Ajax-loader

'örményország' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Franz Werfel - A ​Musza Dagh negyven napja
Ennek ​a műnek a vázlata 1929 márciusában készült az író damaszkuszi tartózkodása idején. A megcsonkított és kiéheztetett menekültek, a szőnyeggyári munkásgyermekek szívet tépő látványa adta a végső elhatározását, hogy az örmény nép felfoghatatlan sorsát el kell ragadni a mindent elnyelő múlt halotti birodalmából. A könyv megírására 1932 júliusa és 1933 márciusa között került sor. Közben, novemberben a szerző német városokban tett előadó körútja során az első könyv ötödik fejezetét választotta felolvasása tárgyául, mégpedig éppen a jelenlegi formájában, e fejezet az Enver pasa és Johannes Lepsius lelkész beszélgetésén alapszik, melyet a hagyomány megőrzött.

Aida Aznavour-Garvarentz - Öcsike
Charles ​Aznavour mondja nővéréről: "Aida az én emlékezetem." Aida Aznavourian csak 16 hónappal idősebb Charlesnál. Ikrekként nevelődtek. Mint csecsemő, Charles ismételgette az örmény nevet, amit nővére gügyögött neki: "apayiguess" - öcsike - s ő is így hívta nővérét. A legszorosabb bajtársiasság jegyében nőttek fel. Ez a törékeny és gyengéd asszony, aki öccsénél hamarabb volt a music-hall sztárja, minden próbát kiálló bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor a nácizmus idején az ellenálló hálózatával kapcsolatba kerültek. Meggyőző tanúja a kizökkent időknek. Könyve személyiségekben gazdag "saga"-ja egy örmény családnak, középpontban Charles-lal. Henri Verneuil "Mayrig"-ja a gyermeki szeretet nagy tanúságtétele, az Öcsike pedig szívmelengető, felkavaró bizonysága a testvéri szeretetnek. Aida furcsán patetikus, meghatóan gyöngéd, akit a bűbáj, a bátorság és a humor teszi igazi nővé. Kivételes személyiség. Aznavour büszke lehet a nővérére.

Karen Szimonjan - Visszavárunk, ​Natanael!
Luszasen ​kisváros - nemrég még falu volt - a távoli Örményországban. Kedves, meghitt hely, a kézművesek az utcán árulják portékájukat, a szentek nevenapján búcsú van, a templom körül tolong a nép. Ilyenkor jól lehet keresni az otthon öntött illatos viaszgyertyákkal. Tudja ezt Tigran, a regény főhőse, de tudják ellenlábasai, a kalózok is. és még sok mindent tudnak. Többek közt azt, hogy a föld mélye kincseket rejt, s hogy valahol a környéken vannak elásva a hajdani kolostorban őrzött mesés szépségű, értékes könyvek. A regény arról szól, milyen kalandok, megpróbáltatások árán jut el Tigran ezekhez.

Romuald Karas - Az ​Éden felderítése
Az ​Éden, amelynek felderítésére a lengyel hírlapíró vállalkozik: Örményország. Egy régi legenda szerint a bibliai Paradicsom az Aratrát lábánál terült volna el. A Köztársaság polgárai éppúgy számon tartják e hagyományt, mint kultúrájuk, városaik régiségét, vidékük szépségét, fiaik hírességét. Méltán büszkék szülőföldjükre, melyet a Nap országának becéznek. Karos beutazza az örmények világát a térben és az időben, megismertet a régivel és az újjal, találkozik Erebuni (Jereván) ősi oroszlánjával, ellátogat Ecsmiadzinba, az örmény Vatikánba és meglátogatja a főpapot, a "katholikoszt", beszélget parasztokkal és munkásokkal, mérnökkel és régészekkel. Fölkeresi Szárjánt, a nagy örmény festőt, beszél Petroszjannal, a neves sakkművésszel, meginterjúvolja Jeszenyin múzsáját. Aranybányában jár és bazárban, egy szekta falujában és az örmény konyak forrásánál. Megkóstolja a különös örmény étkeket, családi ünnepélyeken vesz részt, történeteket hallgat meg és mesél tovább. Földerítő világjárása nyomán feltárul az örmények színes, gazdag világa és eredeti világlátása.

Ronald Suny - Grúzok, ​örmények, azerbajdzsánok
Poszt-Szovjet ​Füzetek - X. Grúzok, örmények, azerbajdzsánok (Az etnikai konfliktusok története a Kaukázuson túli köztársaságokban). A Szovjet , majd Poszt-Szovjet Füzetek című sorozat darabjait Krausz Tamás és Szvák Gyula szerkesztették. Magyar Ruszisztikai Intézet 1993

Nikolaj Hovhanniszján - Az ​örmény genocídium
A ​könyv célja, hogy a nem-örmény olvasónak röviden bemutassa, mit jelent az Oszmán Birodalomban elkövetett Örmény Genocídium, amit a történelemben a XX. század első genocídiumaként tartanak számon. Kifejtésre kerülnek az előzmények és okok, a politikai és faji-nemzeti mozgatórugók, az Örmény Genocídium, vagy más néven az Armenocídium mechanizmusa és súlyosságának mértéke, valamint az ifjútörökök és bűnös vezetőik felelőssége, akik mindezt kitervelték, és kegyetlenül végrehajtották. A szerző továbbá foglalkozik az Örmény Genocídium elismerésének problémáival a nemzetközi közösségben, illetve a mai Törökországban. A vizuális ismereteket szolgálja az Örmény Tudományos Akadémia Örmény Genocídium Múzeuma által a genocídium 90. évfordulójára készített emlékkiállításának anyaga, archív fotókkal és tablókkal. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület célja, hogy ezen könyvével a magyar társadalom és politikum számára egy több oldalról megvilágított és dokumentált anyagot szolgáltasson a 20. század első nagy népirtásáról, mely méltatlanul elhallgatott mind a mai napig.

Antonia Arslan - Pacsirtavár
Az ​olasz írónő regényének alaptémája az 1915-ös anatóliai örmény népirtás. A szerző azonban nem pusztán erre összpontosít. Családregény, igazi női Odüsszeiával, amelyben a borzalmak realista ábrázolását a remény és az ártatlanság fikciójával ellensúlyozza, a megmenekülést és a túlélést pedig egy kalandregény izgalmas fordulatával tárja elénk.

Narine Abgarjan - Égből ​hullott három alma
Egy ​örmény népmesében három alma esett le az égből, egy annak, aki látta, egy annak, aki elmesélte, egy pedig annak, aki meghallgatta. A regény egy idős pár mágikus szerelmén keresztül mutatja be a 20. századi örmény történelem pusztító évtizedeit. A kis hegyi falu lakói is megszenvedik a népirtás borzalmait, azonban a szerelem, a fájdalom, a bosszú és a megbocsájtás, a barátság és a viszály olyan erős összetartó erőt képez az ott lakók között, hogy azt csak az éhínség képes meggyengíteni. Narine Abgarjan művével 2016-ban elnyerte a rangos Jasznaja Poljana irodalmi díjat.

А. Михайлов - Мартирос ​Сергеевич Сарьян
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zárug Zita - Harkányi Árpád - Nászút ​a világ körül, mert csak egyszer élünk
Ez ​az elektronikus könyv a www.360fokbringa.hu bejegyzéseinek egy kivonata Budapesttől Bangladesig. Ezek a fejezetek eredetileg egy kommentelhető online felületre, egy blogra íródtak, ezért stílusuk és nyelvezetük is ilyen. A szöveget legtöbbször senki sem lektorálta, ahogy olyan is volt, hogy még átolvasni sem sikerült publikálás előtt. Ezen azóta sem változtattunk, hiszen ez a könyv önkéntes alapon jött létre, se a blogolás, se a blog ekönyvé szerkesztése nem pénzkereseti céllal történt, ezért kérünk, olvasásakor nézd el nekünk az olyan stílusbeli elemeket és hibákat, amelyeket amúgy egy könyvtől nem várnál el. Az elektronikus könyv változatot azért készítettük el, hogy így még szélesebb körben olvasható élménnyé váljon az a rengeteg történet, kaland és élmény, amely velünk az út során történt. Erről szól a blog és erről szól most ez az ekönyv is, vidd magaddal, olvasd buszon, metrón, villamoson, tedd zsebre és másold át, oszd meg a barátaiddal bátran, azért van!

Gink Károly - Gombos Károly - Örményország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Politikai ​krízisek Európa peremén
Magyarországon ​egyedülálló kötetet tart kezében az olvasó: Történészek, politológusok, szociológusok és kultúrantropológusok mutatják be az európai földrész legfontosabb krízis- és konfliktushelyzeteit a Balkán, az Ibériai félsziget, a Kaukázus, Ukrajna és Transznisztria, valamint az Egyesült Királyság területéről.

Chorenei Mózes - Nagy-Örményország ​története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovách László - Országokon ​át - újra vasúttal
A ​könyv 9 ország (többek közt Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország, Hegyi Karabah Köztársaság, Ukrajna) városairól, látnivalóiról, nevezetességeiről, közlekedéséről ad sok színes képet és információt. Utazunk benne normál-, széles- és keskenynyomközű vasúton, metrón, villamoson, siklón,...

Dominique Auzias - Jean-Paul Labourdette - Arménie
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Annie Mahé - Jean Pierre Mahé - L'Arménie ​à l'épreuve des siècles
Entre ​mer Noire et mer Caspienne, Caucase et Mésopotamie, le haut plateau arménien, dominé par le mont Ararat où se serait échouée l'arche de Noé, vit éclore l'une des plus importantes civilisations du Moyen-Orient. À la fin du VIe siècle avant J.-C., les Arméniens y fondent un puissant royaume qui devient, en 301, le premier État officiellement chrétien. Située au carrefour des grands Empires perse, romain, byzantin, puis arabe, mongol, ottoman et russe, cette terre a toujours été âprement disputée. Les brèves périodes d'indépendance de l'Arménie, entrecoupées de siècles de sujétion et d'occupation, lui ont toutefois permis de forger les armes d'une forte identité culturelle : une foi inébranlable, une écriture et une littérature exaltant la conscience nationale. Victime en 1915 du premier génocide du XXe siècle, le peuple arménien a su préserver, tant dans la mère-patrie qu'en diaspora, cette culture millénaire dont Annie et Jean-Pierre Mahé retracent avec une brillante érudition les grands jalons.

Flesch István - Örmények, ​törökök, kurdok
A ​világ 2015. április 24-én emlékezik meg arról, hogy az Oszmán Birodalomban száz évvel azelőtt kezdődött meg az örmény lakosság szörnyűséges golgotajárása. Ez a könyv részleteiben is felidézi annak a történetnek a kezdetét, majd lefolyását, amely addig példátlan volt a modern Európa történelmében: nagyrészt szinte teljesen megsemmisült és maradványaiban szétszóródott Anatólia legősibb kultúrájú keresztény kisebbsége, amelynek tagjait nem sokkal korábban a konstantinápolyi szultánok kegyesen még leghűségesebb alattvalóikként részesítették legmagasabb dicséretben. Flesch István könyve feltárja az örmény emlékezetben "nagy tragédia" vagy "katasztrófa" néven megőrzött megrendítő emberpusztulás előzményeit, történelmi-társadalmi rugóit. Bemutatja továbbá azoknak az éles nemzetközi és törökországi vitáknak az alakulását is, amelyek az akkori események értelmezése, megnevezése és minősítése körül mindmáig zajlanak, s amelyek nemcsak tudósokat, történészeket és turkológusokat állítanak szembe egymással, hanem nemritkán az ankarai kormányt és törvényhozást más országok, főleg Nyugat-Európa parlamentjeivel is. A szerző mindenekelőtt azt vizsgálja, hogy az európai uniós tagjelölt Törökországban főként a civil társadalomnak sikerül-e megrendítenie a törökországi "örmény tabut", vagyis áttörni az évtizedekig egyoldalú hivatalos értelmezés vagy elhallgatás 1915 köré emelt és sokáig mozdíthatatlannak tetsző falát. A kérdésre igennel válaszol. Sőt, török és nyugati források, valamint személyes tapasztalatai alapján állítja, hogy a maholnap nyolcvanmilliós lélekszámú országot megszakítás nélkül tíz esztendeje vezető új szellemű és iszlám gyökerű államvezetés, a konzervatív demokraták kormányzata elkötelezettje Európának, az örmény és a kurd kérdésben pedig belátóbb közvetlen elődeinél. Törökországban soha nem látott lendületet vett a "történelmi múltfeltárás": lehetővé vált, hogy kutatók kendőzetlenül napvilágra hozzák a kisebbségeket ért súlyos sérelmek és véres megtorlások tényeit, eddig ismeretlen, kézzelfogható szomorú bizonyítékait. Flesch István könyve révén a magyar olvasóközönség az eddiginél részletesebben tájékozódhat Törökország belső társadalmi mozgásáról és izgalmasan változó jelenéről.

Bujna Zoltán - A ​biciklis dervis
A ​könyv egy rendkívüli teljesítményt hozó kerékpáros expedíciónak köszönhetően született meg. Napjainkban számos kalandtúra és expeditív jellegű vállalkozás indul a világ számos pontjára. A Vámbéry túrakerékpáros expedíció mégis túlmutat ezeken a vállalkozásokon. Bujna Zoltán - a 11258 kilométeres, egyszemélyes expedíció résztvevője – zarándokútjával a híres magyar utazó, Vámbéry Ármin emlékének szeretett volna emléket állítani. Elhatározta, hogy Vámbéry útját két keréken járja végig Irán fővárosáig, Teheránig. A könyv írója nyolc országot járt végig, bemutatva ezen országok jelenlegi helyzetét, történelmi, geográfiai és vallásai jellemzőit. Az olvasó végig izgulhatja Bujnával az expedíció alatti számtalan váratlan és veszélyes helyzetet. Ami pedig kortól független olvasmánnyá teszi ezt a művet, az a felismerés, amelyet Bujna csak az expedíció végére él meg: „az igazi boldogságot nem a cél jelenti, hanem az út, amelyen azt elérjük”. Létezhet-e jobb üzenet a mának, a célját kereső fiatalságnak? A262 oldalas könyvben 200 fotó és jó néhány térképvázlat segíti a kedves olvasót, hogy lelki utazása közben még közelebb kerüljön a varázslatos keleti kultúrához.

Ismeretlen szerző - Az ​ifjútörökök és az örmény genocídium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Zoltán György - Gondos Béla - Ani, ​az ősi örmény főváros és magyar vonatkozásai
Ani, ​amely a X-XI. században az örmény főváros volt, jelenleg Törökországban, közvetlenül az örmény határnál fekvő káprázatos romváros, ahol megdöbbentő épségben maradtak meg az 1700 éves örmény kereszténység 1000 környékén épített szépséges templomai. Ezeket a kincseket igen gazdag fotóanyaggal ismertetjük, azonban magyar szempontból az is különlegesség, hogy Ani építészete és részben díszítőművészete megdöbbentő hasonlóságot mutat a korai romanika egyes jellegzetes magyar emlékeivel, amelyekről könyvünkben – az analógiák bemutatására különös hangsúlyt fektetve – szintén sok-sok fotó látható.

Joó András - Gránátalma ​földje Örményország
"Pár ​órás autóút alatt az ember mintha több és érzékelhetően különböző országban járna, ahol az utazás során követik egymást a műemlékek, várak, kolostorok, templomok, zarándokhelyek, történelmi városok (és még történelmibb barlangvárosok), ahogy a tavak, erdők, sivatagi tájak, hegyek, gleccserek, hőforrások és a pompás kiránduló vagy hegymászó...

Kollekciók