Ajax-loader

'énekeskönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_134265
Dicsérjétek ​az Urat! Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Dicsérjétek ​az Urat!
Vasár- ​és ünnepnapi szent szolgálatok és énekei

Kallós Zoltán - Balladák ​könyve
Élő ​erdélyi és moldvai magyar népballadák

Kodály Zoltán - Ádám Jenő - Énekes ​könyv - Általános iskola, 8. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kodály Zoltán - Ötfokú ​zene II.
100 ​kis induló

Raffay Katalin - Ötödik ​daloskönyvem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Albertné Balogh Márta - Negyedik ​daloskönyvem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jertek_%c3%a9nekelj%c3%bcnk
Jertek, ​énekeljünk Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Jertek, ​énekeljünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukin László - Lukin Lászlóné - Ének-zene ​8
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szenci Molnár Albert - Psalterium ​Ungaricum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Ezer ​esztendő - Millenniumi Daloskönyv
Ezeréves ​a keresztény magyar állam, és kétezer éves a kereszténység. Ezt az időszámítást a keresztény világ valamennyi népe, állama átvette. A honfoglalás idején, főként Géza fejedelem korában létezett már magyar állam. A keresztény Európának - tudatos elhatározással - ezer esztendővel ezelőtt váltunk részévé. Szent Istvánt 1000 vagy 1001 karácsonyán koronázták meg: Ő maga választotta az akkori millennium ünnepét. A latin betűs írással, az európai civilizáció értékeinek átvételével tudtunk megmaradni. A magyar az egyetlen távolról érkezett nép, mely máig fennmaradt. A többiek, akik a magukkal hozott szokásokhoz ragaszkodtak - például a hunok, a normannok, a besenyők - megsemmisültek. Nyelvük beolvadt. A magyar nyelv él. „Nekünk a nyelvünk nagyobb kincsünk, mint a földünk, mert régibb, s akkor is él, amikor a föld már nem a mienk. Nem nyelvünk olyan mint mi, hanem mi vagyunk olyanok, mint a nyelvünk.” Nyelvünk tehát a hazánk. Zenei anyanyelvünk ugyanolyan régi mint beszélt nyelvünk. Az évszázadok alatt változott ugyan, de szépségét ma is csodálva hallgatják szerte a világon. „A magyar zene… számottevő a nemzetközi életben, híd a …nemzetekhez, fegyver a létért való küzdelemben. Ideje, hogy a nemzet életében is számottevő legyen. Méltó, hogy a nemzet melléje álljon. Maga javára teszi.” (Kodály Zoltán) Ezért állítottuk össze a millennium - az ezeréves ünnep - alkalmából ezt az énekeskönyvet, melyben a magyar nép régebbi és újabb dalai találhatók. Örülnénk, ha a gyerekek szüleikkel együtt énekelnék az alkalomhoz kötött és az alkalomhoz nem kötött énekeket. Az lenne a legjobb, ha énekelnének akár örömük, akár bánatuk van.

Covers_342172
elérhető
1

Ismeretlen szerző - A ​múlt idők nótás könyve I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gróh Ilona - Ölbéli ​játékok, mondókák, dalok
A ​Ringató gyerekkönyvek mellé most a polcra kerülhet egy elsősorban felnőttekhez szóló, de a gyermekek javát szolgáló kiadvány, amely a népszerű Ringató foglalkozások zenei anyagának jelentős részét tartalmazza. Az otthoni élmény megszületéséhez kitűnő segítséget nyújt a könyvhöz mellékelt énekes CD, amelyen a kötetben megtalálható valamennyi dallam és jó néhány népi hangutánzó játék is szerepel. A “családi könyv” mondókáit, felhasználási javaslatait és kottáit Maros Krisztina humoros és finom grafikái színesítik, hogy a kötet a gyerekekkel együtt lapozgatva is teljes élményt nyújtson. „Vedd ölbe, ringasd, énekelj! - gyakran hangoztatott mottónk. Nem felszólítás, hanem kérés. Bízom benne, hogy ezt a könyvet forgatva sokan kapnak kedvet a játékhoz, énekléshez a gyerekek és önmaguk örömére, gazdagodására. Ugyanis az énekhanggal, az ölbéli játékokkal nem pusztán a „zenét közvetítjük”, hanem a kicsi gyermek számára egy magasabb szintű odafigyelést, tudást, az érzelmek intenzívebb átadását.” Gróh Ilona, a Ringató mozgalom vezetője

Covers_262503
Áldjuk ​az Urat! Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Áldjuk ​az Urat!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_100364
Daloló ​abc Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Daloló ​abc
A ​betűvetés nehéz tudomány. Az iskolába kerülő emberke csak nehezen barátkozik meg a sok új jellel. De még dúdolgatja az óvodában tanult dallamokat, és talán könnyebbé válik az írás, olvasás, kottarajzolás, ha egy-egy, már hallott mondóka, dalocska kínálja a betűt, a hangok ábráit. Az új világgal való ismerkedést segíti ez a könyv, amely - Forrai Katalin válogatásában - 24 magyar gyermekdalt és mondókát tartalmaz. Az ABC rendjében sorakozó betűket és dalokat kísérő rajzokat a Füzér Ferencné és Szekeres Judit keze alatt cseperedő budaörsi óvodások készítették.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Énektár ​2
Kulcs ​a muzsikához tankönyvcsalád ÉNEKTÁR 2. c. könyve a 10-16 éves korosztály részére népdalokat, egyházi énekeket, kánonokat, műzenei szemelvényeket és egyszerű többszólamú műveket tartalmaz. Közreadásával egyrészt a kötelező ismeretek elsajátításához, másrészt az önfeledt, oldott együtténekléshez kívánunk segítséget nyújtani.

Lantos Rezsőné - Lukin Lászlóné - Ének-zene ​az általános iskola 1. osztálya számára
LUKIN-FÉLE ​SOROZAT A Lukin-féle Ének-zene tankönyvek az ének-zene tantárgy alapkönyvei. A régóta kedvelt sorozat könyvei a kor követelményeinek megfelelő kül- és beltartalommal segítik a tanulást. A sorozatot segédletek teszik teljessé: tanmenet 1–4. osztályig; zenehallgatási CD 1–4. osztályig (Tengertánc I. és Tengertánc II.); Munkafüzet 1. osztályban. A könyvek és a segédletek használata során az ének-zene tárgy tantárgyi követelményei maradéktalanul teljesíthetők.

Covers_530454
Hozsanna! Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Hozsanna!
Magyarország ​legelterjedtebb ima- és énekeskönyve ez a II. Vatikáni Zsinat szellemében megújított kiadvány. A HARMAT-SÍK "SZENT VAGY, URAM!" énektanár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar egy gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel. A liturgikus reform alapján átdolgozott és bővített kiadás.

D%c3%b6w_cs%c3%b3ti0111
Áldjad ​én lelkem az Urat! Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Áldjad ​én lelkem az Urat!
218 ​ének a katolikus karizmatikus megújulás dalaiból.

Pálóczi Horváth Ádám - Énekes ​poézis
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_126069
Let's ​sing together Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Let's ​sing together
48 ​angol és amerikai dal, többek között: - John Brown’ body - The Hammer Song - Down by the riverside - Oh Susanna - Jingle bells - Happy birthday - London’s burning - Blowing in the wind - My bonnie is over the ocean Kottával és dalszöveggel

Ugrin Gábor - A ​mi dalaink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gróh Ilona - Sárkányparipán ​vágtattam
"A ​gyerekek azt fogják szépnek és jónak tartani, amit mi megmutatunk nekik. Igen nagy felelősség ez, mutassuk hát a legjobbat!" (Gróh Ilona, a Ringató módszer kidolgozója) "Már egy jó órája beszélgettem a foglalkozásvezetőkkel, mikor rájöttem, a Ringatókon nem a lányomra, hanem rám akarnak hatni. Hogy újra merjek énekelni, játszani, mesélni, kitalálni, mosolyogni. Hogy a művészetekre (és a világra) nyitott Leilát neveljek. Meggyőződésem, ezzel többet tesznek a nyitott társadalomért, mint sokan, akik beszélnek róla." (Veiszer Alinda, riporter) "A két nagy sikerű Ringató családi énekeskönyv folytatásaként most hatvan klasszikus gyerekdalt válogatott csokorba Gróh Ilona. A zeneszerzők között Kodály Zoltán, Szőnyi Erzsébet, Ádám Jenő, a szövegírók sorában pedig Weöres Sándor, Gazdag Erzsi és Csukás István neve szerepel. A gyűjteményben a komponált gyerekdalok mellett más népek dalaival is találkozunk. A CD mellékleten közreműködik Gróh Ilona (ének), Gáll Viktória Emese (ének, koboz), Hazay Annamária és Hazay Tímea (ének, gitár), Szabó Adrien (hegedű), Balogh Sándor (furulya, citera, doromb, nádiduda), Mazura János (tuba). Kiadványunkat az előző kötetekhez hasonlóan haszonnal forgathatják gyerekek, szülők és pedagógusok is."

Christmas_songs
Christmas ​Songs Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Christmas ​Songs
Filled ​with festive holiday joy, this fun-to read Christmas song book is the perfect size for youngsters to enjoy! All your favorite carols come to life in endearing illustrations sure to charm.

Gróh Ilona - Hatvan ​magyar népdal
„A ​hagyományos dalok, zenék, táncok, a jól kipróbált szokások embert, élhető közösségeket építenek. Gróh Ilona könyvei, gyakorlati foglalkozásai ezt az »épülést« szorgalmazzák a kis gyermekektől a felnőttekig egyaránt. Nem valami Óperencián túlról adaptált, félig emésztett vagy félreértett nyelven. A sajátunkon. Teljesen hazai nyersanyagból. Eljött az ideje, hogy ezt már ne szégyelljük.” Sebő Ferenc, Kossuth-díjas énekes, népzenekutató és a táncházmozgalom egyik elindítója „A Ringató zenei nevelési programot sokan a táncházmozgalomhoz hasonlítják. Kiváló tanítványaimmal a foglalkozásainkon a könyvben szereplő népdalokból válogatunk a gyerekek, felnőttek örömére. A könyvhöz tartozó CD-n nagyszerű népdalénekeseink: Bognár Szilvia, Navratil Andrea, Szvorák Katalin, Tintér Gabriella, Berecz András és Kobzos Kiss Tamás előadásában hallhatjuk az énekeket. Kívánom, hogy minél többen énekeljenek a Ringató könyvekből, és találjanak rá a magyar népdalok szépségére!” Gróh Ilona, a Ringató mozgalom vezetője

Kríza Kálmán - Ha ​dalolni támad kedvem...
Ha ​dalolni támad kedvem... 1992 óta a kedv mellé 379 dalból álló remek gyűjtemény is párosul, mely az élet minden alkalmára szóló támogatást nyújt a dalban élő embertársaink részére. Előfordult már Önnel, hogy egy kedves dalnak ismerte a szövegét, de sehol sem lelte a kottáját? Kereste-e már kedvelt dalának második vagy sokadik versszakát? Ha igen, a honlapunkat Önnek ajánljuk, hiszen rajta megtalálható a 379 dalt tartalmazó könyvünk, mely válogatás a legkedveltebbek közül, kottával és közismert szövegváltozataival. A dalok között egyaránt található vidám, tréfás, mulatozó, szerelmes, kesergő és ünnepi hangulatú ének. A kötetben a népdalok mellett előfordul néhány közkedvelt műdal is. A könyv méretét úgy választottuk meg, hogy az zsebben, kis táskában is elférjen. A válogatást szeretettel ajánljuk a dalos kedvű kirándulóknak, tábortűz körül ülőknek, és mindenkinek, aki szeret énekelni. A honlapon bemutatott könyv élő lehetőség minden dalolni szerető embernek, hogy ismeretét bővíthesse; kottával és a sokszor feledett második, harmadik versszakkal segíti a dalkultúránk továbbélését.

Hargita Péter - Dicsérjétek ​az Urat!
"Mi ​módon őrizheti meg tisztán az Ifjú az ő útát, ha nem a Te beszédednek megtartása által?" _(Zsolt., 119. 9.)_

Covers_94482
Karácsonyi ​daloskönyv Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Karácsonyi ​daloskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_144197
Isten ​gyermeke vagyok Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Isten ​gyermeke vagyok
Kedves ​Gyermekek! A bensőséges imádságon át minden szavunk eljut a mennyei Atya szívéhez. Erre segít rá benneteket ez a kis imakönyv: odahaza reggel és este. Főképpen akkor, ha testvéreitekkel együtt fogjátok a kezetekbe. A vasárnapi szentmisére is mindig vigyétek magatokkal. Énekeljetek és imádkozzatok belőle. Mindnyájan együtt emeljétek fel szíveteket az Úrhoz. Így szereztek örömet a mennyei Atyának és ti is észreveszitek majd a szíve dobbanását felétek. Gondos Szüleitek kezén keresztül nyújtom át nektek ezt az imakönyvet és kívánom: legyen a legkedvesebb jóbarátotok! Esztergom, 1978. Gyertyaszentelő Szeretettel: Dr. Lékai László bíboros, prímás esztergomi érsek

Werner Alajos - Négy ​Passió
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Riznerné Kékesi Mária - Ördög László - Ének-zene ​6.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lukin László - Ugrin Gábor - Ének-zene
Középiskolai ​ének-zene tankönyv az ókor zenéjétől a XX. század nagy zeneszerzőiig.

Németh Endréné Békefi Zsuzsanna - Hetedik ​daloskönyvem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók