Ajax-loader

'elméleti fizika' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Michael White - John Gribbin - Stephen ​W. Hawking
Stephen ​Hawking professzor - aki a Cambridge-i Egyetemen ugyanazt a tanszékvezetői posztot tölti be, amelyet egykor Isaac Newton -, napjaink leghíresebb fizikusa, mi több, Einstein óta a leghíresebb tudós. A fekete lyukak, a nagy bumm és a kvantumkozmológia területén végzett munkája révén szerzett szakmai hírnevet, a nagyközönség szemében pedig _Az idő rövid története_ című nagy sikerű könyve tette ismertté nevét és arcát, valamint az a tény, hogy csodával határos módon harminc éve él együtt a testét teljesen megnyomorító betegséggel, a mozgatóideg-sorvadással. Ez a kötet, Hawking első életrajza, Michael White újságíró és John Gribbin asztrofizikus, tudományos szakíró munkája. A szerzők beszámolnak a professzor gyermekkoráról, ifjúságáról, házasságáról, betegsége súlyosbodásáról, hétköznapjairól éppúgy, mint tanulmányairól, kivételes tehetsége kibontakozásáról, és mindarról, amivel hozzájárult, hogy jobban megismerhessük a világegyetemet. Gribbin és White bemutatja az embert, a férfit, az apát, a tudóst. Közérthetően elmagyarázzák Hawking munkájának eredményeit és azok hatását, és bizonyítják, hogy ez a rendkívüli egyéniség nem csupán túlélte a szörnyű kór támadásait, hanem annak dacára a létező legmagasabb szinten műveli hivatását.

Hraskó Péter - Relativitáselmélet
A ​relativitáselmélet a 20. század egyik legjelentősebb tudományos eredménye. Ez a tankönyv didaktikus bevezető a speciális és az általános relativitás elméletébe. Tartalmazza mindazokat az alapvető ismereteket, amelyek valamennyi fizikát tanuló egyetemi hallgató számára nélkülözhetetlenek. Noha felfedezése óta a speciális és az általános relativitáselmélet alapelvei nem változtak, tárgyalásmódja, jelölésrendszere és értelmezése sokat módosult az elmúlt évtizedek során. Ez a könyv minden szempontból korszerű. Szerzője Hraskó Péter egyetemi tanár, akinek több évtizedes tapasztalata van az elméleti fizika, s ezen belül a relativitáselmélet oktatásában. Jegyzeteit az ország több egyetemén használják.

Kitty Ferguson - Stephen ​Hawking élete és világa
_„Üdvözlöm. ​Stephen Hawking vagyok: fizikus, kozmológus és álmodozó. Bár nem tudok mozogni, és számítógépen keresztül kell beszélnem, az elmém szabad.”_ _„Visszatekintve úgy tűnhet, hogy egy előre alaposan megtervezett menetrend szerint foglalkoztam a világegyetem eredetének és fejlődésének legjelentősebb problémáival. Ám valójában nem így történt. Nem volt előzetes tervem. Az a helyzet, hogy csak a saját orrom után mentem, és mindig azzal foglalkoztam, ami akkor éppen érdekesnek és megoldhatónak tűnt.”_ Stephen Hawking korunk egyik legfigyelemreméltóbb alakja. Cambridge-i géniusz, a világszerte ünnepelt, ragyogó elméleti fizikus ösztönzést és bátorítást jelent mindazok számára, akik szemtanúi lehettek annak, milyen nagyszerű diadalt aratott mozgatóideg-sorvadása felett. Kitty Ferguson ebben a könyvében Hawking életét meséli el. Műve megírásához különleges segítséget kapott magától Hawkingtól, valamint közeli ismerőseitől és családjától. A könyv részletesen bemutatja Hawking gyerekkorát, első szívszorító találkozását motoros neuronbetegségével, majd az ezzel való küzdelmeinek kezdetét elsőéves doktorandusz-hallgató korában. Olvashatunk Hawking egyre növekvő nemzetközi hírnevéről, továbbá az életben maradásért való hosszas küzdelméről, miközben mellesleg még a világegyetem működésének fizikáját is igyekszik feltárni. Ezzel párhuzamosan a szerző, aki közérthető nyelven tudja tálalni az elméleti fizikai ismereteket is, mindenki számára érthetően foglalja össze és magyarázza el a tudomány élvonalába tartozó fizikai elméleteket, melyek Hawkingot foglalkoztatják.

Albert Einstein - A ​relativitás elmélete
Az ​előttünk fekvő kis könyv azokhoz szól, azoknak akar minél szabatosabb betekintést nyújtani a relativitás elméletébe, akiket ez az elmélet tudományos és filozófiai szempontból érdekel anélkül, hogy az elméleti fizika matematikai apparátusával rendelkeznének. Az olvasótól az érettségi vizsga anyagának ismeretét és - rövidsége ellenére - sok türelmet és akaraterőt követel. A szerző minden igyekezetével arra törekedett, hogy az alapgondolatokat a lehető legegyszerűbben és legvilágosabban adja elő, mégpedig olyan sorrendben és összefüggésben, amint a valóságban keletkeztek. Az elméletnek a kísérleti fizika köréhez tartozó alapjaival szándékosan mostohán bánt, nehogy a fizikától távol álló olvasó is úgy járjon, mint a vándor, aki a fáktól nem látja az erdőt.

Higasino Keigo - X ​- A gyilkos ismeretlen
A ​kamaszlányát egyedül nevelő Jaszukóhoz váratlanul betoppan erőszakos exférje. Heves vitába bonyolódnak, és a férfi végül holtan végzi. Szomszédjuk, a különc matematikus már régóta gyengéd érzelmeket táplál az asszony iránt. Felajánlja, hogy biztosítja számukra a tökéletes alibit. Az egyetlen kikötése, hogy Jaszukóék mostantól szóról-szóra kövessék az utasításait. Mikor a tokiói rendőrség felügyelője a helyszínre érkezik, egy brutális gyilkossággal szembesül. Ám a bizonyítékok sehogyan sem állnak össze, ezért briliáns eszű fizikus barátjához fordul segítségért. Kezdetét veszi a lángelmék csatája: az egyik zseni hideg logikával igyekszik feltárni az igazságot, míg a másik heves szenvedéllyel küzd, hogy megmentse a szeretett nőt. Higasinó Keigó világhírű, Naoki-díjas, japán bestsellerszerző. Lendületes, meghökkentő fordulatokkal teli krimijéből több mint kétmillió példány fogyott világszerte.

D. Stauffer - H. E. Stanley - Newtontól ​Mandelbrotig
Newtontól ​Mandelbrotig A „Newtontól Mandelbrotig" c. kötet olyan utazásra viszi az olvasót, amely az elméleti fizika legfontosabb mérföldköveihez vezet el: a klasszikus, a kvantum- és a statisztikus fizikához, a relativitáselmélethez, az elektrodinamikához és a legmodernebb, talán legizgalmasabb mérföldkőhöz, a fraktálok fizikájához. Minden témakörnek a leglényegesebb részét tárgyalja. Rövid számítógépes programok, számos feladat és gyönyörű színes képek illusztrálják ezt a szokatlan tankönyvet, amely egy kétszemeszteres elméleti fizikakurzus ideális kísérő kötete, de vizsgákra történő felkészüléshez is nélkülözhetetlen segítséget nyújt.

Albert Einstein - A ​speciális és általános relativitás elmélete
Einstein ​ebben a művében a relativitás elméletét ismerteti népszerű-tudományos formában. Az első rész a speciális relativitás, a második az általános relativitás elméletének részletes kifejtése. A harmadik rész a relativitáselméletnek a világegyetem egészére vonatkoztatott megállapításait, a negyedik pedig az elmélet tapasztalati igazolását tartalmazza. A könyv szemléletes stílusával, kitűnő szerkezeti felépítésével, logikai okfejtésével mesteri módon vezeti el a matematikában kevésbé jártas, átlagos műveltségű olvasót is a legbonyolultabb tudományos tételek megértéséhez. A megértést nagymértékben elősegíti Novobátzky Károly előszava, magyarázó jegyzetei, Maróti Lajos utószóként beiktatott Einstein-tanulmánya s a jó fordítás is - Vámos Ferenc munkája.

Nagy Károly - Kvantummechanika
A ​szerző a természetben lejátszódó jelenségekből kiindulva mutatja be a kvantummechanikai törvényszerűségeket. A mérésekből nyert adatokkal jól egyező számítások, a kvantummechanikai mozgástörvények értelmezése, a perturbációszámítás és a mindezt kiegészítő atomfizikai és molekulafizikai alkalmazások ismertetése elvezeti az olvasót a századunk húszas éveiben indult és a mai napig fejlődő modern fizikához.

Szalay Béla - Fizika
A ​technika általános fejlődése egyre szükségesebbé teszi az alaptudományok, elsősorban a matematikai és fizikai ismeretek szélesebb körű elterjedését. A nagyobb követelmények elméletileg képzett, a gyakorlati élettel szorosan kapcsolatot tartó szakembereket igényelnek. E könyv összeállításakor igyekeztem a sokféle igénynek és követelménynek eleget tenni. Felépítésében és tárgyalásában általában a középfokú tantervek menetét követtem. Egy-egy részt azonban az érdeklődésre való tekintettel kibővítettem.

Richard P. Feynman - QED
Richard ​Feynman a fizika világának legendás alakja, aki mit sem törődve az elismertséggel, a világot egy egészen sajátos nézőpontból szemlélve ér el újabb és újabb eredményeket a természet megértésében, melyeket aztán üdítően elegáns módon képes aztán másokkal megosztani. Feynmanról régóta köztudott, hogy milyen fantasztikus előadó. Azon túl, hogy Feynman igyekszik eleget tenni a számtalan neves társaság és szervezet meghívásának, egyetemi szobájában afféle helyi kis fizikus klubot működtet a hallgatók számára. E könyv igen kockázatos vállalkozás. Megpróbálja becsületesen elmagyarázni a kvantumelektrodinamika elméletét, mely napjaink fizikájának egyik legbonyolultabb területe.

Covers_287616
Fizikai ​kislexikon Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Fizikai ​kislexikon
Ez ​a kislexikon, amelyet az olvasó most a kezében tart, napjaink egy nagyon fontos tudományágával, a fizikával kíván megismertetni. A szerzők célja, hogy a fizikában és a határterületein előforduló szakkifejezések, rövidítések és jelek mögött rejlő fogalmakat a tudomány mai állásának megfelelően, szabatosan és megbízható alakban, röviden ismertesse, hogy a fizika iránt érdeklődök tájékozódását megkönnyítse. Mint terjedelme és jellege révén szükségszerűen bizonyos határok közé szorított zsebkönyv, előadásmódjában alapvetően különbözik a tankönyvektől: úgy foglalja össze az alapismereteket, hogy feltételezi olvasója ismeri már a fizika alapjait és járatos az alsóbb matematikában. Viszont a benne foglalt ismeretanyaggal segítséget kíván nyújtani a következő lépés megtételéhez, az alapismeretek bizonyos fokú elmélyitéséhez. Kutató szakembereknek újat nem nyújt, hiszen anyaga éppen az általuk felhalmozott ismeretek és tapasztalatok leszűrése. Gyakorlati szakemberek viszont haszonnal forgathatják, mert az egyes fogalmakról nyújtott tömör, ugyanakkor szakszerű magyarázatok elvezetnek a zsebkönyvektől a szakkönyvekig.

Alfred Kastler - Az ​a különös anyag
Kastler, ​Alfred ( 1902 - 1984), francia fizikus; 1966-ban fizikai Nobel-díjat kapott az atomok elektromágneses rezonanciáinak tanulmányozására szolgáló eljárások felfedezéséért és kidolgozásáért. 1920-tól a párizsi École Normale Supérieure-ön tanult, majd Franciaországban a Bordeaux-i és a Clermont-Ferrand-i, Belgiumban a Leuveni Egyetem természettudományi karán, 1941-től 1968-ig pedig az École Normale Supérieure-en tanított. A Nobel-díj elnyerése idején az École professzora és a fizikai laboratórium társigazgatója volt. Hosszú, eredményes tanári pályája alatt egy egész francia fizikusnemzedéket nevelt fel. 1968-tól 1972-ig, visszavonulásáig, a Nemzeti Tudományos Kutatóközpont igazgatója volt. Részt vett a békemozgalmakban és a nukleáris fegyverkezés ellen küzdő csoportokban. Nobel-díjjal elismert eredményei tették lehetővé, hogy az atomszerkezetet azoknak a sugárzásoknak a segítségével vizsgálják, amelyeket a fénnyel vagy rádióhullámokkal gerjesztett atom bocsát ki.

L. D. Landau - E. M. Lifsic - Kvantummechanika
A ​Landau-Lifsic: Elméleti fizika című könyvsorozat kötetet a világ legkiválóbb elméleti fizika tankönyveinek tartják. A modern fizika egyik legegyetemesebb tudású alakjának, a Nobel-díjas L. D. Landaunak és egyik legkiválóbb tanítványának és munkatársának, E. M. Lifsicnek soraiból utolérhetetlen egyszerűséget és elevenséget érezhet az olvasó. Ez a könyv a tízkötetes sorozatnak egyik legfontosabb kötete, mely a kvantummechanika nemrelativisztikus elméletét mutatja be. (A relativisztikus kvantummechanikát az előkészületben levő negyedik kötetet tartalmazza.) A szokásos kvantummechanikai alkalmazások (szórásszámítás stb.) mellett tartalmazza a kötet a véges sokrészecske-rendszerek (atom, molekula, atommag) vizsgálatát is. Bőven hivatkoznak a szerzők a kvantummechanika klasszikusaira, a szovjet tudósokon kívül Heisenbergre, Bornra, Fermire, Schrödingerre, Jordanra stb. és a magyar kutatókra: Wigner Jenőre, Teller Edére, Tisza Lászlóra, Neumann Jánosra. Nemegyszer a kvantummechanika klasszikusai által kidolgozott feladatokkal és ezek megoldásával szemléltetik az elméletet. E könyv segítségével a kvantummechanika korszerű elméletét jól elsajátíthatja az olvasó. A kötet egyúttal igen jól használható kézikönyvként is. Az elméleti részek után a szerzők megfelelő feladatokat állítottak össze, amelyeket a fizika legkülönbözőbb területeiről vettek. Ez a 178 igen érdekes és tanulságos feladat megadott teljes kidolgozásával együtt nagymértékben hozzájárul az elmélet alaposabb megértéséhez. A könyv 18 fejezetre oszlik: I. A kvantummechanika alapfogalmai; II. Energia és impulzus; III. Az impulzus; IV. Az impulzusmomentum; V. Mozgás gömbszimmetrikus erőtérben; VI. Perturbációszámítás; VII. A kváziklasszikus eset; VIII. A spin; IX. Azonos részecskék; X. Az atom; XI. Kétatomos molekulák; XII. A szimmetriák elmélete; XIII. Többatomos molekulák; XIV. Impulzusmomentumok; XV. Mozgás mágneses térben; XVI. Az atommag szerkezete; XVII. Rugalmas ütközések; XVIII. Rugalmatlan ütközések. A felsorolt fejezeteket Matematikai kiegészítés zárja. A fordítás az 1974-ben megjelent orosz nyelvű átdolgozott és bővített kiadás alapján készült.

L. D. Landau - E. M. Lifsic - Relativisztikus ​kvantumelmélet
A ​Landau-Lifsic: Elméleti fizika című könyvsorozat köteteit a világ legkiválóbb elméleti fizikatankönyveinek tartják. A modern fizika egyik legegyetemesebb tudású alakjának, a Nobel-díjas Lev Landaunak és egyik legkiválóbb tanítványának és munkatársának, E. M. Lifsicnek soraiból utolérhetetlen egyszerűséget és elevenséget érezhet az olvasó. Ez a könyv a sorozatnak egyik legértékesebb kötete. Bár ezt Landau korai halála miatt tanítványai és munkatársai: E. M. Lifsic, V. B. Bereszteckij és L. P. Pitajevszkij írták meg, mégis szervesen illeszkedik a sorozatba, mert a szerzők követték Landau gondolatmenetét, és arra törekedtek, hogy - főként a sugárzás kvantumelméletét tekintve - mesterük felfogását hűen közvetítsék az olvasóhoz. A kötet a relativisztikus kvantumelméletet tartalmazza a szó tágabb értelmében, azaz olyan jelenségek elméletével foglalkozik, amelyek a fénysebesség határsebesség voltával kapcsolatosak. A kötet két nagy részre oszlik. Az első rész a kvantumelektrodinamika alapjait ismerteti az elemi kvantumok (a foton és az elektron)elméletéből kiindulva. A kölcsönhatás perturbatív elméletét nagyszámú alkalmazás illusztrálja, ezek részletes bemutatása a kezdő olvasó és a gyakorló kutató számára egyaránt igen hasznos. A második rész a sugárzási visszahatások elméletének, a renormálásnak és a fizikai lényegre összpontosító áttekintésével kezdődik. Az atomi energiaszintek ebből származó felhasadásának kísérleti kimutatása a fizika mindmáig legpontosabb mérése, a természet megismerésének egyik legnagyszerűbb mozzanata. A könyv e fejezetei a téma terjedelmes irodalmát jól egészítik ki. A kötet elegendő mennyiségben tartalmaz igen érdekes és tanulságos kidolgozott feladatokat, amelyek az elmélet alkalmazásainak gazdag választékát tárják elénk. A kötet 14 fejezetre oszlik. Ezek: I. A foton; II. Bozonok; III. Fermionok; IV. Részecske mozgása külső térben; V. Sugárzás; VI. Fényszórás; VII. A szórásmátrix; VIII. Kovariáns perturbációszámítás; IX. Elektronok kölcsönhatása; X. Elektronok kölcsönhatása fotonokkal; XI. A pontos propagátorok és csúcsok (vertexek); XII. Sugárzási korrekciók; XIII. A kvantumelektrodinamika aszimptotikus képletei; XIV. A hadronok elektrodinamikája. A fordítás az 1968-ban oroszul megjelent második rész alapján készült. A fordítók E. M. Lifsic által javított és módosított példányt vették alapul. A könyvet fizikus hallgatók, kutatók, a kvantumelektrodinamika és a magtechnika fizikai alapjai iránt érdeklődő olvasók számára ajánljuk elmélyült ismeretszerzés céljára.

Hubert Mania - Isten ​mégis kockázik!
Ha ​nagy bajban vagyunk, minden erőnkkel keressük a megoldást: hogyan jussunk ki belőle, és végiggondoljuk életünket: Honnan jövünk? Mit értünk el? Hová tartunk? Manapság ritkán teszünk fel ilyen kérdéseket, kivéve, ha nagy baj ér bennünket. Lehet, hogy Stephen Hawking is akkor kezdett el az élet nagy kérdései iránt érdeklődni, amikor felfelé ívelő pályája kezdetén megtudta: talán már csak fél éve van hátra az életből... Fantasztikus utazásra indulunk Hawking vezetésével: szemügyre veszünk egy fekete lyukat, képzeletet felülmúlóan erős gravitációs mezőben zuhanunk a belsejébe, aztán... átéljük az ősrobbanás első másodperceit.... Milyen fából faragták Hawkingot? Vasakarattal élni akar és gondolkodni, miként keletkezett a világegyetem és benne az ember... Mi adott erőt Jane-nek, Hawking feleségének, hogy oly sok éven át kitartson egy szinte végletekig korlátozott testű, ám zseniális ember mellett?

John Gribbin - 13,8
A ​huszadik század két nagy fizikai elmélettel ajándékozott meg bennünket: az általános relativitáselmélettel, amelyik a nagy léptékű dolgok viselkedését írja le, beleértve az egész Világegyetemet; és a kvantumelmélettel, amelyik a nagyon kis objektumok viselkedésével, a szubatomi világ működésével foglalkozik. A Világegyetem azonban ellenszegül minden próbálkozásunknak, hogy ezt a két nagy elméletet egyetlen formulává egyesítsük, ami egyesekben kételyeket ébresztett, vajon helyesen értjük-e az egész fizikát. A tudományos ismeretterjesztés nagymestere, John Gribbin most annak a kutatásnak a drámai történetét meséli el, amelynek eredményeképpen nemcsak a Világegyetem 13,8 milliárd éves korát ismertük meg, hanem az ennél alig fiatalabb csillagokét is. Ez a felfedezés - Gribbin érvelése szerint - az emberiség egyik legnagyobb szellemi vívmánya, ami azt bizonyítja, hogy a fizikusok jó nyomon járnak, amikor a "Mindenség elméletét" keresik. Ez a könyv bámulatba ejtő képet rajzol a fizikának és a modern kozmológiának erről az élenjáró területéről, miközben elmondja azt a lenyűgöző történetet, ahogyan a modern természettudomány eljutott idáig - és megmutatja, ahová még eljuthat.

Carlo Rovelli - Hét ​rövid fizikalecke
A ​Hét rövid fizikalecke évszázadok tudásának bravúros és szellemes összefoglalója. Carlo Rovelli a 20. századi fizika forradalmi felfedezésein és rejtélyein - relativitáselmélet, kvantumfizika, fekete lyukak, az univerzum szerkezete - vezeti át az olvasót élvezetes, közérthető és választékos stílusban. Megismertet a múlt század jelentős tudományos felfedezéseivel és azok jelentőségével, s teszi mindezt olyan könnyed és szórakoztató stílusban, hogy még a modern fizikában járatlanok is kedvet kapnak a tudományhoz.,,A tudományos kíváncsiság, a valóság elmélyült kutatása és a tudósok képessége arra, hogy másképp lássák a világot, már-már költészet.

George Gamow - Tompkins ​úr kalandjai a fizikával
Kisgyermekkorunktól ​fogva fokozatosan megszokjuk a környező világot abban a formájában, ahogyan azt öt érzékszervünkkel észleljük: szellemi fejlődésünknek ebben a szakaszában alakul ki a tér, az idő és a mozgás alapvető fogalma. Tudatunk csakhamar annyira hozzászokik ezekhez a fogalmakhoz, hogy később hajlamosak vagyunk azt hinni: a külvilág rájuk épülő képe az egyetlen lehetséges kép... Ha azonban más világokat képzelünk el, amelyeknek fizikai törvényei azonosak a mi világunkéival, de más a régi fogalmak alkalmazhatóságának határait megszabó állandók számszerű értéke, akkor a tér, az idő és a mozgás új, korrekt fogalmai... magától értetődő dolgokká válnak... Az itt következő történetek hősét - álmában - több olyan világba helyeztük át, ahol a mindennapi észleléseink számára rendszerint hozzáférhetetlen jelenségek annyira eltúlzottan érvényesülnek, hogy azok a mindennapi élet eseményeiként könnyen megfigyelhetők. Tompkins úr fantasztikus, de tudományosan korrekt álmát alátámasztja egy öreg fizikaprofesszor, aki egyszerű nyelven magyarázza meg azokat a szokatlan jelenségeket, amelyeket a relativitás, a kozmológia, a kvantum-, az atom- és az atommagszerkezet, az elemi részecskék világában megfigyelt. Reméljük, Tompkins úr furcsa tapasztalatai hozzásegítik az érdeklődő olvasót ahhoz, hogy tisztább képet alkosson a tényleges fizikai világról, amelyben élünk.

Paul Strathern - Hawking
A ​nagy felfedezések a tudomány legizgalmasabb és legérdekesebb pillanatai. A sorozat kötetei ezeket a fordulópontokat vizsgálják, és magukat a tudósokat, akik meglátásaikkal örökre átformálták a világegyetemről és a benne elfoglalt helyünkről alkotott képünket, mindezt a szerző sajátos humorával fűszerezve.

Philip Sington - Az ​Einstein lány
Tényleg ​Albert Einstein volt a világ egyik legrosszabb férje? A zseniális tudós és az Újvidéken született, tehetséges matematikusnő kapcsolatát a mai napig rejtélyes titkok övezik. Magánlevelezésüket csak harminc évvel Einstein halála után hozták nyilvánosságra. Berlin, 1932. Egy félmeztelen, fiatal, amnéziás nőt találnak Albert Einstein nyaralójához közel. Semmit sem tud magáról, még a nevét sem. Csupán egy szórólap van nála, amely a tudós egyik előadását hirdeti, de nem emlékszik, miért került hozzá. Kezelni kezdik egy pszichiátriai intézetben, és hamar kiderül róla, hogy kiváló matematikai érzékkel rendelkezik. Ám továbbra sincsenek emlékei, ezért a sajtó felkapja az ügyet, és elnevezik Einstein-lánynak. A nő pszichológusa, Martin Kirsch nyomozni kezd. Ki lehet ez a titokzatos páciens? Van-e bármilyen köze a tudóshoz? Esetleg nem egy külföldről átdobott kém a náci Németországban, Hitler hatalomra jutása előtt két hónappal? Philip Sington éveken át kutatta Albert Einstein magánéletét, mielőtt megírta történelmi thrillerjét. Vajon mi történt a tudós Lieserl nevű kislányával, aki az első feleségétől még a házasságuk előtt született, és rögtön örökbe adták? Mi lehetett a feleség szerepe a Nobel-díjban, ha Einstein már jóval azelőtt lemondott a javára a tetemes összegről, hogy elnyerte volna? Gátlástalan volt a tudós a párkapcsolataiban, vagy csak öntörvényű? A feszültségekkel teli, fordulatos regényt eddig tizennégy nyelven adták ki, és mindenhol nagy sikert aratott.

Richard P. Feynman - R. B. Leighton - M. Sands - Statisztikus ​mechanika / Termodinamika / Hullámtan / Szimmetriák a fizika törvényeiben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Győző - Neumann ​János
A ​Magyar feltalálók, találmányok sorozat jelen füzete Neumann János életét mutatja be sok archiv fotó segítségével. A nagy tudósnak matematikai munkái mellett jelentős eredményei voltak a közgazdaságtanban, a meteorológiában, a fizikában és természetesen a számítástechnikában.

Hoimar von Ditfurth - A ​Világegyetem gyermekei
A ​nyugatnémet ismeretterjesztő szerző könyve arra a nyilvánvaló, ám mégis gyakran elfelejtett gondolatra épül, hogy Földünk és a földi élet nem egyedülálló és elszigetelt világ a mindenségben, hanem szoros egységet alkot a legtágabb értelemben vett világegyetemmel, és anélkül nem is létezhetne. Erre a gondolatra s a modern tudomány általánosan elfogadott eredményeire alapozva magyarázza a szerző a Naprendszer, a Tejút és a többi galaktika, és általában a világegyetem felépítését, keletkezését. Legtöbbet természetesen Földünkkel foglalkozik, bemutatja a Nappal és a Holddal, a rá legközvetlenebb hatást gyakorló égitestekkel való kapcsolatait (napsugárzás, napszél, a Föld tengely körüli forgása, mágnesességének változásai, a légkör és a mágneses övek stb.), vázolja geológiai történetét, az élet keletkezésének és evolúciójának elméletét, sőt kitér távolabbi jövőjének kilátásaira is. A kötet fő erénye következetes szemlélete, valamint rendkívül logikus szerkezete. Stílusa is gördülékeny, de éppen anyaggazdagsága következtében mégsem könnyű olvasmány. Ha matematikai ismereteket nem is, de legalább érettségi szintű műveltséget, természettudományos érdeklődést feltételez.

John Archibald Wheeler - Edwin F. Taylor - Téridőfizika
"A ​relativitás tana, egy ideig, azt lehet mondani, közszájon forgott. A viták mellette és ellene a legszélesebb körben zajlottak, egész a napi sajtóig, ahol a hivatásosak és még inkább a nem hivatásosak vitatkoztak felette. Ma bizonyos nyugalmi helyzet állt be, aminek senki sem örülhet jobban, mint az elmélet megalkotója. A nyilvánso érdeklődés, úgy látszik, némiképp telítődött, és manapság más divatos témák felé fordult. Egyesek ebből most talán azt a következtetést vonhatják le, hogy a relativitás elmélete most már eljátszotta szerepét a tudományban. Amennyire én meg tudom ítélni, éppen az ellenkezője áll fenn. A relativitáselmélet ma olyan szilárd alkatrészévé vált a fizikai világképnek, hogy mint minden magától értetődő dolog, nem okoz különösebb izgalmat. És valóban: bármilyen újszerűen és forradalmasítóan hatott a speciállis és általános relativitáselmélet fellépése első pillanataiban a fizikusok világára, állításai és tagadásai alapjában véve nem a fizika nagy, biztosnak tartott törvényei ellen irányultak, hanem bizonyos, minden esetre mélyen gyökerező, de mégis csupán szokásszerű szemléletekre, olyanokra, amelyek... a fizikai összefüggések első megértéséhez hasznosak ugyan, de azután eltaszítandók, mihelyt felmerül annak szükségessége, hogy az összefüggéseket elmélyítsük és finomítsuk." Mindezt 1926-ban mondta Max Planck. És ma, csaknem ötven év elteltével sem tudnánk tömörebben kifejezni a relativitáselmélet születésének szenzációkban bővelkedő történetét, és ma már a fizikusok többsége látja azt, amit Planck jóformán mindenki előtt meglátott, hogy "bizonyos szempontból a relativitáselmélet tette fel a koronát a klasszikus fizikára, amikor a tér és idő egybeolvasztásával a tömeg és az energia fogalmát, valamint a gravitácóét és a tehetetlenségét eg magasabb szempont alatt egyesítette." És Planck soraiban megtaláljuk a relativitáselmélet értéséhez vezető út egetlen buktatóját is. Ez nem a relativitáselmélet bonyolult matematikai apparátusa - hiszen a bonyolult eszközök előbb-utóbb egyszerűbbekkel helyettesíthetők -, hanem az új, a megszokottal és természetesnek tűnővel olykor ellentétes relativisztikus szemlélet elfogadása. E. F. Taylor és J. A. Wheeler fizikaprofesszorok könyve mintha csak az idézett plancki gondolatok jegyében született volna. A szerzők, a relativitáselmélet, sőt általban a modern fizika köztiszteletben álló, ismert művelői és a fizikának - e könyve tanúsága szerint is - nagy tapasztalatú tanítói, az olvasónak mindenekelőtt a relativisztikus szemléletmód elsajátításában nyújtanak segítséget. Ehhez pedig megtalálják a legszemléletesebb eszközöket is, hol geometriai hasonlattal, hol szellemes tanmesével, hol egyszerű rajzokkal téve mindinkább természetessé a kezdetben meghökkentőnek tűnő gondolatokat. És miközben átalakul szemléletünk, megismerjük a relativitáselmélet általános összefüggéseit és máris kipróbálhatjuk újonnan szerzett tudásunkat az itt közölt 104 relativitáselméleti feladat valamelyikén. E feladatok pedig a relativitáselmélet jobb megértésén túl az atomfizika, a csillagászat és az űrhajózás számos érdekességének megismerését is szolgálják.

Lánczos Kornél - Einstein ​évtizede
"Einstein ​kisebbik fia, Eduárd, amikor 11 éves volt, megkérdezte apjától: >Apu, miért vagy te ilyen híres?< Einstein a pillanat hatása alatt így válaszolt: >Tudod fiam, egy vak bogár egy futball-labdán mászott, és nem vette észre, hogy az gömbölyű. Nekem nagy szerencsém volt, és észrevettem.< Ki tudott volna még Einsteinen kívül ilyen tömören válaszolni?"

L. I. Ponomarjov - A ​kvantum nyomában
Ritka ​mű Ponomarjov, a kiváló fiatal tudós könyve: egyaránt élvezetére szolgálhat laikus olvasóknak, akik szeretnék megismerni korunk egyik legfontosabb tudományát, az atomfizikát, és szakembereknek, akiket okvetlenül lebilincsel szellemes előadásmódja. Feltétlenül ajánljuk mindazoknak, akik nem akarnak értetlenül állni a huszadik század nagy elméleti és gyakorlati felfedezése: a kvantum "rejtélyével" szemben.

P. Sz. Kirijev - Félvezetők ​fizikája
Az ​utóbbi években egész sor, a félvezetőkben lejátszódó fizikai jelenség lényegével, elméleti és kísérleti módszerekkel és az elért eredményekkel foglalkozó monográfiát jelentettek meg. Közülük megemlítjük pl. Sz. M. Rivkin "Fotoelektromos jelenségek félvezetőkben"; V. Sz. Vavilov "Sugárzás hatása félvezetőkre"; J. Tauc "Foto- és termoelektromos jelenségek félvezetőkben"; R. Bube "Szilárd testek fotovezetése" című munkákat. Az olvasó ezekben a monográfiákban gyakorlatilag mindent megtalálhat, amire a félvezetők fizikájában és alkalmazásában szüksége van. Az ilyen irodalom tanulmányozása elsősorban a tudományos kutatók, illetve a szűkebb szakmai kérdésekkel foglalkozók számára hasznos, viszont kisebb segítséget nyújt azoknak, akik most kezdik tanulmányozni a félvezetők fizikáját. Számukra olyan tankönyvre vagy tankönyv jellegű segédkönyvre van szükség, amely tartalmazza a már bizonyítottnak tekinthető legfontosabb ismereteket és eredményeket. Jelenleg ilyen tankönyv megírása nemcsak szükséges, de lehetséges is. Első lépésként egy tankönyv jellegű segédkönyv megírása látszik reálisnak, mindenekelőtt a félvezetők és dielektrikumok, félvezető eszközök stb. szakokon tanuló hallgatók számára.

Richard Panek - 4% ​univerzum
Az ​utóbbi évtizedekben egy maroknyi tudós egymással versengve munkálkodott azon, hogy megmagyarázza azt a nyugtalanító tényt, hogy világegyetemünknek csak 4%-át teszi ki az az anyag, amiből a kedves olvasó, jómagam, a könyveink, a holdak, a bolygók, a csillagok és a galaxisok felépülnek. A többi, a világegyetem túlnyomó többsége teljesen ismeretlen. A kozmoszról alkotott képünk alapjaiban hibás, a kopernikuszi fordulat csak a kezdet volt: nemcsak Földünk, hanem általában véve az anyag is csupán jelentéktelen része a világnak. Richard Panek bemutatja, hogyan jutottak erre a tudományos világképet megrengető következtetésre a tudósok. Lépésről lépésre végigköveti a sötét anyag és a még ennél is bizarrabb sötét energia utáni nyomozás történetét. A természettudományok talán legnagyobb rejtélyével állunk szemben, melynek megfejtése hírnévvel, anyagi megbecsüléssel, mi több, garantáltan Nobel-díjjal kecsegtet.

Hans Grassmann - Picasso ​és a Mercedes-Benz avagy mi a fizika?
Ebben ​a szokatlan című könyvben főként fizikáról és elkerülhetetlen módon a kultúráról lesz szó, a címéhez híven szokatlanul. Nyugodjon meg a kedves Olvasó, nem az a szerző szándéka, hogy iskolás módon oktassa, inkább az, hogy felbátorítsa. A legtöbben ugyanis úgy gondoljuk, hogy a fizika képletek hatalmas tárháza, megértéséhez jól kell tudni, például a matematikát. Ez azonban nem igaz. A matematika szerszám a fizikus kezében, olyan, mint a daru az építőmunkás számára. Az építkezésnél szükség van rá, amikor azonban a kész építményt szeretnénk megcsodálni, netán belakni, a daru már csak útban van, le kell bontani, el kell szállítani.

Helgoland
elérhető
0

Carlo Rovelli - Helgoland
A ​nagy sikerű _Hét rövid fizikalecke_ szerzőjétől _"Nem objektumok, inkább viszonylatok és kölcsönhatások alkotják a világ szövetét."_ 1925 júniusában az Északi-tenger kopár szigetén, Helgolandon a huszonhárom éves Werner Heisenberg sokak véleménye szerint minden idők legradikálisabb tudományos forradalmát indította el: a kvantumfizikát. Közel egy évszázad telt el azóta, de a kvantumelmélet még ma is tele van zavarba ejtő és nyugtalanító gondolatokkal (kísérteties valószínűségi hullámok, egymástól távol eső, egymással mégis rejtélyes módon kapcsolatban álló objektumok stb.). Bízvást kijelenthetjük: az, ahogyan ma a világunkat értjük, egy mind ez idáig mélységesen rejtelmes elméleten alapul. Rovelli könyvében bámulatos tisztasággal rajzolódik ki a kvantumelmélet kialakulásának kalandos és ellentmondásos története. Ez a történet beleillik az új látásmódba, melyben a szubsztanciákból álló világot egy relációkból álló világ váltja fel, és a kapcsolódások kimeríthetetlen tükörjátékban felelgetnek egymásnak. Ez a látásmód elképesztő perspektívában mutat be mindent, és a még megválaszolatlan alapkérdések kutatására késztet bennünket.

Hervé Le Tellier - Anomália
"Egy ​olyan díjra, mint a Goncourt, soha nem számít az ember. Először is nem azért ír, hogy megkapja, és nem is lehet elképzelni, hogy milyen is az, amikor megkapja" - nyilatkozta Hervé Le Tellier, miután az Anomália 2020-ban elnyerte a Goncourt-díjat. A díj maga nem jár nagy összeggel (jelképesen 10 euró), azonban a díjazott könyv rendszerint elképesztő eladásokat produkál. Nem volt ez másképp Le Tellier könyvével sem, amelyből a megjelenése után bő fél évvel már 1 millió példány kelt el. 2021. március 21-én az Air France 006-os Párizs-New York járata 240 utassal a fedélzetén hatalmas viharfelhőbe kerül, egy kicsit megrongálódik, de sikeresen leszáll. Ugyanaz a Boeing-787 ugyanazokkal az utasokkal 106 nap múlva ismét leszáll. Mi történik, ha bekövetkezik a lehetetlen? Mi történik, amikor már nem lehet titokban tartani, ami történt, bár nem történhetett meg, a világ szembesül a felfoghatatlannal, és a regény szereplői szembesülnek önnön duplikátumaikkal? Az ezerarcú regény a gép tizenegy utasának története. Köztük van Blake, a tiszteletre méltó családapa és bérgyilkos, Slimboy, a nigériai popsztár, aki nem akar tovább hazugságban élni, Joanna, az ambiciózus ügyvédnő, akinek saját gyengeségeivel kell szembesülnie és Victor Miesel író, aki az Anomália című regényen dolgozik. Mindannyiuk életét felkavarja a megmagyarázhatatlan esemény, amelyre mindannyian másképp reagálnak. Mindannyian azt hitték, van egy titkos életük. De egyikük sem gondolta, mennyire igaza van. Az Anomália egy virtuóz, fanyar humorral átitatott regény, amelyben megkérdőjeleződnek a valóságról alkotott bizonyosságaink. "Van valami, ami még a tudásnál, az intelligenciánál, a tehetségnél is csodálatosabb: az értetlenség." Hervé le Tellier (1957) matematikus-nyelvész, tudományos újságíró, regényíró. Eddig mintegy harminc kötetet publikált. Magyarul ez az első regénye.

Carlo Rovelli - Az ​idő rendje
Az ​idő rendje a fizikának egy olyan jelenségét tárgyalja, amely mindenkit érdekel: az időt. Az idő olyan rejtély, amelyről mindenkinek van személyes tapasztalata. A fizikusok számára is rejtély: ők az idő radikális átalakulásának lehettek szemtanúi Newtontól Einsteinig, a kvantummechanikáig, végül a hurok-kvantumgravitáció elméletéig, amelynek Carlo Rovelli az egyik legjelentősebb képviselője. Newton egyenleteiben mindig ott volt az idő, de mára eltűnt a fizika alapegyenleteiből. Múlt és jövő már nem egymás ellentettjei. A fizikának azt kell felszámolnia, amit mindenki hisz: hogy az egyetlen biztos pont a jelen. Carlo Rovelli, miközben e rendkívüli gondolattársítások közül három példát megvizsgál, betekintést ad a fizika múltjába, s elvezet odáig, ameddig az időről való jelen tudásunk elér: "a ma még nem ismert dolgok hatalmas, az éj sötétjébe burkolózó csillagóceánjáig." Carlo Rovelli (1956) olasz elméleti fizikus. Hazáján kívül az Egyesült Államokban is dolgozott, jelenleg Franciaországban él. Kutatói munkássága mellett küldetésének tekinti a tudomány népszerűsítését. Közérthető, szellemes stílusát Richard P. Feynmanéhoz szokták hasonlítani. Magyarul először a Hét rövid fizikalecke című kötete jelent meg 2016-ban, amely az utóbbi évek egyik legkiemelkedőbb olasz könyvsikere volt, több mint negyven nyelvre lefordították.

Kollekciók