Ajax-loader

'névhasználat' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Szil%c3%a1gyi_ferenc_-_sokf%c3%a9le_neveknek_magyar%c3%a1zatja
2

Ismeretlen szerző - Sokféle ​neveknek magyarázatja
E ​névnapi szófejtő a Rádió Szülőföldünk műsorában elhangzott sorozat alapján készült. Színesen, érdekesen fejtegeti utóneveink eredetét, a nevek divatjának változásait, a jeles napokhoz fűződő népszokásokat.

Covers_166128
Utónévkönyv Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Utónévkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ladó János - Biró Ágnes - Magyar ​utónévkönyv
Egy ​újszülött sok mindent kap szüleitől, de kevés olyasmit, ami egy életen át sajátja marad. Pszichológusok tanúsítják, hogy a szerencsésen megválasztott név olyan ajándék, amely magabiztosabbá, és ezáltal sikeresebbé, boldogabbá teheti viselőjét. A "minek nevezzelek?" kérdésre választ keresők 1971 óta forgatják lankadatlan buzgalommal a Magyar utónévkönyvet, amelynek korszerűsített, csaknem 800 névvel bővített, újabb évtizedekre érvényes változatát veheti most a kezébe az olvasó. A könyvben felsorolt valamennyi név törvényesen anyakönyvezhető Magyarországon, mégpedig oly módon írva, ahogyan e kiadványban megtalálható. A szövegekből megismerhetjük az egyes nevek eredetét, jelentését, rokonságát, becézőit, s megtudhatjuk a névnapok idejét. A nevet keresők számára különösen fontos gyakorisági adatok következetes ismertetése, a legkedveltebb nevek előfordulásának számszerű feltüntetése újdonsága ennek a bővített változatnak. 1163 férfi- és 1443 női név.

Pálfy Gyula - Utónévkönyv
Rövid ​tartalom Nevünk az egyik legszemélyesebb tulajdonunk. A kisgyermek szüleitől kapott legelső ajándéka éppen a keresztneve, amely ugyanúgy lehet könnyű vagy hosszadalmas ,,szülés" végeredménye, mint a várva várt gyermek világrajövetele. A legtöbb családban hosszas latolgatás, ízlelgetés előzi meg a névválasztást. Ilyenkor általában többféle szempont, ízlés találkozik (sőt, talán ütközik), míg aztán hónapok alatt, számos variáció elvetése után végre rátalálnak a megfelelőnek érzett névre, esetleg nevekre... Ez a könyv ehhez a döntéshez kíván segítséget nyújtani.

Covers_132967
Mária Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Mária
Ég ​szülte Földet, Föld szülte fát, Fa szülte ágát, Ága szülte bimbaját, Bimbaja szülte virágját, Virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Krisztus Urunkat, a világ megváltóját.

Ut%c3%b3neveink
Utóneveink Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Utóneveink
1700 ​név - ez a kis könyv tökéletes a várakozó szülők számára, akikre most az első lényeges döntés vár a babájuk jövőjével kapcsolatban. Több, mint 1700 nevet közlünk, a legismertebbektől kezdve a legritkábbakig, az eredetükkel és a jelentésükkel együtt. A baba a szeme színét örökölheti az apjától is, a haja színét pedig akár a mamájától, de a név, amelyet kap, csak az övé lesz.

A_keresztnevek_titkai
A ​keresztnevek titkai Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - A ​keresztnevek titkai
"És ​Önt hogyan nevezik? Micsoda hatalmat, örömet, esetleg bánatot rejt a név, amit a bölcsőtől kezdve viselünk... Tudunk erről? Mi ez: sejtelem, misztikum vagy valóság? Nyugtalanító kérdőjelek... Titkok, varázslatok, elrendelések, kijelölt utak: vajon véletlenül kaptuk a nevünket, vagy valamilyen misztikus erő hatására? Megfejthetjük ezt egyáltalán? Ez a könyv megpróbálja. Sikerülhet?"

Covers_71171
Ilona Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Ilona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_230662
Utónévkönyv ​- Lánynevek Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Utónévkönyv ​- Lánynevek
Van, ​aki a hagyományos neveket kedveli, és van, aki valami egészen különlegeset szeretne születendő gyermekének. A megfelelő és tetsző név kiválasztása komoly dolog, ugyanakkor kellemes elfoglaltság is. Ez a könyv megfelelő segítőtárs a kutatásban, hiszen tartalmazza a névnapokat, az egyes nevek eredetének leírását, a különböző becézési formákat és azoknak a híres embereknek a nevét, akik szintén az adott nevet viselik vagy viselték egykor. Külön fejezetben kaptak helyet az anyakönyvezéssel kapcsolatos tudnivalók és a névváltoztatás mikéntjéről szóló szabályok. Szívből ajánljuk leendő szülőknek, vagy azoknak, akik saját, illetve családtagjaik nevéről szeretnének információt kapni.

Covers_212004
Magdolna Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Magdolna
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kálmán Béla - A ​nevek világa
Minden ​tulajdonnév végső soron köznévből származik. Így minden személynévnek és helynévnek volt eredetileg jelentése is. Mivel azonban a személynevek és helynevek rendszerint több évszázados vagy évezredes múltra tekinthetnek vissza, egy-egy helynév vagy személynév gyakran csak értelmetlen, puszta hangsor a mai ember számára. Vezetékneveink csupán néhány száz évesek, ezért sok érthető közülük, mint Kovács, Nagy, Fazekas, Veres, Arany. Sokat viszont csak a szakember tud megfejteni, mint Bartók, Balla, Dékány, Gerencsér, Molnos, mert ma már elavult szavakból vagy tájszavakból keletkeztek. Számos, nálunk is használatos név idegen nyelvből való, mint Novák, Hirt, Valentini. Keresztneveink nagy része végső soron héber, görög, latin vagy germán eredetű, kisebb részük szláv vagy török. Az eredeti keresztnevek száma elég csekély. A legtöbb ember nem maga választja meg a nevét. Vezetéknevét apjától örökli, keresztnevét rendszerint szülei határozzák meg. Esetleges ragadványnevét az a közösség ruházza rá, amelyben él. Nevét azonban hivatalosan is megváltoztathatja, egyesek, főleg művészek pedig álnevet, (művészi nevet) választanak maguknak. A helyneveket rendszerint egy közösség adja, hogy a természetben könnyebben tájékozódhasson. Mivel a nagyobb vizeket, hegyeket már az ősi időkben elnevezte valamilyen emberi közösség, ezek a nevek pedig az évezredek folyamán egyik néptől a másikra öröklődtek, nem mindegyiknek a nevét tudjuk megfejteni, sőt gyakran azt sem tudjuk eldönteni, milyen nyelvű népcsoport nevezte el (Dráva, Tisza, Abruzzók).

J%c3%b3zsef
József Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - József
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_38895
Katalin Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Katalin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_118062
Erzsébet Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Erzsébet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bolla Zsuzsanna - Bibliai ​eredetű utónevek
A ​Bibliai eredetű utónevek című könyv hiánypótló munka, eddig még nem jelent meg ilyen jellegű összeállítás Magyarországon. A közel 2000 nevet tartalmazó gyűjtemény az Ó- és Újszövetség szereplőit veszi sorra, és a ma is gyakran használt neveken kívül rengeteg ősi utónevet tartalmaz. A nevek eredetén, jelentésén és bibliai előfordulásain túl a hivatalosan jegyzetteknél a névnap is megtalálható.

Covers_150425
Ágnes Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Ágnes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Tibor - Sorsunk ​a nevünkben
„Nomen ​est omen.” Ki ne ismerné ezt a szállóigét, de ki veszi ezt ma igazán komolyan? A régi rómaiak még tudták azt, amit a mai kor embere már elfelejtett, vagy nem is akar tudni. A nevünk nemcsak arra szolgál, hogy jelöljön s megkülönböztessen másoktól, hanem arra is, hogy elmondja, miért jöttünk a világra, mi végre születtünk. Kevés olyan dolog van, ami szinte minden embert egyaránt foglalkoztat. Az egyik ilyen talán a nevünk. Miért így neveztek el? Miért így hívnak? Megannyi kérdés, de mi lehet a valódi válasz? A szülőket, ha megkérdezik miért választották gyermeküknek az adott nevet, rendszerint dallamára, a vezetéknévhez való illeszkedésre, boldog emlékekre, a családi hagyományokra, a véletlenre hivatkoznak. Szerintem azonban a tudattalan sugallja a szülőknek, hogy melyik nevet adják majd a gyermeknek, ha megszületik. Az anyának, apának a sok név közül azért tetszik meg egy bizonyos, mert gyerekünknek erre lesz szüksége majd az életfeladata teljesítéséhez. A keresztnevünk elárulja, hogy az életfeladatunkat miként valósíthatjuk meg. Családi nevünk viszont a gyökereinket mutatja, amit hoztunk magunkkal. Sokan azt gondolják, hogy a névváltoztatás által a sorsuk is megváltozik, azonban ez fordítva működik. Amennyiben a sorsukat megváltoztatják, változtathatják nevüket is.

Covers_216144
István Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - István
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_361360
Utónévkönyv ​- Fiúnevek Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Utónévkönyv ​- Fiúnevek
Van, ​aki a hagyományos neveket kedveli, és van, aki valami egészen különlegeset szeretne születendő gyermekének. A megfelelő és tetsző név kiválasztása komoly dolog, ugyanakkor kellemes elfoglaltság is. Ez a könyv megfelelő segítőtárs a kutatásban, hiszen tartalmazza a névnapokat, az egyes nevek eredetének leírását, a különböző becézési formákat és azoknak a híres embereknek a nevét, akik szintén az adott nevet viselik vagy viselték egykor. Külön fejezetben kaptak helyet az anyakönyvezéssel kapcsolatos tudnivalók és a névváltoztatás mikéntjéről szóló szabályok. Szívből ajánljuk leendő szülőknek, vagy azoknak, akik saját, illetve családtagjaik nevéről szeretnének információt kapni.

Fekete Antal - Keresztneveink, ​védőszentjeink
A ​név, főként a keresztnév titokzatos és mély kapcsolatban áll legbensőbb énünkkel, egyéniségünkkel, összeköt embertársainkkal é a rég elhunyt ősökkel. A katolikus meggyőződés szerint a keresztségben kapott név egy védőszent pártfogása alá helyez bennünket. A védőszentünk egyben példaképünk is, az ő ünnepe a naptárban pedig a mi névnapunk. A könyv szerzője keresztneveinket és védőszentjeinket mutatja be, rövid életrajzi ismertetéssel, a név jelentésének és eredetének megjelölésével, s ha a név nem kapcsolható egy konkrét szenthez, hangzás- vagy jelentésbeli hasonlóság alapján védőszentet is javasol. A könyv hasznos segítség lehet azoknak a szülőknek, akik tudatosan és nagy gondossággal választanak nevet gyermekeiknek.

Covers_213236
Pál Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Pál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

02
Judit Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Judit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_35004
Péter Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Péter
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kapa Mátyás - Marcinkovics Sára - A ​történelem legfurcsább ragadványnevei
A ​Kuriózum című sorozat a történelem érdekes, bizarr, mókás momentumait igyekszik tematikus formában kötetekbe rendezni. A Kedves Olvasó ennek a sorozatnak a második darabját tartja a kezében, amelyben ötven különleges ragadványnévvel megáldott - vagy éppen megvert személyt mutatunk be. A nevek mágikus világában tett utazásunk során megismerkedhetünk az elmúlt korok számos híres, hírhedt vagy teljesen ismeretlen figurájával, és bepillantást nyerhetünk különböző nemzetek és korok névadási szokásaiba is. A külcsín, a belbecs, jelentős tettek vagy furcsa szokások mind-mind megalapozhatták a nagy emberekre aggatott díszítő jelzőket. Így találkozhatunk kötetünk hasábjain Széphajú, Nyúllábú, Ferdeszájú, Kékfogú, Levágott orrú, Csonttalan, Vasfejű, Tanácstalan, Együgyű, Szemérmes, Szertartásos, Hebegő, Civakodó, Papgyűlölő, Véresbárdú vagy Bolgárölő névre hallgató szereplővel is. Azonban nemcsak a történelem élt az efféle megkülönböztető jelzőkkel. Napjainkban is tovább él a ragadványnevek hagyománya, főleg vidéken, de bármely kis közösségben felütheti fejét ez a jelenség. Gondoljunk csak a "Részeges" Pista bácsira, vagy "Csámpás" Rozira. Szóval mindenképpen óva intjük Kedves Olvasóinkat attól, hogy gonoszak, erőszakosak, esetleg ostobák legyenek, vagy meggondolatlanul cselekedjenek a nagy nyilvánosság előtt, mert az emberek csípős nyelve és szarkasztikus humora elől bizony nincs menekvés. Második kötetünk pedig szolgáljon mindazok okulására és szórakoztatására, akik szívesebben tanulnak a másik kárán, mint a sajátjukon.

Covers_46797
Zsuzsanna Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Zsuzsanna
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karády Viktor - Kozma István - Név ​és nemzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fülöp György - Tréfás ​névnaptár
Épp ​egy évig tart az év, benne több száz tarka név, akárhonnan ered is, itt kuksol a tied is!

Pálfy Gyula - Lánynevek ​utónévkönyve
Közel ​1500 utónév! Névújdonságok, névadási tanácsok, nevek története, nevek gyakorisága, névnapok, hatályos jogszabályok, egyes nevek híres viselői

S%c3%a1ndor
Sándor Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Sándor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_217221
Balázs Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Balázs
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

%c3%a9va
Éva Ismeretlen szerző
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Éva
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fercsik Erzsébet - Keresztnevek
A ​munkafüzet a Keresztnevek enciklopédiája című kézikönyvre épül, amelyet a TINTA Könyvkiadó 2009-ben jelentetett meg Fercsik Erzsébet és Raátz Judit munkájaként. Ez a kiadvány sokoldalú tájékoztatást nyújt a 100 leggyakoribb magyar női és férfinévről. A nyelvi, névhasználati és néprajzi ismeretek mellett bepillantást kínál a keresztnevekhez kapcsolódó gazdag kulturális örökségbe. A munkafüzet elsődleges célja az információkeresés és az információ­feldolgozás készségének elmélyítése a kézikönyv használatával. Mindez hozzájárul a kommunikációs kompetencia fejlesztéséhez, elsősorban a szövegértés és a szöveg­alkotás területén. Első olvasásra talán nem mindig tűnnek könnyűnek a feladatok, vagyis „fejből” nem lehet megoldani őket. De nem is kell, hiszen a cél a kézikönyv sokrétű használata. Ennek gyakorlását szolgálják a fejezetcímek után található utalások, amelyek az enciklopédia megfelelő részeihez irányítják az olvasót. A több mint száz feladatot tartalmazó kompetenciafüzet az általános névtudományi ismeretterjesztést is szolgálja, a kézikönyv tartalmának meg­felelően a keresztnevek csoportjához kapcsolva az egyéb tulajdonnév­fajtákat. Valamennyi feladat megoldása megtalálható a munkafüzet záró fejezetében, vagy kikereshető a Keresztnevek enciklopédiájából. A feladatok elsősorban a 12–16 éves korosztály számára készültek, de tanári segítséggel – vagy vegyes életkorú csoportokban – a fiatalabbak is sikeresen használhatják a munkafüzetet. A legtöbb feladattípus lehetővé teszi, hogy a diákok többféleképpen: egyéni munkával, párban vagy csoportban dolgozzanak. A fejezetcímek azt jelzik, hogy a feladatok csoportosítása a szócikkek belső rendjét követi. Az utolsó fejezet a családjuk névadásának megfigyelésére, valamint önálló kutatásra buzdítja a diákokat.

Kollekciók