Ajax-loader

'tenyérjóslás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Richard Webster - Tenyérjóslás
A ​tenyérjóslás mindenki számára megtanulható! A magyar olvasók számára is jól ismert szakértő könnyedén elsajátítható módon mutatja be a módszer alapjait. Önbizalmat ad a kezdő tenyérjósnak, útmutatásait követve azonnal nekiláthatunk az elemzésnek, hasznosítva újonnan nyert ismereteinket. A tenyérjóslás kiváló módja saját magunk és mások jobb megismerésének. A kéz rejtett vonalai, jegyei segítenek feltérképezni személyiségünk főbb vonásait. Megtudhatjuk például, hogy a rövid ujjú embereknek nincs türelmük a részletekhez, és sokkal jobban szeretnek elkezdeni, mint befejezni valamit. Ezzel szemben aki hosszú ujjakkal rendelkezik, sokkal jobban boldogul a részletekkel és szereti behatóan tanulmányozni a dolgokat. Tenyerünkből hasznos információkat nyerhetünk akár a párkapcsolat, a hivatás, az egészség, a kommunikáció és a kreativitás területére vonatkozóan is. Richard Webster rendszerében újdonság az ujjlenyomatok és a bőrredőmintázatok elemzése - ez utóbbi nagy előnye, hogy a még rejtett állapotban lévő betegségek, illetve az egyes betegségekre való hajlam azonosításában segít.

Rosta Erzsébet - Joshi Bharat - Tenyérjóslás
A ​miszticizmus és az okkultizmus manapság mintha új erőre kapott volna. Reális, materialista világunkban egyre gyakrabban emlékeztetnek sajtóban, rádióban, tv-ben arra, hogy léteznek kártyavetők, álomfejtők, tenyérjósok, asztrológusok. Az e témákról megjelenő könyvek szinte pillanatok alatt elkelnek, már-már hiánycikknek számítanak. Különféle magazinok rendszeresen közölnek horoszkópokat, újabban számítógéppel is készítenek jóslatokat. Az embert hajtja a kíváncsisága, ezért megveszi az erről szóló könyveket, újságokat, hallgatja a riportokat. Horoszkópot olvas, készít vagy készíttet, fejti álmait, kávézaccból vagy kártyából jósoltat, természetfeletti erőktől vár csodát, s ha valaki ért a tenyérből olvasáshoz, hát vizslatva böngészi tenyerének rajzolatát. Noha a titokzatos jövő lehetőségét legtöbbünk nem veszi komolyan, de mégis izgató elszakadni a valótól, megkísérelni a jövőbe látást.

Majthényi György - A ​kéz beszél
A ​kéz beszél címmel rendkívül érdekes könyvet írt Majthényi György a magyar közönség számára. A kéz beszél, nagyon sok mindent elmond annak, aki meg tudja érteni beszédét. Mindennek semmi köze sincs a tenyérjóslás hókuszpókuszaihoz és babonáihoz. Majthényi György tudományos alapossággal vezeti olvasóit a kéz alakjának, jeleinek, vonalainak labirintusán át. Megmutatja, mi az egyes vonalak jelentése és értelme, hogyan változik az emberi kéz az élet haladásának és eseményeinek, az ember jellemének megfelelően, hogyan viseli magán elmúlt idők sorsfordulatainak emlékét és mit lehet nem megjósolni, de következtetni, vagy előre tudni a kézvonásokba beleírott történetről. És mindezt a hivatott író könnyedségével, biztonságával érthetően és élvezetesen adja elő Majthényi György, amit pedig mond, azt mindenki nyomon követheti, ellenőrizheti a saját kezén a maga életén és jellemén át. Hűséges és megbízható képet ad az olvasónak arról: mit mond a kéz, mit tudhatunk meg valóban annak vonalaiból, jeleiből. Ilyen alapvető és pompásan összefoglalt chiromantiai mű még nem jelent meg a magyar könyvpiacon s ezért a legszélesebb körben a legnagyobb érdeklődésre számíthat.

