Ajax-loader

'élővilág' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Réthy Zsigmond - Körösök ​vidéke
Fehér-Körös ​mellett végtelen füzesek, Szép mocsári tölgyek a parton díszlenek. Kanyarog a folyó, szétterül sok ága, Végül belefullad szittyós pocsolyába. Béka és madárhad versenyez benne, Mikor melyiknek van énekelni kedve. A folyó főága néhol, mint a patkó Behajlik; itt terem a harcsa s a compó. Másutt egyenesen fut, mint egy paripa, S roppant erővel a vízimalmot hajtja. Bálint Tibor: Véggyulavár ostroma 1566

Jiří Felix - Öt ​kontinens állatai - Európa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Attenborough - Egy ​ifjú természettudós történetei
1954-ben ​az ifjú David Attenborough-nak káprázatos alkalmat kínált az élet: világ körüli útra indulhatott, hogy ritka és különleges állatokat gyűjtsön a Londoni Állatkert számára, és minderről filmeket készítsen - a BBC új, Állatkerti gyűjtőutak című sorozatát. Ez a könyv három ilyen utazás története. Társaival a helybeli őslakosokkal együtt kutatott az akkori Brit Guyanában óriáshangyászok, Indonéziában komodói sárkányok és Paraguayban tatuk után. Volt dolguk pirájákkal, dühös kúszósülökkel és szökésre mindig kész pekarikkal. Megküzdöttek a komisz terepviszonyokkal, a kiszámíthatatlan folyókkal, hogy megörökíthessék e távoli vidékek hihetetlen szépségeit és mesésen változatos élővilágát. Módszereik ma már idejétmúltnak tűnnek, de az állatok, növények, helybeli emberek és a környezet iránti csodálatuk és tiszteletük még mindig példamutató. A szerzőre oly jellemző szellemességgel és bájjal megírt történetek nemcsak az emlékezetes kalandokról szólnak, hanem arról az emberről is, aki rajongó szeretetet ébresztett bennünk a természet iránt, és lelkesedése azóta is töretlen. Sir David Attenborough (1926) angol természettudós és dokumentumfilmes. Immár hét évtizede van a pályán. Természettudományokat tanult Cambridge-ben, majd rövid kiadói kitérő után a BBC-nél helyezkedett el. Zoo Quest című, legendássá vált televíziós sorozatában átfogó szemlélettel és sokféle értelmezéssel mutatta be nézőinek a Föld élővilágát. Legutóbbi alkotása, a Planet Earth II minden idők legnézettebb természettudományos dokumentumfilm-sorozata. Az Egy ifjú természettudós történetei első kiadása magyarul Titokzatos állatok nyomában címmel 1993-ban jelent meg. A némileg átdolgozott jelenlegi kiadás teljesen új fordítás, a szerző új előszavával és frissített képanyaggal.

821995_5
elérhető
12

Fekete István - Tüskevár
Vár ​volt állítólag valamikor, de akkor még sziget is. Akkor még odáig ért a Balaton, de a patakok telehordták iszappal a nagy öblöt; bizonyos, hogy Tüskevár körül most már sekély a víz és nádas az egész. Az ifjúsági irodalomban klasszikussá lett regény felejthetetlenül ábrázolja Tutajos és Bütyök, azaz Ladó Gyula Lajos és Pondoray Béla nyári vakációját a Balaton víziparadicsomában. Ez a nyár sok mindenre megtanítja, kiműveli, útbaigazítja őket és az olvasóval együtt fedezik fel a természetes életmód emberformáló, de néha kegyetlen törvényeit. El lehet mesélni egy nyarat, de egészen sehogy sem lehet elmondani - vallja a szerző; az idő múlhat, a szépség és jóság, a szeretet és az igazság azonban nem múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság... amint a Tüskevár is örök olvasmány marad minden korosztály számára.

Fekete István - Téli ​berek
Fekete ​István Tüskevárának olvasói bizonyára emlékeznek még Tutajos és Bütyök - becsületes nevükön Ladó Gyula Lajos és Pondoray Béla hetedik osztályos tanulók - vakációjának történetére. István bácsi, az állami gazdaság agronómusa szeretné szívóssá edzeni elkényeztetett unokaöccsét, ezért Matula Gergelyt bízza meg a fiúk nevelésével. A berekbeli élet lefarag minden nagyzolást és nyegleséget a két pesti kamaszról, és Tutajos, elbúcsúzva a nyártól, Matula véleménye szerint is "felsőbb osztályba léphet". Ez a felsőbb osztály a "téli berek", amely teljes szépségében tárul fel Matula két védence előtt. A szabadjára engedett fiúk önként vállalt fegyelemmel kerülik ki a vadász-halász élet buktatóit, s mire véget ér a vakáció, Matula két egész ember, két komoly fiatal férfi kezét szorítja meg búcsúzóul.

Herczegh Éva - Vojnits András - Időjós ​élővilág
Egyszer ​volt, hol nem volt, amikor még a Meteorológiai Intézet sem volt, élt az erdőben egy ősöreg mackó. Ez a mackó, mint jól nevelt medvéhez illett, minden télen álomba merült. A tavasz beköszöntése előtt mindig kikukkantott barlangjából, milyen idő van odakint. Ha csikorgó hideg fogadta, akkor kinn maradt, hisz a tél már nem tartott soká; ha viszont kellemes, napsütéses idő volt odakint, gyorsan visszabújt a vackába, mert tudta, hogy a tél még visszatér... ___ Lehet, hogy e mese minden alapot nélkülöz, de lehet, hogy nem. Talán jó időjósok az élőlények, talán nem. Nem e kérdések eldöntése volt a célunk a mű kiadásával, hanem színes, szórakoztató, de emellett azért a téveszméket eloszlató olvasmányt kívántunk átnyújtani Olvasóinknak. Ezért megtalálhatók a kötetben a régi paraszti hiedelmek éppúgy, mint az állatok földrengés-előrejelzésével kapcsolatos tudományos vizsgálatok. Sőt még az asztrológia iránt érdeklődők is találhatnak benne néhány csemegét. A könyv végén levő összefoglalás a "gyors időjóslást" könnyíti meg. Az egyes jóslatok beválásáért nem kezeskedünk, de ezt más jósok sem teszik...

Ismeretlen szerző - Tengeri ​és szárazföldi madarak
A ​szakértők által írt, gondosan illusztrált, könnyen forgatható Spotter's Guide a természetbarátok nélkülözhetetlen zsebkönyve. A részletes leírások segítségével több mint 100 tengeri és szárazföldi madárfajt azonosíthatsz be. Az internetlinkek segítségével további izgalmas felfedezéseket tehetsz.

Jékely Endre - A ​vizek óriásai
Napjainkban ​van születőben a modern tengerkutatás. Ennek látványosabb részét, a mélytengeri merüléseket és a tengeri állatok életének, viselkedésének vizsgálódását - a televízió jóvoltából - a nagyközönség feszült érdeklődése kíséri. Érthető hát, ha a tengerről szóló könyveket napok - hetek alatt elkapkodják. Az "élet bölcsőjének" a varázsát a különleges állatvilág adja. Megközelítőleg kétszázezer állatfaj és a tengerekben, amelyeknek a többsége alsóbbrendű, mégis az uralkodó csoport a gerincesek, mindenekelőtt a halak és az emlősök. Bár a szárazföldön is élnek hatalmas termetű állatok, de az óriások igazi világa a tengerek és a nagy folyók. Óriásai szinte minden állatcsoportnak vannak, még az egysejtűeknek is. Könyvünk azonban olyan állatokról szól, amelyek a történelem folyamán szorosabb kapcsolatba kerültek az emberrel, rá nézve veszélyesnek bizonyultak, vagy éppen az ember fenyegeti kipusztítással őket. Ide sorolhatjuk az óriáskalmárokat, egyes polipfajokat, cápákat, rájákat, barrakuda- és murénafajokat, a tengeri hüllők közül az óriásteknősöket, az emlősök közül a jegesmedvét, a fókákat és delfineket, a békés természetű tengeri teheneket, és a minden idők legnagyobb állatait magukba foglaló bálnákat, illetőleg a folyami óriások közül az anakonda kígyókat és a krokodilusféléket, valamint a vízilovakat. Könyvünk vadászok, tengeri halászok és horgászok, tengerkutatók, biológusok és más szakemberek írásaiból készült válogatás és fordítás. Úgy igyekszik bemutatni az egyes állatcsoportokat, hogy az olvasó megismerje életüket, viselkedési szokásaikat, a zsákmányszerzésüket vagy menekülésüket, és az emberrel folytatott küzdelmüket, amely - sajnos - többségüknek veszedelmes megfogyatkozásához, egyeseknek pedig a teljes kiirtásához vezetett. Az egyes történetek rendkívül érdekes, izgalmas olvasmányok, s a vizek világának legrejtettebb titkaiba avatják be az olvasót.

Barry Ambrose - Kerti ​virágok
A ​szakértők által írt, gondosan illusztrált és könnyen használható zsebkönyv elengedhetetlen társa mindenkinek, aki szereti a természetet. A részletes leírások több mint 100 kerti virág beazonosítását segítik elő.

V%c3%b6r%c3%b6s_k%c3%b6nyv
Vörös ​könyv Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Vörös ​könyv
Az ​élővilág pusztulásáról szinte naponta hallunk vagy olvasunk a TV-ben, rádióban, újságokban. Szakértők a világ sok országában készítettek már katalógusokat a kipusztult vagy ennek veszélyébe került növény- és állatfajokról. Ezeket a könyveket mindenütt vörös könyveknek nevezik, hiszen a piros a veszély, a figyelmeztetés, de egyben az élet színe is. Figyelmeztetés arra, hogy az emberrel legtöbbször egyidős, az evolúció során és ma is természeti környezetünknek fontos részeit jelentő növények és állatok pusztulása jelzés számunkra: mi is veszélybe kerülünk. Megőrzésük fontos feladatunk, és a vörös könyvek ennek lehetőségeire, módjaira is útmutatást adnak. Kötetünk, az első magyar vörös könyv, több szakértő sokévi munkája. Leltározást kellett végezni, fel kellett mérni a hazai flóra és fauna helyzetét. E munka óriási. A kb. 14000 növény- és 32000 állatfajnak csak egy részére, az ún. magasabbrendű csoportjaira terjedhetett ki, nem számítva a még teljesen ismeretlen fajokat. E kötet 110 gerinces (emlős, madár, hüllő, kétéltű, hal), 290 gerinctelen (csiga, rák, rovar) állatról és 730 növényről tájékoztat, nagy részüket képekben is bemutatva. Ismerteti elterjedésüket, veszélyeztetettségük fokát és azt is, mit kell tennünk megmentésükre.

Mészáros László - Ars ​Naturae - Magyarország védett tájai, élővilága
Az ​ember figyelme mindinkább a természetes környezet megóvása és természeti értékeinek fokozott védelme felé fordul. De tudjuk-e, mit kell megvédeni hazánkban? A könyv szerzője évtizedes alkotómunkával csokorba gyűjtötte hazánk kiemelkedő természeti értékeit és azzal az ajánlással nyújtja át az olvasónak, hogy minél többen ismerjék, szeressék és védjék meg ezeket a kincseinket. A könyv élőhelyenként csoportosítva - a föld és annak mélye, vizek, nádasok, puszták és rétek, az erdő - mutatja be legszebb tájainkat, a legritkább és a legjellemzőbb növény- és állatfajainkat. A természetfotók színvonala messze meghaladja az egyszerű dokumentálást, hisz a szerző e felvételeivel több mint harminc nemzetközi és hazai fotópályázaton nyert díjat és a szomszédos Ausztriában, Csehszlovákiában, de Bulgáriában és Svédországban is volt már kiállítása. A képanyag a fotóművész és a természet bensőséges kapcsolatáról vall, így a könyv méltán kapta a természet művészete - az Ars naturae - címet. Ebben a témakörben még nem jelent meg hasonló tartalmú és színvonalú könyv, ezért nem hiányozhat egyetlen, a természetet szerető ember könyvespolcáról sem.

Covers_90969
elérhető
3

Ismeretlen szerző - Biológiai ​értelmező szótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wilfried Carstens - Pascale Védére d'Auria - Képes ​állatkönyvem
Ez ​a sok szép rajzokkal készült könyv érthető módon mutatja be a gyerekeknek a különböző környezetben élő állatokat.

Kovács Zsolt - Farkasok ​a Kárpát-medencében
A ​farkas természetének, környezethez való viszonyának és hazai állományának bemutatása csak egy része a könyvnek. Megpróbáltam leírni az egyszerű nép és a farkas viszonyát is, ismertetni, hogyan váltak be az egyes vadászati módszerek, milyen furfangos csapdákat eszelt ki vagy vett át külföldről a jobbágyság, a parasztság. Írok azokról a vadászati módszerekről, amelyekkel évszázadokon át pusztították és sajnos pusztítják ezt a nemes ragadozót. Igyekeztem bemutatni, honnan is származik a farkasgyűlölet, miért lett ez a vad a gonoszság, mohóság és szexuális étvágy megtestesítője. Elkalandozom egy kicsit az elmúlt évezredekben, évszázadokban, hogy végül leírhassam, miképp tudott és tud együtt élni a világ egyik legpompásabb, félreismert ragadozója és a Föld vélt ura, a Homo sapiens.

Kittenberger Kálmán - Afrikai ​vadászkönyv
Kittenberger ​Kálmán 1881-ben született Léván. Tanítóképzőt végzett, majd a hétfalusi csángó községek egyikében, Tatrangon volt néptanító. Természettudományos vonzódása keltette föl az érdeklődését Afrika élővilága iránt. 1902-ben a Nemzeti Múzeum megbízásából afrikai gyűjtőútra indult. Kisebb-nagyobb megszakításokkal éveket töltött el a "fekete kontinensen" - az első világháborúban az őserdő közepén nyilvánították hadifogolynak, majd Indiába internálták. A kontinens keleti és közép-keleti vidékeit járta be gyűjtőútján, melyekről szakfolyóiratokban és népszerű, olvasmányos vadásztörténeteiben számolt be. (Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában 1927; A megváltozott Afrika 1930). Népszerűsége az elmúlt évtizedekben sem csökkent, könyvei az olvasói igényeknek megfelelően újabb és újabb kiadásokat érnek meg. A jeles Afrika-kutató 1958-ban halt meg, Nagymaroson. Kittenberger Kálmán a régi Afrika szerelmese, az általunk Afrika vadászkönyv címen kiadott A megváltozott Afrika lapjain az átalakulóban levő földrész életéről ír. 1928-29-es ugandai és belga kongói útján Afrika gyors ütemű civilizálódására figyelt föl: megjelennek az autós vadászok, akik rekordidő alatt rekordzsákmányt ejtenek el; a bennszülöttek még élő törzsi szokásai fejlett munkásöntudattal elegyednek. A varázslatokban hívő, babonás, totemállatot tisztelő - egyébként mohamedán vagy keresztény - négerek olykor már sztrájkolnak is a több fizetség reményében. Kittenberger részletesen ír az őslakók kunyhóiról, "ruházatáról", hiedelemvilágáról, vadásztudományáról, nem kevés humorral fűszerezve megfigyeléseit. A vadon élővilága is megváltozott, egyik-másik fajtát csak a gondos vadvédelem óvta meg a kipusztulástól, másoknak a szokásai változtak meg. A gyakran vadászott elefántok például sokkal támadóbbak lettek, s Kittenbergernek nem egy kellemetlen találkozása volt a feldühödött agyarasokkal. Sikeres és sikertelen elefántvadászatok, kockázatos rinocéroszkaland, bivalyvadászat, óriásdisznó-űzés izgalmakban bővelkedő leírása mellett megismerkedhetünk az őserdei élet minden kellemetlenségével. Az irtószereknek fittyet hányó moszkitók, az óriáspatkányok és az óriáskígyók nemcsak kellemetlen, veszedelmes szomszédság is. S ki gondolná, hogy vadonban járni néha annyit tesz, mint hónaljig süppedni az elefántnyomban, s hogy a rosszkedvű víziló nemcsak felborítja a fatörzsből vájt csónakot, de ketté is roppantja a vízbe pottyant utast?! Az őserdő veszélyeiről és szépségeiről öreg afrikánusként vall Kittenberger e rendkívül szórakoztató, olvasmányos könyvében.

Ismeretlen szerző - Fedezd ​fel a világot! - Az élő bolygó
A ​sorozat negyedik kötete a Föld élővilágának bámulatosan összetett, kifinomult rendszerét mutatja be, példák segítségével ismertetve a természet alapvető törvényeit. Elkalauzolja az olvasót a zord sarkvidékekre, ahol az élet a számára olyannyira előnytelen közegben is utat tör magának, és képes gondoskodni saját fennmaradásáról. Az állatadattár áttekinthető formában tartalmazza a fajok rendszertanát és az adott faj legfőbb jellemzőit, ily módon adva teljes képet a bolygónkat benépesítő élővilág egészéről.

Martyn Bramwell - Steve Parker - Kis ​növényevők
Minden ​egyes kötet az állatok egy-egy nagyobb csoportjával foglalkozik átfogóan: bemutatja élőhelyüket, termetüket, színezetüket, táplálkozási szokásaikat, szaporodásukat, viselkedésbeli sajátosságaikat, nem feledkezik meg az ökológiai és természetvédelmi kérdésekről sem.

Kiss Bitay Éva - Tarkabarka ​élővilág
A ​természet olyan, mint a legizgalmasabb kalandregény: valahol mindig történik valami érdekes esemény. Ez a "nagy könyv" sokak számára talán örökre zárva marad, azok előtt azonban, akik jólnevelt vendéghez illően úgy róják erdő-mező ösvényeit, hogy azzal ne zavarják a "háziak" tevés-vevését, hirtelen felnyílik a "nagy könyv", bepillantást engedve a természet műhelyének ezer meg ezer apró titkába. Akinek megadatott ez a kiváltság, abban nagy-nagy alázat ébred a Teremtő iránt, aki mindezt a sok csodát létrehozta, s szívébe beleköltözik az, amire a mai rohanó világban az embereknek a legnagyobb szüksége van: a tiszta öröm és béke.

Ismeretlen szerző - Kérdezz! ​Felelek! - Élővilág
Szórakoztató ​és hasznos könyvecskét tart kezében a kedves olvasó. Az új sorozat minden darabja 300 kérdést és 300 választ tartalmaz különböző témakörökből.

Emma Speare - Leslie Colvin - Az ​élővilág kisenciklopédiája
Pótolhatatlan ​útitárs minden fiatalnak, aki most kezdi földeríteni az élők birodalmát. Elsősorban az általános iskolák felső tagozatos diákjainak ajánlott: tartsák kezük ügyében, valahányszor leülnek biológiát tanulni, mert sok száz színes illusztrációja, egyszerű magyarázatai megkönnyítik és élvezetesebbé teszik számukra a tanulást.

Ismeretlen szerző - Fedezd ​fel a világot! – Afrika és Ausztrália élővilága
Afrika ​geológiai és éghajlati szempontból egyaránt változatos kontinens. Sivatagos területek, trópusi erdők, szavannák, mocsarak és hegyvidékek váltakoznak. Ausztrália és Óceánia állat- és növényvilágának megjelenítése során az álmos koalák és a színpompás madarak mellett a veszélyben lévő korallzátonyokon élő halak és hüllők is felvonulnak a könyvben.

Csányi Vilmos - Hogyan ​vadásznak az állatok?
˝Sokan ​azt gondolják, hogy a vadászat csak afféle úri kedvtelés, és ami az embert illeti, ez manapság így is van. Az állatok azonban életük és fajuk fenntartása érdekében foglalkoznak ezzel az izgalmas ˝sporttal˝. Minden állatnak szüksége van valamiféle táplálékra. Abból fedezi a test felépítéséhez szükséges anyagot és energiát, de energiára van szüksége ahhoz is, hogy mindennapi tevékenységét elvégezze, pl. vadásszon. A bioszféra ˝komponenseinek˝ a különböző élőlényeknek egymáshoz való viszonyát döntő módon az szabja meg, hogy milyen módon nyerik a testük felépítéséhez, életük fenntartásához szükséges energiát...˝

Vásárhelyi Tamás - Veres László - Folyók, ​tavak élővilága
Az ​élet vízben keletkezett, a legősibb élőlények vízben éltek, és sok mai élőlény is vízben kezdi életét, és csak később jön esetleg ki a levegőre. (Te magad is életed első kilenc hónapját magzatvízben töltötted - de hát ez egy másik történet!) Víz nélkül nem lehetséges élet. Élőlények nélkül viszont nemigen tudnánk elképzelni egy természetes vizet, patakot, folyót, tavat. Persze, hiszen olyan sok szép és szórakoztató növényt, állatot láttál nyaralásaid, kirándulásaid, búvárkodásaid során a vízben, vízparton avagy a víz tetején. Ezek külalakja, szervezete, szokásai alkalmazkodtak a vízi életmódhoz, életük csak a szárazföldön általában elképzelhetetlen.

Ewa Miedzinska - Lolka ​és Bolka állatatlasza
Különleges ​utazás a népszerű képregény két hősével: a világ legfontosabb természetes élőhelyei; több mint 150 fénykép és rajzos illusztráció a különféle állatfajokról; tények és érdekességek.

Holdas Sándor - Fészkek, ​odúk, bölcsők
"Küzd, ​mint az anyafarkas" - mondja a szólásmondás, de azt is hallhattátok: "az egy igazi kakukkfióka". S igaz-e, hogy vannak krokodilkönnyek a tojásrakó krokodilanya szemén, s majomszeretettel szereti-e kölykét minden majomféle? Dajkálják-e kicsinyeiket a vizek hideg vérű halai vagy a kétéltű békák s a ridegnek tartott hüllők? Mely állatoknak jut születésükkor meleg, puha fészek vagy éppen várpalota? S melyeknek csupasz kőrakás a bölcsőjük? Erről szól ez a kis könyvecske, melyet Szecskó Péter rajzai illusztrálnak.

Dönsz Judit - Mit ​kell tudni a dinókról?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Guinness_rekordok_konyve_1995_large
1

Ismeretlen szerző - Guinness ​Rekordok könyve 1995
Kérdezzen ​valami elképzelhetetlent, és feleljen rá az új, 1995-ös Guinness Rekordok könyvéből! A Guinness évkönyvek szerte a világon folyamatosan jegyzik az emberi tudás, tudomány, játék és sport legújabb és legkiemelkedőbb eredményeit. Az új csúcsok új tudást is jelentenek. 1955 óta fiatalok nemzedékei ismerkednek meg a Rekordok Könyvének évről évre megújuló kötetéből az eredmények, a versenyek, a kihívások világával. A tudomány világa, a felfedezések titkai éppúgy megismerhetők belőle, mint az emberi természet, játékosság, fantázia és kitartás. A mindig megújuló Guinness Rekordok Könyve szóakoztatva tanít - tanítva szórakoztat!

