Ajax-loader

'erdészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ismeretlen szerző - Gömbfa-köböző ​/ Rundholz-Kubirer
A ​fával dolgozó szakemberek részére. A táblázatok a szálfa, rönk, bányafa stb. köbözésére szolgálnak.

Karel St'astny - Élet ​az erdőben
Az ​erdők mindig létfontosságú szerepet játszottak az ember életében, és jelentőségük modern civilizációnkban is folyamatosan nő. Elsődleges szerepüket a fák termőhelyként játszották, de meghatározó hatást gyakorolnak éghajlatunkra, vizeinkre, az ózonrétegre, és gázcsere-folyamatunknak köszönhetően szén-dioxidot vesznek fel és oxigént juttatnak a levegőbe. Számos állatfajnak nyújtanak menedéket, életteret. Az erdők befolyásolják, alakítják környezetüket, ugyanakkor érzékenyen reagálnak az őket érő környezeti hatásokra. Így a hőmérséklet, a fény, a nedvesség, a szél és a talaj, akárcsak az emberi beavatkozás, meghatározza, hogy milyen jellegű erdő alakulhat ki egy adott területen. E könyv szerzője igyekszik megvilágítani az erdők növény- és állatvilága közti kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, melyek illusztrálására számos konkrét példát hoz Európa mérsékelt éghajlatú területeinek erdeiből, valamint a trópusi és szubtrópusi területekről is.

Gaskó Béla - Ópusztaszer ​- Nemzeti Történeti Emlékpark - "Erdő és ember" kiállítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mátyás Vilmos - Erdészeti ​maggazdálkodási utasítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lovas Márton - Debrecen ​- Nagyerdő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mahunka Sándor - Gödöllő ​- Természetvédelmi és Vadászattörténeti Kiállítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Sándor - Börcsök Zoltán - Mesélnek ​a fák
A ​mesék a fák színei között megsimogatják álmainkat. A lombjukat vesztő és őrző ágak sokszínű ruhája rejti a titkokat, amiket meglesni a tündérek társaságában érdemes. Az ember, aki szereti a fát és a mesét, a tündérek szárnyán repülve megszólítja a nagytermészetű óriásokat, a csendben virágba boruló cseresznyéket, és hallja bölcs hangjukat. Megérti őket, és segít nekünk abban, hogy közel kerülhessünk titkaikhoz. Sopron, 2012. augusztus 13. Szeretettel Cseh Gabriella tűzzománc művész

Molnár Sándor - Börcsök Zoltán - Barátaink ​a fák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Heinrich David Wilckens - Erdészettan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borhidi Attila - Horváth Ferenc - A ​hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Save0445
Kertészek ​új kézikönyve Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kertészek ​új kézikönyve
Ebben ​a könyvben lényegében benne van az egész kertészet tudnivalója. Sőt több is annál, hiszen kitűnő fejezeteket tartalmaz a növényről, amellyel a kertésznek dolga van, a talajról, amelyen termeszt, a növények védelméről, a gépekről és egyszerűbb eszközökről. Ezekre az alapokra építették fel a jó felkészültségű szerzők a szőlőről, borról, gyümölcsökről, zöldségfélékről és dísznövényekről szóló részeket. Szép, világos, közérthető nyelven megírt munka. Nem tudományoskodó, de tartalmazza mindazokat a legkorszerűbb ismereteket, amelyek elsajátítása nélkül ma már a háztáji termelők, kiskert tulajdonosok sem tudnak jövedelmezően termeszteni, eladni. Elsősorban nekik írattuk a könyvet. Természetesen logikus és arányos felépítésénél fogva kiváló tananyag a szakmunkások és politechnikás diákok vizsgáihoz is.

Ismeretlen szerző - A ​fenyők termesztése és a fenyőfagazdálkodás
A ​fenyőfaszükséglet mindinkább növekvő európai, sőt világjelenség. A felfelé ívelő kereslet egyre kevésbé kielégíthető. Ez különösképpen hazánkra vonatkozik, mivel fenyőfaszükségletünket erdeink közel sem fedezik. Komoly behozatalra szorulunk, elsősorban a Szovjetunióból. A fapiac egyre csökkenő kínálat megköveteli, hogy hazai fenyőfatermesztésünket javítsuk, és lehetőség szerint fokozzuk, egyrészt a meglévő fenyvesek szakszerűbb kezelése, kihasználásuk korszerűségének fokozása, a kitermelt faanyag ésszerűbb kihasználásra révén, másrészt újabb területek fenyvesítésével. A fenyő-monográfia eme második, korszerűsített és erősen bővített kiadása a fenyőtermesztés kitűzött feladataihoz ad útmutatást, de egyúttal felvázolja a várható fejlődést is. Programot ad, hogy minél több hazai termesztésű faanyag álljon növekvő szükségleteink fedezésére. Utat mutat az erdőgazdálkodásban dolgozó valamennyi szakember számára, akik szinte minden kérdésükre választ találnak a könyv fejezeteiben. Így a fenyőtermesztés és a fenyőfagazdálkodás minden kérdésére kiterjedő ismeretek birtokában munkájuk nyomán hazai fenyőtermesztésünk magasabb szinten folyhat, és ez csökkentheti fenyőfa-behozatalunkat.

Covers_122836
Erdőgazdák ​könyve Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Erdőgazdák ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​természetszerű erdők kezelése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Niklas Artúr - Fa-köböző
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyokerek
Gyökerek ​és lombok 4. Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Gyökerek ​és lombok 4.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antal Balázs - Öreg
Mi ​a pontos jelzője Antal Balázs tehetségének? Komoly? Sugárzó? Istenáldotta? Egyik sem volna túlzás. De maradjunk annál, hogy írói. Ez a könyv olyan, mint egy nagy író első kötete. Szeretet, türelem, pontosság, nyugalom. Ezek írói erények, amikkel Antal Balázs rendelkezett, prózaírótól szokatlanul korán, már tizenévesen. (A könyv hat évig készült.) Kafka, Márquez, Bodor Ádám. Írók, akik saját valóságot készítettek maguknak. Antal Balázs nyolc elbeszélése is egy saját valóságban játszódik. A fő színtér egy falu. A közelben a Bükk erdősége, távolabb egy-két gyárváros. Ez itt a civilizáció alja (vagy széle). Ami ide le(el)kerül, innen nem jut tovább. Többnyire öregen kerülnek ide a tárgyak és a szavak is. Szemétként, lomként, máshonnan. Orvos, plébános, tanító nem lakik már itt, test-lélek-szellem hanyatlik. Titokzatos és értelmetlen törvények, törvény-foszlányok, személyes (feudális) viszonyok mozgatják a szereplőket. Többnyire egy-egy magányos, öreg falusi beszél. Többnyire magában. Vagy magának. Többnyire úgy, ahogy falusi öreg soha nem beszélne, gondolnánk. Mert csak motyogna, és nem figyelne oda rá senki. De a motyogásban nyelvi erő van, nyelvi szemét, logika, egy-egy váratlan kultúrszó, bölcsesség. És még valami titokzatos többlet is: élesen belehallatszik a patakcsobogás, a madárdal, a járókeret zörgése a falusi utcán, az erdész káromkodása embereivel, egyszóval – a megmaradt természet. A második bekezdésekben pedig elkapja az olvasót a történet. Érdekelni kezdi a mesélő, aki titokzatos és értelmetlen feladatokat hajt végre ráérősen, mert a végére kell járni a dolgoknak, bár túl sok értelme nincs. Így tett egész életében, és így tesz most is, utolsó dolgánál, amikor elmeséli az egészet, azt amit el lehet mondani belőle. Így: „Nagy volt a temető, és akár egy óriás kabát, zsebeiben itt is, ott is rokonokat rejtett.” Az írói erények közül is első a szeretet. Antal Balázs azt mondja, hogy valami nagyon megöregedett körülöttünk, valamit nagyon meg kéne menteni, sőt, hogy még nem késő. Kemény István

Lesznyák József - Mészöly Győző - Erdőgazdálkodási ​útmutató termelőszövetkezetek részére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Meteorológia ​mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek
Az ​agrometeorológia a légköri folyamatok és a növények fizikai, fiziológiai, biokémiai reakciói között fennálló sokrétű kapcsolatrendszer feltárására törekszik azért, hogy a technológiai beavatkozások okszerűségét elősegítse. Könyvünk a szántóföldi és kertészeti növénytermesztés, az erdészet, az állattartás és a környezetvédelem meteorológiai összefüggéseit mutatja be, a tudományterület elméleti ismereteit is rendszerezve.

Bartha Dénes - Oroszi Sándor - Őserdők ​a Kárpát-medencében
A ​mai Magyarország területén őserdő már sehol sem maradt fenn, ezért a külföldi tudományos eredményeken kívül kiemelt jelentőségük van az egykori őserdeink szerkezetéről, összetételéről és működéséről szóló tanulmányoknak. Az elmúlt két évszázad szakirodalmában mintegy félszáz olyan hiteles leírást találunk, amely fontos szakmai megállapításokat és tanulságokat tartalmaz. Ezek egy új típusú erdőkezelés alapelveinek és követelményeinek megfogalmazásához biztos alapokat nyújtanak. Kötetünk valamennyi fellelhető tanulmányt felsorakoztat úgy, hogy - rövid magyarázatokkal kiegészítve - a természetes módon működő őserdő főbb jellemzői, és az őserdőkben zajló folyamatok elénk táruljanak. Ezt a megközelítést azért választottuk, mert ebből könnyen megérthető az egyébként rendkívül bonyolult természetes erdő összetétele, szerkezete és működése. Az idézeteket tartalmazó bekezdésekben megtartottuk az egykorvolt szerzők stílusát, írásmódját, amelyhez archív fotókat, korabeli grafikonokat, a nagyközönség számára is érthető üzenetet kívánunk közvetíteni. A múlt felidézése, jelenkori bemutatása azt az erdészettudományi, sőt a szélesebb természettudomány által is vallott igazságot kívánja alátámasztani, amely szerint a fák meghalnak, de az erdő örök.

Ismeretlen szerző - Természet ​- Erdő - Gazdálkodás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Majer Antal - Magyarország ​erdőtársulásai
Az ​élő természet legmagasabbrendű és legszervezettebb összetételű megnyilvánulási formája az erdő. Bonyolult "üzeme" állítja elő a legtöbb szervesanyagmennyiséget, mind nélkülözhetetlenebbé váló nyersanyagunkat: a fát. De fokozódik korunkban az erdő egyéb közjóléti-egészségvédelmi és kulturális szerepe is. Az erdőnek, ennek a csodálatos növényi és állati életközösségnek felépítését és életét, eredetét és fejlődését ismerteti Majer Antal könyve, amelynek legnagyobb érdeme, hogy korszerű erdőtársulás- és erdőfejlődés-szemlélettel vezeti rá az olvasót, miként lehet olyan erdőművelési intézkedéseket kialakítani, s az erdőket úgy kezelni, hogy azok sokoldalú rendeltetésüknek legjobban megfeleljenek. Nemcsak a termőhelyi tényezőket, a növénytársulási és faállományszerkezeti vonatkozásokat vizsgálja a szerző, bemutatja az erdő állatközösségét is. A magyarországi fás asszociációkat erdőtársulásukon belül tárgyalja, majd erdőtípusokra bontva elemzi, s Magyarország 50 erőgazdasági tája szerint tájékoztat a honi erdőtársulásokról és erdőművelésről.

Dr. Szemerédy Miklós - Az ​akác honfoglalása a Nyírségben
A ​Hajdúságban és a Nyírségben eltöltött 40 esztendős erdőművelési gyakorlattal a hátam mögött elhatároztam, hogy az akác fafajjal kapcsolatos megfigyeléseimet, tapasztalataimat papírra vetem. Akkor még írásom célja az volt, hogy a tájban található genetikai változatosságot biztosító érték kiaknázására, a szelekció, a nemesítés nyírségi lehetőségeire felhívjam utódaim figyelmét. A XX. század második felének igen kiterjedt akácirodalma van. Áttanulmányozása során úgy éreztem, hogy foglalkoznom kell azokkal a hullámokkal is, melyek az ötvenes években az akác fafaj körül zajlottak. Nem hagyhattam szó nélkül, hogy a század utolsó évtizedében a természetvédő zöld mozgalmak képviselői szerintem igazságtalan jelzőkkel illették az akácot. A megtámadott fafaj védelemre szorult. Ezért a bevezetőben e "kitagadott fafaj" ellen felhozott vádakat veszem sorra és "elhangzik a védőbeszéd" is.

Koltay András - Az ​erdei- és a feketefenyő gombabetegségei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tompa Károly - Baranyai József - Erdőművelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Folcz Tóbiás - Erdőművelés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkovits Károly - Legelővédő ​fásítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernard Salt - Rural ​Science 1
A ​Rural Science 1. az első kötet a 4 könyvből álló sorozatból, melyet a különféle képességű 13-16 éves tanulóknak szántak, akik vidék- és környezettanulmányokat folytatnak. Ez egy átfogó kurzus a C.S.E. jelölteknek, de az O-szintű vizsgára is eléggé mélyen szántó az anyag. A könyvben feltett kérdésekre a könyv végén találjuk a válaszokat. A szöveget fotók és ábrák illusztrálják, ahol csak segíteni tudták a szöveg szemléletessé tételét, de ezek nem pótolhatják a megfogható segédeszközöket, és a tanulóknak lehetővé kell tenni, hogy ahol csak lehet, foglalkozzanak növényekkel, állatokkal. Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal.

Magyar Eszter - A ​feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban (1255-1747)
A ​tanulmány a három legjelentősebb alsó-magyarországi bányaváros - Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya - erdőgazdálkodását kíséri figyelemmel a feudalizmus korában, a városok kialakulásától kezdve a XVIII. századig. Az általánosan elterjedt felfogással szemben bebizonyítja, hogy Magyarországon az erdőgazdálkodás a bányavárosokban sem I. Miksa 1565-ben kiadott erdőtartásával vette kezdetét. Elemzi az erdők szerepét az eltérő birtoktörténeti fejlődést mutató bányavárosok életében, valamint az osztrák kamarai igazgatásnak e városok számára nem egyértelműen kedvező következményeit. Magyar Eszter tanulmányait az ELTE történelem-levéltár szakán végezte. Foglalkozott településtörténettel, majd érdeklődése az agrártörténet, ezen belül a feudalizmus kori erdőgazdálkodás felé fordult.

Tóth József - Szontagh Pál - Erdővédelmi ​útmutató
Az ​erdő növényvédelme alapvetően különbözik a szántóföldi vagy a kertészeti növények védelmétől. Ennek a sajátos, nem kis jelentőségű feladatnak speciális, a gyakorlat számára fontos legkorszerűbb ismereteit foglalják össze a szerzők jelen könyvünkben. A második kiadásban teljesen új a színes ábraanyag, némely új károsító is helyet kapott, mint pl. a nematodák vagy a vírusok, és természetesen jelentőségének megfelelő mélységben tárgyalják az erdőpusztulások okait, az elhárítás, megelőzés, gyógyítás lehetőségeit - amennyire mai tudásunk ezt megengedi. A könyv legfőbb erénye a tömör információközlés és a gazdag illusztrációs anyag.

Vadas Jenő - Az ​ákácfa monografiája különös tekintettel erdőgazdasági jelentőségére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_185371
A ​méhlegelő Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - A ​méhlegelő
Könyvünk ​1975. évi első kiadása óta a méhészet jelentősége tovább fokozódott. A méz és más méhészeti termékek szerepe a táplálkozásban növekedett. Az 1983. évi budapesti Méhészeti Világkongresszus nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki a magyar méhészet és méhészeti kutatás iránt. Az elmúlt 15 évben gazdagabb lett a méhlegelő, nőtt az akác, a napraforgó és a repce területe, további lehetőségek nyíltak a méhlegelő fejlesztésére. A távlati tervek szerint az akácerdők területe a mostani kétszeresére növelhető. Mód nyílik a méhlegelőjavítás céljára szelektált későn virágzó, jól mézelő akácfajták elterjesztésére. Nőtt a méhészet népszerűsége. A kisvállalkozásra ösztönző korunkban a szerény tőkével rendelkező emberek közül mind többen kezdenek el méhészkedni. Az akácerdők gazdái, az erdészek is mind többen tartanak méhcsaládokat, és ebben támogatja őket az erdőgazdaság. A nemzetközi piacon számolni kell a konkurencia jelentkezésével. Az amerikai erdészek a michigani és a georgiai egyetemen kiterjedt akáckutatásba kezdtek és szinte az egész világ figyelmét ráterelték az akácra, ill. az akáctermesztésre. A magyar akácméz, mint táji jellegű fajtaméz, tartani tudja a nemzetközi versenyben elért helyét.

Kollekciók