Dr. Kosutány István - Kézvonalak, ​embersorsok
Kétkedő ​hitetlenséggel kezdtem magam is! Az első nyomtatott betűt a »tenyérjóslásról« gimnazista koromban több mint négy évtizeddel ezelőtt olvastam. Érdekelt, de szokatlan volt és nem hittem. Azonban az első érdeklődés és olvasmány után jött több is, lassan-csendben új és új könyveket szereztem be, hogy olvassak, tanuljak a furcsa és nehezen hihető kérdésről. De csak a saját kezemet tanulmányoztam, idegen kezet csak úgy lopva, titokban figyeltem meg, nyíltan még nem mertem mutatni, hogy a kérdés engemet érdekel. - Ugyancsak jó 30 éve már annak, hogy egy nagyobb társaságba voltam meghíva. Egy jelenlévő fiatal barátom, ma már tekintélyes állású előkelő úr, frakkmellénye zsebéből kivett papírlapocskáról olvasgatván le a vonalak jelentőségét, jósolgatott a jelenlévő hölgyek tenyeréből. Nagyon primitívnek találtam a dolgot, de - óriási sikere volt és rajongva kapkodtak rajta. Bár éreztem magamban, hogy én ezt jobban megtudnám csinálni, elnyomtam belső felbuzdulásomat és - néma maradtam. Otthon újra elővettem könyveimet, újakat is szereztem be néhányat, tanultam, készültem, mert elhatároztam, hogy legközelebb én is kiállok tudományommal és megpróbálok »levizsgázni«! A vizsga nemsokára megtörtént s a siker várakozáson felüli volt. Izgatott, serkentett a kérdés tovább. A tárgyból és rokontémakörből óriási szakirodalmat találtam. Már meg tudtam ítélni azt is, hogy sok selejtes is van köztük, összehasonlításokat végeztem a szakmunkák adatai között, jegyeztem, figyeltem, elvből, minden hozzáférhető kezet megnéztem. Kidolgoztam magamnak egy könnyen és a kéz beszennyezése nélkül keresztülvihető módot tenyérlenyomatok készítésére. Gyüjtöttem százával, ezrével a lenyomatokat, pontosan elkönyvelve őket. Gyüjteményem ma már több ezerből áll, százával ovodás-elemista-polgárista gyermekektől, felnőttektől, öregektől, százával elme-idegbetegektől, operáltaktól, de ikrektől, öngyilkosoktól, akasztott bűnözőktől, minden korú-nemű-rangú egyénektől is fel- és lefelé, Amerikától Sziámig és Japánig, Londontól Jeruzsálemig és Braziliáig...

Krúdy Gyula - Álmoskönyv ​/ Tenyérjóslások könyve
Krúdy ​Gyula álmai, ábrándjai, java férfikorának játékai, vigasztalódásai vannak ebbe a könyvbe zárva. Nem tévedés: amikor kinyitjuk az Álmoskönyv-et, nem elsősorban a magunk álmaira találunk megfejtést, hanem arról értesülünk, miként magyarázta az álom és a félébrenlét kavargó képeit a magányos, a csalódott ember, mégpedig elődjeinek, őseinek följegyzései nyomán. Azaz: milyen álomvilágba menekült az alig negyvenesztendős író, aki tizennégy évesen fogott először tollat, érettségi után meg akarta hódítani a századforduló Budapestjét, harminc-, majd harmincöt esztendősen megtalálta egyéni hangját, sikeres író lett.

Cheiro - A ​tenyér titkai
Cheiro ​neve ismerősen cseng az Édesvíz Kiadó könyveit kedvelő olvasók körében. A tenyér titkai című művéből az olvasó megismerheti tenyerének - a sors hallgatag ismerőjének és őrzőjének - titkát. Az asztrológiában és a numerológiában egyaránt jártas szerző életművének legmélyebben átélt területe a chiromantia, a tenyérjóslás tudománya. Erre utal a választott Cheiro név is, amely immár egy évszázada a világ egyik legnagyobb látnokát fémjelzi. A könyvből megismerhetjük, mit tartogat számunkra a jövő, megtudhatjuk, mit rejtenek a tenyér titkai.

Covers_199157
Mit ​mutat a tenyér? Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mit ​mutat a tenyér?
Bár ​a szemet tartjuk a lélek tükrének, a kéz és különösen a tenyér az, ami legtöbbet árul el tulajdonosa sorsáról, kapcsolatairól, egészségi állapotáról és természetesen a jelleméről is. A Mit mutat a tenyér? biztos alapot nyújt a modern tenyérelemzés gyakorlásához, segítségével még egy kezdő is elsajátíthatja a szükséges tudnivalókat. Az áttekintő példák elősegítik a szabályok könnyebb megértését, s egyúttal a témában jártasak számára is jól hasznosítható információkkal szolgálnak. A könyv önmagunk és mások megismeréséhez ad lehetőséget.

Krúdy Gyula - Mit ​mond a tenyerünk?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mir Bashir - A ​kézelemzés művészete
Minden ​kéz egy élet térképét tükrözi, amely a múltat tárja fel és a jövőben rejlő lehetőségeket foglalja magába. Tudományként és művészetként is a kézelemzés kulcsszerepet játszhat az egyén pontos fizikai és pszichológiai jellemzésében. Mir Bashir klasszikus munkája a kézelemzés átfogó tanulmányaként ismert. A szerző kutatásai alapján magyarázattal szolgál a kézanalízis két módszeréről: a tenyér vonalaiból következtetett jellemvonásról (chirognómia) és a tenyérjóslásról (chiromantia).

Jane Struthers - Sorsok ​könyve
Ismerjük ​meg önmagunkat, és fedezzük fel a hét legnépszerűbb jóslási mód segítségével, mit tartogat számunkra a jövő. Tarot, asztrológia, kínai asztrológia, inga, tenyérjóslás és numerológia. A Sorsok könyve felfedi a mágusok titkait, és végigkísér a beavatás állomásain. Fényképekkel, ábrákkal, különleges festményekkel gyönyörűen illusztrált alapmű.

Rosta Erzsébet - Hindu ​tenyérjóslás
Ellentétben ​a nyugati világgal, amely a tenyérjóslást babonának tartja, Indiában a kéz- és a testjelek vizsgálatát mindmáig komoly tudománynak tekintik. Az indiaiakat már jóval az időszámítás előtti időkben foglalkoztatta a tenyér vonalainak tanulmányozása, s noha a kézjóslás eredete tisztázatlan, feltételezhető, hogy a kiromantia szülőhazája India. A hinduk több ezer éves Védáiban utalás található a test- és kézjelek megfigyelésére. Az ősi szent írásokból kiderül, hogy az ember külső megjelenésének vizsgálatával foglalkozó fiziognómiai tudomány, a szamudrika sásztra részeként indult önálló fejlődésnek a tenyérolvasás, a háth szamudrika sásztra. A kezdeti irányelveket bölcs risik rendszerezték és fejlesztették gyakorlati tudománnyá. E könyv a Kárttikeja rendszert követi, azonban kizárólag csak a kézre, mindenekelőtt a tenyérre vonatkozó ismereteket tárgyalja. Ez a fajta tenyérjóslás elsősorban Dél-Indiában terjedt el, különösen kedvelt a Malabár- és a Kovalam-parton, ahol ma is sokan gyakorolják. Mivel a kéz kitüntetett szerve a testnek, ezért a tenyér vonalai, mint elsődleges indikátorok, speciális jelentőséggel bírnak. Ebből adódóan a hibátlan tenyérvonalak kedvező eseményeket, míg a hibásak az ellenkezőjét jelzik.

Jane Struthers - A ​tenyérjóslás bibliája
Szeretnénk ​bepillantást nyerni a tenyérjóslás titkaiba? Ebből az alapos és részletes útmutatóból megtanulhatjuk, hogyan olvassunk mások tenyeréből - és hogyan térképezzük fel ily módon a személyiségüket. A kéz négy alaptípusától kezdve lépésről lépésre építjük fel tudásunkat: megismerkedünk a tenyér dombjaival, az ujjak jelentésével, valamint a fő- és mellékvonalakkal is. Amint sikerül mélyebben elsajátítanunk a tenyérelemzés művészetét, magunk is be fogjuk látni, hogy enélkül mennyivel nehezebb lenne választ kapni egészséggel, párkapcsolatokkal vagy karrierrel kapcsolatos kérdéseinkre. Nem csak arra deríthetünk fényt, miért nem alkalmasak egyesek a romantikus és szenvedélyes szerelemre, vagy hogy az élet mely területén érhetünk el sikereket, de arról is átfogó képet nyerünk majd, hogyan kamatoztathatjuk a tehetségünket és adottságainkat. A tenyérjóslás bibliája olyan nélkülözhetetlen kézikönyv tehát, amelynek használatával nemcsak önismeretre tehetünk szert, hanem a családtagjainknak, barátainknak is segíthetünk.

