Ajax-loader

'templom' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Németh Zsolt - A ​Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai II.
A ​Dunántúl és a Csallóköz legkülönlegesebb alaprajzi és építészeti sajátosságokat mutató, ősi templomai után a könyvsorozat második kötetében Németh Zsolt a Felvidék nyugati részének kilenc templomával foglalkozik, amelyhez tizedikként egy dunántúli csatlakozik. A szerző, aki a fizika tudomány kandidátusa friss szemmel tekint ezekre az épületekre, és vesz észre rajtuk olyan jellegzetességeket, amelyek korábbi vizsgálói figyelmét elkerülték. A kiválasztott épületek tárgyalását a VI-XI. század kárpát-medencei történetének áttekintése vezeti be, amely túlnyúlik a bölcsészettudományok kínálta látóhatáron és az ismert régészeti leletek alapján élesen rámutat a fennálló történelmi kép súlyos fogyatékosságaira és ellentmondásaira. Külön fejezet foglalkozik a templomok szakralitásának kérdéskörével és azzal, hogy építőik világszemlélete miként tükröződik a kialakított formákban. Németh Zsolt a tőle megszokott világos, közérthető stílusban sorakoztatja fel érveit. A könyv olyan, többnyire csak szakmai körökben ismert templomokat von reflektorfénybe, amelyek, bár a határainkon kívül állnak jelenleg, a magyar kulturális örökség elválaszthatatlan részei.

Ismeretlen szerző - Templomok ​a történelmi Magyarországról
Az ​Államalapítás emlékét felidézve 2000-ben ünnepeljük történelmünk ezer éves évfordulóját. Olyan pillanat ez, amikor nemzetünknek vissza kell tekintenie Európában betöltött helyének tíz évszázadára. E reprezentatív album áttekintést ad a történelmi Magyarország valamennyi felekezetének templomairól és átfogó képet nyújt szakrális emlékeiről. A Kiadó ezen albumban a magyar építőművészet remekeinek állít emléket a millennium esztendejében.

Horváth Zoltán György - Gondos Béla - Kalotaszeg ​középkori templomai a teljesség igényével
Míg ​a Bánffyhunyad és Kolozsvár között elterülő Kalotaszeg néprajzi értékeit számos kiadvány tárgyalja, e tájegység rendkívüli értékeket rejtő középkori templomainak feldolgozása mindezidáig nem történt meg. Könyvünk Kalotaszeg mind a 39 középkori templomát ismerteti mintegy 350 színes fotóval és olvasmányos leírásokkal. Bemutatja az építészeti szépségek mellett a különlegesen gazdagon megmaradt középkori kőfaragványokat, a freskókat és Pap Gábor művészettörténész leírásaival a festett kazettás famennyezeteket.

Szőnyi Ottó - Régi ​magyar templomok
Hogy ​pedig a magyar nép milyen művészi köntösbe tudta öltöztetni a lelkéhez forrott templomokat éppen ezt akarja megmutatni képeivel és magyarázó szövegeivel ez a könyv.

Mátéffy Balázs - Élő ​kövek
Az ​ismeretlen Mátyás-templom Élő kövek – Az ismeretlen Mátyás-templom címmel jelent meg a VIVA Média Holding és az Incoronata a Mátyás-templom Kulturális Központjának gondozásában a legújabb, 240/325 mm méretű album, amely 550 képpel illusztrálva mutatja be az ország egyik legértékesebb műemléképületét.

Ismeretlen szerző - A ​gyulafehérvári székesegyház főszentélye
Nyolc ​gazdag tanulmány átfogóan mutatja be a székesegyház történeti és régészeti kutatásait, felfedezéseit. A kiegészítő táblák segítik az áttekintést.

Joe Cummings - Bill Wassman - Robert A. F. Thurman - Buddhist ​Stupas in Asia
Lavishly ​illustrated with full-colour photographs, this book is a pictorial that explores the spread of Buddhism and stupa building across Asia and India. Attempts to encapsulate the durable appeal of the stupa - one of the oldest religious symbols still in use - collide with the vast and varied history of stupa building.

Németh László Imre - A ​magyarok római kápolnája
A ​vatikáni Szent Péter-bazilikának nagyon egyedi építészeti kialakítása van, amely sok más között egy sor kápolnát is magában foglal. A kápolnáknak, amelyek Péter apostol sírját veszik körül, építészeti sajátságaik igen különbözőek. Szűz Máriának, szenteknek, némelyik közülük egy meghatározott nemzet minden szentjének van szentelve. ___ Ezek közül a kápolnák közül az egyik a Cappella Magna Domina Hungarorum. Ez az egyik legnagyobb és a legteljesebb a magyar nemzet szempontjából, mert oldalfalait a magyar szentek domborművei díszítik, a kezdetektől egészen a legutóbb boldoggá avatott Batthyány-Strattmann Lászlóig, a híres orvosig, aki egész életét a szegények gyógyításának szentelte. ___ A jelen kiadvány ennek a jeles kápolnának a történetét tárgyalja, alaposan és részletesen leírva azt, oly módon, hogy a látogató tökéletesen felfogja annak vallási, történeti és művészeti szempontjait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával a kápolna felszentelésének 25. évfordulójára 2005-ben.

Csáky Károly - Szakrális ​emlékeink nyomában II.
A ​Szakrális emlékeink nyomában első, 2008-ban megjelent kötete kapcsán elmondtam, hogy könyvem mindazoknak készült, akiket érdekel történelmünk, egyházunk múltja, akik fogékonyak a szakrális építészet, festészet és szobrászat iránt. S ebben benne vannak a fiatalok és az idősebbek, a diákok és a tanárok, az Ipoly mentiek s az Ipoly mentén túliak egyaránt. Mert mindannyian tudjuk, hogy pici templomaink is megszentelt helyei a világmindenségnek, de szabadtéri szakrális helyeink is összeköthetnek bennünket az örökkévalósággal. Olyan pontjai ezek a kozmikus mindenségnek, melyek tiszteletet parancsolnak, s ahol érdemes elcsendesednünk néhány percre. S ha az elmondottakhoz még hozzátesszük, hogy egy-egy kistemplom az adott település nyitott könyve, legszebb és legtiszteltebb helye, élő tanúja az elmúlt századoknak, csarnoka a hitnek s a művészetnek, akkor igazán illő, hogy a lehető legtöbbet tudjuk ezekről. Remélem, sorozatunk a már említetteken kívül segítséget tud nyújtani a regionális oktatáshoz: a történelem, a képzőművészet, a hittan oktatásához is. Ugyanakkor a templomokra elsősorban továbbra is úgy tekintünk, ahogyan hitünkhöz illik. S így e szent hajlékok őrei lesznek megmaradásunknak, anyanyelven elmondott fohászainknak, Istennel való kommunikálásunknak is.

Covers_323183
A ​fény Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​fény
2008 ​szeptemberében a Magyar Építész Kamara Belsőépítészeti Tagozata építészeti és belsőépítészeti konferenciát szervezett a "Fény" témakörében. ___ A kétnapos rendezvény első napján a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán, Budapesten hallgathattak meg a résztvevők érdekes előadásokat, a második napon kortárs szakrális építészeti alkotásokat tekinthettek meg Budapesten buszos körutazás során. ___ Annak érdekében, hogy az elhangzottak tágabb körben is megismerhetők legyenek, az előadások anyagából elkészítettük ezt a kiadványt. ___ Ezúton is köszönetet mondunk támogatóinknak, az NKA-nak, a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola rektorának, előadóinknak, hogy segítségükkel ezt a gazdag programot megvalósíthattuk. ___ ___ ___ MÉK Belsőépítészeti Tagozat

Jernyei Kiss János - Barokk ​mennyország
A ​kismonográfia az 1772-ben felszentelt váci székesegyház Maulbertsch által készített freskóegyüttesét állítja a középpontba. A szerző történelmi, művészettörténeti és teológiai kontextusba ágyazva elemzi a műalkotást, feltárva azokat a befogadói, esztétikai és teológiai szempontokat, amelyek a művészi kompozíció hátterében állhattak.

Bertalan Vilmos - Az ​óbudai-kiscelli trinitárius kolostor és templom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Beretvás Nagy András - Kínai ​templomok, kínai legendák
"(...) ​A művész Kínában alkotott, változatos témájú rajzaiból és fényképfelvételeiből készült jelen válogatás - érdekes kínai legendákkal kiegészítve - a magyar-kínai barátság szép dokumentumaként egyrészt az európai szemlélő Kínával kapcsolatos élményeibe engednek betekintést, másrészt a művész sajátos nézőpontú meglátásait tárják elénk Kínáról és a kínai kultúráról." (Schenk Lea)

Németh István - Török ​építészeti emlékek Magyarországon
A ​magyarországi török emlékeket betolakodó hódítók építették ugyan, mégis szépségük tagadhatatlan és ezért szerves részeivé váltak a magyar kultúrának. Számos török dzsámi keresztény templommá alakult át úgy, hogy a közelmúlt restaurálásai szépen bemutatják a török kori részleteket. A pécsi főtérnek például fő ékessége a barokk átalakításokból újra kibontott dzsámi. Gül baba türbéje nevet is adott a Rózsadombnak. Szintén Budán számos török fürdőépület jellegzetes, népszerű és egyúttal e tájon egzotikus eleme a magyar fürdőkultúrának is. Érd és Eger ma is álló minaretje meghatározó eleme a városképnek. A siklósi dzsámi a műemléki restaurálás remek példája, Pécsett Jakováli Hasszán pasa dzsámija pedig kívül-belül egységesen az eredeti, 16. századi hangultatot árasztja. A kötet hét város (Pécs, Siklós, Szigetvár, Buda, Érd, Esztergom és Eger) jobban vagy romosabban megmaradt török építészeti emlékeit mutatja be nagy alapossággal.

Németh Zsolt - A ​veleméri Szentháromság-templom
Magyarország ​talán legszebb, és sok szempontból legkülönlegesebb középkori temploma a veleméri. "Eldugott" helye bizonyára nagyban szerepet játszott abban, hogy elkerülték a változtatások: Velemér Vas megye délkeleti csücskében, az Őrség határán helyezkedik el. Az épületben nem történt lényeges átalakítás, és pompás, eredeti, Aquila János festette falfestményeire sem került újabb festékréteg. A kiadvány részletesen bemutatja a freskókat és az egész "fénytemplomot".

Jankovics Marcell - Méry Gábor - A ​szepesszombati Szent György templom
Szlovákia ​hajdan szászok lakta területének, a Szepességnek Magas-Tátrára néző városa Poprád. A mai Poprád a szocialista várostervezésnek köszönhetően olyan, mint egy összetákolt alumíniumkorona, amelynek azonban öt ágán - dombján- öt drágakő csillog. A drágakövek: Poprád középkori magja, valamint a vele szomszédos, hajdan önálló négy cipszer városka, melyek az idők során beleolvadtak: Mateóc, Felka, Strázsa és Szepesszombat. Az időközben összeépült városkák történelme is közös. Múltjukra, kincseikre szász, szlovák, magyar egyaránt büszke lehet.

Zentai Tünde - Kórós
A ​virágdíszes festett templomok a magyar és az európai kultúra páratlan értékű emlékei. Az iparművészet, a népművészet és a nagy művészeti áramlatok sajátos egymásra találásának e különösen szép alkotásai között rangos helyet foglalnak el a Dél-Dunántúl jórészt ismeretlen templomai. A kórósi a dél-dunántúli festett templomokat bemutató könyvsorozat újabb kötete. Lapjain színes képek, rajzok, műelemzés és levéltári dokumentumok tájékoztatnak az épület, a festett berendezés és a templomépítő közösség történetéről. A számos izgalmas fölfedezést tartalmazó mű elmélyült tudományos kutatásról ad számot, mégis könnyen olvasható, mert bensőséges, gördülékeny stílusban íródott.

Zentai Tünde - Rétfalu
A ​virágdíszes festett templomok a magyar és az európai kultúra páratlan értékű emlékei. Az iparművészet, a népművészet és a nagy művészeti áramlatok sajátos egymásra találásának e különösen szép alkotásai között rangos helyet foglalnak el a Dél-Dunántúl, jórészt ismeretlen templomai. A könyv A Dél-Dunántúl festett templomai-sorozat második kötete. Lapjai színes képek, rajzok, műelemzés és levéltári dokumentumok tájékoztatnak az épület, a festett berendezés és a templomépítő közösség történetéről. A számos izgalmas fölfedezést tartalmazó mű tudományos igénnyel, ugyanakkor bensőséges, gördülékeny stílusban íródott.

Zentai Tünde - Kovácshida
A ​festett templomokat bemutató sorozat újabb kötete a korábbiakhoz hasonlóan bemutatja a település, a templomépítő közösség és a templom rövid történetét, a Kovácshida esetében ismert festő/asztalos mester, Gyarmati János, részletesen elemzi a templombelsőt és annak egyes elemeit, elhelyezi a templomot a dél-dunántúli festett templomok között, és betűhív archív anyagokat, válogatott irodalmat közöl. A kötet angol nyelvű rezümét tartalmaz. A könyvet Deim Péter színes fotói illusztrálják.

Dr. Bacsóka Pál - A ​Könnyező Máriapócsi Szűzanya csodatevő kegyképe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szalontai Barnabás - Máriapócs ​- Kegytemplom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Magyar ​református templomok I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adrian Plass - The ​Sacred Diary of Adrian Plass: Adrian Plass and the Church Weekend
The ​Sacred Diarist is back... Adrian Plass has reluctantly agreed to run his church's weekend away, but as ever, you can guarantee things won't go smoothly with Adrian in charge. Adrian has been trying to keep a low profile at church but his son Gerald is now an Anglican vicar and the two churches are getting together for a joint weekend away. Now Adrian's been volunteered to run it... From the confusion of arrival when Anne is allocated to the top bunk with a schizophrenic recovery group, and Adrian is in a low-ceilinged 'pod' at the top of the tower, to the hugs and tears of departure, this is typical Plass, humorous and heartwarming in equal measure. Adrian has a simple conversation about birdlife that ends with him being accused of harassment, Leonard Thynn and his wife turn up just in time to leave again after falling out with the SatNav lady, and Gerald's wit just keeps getting the better of him. There are as many questions as answers, of course. Will poor Sally, the unwilling nomad of the community, ever find a proper bed to sleep in? What exactly is it about Adrian's twinkle that Minnie Stamp 'lovey-doves' so very much? And how do you cope when your daughter-in-law shares a secret you simply cannot, must not tell? Once again, Adrian Plass gets us laughing just long enough for the truth to slip in by the back door, and for all the mishaps, this new instalment of the Sacred Diary series once again shows just how good God is at caring for this mixed bag of people we call the church.

Kovács László - Görföl Jenő - Dél-Szlovákia ​középkori templomai
A ​Dél-Szlovákia középkori templomait bemutató gazdagon illusztrált kötet végigvezeti az olvasót a Ipoly mentén, Gömörön, Abaúj-Tornán, majd a Bodrogközön és az Ung-vidéken. Segítségével megismerkedhetünk a román és a gótikus kori templomokkal egyaránt.

Szász András - Huszka ​József
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Református ​templomok Magyarországon
A ​kiadó meggyőződése, hogy a kiválasztott hetvennyolc templom hitelesen állítja az Olvasó elé a református építészetet. Az egyház honi történetét, építészetét bemutató tanulmányok és felvételek ugyanakkor híven jelzik azon változások sorát, amelyek a magyarországi reformáció közel félévezredes művészetét meghatározták.

Szabó Margit - Kastélyok, ​templomok, szerelmek
Gödöllő ​városa 2011-ben a Barokk Év gazdag rendezvénysorozatával tiszteleg a Grassalkovichok előtt és egyúttal emlékezik Mária Terézia 260 évvel ezelőtti látogatására is. Jövőre, amikor hazánk veszi át az Európai Unió soros elnöki tisztségét, a programok kiemelt helyszíne lesz majd a Grassalkovichok által épített gödöllői kastély. A Grassalkovichok emlékezete című könyv is a Barokk Évhez kapcsolódik. Megtudhatja belőle az olvasó, hogy boldog volt-e a 18. század legfényesebb karriert befutott grófja? Mi történt egyetlen fiával, majd a felnőttkort egyedül megélt fiúunokájával, aki utód nélkül hunyt el. A dinasztia hercegi ága kihalt. Nevük jószerivel feledésbe merült, pedig lány utódok révén számos leszármazottjuk él köztünk. Ok vajon mit tudnak az "öregről"? Tudják-e, hogy már alkalmazta a bartert? Amikor uralkodója az üres kincstári kasszából nem tudta munkadíját kifizetni, megelégedett kisebb-nagyobb földterülettel. Így szerezte meg a családi vagyon első darabjait. A "kafetéria" sem volt idegen tőle. Sörfőzdéiben a munkások természetbeni juttatásként, sörben kapták járandóságuk egy részét. Nem hiányzik a kötetből a főúri család magánélete sem: Grassalkovich I. Antal kétszer mondott igent gazdag özvegyasszonynak, lányait és egy szem fiát a harmadik felesége nevelte fel, példásan. A két Esterházy-hercegnő Grassalkovich-feleség is nyomot hagyott maga után Gödöllőn. Anna Mária nevéhez kötődik a gyönyörűen helyreállított barokk színház létesítése, Leopoldina pedig a kastélyparkot alakította át, ahol mások mellett Petőfi Sándor is szerelemre lobbant - a szép vidéknek szépséges leánya, Mednyánszky Berta iránt. Elégedett lenne-e Grassalkovich I. Antal, ha megállna Gödöllő legfontosabb közlekedési csomópontjában és mind a négy sarkán az általa emelt műemlékeket látná? Örülne, hogy a kastély folyamatosan visszanyeri régi pompáját. Megszépül a szintén hozzá köthető kálvária és a Grassalkovich-filagória is. A Barokk Év programjaira tisztelettel hívunk és várunk mindenkit. Kívánom: érezzék jól magukat városunkban. - Dr. Gémesi György polgármester

Julian J. Katrij OSBM - Keresztény ​örökség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John W. Stamper - The ​Architecture of Roman Temples
This ​book examines the development of Roman temple architecture from its earliest history in the sixth century BC to the reigns of Hadrian and the Antonines in the second century AD. Although archaeologists, architects, and historians have studied the temples of this period since the Renaissance, this book is unique for its specific analysis of Roman temples as a building type. John Stamper analyzes their formal qualities, the public spaces in which they were located and, most importantly, the authority of precedent in their designs. The basis of that authority was the Temple of Jupiter Capitolinus, the city's first and most important temple. Stamper challenges the accepted reconstruction of this temple, proposing a new reconstruction, and assessing its role in the transformation of Rome. He also traces Rome's temple architecture as it evolved over time and how it accommodated changing political and religious contexts, as well as the effects of new stylistic influences.

Kovács László - Görföl Jenő - Középkori ​templomok Dél-Szlovákiában
Az ​első templomok központi helyeken, püspöki székhelyeken, nemzetségfői, törzsfői udvarhelyeken, ispáni várak közelében épültek. A templomépítésről és a templomlátogatásról Szent István törvényei külön megemlékeztek. Az I. törvénykönyv 1001-ből így rendelkezik: "A papok és az ispánok pedig hagyják meg az összes falusi bíróknak, hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik." II. törvénykönyvében pedig ezt mondja: "Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel és ugyanannyi rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, harminc apró marhával. Ruhákról és oltárokról a király gondoskodik, papról és könyvekről a püspök."

Beszelo_multunk
Beszélő ​múltunk Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Beszélő ​múltunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jánó Mihály - A ​gelencei műemléktemplom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók