Ajax-loader

'bölcsesség' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Tatiosz - A ​szeretet nyelvén
A ​szeretet nyelvén az életről... Akinek szívét a szeretet mozgatja, szépnek látja a világot. Akinek a világ szépségei megnyílnak, nem köti magát a múltjához, és nem féli a jövő bizonytalanságát. Most él. Most és itt elfogadja, hogy minden olyan, amilyennek lennie kell éppen. Ehhez nincs szükség szavakra. De szükség van a szemek csöndes villanására, amely üzeni: látlak, figyelek rád, érezlek. Ezt tudja a szeretet. És csak a szeretet tudja ezt A mosoly az öröm szava, és az öröm a szeretet nyelve, amelyet mindenki ért.... Tatiosz és Kalimonasz léleküdítő életkalauza, a hioszi Szeretet Tanításai iskola szellemében.

Demi Lovato - Staying ​Strong
Demi ​Lovato wakes up each morning and affirms her commitment to herself—to her health, her happiness, her being. Those commitments are the bedrock of her recovery and her work helping other young people dealing with the issues she lives with every single day. Demi is a platinum-selling recording artist whose latest album—DEMI—is already a smash hit. She’s about to embark on her second season as a judge on X-Factor, and just launched The Lovato Treatment Scholarship Program. And she is an outspoken advocate for young people everywhere. Demi is also a young woman finding her way in the world. She has dealt deftly with her struggles in the face of public scrutiny, and she has always relied, not just on friends and family, but daily affirmations of her self-worth and value. Affirmations that steady her days and strengthen her resolve. Those affirmations have grown into STAYING STRONG, a powerful 365-day collection of Demi’s most powerful, honest, and hopeful insights. Each day will provide the readers with a quote, a personal reflection and a goal. These are Demi’s words. Words she lives by and shares with the people she loves and total strangers alike. They are a powerful testament to a young woman standing up and fighting back.

Giacomo Leopardi - Gondolatok ​/ Pensieri
Giacomo ​Leopardi (1798-1837), az olasz romantika legnagyobb szerzője éles szemű kritikusa volt a modern kornak. Hamar szembesülnie kellett azzal, hogy olyan társadalomban él, ahol az értékek ellehetetlenültek, „az erényesség a tökfejek öröksége”, s az értékek képviselői, paradox módon, az élet vesztesei. Hát szükségesnek látta, hogy legkedvesebb szerzője, Machiavelli útmutatásai alapján megszülessen az _élni tudás kódexe,_ amely végre a nevükön nevezve a dolgokat, kimondja a valósághoz hűen, hogyan éljenek az emberek, és hogyan viselkedjenek a többiekkel szemben, ha boldogulni akarnak. A _Gondolatok,_ amely egy száztizenegy darabból álló prózagyűjtemény, ennek az írói programnak a megvalósítása; lényegbevágó, olykor kíméletlen látlelet a modern társadalomról, az emberi kapcsolatok igazi mozgatórugóiról. A fordítás Ördögh Éva munkája, aki jegyzetekkel is ellátta a szöveget, bevezető tanulmánya pedig értelmezi az író sajátos machiavellizmusát. Mivel a kiadvány kétnyelvű, az olaszul tudó olvasók bizonnyal élvezettel fedezik majd fel Leopardi művében a modern olasz próza egyik remekét. Ördögh Éva, a József Attila Tudományegyetem Olasz Tanszékének docense kiváló Leopardi-kutató. Az olasz szerző születésének kétszázadik évfordulójára jelentetett meg témába vágó köteteket. Fordításában olvasható Leopardi prózai fő műve, a _Rövid erkölcsi írások_ (Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 1998) és szerkesztői munkáját dicséri egy olasz nyelvű tanulmánykötet _Leopardi visto dagli ungheresi_ címmel (Szeged, JATEpress, 1998).

Sárközy Halász Péter - Bölcs ​gondolatok könyve
Térben ​és időben szárnyaló, örök érvényű gondolatok, aforizmák pompás gyűjteménye ez a kötet. Elénk tárja a hellén világ fennkölt és alapvető életérzését, A Római birodalom rafinált, de nemes bölcsességét, a titokzatos kelet egzotikus különös, de lenyűgöző gondolatvilágát, az ókor nagyságát, a középkor súlyosságát, a reneszánsz szépségét, a felvilágosodás frissességét, a barokk pompáját. Egyszóval az emberi gondolkodás alapértékeibe enged bepillantást. Alapvető emberi igazságokat, tapasztalatokat, a tapasztalatokból levont következtetéseket, örök emberi érzelmeket és érzéseket közvetítenek e szépen, szellemesen megfogalmazott gondolatok, mindannyiunk okulására és szellemünk építkezésére.

François Lelord - Le ​Voyage d'Hector - ou la recherche du bonheur
Il ​était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n'était pas très content de lui: il voyait bien que, malgré sa bonne volonté, il n'arrivait pas à rendre les gens heureux. Hector décide alors de partir courir le monde afin de comprendre ce qu'est vraiment le bonheur. Pourquoi rêvons-nous souvent d'une vie plus heureuse? Trouve-t-on le bonheur dans la réussite ou dans les relations avec les autres? Dépend-il des circonstances ou d'une manière de voir les choses? Après bien des péripéties et des rencontres inattendues, Hector saura mieux répondre à ces questions...

1-ae205b1bec
A ​bölcsesség ősi iskolái Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​bölcsesség ősi iskolái
Jelen ​kötetben Ramtha előkészíti a Megvilágosodás Iskolájának megalakulását. Elmondja, hogyan működtek a régi idők iskolái, és miért voltak olyan értékesek a tanításaik. Ezek lényege nem volt más, mint a belső Isten felébresztése. A civilizáció megjelenésével a hajdankor mesterei bujdokolni kényszerültek. Most eljött az idő az ősi tanok újjáélesztésére, hogy immár ne csak a kiválasztott kevesek hallhassanak róluk. Ramtha olyan iskolát álmodott meg, amely mindenki előtt nyitva áll, aki meg szeretne ismerkedni elődei örökségével. – A tudat és az energia mint a valóság mibenlétének meghatározói – Az idő működésének mechanizmusa, a valóság természete – A tudat-tudattalan, anyag-antianyag kölcsönhatása – A világegyetem teremtése – A lélek célja Nem tudós értekezést, szellemi játszadozást tart kezében az olvasó, nem kinyilatkoztatott igazságok ezek, amelyek vakhitet követelnek. Nem állnak össze új vallássá, nem is egy új egyház építőköveti. Ramtha gondolatrendszere a valósághoz való olyan viszonyt feltételez, amely lehetővé teszi az olvasó vagy a hallgató számára, hogy belépjen ebbe a bölcseleti rendszerbe, és első kézből igazolja ennek hitelességét. Ramtha tanítási módszere az egyén kezébe adja azokat az eszközöket, amelyekkel lerombolhatja önnön előítéletekből emelt falait. Ennek nyomán tágabb nézőpontból szemlélheti a dolgokat, lényegibb, szabadabb, tudatos és eddig nem is sejtett módon, sokrétűbben tapasztalhatja meg a valóságot.

George R. R. Martin - The ​Wit and Wisdom of Tyrion Lannister
This ​book showcases the best and most humorous quotes from George R.R. Martin's favourite character Tyrion Lannister, the worldly, jaded, funny, highly intelligent, cynical, womanizing star of the books. A perfect stocking-filler for every fan of the books, and of HBO's award-winning television series. 'I only need half my wits to be a match for you' Short and to the point. That's Tyrion. Here are the finest, funniest, rudest and wisest sayings of the miniature Machiavelli; the dwarf with a brain the size of a planet and a heart of (tarnished) gold ...'Sleep is good. Books are better' Drawn from George R.R. Martin's bestselling A Song of Ice and Fire books, the basis for the HBO original series Game of Thrones. Illustrations are by artist and caricaturist Jonty Clark.

Eric-Emmanuel Schmitt - Monsieur ​Ibrahim et les fleurs du Coran
Momo, ​un petit garçon de 12 ans, s'ennuie auprès de son père, un avocat juif neurasthénique. Heureusement dans la rue où il habite, il y a Monsieur Ibrahim, un épicier de quartier, musulman, originaire d'un Orient lointain qui semble connaître les secrets du bonheur... Quand son triste père disparaît, M. Ibrahim adopte un Momo enchanté de devenir son fils. Ensemble, ils achèteront une automobile et s'en iront vers le pays natal du vieil homme... Une leçon de sagesse, de tolérance et de bonté.

Covers_228034
Tagore-breviárium Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Tagore-breviárium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rácz Géza - Élettengely
Különös ​történet, különös szereplők, különös helyszínek és különös időtávlatok. Sokfelől érkezhetnek a könyv Olvasói, és indulhatnak el a történet szereplőivel együtt a benne megidézett belső zarándok-útra. Bizonyára rácsodálkoznának egymásra, azokra az utakra és ösvényekre, mögöttes külső és belső világokra, ahonnan az Olvasótársak érkeznek, térben és időben. Talán meghőkölve attól az erőtől, ami az első soroktól kezdve árad a műből, s kényszerítő erővel vonzza be az Olvasót a kívülállás helyzetéből a belső megérintettség állapotába.

Covers_228122
A ​szeretet gyöngyszemei Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​szeretet gyöngyszemei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tőke István - Mosolygó ​Tisza mente
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szent_oregek
A ​szent öregek könyve Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - A ​szent öregek könyve
"Mit ​tegyek, hogy üdvözüljek?" (ApCsel 16,30) Ez az alapvető kérdés számtalan alkalommal és formában hangzott el azoktól, akik rájöttek arra, hogy életük célját nem találhatják meg a hétköznapi életben, és szorgosan kerestek-kutattak valakit, aki végre hiteles válaszokat tud adni erre a lényegbevágó mondatra. A vértanúk korának letűnésével a keresztény radikalizmus újabb formája öltött testet a pusztába visszavonuló remetékben, szerzetesekben. Életmódjuk biztosítékot nyújtott rá, hogy imádságban és önmegtagadásban szerzett tapasztalatuk mások számára is támaszul szolgálhat. Ezért keresték fel őket azok, akik tanítványaikul akartak szegődni, vagy egyszerűen olyanok, akik a világi életben nem találtak eléggé szilárd fogódzópontot lelki életük fejlesztéséhez. Nem hosszú fejtegetéseket, kifinomult magyarázatokat vártak tőlük, hanem egy frappáns mondatot, "igét", amely egyetlen, könnyen megjegyezhető gondolatba sűrítette a remete spiritualitás tapasztalatát. A szent öregek könyve arról tanúskodik, milyen szerteágazóak azoknak a szavaknak és eseményeknek az összessége, amelyek annyira felkeltették a figyelmet, hogy végül is "megragadtak" az egyház emlékezetében. A fontos az, hogy mennyire érintett meg valakit ezek által Isten, s ennek folytán alkalmassá váltak-e rá, hogy másokat is megragadjanak.

Dr. Könözsy Lajos - Bölcseleti ​vázlatok
A ​jelen "bölcseleti vázlatok" elsősorban az úgynevezett Hittudományi Akadémiák célkitűzéseinek kívánnak gyakorlatilag kézikönyvül szolgálni. Másodsorban mindazoknak, akik a bölcselet főbb problémáit összefoglalva, szinte jegyzetszerűen sűrítve kívánják tanulmányozni.

Őszentsége a Dalai Láma - Spirituális ​gyakorlatok
Mindannyiunk ​vágya, hogy boldogok legyünk és értékes, kiteljesedett életet éljünk. Őszentsége a Dalai Láma spirituális gyakorlatok segítségével mutatja be, hogyan induljunk el a megvilágosodás útján, amely elvezet bennünket a hőn áhított boldogsághoz. Őszentsége az értékes élet elméleti alapjaitól fokozatosan, lépésről lépésre vezeti az olvasót az összetettebb lelki gyakorlatok felé, melyek az erkölcsösségen, a koncentrált meditáción és a bölcsességen alapulnak, hogy végül a tantrában, ebben a különleges jógagyakorlatban összegződjenek.

Ismeretlen szerző - Félszáz ​mondat a barátságról
Híres ​festők műveivel illusztrált gondolatok a barátságról.

Covers_349099
Attikai ​csillagok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Attikai ​csillagok
Attika ​csillagai hét titkot őriznek... Seneca... Varázslatos ókor! Hiszen a ma emberét foglalkoztató nagy kérdések nem változtak kétezer év elteltével sem. Az ókor legszebb üzeneteit, vallomásait olvashatjuk ebben a gyűjteményben az életről, a mi életünkről. Seneca, Cicero, Marcus Aurelius, Vergilius, Szókratész, Platón, Hérakleitosz, Démokritosz, Tatiosz, Kung Fu-ce, Mong-Dsi, Lao-ce, Hermész Triszmegisztosz és további neves írók, filozófusok osztják meg velünk élettapasztalatukat, mai és szép fordításban. Hogy okosan és boldogan éljük a mindennapokat és az ünnepeinket. Ezt kívánják! Mi is ezt kívánjuk a Tisztelt Olvasónak!

Edmond Bordeaux Székely - Természetes ​élet és gyógymód
A ​könyv tartalmazza Professzor Edmond Bordeaux Székelynek, a „Nemzetközi Kozmoterápiai Expedíció 1930-40" világhírű vezetőjének, a „kozmoterápia atyjának” 1937-ben, angol, francia, spanyol, eszperantó, stb. nyelven megjelent műveiből és előadásaiból a legreprezentatívabb válogatásait, amelynek gyakorlati eredményei, az öt kontinensen, valamennyi főbb népfaj hatalmas kísérleti anyagán végzett kutatásainak és tapasztalatainak statisztikai tényein alapulnak. A szerző bebizonyítja, hogy a legjobb szanatórium maga a természet, amelynek „gyógyszerei" (nap, levegő, víz, gyümölcsök, növények) mindenütt megtalálhatók. Jelen esetben, a Professzor két könyvét (I./ Kozmikus élet és gyógymód; II./ Természetes élet és gyógymód) foglaltuk egyetlen kötetbe, miután lényegében kiegészítik egymást, és ebben az összesített formában e könyv már szinte enciklopédiának tekinthető. Hiszen minden, a természetes élettel és gyógymóddal kapcsolatos kérdést tömören tárgyal, tudományos színvonalon, de mégis közérthető módon és a kellő mélységig, ahhoz, hogy az átlagos olvasó számára is lehetővé tegye annak megértését, és gyakorlati hasznosítását. A „Természetes élet és gyógymód” című könyvvel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy az elmúlt több mint fél évszázadban néhol jelentős változáson ment keresztül a szakmai nyelv, és ennek tudatában bizonyos korszerűsítéseket hajtottunk végre a szövegben, anélkül, hogy érdemi, tartalmi változtatásokat tettünk volna. Erre azonban nincs is szükség, mert dr. Székely tudása már a könyv első kiadásakor jelentősen meghaladta az akkori tudományos színvonalat, és néhány részletkérdéstől eltekintve (pl. enzimek), ma sem szorul revízióra. Ez pedig az ő kivételes szellemi képességein túl csak azzal magyarázható, hogy a múlt század harmincas éveiben már birtokába jutott a valóban kortalan ősi tanítások döntő részének, amelyek alapvetően ugyanazt mondják Zarathusztrától, Buddhától Jézusig, az Ajur Védától a prekolumbiánus kódexekig, amelyeket olvasott, kutatott és tanulmányozott, mind az öt kontinenset bejárva. Ezért nem kérész életűek az ő tudományos munkái, mint a „modern” tudományos eredmények jelentős része, amelyeket már egy-két évtized után megcáfolnak. „Reméljük, hogy a naturopatia és kozmoterápia ezen mesterművei alapvető, összefoglaló sorozatának kiadásával értékes szolgálatot tettünk a természetes és kozmikus élet és gyógy-mód minden évben újabb milliós tömegekkel gyarapodó hatalmas táborának.” (Publishing Bureau előszavából, Los Angeles, 1937. augusztus 20.) A leírtakkal kapcsolatban kiadónk is hasonlóképpen vélekedik. Néhány fejezetcím a „Kozmikus élet és gyógymód” c. részből: Az ember, a világegyetem és az élet egysége, Sejtjeink megújítása, megfiatalítása, és az élettartam megkétszerezése, A főbb kozmoterápiai alkalmazási módszerek, Modern tudományos diéta enciklopédia dióhéjban, Az ételek elkészítési módjai, Mit ne együnk és miért ne együk a tiltott ételeket, stb. Néhány fejezetcím a „Természetes élet és gyógymód” c. részből: A betegségek okai, Mit együnk és mit igyunk, Anyagcsere, Egészség és betegség, Általános szabályok a betegségek elkerülésére és az élet meghosszabbítására, Az emberi élet minden részére kiterjedő általános gyakorlati útmutatók az ősi tudás alapján. Dr. Szentesy Andrásné

Su-La-Ce - Feljegyzések ​Lin-csiről
A ​Feljegyzések Lin-csiről a legendás 9. századi mester tanításainak harmadik kötete. Az előző könyvek (Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában, Az ifjú Lin-csi vándorlásai) azért váltak több nyelven is népszerűvé, mert mai életünk kérdéseire adnak szellemes és jól használható válaszokat. Akárcsak ez az újabb könyv, mely szokatlanul egyszerű nyelven fogalmazott, gyakorlatias filozófiával szolgál, de humora és líraisága is elragadja az olvasót.

Janikovszky Éva - Mosolyogni ​tessék! / Kire ütött ez a gyerek?
Felnőttek ​és gyermekek egyaránt örömmel hallgathatják Janikovszky Éva történeteit, melyeket át jár az írónőre oly jellemző kortalan báj és derű: "Mosolyogni tessék! Persze nem szüntelenül, nem reggeltől estig, de bujkáljon bennünk a mosoly - minden eshetőségre készen -, hogy bármikor felragyoghasson. Mert a mosoly, meggyőződésem szerint, mindig egy kis fényt hoz az életünkbe, meg a máséba is. Kicsike fényt, de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy."

B%c3%96lcsek_%c3%9cnnepe_-_a_szeretet_eml%c3%89kk%c3%96nyve
Bölcsek ​ünnepe Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bölcsek ​ünnepe
Tatiosz, ​Seneca, Kalimonasz, Kleanthész, Szapphó, Lao-ce, Csuang Csou, Oscar Wilde, Tagore, Naimy, Tolsztoj és mások léleküdítő írásai, emlékei - szeretetről és barátságról, az élet meghitt, ünnepi pillanatairól. Fehér papíron, láthatatlan tintával írjuk életünk könyvét. Itt őrizzük beteljesült vágyaink, megvalósult reményeink emlékét. Minden egyes pillanatot feljegyzünk, amelyet szeretettel éltünk meg. Így lett az élet emlékkönyve - a Szeretet Emlékkönyve.

Bánk József - Lelki ​kapaszkodó
Imák ​és elmélkedések, írók, költők, gondolkodók tanúvallomásai és bölcs mondásai biztos irányt és bátorítást nyújtanak számunkra a hétköznapok nehéz gondjaiban. A kötet főbb témakörei: Hétköznapjaink megszentelése, Isten, Az imádság, A remény embere vagyok, Szeretet nélkül semmire sem megyünk, Út a boldogság felé, Ki nem öregszik meg soha? A kereszt titka, Az örök élet várományosai vagyunk.

Covers_73795
Az ​élet tárt karokkal vár Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​élet tárt karokkal vár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók