Ajax-loader

'orosz nyelvtan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


L. Sz. Muravjova - A ​mozgást jelentő igék az oroszban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartman Lászlóné - Horváth Istvánné - Kun László - Orosz ​nyelvtan gyakorlatokkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Suara Róbert - Orosz ​nyelvkönyv haladók számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vujovits Inessza - Dancz Péter - Это ​надо знать
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Orosz_nyelvtani_%c3%b6sszefoglal%c3%b3
2

Ismeretlen szerző - Orosz ​nyelvtani összefoglaló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Botlik Dénesné - Botlik Sándor - Orosz ​alapfokú nyelvkönyv
Ezzel ​a könyvvel az orosz nyelv tanulását most kezdők számára szeretnénk segítséget nyújtani. Természetesen azok számára is jól használható kézikönyvet jelent e mű, akik több évvel ezelőtt még kötelező jelleggel tanulták az orosz nyelvet és tudásukat szeretnék felújítani, felfrissíteni. (A szerzők)

Helen Davies - Kezdők ​orosz nyelvkönyve
A ​világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak.

Ferincz István - Felsőfokú ​továbbtanulásra előkészítő orosz nyelvi segédkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely András - Székely Nyina - Шаг ​за шагом 1
- ​Kezdő nyelvtanulóknak - A hétköznapi élet témái és beszédhelyzetei - Modern, beszélt nyelvi szókincs - Változatos hallott és olvasott szövegértési, írás- és beszédfeladatok - Érettségi és nyelvvizsga típusú gyakorlatok - Magyar nyelvű nyelvtani magyarázatok - Orosz-magyar szószedet - Megoldási kulcs - A hanganyag szövegátirata

Antal Mária - Heller Anna - Pócs Ilona - Hogy ​mondjuk oroszul?
Az ​iskolás módon megtanult idegen nyelvi anyag akkor lesz számunkra igazán hasznos, ha képesek leszünk váratlan helyzetekben is megfelelő idegen nyelvi viselkedésre. Ez a könyv azok számára készült, akik már foglalkoztak a nyelvvel és most a megszerzett tudásukat a mindennapi élet, a napi gyakorlat szempontjából szeretnék tökéletesíteni.

Suara Róbert - Kevés ​szóval oroszul
A ​kötet 20 leckét tartalmaz. Az első 10 lecke súlypontját a nyelvtani alapismeretek teszik ki, a következő 10 tematikus anyagot dolgoz fel. Az egyes leckéket mindig betűrendes szómagyarázat zárja, majd a megjegyzések, tudnivalók, nyelvtani rész követi. A gyakorlatok a szókincs és a nyelvtani anyag alaposabb begyakorlását szolgálják. A képek az első részben jelentésközlő szerepűek, a második részben segítik a képolvasást a monológokat és a párbeszédet. Nagyon jól használható, jó felépítésű tankönyv.

Covers_388167
Orosz ​nyelvtan Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Orosz ​nyelvtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - „Puska” ​helyett... – Orosz nyelvtani segédkönyv tanulóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely András - Székely Nyina - Шаг ​за шагом
Könyvünket ​középiskolásoknak, illetve fiatal felnőtteknek szánjuk, akik egyénileg vagy csoportos formában most kezdenek el oroszul tanulni. A Sag za sagom egykötetes nyelvi alapozó, amely alapfokú nyelvi szintre juttatja el használóit. Fő jellemzői: beszédcentrikus, a mai, élő orosz nyelvet tanítja; élethű nyelvi szituációkat teremt; nagy gondot fordít az írás, olvasás, beszédértés és fordítás gyakoroltatására; sok játékos, cselekedtető feladat található benne; nyelvtani táblázatokat és magyar nyelvű nyelvtani magyarázatokat is tartalmaz; orosz-magyar kifejezésgyűjteményekkel és szószedettel segíti a tanulást; bővelkedik a nyelvi és képi humorban; fényképei ízelítőt nyújtanak napjaink Oroszországának életéből, a könyvhöz tartozó 60 perces hangkazetta külön vásárolható meg.

Д. И. Алексеев - И. Г. Гозман - Г. В. Сахаров - Словарь ​сокрашений русского языка
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kaszab Andor - Szovjet-magyar ​diáklevelezés
Segédkönyv ​az általános és a középiskolai tanulóifjúság számára

Kosaras István - Orosz ​nyelvtan a középiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Miklós - Deák Sándor - Orosz ​társalgás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sz. Havronyina - Beszéljünk ​oroszul!
Beszéljünk ​oroszul! – orosz nyelvkönyv középhaladók számára (Magyar nyelvű tanulók számára) Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. "Russzkij jazik", Moszkva, 1986. Oroszból fordította: Adamik Tamásné

Fenyvesi István - 1000 ​вопросов 1000 ответов - Orosz társalgási gyakorlatok
"A ​kötetet egyaránt ajánlom mind nyelvtanulók, mind a felkészítő tanárok figyelmébe, azoknak, akiknek a közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgára való felkészülés/felkészítés a célja. A könyv felépítése és a témák kiválasztása lehetővé teszi az igény - illetve tudásszintnek megfelelő feldolgozást. A kérdésekre adott válaszokat minden esetben a köznyelvre jellemző könnyed, egyszerű stílusban fogalmaztam meg. Így a könyv nem csupán a nyelvvizsgára felkészülőknek nyújt segítséget a szókincs, valamint a választékosabb kifejezés kiválasztásában, hanem azok számára is hasznos lehet, akik hosszú évek alatt összegyűjtött, de feledésbe merült nyelvtudásukat szeretnék felfrissíteni." (A szerző)

Suara Róbert - Bokor Rezsőné - Felsőfokú ​orosz társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv
A ​mű folytatása a középfokú tankönyvnek. Az I. fejezetben feldolgozott társalgási leckék továbbfejlesztik az állami nyelvvizsgán megkövetelt témák szókincsét, újabb beszédszituációkban mutatják be a mindennapi életben használt kifejezéseket, nyelvi szerkezeteket. Ehhez a fejezethez tartozik a nyelvtani anyag is, amely sokrétű új ismeretekkel segíti elő az orosz nyelv tudatos használatát. Új vonása a nyelvtani anyagnak, hogy túllép az egyszerű mondat keretén, az összetett mondat és az ennél nagyobb nyelvi egységek, valamint a a párbeszéd nyelvtanát tárgyalja tüzetesebben. Az egyes leckékben itt is – mint a középfokú tankönyvben – bőséges beszéd- és nyelvtani gyakorlatok találhatók. ... E könyv ismeretanyagából az I. és II. fejezet az általános nyelvvizsga, a III. és IV. fejezet pedig a külkereskedelmi nyelvvizsga kötelező anyaga.

Ferenczy Gyula - Orosz ​nyelvtan és nyelvhasználat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

9780198702351
2

Ismeretlen szerző - Oxford ​Russian Minidictionary
This ​new edition of the Oxford Russian Minidictionary offers up-to-date coverage of essential day-to-day vocabulary with over 40,000 words and phrases, and 60,000 translations. The new phrasefinder feature provides an instant safety net when you travel, providing super fast access to all the words and expressions you need for everyday situations--shopping, traveling, asking for directions, or finding a place to stay. A brand-new menu-reader section has been added so youknow exactly what you're getting to eat, and the new conversion charts for distance, weights and measures, and clothing and shoe sizes make traveling abroad easier than ever before. Also included is a guide to the characters of the Russian (Cyrillic) alphabet. All of these features are packed into a pocket-sized, durable format with a hard-wearing vinyl cover, making these dictionaries ideal for business people, travellers, and students. The Oxford Russian Minidictionary is your perfect mini-guide to understanding Russian.

A. Akisina - N. Formanovszkaja - Orosz ​nyelvi etikett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Иштван Кошараш - Елизавета Феньвеши-Коняева - Лексический ​минимум русского языка
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Miklós - Beszélgessünk ​oroszul!
Társalgási ​anyag a gimnáziumok I-IV. osztálya számára

Gecső Sándor - Klima László - Orosz ​nyelvkönyv II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sz. Havronyina - A. Sirocsenszkaja - Orosz ​nyelvtani gyakorlókönyv
Az ​Orosz nyelvtani gyakorlókönyv azok számára készült, akik először kezdenek hozzá az orosz nyelv tanulásához. A kézikönyv közel 800 gyakorlatot tartalmaz az orosz nyelvtan legfontosabb, legjellegzetesebb jelenségei köréből.

Dr. Nádor Gabriella - Dr. Orlay Nóra - Orosz ​nyelvkönyv I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Частотный ​словарь русского языка
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Héjjas Endre - Váczy László - 100 ​játék az orosz nyelv oktatásához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bedő Éva - Angol ​- orosz - spanyol
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók