Ajax-loader

'litván' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Jonas Avyžius - Elveszett ​hajlék
A ​történelem förgetege ugyancsak megpörgette a litván népet az 1941-43-as években. Alighogy visszaállították a szovjetrendszert Litvániában, a hitleri fasizmus - megint villámháborús győzelemben reménykedve - lerohanta a balti köztársaságot. Sokan megtántorodtak, és a háromfelé vezető elágazásnál vagy az együttműködés mocsarába süppedő, de egyelőre a legkényelmesebbnek látszó ösvényre kanyarodtak, vagy a sehová se vivő középútra léptek; a legvilágosabban látók és a legmerészebbek a legmeredekebbet: az ellenállás útját választották. Avyzius szélesen hömpölygő epikája egyetlen litván kisvárosnak és környékének jellegzetes alakjait vonultatja fel, az ő sorsukkal, viselkedésükkel példázza egész társadalmi osztályok és rétegek magatartását, jó vagy rossz végzetét. A nácik lakájává szegődött, mégis a független Litvánia illúzióját kergető Adomas, a rendőrfőnök megpróbál ugyan két széken ülni, de a pad alá esik: az erkölcsi mocsárba, majd a szellemi megsemmisülés szélére - a bolondokházába kerül. A humanista Gediminas, a történelemtanár és költő hosszú-hosszú szenvedés után, a fasiszta pokol bugyrainak megjártával döbben rá, hogy "vétkesek közt cinkos, aki néma". Csak Marius, a partizán tudja kezdettől fogva, melyik út vezet el nemzetének boldogulásához: a harc vállalása, hogy - bár iszonyú áldozatok árán - a többi testvérnép közösségében végre a litván is nyugtot jelent. Még sok-sok egyéni, egyszersmind típusnak is szánt figura népesíti be az 1976-ban Lenin-díjjal kitüntetett, a Szovjetunió népeinek összetartozását bizonyító alkotást.

Ruta Sepetys - Árnyalatnyi ​remény
_Eltűnődtek-e ​valaha is, mennyit ér egy emberi élet? Aznap reggel az öcsémé egy zsebórát ért._ 1941-ben a tizenöt éves Lina képzőművészeti iskolába, az első randevúra és a közeledő nyárra készül. De egy éjszaka a szovjet titkosrendőrség erőszakkal behatol az otthonukba, és elhurcolják anyjával, öccsével együtt. Szibériába deportálják őket. Lina apja a családtól elszakítva él át hasonló borzalmakat, majd egy munkatáborban halálra ítélik. Minden elveszett. Linának eközben fogalma sincs arról, miért történnek velük ezek a szörnyűségek. A lány félelmet nem ismerve küzd az életéért, mindent kockára tesz, hogy rajzaival, alkotásaival üzenni tudjon. Reméli, hogy művei eljutnak az édesapjához a börtönbe, és tudatják vele, hogy a családja életben van. Lina és családja hosszú, szívszaggató utat tesz meg, és csak a hihetetlen erő, szeretet és reménykedés segít nekik a keserves napok túlélésében. De vajon elég-e a szeretet, hogy életben tartsa őket? A magával ragadó, gyönyörűen megírt, valós elemekkel átszőtt történet egy tizenéves lány szemszögéből mutatja be annak a több százezer embernek a sorsát, akik a balti államokban végzett sztálini tisztogatásnak estek áldozatul. A rabul ejtő történet a fiatal olvasóknak feledhetetlen élményt kínál, hiszen az emberi lélek csodálatos természetéről, reményről, szenvedésről, összetartásról és kitartásról szól. A könyv pillanatok alatt a New York Times ifjúsági sikerlistájának élére került.

Émile Ajar (Romain Gary) - Salamon ​király szorong
,,A ​dolgok jó oldalát érdemes nézni, Cora kisasszony, igaz, nem mindig lehet tudni, hogy melyik a jó oldal. Nem nagyon feltűnő." A címadó nem Dávid és Betsabé bölcs fia, hanem a párizsi illetőségű, nyolcvanöt éves Salomon Rubinstein, visszavonult nadrágkirály, aki a konfekcióiparban szerzett vagyonából ajándékküldő és lelkisegély-szolgálatot finanszíroz, sőt álmatlan éjszakáin maga is odaül a telefonhoz, enyhíteni halálfélelmét, illetve tagadni annak elkerülhetetlenségét. Ez a Salamon király rokon lélekre talál Jeanban, a huszonöt éves taxisofőrben, aki elkeseredett küzdelmet folytat a természet törvényei ellen, és egyáltalán, minden állatért és emberért, amelyet vagy akit kihalás vagy meghalás fenyeget. Veszélyeztetett egyed például Madame Cora Lamenaire, az egykor szebb napokat látott, hatvanöt éves sanzonénekesnő, aki a német megszállás alatt egy gestapós szépfiúra cserélte Rubinstein urat, és a hetvenes évekre már nagyon mélyre süllyedt, egészen egy söröző alagsoráig, vécésnéninek. Jean nem személyre szóló, hanem általános humanizmusból felkarolja, és táncolni, majd ágyba viszi Madame Corát, ami bizonyos megaláztatásokkal és igen áldozatos kompromisszumokkal jár, de végül minden jóra fordul...

Justinas Marcinkevicius - Három ​dráma
Meg ​vagyok róla győződve, hogy minden irodalomnak az hoz sikert, ha igyekszik nagyszabásúan, hatalmas méretekben, a nemzeti tapasztalat egészével gondolkodni... Hamar felismertem - először a háború és a fasiszta megszállás évei alatt -, hogy az élet, az emberi sors csak akkor válik jelentőssé, akkor kap távlatot, ha a nemzeti sorsba kapcsolódik... Irigyeltem azokat a népeket, amelyeknek volt nemzeti eposzuk, "nemzeti könyvük"... Az én drámai trilógiám három része - _Mindaugas, Mažyvdas, A székesegyház_ - a nemzet életének mintegy három alapelemét, a nemzet kialakulásának három alapvető epikai formáját követi nyomon: az államiságot, az írásbeliséget és a szellemiséget. A trilógia hőseiben a történelem eszméje valósul meg, de a modern ember belső tartalma, problematikája is. Számomra a múlt eseményeinek nincs befejezett jelentése. Mert az, amit mi történelemnek nevezünk, valójában nincs befejezve, hanem bennünk folytatódik, és utódainkban fog örökké folytatódni... _Justinas Marcinkevičius_

Alfonsas Bieliauskas - Kaunasi ​regény
Keserű ​önvád, szigorú számvetés s csupa kérdés ez a mű. Felelősek vagyunk-e tetteinkért, amelyeket a környezet hatásának engedve elkövettünk, s amelyek egy bizonyos történelmi szituációban helyesnek látszottak? Ki ítélkezhet most felettünk: a közösség-e, vagy egyedül a saját lelkiismeretünk hivatott bíráskodni a múltunkon? A regény főszereplője, Sigitas Selis gyötrődik ezekkel a gondolatokkal, miközben szakítani akar megalkuvásokkal terhes múltjával. S ismét az új kérdés: nem új megalkuvás-e ez a szakítás is? Hiszen annyiszor szakított már valamivel és valakivel – megalkuvásból. Ifjúsága szerelmével is, a szívében továbbélő, szépséges balerinával, Gedával, s Kaunasszal, a szívéhez nőtt várossal. S mi legyen a következő lépés a mostani szakítás után? Egy nemzedék nagy kérdései ezek, a ma negyven-valahány éveseké, akik a történelem igen nehéz korszakában, a második világháború utáni években lettek felnőtté, s sorsuk lényegében ugyanolyan volt Litvániában is, mint Magyarországon. Ez teszi ma időszerűvé nálunk a hazája határain túl is jelentős sikert aratott, korszerű mondanivalóját modern eszközökkel megszólaltató regényt.

Mykolas Sluckis - Idegen ​szenvedélyek
Mykolas ​Sluckis, a mai litván prózairodalom legismertebb képviselője 1928-ban született. 1945-ben jelentek meg első elbeszélései. 1948-ban és 49-ben megjelent novellás kötetei, majd az 55-ben kiadott Jó ház című regénye egy jelentős tehetség szárnypróbálgatásai. Sluckis első sikereit gyermekkönyveivel aratja. Igazi hangját a hatvanas évek elején találja meg. Sokoldalú író; a múlt és jelen, a falusi és a városi élet, a munkásosztály, a parasztság és az értelmiség problémái egyaránt helyet kapnak regényeiben. Sluckis legjelentősebb könyvei: a Létrán az égbe, a Szomjúság, az Ádámcsutka magyarul is megjelentek. Végzetes szenvedélyek rabjai az isten háta mögötti lettországi birtok, a Madárodú-tanya lakói. A gazda az éjszakákat koporsóban tölti. felesége kétségbeesett rajongással csüng egykori litván béresükön, Antonson. A lány, hogy bosszút álljon anyján, elhódítja a szeretett férfit. A kamasz fiút csak a fegyverek és a gyilkolás érdekli. Egy napon, 1944 őszén - így indul Sluckis új regénye - egy Litvániából menekült cselédlány érkezik a Madárodú-tanyára. Ez a katekizmuson nevelkedett, naiv kislány megpróbálja megmenteni bűnös gazdáit. A pusztulás és újjászületés a témája az Idegen szenvedélyek-nek, mely a kritikusok véleménye szerint a hazánkban is jól ismert litván író legjobb regénye.

Covers_138089
Sziklaszálon ​szép galamb Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Sziklaszálon ​szép galamb
Rab ​Zsuzsa jelenlegi válogatása a maga műfaji változatosságával és a bemutatott népek sokféleségével, egyetlen kötet a keretén belül, magyar nyelven az eddigi legnagyobb vállalkozás a Szovjetunió népei gazdag folklórjának bemutatására. Az itt válogatott anyag közzététele önmagában is fontos esemény, hiszen a népköltészet hazai értői, kedvelői eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert világba nyernek bepillantást. Ám ennek a kötetnek csupán egyik értékadó sajátossága ez a gonddal összeállított folklorisztikai tabló. Igazi jelentőségét mégis azoknak a költői értékeknek összessége adja, amellyel ezek az alkotások elmondták, kifejezték eme kontinensnyi föld különböző népeinek érzelmi, gondolati világát. És ezeket a költői értékeket csaknem eredeti fényükben, színárnyalatukban csodálhatjuk meg Rab Zsuzsa ritka leleményességű fordításai segítségével. A válogatás nemcsak térben, hanem időben is izgalmas szellemi kalandozást, meglepő zsákmányokkal kecsegtető vadászatot kínál az olvasónak. A helyi jellegzetességek, a nyelvcsaládok különfélesége, a hagyományok erősen elütő arculata mellett, a kötetben jól megférnek egymással a tegnapi és a több évszázados, sőt évezredes, vagy még ennél is régebbi múlt emlékei. A magyar olvasó számára az sem lehet közömbös, hogy a válogató-fordító megérdemelt figyelmet és terjedelmet szentel finnugor nyelvrokonaink népköltészetének tolmácsolására. De túl a nyelvrokonságon: "csak tiszta forrásból" merít az, aki ezt a könyvet olvassa.

Covers_234516
A ​gránát szíve Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​gránát szíve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_rep%c3%bcl%c5%91_haj%c3%b3
A ​repülő hajó Ismeretlen szerző
14

Ismeretlen szerző - A ​repülő hajó
A ​Szovjetunió népeinek meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Jól és kevésbé ismert nemzetiségek mesekincséből válogattuk, de teljességre nem törekedhettünk, minthogy több mint 150 nemzetiség él a Szovjetunió területén. Királyfik, cárevicsek, nagy erejű legények, egyszerű halászok, gazdag földesurak és bátor vitézek győznek vagy veszítenek ki-ki érdeme szerint. Rab Zsuzsa meseértő, művészi tolmácsolása megszólaltatja legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugor népek hőseit is. "Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta" - így végződik egy grúz mese. Ha aranyalmát nem is kapunk, de kellemes, értékes percekkel ajándékoz meg bennünket a kötet. A repülő hajó című népmese válogatást Szecskó Tamás varázslatosan szép rajzai díszítik.

G. Metyelszkij - Északra ​szállnak a hattyúk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A_csodamalom
A ​csodamalom Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​csodamalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kazys Saja - Az ​örökös
...valami ​motoszkálás volt ugyan az ajtó előtt, de kopogni senki nem kopogott. Donatas suttogást hallott. Mély férfihangot. A fehérre festett ajtóüvegen keresztül gyertyaláng villant. Azt hitte, hogy a szomszédja meg a lánya mesterkedik abban, hogy őt megrémítse, ezért kicsusszant az ágyból, és az ajtóhoz settenkedett. Az ajtó túlfelén azonban két férfi sustorgott, s egyikük hangja sem volt ismerős Donatas nagyot nyelt, hogy megnedvesítse kiszáradt torkát, és már majdnem segítségért kiáltott. Közben azonban odakint üvegvágó reccsent, és a kimetszett üvegdarab a lába elé esett. A betörő a résen át bedugva gyűrűs kezét, igyekezett a reteszt elhúzni. Még egy pillanat, és behatolnak, ha Donatas tovább tétovázik...

Vytautas Petkevicius - Mikasz ​Pupkusz, a nagy vadász
"Azt ​mondják, a horgászok lódítanak. Nem állok le vitatkozni. Pedig a horgász a vízben is látja a halat, a hétköznapi ember meg csak a serpenyőben találkozik vele. Suttogják, hogy a vadász még nagyobbat tódít. De arra nem gondolnak, hogy aki nem a sutban heverészik, hanem az erdőt járja, sokfélét lát. Pletykálják, hogy a nagy utazók hazudnak a legvakmerőbben. Nincs ebben semmi csodálatos. Akinek sok minden került a szeme elé, többet tud mesélni. Csak azzal nem történik semmi, aki egész nap odahaza savanyodik, fejét a párnára hajtva a nappalt is végigalussza, még csak vastag könyveket sem olvas." A litván író történetének hőse, Mikasz Pupkusz bezzeg nem ül otthon! Egy hordóban beutazza a fél világot, s hogy mi minden történik vele útközben, ő maga meséli el, "egyetlen szó hazugság nélkül". A fordulatos, humoros regényt Migray Emőd fordította, illusztrációit Sajdik Ferenc készítette.

Mykolas Sluckis - Szomjúság
Romualdas ​Alksnys , a tehetséges tévéoperatőr halálosan beleszeret kollégája megunt szeretőjébe és feleségül veszi . A botrányos múltú asszony a házasság révén szalonképesé válik .

Covers_265273
A ​Kakukk-kút Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​Kakukk-kút
Hagyomány ​és korszerűség - e két alapelv jegyét viseli magán a soknemzetiségű szovjet irodalom, melynek tematikailag és formailag egyaránt színes és gazdag kisprózájából antológiánk tizennégy szövetséges köztársaság íróinak 38 elbeszélését öleli fel. Sajátos, egyéni arculatú mind a tizennégy nép irodalma. Virágzó mai kultúrájuk előzményei is különbözők: ősi, évezredes írásbeli irodalmuk hagyományait őrzik és folytatják a grúzok, az örmények és a tadzsikok, a balti népek a múlt század mozgalmainak hatására indultak el a nemzeti nyelv és irodalom művelésének útján, mások csak az Októberi Forradalom után láthatták - a Csingiz Ajtmatov első tanítójához hasonló hősök kezében - a nyelvükön írt első ábécéskönyvet. Arról, ami egységes egésszé kovácsolja e soknyelvű irodalmat, máig ható érvénnyel mondotta 1934-ben Makszim Gorkij a szovjet írók első kongresszusán: "A testvéri köztársaságok írói csak nyelvben különböznek tőlünk, és a dolgozóknak a kapitalizmus által szétdarabolt világát egyesítő ugyanazon eszme jótékony hatása alatt élnek és dolgoznak."

Mykolas Sluckis - Neringa ​hajfonata
Az ​író a legendák nyelvén írja meg a történetét az jószívű óriáslányról, aki hatalmas erejét a szegény emberek megsegítésére használja. Szép, népi motívumokban gazdag, jelképes értelmű és gazdag mesevilág elevenedik meg az olvasó előtt, Róna Emi stílusos rajzaival.

Romualdas Lankauskas - A ​kísértet
"...Mehetek... ​Haza... Nem, ez valami félreértés vagy egyszerűen trükk. Ki tudja, mi rejtőzik az egész mögött? A hatalmasok szándékai mindig ködösek. De mivel kivezettek az udvarra, és megparancsolták, hogy tűnjek el, meg kell tennem. Idővel minden kiderül. Egyelőre már az utcán vagyok, a ház sarka mögött, s a tekintetük már nem bizsergeti a hátamat. Valamilyen új, jóleső érzés vesz rajtam erőt, s azt szeretném, hogy többé sohase hagyjon el. Szóval menni kell. Mégse vagyok pincenövény. Ember vagyok. Ember? Nem kísértet?... Még nincs itt az ideje, hogy erre gondoljak. Mennem kell..."

Veadandp0013
Alpesi ​ballada Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Alpesi ​ballada
Emberi ​sorsokat villantanak fel kötetünk szerzői, akik valamennyien a szovjet irodalom új törekvéseit képviselik, az emberi lélek mélységének feltárására vállalkoznak, s a sokáig szinte kötelezővé tett díszítőelemek nélkül ábrázolják a világ érdeklődésének középpontjában álló szovjet életet. Ilyen írói elvek alapján találkozhatott kötetünkben az öt különböző korú és nemzetiségű alkotó, a 30 éves észt Vetemaa a 40-en felüli Baklanovval, a belorusz Bikov a litván Merassal. Meras tőmondatai mögött az északi népek balladáinak lüktetését érezzük, Amlinszkij az orosz realisták pszichológiai elemző módszerével kíséri nyomon kamasz hősének változásait, Bikov tragédiája a romantika izgalmas cselekményességét juttatja eszünkbe, Baklanov bírósági tárgyalása a csehovi prózához hasonlóan - a "szöveg mögötti gondolatok" kiválasztására hivatott. Más-más nemzeti hagyományt őriz, különböző írói módszert képvisel mindegyikük, de együttesen a soknemzetiségű szovjet irodalom tematikai gazdagságát és kifejezési formáinak sokszínűségét reprezentálják.

Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz - A ​megismerés himnusza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Icchokas Meras - Sára
A ​Közel-Kelet egyetlen litván írója 1934-ben született Litvániában. Szüleit 1941-ben a németek lőtték agyon, őt magát litvánok bújtatták. Mérnöknek tanult, s közben 1956-tól megjelentek első elbeszélései. Világhírét - de legalábbis a szocialista világbeli hírét - a sok nyelvre, így magyarra is (oroszból) lefordított két regénye alapozta meg: a vilniusi gettó életével foglalkozó Döntetlen, egy pillanatig (1963. magyarul 1968) és Ami a világot tartja (1965. magyarul 1970), amelyek közül az első Izraelben is kötelező iskolai olvasmány. Meras 1972-ben, amikor be akarták vonni a soros antiszemita kampányba, Izraelbe emigrált. Azóta is Tel-Avivban él, egy szakközépiskolában tanít elektromechanikát. 1989-ben látogatott először vissza Litvániába. Emigrálása után is írt, ha nem is sokat. Újabb művei közül a legjelentősebb a szintén számos nyelvre lefordított Sára (1982), az első "pornográf" mű a litván irodalomban. Jelentőségét az adja meg, hogy az európai ember döbbent tekintetével látja és láttatja mindazt a kegyetlenséget, kietlenséget, megosztottságot, ami a mindig háborúk árnyékában élő Izraelt jellemzi, s még általánosabban: mindazt, amit a 20. századi történelem tesz az emberrel.

Ismeretlen szerző - Égtájak ​– Öt világrész elbeszélései – 1969
Alex ​La Guma (Szerző) Alfred Andersch (Szerző) Arthur Miller (Szerző) Baltasar Lopes (Szerző) Benyhe János (Fordító) Bernard Clavel (Szerző) Borbás Mária (Lektor) Carlos Fuentes (Szerző) Elias Canetti (Szerző) Enyedy György (Fordító) Francesco Jovine (Szerző) Friedrich Torberg (Szerző) Geher István (Lektor) Gergely Erzsébet (Lektor) Isaac Bashevis Singer (Szerző) James Plunkett (Szerző) Johannes Bobrowski (Szerző) Jonathan Strong (Szerző) Jurij Scserbak (Szerző) Jurij Trifonov (Szerző) Kidzsima Hadzsime (Szerző) Kőszeg Ferenc (Fordító) Ladislav Fuks (Szerző) Lontay László (Lektor) Maja Ganyina (Szerző) Mario Benedetti (Szerző) Muriel Spark (Szerző) Mykolas Sluckis (Szerző) Nelson Algren (Szerző) Nyikolaj Jevdokimov (Szerző) Pavel Vilikovsky (Szerző) Saul Bellow (Szerző) Szilágyi Tibor (Fordító) Vaszilij Akjszonov (Szerző) Virgilio Pinera (Szerző) Witold Wirpsza (Szerző) Yves Gandon (Szerző)

Sz. A. Vaupsaszov - Vészterhes ​utakon
A ​kalandregények izgalmával ható emlékiratot tart kezében az olvasó. Pedig szerzője nem tett mást, csak leírta azt, ami vele megtörtént. Ám századunkban a megbolydult változó világ egyre szülte a kalandos sorsú embereket. Ilyen volt írónk is. Vaupsaszov, a litván paraszt család sarja, alig volt húszéves, amikor bekapcsolódott a munkásmozgalomba, s vele egyidőben a fiatal szocialista állam védelmére életre hívott Cseka szervezet munkájába. Az állam védelmének szolgálatában megélt negyven esztendőből huszonkettőt töltött lövészárkokban, partizánerdőkben, illegalitásban és felderítő utakon. Dolgozott hírszerzőként, Küzdött a láthatatlan frontokon. Harcolt a hazai és a nemzetközi ellenforradalmárok, kémek, diverzánsok és nacionalista bandák ellen. Segítette az spanyol köztársaság győzelméért küzdő hazafiak harcát. Irányította a front mögött működő finn orvlövészek felszámolását. Szervezte a belorusz partizánok és illegális munkások csoportját. Végrehajtotta az Északkelet-Kínában rá kirótt különleges munkát. Így hát emlékiratában mindmáig ismeretlen rejtélyeket tár fel az olvasónak az ellenség mögöttes területén és hátországában végzett titkos küldetéseiről, hírszerzői tevékenységéről. Az olvasó számára emlékezetesek maradnak e könyv lapjai, a hazájukhoz végtelenül ragaszkodó szovjet emberek hősiessége, felejthetetlen hőstetteik, és maguk a néha csak futólag, érdekfeszítő események közben bemutatott rettenthetetlen hősök. E néhány mondatban vázolt roppant gazdag életművet Vaupsaszov szép stílusban, olvasmányosan közvetíti az érdeklődőnek. Bár minden szava igaz, mégis a kalandregények izgalmával hat az olvasóra, aki számos olyan epizódot tudhat meg a műből, melyet valamikor hétpecsétes titokként őriztek.

Tomas Venclova - Litvánok ​és...
A ​litván irodalom büszkesége, aki 1977-ben száműzetésbe kényszerült (ezt követően a Yale-en és a Harvardon tanított) nemcsak költőként (magyarul is jelent már meg kötete), hanem esszéíróként is a mai világirodalom legjelesebb alkotói közé tartozik. Barátja, Joszif Brodszkij frappáns meghatározása szerint Venclova "három irodalom hálás fia" - egyaránt otthon van a litván, az orosz és a lengyel kultúrában, s részben ennek köszönhető, hogy különleges érzékenyéggel tárgyalja a kelet-európai nemzetek és kultúrák közti viszonyokat. A kötetben szereplő írások leginkább ezt a kérdéskört érintik: a litvániai zsidóság történetét, Litvánia kapcsolatát Oroszországgal, Lengyelországgal, a Nyugattal, Litvánia helyzetét a posztkommunista, globalizálódó világban. A kötet legfőbb értéke talán az, hogy a nyugati olvasók számára érthetően és szuggesztíven tárgyalja a kelet-európai nacionalizmusok problémáit, s miközben gyakran kíméletlen őszinteséggel beszél a litván (és egyéb) nacionalisták által elkövetett bűnökről s általában a litván történelem sötét fejezeteiről, megmutatja a kelet-európai hazafiság erőteljes és pozitív szerepét is (jó lenne, írja például, ha "a nyugatiak valamivel kevésbé viszolyognának a nacionalizmustól"). Venclova kötete mindemellett hallatlanul izgalmas kultúrtörténetileg is - a Vilniusról vagy általában a litván nemzetkarakterről szóló írása a magyar olvasók többsége számára jórészt ismeretlen s ugyanakkor hozzánk mentalitásban, a problémák kezelésében nagyon közel álló világot mutat be: lenyűgözően eleven, költői esszéstílusban. Válogatta, a szövegeket az eredetivel egybevetette, a jegyzeteket és az utószót írta: Bojtár Endre.

Covers_68882
A ​csíkos trolibusz Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​csíkos trolibusz
Tizenöt ​litván írót mutatunk be kötetünkben. A legidősebb közülük – Juozäs Grušas – az új század első évében született, Saulius Šaltenis, a legfiatalabb, 1944-ben. Válogatásunk legrégibb darabja mintegy tíz évvel ezelőtt, a legfrissebb írása szinte napjainkban keletkezett. A litván irodalom a XIX. századi nemzeti mozgalmak révén válik Európa-szerte ismertté, majd századunk különböző izmusainak hatására születik meg a sajátságosan kelet-európai jellegű, modern litván irodalom. Sajnos vajmi keveset tudunk még a történelmünk során többször felbukkanó litván nép gazdag kultúrájáról, mégis, kötetünk novelláit olvasva, ismerősnek tűnik ez a hol barátságos, hol zordabb balti tájék. Közösnek érezzük az igen változatos írói eszközökkel feltárt, korunkat izgató emberi gondokat is. „Egy golyótépte, tűzmarta, kitört ablakú kórházban születtem… a szél befújta a füstöt, én köhögni kezdtem. Mostanában is gyakran elfog még a köhögés” – írja Saulis Šatenis. A kötet sok ehhez hasonló mondata készteti gondolkodásra az olvasót, mert közös történelmi élményeink találó jelképeit varázsolja elénk az erőteljes színekkel dolgozó litván novellisztika.

May Lis Ruus - Frostrosen
Bergen, ​1701 Lucie Tønnisdatter husker sin far, som ble ført bort av fremmede menn da hun var liten. Han sa at han alltid skulle ta vare på henne. Likevel måtte hun vokse opp blant andre fattige og foreldreløse barn på det fryktede Tugt- og manufakturhuset. Det er strengt ulovlig, men Lucie sniker seg ut på bosshaugen midt på natten. Hun vil prøve å finne en bursdagsgave til lille Tilly. Lucie ser noe som glitrer - en ring! Men ringen sitter på en hånd, som tilhører en død kvinne. En ung kvinne Lucie kjente så altfor godt...

Maria Rolnikaite - Három ​találkozás
Irene ​és Algis osztálytársak, s a kamaszszerelem bátortalan első lépése egy randevú, beülnek egy kávéházba - de háború van, a városban, Vilniusban a megszálló németek razziáznak, Irenét elviszik... A két fiatal ezután, bár ugyanabban a városban él, merőben ellentétes úton jár, a sorsukat alakító események, jellemükből adódó döntések folyamán az egyik igaz emberré formálódik, a másik erkölcsileg elbukik – és ekkor ismét találkoznak... Mi maradt meg a régi érzésekből? Képes-e a németeket szolgáló Algis megmenteni Irenét? A mozgalmas cselekmény sodrában megoldódnak a kérdések – a mai olvasó számára is megdöbbentő fordulatokkal.

Saulius Tomas Kondrotas - A ​kígyó pillantása
Az ​1953-ban született, pszichológia és filozófia szakon végzett Saulius Tomas Kondrotas első és eleddig egyetlen regénye (amelyen kívül mindössze két elbeszélés-kötete jelent meg hazájában, Litvániában) rendkívülinek számít a litván irodalomban is. "Nyugodtan leszögezhetjük: a litván olvasót sem segíti semmiféle különleges irodalmi hagyomány, számára ugyanolyan meghökkentő, furcsa ez a könyv, mint a magyar vagy akármilyen nemzetiségű olvasó számára - írja Kondrotas magyar fordítója. Furcsasága sok mindenből adódik. Az ábrázolt világ - amelyben a lélek finom rezdülései valamiféle archaikus primitivizmussal keverednek, s amelyből kiérződik, hogy a litván Európa legkésőbb keresztény hitre tért népe - ugyanolyan szokatlan, mint az ábrázolási mód... A lakodalmas szokások, a varázsmondókák, a múlt századi gyógymódok, a domboldalon álló barokk templomok, a klasszicista kastély, a bibliai motívumokkal átszőtt paraszti képzeletvilág leírásakor" viszont Kondrotas a hagyományokhoz kapcsolódik, melyek más színben tüntetik fel a litvánokat, mint ahogy megszoktuk.

Vincas Mykolaitis-Putinas - Oltárok ​árnyékában
Nagy ​idő és kis tér - századunk első negyedének viharos eseményei és a kis Litvánia. - Ez a háttér Liudas Vasaris katolikus pap és költő életregényéhez, amelyet, ha nem a kis litván nép nyelvén lát napvilágot, talán már rég a világirodalom klasszikus művei között tartanának számon. A lassú, hömpölygő próza, kissé régimódi bájával hozzánk is közvetlenül szól, hisz a két nép történelmében sok a rokonvonás. Liudas Vasaris figuráját a magunkénak érezhetjük, mert a nemzeti és társadalmi elnyomás hosszú évszázadai alatt nálunk is sokszor a költők és írók voltak a szabadság gondolatának egyedüli életbentartói. A szabad egyéniség kialakuásának folyamata mindig nehéz és bonyolult folyamat, hát még ha a belső szabadságot az egyház dogmái és kötöttségei ellenében kell megteremteni. A harc hosszú, sok a buktatója, de Liudas végül is győz, megtalálja belső békéjét, s a szerelmes asszony mellett az emberi boldogságot.

Kazys Saja - Jónás, ​a próféta
A ​fiatal drámaíró a mai litván színház első számú tehetsége, igen széles skálájú alkotóegyéniség. Darabjaiban gyakran találkozunk a _lírai tragikomédia_, _szatirikus dráma_, _groteszk vígjáték_ műfajmegjelölésekkel, s ez eleve jelzi, merre tart: a pályakezdő szokványos vígjátékokról mindinkább áttér a tragikumot és komikumot egybeszőve láttató groteszkre. Még többé-kevésbé hagyományos cselekményszövésű darabjaiban is, mint _A Szent tó_ vagy _A nyelvtudós_, sok a "rendhagyó" elem: a líra a gúny szégyenlős köntösében jelentkezik. A kötetben szereplő másik három darabot a gondolati azonosság fűzi szorosan össze: a hatalom és az egyén viszonyának izgalmas kérdéseit feszegeti bennük az író, abszurd szituációkban mozgatva hőseit. Saja, a groteszk játékszabályainak megfelelően, mesterségesen bonyolítja és élezi ki a helyzeteket, szellemesen és mulatságosan, látszólag didaktikus szándék nélkül, de mégis az elemző értelemre apellálva. Kazys Saja 1932-ben született, észak-litvániai parasztcsaládban. 1948-ban beiratkozott egy mezőgazdasági technikumba, majd 1958-ban pedagógiai főiskolán szerzett litván nyelvből és irodalomból tanítói oklevelet. Jelenleg írói munkájából él. Eddig két kötet elbeszélése és két ifjúsági regénye jelent meg. A magyar olvasóknak ezzel a válogatott színműveit tartalmazó kötettel mutatkozik be.

Petras Cvirka - Életadó ​föld
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_202504
Litván ​költők Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Litván ​költők
"Minden ​népnek megvan a maga " egyetlen " költője, akinek neve szinte automatikusan társul a költő, a költészet fogalmához, akinek személyisége, sorsa, kulcsot ad az egész nemzeti irodalom és talán az egész nemzeti gondolkodásmód, lelkivilág megértéséhez."

Grigorij Kanovics - Gyertyák ​a szélben
A ​három részből álló regény cselekménye a harmincas évek Litvániájában kezdődik. Főhőse Dániel, egy mindenre érzékeny kisfiú, majd ifjú, a zsidó Klájnász család legfiatalabb tagja. Az ő személyes élményei révén, gondolatain és érzésein átszűrve jutnak el hozzánk a második világháború előtti és a háború alatt lezajlott tragikus események. Dániel mellett felvonulnak a városka jellegzetes és nagyon egyénített, néha kicsit furcsa lakói is: a nagymama, akinek dohogó bölcsessége és örökös morgásba bújtatott emberszeretete iránytűt jelent unokájának a teljesen összezavarodott világban: Lájzer, a tehetséges lakodalmi muzsikus: Hájem, az eleinte teljesen élhetetlennek látszó templomszolga és még sokan mások... És az író könnyes humora teszi elviselhetővé azt, ami egyébként elviselhetetlen lenne. A megdöbbentő és gondolkodásra késztető könyv maradandó élményt jelent minden olvasója számára.

Kollekciók