Angelica Wolf - Tenyérjóslás ​A-tól Z-ig
A ​tenyérjóslás egy olyan tudomány, melyet évezredek óta tanulmányoznak, könyvek garmadája íródott róla, beavatottak tömegei gyakorolják. A tenyérelemzés szinte a legkorábbi varázsmódszerek között merült fel. A ma ismert kézelemzés alapvető szabályai Indiából és Kínából eredtek. Európa már kész tényként kezelte a tenyérjóslást fontosságát. Indiában főként a sors, a karma alapvető jeleinek tekintették a tenyér vonalait, dombjait, Kínában ezzel szemben az emberi test egészségi állapotát térképezték fel a tenyér segítségével. A múlt század végétől egyre nagyobb a jelentősége a tenyérelemzésnek, a jóslásnak is, s a kiromanteia lassanként újra visszanyeri fontosságát

Richard Webster - Tenyérjóslás ​egyszerűen
A ​tenyérjóslás nem csak a jövendőmondás és személyiségelemzés egyik legősibb ismert formája, de megtanulni is sokkal könnyebb, mint gondolnánk. Nem kellenek hozzá kártyák, érmék vagy bolygótáblázatok... csupán egy tenyér, és hogy sikeresen elsajátítsuk a könyvben leírt tudnivalókat. Eddig nálunk nem jelent meg olyan könyv, amely a bőrlécrajzolatok jelentésével a tenyérelemzés szempontjából foglalkozott volna. Richard Webster világos és áttekinthető, rajzokkal illusztrált munkája nemcsak a tenyérelemzés alapjaival ismerteti meg az olvasót, hanem ezt a hiányosságot is pótolja.

Rosta Erzsébet - A ​kezed nem hazudik
Amint ​fent, úgy lent, Amint kint, úgy bent. Évezredek hagyománya, izgató tudáskincse, s a Kurír népszerű tenyéranalízis sorozata alapján készült ez a kézikönyv. Ajánljuk mindenkinek, aki igénnyel szeretne többet tudni saját magáról. A tenyéranalízist lehet szeretni, szidni, lehet hinni benne, meg lehet tagadni, de hogy a megfigyelések, elemzések megdöbbentően nagy része igaz, azt bárki tapasztalhatja. A hosszú ujjúak szeretik az alaposságot, aprólékosak, kicsinyesek. A rövid ujjúak szeretetre méltóak, könnyedek, a külső megjelenésre és a társadalmi konvenciókra nem sokat adnak. A kis kezűek széles látókörűek, grandiózus dolgokra törekednek, sokat fecsegnek, mindenkit kritizálnak. A nagy kezű emberek anyagiasak, értékelik az élet örömeit.

Jen Van Guy - Beszél ​a kéz
Beszél ​a kéz. Beszél alakja, az ujjak formája, árulkodnak a körmök, a szőrszálak a kézfejen, ujjakon, a tenyér vonalai, dudorai. Már az ókorban is analizálták a kezet, a középkorban és újabb korban sokan jóslásra használták (és használják egyesek még ma is) a kéz elemeiből kiolvasható jellemzőket. A ma emberét ugyanúgy érdekli, mit rejtenek azok a kézjellemzők, melyek beszélni tudnak, elárulnak személyiségvonásokat, képességeket, lehetőségeket, erősségeket, emberi gyengéket. A könyv segítségével ki-ki jobban megismerheti önmagát, felfedezhet saját személyiségében olyan vonásokat, amelyek később hasznára válnak. A könyv szerzője több mint 2 évtizede foglalkozik személyiségelemzéssel a kéz alaktana, az arc elemei, a kézírás jellemzői, a grafikus lenyomatok alapján, s tapasztalata sok olvasót segíthet hozzá élete, szokásai, lehetőségei megismerésében, azok feltárásával.

Peter West - Tenyérjóslás
Ismerjük ​meg a vonalak, dombok és kézformák olvasásának művészetét annak érdekében, hogy felfedhessük sorsunkat.

Litzka Raymond Gibson - Tenyérjóslás
Élete ​kulcsa a tenyerében fekszik! Minden egyes tenyér "az Élet" egy másik "Könyve". Megtanulva tenyerének nyelvét, feltárja majd énjének rejtett igazságát és mélyebben, jobban megérti saját életét. Litzka Raymond Gibson sikerkönyvének magyar kiadása a tenyérjóslásról megtanítja Önnek: - A tenyérjóslás tizenkét lépését - A tenyér kilenc területét - Az alapvonalakat - Élet, Fej és Szív - A különleges jeleket és jelzéseket - A másodlagos vonalakat - Végzet, Szerencse és Egészség - A kisebb vonalakat - Ragaszkodás, Ellenkezés, Befolyás és Család - A kéz- és ujjtípusokat.

Ifj. Lónyai Sándorné - Jóslás ​a kézből
A ​kéz minden időben az erő és hatalom szimbóluma volt. A kéz alakjából való következtetés igen régi tudomány: az ókorban a káldeusok és héberek terjesztették el. Ha tudjuk, hogy az emberi szervezetben az agy a motor, de a kéz a legfőbb eszköz, akkor belátható, hogy azok a benyomások, melyek az agyat érintik, befolyással bírnak a kéz vonalainak fejlődésére vagy elhalására, s jogosultsága van a tenyérből való jóslás művészetének is.

Covers_112956
A ​kéz titkai (?) Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​kéz titkai (?)
A ​kezek testünk legérzékenyebb részei közé tartoznak. Rengeteg érző idegvégződést tartalmaznak, amelyek az érzeteket az agy viszonylag nagy részéhez továbbítják. Az ujjakat mozgató izmokat hosszú inak kötik össze az ujjperccsontokkal. Miért éppen a kéz az emberi test legfontosabb "szerve és eszköze"? A régi bölcselők szerint az agy a mozdulatlan mozgató, az ötletadó; míg a kéz a végrehajtó erő. Emiatt a kéz - a fej után - a második legfontosabb helyen álló testrészünk; legalábbis ezt állítják a tenyérjósok.

Covers_197975
Amit ​a kézről tudni kell Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Amit ​a kézről tudni kell
Már ​az ókorban jövendöltek tenyérből, és későbbi korokban is népszerű volt a tenyérjóslás. A ma emberét ugyanúgy érdekli, mint rejt a tenyere. Mindenki szeretné tudni, boldog lesz-e, viszont szeretik-e, előbbre jut-e, meddig él? E könyv segítségével ki-ki jobban megismerheti önmagát, felfedezhet saját személyiségében olyan vonásokat, amelyek később hasznára válnak.

Jen Van Guy - A ​tenyér és a szerelem
Több ​évezredes megfigyelések és tapasztalatok bizonyítják, hogy a kéz képes követni azt a változást, ami egészségünkben, érzelmi stabilitásunkban, szellemi fejlődésünkben bekövetkezik, illetve amelyek meghatározzák személyiségünket, és befolyásolhatják mindennapi életünket, sorsunkat. Ezek a változások a tenyéren a dombok, vonalak alakulásában, valamint különféle jelek illetve jegyek megjelenésében és eltűnésében nyilvánulnak meg. Ez a könyv a tenyérelemzés rejtelmeibe vezeti be az olvasót. A tenyérelemzésekből részletes ismereteket kaphatunk életünk egyik legfontosabb kérdésköréről: a szerelemről, szexualitásról és a partnerkapcsolat várható alakulásáról.

Tre McCamley - Tenyérjóslás
A ​könyv száz tenyér életnagyságú képét tartalmazza - így könnyű megtalálni az önéhez hasonlót - , és részletes elemzést ad az összes vonal és azok variációinak jelentéséről.

Nathaniel Altman - A ​szerelem kézvonalai
Mutasd ​meg a kezed és megmondom, ki vagy. A szemek a legalaposabb vizsgálódás ellenére is becsaphatnak, a kezek viszont soha. A kéz őszintén beszél lelki életünkről, érzésvilágunkról, érzékiségünkről. Egy gyakorlott pillantás partnerünk kezére, és a vonalak beszélni kezdenek. Mehtudhatjuk, milyen a vérmérséklete és a fantáziavilága, vajon tud-e gyöngéden szeretni és nagylelkű lenni. Napvilágra kerülnek a "félénk őzikék" rejtett képességei éppúgy, mint a "báránybőrbe bújt farkasok" titkolt lelki problémái. Meggyőződhetünk arról, hogy az érdes külső is takarhat nemes, mélyen érző szívet. Ez a könyv tanulságos, szórakoztató és egyben hasznos szerelmi mutató lehet mindenki számára.

Jen Van Guy - Beszél ​(?) a kéz
Beszél ​a kéz. Beszél az alakja, az ujjak formája, árulkodnak a körmök, a szőrszálak, a tenyér vonalai és dudorai. Már az ókorban jövendöltek tenyérből, és későbbi korokban is népszerű volt a tenyérjóslás. A ma emberét ugyanúgy érdekli, mit rejt a tenyere. Mindenki szeretné tudni, boldog lesz-e, viszontszeretik-e, előbbre jut-e, meddig él? E könyv segítségével ki-ki jobban megismerheti önmagát, felfedezhet saját személyiségében olyan vonásokat, amelyek később hasznára válnak.

Sarah Bartlett - A ​jövendőmondás 8 módja
Az ​ember mindig is kíváncsi volt a jövőjére. A világ különböző tájain, különböző kultúrákban más és más jóslási módszerek terjedtek el. A színes fotókkal illusztrál könyvből 8 olyan jövendőmondó rendszert ismerhetünk meg, melyek fejlesztik intuíciónkat, segítenek döntéseink meghozatalában. Ezek a módszerek kiállták az idő próbáját, hasznos és megbízható útmutatást adnak a kérdezőnek.

Covers_200181
Sors ​és szerencse Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Sors ​és szerencse
A ​történelem során az emberek mindig vágytak arra, hogy megtudják, mit tartogat számukra a jövő. E gazdagon illusztrált könyv végigvezeti az olvasót a jövendőmondás tanainak legősibb fajtáin és bevezeti az asztrológia, a tarot, az I Csing, a tenyérjóslás, a kristályolvasás, a teafűjel és a kockadobás értelmezésének rejtelmeibe. A könyv - a jövendölés legrégibb módszereinek segítségével - hasznos útmutató sorsunk és szerencsénk meghatározásához.

Sasha Fenton - Malcolm Wright - A ​tenyér titkai
Ez ​a lebilincselő könyv gyakorlati tanácsokkal látja el mindazokat, akik többet akarnak megtudni önmagukról A _tenyér titkai_ szerzői, Sasha Fenton és Malcolm Wright a tenyérelemzés ősi művészetének világhírű képviselői. Bemutatják, hogyan rendezzük áttekinthető rendszerbe az adatoknak - szó szerint - kézben rejlő bőségét. Értelmezik a vonalakat és dombokat, a formákat és az alakzatokat. és összekapcsolják életünk különböző oldalaival: az egészséggel, a szerelemmel és más kapcsolatokkal, a különféle képességekkel és a pályafutással, az üzleti vonatkozásokkal, és az utazással. A közérthető szövegbe ágyazva több mint 285 élethű ábra nyújt részletes eligazítást, így az alapvető elméleti ismeretet könnyen átültethetjük a gyakorlatba is.

Ariadne - Mit ​mond a kéz?
A ​természetben semmisem történik véletlenül. A természeti erő a természet örök rendje szerint dolgozik, s ha mi, véges emberi elménkkel olykor nem is értjük a bölcs teremtés alkotását, minden, ami történik s ahogy történik, a természet megdönthetetlen logikája szerint megy végbe. Ahogy a természet a legparányibb rovart is tökéletesnek teremtette a maga mivoltában s ahogy a természetben minden porszemnek és fuvalatnak megvan a maga jelentősége és célja, aképen az emberi szervezet sok, előttünk eleddig talán ismeretlen jelentőségű jellegzetessége is a titkok tudója, az adeptek előtt feltárja nyitott könyvként az emberismerés, a jövőbelátás és a megismerés mysteriumait. Mert az emberi tenyérnek hierogliféi, a látszólag rendszertelenül össze-vissza kuszálódó vonaliak, kisebb-nagyobb dudorodások, a különböző emberek ujjainak feltűnő különbözőségei: nem a véletlen szeszélyes játékából különbözők, hanem a természet nyomta rá pregnáns jeleit és bélyegeit a kezekre és aki tud a jelekből olvasni, az megismeri magát az embert.

Covers_144373
Kezedben ​a jövőd Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Kezedben ​a jövőd
Mítoszok ​és legendák tanúskodnak róla, milyen fontos szerepet játszott a különböző kultúrákban a jós, a próféta. Az az ember, aki különleges szellemi lények ajándékai voltak, meg tudta mondani, mit hoz a holnap. Az emberiség hajnalán olyan fontosságot tulajdonítottak a jóslatoknak, hogy győzelmek születtek, háborúk robbantak ki, királyi koronák hulltak a porba egy-egy prófécia miatt. Ennek megfelelően a találékony emberi elme a módszerek tömegét hozta létre, amelyek segítségével ki lehet fürkészni a holnapot. A tudomány fejlődése azután ezek nagy részét visszautalta a mesék és mítoszok világába, ám napjainkban, a 3. évezred küszöbén újra meg újra előkerülnek onnan, hogy választ adjanak egyre kínzóbb kérdéseinkre: mit hoz a jövő az egyes embernek, de főképp az emberiségnek. Ez a könyv nem az emberiség, hanem az egyes ember sorsával foglalkozik. Átfogó képet ad minden olyan jóslási módszerről, amelyek segítségével ki lehet fürkészni sorsunk alakulását, bár főként önmagunkat lehet jobban megismerni. Ismerd meg magadat, úgy tudod legjobban alakítani a sorsodat, hirdette az alapvető igazságát minden jóslásnak az ősi görög jóshely, Delphoi. Könyvünk lépésről lépésre tanít meg a legismertebb jóslási módszerekre, vezet be a kártyavetés, a horoszkópkészítés, a tenyérjóslás, a kockavetés praktikáiba, de olyan új módszerekkel is megismerteti az olvasót, amelyek a mai európai tradícióink között nem szerepeltek.

Jon Dathen - A ​tenyérjóslás kézikönyve
A ​tenyérjóslás kézikönyve érthető, könnyen használható olvasmány, amelyben életnagyságú ábrák szemléltetik a tenyér és az ujjak változatos típusait. Helyezzük kezünket a megfelelő ábrákra, és máris megtudhatjuk, melyik személyiségtípushoz tartozunk! Ez a felhasználóbarát kézikönyv a csekély vagy semmilyen tenyérjóslási gyakorlattal rendelkezőket is képessé teszi arra, hogy egyszerre szórakoztató és tanulságos módon olvashassanak barátaik és rokonaik tenyeréből. Ebből a könyvből megfejthetjük a tenyerek titkait, és megtudhatjuk, hogyan kell megjósolni a szerelmet, a kapcsolatok és a karrierek alakulását, és még sok minden mást.

Krúdy Gyula - A ​kéz könyve
Meddig ​tart szerelmünk? Milyen lesz holnapi sorsunk? Elérjük-e boldogtalanságunk végét? Milyen lesz jövendőnk? Minderre megfelelnek a jósnők, a tenyérvonalak, a kártyák és sok száz babonaság, amelyeket az évezredek és évszázadok, mint pillanatnyi orvosságot találtak ki a megsebzett vagy fájó szívek számára. "Krúdy Gyulát megbabonázta a föld és a múlt... Melegsége a kályhatűz egyszerű és szelíd sugárzása. Még a kísértetei is családi kísértetek... A témái a múlté, de a művészete a máé. Egy szegény, kis nép gazdag, romantikus álmodója Krúdy Gyula." (Kosztolányi Dezső)

Kollekciók