Covers_89987
Állatok Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Állatok
Micimackó ​és barátai segítségével a gyerekek megismerik a válaszokat olyan kérdésekre, mint például: Hogyan lélegeznek a halak? Miért van néhány állatnak szőre? Minden pók sző hálót? Minden egyes fejezeten belül különböző állatfajok változatos képviselőit ismerhetik meg, és megtanulhatják, hogyan nőnek fel az egyes állatok, mit esznek, hol és hogyan élnek. Fő témakörök: - Emlősök - Madarak - Hüllők - Tengeri állatok - Rovarok

Papp József - A ​budai Sashegy élővilága
A ​dolomit hegyek kiváló őrzői a letűnt ősi világ korunkig fennmaradt növény- és állatfajainak. Ezek egyik legértékesebb pontja a budai SASHEGY, melynek 30 hektárnyi felső részét a természeti értékek fenntartása, megőrzése végett nyilvánította védetté 1957-ben az Országos Természetvédelmi Hivatal. Számos hazai, s jó néhány külföldi kutató tette vizsgálat tárgyává az itt tanulmányozható együttest, s a mellékelt bibliográfia tanúsága szerint több, mint két és félszáz cikkben, értekezésben számolt be eredményeiről. E cikkek adatai csak kellő kritikával értékelhetők ki, mert vannak köztük egy évszázadnál korábban írottak, s ezek az akkor kultúrhatásoktól kevéssé zavart egész hegy területére vonatkoznak, míg a közelmúltból származók a mai, védett felső terület adatait ismertetik csupán. E cikkek között néhány olyat is találhatunk, amelyik közvetlenül nem a hegy élővilágával foglalkozik, mégis ide soroltuk, mert a Sashegy geológiai adottságait ismerteti, vagy a hegy elnevezésével foglalkozik. A latin nevek után szögletes zárójelbe tett második latin név az annak idején használatos nevet jelöli. Az állatok felsorolásában, ahol az áttekinthetőség megkívánja, a családok szerinti felosztást választottuk. A hosszú adatsor összegyűjtéséhez segítséget nyújtottak: Ambrus Béla, Boros Ádám, Horánszky András, Keve András, Kováts Lajos, Loksa Imre, Pénzes Antal, Soó Rezső, Tóth Sándor, Újhelyi Lívia, Vajda László és sok más szaktárs, illesse őket köszönet e helyről is.

Ismeretlen szerző - A ​világmindenség / Az élő világ / Az egészséges ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Emil Topercer - Búvárportyák
Emil ​Topercer könyvét leginkább élménybeszámolónak nevezhetnénk. A fiatal szerző lelkes amatőr könnyűbúvár, aki néhány társával együtt "végigportyázta" azokat a tengereket, melyek olvasóink zöme számára elérhetők, hiszen mind Csehszlovákiából, mind a Magyar Népköztársaságból évről évre tízezerszámra utaznak üdülök az Adriai-. A Balti- és a Fekete-tengerhez. Ennek a három tengernek az élővilágát ismerteti szerzőnk, színesen, érdekesen előadva mit lát a könnyűbúvár a sekély part menti vizekben, mit tapasztal, milyen állatokat és növényeket talál a mélyebb vizekben, ameddig a könnyűbúvár egyáltalán lemerészkedhet. A könyvből azt is megtudjuk, miből áll a könnyűbúvár felszerelése, miképpen lehet a víz alatt fényképezni, és hogyan rendezhet be az ember otthon tengeri akváriumot. A szerző több mint százötven tengeri állatfajról szól, s ezek nagy részét színes és fekete-fehér fényképeken be is mutatja.

Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István - Távoli ​tájak élővilága - Az élőlények rendszere
Ez ​a tankönyv a BIOTÉKA-sorozat első kötete. Bemutatja a Föld természetes élővilágát és megismertet az élőlények rendszerezésének alapjaival. Az érdekes, olvasmányos szöveg mellé sok színes fotó és magyarázó rajz tartozik.

Kollekciók