Ajax-loader

'grönland' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Knud Rasmussen - Thulei ​utazás
Rasmussen ​dán sarkutazó, etnográfus. Életét az eszkimók közötti néprajzi kutatómunkának szenteli. Tevékenységét megkönnyíti, hogy anyja félvér eszkimó származású, ő maga a dánon kívül második anyanyelvként beszéli a grönlandi eszkimók nyelvét. Gyermekkorát Grönlandon tölti, s maga is megszerzi azokat az ismereteket, amelyek egyáltalán lehetővé teszik az eszkimók életét a magas észak hihetetlenül kemény természeti viszonyai közepette. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Dániában végzi, ahol földrajzot, geológiát, meteorológiát, botanikát, zoológiát, történelmet, nyelvészetet és néprajzot tanul, s ahol végül megtalálja életcélját, az eszkimók történelmének és kultúrájának feltárását. Társadalmi segítséggel létrehozza a "Thule" expedíciós és kereskedelmi bázist, ahonnan 1912 és 1924 között összesen öt nagyszabású expedíciót vezetett az eszkimók által lakott vidékre. A több esztendeig tartó úton európai és grönlandi eszkimó útitársaival nap mint nap a kanadai eszkimók életét élték. Lakhelyük éppen olyan hókunyhó volt, mint azoké, közlekedési eszközük a kutyaszán és a bőrből készített kajak. Táplálékukat is elsősorban vadászattal és halászattal kellett megszerezniük. Az anyanyelvként beszélt eszkimó nyelv, s a szokások elsajátítása tette lehetővé az alaszkai eszkimó törzsek tagjai barátságának és feltétlen bizalmának megnyerését. Ennek révén sikerült páratlan értékű néprajzi és történeti-archeológiai anyagot gyűjtenie és feltárnia az eszkimók mondavilágát, vallásos hiedelmeit, erkölcsi felfogását, családi és törzsi életét. Jelentősek az expedíció természettudományos, zoológiai, botanikai és földrajzi eredményei is. A kitűnően megírt könyv a felnőtt olvasók minden rétegének ajánlható, azonban 14 éven aluli gyerekek ne kölcsönözzék.

Kim Leine - A ​Végtelen-fjord prófétái
1793-ban ​járunk. Morten Falck, az ambiciózus fiatalember ahelyett, hogy a civilizált Dániában maradna, és menyasszonyával egy nyugodt lelkészlakba költözne, elhagyja a lányt, és Grönlandra utazik missziós tevékenységet folytatni. A szigeten a dán gyarmatosítók az őslakosokat gyötrik, miközben elemészti őket az unalom és a szélsőséges időjárás: télen a hónapokon át tartó sötétség, nyáron az éjszakai napsütés őrülete. A keresztény hitre tért grönlandiak lázonganak, vezetőjük Habakuk, a próféta és felesége, Maria Magdalene. Szabadságról, egyenlőségről és testvériségről álmodoznak a francia forradalomtól négyezer kilométerre. Falck azt az utasítást kapja feljebbvalóitól, hogy térítse jobb belátásra az eretnekeket – ha kell, erőszakkal. Eközben felbukkan egy rejtélyes asszony, aki a szomszéd telep baljós titkokkal övezett misszionáriusától érkezett, s a helyi nők ösztönösen gyűlölni kezdik. Morten Falck dán és grönlandi asszonyok, vezetők, barátok, kötelességek között őrlődik, s emellett megpróbál önmaga és az egyház mércéinek is megfelelni. A lehetetlen vállalás hamar tragédiákba torkollik… Leine felkavaróan szuggesztív, a legapróbb részletekig hiteles műve lenyűgöző szereplőgárdát mozgatva járja körül az én és a külvilág kapcsolatának kérdését, olyan helyszínt és időt választva, mely a végletekig élezi a problémát.

Heinz Barüske - Grönland ​- a Föld legnagyobb szigete
Távoli, ​sarki tájként él képzeletünkben ez a jégtakaró borította hatalmas sziget: jegesmedvék,fókák, sarki expedíciók, bálnavadászok, eszkimók és jégkunyhók világa. Barüske riportkönyve amai Grönlandot mutatja be, amely a sarkkutatók hősi ideje óta modern ipari állammá fejlődött, s a lökhajtásos repülőgépek korában földrajzi helyzete miatt is fontos szerepet tölt be a Távol-Kelet meg az USA felé irányuló légiforgalomban, a jégjelző és a meteorológiai előrejelző szolgálatban.Eszkimók már csak a sziget északi részén élnek igen kis számban. Az európai gyarmatosítókkal,bálnavadászokkal, hajósokkal való háromszáz éves érintkezés következtében új nép keletkezett. A grönlandi külső vonásai, hagyományai, életmódja és kultúrája tekintetében igazi keverék nép, a régi időkből csupán a nyelvét őrizte meg. Már csak elvétve vadásznak jegesmedvére, kiskajakokban fókára, mint régen, főfoglalkozásuk a halászat modern halászhajókkal meg a juhtenyésztés és a hal- és húsfeldolgozás korszerű gyárakban. Már rég nem jégkunyhókban,hanem központi fűtéses, emeletes bérházakban él a 37000 grönlandi többsége, és főleg repülőgépen meg helikopteren közlekedik, mivel utakat nem építenek. A mintegy 60 fotóvalillusztrált útirajz összefoglaló képet ad Grönland természeti viszonyairól, történelmi fejlődéséről,néprajzáról és társadalmi helyzetéről.

Aage Gilberg - Sok ​eszkimó - egy orvos
Európa ​legészakibb pontjára, Grönlandba, az eszkimók földjére viszi fiatal feleségét egy dán orvos. Egy esztendőt töltenek itt, messze az európai civilizációtól. De amit itt találnak, az eszkimók, a sarkvidék érdekes, izgalmas, színes élete, bőven kárpótolja őket az elhagyott nagyváros életéért. Regény is ez a napló, útleírás is, érdekes és mulattató képe az örök hó és jég furcsa, szép, kalandos világának.

A. F. Laktyionov - Az ​Északi-sark meghódítása
A ​ködös ókorba, az ősi indiai legendákig nyúlik vissza "a Föld hideg sarkai" iránt való érdeklődés. Ezeknél a legendáknál kezdi el krónikáját Laktyionov, hogy érdekfeszítő könyvében végigvezessen a sarkkutatás hősi eposzán. Izgalmas kalandok, diadalok és kudarcok hosszú sorozata ez a mű. Évszázadokon át lebeg az emberiség vakmerő úttörői előtt a vágy: elérni a titokzatos sarkot. Elindulnak az ostromlók vitorláson, majd gőzhajón, szánokkal, kutyákkal, tengeralattjárón, léghajón és repülőgépen. A merész ostromlók feje felett örök fenyegetésként lebeg a fehér-halál, annyi társuk elpusztítója. Ez a fehér halál még a huszadik században is szedi áldozatait, pedig ez a győzelem százada. Az ember eléri a sarkot, és az utóbbi évek folyamán rohamos ütemben indul meg a sarkvidék tudományos leírása a jégmezőn állított állomások segítségével. Laktyionov könyve lebilincselő történeti összefoglalása ezeknek a küzdelmeknek. Az első nagyszabású összefoglaló mű, amely magyar nyelven az Északi-sarkról megjelenik.

Peter Høeg - Smilla ​kisasszony hóra vágyik
Egy ​kisfiú leesik egy havas koppenhágai háztetőről. Hogy került a mélységtől betegesen irtózó gyerek a magasba? Baleset történt? Smilla Jaspersen, a félig dán, félig eszkimó gleccserkutató, akit különlegesen szoros szálak fűztek Ézsaiáshoz, a kisfiúhoz, nem hisz benne. A gyermek halálának körülményei után nyomozva Smilla csatlakozik a titkos céllal Grönlandba tartó Kronos nevű hajó személyzetéhez. Tudja, hogy a veszélyes vállalkozás könnyen az életébe kerülhet, de úgy érzi, tartozik vele önmagának és a halott gyermeknek, aki örökre hatalmában tartja a lelkét.

Peter Høeg - Miss ​Smilla's Feeling for Snow
A ​little boy falls off a roof in Copenhagen and is killed. Smilla, his neighbour, suspects it is not an accident: she has seen his footsteps in the snow, and, having been brought up by her mother, a Greenlander, she has a feeling for snow.

Tim Severin - A ​viking - Odin gyermeke
A ​rendkívüli hősökkel, skandináv mitológiai elemekkel és véres csatákkal teli viking világban játszódó regény egy nagy ívű történelmi trilógia első kötete. 999-ben, az első millennium előtti évben születik meg Thorgils Leifsson, Szerencsés Leif és Thorgunna, egy rejtélyes, a második látás adományával megáldott ír nemesasszony fia. A hamar árvaságra jutó Thorgilst Izlandon és Grönlandon nevelik különböző mesterek, akik megtanítják az ősi szokásokra és figyelmeztetik, hogy a "Fehér Krisztus" egyre nagyobb területeket hódít el a "régi istenek" birodalmából. Thorgils még gyermekként eljut Vinlandra, a legutolsó nyugati erősségbe, s ott szemtanúja lesz egy rettenetes mészárlásnak, amit gonosz nagynénje vezet, s ami porig rombolja viking településüket. Izlandon belekeveredik az egymással versengő családok közötti véres küzdelembe, Írországban pedig fogságba esik egy csatában, és eladják rabszolgának. A hontalan Thorgils éles eszű és rendkívül alkalmazkodóképes, valódi küldetéséről álmodni sem mernének a körülötte élők. Odin híveként életének viharos eseményei során többször is életveszélybe kerül, hol csatában, hol betegségben, hol hajótörésben.

Etain O'Carroll - Mark Elliott - Greenland ​& The Arctic
Kayak ​past towering icebergs, dog-sled frozen tundra to picture-postcard villages, marvel at the midnight sun or dancing northern lights - Greenland and the Arctic are the perfect backdrop to an unforgettable experience. Whether you crave quiet solitude or bold adventure, this inspiring and practical guide takes you to the heart of the cold north. • EXPLORING MADE EASY - slumber in colorful cottages, dine on reindeer or sail the coast in style, with our extensive, practical listings • PLAN YOUR ADVENTURE - inspiring itineraries for exploring the Arctic Circle, from Lapland to Deadhorse, Nuuk to the North Pole • GET BENEATH THE SURFACE - topical coverage of cultural and environmental issues affecting the region, with chapters on indigenous peoples and Arctic research projects • AMAZING ENDEAVORS - from Norse voyages to legendary explorers, storybrook adventures uncovered in our dedicated history and exploration chapters

Tim Severin - Odinn's ​Child
In ​1001, the young child, Thorgils Leiffson, son of Leif the Lucky and Thorgunna, arrives on the shores of Greenland to be brought up by a young woman—Gudrid. Thorgils is a rootless character of quicksilver intelligence and adaptability. He has inherited his mother’s ability of second sight, and his mentors teach him the ancient ways and warn him of the invasion of the “White Christ” into the land of the “Old Gods.” Guided by a restless quest for adventure and the wanderlust of his favored god, Odinn, Thorgils’ fortunes will take him into worlds of unimaginable danger and discovery.

Paddy Dillon - Trekking ​in Greenland: The Arctic Circle Trail
At ​just over 100 miles long, and taking 7 to 10 days to complete, the Arctic Circle Trail crosses the largest ice-free patch of West Greenland. This splendid trekking route, lying 25-30 miles north of the Arctic Circle runs from Kangerlussuaq to Sisimiut (both of which have airport access). The trail traverses remote, empty, silent and stunningly scenic arctic tundra, and is mostly gently graded with just a few short, steep and rocky slopes. However, the landscape between the two towns of Kangerlussuaq and Sisimiut is extremely remote and those who choose to take on this route must be competely self-sufficient. The book includes plenty of practical information on what to take with you and when to go, as well as on safety, travel and accommodation. Fully illustrated with a variety of photographs and its route is highlighted on continuous trekking maps. The guide also includes an optional extension to the Greenlandic ice cap.

