA Kupa küzdelmei. Ezek adatai mindenki számára emlékeztetőül szolgálnak. Természetesen a magyar szurkolók számára a hazai bajnokságok jelentették az igazi futball eseményt – köztük elsősorban az NB I – még akkor is, ha a látottak nem mindig elégítették ki az előzetes várakozást. Ezek értékelései nem sokkal a szezonzárás után napvilágot láttak a különböző sajtóorgánumokban, a rádió és a tv sportadásaiban, az „Almanach ‘83” éppen ezért csak az összesítést tartja feladatának, mégpedig a legtöbbet mondó illusztrációval, a bajnoki táblázatokkal. Az NB I-től, a területi és megyei versengéseken kívül az országos ifjúsági bajnokságok tabellái is megtalálhatók e hasábokon. Remélhetőleg kellemes időtöltést jelent majd a következő években is folytatásra szánt „Sztár ABC”-ben való böngészés. Jó szórakozást!

Ismeretlen szerző - Cserkészet ​az összmagyarság szolgálatában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_362071
Badacsonyi ​almanach Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Badacsonyi ​almanach
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - MTK-VM ​SK Budapest Hungary - Futball Almanach
Sportegyesületünk ​1888-ban alakult, s egyike azoknak a magyar sport kluboknak, amelyek itthon és világszerte a legismertebbek közé tartoznak. Ezt a rangot sportolóink hosszú évtizedek sikereivel vívták ki. Közel 100 éves egyesületünk működésében, illetve népszerűségében mindenkor meghatározó szerepe volt a labdarúgásnak. Ez nem elfogultság, hanem természetes, hiszen hazánkban mindig a labdarúgás váltotta ki a sportszerető társadalom legszélesebb körű érdeklődését. Ebből klubunk sem tudta kivonni magát, és a jövőben sem kívánja elfelejteni.

Covers_439226
1

Ismeretlen szerző - Képzőművészeti ​Almanach 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Terry Pratchett - Bernard Pearson - The ​Discworld Almanak
Being ​an essential guide to all aspects of life, and a reliable means of ensuring fertility of crops & lifestock. Also a boon companion in affairs of the heart & health. With notes on Husbandry, Physic, Fairs & Marts, and other such information as will render this publication a staunch companion to Townsman & Tiller of the Soil alike.

Covers_163918
Auto ​és motor almanach Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Auto ​és motor almanach
A ​Magyarországon képviselt összes autótypusok adatai, ára és adója. A teljes magyar autó és motorszakma 55 csoportra felosztva. 275 európai nagyváros és fürdőhely kilométer távolsága és útvonala Budapestről stb.

Covers_118924
Hídfő ​trianoni almanach Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Hídfő ​trianoni almanach
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_353096
Almanach ​az 1893. évre Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Almanach ​az 1893. évre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók