Ajax-loader

'akvarisztika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Peter W. Scott - A ​tökéletes akvárium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Botta István - 88 ​színes oldal a hazai halakról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Tamás - Akvarisztika
Valódi ​nyugalom, káprázatos idill, fanatikus hobbi, mindenkinek mást-mást jelent az akvarisztika. Felgyorsuló életünkben a kikapcsolódásnak egyre inkább felértékelődik a szerepe. Talán ennek is köszönhető, hogy az akvaristák jelentős tábora folyamatosan növekszik. Könyvünk az e téma iránt érdeklődők számára nyújt betekintést, számtalan gyönyörű, színes fotóval. Megismerhetjük az akváriumok berendezéséhez és fenntartásához szükséges elemeket, a hidro-, és halbiológiát, valamint a hazánkban többnyire beszerezhető növényeket, halfajtákat. Segítséget kapunk az akvárium méreteinek, lakóinak kiválasztásához, hogy lehetőségeinkhez mérten jól berendezett, gondozott akváriumot alakíthassunk ki. Mivel halakat bárki tarthat, függetlenül az otthona méretétől, ha tehetjük, csatlakozzunk azokhoz, akik egy kis vízi paradicsom látványát tudhatják magukénak.

Eleanor Lawrence - Sue Harniess - Akváriumi ​halak
A ​KIS TERMÉSZETHATÁROZÓ sorozat Akváriumi halak c. kötete kitűnő útmutató a gyönyörű, színes akváriumi halak otthoni tartásához. Könnyen kezelhető színkód segíti a különböző típusú akváriumokhoz legjobban illő halfajok kiválasztását. A részletgazdag, színes képek és a halak életmódjáról szóló rövid leírások segítségével kiválaszthatjuk házi akváriumunkba a legérdekesebb és a leginkább odaillő állatokat.

Kamil Vanko - Aranyhalakat ​tartunk
Az ​akváriumi halfajták "ranglistáján" a közönséges és a fátyolfarkú aranyhalak kezdettől fogva megkülönböztetett helyet foglalnak el. Az aranyhal tartásáról szóló első információk az egyik legjelentősebb kínai dinasztia, a Sung-dinasztia uralkodásának idejéből (1960-1279) származnak. Később az aranyhalak átterjedtek Japánba is, majd a nagy utazó Marco Polo jóvoltából az európai kontinensre is eljutottak. Nagyon közkedveltek voltak XV. Lajos francia király udvarában is. Napjainkban a fátyolfarkú aranyhalak szinte az egész világon elterjedtek, mivel nemcsak akváriumban, hanem mesterséges tavakban is tarthatók. Az Aranyhalakat tartunk című könyvecskéből megtudhat az olvasó mindent, amit az akváriumi halak e fajtájának tartásáról, azaz megfelelő táplálásukról, szaporodásukról, ápolásukról, a megfelelő akváriumi növényekről és a fátyolfarkú aranyhalak egyes változatairól tudni kell.

Horn Péter - Zsilinszky Sándor - Akvarisztika
Könyvünk ​az akvárium berendezésével és gondozásával, a technikai segédeszközökkel, az akváriumban végbemenő fontosabb kémiai és biológiai jelenségekkel, az akvárium növényeivel, a halak biológiájával, tartásával és tenyésztésével ismerteti meg az olvasót, majd a leggyakrabban előforduló halbetegségekkel foglalkozik, kitérve a gyógykezelés eredményes módszereire is. A legnépszerűbb halakat színes fényképeken mutatja be.

Pasaréti Gyula - Pethő Pál Zoltán - Illyés Csaba - Akvarisztika ​kezdőknek és haladóknak
Magyarországra ​ma évente több millió díszhal érkezik be az importőrök jóvoltából, de sajnos csak igen kis hányaduk él egy évnél tovább. Ha azonban a hobbiból halat tartók jobban megismernék e csodálatos akváriumi élőlények világát, és a lehetőségekhez mérten megfelelő körülményeket biztosítanának számokra, akkor bizonyosak is lehetnének benne, hogy törődésükért jutalmul szép, egészséges, hosszú életű halakat kapnak.

Akvarista_mindenfele
Akvarista ​mindenféle Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Akvarista ​mindenféle
E ​kis füzet segítségével szeretnénk Önt bevezetni az akváriumi haltartás csodálatos világába. Csak egy pár egyszerű szabályt be betartani, s már nem is nehéz ez a hobbi. Egy kis türelem, a tanácsaink, betartása; az Olvasónak rövidesen "második természetévé" válik az akvarisztika minden tennivalója.

Viktor Dackevics - Színes ​halacskák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Beck - Akvárium-ABC
Az ​akvárium sokak számára nemcsak megnyugtató, szép látványt nyújt, hanem hobbit, kikapcsolódást is jelent. Peter Beck akvarista szakember segítségével bepillantást nyerhetünk a természet egy kis részébe, tanácsaival, egyszerű magyarázataival könnyen elsajátíthatjuk az akvárium berendezéséhez és gondozásához szükséges legfontosabb alapismereteket.

Dick Mills - Akvarista ​kézikönyv
Az ​Akvarista kézi­könyv­ részletes és pontos felvilágosítással szolgál az akváriumi haltartásról. Megtudhatjuk belőle, hogyan kell táplálni, gondozni, megfelelő kondícióban tartani a halakat. Dick Mills, a könyv­ szerzője a haltartás elismert szakértője és számos e témával foglalkozó könyv­ írója.

Kápolnási Béla - Halak ​és akváriumok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Wiesinger Márton - Akvarisztika
Mi ​kell egy akváriumhoz? Hat üveglap és megfelelő ragasztó, vagy fémváz és gitt, továbbá mosott folyami homok és kavics. Ezekből a kellékekből - megfelelő kézügyességgel - bárki megépítheti "üveg-falú tavát". Még a betelepítés sem kíván elmélyült szakértelmet, csupán kellő körültekintést, és némi eligazítást a halaknak egymással, a növényekkel és a vízzel szemben támasztott igényéről. Ennyi ismeretet pedig bármely akvarista könyv első fejezeteiben megtalálhatunk. Ám ha valaki nem dísznek szánja az akváriumot, hanem kedvtelésből akar vele foglalkozni, akkor már megbízható "vezetőre" van szüksége, például egy olyan könyvre, amely nemcsak ismeretet, hanem szemléletet is ad. E könyv szerzője éppen az akvarista szemléletet tartja a legfontosabbnak, hogy olvasója ne csak "kívülről" lássa az akváriumot, hanem megismerje annak belső összefüggéseit, vagyis életét is. Megismerteti az olvasóval az első hazai díszhaltelepítéseket, az akvarisztika kezdeteit és későbbi történetét, tehát mintegy beavatja az akvarisztikába. Tizenhat színes képtáblán a trópusi halak és a legfontosabb vízinövények képe látható, míg számos fotó és rajz az akvárium építését, gondozását, az akvarisztika történetének egyes dokumentumait stb. mutatja be.

Pénzes Bethen - Az ​akvárium növényei
Az ​akváriumban roppant kis helyen kell megvalósítanunk a természet harmóniáját. Ennek nélkülözhetetlen alkotóelemei a különböző nagyságú, formájú, igényű vízinövények. Az akvárium talajába ültetett, vagy a víz felszínére helyezett növény nem csupán dísze környezetének, hanem a halak számára búvóhely, táplálék - és vitaminforrás, a víz minőségének kulcsa, és gyakran a a halak szaporodásában is szerepet játszik. Milyen növényekkel népesítsük be az akváriumot, azokat hol szerezzük be, hogyan telepítsük az akváriumba, hogyan szaporítsuk, hogyan teremtsünk számukra a a halakkal összhangban optimális életfeltételeket? Ezekre a kérdésekre kaphat választ., és még számos, a gyakorlatban felmerülő probléma megoldásához találhat útmutatást az olvasó e gondosan felépített, rajzokkal és színes fotókkal illusztrált könyvben. Megfogadva tanácsait válhat az akvárium életközössége egységes egésszé, a lakás díszévé.

Krenner István - Jó ​játék az akvárium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horn Péter - Zsilinszky Sándor - Új ​akvarisztika
A ​mai értelemben vett modern akvarisztika múltja Magyarországon kb. 50-60 évre tehető. Ez idő alatt több akvarisztikával foglalkozó szakkönyv jelent meg hazánkban. Az akvarisztika iránt érdeklődők nagy részének véleménye szerint azonban ezek az írások megközelítően sem tudták a széles skálájú gyakorlati tapasztalatok átadásának kívánalmát teljesíteni. E könyv terjedelménél fogva sem léphet fel a teljesség igényével, a szerzőknek nem is volt céljuk enciklopédikus, lexikális jellegű művet írni. Korunkban Afrika, Ázsia és Dél-Amerika őserdei vizeiből évről évre tucatszám kerülnek elő a számunkra, de olykor a tudomány számára is ismeretlen halfajok. Ebből következik, hogy ma már a nagy enciklopédiák, Axelrod, Frey, Innes, Sterba stb. szakmunkái is hiányosak. E könyv a legismertebb halcsaládoknak azokkal a fajaival foglalkozik, melyek hazánkban az akvaristák számára gyakorlatilag hozzáférhetők. Ahogyan örül a természetkedvelő ember tavasszal az új rügyek fakadásának, ahogyan vetélkedtek egykor egy-egy új tulipánfajta kinemesítéséért, úgy örül a ma természetrajongója, az akvarista, ha medencéjében sok új kis életet sikerül létrehívnia. A megújulás bölcsőjének elkészítéséhez s a benne növekvő kedvencek ápolásához vezérfonal e mű akár a kezdő, akár a tapasztalt akvaristák számára. Az akvarisztika szélesebb körű elterjedése, a díszhalak intenzívebb tenyésztése nálunk csak a felszabadulást követő időszakban indult rohamos fejlődésnek. A szép sikerek mellett nagy hiányosság, hogy az akvaristák többsége nem képes, és nem is törekszik új tenyészváltozatok előállítására. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy tenyésztőink nagy része nem rendelkezik az örökléstani és tenyésztési alapfogalmak ismeretével. Az Örökléstani alapfogalmak és az Új tenyészváltozatok kitenyésztésének módszertani kérdései című fejezetek hivatottak a kísérletező, új utakat kereső akvarisztika alapjainak lerakására. Külön ki kell emelni, hogy a könyv e témákat nemcsak alaposan, de közérthető módon ismerteti. A trópusi díszhalak szaporításának módszereit a hazai és külföldi szakirodalomban jól-rosszul már leírták. Ha meggondoljuk, a lelőhely vízkémiai és klimatikus tényezőinek ismeretében ez nem is olyan nagy feladat. Mégis van valami, amit a legtöbb szakkönyv nem tud adni, s ami e könyvben megvan. Ez a többlet a rendkívül éles megfigyelőképességen alapuló és egészen kivételes akvarista érzékkel párosult gyakorlati tapasztalat. Az ennek alapján adott sok követendő tanács, „recept" az a mindeddig hiába várt érték, melyet most e könyv nyújt a kezdő vagy gyakorló akvarista olvasónak. Meggyőződésem, hogy e szakkönyv nélkülözhetetlen segítője lesz mindazoknak, akik az akvarisztika szép tudományával, hobbijával kívánják eltölteni szabad idejüket. Őszintén remélem, hogy e művet olvasva látókörük kitágul, szakismereteik gazdagodnak, és szilárd alapot kapnak további sikerek eléréséhez, hazánk akvarista kultúrájának növeléséhez.

Lányi György - Elevenszülő ​fogaspontyok
Az ​elevenszülő fogaspontyok családjába tartozó halak - guppik, plazzik, xifók és társaik - a legkedveltebb akváriumi díszhalak közé tartoznak. A kezdő akvarista is találhat köztük számára megfelelő, igénytelenebb fajokat. A gyakorlott díszhaltartó viszont minden tudását latba vetheti újabb és újabb változatok kitenyésztéséhez. Az olvasó a tartási alapismereteken kívül megtalálhatja a könyvben a tervszerű tenyésztéshez szükséges genetikai fogalmakat és a jelenleg ismert valamennyi, akváriumban tartott elevenszülő fogasponty leírását.

Thierry Maître-Allain - Nagy ​akvarista kézikönyv
Könnyen ​érthető és egyszerű kézikönyv, amely tartalmazza mindazokat az alapvető ismereteket, amely egy akvárium sikeres elkészítéséhez és fenntartásához szükséges. Édesvíz, brakkvíz, tengervíz - mindent megtudhat a különféle akváriumokról és a hozzájuk szükséges elemekről, amik biztosítják ennek az élettérnek az egyensúlyát: vízkeménység, hőmérséklet, nitrogénkörforgás... A csodálatosan illusztrált katalógus mintegy 370 halfajt, 70 növényt és közel 40 gerinctelen állatot mutat be. Segít Önnek az akváriumtípusnak megfelelő lakók kiválasztásában és tartásában. A kötetben külön címszó alatt tanácsokkal látjuk el a kezdő akvaristákat. Megismerhetnek nagyszerű trükköket, egyszerű megoldásokat, a tudásuknak megfelelő anyagokat és halakat. 288 oldalon, 700 képpel és színes rajzzal egy praktikus, korszerű, átfogó és gazdagon illusztrált könyvet adunk az Ön kezébe, amely segít megvalósítani álmai akváriumát.

Gina Sandford - Akvárium
Nélkülözhetetlen ​gyakorlati útmutató az akváriumi halak kiválasztásához és tartásához. Több mint 180 hal és vízi gerinctelen állat színes képekkel illusztrált, részletes bemutatása. Szakszerű tanácsok a halak, felszerelési tárgyak és növények kiválasztásához, az akvárium összeállításához. Minden, amit tudni kell a tervezésről, az összeállításról és a szobai akvárium gondozásáról.

Pénzes Bethen - Akváriumi ​növények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patrick Louisy - Akváriumok
Hogyan ​készítheted el és rendezheted be akváriumodat? Hogyan népesítsd be halakkal és egyéb vízi állatokkal? Építs magadnak kerti tavacskát!

Pénzes Bethen - Tölg István - Az ​aranyhal és a díszponty
Az ​aranyhallal - kis gond vállalása mellett - megnyugtató, apró tavaszkát hozhatunk környezetünkbe, a szobai növények és berendezési tárgyak közé. Ha továbbfejlesztjük ezt a hobbit és kis kerti tavat létesítünk, az aranyhal tenyésztőivé válhatunk. Közben sok élményt ad az aranyhal, és észre sem vesszük, hogy a vállalt munka mennyire pihentet újszerűségével. És ez minden hobbi lényege. A nagyobb díszmedencék, dísztavak tulajdonosaira gondoltak a szerzők, amikor könyvük új kiadását a díszpontytartás ismereteivel bővítették. A díszponty története nem olyan rangos, mint az aranyhalé, népszerűsége azonban vetekszik kis testű rokonaiéval, mert olyan gyorsan növekszik, és a medencében új, mozgó, jól látható színfolt. Hogyan jutunk el a tartástól a komolyabb biológiai felkészültséget kívánó tenyésztésig? Hogyan kezdjük az egyszerű díszítési célra való tartást? Milyen módon tarthatók igényesebb fajták? Milyen eszközök szükségesek az aranyhal- és díszpontytartáshoz? Hogyan tenyésszünk aranyhalat és díszpontyot? Melyek az irányított szaporítás módszerei? Mindezekre a kérdésekre választ kap az olvasó a könyvből, amelyet a szerzők - az aranyhalak és a díszpontyok hazai szakértői - azzal a reménnyel bocsátanak útjára, hogy másoknak is kedvet, ismereteket és útbaigazítást adnak a kedves hobbi műveléséhez.

Dr. Békési László - Horn Péter - Zsilinszky Sándor - Akvarisztika
A biológiai ismeretek terjedésével örvendetesen megnövekedett az akvaristák tábora. Közülük is egyre többen vannak, akik szakismeretek megszerzése után szándékoznak e szép hobbival foglalkozni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy e négy kiadásban is rendkívül népszerű könyv igen rövid idő alatt elfogyott, s az olvasók továbbra is igénylik. Ennek az igénynek a kielégítése tette szükségessé - viszonylag rövid idő alatt - az új, változatlan kiadás megjelentetését. A szerzők az akvárium berendezésével és gondozásával, a technikai segédeszközökkel, az akváriumban végbemenő fontosabb kémiai és biológiai jelenségekkel, az akváriumban végbemenő fontosabb kémiai és biológiai jelenségekkel, az akvárium növényeivel, a halak biológiájával ismertetik meg az olvasót, majd a leggyakrabban előforduló halbetegségekkel foglalkoznak, kitérve a gyógykezelés eredményes módszereire is. Az élvezetes stílusú, népszerű szakkönyv nélkülözhetetlen segítője mindazoknak, akik akvarisztikával kívánják eltölteni a szabad idejüket.

Lányi György - A ​sziámi halviadal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Beck - Akváriumi ​állatok és növények tartása, gondozása
Az ​akváriumban tartott halak színpompás, csodálatos élőlények, melyeket szívet-lelket melengető gyönyörűség megfigyelni. A tanácsadó kötet arra vállalkozik, hogy az akváriumi halak és növények fajspecifikus, sikeres gondozásával ismertesse meg az olvasót. Hogyan rendezzük be az akváriumot a halak igényei szerint? Akváriumba illő halfajok és növények - kezdőknek. Hasznos gyakorlati útmutatás: ellenőrző lista, gondozási terv.

Jeremy Gay - A ​tökéletes akvárium
Ebben ​a gazdagon illusztrált könyvben választ kapunk a következő kérdésekre. Milyen felszerelésekre lesz szükségünk, és azok hogyan működnek? Mely halfajokat tudjuk tartani, és azokból mennyit vásároljunk? Hogyan kell a víz hőmérsékletét, kémhatását, sótartalmát és minőségét szabályozni? Milyen növények, kövek és más tárgyak felelnek meg az akvárium diszitésére? Könyvünk lépésről lépésre ismerteti a különbőző akváriumtípusok létrehozását, fenntartását, valamint résztetesen bemutat mintegy 90 halfajt. Kezdő akvaristáknak és a tengeri akváriumokkal most ismerkedő haladóknak egyaránt ajánljuk ezt a könyvet.

Jörg Vierke - A ​legkedveltebb díszhalak
A ​szerző könyvében a legkeresettebb 100 akváriumi díszhal rövid leírásával segít minden kezdő akvaristának a legmegfelelőbb halak kiválasztásában.

Hans Frey - Az ​akvarista kislexikona
Frey ​könyve bizonyára nem ismeretlen az olvasó előtt. Az eddigi hét német kiadásból számos példány eljutott hazánkba, s így jó híre megelőzte a magyar nyelvű kiadást. Hogy számos akvarisztikai mű közül miért éppen ennek a könyvnek van Európa-szerte legnagyobb sikere, annak egyszerű a magyarázata. A korszerű akvarisztika olyan sokoldalú ismereteket feltételez, hogy nem lehet azokat egyszerűen megtanulni. Azonkívül az akváriummal kapcsolatban felmerülő problémák sem követnek semmilyen sorrendet, ezért az akvarista számára legmegfelelőbb az olyan kézikönyv, amelyben az adott kérdésekre rövid és világos magyarázatokat talál. A jó és gyors kezelést megkönnyítik az utalások, s egy-egy problémára néhány címszó kielégítő felvilágosítást ad. Ugyancsak az utalások igazítják útba a kezdő akvaristát is, hiszen az akvárium berendezését tárgyaló címszavak tartalmazzák azokat a hivatkozásokat, amelyek követésével megtalálja mind a teendőket, mind azok sorrendjét. A kislexikon felöleli az akvarisztikával kapcsolatos állat- és növényfajok ismertetését, beleértve azok élőhelyi, rendszertani, és részben származási hovatartozását is. Foglalkozik az állatok - elsősorban a halak - és a növények beszerzésével, betelepítésével, gondozásával, a halak és a táplálékállatok tenyésztésével, az előforduló hibák és betegségek kiküszöbölésével ill. megszüntetésével. A gyakorlati teendők mellett a szerző mindenütt igyekszik tömör és közérthető tudományos magyarázatot adni. A több mint 500 ábra és 64 - közte 24 színes - képtábla több száz fotója segít elmélyíteni a könyv olvasójának ismereteit.

Mary Bailey - Gina Sandford - Útmutató ​az akváriumi halak tartásához
Bizonyára ​elhatározta, hogy halakat fog tartani, vagy legalábbis kacérkodik a gondolattal. Talán megtetszett valahol egy akvárium, vagy egyszerűen valami új, izgalmas hobbiba szeretne belevágni. Ha így van, bizony válaszút elé érkezett. Ha a jó utat választja, nemcsak egy új hobbi, de egy egész életen át tartó öröm és rengeteg új barát vár Önre. Ha azonban rosszul dönt, annak óhatatlanul csalódás lesz a vége, s az eredmény egy hirdetés a helyi újságban: "akvárium eladó". Könyvünk szeretné megmutatni a helyes irányt és segítséget kíván nyújtani, hogy ne térjünk le erről. A könyv gyakorlati tanácsai nem csupán abban segítenek Önnek, hogy mit tegyen, hanem abban is, hogy mit próbáljon elkerülni. Igen sok év tapasztalata áll mögöttünk, ami során, mint minden akvarista, a saját hibáinkból tanultunk; Szembekerültünk a legtöbb gyakori (es kevésbé gyakori) buktatóval és problémával. Lehet, hogy néha nehézkesebbnek talál majd minket, mint más szerzőket, de vállaljuk, mert ahol életek forognak kockán, nem fordulhat elő félreértés. A siker kulcsa mindig az, hogy tudjuk, mit fogunk tenni, mielőtt belefognánk. Ez talán evidensnek tűnik, de nem az: rengeteg ember hiszi azt, hogy a haltartás nem több, mint hogy feltöltünk egy akváriumot vízzel, majd halakat teszünk bele. Mindenki tudja, hogy a víz lehet kemény vagy lágy. És mégis általában azt feltételezik, hogy minden hal remekül eléldegél abban a vízben, amely a csapból folyik. És a víz keménysége csak egy azon paraméterek közül, amelyeket figyelembe kell venni. A halak szempontjából teljesen mindegy, hogy Ön kezdő-e — ha nem találja el a megfelelő egyensúlyt, akkor legjobb esetben csak rossz lesz a közérzetük, de akár el is pusztulhatnak. Attól a pillanattól kezdve, hogy beszerez egy halat, felelőssé válik a jólétéért. Ezért az aranyszabályunk a következő: mindegy, mennyire tapasztalt, mindig a házi feladat az első. Nem is reméljük, hogy mindent elmondhatunk, amire valaha szüksége lesz, a sikert sem garantálhatjuk — ez Öntől függ —, de bemutatjuk Önnek az akváriumgondozás alapjait. Szót ejtünk arról a szerepről, amit az akvarista játszhat — játszania kell — a vadon élő halak megóvásában — ez a szempont is egyre nagyobb jelentőséget kap az akvarisztikában. Az új fajok segítik az állandó érdeklődés fenntartását és a fogságban élő halak tenyésztéséhez szükség van a folyamatos vérfrissítésre. Nagyon fontos, hogy minden akvarista felelősségteljes hozzáállást tanúsítson, a lehető legjobban gondját viselje halainak, és mindent megtegyen tenyésztésük érdekében. Ahogy gyarapodik majd a tapasztalata, észre fogja venni, hogy az új hobbija egyre többet jelent Önnek; már nem csak egy dísz a nappaliban, nem pusztán alkalmi időtöltés. Lehet, hogy botanikus vagy entomológus, geológus vagy ezermester válik Önből — a lista szinte végtelen. De bármilyen irányba is vezeti érdeklődése, reméljük, ez a könyv segítségére válik.

J. D. Van Ramhorst - The ​Complete Aquarium Encyclopaedia of Tropical Freshwater Fish
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Bredell - Frank Schneidewind - Lake ​Tanganyika Cichlids
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pasaréti Gyula - Akvarista ​műhelytitkok I.
Pasaréti ​Gyula könyve mindenkihez szól, aki ezt a csodaszép hobbit műveli bármilyen fokon. Nem becsüli le a kezdők szárnypróbálgatásait, de adathalmazok sokaságát sem zúdítja a már tapasztaltabb akvaristákra. A szerző egyszerűen, könnyed olvasmányként, szinte észrevétlenül adja át tárgyi ismereteit, valamint sok éves akvarista múltjának tapasztalatait az olvasónak.

Kollekciók