Ajax-loader

'adoma' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szalay Károly - A ​világtörténelem anekdotakincse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ujváry Zoltán - Menyecske ​a kemencében
A ​szerző gömöri falusi közösségekben népi előadóktól gyűjtött anyagából könyvünk közel háromszáz szellemes, jókedvű adomát tartalmaz tematikai csoportosításban. Az elbeszélések tarka egyvelegében a gömöri területekhez és paraszti világához szorosan kötődő lokális történetek, a palóc elmondók saját élményforrásából táplálkozó esetek mellett fellehetők a világfolklór vándormotívumai, jellegzetes zsáneralakjai, csakúgy mint az írott népi olvasmányokból, kalendáriumokból a falusi anekdotakincsbe beszivárgott tréfás epikumok.

Covers_229702
Viccek, ​adomák Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Viccek, ​adomák
Sorozatunkban ​angol nyelvterületről származó írások olvashatók eredeti nyelven, átírás nélkül. A nyelvtanulók számára adódó nehézségeket fordítási ötletek és a megértést segítő jegyzetek hidalják át. Sokszínű gyűjteményt tart kezében az olvasó, melynek segítségével, még az alacsonyabb szinten álló nyelvtanulók számára is élvezetes lesz a tanulás. Olvasson angolul és nevessen egy jót!

Washington Irving - Vázlatkönyv
Szubjektív, ​gyakran költői előadásban kapjuk itt meg az írónak a kor szokásairól, irodalmáról alkotott nézeteit, s rendkívül színes plasztikus, helyenként novellisztikus előadásban az általa meglátogatott helyekhez fűződő legendákat, adomákat. Ennek a különös útleírásnak köszönheti a világirodalom többek között a Rip Van Winkle-történetet, s a német, apró lovagvárakat gúnyoló "kísértet-vőlegényről" szóló históriát.

Szilágyi Pál - Egy ​nagyapa regéi unokájának
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Anekdoták, ​adomák, érdekességek különösen a (seb)orvoslás területéről
Sok ​olvasónak - elsősorban a szakmában - nyújt remélhetőleg kikapcsolódást, felüdülést a könyv, és alkalmat ad a teljesebb önmegismerésre. Így teljesedhet ki a delphoi jós (Püthia) időtlen és aktuális mondásának gyógyító hatása: „Cognosce te ip­sum" (Ismerd meg magad). Mindezen túl a gyűjtemény alapján a medikus elgondolkodhat pályaválasztásának felelősségteljes voltáról, az orvoskollé­ga tanulságos, megszívlelendő és vidító-vigasztaló történeteket olvashat, a laikus pedig betekinthet a fehérköpenyesek világának kulisszái mögé, hogy ócsárlás és mítosz helyett való képet alkothasson egészségének őreiről.

Békés Itala - Olvasd ​a buszon!
Olvasd ​a buszon! De ha valami tetszik, és derűsen fölkapod a fejed, ne csodálkozz, ha szúrós tekintettel néznek majd Rád. A mosoly kiment a divatból. Ez a kis zsebkönyv éppen ezt az elveszett mosolyt szeretné visszavarázsolni az arcokra – még ha ez a mosoly olykor ironikus is. Ézért írtam és gyűjtöttem össze sokszínű, rövidebb-hosszabb vagy éppen villanásnyi vidám, szatirikus, groteszk történeteket, aforizmákat, adomákat. Remélem, hogy a sok bosszúság mellett a buszon, a metrón, a villamoson, várakozás közben, ha csak percekre is, felvidítalak. Bárhol kinyithatod, mert a történetek nem függenek össze, de az adomák végül is átfogó valóságképet adnak. "Adomákból vagyunk, adomákká leszünk" – ahogy Hermányi Dienes József erdélyi író mondta. A történetek nagy részét az én életemből merítettem. Aztán leírtam, amit Te meséltél, amit ő mondott, amit mi énekeltünk, amit ti hallottatok, amit ők írtak. A kis könyv írásait Sajdik Ferenc rajzai színesítik.

Kun Erzsébet - Poénportya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Türk Attila - Modern ​kori anekdoták
Anekdoták, ​adomák. Történeket egy, néha több, vagy többszörösen csavart csattanóval, poénnal. Van, amelyik csak pár soros, vagy egy perces, de akad két-háromperces is néhány közöttük. Híres, ismert, kicsit kevésbé ismert, vagy néhol ismeretlen emberek esetei. Művészeké, rendezőké, festőké, énekeseké, orvosoké, sportolóké, íróké, újságíróké. Néhol " mezei embereké". Ami közös bennük: az 1940 és 1990 közötti Budapesten, néha vidéken történtek. Hogy miért ajánljuk csak felnőtteknek? Mert a sztorik egy része csak az eredeti, vaskos, szabad szájú szókimondás mellett érthető, élvezhető. És van közöttük néhány olyan történet, amelyről a mai napig hallgatott mindenki. Kádár és emberei még csak hagyján, a saját hülyeségüket nyilván nem reklámozták. De hogy azóta is síri csend volt ezek körül, az már több, mint furcsa. Ami biztos: mind megtörténtek. Vagy a szerző, vagy barátai jelenlétében, vagy olyanok mondják el, ketten öten tízen, egybehangzóan, akik az adott esetnél ott voltak. Néha, személyiségi jogi okokból álnevek szerepelnek. Mert élőkről csak jót, vagy semmit? Lapozzák fel, majd rájönnek.

Covers_93968
Krúdy ​breviárium Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Krúdy ​breviárium
A ​szülővárosról; Nyíri tájakról; Írókról, irodalomról; Szerelemről, nőkről, férfiakról; A gyomor örömeiről; Múltak, emlékek, ábrándok; Életről, halálról.

Adorján Imre - Puskás László - Bektási ​adomák
A ​szúfizmusnak, azaz, az iszlám miszticizmusnak, már az Omajjád kalifák korában, a 8. században voltak jeles képviselői, akik a kalifátus fényűző, ugyanakkor rideg ortodoxiájával szemben a világtól elvonuló életmódot hirdettek. A szúfizmus az iszlám ortodoxiához képest - legyen az akár síita, akár szunnita - heterodox irányzat. Nincs és nem is volt soha egységes rendszere, mert helytől és „mestertől" függően színeződött különböző elemekkel. Abban azonban megegyeznek a létrejövő különböző szúfi irányzatok, hogy egységesen megvetettek és elutasítottak mindenfajta külsőséget, így - többek között - az iszlám által előírt rituális imádságokat, a mekkai zarándoklatot, a böjtölést és a szemforgató kegyeskedést. A teremtő és minden teremtmény egységét és az Istennel való egyesülés lehetőségét vallották. Az embernek önmagában kell megtalálnia a teremtő Istent, akihez a megismerés útja vezet. Az igazi tudás nem a különféle ismeretek birtoklásából, vagy tapasztalatokból származik, hanem a szeretetből, mely nem más, mint a teremtett mindenséggel való egyesülés. A legtöbb szúfi közösség szertartásában a kerengő tánc is azt fejezi ki, hogy a földi ember együtt forog az égbolttal, tehát azzal egy. „Biz' Isten, a kerengő táncunk nem játék, az a szeretet állapota, nem játék" mondják tánc közben a bektásik. Egyre több olyan szúfi irányzat keletkezett, amely szociálforradalmi gondolatokat terjesztett. Ezt az eszmeiséget - többek között - a 13. században a török Szadr-ed-din Konevi így fogalmazta meg: „Áldottabb, ha az érett és tökéletes muzulmán az akarat és a vágy népe közé megy és velük találkozik, mint ha magányosságban van, és nem találkozik az emberekkel. Tehát az eksztatikus közösség és a közösség eksztázisa sokkal fontosabb a közömbös közösség haszontalan eksztázisánál."

Ágai Adolf - Seiffensteiner ​Salamon adomái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simonyi Zsigmond - Tréfás ​népmesék és adomák
Simonyi ​Zsigmond (1853-1919) neves nyelvész egy csokorra való tréfás mesét és anekdotát tett közzé a nyelvjárásias kiejtést is jelölve 1902-ben. A kötetben hosszabb-rövidebb történetek, mesék, adomák, beszélgetések, lakodalmi mondókák, találós kérdések, helységnevekkel kapcsolatos találós kérdések követik egymást, csábítva az olvasót arra, hogy ne tegye le a könyvet, élvezze a népi gondolkodásmód szellemes, humoros megnyilvánulásait. A gyűjtemény 100 szövege felöleli az egész magyar nyelvterületet a Nyugat-Dunántúltól a székelységig. Alcímének megfelelően valóban tanulságos, fordulatokban gazdag nyelvjárási olvasókönyv. A kiadvány értékét növeli, hogy mind a nyolc nyelvjárásterületről rövid leírást is ad, fölsorolja és példákkal illusztrálja az adott területre leginkább jellemző hangtani, szótani és alaktani sajátságokat. Mivel a XX. század elején nem volt még szabályozva a nyelvjárási hangok leírásának módja, Simonyi Zsigmond a lehető legjobb megoldást választotta, megtartotta az eredeti kiadványok hangjelölésmódját. Így a szövegek jól tükrözik a helyi nyelvjárást, ugyanakkor túlságosan bonyolult mellékjelek sem akadályozzák a folyamatos olvasást. A mai olvasó számára is segítség, hogy a kötet szövegeiben található népnyelvi szavak meg vannak magyarázva. Úgy gondolom, a TINTA Könyvkiadó jó érzékkel választott ki egy olyan, több mint száz évvel ezelőtt megjelent klasszikus kiadványt, amelyet nem kellett leporolni, nem vesztette el ma sem az aktualitását. Örömmel vesszük kézbe, olvasgatjuk nap mint nap. Megtehetjük ezt azért is, mert most már nemcsak szakkönyvtárak polcairól érheti el a könyvet néhány kutató, hanem mindenki számára hozzáférhető a reprint kiadás által. Ajánlom a kötetet, és bízom benne, hogy sikerkönyv lesz a 21. század elején is. Balogh Lajos nyelvész, nyelvjáráskutató

Kovács Dezső - Egy ​hordó vicz! Nevessünk!!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_218816
Deák ​Ferencz-adomák Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Deák ​Ferencz-adomák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gracza György - A ​nevető Magyarország
Krónikás ​adomák, fortélyos történetek, dzsentri úrhatnámság, szalonok és kávéházak pletykái, bírósági és színházi csacskaságok, tárczák és beszélyek – A nevető Magyarország kora sikerkönyve volt, de üzenete, értéke mit sem változott az eltelt száz esztendő alatt: a történetek ma is elevenen hatnak, a kötet ékes bizonyítéka annak, hogy a humor örök. Mi ez valójában: görbe tükör Magyarországról, a magyarokról? Szarkasztikus Monarchia-kép? Maró önkritika? A történelem romantikus oldala, netán az emlékezés megszépítő homálya? Gracza György összeállítása ritka pillanatfelvétel a 19. és 20. századi Magyarországról, Budapestről, a vidékről és egyáltalán arról, hogy milyenek is voltunk-vagyunk valójában. Egy könyv, ami nekünk szól. Rólunk.

Covers_722037
Kacagó ​Erdély Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Kacagó ​Erdély
A ​székelyek csavaros észjárását hűen tükrözi ez a humoros gyűjtemény. Olyan valós vagy kitalált történeteket, adomákat, meséket foglal egybe, melyek az egyszerű emberek bölcsességét, életrevalóságát és ezernyi furfangját mutatják meg; nyílt és szókimondó módon közelítve a felnőttek sokszor nem mindennapos élethelyzeteihez... 16 éven aluliaknak nem ajánlott! A főleg Székely Júlia gyűjtéseiből merítő könyvet Barcsa Dániel és Szutor Ágnes szerkesztette.

Ismeretlen szerző - Magyar ​felköszöntők (toasztok) könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Villányi Péter - Mácsai ​huncutságok
Galgamácsa ​neve ismerősen hangzik mindenkinek, aki érdeklődik a népi kultúra iránt. A napjainkig hagyományőrző falu prózafolklórjáról azonban mostanáig semmit sem tudtunk. A szerző Villányi Péter, a debreceni egyetemen végzett néprajzkutató, hosszú évek kitartó munkájával kalászolta össze a falu prózai elbeszélő népköltészetének úgyszólván, ma még föllelhető darabját. Így jött létre a maga nemében páratlan, háromezret is meghaladó szövegből álló gyűjteménye. A gazdag anyag egy szeletét villantja föl ez a kötet: tréfás elbeszéléseket, azon belül élcelődő falucsúfolókat, valamint változatos esendőségeket, csalafintaságokat és vérbő, pajzán, szókimondó, olykor pedig meghökkentő paraszti történeteket. A kötet elsősorban a letűnt paraszti világ mulatságos históriáit, tarka adomáit, derűs tréfáit kedvelő olvasók érdeklődésére tarthat számot.

Ujváry Zoltán - Adomák ​Gömörből
Mintegy ​három és félszáz adomát, tréfás történetet, viccet, megtörtént és kitalált esetet teszek közzé ebben a kötetben. Helyszínen, falusi közösségekben, népi előadóktól gyűjtött anyagomból válogattam ki azokat a példákat, amelyekkel a gömöri magyar folklórnak erről a műfajáról lehetőség szerint minél megfelelőbb, a témakört jellemző áttekintést igyekszem nyújtani. Ebből az anyagból az Európa Könyvkiadó az Alföldi Nyomdával 1986-ban válogatást jelentetett meg Menyecske a kemencében címmel. (A Bevezetés első mondatai)

Jean-Jacques Brousson - Anatole ​France papucsban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas Gereben - Adomák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas Gereben - Dixi ​/ Adomák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók