Ajax-loader

'almanach' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Michael Macauley - Örökség-Almanach
Michael ​Macauley hozta létre az első és leghíresebb Eragon-rajongói honlapot, a _shurtugal.com_-ot. Tizenöt éves kora óta gyűjti az ismereteket és érdekességeket Christopher Paolini világáról, és ebben a könyvben ábécésorrendben összegzi őket. _Az örökség_ ciklus szereplői, helyszínei, tárgyai itt mind megtalálhatóak rövid magyarázattal. Amíg a sorozat utolsó kötete meg nem jelenik, ebben a könyvben mindennek utána lehet nézni. Rengeteg rajzot is válogattak bele, többek között Christopher Paolini saját rajzait. Rajongók számára nélkülözhetetlen kézikönyv!

Ismeretlen szerző - Eötvös ​Loránd Tudományegyetem Publikációs almanach (1999-2003) I-II.
A ​tavaly megjelent Publikációs Almanach, Egyetemünk oktatóinak és kutatóinak 1999 és 2003 között publikált tudományos munkáinak rendszerezett, kétkötetes gyűjteménye. Az első kötet az Állam- és Jogtudományi Karon, valamint a Bölcsészettudományi Karon született írásokat mutatja be, míg a második kötetben kaptak helyet a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, a Természettudományi Kar, az Informatikai Kar, a Társadalomtudományi Kar, a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, az Egyetemi Könyvtár és a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium anyagai.

Covers_190071
Nemzetközi ​almanach 1967 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nemzetközi ​almanach 1967
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_82123
Feminista ​almanach 2005 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Feminista ​almanach 2005
"Az ​asszony a világ négere." Emlékszem, mennyire szíven ütött ez a gondolat - John Lennontól - tudatos feministává válásom hajnalán. Reményeim szerint ez a maga nemében egyedülálló kötet, az első magyar nyelvű Feminista Almanach hozzájárul ahhoz, hogy mind többen rájöjjünk, miért négere még mindig s ma is, a 3. évezred küszöbén a világnak az asszony, a nő, a lány, s mi lenne a teendőnk, hogy ne így legyen. Nőknek és férfiaknak egyaránt. Jómagam mélyen hiszem, hogy mentálisan az a társadalom egészséges, ahol a nemek működése harmonikus, s a teherviselés igazságos. 2004. december 18-án volt a Feministák Egyesülete 100 éves. Ezen apropóból konferenciát rendezett a MINők Egyesülete és a NőTárs Alapítvány Budapesten 2004 novemberében. S a "Feminista Almanach 2005" is ezen apropóból született az Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával. A kötet "tévhitek - tények" rovata előítéleteket eloszlató feminista ismeretterjesztő "suli". A "KÖZ-vélemény" rovat tükör a 2005 körüli időszak - elsősorban értelmiségi - közgondolkodásáról 4 tételben, a feminizmust és a feministákat illetően. A "NőNapTár" rovat feminista elődökhöz kötődik - láthatóak a gyökerek a múltban, segítheti a feminista identitás erősödését. A "100 feminista kerestetik" rovatban önvallomások olvashatóak feministáktól. Az évforduló alkalmából rendezett konferencián elhangzott előadások egy része is bekerült az almanach-ba. Önálló egység a "feminista férfiak" rovat - vélhetően a kötet egyik legérdekesebb része. A "civil oldalak"-on nőszervezetek, női programokat is futtató nonprofitok rövid bemutatkozása található, a "behálózva" rovat az internetes női jelenlétet hivatott megmutatni a feminizmushoz, a női civil világhoz kapcsolódóan. Végezetül az "EU és a nemek" rovat jelzi, hogyan gondolkodik az Európai Unió a nemek egyenlőségéről.

%c3%9ajhold-%c3%89vk%c3%b6nyv_1987
Újhold-Évkönyv ​1987/1 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Újhold-Évkönyv ​1987/1
Pályakezdő ​fiatalok egy csoportja, 1946 nyarán, Újhold címen folyóiratot alapított. Az évnegyedes kiadvány 1948 közepéig jelenhetett meg. Főszerkesztője Lengyel Balázs volt, az első szám szerkesztőtársai Mándy Iván, Pilinszky János és Rába György voltak. Azoknak a jobbára huszonéves, egyetemes humanista világnézetű költőknek és prózaíróknak a fóruma volt, akik a Nyugat hagyományaihoz kapcsolódtak. 1986-tól 1991-ig évkönyv formában, évente két számmal újra kiadásra került az Újhold, mint a magyar irodalom legértékesebb munkáinak megjelenési helye. 3. szám

Covers_190074
Nemzetközi ​Almanach 1959 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Nemzetközi ​Almanach 1959
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_125323
Egyszer ​karolj át egy fát! Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Egyszer ​karolj át egy fát!
" ​A döntés ne a többségi nemzet Ítélőképességéből fakadjon." " Kihez szól a ti könyörgésetek? " " De álmodnom már nem szabad, mert beteljesül. " " Vigyázzatok, aki közületek kísérti az Istent, százszorosan bűnhődik az utolsó órán. " " Tehát nem az értelmiségi, hanem a pátriárka következetessége az övé. " " Odabent fekete vénasszonyok zsolozsmáltak; ravatal, rajta a fiú kiterítve. " " Tenyerén egyébként nem hordta az élet. " " Nagyon kemények voltunk, mert az volt a tapasztalatunk, hogy a kintiekkel így kell viselkedni. " " Ragaszkodott megszokott viskójához, és nem akarta elfogadni a részére felajánlott lakást. " " Most egyedül vagyunk a városban... " " Gyakran elmondta azt a meséjét, amokor a cigányoknak saját hazája volt. " " Himmler már 1938-ban rendőrileg nyilvántartásba vette Németországban a cigányokat. " " Mindig énnekem legyen igazam. Retirálni még véletlenül sem szabad." " Demagógia lenne ezek után azt mondani, hogy milyen jó, fent is, lent is egyet akarnak. "

Baló György - Lipovecz Iván - Tények ​könyve '89
Köszönjük, ​hogy 1987 végén vagy 1988 elején több mint 70 ezren voltak, akik megvették, olvasgatták, lapozgatták, beszéltek róla. Hogy mellénk szegődtek és igazolták, erre könyvre szükség van.

Covers_243583
Almanach ​1907 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Almanach ​1907
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_91502
Labdarúgó ​Almanach 1986 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Labdarúgó ​Almanach 1986
Almanach ​'86 Az 1985-1986-os labdarúgó idény évkönyve a hagyományoknak megfelelően a hazai és nemzetközi futballélet eseményeit foglalja össze. A szokásokhoz híven minden nemzetközi megmozdulás helyet kapott az "éves lexikonban", s Európán kívül más kontinensekről is böngészhetők különböző érdekességek (Afrika "aranylabdása", a Libertadores Kupa győztesei stb.). Természetesen a magyar futball "uralja" az almanachot a serdülőktől a válogatottakig. Az EB-selejtezők programjával és az olimpiai selejtezők csoportbeosztásával annak az igénynek teszünk eleget, hogy a szurkolók eredménybejegyzésekkel napra készen követhessék az eseményeket, s tisztában legyenek a lebonyolítási formákkal. A cél, mint mindig: az olvasók lexikális ismereteinek gyarapítása és szórakoztatása. Reméljük, immár hatodik Almanachunk is megfelel az ebbeli elvárásoknak és követelményeknek.

Ismeretlen szerző - Nemzetközi ​almanach 1962 (pótkötet)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Dunaújvárosi ​Főiskola jubileumi almanach
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_112372
Tények ​könyve '90 Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Tények ​könyve '90
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Almanach_1912_2012
Almanach ​1912-2012 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Almanach ​1912-2012
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_220585
Almanach ​az 1890. évre Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Almanach ​az 1890. évre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​Budapesti Ujságírók Egyesülete Almanachja 1907
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borito
Magyar ​Radír 2016 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Magyar ​Radír 2016
Országos ​szépirodalmi pályázatot írt ki a Kisalföld napilap szerkesztősége és a Tarandus Kiadó. A Magyar Radír 2016 című felhívásra több mint háromszáz írás érkezett a mai Magyarországról. Közülük ötvenöt novellát, elbeszélést válogatott a szakértő zsűri a hiánypótló antológiába. Minden otthonban féltett kincsnek számít a családi fotóalbum. A legjellemzőbb, vidám és szomorú, elgondolkodtató képek gyűjteménye rólunk, életünk meghatározó történéseiről. A Magyar Radír 2016 antológia Magyarország korképalbuma. Keserédes, ironikus, olykor drámai, húsba vágó, kegyetlenül őszinte elbeszélések arról, hogy milyen társadalomban élünk, milyen kérdések foglalkoztatnak minket. Benne vagyunk ebben a kötetben mindannyian, magunkra ismerhetünk egy-egy szereplőben. A kiírók célja az volt, hogy legyen hiteles, irodalmi értékű, sokszínű lenyomata ennek az időszaknak, amelyben élünk. Az eredmény önmagáért beszél. Az ország minden szegletéből érkező, kiváló, lényeglátó és egyedi hangvételű írásokat válogatott a zsűri a gyűjteménybe

Covers_254860
Almanach ​1892 Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Almanach ​1892
Mikszáth ​1888-tól szerkesztette a Singer és Wolfner kiadó almanachjait. Az évkönyvekben többek között Mikszáth, Jókai, Sebők Zsigmond, Bársony István, Herczeg Ferenc, Bródy Sándor, Ágay Adolf első közlésben megjelent írásai olvashatók.

Váradi Antal - Ország-Világ ​Almanach 1911
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hámori Melinda - The ​Shake up your Life
Organize ​your life in a new way! Easy and smart. Special and unique. The Shake up your Life Almanach inculdes 4 books in 1! 1. Productivity Planner: weekly (with menu planner) and daily. 2. Personal Journal: daily. 3. Creativity Development: everyday DIY and weekly coloring. 4. Future Self Time Capsule: 12 topics.

Covers_96772
Labdarúgó ​Almanach 1985 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Labdarúgó ​Almanach 1985
A ​futballban nincs megállás. Az események úgy követik egymást, hogy igencsak nehéz lépést tartani a történésekkel. Erre a feladatra az 1980-1981-es indulástól az Almanach, s ha bizonyos útkereséssel is, lassan olyan lexikonná válhat, amelyet érdemes forgatni, igyekszik segíteni az "emlékezetnek". A különböző európai kupaküzdelmek BEK, KEK, UEFA KUPA - újszerű összesítéséből jobban kitűnik a magyar csapatok szereplése, esetleges vitás kérdéseket is eldönthet a statisztikát mindig perdöntőnek tartó vitatkozók vagy éppen fogadók között. A nemzetközi labdarúgóélet egyéb érdekességei mellett természetesen megfelelő helyet és teret kap a magyar labdarúgás, a válogatottól a serdülők bajnokságáig. Először jelentkezik az évi Eseménynaptár, kivonatolva visszapillantást ad a sportág legjelentősebb nemzetközi és hazai eseményeiről, hónapról hónapra emlékeztetve a "nagy dátumokra". Folytatódik a Sztár ÁBC is. Olyan legendás neveket talál az olvasó a felsorolásban, akikről talán ma már ritkábban esik szó, de nélkülük elképzelhetetlen lett volna a sportág világméretű fejlődése és népszerűsödése. Többet nem árulunk el a tartalomról, meghagyjuk az olvasónak a felfedezés örömét.

Ismeretlen szerző - Cserkészet ​az összmagyarság szolgálatában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kukorelli István - Magyarországot ​saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet
A ​műfaját tekintve tanulmánygyűjtemény és közjogi almanach egyes darabjai a 2011-es új Alaptörvényt közvetlenül megelőző és azt követő években születtek. Az írások egy része könyvekben, kiadványokban, szaklapokban megjelent, másik része még nem publikált. A könyv a Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet címet viseli, de lehetne más is, például közjogi korkép, tájkép az elmúlt, sokszor értelmes párbeszéd nélküli évekről. A cím utalni kíván az Alaptörvényben is szereplő magyar történelmi alkotmányra, pontosabban az alkotmányos identitástudat történetiségére, amelybe az Alaptörvény előtti 22 év is beletartozik ellentmondásaival együtt. A könyv három nagyobb fejezetből áll.

Uszosport_almanach_v
1

Ismeretlen szerző - Úszósport-almanach ​1882-1990
Bakó ​Jenő a magyar úszósport egyik "nagy öregje" a szoros és nemes értelmében. Több, mint négy évtizedes ismeretségünk az iránta érzett tiszteletet, megbecsülést felhőtlenül és töretlenül erősítse. Azért hangsúlyozom mindezt, hogy könyvének - látszólag száraz adathalmazának - hitelét erősítsem. Amit Bakó Jenő az úszásról és a sportág történetéről nem tud, azt már az úszás iránt érdeklődőknek nem is érdemes tudniuk. Az Úszósport-almanach élvezetes olvasmány, a benne szereplő nevek, események, izgalmas versenyek emlékeit elevenítik fel az olvasóban. A páratlanul gazdag adattárból is kiemelkedik a válogatott versenyzők névsora, azok a férfi és női úszók, akiknek jelentős hányada kora legkiválóbbjai közé tartozott. Bakó Jenő könyvét nemcsak a szerző szakmai felkészültsége, hanem a szemtanú hitelessége is fémjelzi. Őszinte tiszteletet és megbecsülést érdemel az Úszósport-almanach szerzője. dr. Nádori László egyetemi tanár

Covers_362071
Badacsonyi ​almanach Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Badacsonyi ​almanach
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - MTK-VM ​SK Budapest Hungary - Futball Almanach
Sportegyesületünk ​1888-ban alakult, s egyike azoknak a magyar sport kluboknak, amelyek itthon és világszerte a legismertebbek közé tartoznak. Ezt a rangot sportolóink hosszú évtizedek sikereivel vívták ki. Közel 100 éves egyesületünk működésében, illetve népszerűségében mindenkor meghatározó szerepe volt a labdarúgásnak. Ez nem elfogultság, hanem természetes, hiszen hazánkban mindig a labdarúgás váltotta ki a sportszerető társadalom legszélesebb körű érdeklődését. Ebből klubunk sem tudta kivonni magát, és a jövőben sem kívánja elfelejteni.

Terry Pratchett - Bernard Pearson - The ​Discworld Almanak
Being ​an essential guide to all aspects of life, and a reliable means of ensuring fertility of crops & lifestock. Also a boon companion in affairs of the heart & health. With notes on Husbandry, Physic, Fairs & Marts, and other such information as will render this publication a staunch companion to Townsman & Tiller of the Soil alike.

Covers_163918
Auto ​és motor almanach Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Auto ​és motor almanach
A ​Magyarországon képviselt összes autótypusok adatai, ára és adója. A teljes magyar autó és motorszakma 55 csoportra felosztva. 275 európai nagyváros és fürdőhely kilométer távolsága és útvonala Budapestről stb.

Covers_418250
Utak ​a Föld körül Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Utak ​a Föld körül
A ​kozmosz almanach a modern világirodalom és művészet útjain vezeti olvasóit a nagyvilágba. Korunk világa tárul ki a kötet lapjain, sokrétűségével, ellentmondásaival, bonyolultságával. Olyan írások gondoskodnak erről, mint pl. John Steinbeck és Italo Calvino novellái, Francoise Sagan nálunk könyvben először publikált "Enyhe kis mosoly" című regénye, Moldova György szatírája, Fehér Klára optikrimije stb. A kötet képanyagát a mai, modern grafika alkotásaiból válogattuk.

Covers_118924
Hídfő ​trianoni almanach Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Hídfő ​trianoni almanach
A ​Trianonról szóló emigráns irodalom kiemelkedő alkotása. A népbíróság által halálra ítélt emigráns újságíró 1954-től a Süli József által alapított londoni Hídfő című lap vezércikk-írója, majd 1960-tól haláláig főszerkesztője volt. Kiadói illusztrált, nemzeti színű, irredenta papírborítóban.

Covers_353096
Almanach ​az 1893. évre Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Almanach ​az 1893. évre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

%c3%9ajhold-%c3%89vk%c3%b6nyv_1988_1
Újhold-Évkönyv ​1988/1 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Újhold-Évkönyv ​1988/1
A ​kötet legfontosabb írásai: Herczeg János: Kitekintő Gion Nándor: Március (I.J. asztalosmester történeteiből) Szentkuthy Miklós: Lilith Török Endre: Ami teljes, és ami részleges (Hamvas Béláról) Balassa Péter: Közelítések az Emlékiratok könyvéhez Jászi Oszkár: Előadás 1947-ben a Martinovics-páholyban

Kollekciók