Ajax-loader

'erdészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Gömbfa-köböző ​/ Rundholz-Kubirer
A ​fával dolgozó szakemberek részére. A táblázatok a szálfa, rönk, bányafa stb. köbözésére szolgálnak.

Karel St'astny - Élet ​az erdőben
Az ​erdők mindig létfontosságú szerepet játszottak az ember életében, és jelentőségük modern civilizációnkban is folyamatosan nő. Elsődleges szerepüket a fák termőhelyként játszották, de meghatározó hatást gyakorolnak éghajlatunkra, vizeinkre, az ózonrétegre, és gázcsere-folyamatunknak köszönhetően szén-dioxidot vesznek fel és oxigént juttatnak a levegőbe. Számos állatfajnak nyújtanak menedéket, életteret. Az erdők befolyásolják, alakítják környezetüket, ugyanakkor érzékenyen reagálnak az őket érő környezeti hatásokra. Így a hőmérséklet, a fény, a nedvesség, a szél és a talaj, akárcsak az emberi beavatkozás, meghatározza, hogy milyen jellegű erdő alakulhat ki egy adott területen. E könyv szerzője igyekszik megvilágítani az erdők növény- és állatvilága közti kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, melyek illusztrálására számos konkrét példát hoz Európa mérsékelt éghajlatú területeinek erdeiből, valamint a trópusi és szubtrópusi területekről is.

Gaskó Béla - Ópusztaszer ​- Nemzeti Történeti Emlékpark - "Erdő és ember" kiállítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mátyás Vilmos - Erdészeti ​maggazdálkodási utasítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lovas Márton - Debrecen ​- Nagyerdő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mahunka Sándor - Gödöllő ​- Természetvédelmi és Vadászattörténeti Kiállítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Sándor - Börcsök Zoltán - Mesélnek ​a fák
A ​mesék a fák színei között megsimogatják álmainkat. A lombjukat vesztő és őrző ágak sokszínű ruhája rejti a titkokat, amiket meglesni a tündérek társaságában érdemes. Az ember, aki szereti a fát és a mesét, a tündérek szárnyán repülve megszólítja a nagytermészetű óriásokat, a csendben virágba boruló cseresznyéket, és hallja bölcs hangjukat. Megérti őket, és segít nekünk abban, hogy közel kerülhessünk titkaikhoz. Sopron, 2012. augusztus 13. Szeretettel Cseh Gabriella tűzzománc művész

Molnár Sándor - Börcsök Zoltán - Barátaink ​a fák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich David Wilckens - Erdészettan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borhidi Attila - Horváth Ferenc - A ​hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Save0445
Kertészek ​új kézikönyve Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kertészek ​új kézikönyve
Ebben ​a könyvben lényegében benne van az egész kertészet tudnivalója. Sőt több is annál, hiszen kitűnő fejezeteket tartalmaz a növényről, amellyel a kertésznek dolga van, a talajról, amelyen termeszt, a növények védelméről, a gépekről és egyszerűbb eszközökről. Ezekre az alapokra építették fel a jó felkészültségű szerzők a szőlőről, borról, gyümölcsökről, zöldségfélékről és dísznövényekről szóló részeket. Szép, világos, közérthető nyelven megírt munka. Nem tudományoskodó, de tartalmazza mindazokat a legkorszerűbb ismereteket, amelyek elsajátítása nélkül ma már a háztáji termelők, kiskert tulajdonosok sem tudnak jövedelmezően termeszteni, eladni. Elsősorban nekik írattuk a könyvet. Természetesen logikus és arányos felépítésénél fogva kiváló tananyag a szakmunkások és politechnikás diákok vizsgáihoz is.

Ismeretlen szerző - A ​fenyők termesztése és a fenyőfagazdálkodás
A ​fenyőfaszükséglet mindinkább növekvő európai, sőt világjelenség. A felfelé ívelő kereslet egyre kevésbé kielégíthető. Ez különösképpen hazánkra vonatkozik, mivel fenyőfaszükségletünket erdeink közel sem fedezik. Komoly behozatalra szorulunk, elsősorban a Szovjetunióból. A fapiac egyre csökkenő kínálat megköveteli, hogy hazai fenyőfatermesztésünket javítsuk, és lehetőség szerint fokozzuk, egyrészt a meglévő fenyvesek szakszerűbb kezelése, kihasználásuk korszerűségének fokozása, a kitermelt faanyag ésszerűbb kihasználásra révén, másrészt újabb területek fenyvesítésével. A fenyő-monográfia eme második, korszerűsített és erősen bővített kiadása a fenyőtermesztés kitűzött feladataihoz ad útmutatást, de egyúttal felvázolja a várható fejlődést is. Programot ad, hogy minél több hazai termesztésű faanyag álljon növekvő szükségleteink fedezésére. Utat mutat az erdőgazdálkodásban dolgozó valamennyi szakember számára, akik szinte minden kérdésükre választ találnak a könyv fejezeteiben. Így a fenyőtermesztés és a fenyőfagazdálkodás minden kérdésére kiterjedő ismeretek birtokában munkájuk nyomán hazai fenyőtermesztésünk magasabb szinten folyhat, és ez csökkentheti fenyőfa-behozatalunkat.

Covers_122836
Erdőgazdák ​könyve Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Erdőgazdák ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​természetszerű erdők kezelése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Niklas Artúr - Fa-köböző
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyokerek
Gyökerek ​és lombok 4. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Gyökerek ​és lombok 4.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antal Balázs - Öreg
Mi ​a pontos jelzője Antal Balázs tehetségének? Komoly? Sugárzó? Istenáldotta? Egyik sem volna túlzás. De maradjunk annál, hogy írói. Ez a könyv olyan, mint egy nagy író első kötete. Szeretet, türelem, pontosság, nyugalom. Ezek írói erények, amikkel Antal Balázs rendelkezett, prózaírótól szokatlanul korán, már tizenévesen. (A könyv hat évig készült.) Kafka, Márquez, Bodor Ádám. Írók, akik saját valóságot készítettek maguknak. Antal Balázs nyolc elbeszélése is egy saját valóságban játszódik. A fő színtér egy falu. A közelben a Bükk erdősége, távolabb egy-két gyárváros. Ez itt a civilizáció alja (vagy széle). Ami ide le(el)kerül, innen nem jut tovább. Többnyire öregen kerülnek ide a tárgyak és a szavak is. Szemétként, lomként, máshonnan. Orvos, plébános, tanító nem lakik már itt, test-lélek-szellem hanyatlik. Titokzatos és értelmetlen törvények, törvény-foszlányok, személyes (feudális) viszonyok mozgatják a szereplőket. Többnyire egy-egy magányos, öreg falusi beszél. Többnyire magában. Vagy magának. Többnyire úgy, ahogy falusi öreg soha nem beszélne, gondolnánk. Mert csak motyogna, és nem figyelne oda rá senki. De a motyogásban nyelvi erő van, nyelvi szemét, logika, egy-egy váratlan kultúrszó, bölcsesség. És még valami titokzatos többlet is: élesen belehallatszik a patakcsobogás, a madárdal, a járókeret zörgése a falusi utcán, az erdész káromkodása embereivel, egyszóval – a megmaradt természet. A második bekezdésekben pedig elkapja az olvasót a történet. Érdekelni kezdi a mesélő, aki titokzatos és értelmetlen feladatokat hajt végre ráérősen, mert a végére kell járni a dolgoknak, bár túl sok értelme nincs. Így tett egész életében, és így tesz most is, utolsó dolgánál, amikor elmeséli az egészet, azt amit el lehet mondani belőle. Így: „Nagy volt a temető, és akár egy óriás kabát, zsebeiben itt is, ott is rokonokat rejtett.” Az írói erények közül is első a szeretet. Antal Balázs azt mondja, hogy valami nagyon megöregedett körülöttünk, valamit nagyon meg kéne menteni, sőt, hogy még nem késő. Kemény István

Lesznyák József - Mészöly Győző - Erdőgazdálkodási ​útmutató termelőszövetkezetek részére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Meteorológia ​mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek
Az ​agrometeorológia a légköri folyamatok és a növények fizikai, fiziológiai, biokémiai reakciói között fennálló sokrétű kapcsolatrendszer feltárására törekszik azért, hogy a technológiai beavatkozások okszerűségét elősegítse. Könyvünk a szántóföldi és kertészeti növénytermesztés, az erdészet, az állattartás és a környezetvédelem meteorológiai összefüggéseit mutatja be, a tudományterület elméleti ismereteit is rendszerezve.

Bartha Dénes - Oroszi Sándor - Őserdők ​a Kárpát-medencében
A ​mai Magyarország területén őserdő már sehol sem maradt fenn, ezért a külföldi tudományos eredményeken kívül kiemelt jelentőségük van az egykori őserdeink szerkezetéről, összetételéről és működéséről szóló tanulmányoknak. Az elmúlt két évszázad szakirodalmában mintegy félszáz olyan hiteles leírást találunk, amely fontos szakmai megállapításokat és tanulságokat tartalmaz. Ezek egy új típusú erdőkezelés alapelveinek és követelményeinek megfogalmazásához biztos alapokat nyújtanak. Kötetünk valamennyi fellelhető tanulmányt felsorakoztat úgy, hogy - rövid magyarázatokkal kiegészítve - a természetes módon működő őserdő főbb jellemzői, és az őserdőkben zajló folyamatok elénk táruljanak. Ezt a megközelítést azért választottuk, mert ebből könnyen megérthető az egyébként rendkívül bonyolult természetes erdő összetétele, szerkezete és működése. Az idézeteket tartalmazó bekezdésekben megtartottuk az egykorvolt szerzők stílusát, írásmódját, amelyhez archív fotókat, korabeli grafikonokat, a nagyközönség számára is érthető üzenetet kívánunk közvetíteni. A múlt felidézése, jelenkori bemutatása azt az erdészettudományi, sőt a szélesebb természettudomány által is vallott igazságot kívánja alátámasztani, amely szerint a fák meghalnak, de az erdő örök.

Ismeretlen szerző - Természet ​- Erdő - Gazdálkodás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Majer Antal - Magyarország ​erdőtársulásai
Az ​élő természet legmagasabbrendű és legszervezettebb összetételű megnyilvánulási formája az erdő. Bonyolult "üzeme" állítja elő a legtöbb szervesanyagmennyiséget, mind nélkülözhetetlenebbé váló nyersanyagunkat: a fát. De fokozódik korunkban az erdő egyéb közjóléti-egészségvédelmi és kulturális szerepe is. Az erdőnek, ennek a csodálatos növényi és állati életközösségnek felépítését és életét, eredetét és fejlődését ismerteti Majer Antal könyve, amelynek legnagyobb érdeme, hogy korszerű erdőtársulás- és erdőfejlődés-szemlélettel vezeti rá az olvasót, miként lehet olyan erdőművelési intézkedéseket kialakítani, s az erdőket úgy kezelni, hogy azok sokoldalú rendeltetésüknek legjobban megfeleljenek. Nemcsak a termőhelyi tényezőket, a növénytársulási és faállományszerkezeti vonatkozásokat vizsgálja a szerző, bemutatja az erdő állatközösségét is. A magyarországi fás asszociációkat erdőtársulásukon belül tárgyalja, majd erdőtípusokra bontva elemzi, s Magyarország 50 erőgazdasági tája szerint tájékoztat a honi erdőtársulásokról és erdőművelésről.

Dr. Szemerédy Miklós - Az ​akác honfoglalása a Nyírségben
A ​Hajdúságban és a Nyírségben eltöltött 40 esztendős erdőművelési gyakorlattal a hátam mögött elhatároztam, hogy az akác fafajjal kapcsolatos megfigyeléseimet, tapasztalataimat papírra vetem. Akkor még írásom célja az volt, hogy a tájban található genetikai változatosságot biztosító érték kiaknázására, a szelekció, a nemesítés nyírségi lehetőségeire felhívjam utódaim figyelmét. A XX. század második felének igen kiterjedt akácirodalma van. Áttanulmányozása során úgy éreztem, hogy foglalkoznom kell azokkal a hullámokkal is, melyek az ötvenes években az akác fafaj körül zajlottak. Nem hagyhattam szó nélkül, hogy a század utolsó évtizedében a természetvédő zöld mozgalmak képviselői szerintem igazságtalan jelzőkkel illették az akácot. A megtámadott fafaj védelemre szorult. Ezért a bevezetőben e "kitagadott fafaj" ellen felhozott vádakat veszem sorra és "elhangzik a védőbeszéd" is.

Ismeretlen szerző - Nemesített ​erdészeti szaporítóanyag-ellátás
A ​hazai erdészetben ez idő szerint az éves szaporítóanyag-szükségletnek mintegy 25 %-át elégítik ki nemesített és szelektált fajokból, illetőleg szelektált magtermő állományokból. A nemesítési kutatási eredmények gyakorlati bevezetése az intenzív erdészetfejlesztés alapvető lehetőségévé lép elő. Ez a kismonográfia ezért elsősorban a gyakorlati erdőmérnököknek, erdészeknek szól.

Ismeretlen szerző - Erdészeti ​útmutató az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ilona - Erdei ​fák betegségei
Az ​erdei fák növénykórtanáról összefoglaló jellegű magyar nyelvű könyv 1969-ben, Haracsi Lajos tollából, az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg. Ezt követően Igmándy Zoltán, az okleveles erdőmérnök alapképzés (1981) és az erdészeti növényvédelmi szakmérnökképzés (1975) számára írt egyetemi jegyzetei tartalmazzák e tudományág hazai viszonylatban jelentős ismereteinek összefoglalását. E munkák megjelenése óta az erdei fák betegségeivel foglalkozó tudomány nagy fejlődésen ment keresztül. Erdei fáinkon számos új, addig nem ismert kórokozó és betegség jelentkezett, a korábban ismertekkel kapcsolatos ismeretanyag is nagymértékben gazdagodott. Megváltozott a kórokozók rendszere és elnevezése, bővült kutatásuk módszereinek skálája. A fertőzéssel, a betegségek lefolyásával, a növényi ellenálló képességgel kapcsolatos tudásanyag is nagymértékben gazdagodott. Az erdészeti növénykórtan megújított anyagát Szabó Ilona Erdészeti növénykórtan című, 2000-ben megjelent egyetemi jegyzete foglalja magába. E munka a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának belső használatára készült, szélesebb körben nehezen férhető hozzá.

Koltay György - Az ​erdő és fasorok fáinak nyesése
A ​szocialista állam minden dolgozóját anyagi szempontból is érinti, hogy ipari üzemeink milyen hatásfokkal dolgoznak. A faipari üzemek épületeinek, gépeinek beruházási tételei, a felhasznált emberi munka és energia nem fogja a megfelelő termelési értéket előállítani, ha a nyersanyag, jelen esetben a szerfa, minősége nem megfelelő. Tudjuk, hogy mennyi munkaidőt fordítanak például a göcsös részeknek a lehámozott lemezből történő kitördelésére vagy kifoltozására. Gyakorlati megfigyelés szerint a lehámozással dolgozó faipari üzemeink hulladékának mintegy 25 százalékát a göcsök okozzák. Hasonló a helyzet a faipar többi üzemeiben is. De nemcsak a nagyipar területén, hanem minden kisipari vagy házi felhasználás esetén is jobb a munka és az anyag kihasználása, ha az anyag hibátlan. Mennél kevesebb a fánk, annál fontosabb, hogy az jó legyen. A göcsös, hibás faanyag egységnyi mennyiségét ugyanannyi kitermelési, szállítási stb. költség terheli, mint a jó minőségűt. Nyilvánvaló tehát, hogy a szerfa minőségének javítása és annak segítségével a kihozatali norma emelése népgazdaságunk számára sokmilliós megtakarítást jelent.

