Ajax-loader

'területfejlesztés' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Soós János - Ingatlangazdaságtan
A ​megváltozott gazdasági-társadalmi viszonyok között felértékelődött az ingatlan, mint vagyonmegjelenítő, -megőrző és értékteremtő eszköz. Kialakult az ingatlangazdaságtan és fokozatosan beépül a gyakorlati szakemberek mindennapi munkájába is. A könyv tárgyalja a földhasználat, a településgazdaságtan kérdéseit, ezek informatikai hátterét, kitér a projekt szemléletű menedzselés, vagyonértékelés és -gazdálkodás módszereire és gyakorlatára. Vizsgálja az ingatlanpiacot és annak marketing lehetőségeit, pénzügyi, adózási kérdéseit, valamint a lakáspolitikát. Mindezek mellett foglalkozik az ingatlanokkal kapcsolatos műszaki és jogi területekkel is. ..

Piskóti István - Régió- ​és településmarketing
A ​településmarketing hatékony megszervezéséhez nyújt segítséget ez a könyv, amely gyakorlati megközelítésével könnyen alkalmazható ismereteket tartalmaz. Különös érdeme, hogy a marketing alapjait a szakterületre adaptálva mutatja be, ezért megértéséhez nincs szükség előzetes marketingismeretekre. Mind a gyakorlati szakemberek, mind a marketingképzésekben részt vevő hallgatók számára jól hasznosítható, szakmailag kiforrott, igényes és érdekes szakkönyvet tart a kezében az olvasó. Dr. Kandikó József, főiskolai tanár a Magyar Marketing Szövetség alapító elnöke Beruházásfejlesztési tanácsadóként is értékes, érdekes műnek tartom ezt a könyvet, melyben a marketing gyakorlatát a települések, régiók céljainak aspektusából vizsgálja a szerző. A régió- és településmarketing (RTM) sajátos működési mechanizmusait tekintve igen komplex ága a marketingnek, valahol a közigazgatás, az üzlet és a civil szféra találkozásánál. A sokszínű, hazai és külföldi példákkal gazdagított anyag arra sarkallja az olvasót, hogy újragondolja saját, nem egyszer rutinokra épülő tevékenységét, a gondolatébresztő ötletek pedig segítik abban, hogy meg is tudja újítani azt. Képessé tenni valakit a fejlődésre - ez az igazi hozzáadott érték! Essősy Zsombor vezérigazgató MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.

Ismeretlen szerző - A ​magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veres Lajos - Stratégiaalkotás ​a területfejlesztésben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jószai Attila - A ​hazai területfejlesztés intézményrendszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​területfejlesztés útjai az Európa Unióban
A ​tanulmány- és konferenciakötet szándékaink szerint segítséget ad a területfejlesztés kérdései után érdeklődőknek, talán azoknak is, akik a mai világ bábeli hangzavarában nem találnak tájékozódási pontot. Reményeink szerint a tanulmányok a tájékozódáson felül új gondolatokat is ébresztenek mindazokban, akik úgy érzik, már jól ismerik az unió és hazai területfejlesztés ügyeit.

Ismeretlen szerző - Falugondnokság ​- a vidékfejlesztés szelíd módszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartke István - Területfejlesztés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pap Norbert - Kistérségfejlesztés
Pap ​Norbert könyvében olyan, a kistérségek fejlesztésével kapcsolatos témákról olvashatunk, mint: földrajzi kérdések, cél- és eszközrendszerek, területfejlesztési koncepciók, tematikus utak jelentősége, innovációs eszközök, az információs társadalom kihívásai, kistérségi szerveződések, a kistérségek jövője stb.

Ismeretlen szerző - A ​terület- és településfejlesztés alapjai II.
A ​terület- és településfejlesztés alapjai című, 2003-ban megjelent tankönyvünk hazánk több egyetemén és főiskoláján volt kötelező tananyag, s a szakma alapműként fogadta el. Most megjelent könyvünk a korábbi – többször újranyomott – tankönyv aktualizált és kibővített „utóda”. Könyvünkben áttekintjük a terület- és településfejlesztés szerepét az emberiség történetében, a regionalizáció és a globalizáció viszonyát, a terület- és településfejlesztés mindennapjait hazánkban és az EU többi országában. Dr. Süli-Zakar István egyetemi tanár a Debreceni Egyetem (korábban Kossuth Lajos Tudományegyetem) Társadalom-földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének alapítója és húsz éven át vezetője. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Société de Géographie (Párizs) tiszteletbeli tagja, a Nagyváradi Egyetem díszdoktora. Hazai és nemzetközi tudományos szervezetek tagja (Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Urbanisztikai Társaság, MTA X. Osztály Földrajzi I. Tudományos Bizottság, Regionális Tudományos Bizottság, IGU Politikai Földrajzi Munkabizottság, IGU Faluföldrajzi Bizottság, Regional Studies Association), az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Társadalomtudományi Szakbizottságának társelnöke, a Településtudományi és Területfejlesztési Munkabizottság elnöke. Az EU Bizottsága által létrehozott Association of European Border Regions (AEBR) külső szakértője, a Kárpátok Eurorégió Tanácsának tagja, a Regionális fejlesztési Munkabizottság elnöke.

Ismeretlen szerző - NFT1-ROP.2004.-6.534 ​- RégióKép I. ütem
A ​Regionális Fejlesztés Operatív Program ( ROP ) a Nemzeti Fejlesztési Terv ( NFTI) keretein belül Magyarország hét régiójának fejlettségbeli különbségének mérséklését a területfejlesztésen keresztül szolgálja. A megvalósításhoz a forrást az Európai Unió Strukturális Alapjaiból az Európai Regionális Fejlesztési Alap ( ERFA) és az Európai Szociális Alap ( ESZA) szolgáltatja. A program három fő és kilenc alintézkedésen keresztül nyújtott pályázati lehetőségeket. A turisztikai vonzerők fejlesztése során nemzeti parkok, a világörökség helyszínei, történelmi városközpontok, kastélyok, várak és múzeumok felújítása, védelme és kerékpárutak építése valósult meg, míg a fogadóképesség javításával szállodák, panziók, üdülőházak kaptak új köntöst és javítják a szálláskínálatot. A felhasznált forrás mindehhez közel 30,5 milliárd forint volt. Az útfelújítások a hátrányos helyzetű régiók és kistérségek megközelíthetőségét tették lehetővé. Felújított 4-5 számjegyű utak teszik élhetőbbé, elérhetőbbé a központokat és teszik az áruszállítást, a közlekedést biztonságosabbá. A városrehabilitációs támogatások segítségével újra éledtek városközpontok, városrészek. A megszépült városkép, az egészségesebb lakókörnyezet a lakosok életkörülményeit javítják. A ROP legnépszerűbb és legsikeresebb intézkedése, az óvodák és alapfokú oktatási intézmények fejlesztése által leromlott épületek műszaki állapotának javítása vált lehetővé, valamint az oktatáshoz szükséges korszerű eszközöket lehetett beszerezni. Ma már számos óvoda és iskola büszkélkedhet modern körülményekkel megteremtve ezzel a feltételeket, hogy a környék fiatalsága saját lakóhelyéhez közel nevelkedhessen. Az utak fejlesztésért, a városok megújításáért, az oktatatás minőségi intézményeiért 68 milliárd forint támogatás jutott a projektek megvalósítására. A régiók foglalkoztatási helyzetének javításáért, a munkaerőpiaci reintegráció elősegítésére, a fiatal diplomások régiókban tartásáért is lehetett támogatást kapni. A lehetőség eredményes programokat, eseményeket, rendezvényeket és virágzó közösségeket hozott létre. A pályázók majd 8,5 milliárd forintot használtak fel a környezetük humán értékeinek jobbá tételéért A program megvalósítása során több mint 106 milliárd forint került pályázati keretek között felhasználásra, amivel maximálisan szolgálja az unió regionális fejlesztési politikájában megfogalmazott célokat.

Ismeretlen szerző - A ​terület- és településfejlesztés alapjai
Hiánypótló ​munka a magyar szakkönyvirodalomban, amely elsősorban a magyar település- és területfejlesztés kérdésein át vizsgálja ezt a nálunk viszonylagosan új ismeretanyagot. A főbb témakörök: a terület- és településfejlesztés Magyarország ezeréves történelmében, alapfogalmak, hatályos törvényelemzések, migráció, regionális politika és területfejlesztés, logisztika, kommunikáció és területfejlesztés, külkereskedelem, mint forrás, Eurorégiók, falusi térségek, hanyatló ipari térségek stb. A kötetet a DE Terület- és Településföldrajzi Tanszékének oktatóiból álló szerzőgárda írja.

Mező Ferenc - A ​politikai földrajz alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kőszegfalvi György - Loydl Tamás - Településfejlesztés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartke István - Illés Iván - Telephelyelméletek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerek Zoltán - Marselek Sándor - A ​vidékfejlesztés gyakorlata, lehetőségek, intézkedések
A ​megoldandó feladatok közül hazánkban az egyik legfontosabb és legaktuálisabb a vidékfejlesztés. Az utóbbi évek vizsgálatai bebizonyították, hogy ugyan a mezőgazdaság nélkül nem lehet megoldani a vidékfejlesztés problémáit, de önmagában nem alkalmas ennek a sokrétű, bonyolult, szinte mindenre kiterjedő feladatnak a megoldására. Ezt a szükségességet több kutató és szakember felismerte, ezért számtalan formában, mélységben és terjedelemben foglalkoznak a vidékfejlesztés kérdéseivel. Ezek az anyagok ugyan általában magas színvonalúak, és sok kérdésre adnak választ, azonban többségük elméleti, nem gyakorlatias. 2007-től lehetőség van arra, hogy számottevő EU-támogatással gyakorlati oldalról is megoldjuk, feltárjuk a vidékfejlesztési problémákat, és több lehetőség van arra is, hogy a számtalan megoldandó feladat közül az EU által is fontosnak tartottakat kizárólag gyakorlati oldalról is megközelítsük, és a megvalósításukhoz szükséges pénzügyi forrást központilag is biztosítsuk. Ez utóbbi folyamathoz csatlakozva könyvünkkel megpróbáltuk ezt a folyamatot segíteni, az ehhez szükséges ismereteket, információkat konkrétan és részletesen bemutatni. Tájékoztatásul könyvünk fontosabb részei a következők: — részletes és konkrét helyzetelemzés az utóbbi idők fejlemények is figyelembe véve, — a vidékfejlesztés irányainak és alapelveinek bemutatása, — a különböző programok összesített hatása a vidék fejlődésére. Könyvünk kézikönyv jellegű, részletesen ismerteti azokat az információkat, amelyek a programban való aktív és eredményes részvételhez elengedhetetlenek.

Lukács Gergely Sándor - A ​vidékfejlesztés kézikönyve
A ​kötet részletesen tárgyalja a területfejlesztés és vidékfejlesztés alapfogalmait, intézményrendszerét. Továbbá alapos ismereteket szerezhetünk a NUTS szintek jellemzőiről, a vidékfejlesztési stratégiakészítésről, terület- és településmarketingről, illetve a finanszírozásról. A kötet utolsó fejezetében minderre két kisváros példájával is szolgál a szerző.

Fehér István - Kóródi Márta - A ​vidéki turizmus fejlesztése
A ​kötet bemutatja a vidékfejlesztés és a vidéki, falusi turizmus összefüggéseit, és több szempontból megközelítve is vizsgálja a vidéki turizmus valós, reális fejlesztési lehetőségeit.

Lukács Gergely Sándor - Sikeres ​vidék
A ​könyv célja, hogy tudományos alapossággal, kutatási eredményekre építve mutassa be azokat a kistérségeket, amelyek a foglalkoztatás, a versenyképesség és az életminőség terén kiemelkedő eredményeket értek el Magyarországon.

Illés Iván - Regionális ​gazdaságtan
Könyvünk ​célja, hogy egy alkalmazott gazdaságtudományba vezesse be az Olvasót. Ez az alkalmazott gazdaságtan nem a gazdaság valamely ágazatával, szektorával, hanem mindenfajta tevékenység térbeli elhelyezkedésének gazdasági törvényszerűségeivel, tényezőivel, szabályaival foglalkozik. A könyv tartalma két fő részre bontható: első része elméleti jellegű, a regionális gazdaságtan kialakulásával, a közgazdaságtudomány fejlődésével való kapcsolatáról, a fő elméleti tételekről, modellekről szól. Az összes többi fejezet tárgya inkább a regionális politika, a területfejlesztés gyakorlatához kapcsolódik. Külön fejezetek szólnak a régiók, a városok, a vidéki térségek, az infrastruktúra, a határmenti térségek fejlesztési problémáiról, valamint a regionális politika pénzügyi és egyéb eszközeiről. Különösen nagy súlyt kap az Európai Unió regionális politikájának ismertetése, mivel az a hazai területfejlesztés lehetőségeire és módjára is egyre meghatározóbb hatást gyakorol.

Hardi Tamás - Duna-stratégia ​és területi fejlődés
Nem ​sokkal azután, hogy Magyarország EU-elnökségének utolsó napjaiban, 2011. júniusában az Európai Unió Duna Stratégiáját deklarálták, felmerült az igény a Stratégia eredeti akcióterének lényeges mértékű kiterjesztésére, amely végül az Európai Duna Régió Stratégia kibővített elnevezéssel teljesedett ki. Ez a valamennyi part menti államot érintő törekvés egyértelműen aktuális, valós igényeket ölel fel, amelyeknek kielégítése azonban - a részes országok gazdasági és társadalmi struktúrájának különbözőségeit tekintve - kivételes felelősséget és multidiszciplináris felkészültséget igénylő feladat. A szerző tudományos-szakmai körökben ismert és elismert, széles körű felkészültsége, felelősségtudata, rendszerező képessége, szakszerű és világos nyelvezete hivatottá teszi őt arra, hogy a Stratégia hátterét illetően e nagy vállalkozás részesei számára lehetőséget nyújtson a szükséges tájékozódásra. Berczik Árpád az MTA rendes tagja MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet Az elkövetkező években a Duna lehet a kelet-közép-európai térség fejlődési övezetének generálója. Hardi Tamás hosszú évek óta kutatja a Duna-térséget, annak gazdasági, társadalmi, történelmi és közösségépítési folyamatait. Az elemzéseit számos, a Duna mentén tett utazás, terepmunka, szakmai együttműködés mélyítette el, így a leírtak mögött hely-, táj-, szervezetés emberismeret húzódik meg, ami még hitelesebbé teszi ezt a kiváló tudományos művet. Ajánlom a könyvet azok figyelmébe, akik tudni szeretnék, hogy mi volt a Duna-térség múltja, milyen sajátosságokat rejt a jelen, és mi várható a jövőben. Rechnitzer János a Széchenyi István Egyetem professzora a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke

Ismeretlen szerző - Régió- ​és településmarketing
A ​régió- és településmarketing felértékelődését az Európai Unióhoz történt csatlakozással egyre fontosabbá váló regionális gondolkodás valamint a hagyományos és tájjellegű termékek és szolgáltatások megjelenése hozta magával. A régióban előállított, a vevők elégedettségét maximálisan szolgáló termékeket a marketingeszköz-rendszer segítségével lehet értékesíteni a piacon és ez egyértelműen megköveteli a vevő és eladó valamint a régió, táj és település szoros együttműködését. Ez a szemléletmód, az ún. fordított (reverse) marketing regionális szinten több előnyt is nyújt: egyrészt nagyfokú lojalitás kialakítására nyílik lehetőség, amely az adott régió számára védelmet biztosít a versenytársakkal szemben, másrészt a vevő által tett észrevételek, javaslatok beépülnek a régió, a település szolgáltatásfejlesztési struktúrájába, így a régió fogyasztóorientált és testre szabott kínálattal tud folyamatosan megjelenni a piacon.

Ismeretlen szerző - Területi ​tervezés és pályázatírás
A ​kiadvány a területi tervezés és pályázatírás meghatározó témaköreinek vizsgálatára vállalkozik. Elsődleges célja, hogy összefoglalja a tervezéssel és pályázatírással kapcsolatos legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteket.

Kollekciók