Mikkelsen kapitány - A ​sarkvidék Robinsonja
Az ​1906-ik esztendő nyarán indult el a dán-expedició Mylius-Erichsen vezetésével, hogy föltárja Grönland északkeleti partjának ösmeretlen részét a Bismarck-foktól a Bridgman-fokig, ezt a területet, amely hat szélességi foknál is túl terjed. A terv annyi mindent ölelt magába, hogy sokan úgy vélték, nem is fog sikerülhetni teljes terjedelmében és azok, akik a sarki utazások iránt érdeklődni szoktak, éppen ezért nagy feszültséggel, várva várták az expedíció viszszatértét. Két évvel később, 1908 augusztus havában, az egész világot berepülte a hír, amely a dán-expedicióról szólott: a terv sikerült, a partvidékről térképfölvételt készítettek, Grönland határai, egész terjedelmükben, ösmeretesek immár és különböző egyéb eredményre is jutottak, de az expedíció vezetője, Mylius-Erichsen, továbbá Hoég-Hagen hadnagy és Brönlund, az eszkimó, elestek a kegyetlen természettel vivott hősi küzdelem után. Az expedíció eredményei - köztük a térképfölvétel, amelyet talán senki sem tud nálamnál jobban megítélni, - e három férfi halálának árán vásároltattak meg. Az 1907. esztendő március havában hosszú szán-útra indultak és eljutottak Grönland északkeleti körzetéhez és még azon túl is, ahol elváltak Koch kapitány szán-csoportjától, amelynek északra, a Bridgman-fok felé kellett tartania, mialatt Mylius-Erichsen és kísérői nyugat felé igyekeztek, hogy elérjék a Peary fölfedezte Glacier-fokot.

Kim Leine - Kalak ​(dán)
Kim ​er vokset op i en Jehovas Vidne-koloni langt ude på landet i Norge. Faren bliver udstødt af sekten og flytter til Danmark, og da Kim er 17 år flygter han ned til ham. Han finder en far, der er god at snakke med, og som er tolerant. Men faren begynder at misbruge Kim. _Kalak_ er et dødsridt af en erindringsroman om incest, narkomani og Grønland i 1990’erne.

Kim Leine - Rød ​mand/Sort mand
Rød ​mand/Sort mand er en stor fortælling om koloniseringen af Grønland i 1728, om præsten Hans Egede og åndemaneren Aappaluttoq, om vældige naturkræfter, død, druk og ondskab, om mødet mellem to kulturer, om fædre og sønner, og to mænd, der kæmper om en drengs sjæl, og de djævle, der driver os mod døden og fortabelsen eller forklarelsen.

Kim Leine - A ​szellemidéző és a tiszteletes
Grönland, ​Godthåb-telep, 1724. Egede tiszteletes, a dán misszionárius magához veszi a grönlandi sámán fiát, hogy meggyógyítsa. A gyereket nem akarja az apjának visszaadni, miután elvégezte a rábízott feladatot. A fiúért a két férfi hosszú és kegyetlen harcba kezd. Mindeközben a telepen járvány és éhínség pusztít, a zord időjárás és a szörnyű körülmények hatására az indulatok egyre inkább elszabadulnak: a fegyencekből és prostituáltakból álló telepeseket megállíthatatlanul tizedeli az erőszak és a rengeteg betegség. „Mit tesz velünk ez az átkozott ország? Megváltoztat minket.” – írja egyikük… Kim Leine húsbavágó könyvet írt kolonializációról, kultúrák találkozásáról, hitről és vallásról, apák és fiúk viszonyáról, a hatalom természetéről, az emberi kapcsolatok feloldhatatlan ellentmondásairól. A regény bevezetés a lélek sötét útvesztőibe.

Peter Høeg - Fräulein ​Smillas Gespür für Schnee
Im ​Kopenhagener Hafenviertel stürzt ein Junge vom Dach eines Lagerhauses. Todesursache laut Polizeibericht: ein Unfall. Smilla Jaspersen, die im selben Haus wohnt wie der Junge, sieht das anders und stellt ihre eigenen Nachforschungen an. Der internationale Erfolg dieses literarischen Thrillers hat neben der faszinierenden Geschichte vor allem mit seiner Heldin zu tun: der wunderbar ruppigen, unangepassten und zugleich zarten und verletzlichen Smilla. »Episch wie großes Kino.« (Frankfurter Rundschau) »Irgendwann will man nur noch Smillas Stimme hören, sie könnte sprechen, wovon sie wollte.« (Stern)

Covers_107146
Arctic ​Ecology and Identity Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Arctic ​Ecology and Identity
Questions ​with universal significance are encapsulated in the Arctic, and may become magnified here, at the cap of the world. How do ecological relationships influence social and personal identity? How have traditional identities, in turn, been affected by rapid contemporary changes, particularly during the twentieth century; and reciprocally, how does a traditional sense of identity shape a response towards future development? Addressing such questions, this volume provides a circumpolar view. Herding societies as well as hunting-gathering societies are represented, and administrative approaches have been combined with academic approaches, from various societies in the lands around the North Pole, where the natural habitat can be so severe and where the changes, affecting the physical as well as the social environments alike, have been so rapid. The editor is an affiliate of Oxford University and a fellow of Edinburgh University.

Endridi Skalli - Amit ​Ódin súgott
XIV. ​századi Grönland világtól elzárt skandináv településein a vikingek kora még nem ért véget. A tűzhelyek parazsa mellett régi-új mesék kapnak szárnyra elfeledett istenekről, valamint pogány regékből ismert, a part mögötti jégmezőkön megbúvó rettentő szörnyekről. E messzi északon lankadatlan harc folyik a kegyetlen természet erőivel, az inuitokkal, hataloméhes, gátlástalan földbirtokosokkal, miközben az egyház is felveszi kilátástalan küzdelmét a pogányság terjedése ellen. A körülmények összjátéka végletes jellemeket formál: vak kapzsiságot, önzést, bátorságot és önfeláldozást. A grönlandi kolónia nyomtalan eltűnése történelmi tény, egyike a középkor rejtélyeinek, amelyre ez a történet ad elképzelt, de lehetséges magyarázatot.

Darren Shan - A ​végzet szentélye
Miután ​szakít mesterével, és kiirtja a hajó teljes legénységét, Larten úgy dönt, nem tér vissza a vámpírok közé. Félig vakon bolyong egy dermesztően fagyos tájon, ingébe rejtve értékes zsákmányát: egy csecsemőt. A végzet azonban mindkettőjüknek mást rendel, mint a korai halál... A 20. század legelején járunk, Larten Párizsba menekül, ahol az emberek között nyugalmat talál. Sajátjaként neveli a számára idegen csecsemőt. Egy napon Larten békés életébe betoppan a múlt – egy felismerhetetlenségig elhízott vámpír barát képében, s ezzel az árnyak újra nagyra nőnek…

Darren Shan - Palace ​of the Damned
Before ​Madame Octa... Before the Cirque... Before Darren Shan... Larten Crepsley was a young man. After failing his mentor and killing the entire crew of a ship in a bout of revenge for the death of his assistant, Larten is bereft with guilt. He no longer has the drive to live the vampiric life, and hides out in Paris, masquerading as a human. There, he finds some happiness, even falling in love with a girl. But the darkness inside him is too great for humanity, and he is forced to make a choice: hide in the shadows of the human world, or take his place among the vampire clan and protect those weaker than himself. But enemies are waiting, traps are laid, and Larten's path is bound to be strewn with bodies. This is his story.

Kim Leine - Kalak
Élet ​és irodalom különbözőségével mindenki tisztában van. Habár, természetesen, ismerünk regényes életeket, valamint életregényeket is. Kim Leine műve nem a különbözőség jegyében fogant. Élete és szavai egységben állnak. Ha nem volna ennyire regényes - regényszerű -, amit ír, akár memoárnak is tekinthetnénk e művet. Családon belüli erőszak, promiszkuitás, alkoholizmus, drogfüggőség, elidegenedés - Leine minden rémálmot végigélt, hogy aztán papírra vethesse az ébredés tiszta mondatait. Minden szenvedéstörténet szükségszerűen túlmutat önmagán: az ég és a föld, Isten és ember kapcsolatát szimbolizálja. Teremtéstörténet. És mint ilyen: közös. Mindannyiunk ügye. "Fent vagytok. Tudom, hogy odafent vagytok" - írja Leine. A feloldozás pedig már az olvasó dolga.

Kollekciók