Ajax-loader

'dadaizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Avantgard
Az ​avantgárd Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​avantgárd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

drMáriás - Szép ​a puszta
Legfőképpen ​ceruza nélküli bokszoló a hátsó padban drMáriás gesztusművész de megannyi nonszensz versarcrajzot boldog szomorú dalt tartalmazó hálókönyvével tessék kényesmesen hátradőlni kedves olvalsó barátságos meleg szobában hol a boldogság mosta asztal és szék hol egy télután estébe hajlakk s noha minden megfoghatatlan soha nem anyagtalan sőt nagyonis anyag szénszószabadság járja be a szép sötét abszurdokot de ne hagyja magát eltéveszteni a kedves olvasó rendes alanyi költészet ez meg alanyi rajzászat mondhatni bokszkesztyűszénnel versszénnel satíroz drMáriás kissé Domonkos István és Tolnai Ottó nyomdokán illetve dokában micsoda prima nyomdokok a nagy keserű nevetésükkel drMáriás amúgy eléggé társtalan dolgot művel leginkább ön lehet a társa olvasó kedves amennyiben volt gyermek egykoron nem úgy értve hogy kicsi hanem hogy hanem hogy nagyon kíváncsi és merész ki ha máshogy nem a szabadkézi képzeletében lerajzolta a gondo- és leírta a rajzolatot fogta és le mert előzetesen nem ismert lehetetlent és nem ismert lehetőt épp ezért írt és rajzolt és minden semmiség fontos volt és minden fontosság semmi a formát úgy hívták pillanat és úgy hívták kedv esetleg szcénakazal hol nem kereste ergo értelemszerően megtalálta a tűt hát igen talán ez a pontos hogy etűdök és ecérnák hát hagyja magát befűzni ön is kedves olvasó próbáljon kíváncsi s amire csak igazi felnőtt képes gyermek lenni újra dadapetőfi s meglátja annak ki már fellapuszta szép a puszta szép a puszta. (Parti Nagy Lajos)

Paul Éluard - Nappalunknál ​jobb az éjszakánk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Láncz Sándor - George ​Grosz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tristan Tzara - AA ​úr, az antifilozófus
Most, ​Tristan Tzara dadaista kiáltványainak, dadaista és szürrealista korszakában írt válogatott verseinek első átfogó közreadásakor abban bízunk, hogy műveinek ereje áttöri azt a hamis és vulgáris képet, amely az avantgarde egyik legjelentősebb irányzatához, illetve részben nevéhez tapad. Hiszen tagadhatatlan, hogy lázító szelleme és eredeti stílusa ma is elevenen hat, költői bátorsága, éleslátása, könyörtelen szókimondása mindenkit állásfoglalásra késztet.

Dietmar Elger - Dadaizmus
A ​dadaizmus nem kizárólag művészeti, irodalmi, zenei, politikai vagy filozófiai mozgalom volt. Épp ellenkezőleg, mindez együtt, miközben mindennek az ellenkezője: művészetellenes, provokatívan irodalmi, játékosan zenei, politikailag radikális, ugyanakkor parlamentellenes, és olykor egyszerűen csak gyerekes. A dadaisták többsége ennek szellemében ápolgatta több irányú tehetségét. Előadóművészként cseppet sem voltak kevésbé találékonyak, mint a vizuális technikák terén.

drMáriás - A ​balkáni tahó
A ​"balkáni" szó ma leginkább valami csiricsáré kavalkádot, vicces cirkuszt, szédületes mulatozást értelmező ártatlan jelző, s azoknak, akik ilyenként használják, általában fogalmuk sincs az ottani törzsi rendszerről, a vérbosszúról, a nők rituális kivégzéséről vagy a kábítószer- és fegyverkereskedelemről. Hasonlóképpen a "nyugati" szó hallatán, a "balkáni" ellenpólusaként, valami nagyszerű, igényes, kényelmes produktum jut az eszünkbe, kevésbé a plasztikai műtétjükre gyűjtögető transzvesztiták, a Foglald el! mozgalom romantikus forradalmárai, meleg hegymászók és hűvös szervkereskedők, vagy a sznob életmód elől elhagyott házakban békés kommunákat létesítő fiatalok, akiket onnan is kiűz a szabadosságot nem tűrő prűd hatalom. drMáriás a Balkán mélyrétegeit néprajzkutató tudósként és a háború vérzivatarából elmenekülni kényszerülő civilként is alaposan megismerte, ahogyan zenészként a Nyugat foglalt házaiban élő fiatalok életét és a nagyvárosok pénzes csillogását. Ebben a szédületes sodrású, tragikomikus jelenetek garmadáját felsorakoztató, egyszerre véresen komoly és kacagtatóan groteszk regényében e két világ ütközését mutatja be, s írja le róluk mindazt, amit sem Kusturica a Balkánról, sem Lars von Trier a Nyugatról nem mondott el...

Edina Bernard - A ​modern művészet 1905-1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Híres ​festők 101. - A dadaizmus
A ​könyvben szereplő művészek: Marcel Duchamp Francis Picabia Max Ernst Hans Arp Kurt Schwitters

Covers_64359
Dadaizmus ​antológia Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - Dadaizmus ​antológia
A ​kötet egy már-már feledésbe merült "izmus" alkotásaiból és dokumentumaiból nyújt bőséges válogatást. A dadaizmus a konstruktivizmus ellenpólusaként jellegzetesen háborúellenes, nihilista, antiművészeti irányzatnak indult, és zürichi főhadiszállásáról kiindulva világszerte elterjedt. Természetesen beszélhetünk magyar és orosz dadaizmusról is. A dadaizmus egyetemes. "Polgárpukkasztó" vonásai mellett ma egyre jobban látjuk pozitívumait is, építő szándékát, humorát, filozófiáját, újításait a költészet, a tipográfia, a montázs, a fotó vagy a film területén, és hatását a század újabb irányzataira, a pop-artra, a happeningre, a Fluxusra vagy a konceptuális művészetre.

Szombathy Bálint - drMáriás
Máriás ​Béla minden előtanulmányt mellőzve, iskolai képzettség híján csap bele a képteremtés kalandjába. Nemigen tapogat jobbra-balra, nem sokáig keresgéli önmagát, hanem szinte azonnal, nagyon fiatalon hozza valódi énjét. Már a kezdetben érett művészként indul, szinte első lépésétől önálló úton jár, saját nyelven szólal meg tulajdon világában, amely eredetiséget és erőt sugároz. Utólag elmondható: hatalmas szerencséje, hogy nem képzőművészeti iskolába iratkozott. Mert akkor bizonyára nem az itt látható képekkel szembesítene bennünket. És ez, most már tudjuk, hatalmas veszteség lenne számára, számunkra is. Munkássága megkülönböztetett szegmensévé válik az ezredforduló előtti és utáni magyar művészetnek - az úgynevezett átalakulási időszaknak -, hiszen öntörvényű keretek között mozog, saját belső értékrendszerei vannak, amelyek gyakran egymással is ellentétesek (gondoljunk hol kötöttebb formájú, hol pedig indulatosabb munkaciklusaira). Többértelmű külön utas, aki a társadalmi angazsáltság útjára lépett, s aki ennél fogva nehezen kapcsolható bármelyik hazai művészetfelfogáshoz vagy jelenséghez. Nem jellemző rá a létező világ szépítése, púderozása, zománcozása vagy nikkelezése, függetlenül attól, nyelvi kifejezése szabadabb vagy visszafogottabb. Költészeti fogalmakkal élve: nem kiesztergályozott szonetteket ír, hanem zabolátlan, szalonképtelen szabad-verseket, kánonokat áthágó kakafonikus balladákat, parabola-példázatokat, amelyek esetenként úgy működnek, mint a leghatásosabb lövedékek, mély, örök nyomokat hagyva bennünk. Magatartásában és temperamentumában mintha két egymástól merőben különböző személy lakozna. Az egyik figyelmesen, kimérten átgondolt, és inkább az értelmet juttatja érvényre, a másik viszont indulatokkal, ösztönös kitörésekkel hagyja magát vezettetni, áthágva mindenféle mesterséges vagy létező korlátot. Hol míves kivágatokkal alkot, hol pedig olyannyira zabolátlan gesztusokat ereszt ki magából, amelyek leginkább elnyújtott trombita szólóira emlékeztetnek. Fegyelmezettség és túlfűtöttség, visszafogottság és rakoncátlanság, kiterveltség és rögtönzés kéz a kézben, működik nála, olyan helyzeteket teremtve, amely ideális feltételeket adnak a normalitás és az abnormalitás örök és monumentális párharcához, a kettős látás már idézett kelet-európai prizmáján át.

drMáriás - Bada Dada - Égevő ​/ Skyeater
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Octavio Paz - Meztelen ​jelenés - Marcel Duchamp
"Pablo ​Picasso és Marcel Duchamp az a két festő, aki talán legnagyobb hatással volt századunkra" - vág a dolgok sűrűjébe könyve legelején a világhírű mexikói költő és esszéista. Az egyik időben - térben szédületes iramban száguldva összekötött, a másik a "veszteglés szédületét" hozta, a festészetnek mint gondolatnak a felfogását. Octavio Paz Duchamp-nak a kubizmushoz, futurizmushoz, dadaizmushoz való viszonyát tisztázva meghatározza helyét a modernek között, majd elméleti fejtegetésből átvált műelemzésbe: az első tanulmányban a korábbi főművet, a Nagy üveget veszi szemügyre, és ebből kiindulva magyarázza meg a nem-művészet elindítójának s a "ready-made szabadalmaztatójának" egyediségét és kivételességét.

Mezei Ottó - Duchamp
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bori Imre - A ​szecessziótól a dadáig
Bori ​Imre munkásságának nagy fejezete a magyar avantgarde irodalmat bemutató és elemző monográfiái, mindenekelőtt A szecessziótól a dadáig (1969), A szürrealizmus ideje (1970), Az avantgarde apostolai (1971). Ezek a művek úttörő jentőségűek, mivel írójuk az 1960-as évek közepén az avantgarde-ban látta a modern magyar irodalom legfontosabb irányzatát, amikor Kassák Lajos és mozgalma még szinte teljes mértékben az irodalomtörténeti érdeklődés peremvidékére szorult, és csakis értetlen megítélésekkel találkozott. Az, hogy Bori Imre az avantgarde irányzatát állította a 20. századi magyar irodalom tengelyébe, sok vitát kavart ugyan, de kutatási eredményei alapvetően változtatták meg azt a képet, amelyet modern irodalmunkról rajzolt a korábbi irodalomtörténetírás

Missing--book
Dada ​antológia Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Dada ​antológia
K. ​A. leveléből:"… egyszer megszerkesztettem egy dada antológiát, de közben eladták a kiadót. Az anyag egy részét (harmadát talán) átmentettem az Átváltozások (7) dada-számába, a többi (mintegy tíz ív lehet összesen) ma is publikálatlan. … " (2003.11.30) Kapcsolódó írás: DA, DA, NYET - Dominique Nougez: Lenin dada

Szakállas Zsolt - Fotontej
"A ​költő még a szabadság mámorában él, nem érdeklődik megköthető paktumok, különbékék helyszínei, időpontjai iránt. Nem rohan fejvesztve esztétákhoz, irodalomtörténészekhez, hogy megtudja, mi lenne a trend. Autonóm személyiség, de nem felelőtlen. Szuverén látásmóddal rendelkezik, intellektuálisan provokál. Csak a szenvelgőket botránkoztatja meg. Meg a szépelgőket. De őket nagyon. Csak az epigonokat nem szívleli. De őket egyáltalán nem. Baj ez? A művészetben miért lenne demokrácia? Kötött forma versus szabad vers. Ez utóbbira mondják a franciák: fehér vers. Merthogy a színek jelölnek, minősítenek. Fehér verseket ír Szakállas Zsolt. Beleírja őket ebbe a bulvárvilág-setétbe." Balázs Tibor PhD A Magyar Írószövetség tagja

Tristan Tzara - Gáz-szív
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók