Ajax-loader

'kiállítási katalógus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Mucsi András - Catalogue ​of the Old Masters Gallery at the Christian Museum in Esztergom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Solymár István - A ​Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei
A ​Magyar nemzeti Galéria, a magyar festészet, grafika és szobrászat országos múzeuma, 1957-ben létesült. A művek java része két nagy gyűjteményből származik: a Szépművészeti Múzeum Új Magyar Képtárából és a Fővárosi Képtárból. Ezt a törzsanyagot tovább gazdagították az elmúlt másfél évtized vásárlásai. A kötet szerkesztője Solymár István, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese. A négy nagy gyűjteményegyüttes - a festmények, a grafikák, a szobrok és az érmek - gyűjtésének előtörténetével a megfelelő osztályok tudományos munkatársai ismertetik meg az olvasót. Ugyancsak ők válogatták ki az egyes műfajok legjelentődsebb darabjait. A művekhez fűzött magyarázó szövegek lépésről lépésre végigkísérik a magyar művészet fejlődését a refomkortól napjainkig. Az eredetileg a XIX-XX. századra szorítokzó gyűjtemény 1974-ben kiegészült a Szépművészeti Múzeum Régi Magyar Osztályának és más intézményeknek középkori műtárgyaival - ezeket külön kötetben fogjuk ismertetni. A könyv 202 reprodukciót tartalamaz, közöttük 41 színes nyomatot.

Kov%c3%a1cs_margit
Kovács ​Margit gyűjtemény Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Kovács ​Margit gyűjtemény
Nem ​mesterségem, de vállaltam, mert szívemhez nőtt szép feladat Kovács Margit csudás világának tárulkozását segíteni. Milyen is ez a tűzben fogant, egyedülvaló és varázslatos világ: egyben mélységesen emberi és játszin tündérei, mesét mondó és mítoszt idéző, álmot csillantó és látomást elevenítő, telis-teli bűbájjal és búbánattal, gyermekeivel és bölcsességgel, szívvel és lélekkel; és ebben a világban mindenki ott és otthon van: szorgos kézműves és dolgos paraszt, öreg halász és tülkös kanász, hódoló gavallér és kacér kisasszonyka, komoly polgár és cifra katona, bátor dalia és hűséges vitéz, titokzatos varázsló és bűvölő szirén, szárnyaló angyal és szelíd szent, bölcs tündér és jó király, délceg paripa és szelíd csacsi, lomha teknős és jámbor bárány, figyelő őz és ágasfejű szarvas, álnok kígyó és gonosz sárkány, sok szép madár és temérdek hímes virág; és minden benne van: fiatalság és öregség, okosság és balgaság, születés és halál, vágyakozás és várakozás, töprengés és álmodozás, sóvárgás és szorongás, virrasztás és siratás, lakoma és kézfogó, lakodalom és temetés; és minden történik: hiszen Kovács Margit sok-sok teremtménye ott szuszog és bámészkodik, kandikál és pironkodik, tükörbe néz és pletykálkodik, szoptat és dajkál, dalol és táncol, hárfát penget és kürtöt szólaltat, esőt les és hálót merít, kenyeret szeg és gyümölcsöt szed, szemlélődik és emlékezik, titkot les és idéz, gyötrődik és gyászol ennek a nekem nagyon kedves kis barokk háznak lágyan hajló szelíd boltozatai és hűvös dongái alatt, a szép kovácsoltvas rácsok megett, és mindenkihez szól és mindenhez csak az kell, hogy igaz szívvel közelítsük meg lényük mélyét, szívük titkát, rejtőzzék az parasztgúnyába, köntös redői mögé, díszes palást alá, hordozza a mondanivalót lapos vagy magas relief, mintázott vagy korongolt figura, fejezze ki földszínű rücskös samott, komor vörös klinker, borítsa fakó szín, hímes dísz, tompafényű vagy ragyogóan csillogó, sokszínű zománc.

Covers_164375
Csontváry-emlékkönyv Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Csontváry-emlékkönyv
A ​Csontváry-festményeket megvásároló és évtizedeken át féltve őrző Gerlóczy Gedeon építészmérnök gyűjtötte össze azt a nagy írásos anyagot, amelynek alapján Németh Lajos, a művész munkásságának legjobb ismerője megszerkesztette a kötetet. Áttekintést kapunk itt a Csontváryról szóló irodalomról éppúgy, mint Csontváry saját írásairól.

Katona Imre - Mai ​magyar kerámia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borsos Miklósné Kéry Ilona Gabriella - Borsos ​Miklós
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

T. Katona László - 90 ​éves a Szolnoki Művésztelep 1902-1992
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simon Géza Gábor - Képes ​magyar jazztörténet
A ​Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kiállításának katalógusa sok képpel

Nádor Judit - Végtelen ​Teremtés / Creación Infinita
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Passuth Krisztina - Pataky Dénes - XX. ​századi művészet
A ​kötet a Szépművészeti Múzeum műkincseit bemutató sorozathoz kapcsolódva, a legfiatalabb együttes, a XX. századi gyűjtemény anyagából ad válogatást. A gyűjtemény létrehozásában nagy része volt a két szerzőnek is.

Covers_349896
Bódy ​Gábor 1946-1985 Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bódy ​Gábor 1946-1985
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Gyöngyi - Gótikus ​szárnyasoltárok a középkori Magyarországon
A ​gazdag képanyagot tartalmazó kötet a középkori művészet egyik jellegzetes alkotásával, a szárnyasoltárokkal ismerteti meg az olvasót. A gótikus szárnyasoltár a céhes keretekben dolgozó festők, asztalosok együttes munkájának eredménye volt; a legfőbb művészeti ágakat hangolta össze egy megépített dekoratív egységen belül. Ez a "kisépítészet" jól illeszekedett a gótikus templomok monumentális terébe. Ismert XV. századi oltáraink legjava a vidéki templomokat díszítette, az erdélyi alkotások a XVI. század elejéről maradtak ránk nagyobb számban. A könyv első ízben mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria gazdag szárnyasoltárgyűjteményét a maga teljességében. Megtalálhatók benne a hosszú évekig tartó restaurálás során újjászületett magyarországi szárnyasoltárok, a festett bibliai jelenetekkel és faragott szobrokkal, valamint a névadó szentek - Szent Magdolna, Szent Katalin, Szent Márton, Szent Miklós és mások - legendáinak ábrázolásával.

Covers_341862
Rejtett ​szépségek Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Rejtett ​szépségek
A ​honfoglalás ezredik évfordulójának méltó megünnepléséről törvényben emlékezett meg a magyar Országgyűlés. Az 1896-os VIII. törvénycikk, a nevezetes millenniumi törvény első paragrafusában rendelkezett az Országos Szépművészeti Múzeum létesítéséről. A törvényhozói akarat, melynek létét köszönhette, központi helyre kívánta összegyűjteni a magyar festészet és szobrászat legkiválóbb alkotásait, együtt mindazokkal a műtárgyakkal, amelyeket neves gyűjtőink és a nemzet áldozatkészsége az egyetemes művészet anyagából meg tudott szerezni. Létrehozóinak célja az volt, hogy a születendő múzeum egyszerre legyen bizonyítéka a magyar kultúra európai rangjának és záloga a jövő nemzedékek művészeti nevelésének. Az új múzeum építésének előkészületei hamarosan megindultak, és 1906. december 1-én a budapesti Városligetben, a millenniumi ünnepségek színhelyén emelt pompás épületben a Szépművészeti Múzeum megnyithatta kapuit közönsége előtt. A fennállásának 100. évébe lépő Szépművészeti Múzeum, amely a centenáriumi évben külsejében is megújul, jelentős kiállításaival és programjaival szeretne megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek egy 21. századi művészeti múzeum előtt állnak. A múzeum új stratégiájában hangsúlyos helyet kap az a felfogás, hogy egy országos közgyűjteménynek nem pusztán falain belül van kötelessége a nemzeti közösség iránt. Nem elég kitárni a kapukat, s olyan közönségbarát múzeummá válni, ahova mindig szívesen tér be, s tér vissza a látogató, hanem mozgásba kell hozni a gyűjteményt is és kiállításokat kell szervezni e nemzeti kincsekből szerte az országban.

Ismeretlen szerző - Forradalmi ​dekadencia / Revolutionary decadence
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla Demeter - Az ​öreg / The old one
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schreiber Rózsa - A ​harangedények népe Budapesten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_305486
A ​honfoglaló magyarság Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - A ​honfoglaló magyarság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Mai ​svájci művészet / Contemporary Swiss Art
Az ​1999.12.09. és 2000.01.16 között azonos címen a Ludwig Múzeumban megrendezésre kerülő kiállítás bemutató könyve magyar és angol kísérőszöveggel, a bemutatkozó művészek alkotásaival gazdagon illusztrálva.

Köves Éva - Csendélet ​/ Still Life
A ​2001. június 15- augusztus 26-i Ludwig Múzeum-beli kiállítás képei Passuth Krisztina bevezetőjével. Házfalak, állványok, fóliák, tükröződő táj néha teljességében, néha darabokra tördelve és újra összeállítva.

Tátrai Vilmos - Tiziano ​és a velencei Madonna / Titian and the Venetian Madonna
Mint ​ez a legnagyobbaknál természetes, Tiziano sem szakosította magát erre vagy arra a műfajra, képtípusra. Az oltárkép, a magánájtatossági kép, a mitológiai kompozíció, az allegória és a portré műfajában egyformán maradandót alkotott. Voltak sikeres kompozíciói, amelyeket megrendelői kívánságra kétszer vagy háromszor is megfestett, de soha nem az inspiráció vagy a lelemény hiánya miatt. A sorstól közel hét évtizednyi időt kapott, hogy létrehozza a művészettörténet egyik leggazdagabb, legváltozatosabb életművét. Az újrakezdés, a megújulás képességével megáldott művésznek annyi a stíluskorszaka, mint majd csak Picassónak lesz. A kiállításon látható két festménye erről a hatalmas pályaívről nem adhat fogalmat. Művészetének eredetiségéről, szellemi dimenzióiról és festői módszerének lényegéről azonban már két mű alapján is világos képet alkothatunk magunknak. Reményeim szerint segítséget nyújt ehhez a kíséretükként kiállított további néhány velencei festmény is.

Covers_305786
Széchenyi ​világai Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Széchenyi ​világai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_297972
Gyarmathy ​Tihamér Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Gyarmathy ​Tihamér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Az ​egri képtár vezetője és katalógusa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tátrai Vilmos - Régi ​olasz festmények a Szépművészeti Múzeumban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Munk%c3%a1csy001
Munkácsy ​képek Erdélyben Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Munkácsy ​képek Erdélyben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Sigismundus ​rex et imperator - Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437
A ​2006-os, Szépművészeti Múzeumban bemutatott Sigismundus rex et imperator tudományos kiállítási katalógusa (734 oldal, 1000 színes és fekete-fehér képpel).

Kovács Attila - Szekvenciák ​1974-1994
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gőbölyös Luca - Férjhez ​akarok menni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_117823
Salvador ​Dalí. Az aranykor Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Salvador ​Dalí. Az aranykor
Az ​Aranykor című Salvador Dalí tárlaton a művész grafikái, rajzai, akvarelljei, világirodalmi könyvillusztrációi láthatók a Richard H. Mayer gyűjtemény (Bamberg) anyagából, a Galerie Böttingerhaus együttműködésével. A kiállítás címe Dalít követi - aki így nevezte el legnépszerűbb műveit -, és az 1930-ban Luis Bunuellel közösen forgatott Aranykor című filmnek is e címet adta. Ebből, az Európa egyik legjelentősebb Dalí-gyűjteményből történő különböző válogatás egyre több helyszínen - itthon és külföldön egyaránt - bemutatásra került, nagy sikerrel. A most kiállított anyagnak minimális az átfedése a már az előző években Magyarországon bemutatott válogatásokkal. A gyűjtemény több, mint negyven év koncentrált gyűjtőtevékenység eredménye. Egy része Dalí baráti körétől, egy része közvetlenül a művésztől származik. A gyűjtemény érdekessége, hogy a kézrajzok nagy száma mellett számos olyan könyvillusztráció is a birtokába került a gyűjtőnek, melyek bár könyv alakjában láttak napvilágot, eredetileg pergamenre, vagy preparált állatbőrre készültek. Több olyan sorozat változatait is magáénak mondhatja, melyeken keresztül az adott mű kezdeti fázisaitól történő végleges változat megszületését nyomonkövethetjük. Salvador Dalí festményei, képi világa jobban ismert más típusú művészi tevékenységénél, rajzai, grafikái, könyvillusztrációi érdemtelenül háttérbe szorultak. A kiállítás a technikai virtuozitásáról, a rajzi műfajokban is tanúbizonyságot tevő Dalí életmű egészének árnyaltabb áttekintésére teremt lehetőséget. A nem hagyományos értelemben vett könyvillusztrációi esetében az irodalomtörténet jelentős szövegeinek az un. "paranoia-kritikai" újraértelmezésétől vagy a könyvek külső formájának szokatlan átdolgozásától sem riad vissza. 'Könyv-objektjeivel' ('livre-objets') Dalí mind a formaalakítás, mind a díszítés tekintetében új irányt szabott a 20. századi könyvművészetnek. Az általa illusztrált világirodalmi művek között láthatjuk jellemző és sajátos erotikus műveit, de az olyan híres gyermekkönyv-illusztrációkat is, mint a kiállítás egyik gyöngyszemét, az Alice csodaországban című könyvhöz készült eredeti festményeket.

K3000120138
Veszedelmes ​olvasmányok Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Veszedelmes ​olvasmányok
A ​18. századi francia irodalomban az illusztrált erotikus könyvek nemcsak sajátos színfoltot jelentettek, hanem nagy hatást gyakoroltak az olvasási szokások átalakulására, valamint az irodalom és a képzőművészet fejlődésére is. Franciás műveltségű magyar könyvgyűjtőink körében a 18. század utolsó harmadától a kötetben szereplő könyvek közül jó néhány népszerűnek, vagy legalábbis ismertnek számított, és ugyanúgy megtalálhatóak voltak könyvtáruk polcain, mint a felvilágosult filozófusok írásai: igaz, a szórakoztató, és olykor igen veszedelmesen rabul ejtő olvasmányok káros hatására már ekkor felhívták az olvasók figyelmét, de ez mit sem változtatott azon, hogy tudós művek és könnyed, frivol olvasmányok jól megférjenek egymás mellett. Kiadványunk kétnyelvű: magyar és francia.

Bethlen Gábor - Erdély ​aranya és Észak oroszlánja
A ​Magyar Tudományos Akadémia az "Erdély aranya és Észak oroszlánja" című kiállítás anyaga, színes fotókkal gazdagon illusztrálva.

Ismeretlen szerző - Magyarok ​a 12. párizsi biennálén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók