Ajax-loader

'szabolcs-szatmár-bereg megye' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Domahidy András - Vénasszonyok ​nyara
A ​történet java Magyarországon, Budapesten és valahol Északkelet-Magyarországon, a mesebeli szabolcs-szatmári tájakon játszódik, az 1945 és 1949 közötti években. Hősei markánsan megrajzolt, rokonszenves alakok javarészt, a nagy történelmi átalakulás nyertesei és vesztesei. Majdhogynem elérzékenyülten emlékezik vissza ezekre az időkre - a távoli Ausztráliában élve. Nem azt sajnálja, hogy kifordult sarkaiból a világ, hanem azt, hogy olyanok is messze sodródtak és kihullottak a társadalomból, akiknek emberségét, szakértelmét, tisztességét az új rend is hasznosíthatta volna, Domahidy nemcsak szemléletében, hangvételében, eredeti gondolkodásmódjában szólaltat meg új hangot, hoz be új színt napjaink gazdag prózairodalmába, de stílusában is. Talán csak egy "isten háta mögött élő" magyar író csügghet ilyen szent áhitattal, óvó szeretettel anyanyelvén, ahogyan ő félti és gondozza azt. Stílusa az egész magyar irodalom nyeresége.

Végh Antal - Terülj, ​asztalkám!
A ​mesebeli asztalon a szegény ember kívánságára sok jóféle étel sorakozik egyetlen szempillantás alatt. De a valóságban sokat kellett és kell is dolgozni azért, hogy naponta terített asztalhoz ülhessünk. Végh Antal ebben a könyvében leírja, mit ettek régen a szatmári parasztemberek, közli néhány egyszerűbb és ünnepi étel receptjét, elmeséli, mi volt a gyerekek dolga a főzésnél, s milyen, már-már elfeledett eszközöket használtak a falusi konyhán. A könyvet Gergely Sándor, Kékesdy Károly és a Néprajzi Múzeum fotói illusztrálják.

Frisnyák Sándor - Szabolcs-Szatmár ​megyei útikönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_333269
A ​város (vissza)vár Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​város (vissza)vár
Negyvenegy ​esztendővel ezelőtt, 1971-ben látott napvilágot az _Én szőke városom_ című antológia, amely az _Írások Nyíregyházáról_ alcímet kapta. Jelen könyv szerkesztői úgy gondolták, érdemes lenne egy hasonló kiadványt megjelentetni. A tervezgetést tett követte: ismert írókat, újságírókat és pályakezdő alkotókat kerestek meg, írásra biztatván őket. A felhívás nem volt hiábavaló… Több mint hatvan művet találhatunk a kötetben, amely most az _Életképek Nyíregyházáról_ alcímet viseli. Az írások közül több afféle kortörténeti dokumentum. Gyermekkori emlékek nyomán például utazást tehetünk az ötvenes-hatvanas évek Nyíregyházáján, amikor még csilingelő villamos szelte át a várost, kisvasút vitte a kirándulókat Sóstóra, a gyermekeket és a szerelmeseket az árnyas erdőbe; ekkor még táncolhatunk Krúdy étterem teraszán, s lenyűgözték az ifjoncokat a hajdani korok cukrászdái és filmszínházai; a Károlyi-kertben nyáron a szabadtérin szúnyogjáratos kalandfilmeket néztünk, s szaporodtak a semmiből termett szalagházak. A lapokon megelevenedtek a régi alma materek, életre kelnek a hajdani tanárok. És feltűnik a főiskola, az izgalmas felvételik és a boldog diákévek korszaka… Megelevenednek olyan Nyíregyházához kötődő művészek, jeles emberek, akikre ma is büszkék vagyunk… No és persze, nem hiányoznak a legfiatalabb alkotók frissen született lírai valamint prózai írásai, amelyekben napjaink élményei szólalnak meg…

Covers_90751
2

Ismeretlen szerző - Kisvárda ​környéki népmesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hunyadi József - Lapok ​Tiszavasvári történetéből II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borbély Szilárd - Nincstelenek
A ​szerző új kötete életrajzi fikció. Szabálytalan prózakönyv, amely egy elzárt, endogám, szatmári kisfalunak a tereit és alakjait, emlékeit és hiedelmeit mutatja be, ahogy azt egy gyerek láthatja.

Kun István - A ​feláldozott Bereg
A ​2001-es beregi árvíz nem természeti katasztrófa volt, hanem tömény politika - állítja ez a könyv. És tömény politika az utána következő kártalanítás is, amelyet az egymást követő kormányzatok három év alatt sem tudtak lezárni. Jelenségei, visszásságai nem kivételek, hanem törvényszerű következményei a hazai viszonyoknak. Az árvíz azonban arra is felhívja a magyar közvélemény figyelmét, hogy van itt egy Istene hagyott vidék, amely sorvadott a Horthy-korban, sorvadott a létezett szocializmusban, és most sincs sem ötlet, sem komoly szándék a Tiszahát és az Erdőhát gazdaságának föllendítésére, fokozatos elnéptelenedésének megállítására. Az újjáépítés sem takargathatja, hogy nyomasztó társadalmi helyzet alakult ki. A fő gondok megoldatlanok. Szép házakba költözött a kilátástalanság.

Entz Géza - Szalontai Barnabás - Nyírbátor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Nyíri ​és rétközi parasztmesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baranyi Ferenc - Tiszacsécse ​- Műemlékek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdész Sándor - Katona Béla - Fejezetek ​Nyíregyháza művelődéstörténetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szabolcs-Szatmár ​megye néprajzi bibliográfiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Fekete Titusz Zoltán - Fejezetek ​a Nyíregyháza-vidéki Kisvasút történetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Orosz Károly - Sipos Kálmán - Dombrádi ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Béla - Kazinczy ​Ferenc Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Beregben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​nyíregyházi huszárok hadinaplója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kövér György - A ​tiszaeszlári dráma
"1882. ​április 1-jén, szombat déltájban egy Szabolcs megyei faluból, Tiszaeszlárról nyomtalanul eltűnt Solymosi Eszter. Egy 14 éves parasztleány eltűnéséből ritkán szokott országos vihar kerekedni, mégis alig telt el néhány hónap, Solymosi Eszterről, pontosabban a vád szerint zsidók általi elveszejtéséről már nemcsak a vidéki és pesti (sőt külföldi) lapok tudósítottak, nemcsak "népballadák" és ponyvaregények szóltak, hanem az elveszett kisleány ügye az ország házában is parlamenti felszólalások, interpellációk tárgya lett. Egy cselédlány eltűnési ügyénél keresve sem találhatnánk jobb alkalmat arra, hogy a 19. századvégi magyar társadalmat elemi működési módjaiban megmutassunk. Lenn és fenn. Lokálisan és országosan. Hogy az ügy keletkezését, a társadalmi konfliktusok működésének és kezelésének mechanizmusát, a kor embereinek viselkedését kibogozhassuk és megérthessük, elengedhetetlen magával Tiszaeszlárral megismerkednünk. Nem a per szemüvegén át akarjuk szemlélni a falu egykori világát, ugyanakkor a vizsgálat során a község olyan erős reflektorfénybe került, ami a korban egyáltalán nem jellemző. A perbeli hírességből, hírhedtségéből annyiban próbálunk a történész eszközeivel erényt kovácsolni, amennyiben olyasmit is rekonstruálhatónak, elmondhatónak tartunk erről a településről, amit egy másikról aligha lennénk képesek. (...)" (részlet az Előszóból)

Kalapos Éva Veronika - Arccal ​a hóban
"Nyerges ​Katival annak idején beszéltük, hogy el kén menni innét. Miskolcra vagy Egerbe akart menni minimum, de inkább Pestre. Úgy bele vótam habarodva, aszontam, menjünk, pedig bizony isten, megijedtem vóna egy olyan valamitől, mint az a Pest. Aszt ő meg rájött, hogy nem akarok menni. Ugyanezt mondta, mint Juci... Nyavalyás környék ez, megdögleni se lehet méltósággal. Csak elpusztulni lehet, mint a kutya. Mert akkor se lőnek, ha látják hogy küszködöl, hagynak elevenen megrohadni."

Ismeretlen szerző - Szabolcs-Szatmár-Bereg ​megye népművészete
Hosszú ​évek kutatói és feldolgozói munkájának eredményeként jelent meg a Jósa András Múzeum kiadásában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete című, pazar kiállítású reprezentatív album. A 783 oldalas, 900 fotóval és rajzzal illusztrált népművészeti monográfia átfogó képet nyújt a megye népművészetének minden területéről. A 12 szerző tollából származó 19 tanulmány olvasmányos, közérthető stílusban foglalja össze a megye népművészetének sajátosságait a kazettás mennyezetű templomoktól kezdve a szőtteseken, pásztorművészeten keresztül egészen a gyermekjátékokig és a népviseletig elmenően. A kötet nemcsak a tudomány, hanem a nagyközönség számára is számos újdonsággal szolgál, hiszen közkinccsé teszi az eddig csak múzeumokban őrzött, a közönség előtt rejtve maradó legszebb népművészeti alkotásokat.

Lukács Ödön - Nyíregyháza ​szabad, kiváltságolt város története I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czagány Kálmán - C. Kürthy Zsuzsanna - Vincze István - Szatmári István - A ​múlt emlékei Szabolcs-Szatmár megyéből
ELŐSZÓ 1872-től ​sokféle műemléki listát ismerünk. Gerencze Pétertől Genthon Istvánig és másoktól. Ismerjük azt a listát is, amit az 1950-es évek legelején a mostani Művelődési Minisztérium elődje kéziratként tett közzé, s ahol kb. 2300 épületet tartottak indokoltnak védetté nyilvánítani. Ezek a tisztes előzmények adták okát annak, hogy az első hivatalos műemléki jegyzék 1960-ban megjelenhetett, s ezt követően - számos módosítással - legutóbb 1976-ban a nehezen kezelhető, "súlyos" új műemléki jegyzékünk. Utóbbinak nemcsak súlyossága, nehezen kezelhető volta késztette arra az Országos Műemléki Felügyelőséget, hogy később megyénkénti bontásban, sorról-sorra füzetekben tegye közzé műemléki értékeinek lajstromát. Ennek a korábbi anomáliának feloldásaként elsőként 1972-ben a Hajdú-Bihar Megyei Tanács fogalmazott meg a maga területén (dr. Angyal László kezdeményezésére), fotókkal is gazdagítottan és tisztes szakmai leírásokkal egy olyan kiadványt, ami a megyei Műemléki Albizottság munkatársainak jóvoltából kiadásra került. Ez a nagyra értékelt kezdeményezés a '80-as évek első felében erősödött meg. Így kerülhetett sorra 1981-ben, Sisa Béla közreműködésével, a Békés megye műemlékeit feltáró kétkötetes munka. C. Harrach Erzsébet - Kiss Gyula 1983-ban Vas megye műemlékeiről fogalmazott meg egy olyan képes műemlékjegyzéket, ami vélhetően a helyiek számára is, de a mi számunkra is, olyan szakmai adatokkal szolgált, amit mindennapos gyakorlatunkba aligha tudnánk nélkülözni. A sort 1984-ben a Somogy megye műemléki értékeinek feltárása, pontosabban a képanyaggal is illusztrált kiadvány gazdagította (Szerzői. dr. L. Szabó Tünde - K. Goda Györgyi). A fenti példák alapján - ismerteink szerint - ugyanilyen kiadványt szándékoznak kiadni Nógrád és Szolnok megyében, sőt arra is van példa, hogy egy város - Debrecen - műemléki kataszterét is közzétette Gellér Ferenc (1987-ben). Mendele Ferenc igazgató Országos Műemléki Felügyelőség

Bodnár István - Katona Béla - Szabolcs-Szatmár-Bereg ​megyei irodalmi utazások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Tibor - Döntéshozók ​- Városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán a XX. század első felében
"Nyíregyháza ​rohamos fejlődését három folytonos munkáló erő tette lehetővé, sőt idézte elő: a föld, helyesebben a településre kiválóan alkalmas geográfiai viszonyok, a lakosság, pontosabban a települők kitűnő egyéni és faji tulajdonságai és végül a város vezető férfiainak a bölcsessége. A termékeny föld, a szorgalmas nép és kiváló vezetőinek szellemi ereje együttesen munkálkodva alakította ki Nyíregyháza mai kultúráját, anyagi és szellemi művelődését." Ezek a mondatok egy 1931-ben megjelent várostörténetből valók.

Varga Tibor - Boldogasszony ​kelengyéje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szalontai Barnabás - Máriapócs ​- Kegytemplom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Orosz Károly - A ​nyírvidéki-rétközi kisvasút
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_55524
Tuzsér Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Tuzsér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Burget Lajos - Nyíregyháza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ny%c3%adrs%c3%a9g
elérhető
3

Erdész Sándor - Nyírség
Erdész ​Sándor, a nyíregyházi Jósa András Múzeum munkatársa két évtizede gyűjti Szabolcs-Szatmár népi kultúrájának tárgyi és szellemi emlékeit. számos dolgozata, több könyve jelent már meg, elsősorban a népköltészet köréből. A Nyírség c. kiadvány nemcsak a szerző kutatásait összegezi, hanem a múzeumi adattárakban őrzött, illetve a különböző kiadványokban ez ideig megjelent tanulmányok, gyűjtések fontosabb eredményeit is. A kötet általános áttekintést ad a Nyírség történetéről, népmozgalmairól, az anyagi és a szellemi kultúra legfontosabb ágairól. A táj néprajzának bemutatásakor a szerző a századfordulót veszi alapul, de utal a régebbi és a jelenlegi hagyományokra is. Erdész Sándor sajátos nyíri stílusa, nyelvezete a kiadvány minden során érződik. Ennek köszönhető, hogy szakembereknek és érdeklődőknek egyaránt érdekes, élvezetes olvasmányt nyújt. A könyvet a helytörténészek, honismereti kutatók is nagy haszonnal forgathatják.

Hársfalvi Péter - Az ​önkormányzat Nyíregyházán a XVIII-XIX. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár István - Bereg ​tavirózsái
Sétákra, ​csöndes szemlélődésre hívja a könyv szerzője, Bodnár István az olvasókat. Arra bíztat bennünket, hogy lépjünk ki lakásunk ajtaján, hagyjuk magunk mögött a szabadidőnket elrabló televíziót, a számítógépek fakó birodalmát, és fedezzük fel újra a legcsodálatosabbat, a természet világát. Mert a madarak, virágok, fák világában mintha a mesék birodalmában járnánk - állapítja meg a szerző. A csodák titokzatos országában, ahol végtelenségbe tárul a tér, ahol minden megtörténhet, ahol a hétköznapok szűkös fogsága helyett a rácsodálkozás és a képzelet tágasságában sétálhat, álmodozhat az ember. Tanuljuk meg gyermekként újra felfedezni a természetet - bíztat a szerző, amelynek minden évszakban megvan a maga gyönyörűsége, az első csillagszemű hóvirág megjelenésétől a színpompás lombhullásig. A kötet figyelmünkbe ajánlja szűkebb hazánk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye páratlan természeti értékeit Bereg tavirózsáitól a Rétköz vadvizéig. A fiataloknak, az örök fiatalság képességével megajándékozott felnőtteknek ajánlhatók a líraian, olykor önironikusan megfogalmazott sorok, fejezetek. Mindazoknak ajánljuk ezt a kötetet, akik nem szeretnének elszakadni attól a csodálatos világtól, amellyel a Teremtő megajándékozott bennünket.

Kollekciók