Csóka György - Tóth József - Traser György - Erdészeti ​rovartan
Az ​erdészeti rovartan az erdőkben és az erdők közelében élő rovarok leírásával, életmódjával, elterjedésével, esetleges kártételével és hasznával foglalkozik. Tekintettel arra, hogy az erdő a legmagasabban szervezett növénytársulás és ismerve a rovarvilág rendkívüli fajgazdagságát, az Erdészeti rovartan c. könyv több, mint félezer fajra vonatkozóan közöl ismereteket, az ízeltlábúak törzsén belül a rovarok és a pókszabásúak osztályából. Az általános rész a rovarok külső és belső alaktanát, élettanát és környezetükkel kialakított kapcsolatrendszerüket tárgyalja, kiemelve a fajok erdőgazdasági jelentőségét. A fajok részletes tárgyalása során külön hangsúlyt kaptak a jellemzően erdei rovarcsoportok. Ugyancsak részletesen tárgyaltak a faanyagvédelmi szempontból is jelentőséggel bíró fajok.

Lakos György - Emberek ​a Bükkfennsíkon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Szontagh Pál - Erdővédelmi ​útmutató
Az ​erdő növényvédelme alapvetően különbözik a szántóföldi vagy a kertészeti növények védelmétől. Ennek a sajátos, nem kis jelentőségű feladatnak speciális, a gyakorlat számára fontos legkorszerűbb ismereteit foglalják össze a szerzők jelen könyvünkben. A második kiadásban teljesen új a színes ábraanyag, némely új károsító is helyet kapott, mint pl. a nematodák vagy a vírusok, és természetesen jelentőségének megfelelő mélységben tárgyalják az erdőpusztulások okait, az elhárítás, megelőzés, gyógyítás lehetőségeit - amennyire mai tudásunk ezt megengedi. A könyv legfőbb erénye a tömör információközlés és a gazdag illusztrációs anyag.

Wágner Tibor - Fejezetek ​az Egri Erdőgazdaság történetéből
Az ​erdők meghatározó szerepet töltenek be hegyvidéki tájaink múltjában. Karakteresen rajzolják meg az erdőben lakóhelyet, munkát, megélhetést találó emberek mindennapjait. Nehéz kihívásokkal, szép feladatokkal teli szakmát nyújtanak az erdők javaival felelősen és elhivatottan gazdálkodó szakemberek, az erdészek számára. ___Wágner Tibor erdőmérnök könyve, középpontjában a történelmi sorsfordulókban gazdag 20. századdal, csaknem egy évszázadnyi mátrai, bükki, heves-borsodi erdőgazdálkodás és erdőkezelés szakmai múltjába enged életközeli bepillantást. ___S bár tizenöt évnyi kitartó gyűjtőmunka, levéltári iratok átolvasása, a még élő szemtanúk felkeresése, archív fotóanyagok felkutatása áll az aprólékos gonddal összeállított és megírt kötet mögött, mégsem klasszikus erdésztörténeti kiadványt vehetünk a kezünkbe. ___A történelmi hűségen túl a szerző személyes tapasztalatainak, élményeinek segítségével élhetjük át az egri székhelyű erdőgazdaság működésének sokszínű múltját. Nagynevű elődök, kollégák, munkatársak, családtagok, barátok és egyszerű erdei munkások életepizódjain, élettörténetén keresztül formálódik előttünk e sajátos korrajz, melyet a személyes emlékek, a gyakran egyedi humorral fűszerezett visszatekintések és a mátrai, a bükki erdőkhöz, tájakhoz való szoros kötődés tesz hitelessé.

Covers_122845
Erdőgazdák ​új könyve Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Erdőgazdák ​új könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók