Ajax-loader

'bölcsesség' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Tatiosz - Minden, ​ami Emberi
„Ez ​a Te életed. És Rólad szól. A legközelebb önmagadhoz Te magad állsz."... Tatiosz útra bocsátó könyve... Fiához és lányaihoz írt leveleiben az élet nagy kérdéseire ad választ. Mi az életünk értelme? Hogyan kezeljük a nehéz helyzeteket? Mit kezdjünk a kéretlen gondolatainkkal? Hogyan találjunk békét a sokszor békétlen világban? Jókívánságait, biztatásait a szeretet tiszta nyelvén osztja meg velünk.„Egyetlen ember is boldogabbá teheti a nagyvilágot. Egyetlen helyesen élt élet is az emberiség kincsévé válik."

Demi Lovato - Staying ​Strong
Demi ​Lovato wakes up each morning and affirms her commitment to herself—to her health, her happiness, her being. Those commitments are the bedrock of her recovery and her work helping other young people dealing with the issues she lives with every single day. Demi is a platinum-selling recording artist whose latest album—DEMI—is already a smash hit. She’s about to embark on her second season as a judge on X-Factor, and just launched The Lovato Treatment Scholarship Program. And she is an outspoken advocate for young people everywhere. Demi is also a young woman finding her way in the world. She has dealt deftly with her struggles in the face of public scrutiny, and she has always relied, not just on friends and family, but daily affirmations of her self-worth and value. Affirmations that steady her days and strengthen her resolve. Those affirmations have grown into STAYING STRONG, a powerful 365-day collection of Demi’s most powerful, honest, and hopeful insights. Each day will provide the readers with a quote, a personal reflection and a goal. These are Demi’s words. Words she lives by and shares with the people she loves and total strangers alike. They are a powerful testament to a young woman standing up and fighting back.

Kiss Bernadett - Középkori ​szentek bölcsességei
Az ​Iránytű sorozat e kötete a középkorba kalauzolja el az olvasót, azon belül is a kolostorok és szerzetesek világába. A helyes, erkölcsös életre és Isten követésére vonatkozó útmutatások szerepelnek a kötetben a 9-15. század között élt, szentté avatott papoktól, pápáktól, egyszerű szerzetesektől. A szerzők között találhatunk olyan, széles körben is ismert neveket, mint Assisi Szent Ferenc vagy Páduai Szent Antal, azonban a köztudatban talán kevéssé jelen lévő szentek gondolataival is megismerkedhetünk, mint például Szent Viktorról nevezett Hugó. A kötet végén a szentek rövid életrajzai állnak, így az olvasó könnyebben elhelyezheti őket térben és időben. A tematikus elrendezés révén egyszerűen kikereshető, hogy egy-egy témában mely szentek fogalmaztak meg intelmeket. A kötetben szereplő szerzők kortársaikat szándékozták a jó útra terelni vagy ott tartani. A kiadványt ezért ajánljuk a középkor iránt érdeklődők számára is, hiszen árnyalt képet kaphatunk az akkori emberek mindennapjairól, vallásos gondolkodásáról.

Giacomo Leopardi - Gondolatok ​/ Pensieri
Giacomo ​Leopardi (1798-1837), az olasz romantika legnagyobb szerzője éles szemű kritikusa volt a modern kornak. Hamar szembesülnie kellett azzal, hogy olyan társadalomban él, ahol az értékek ellehetetlenültek, „az erényesség a tökfejek öröksége”, s az értékek képviselői, paradox módon, az élet vesztesei. Hát szükségesnek látta, hogy legkedvesebb szerzője, Machiavelli útmutatásai alapján megszülessen az _élni tudás kódexe,_ amely végre a nevükön nevezve a dolgokat, kimondja a valósághoz hűen, hogyan éljenek az emberek, és hogyan viselkedjenek a többiekkel szemben, ha boldogulni akarnak. A _Gondolatok,_ amely egy száztizenegy darabból álló prózagyűjtemény, ennek az írói programnak a megvalósítása; lényegbevágó, olykor kíméletlen látlelet a modern társadalomról, az emberi kapcsolatok igazi mozgatórugóiról. A fordítás Ördögh Éva munkája, aki jegyzetekkel is ellátta a szöveget, bevezető tanulmánya pedig értelmezi az író sajátos machiavellizmusát. Mivel a kiadvány kétnyelvű, az olaszul tudó olvasók bizonnyal élvezettel fedezik majd fel Leopardi művében a modern olasz próza egyik remekét. Ördögh Éva, a József Attila Tudományegyetem Olasz Tanszékének docense kiváló Leopardi-kutató. Az olasz szerző születésének kétszázadik évfordulójára jelentetett meg témába vágó köteteket. Fordításában olvasható Leopardi prózai fő műve, a _Rövid erkölcsi írások_ (Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 1998) és szerkesztői munkáját dicséri egy olasz nyelvű tanulmánykötet _Leopardi visto dagli ungheresi_ címmel (Szeged, JATEpress, 1998).

Sárközy Halász Péter - Bölcs ​gondolatok könyve
Térben ​és időben szárnyaló, örök érvényű gondolatok, aforizmák pompás gyűjteménye ez a kötet. Elénk tárja a hellén világ fennkölt és alapvető életérzését, A Római birodalom rafinált, de nemes bölcsességét, a titokzatos kelet egzotikus különös, de lenyűgöző gondolatvilágát, az ókor nagyságát, a középkor súlyosságát, a reneszánsz szépségét, a felvilágosodás frissességét, a barokk pompáját. Egyszóval az emberi gondolkodás alapértékeibe enged bepillantást. Alapvető emberi igazságokat, tapasztalatokat, a tapasztalatokból levont következtetéseket, örök emberi érzelmeket és érzéseket közvetítenek e szépen, szellemesen megfogalmazott gondolatok, mindannyiunk okulására és szellemünk építkezésére.

François Lelord - Le ​Voyage d'Hector - ou la recherche du bonheur
Il ​était une fois un jeune psychiatre nommé Hector qui n'était pas très content de lui: il voyait bien que, malgré sa bonne volonté, il n'arrivait pas à rendre les gens heureux. Hector décide alors de partir courir le monde afin de comprendre ce qu'est vraiment le bonheur. Pourquoi rêvons-nous souvent d'une vie plus heureuse? Trouve-t-on le bonheur dans la réussite ou dans les relations avec les autres? Dépend-il des circonstances ou d'une manière de voir les choses? Après bien des péripéties et des rencontres inattendues, Hector saura mieux répondre à ces questions...

Gauri Shankar Gupta - Az ​élet rejtélyei
Elképzelhető, ​hogy nem is az anyag hozza létre a tudatot, hanem csak mintegy beborítja azt? Ez a gondolat viszont ahhoz a nézőponthoz vezet el bennünket, hogy a tudat eredetileg az anyagtól függetlenül is létezett. Vagyis az élet értelme ezek szerint nem más, mint a tudatnak az anyaggal alkotott kapcsolatából történő felszabadítása. Vajon hogyan festene egy olyan társadalom, mely az ehhez hasonló nézeteken alapulna? Vajon milyen lenne a tudománya, az egészségügye, a politikai élete, a gazdasága és az erkölcse? Ezek azok a kérdések, melyeket ebben a gondolatébresztő könyvében Gauri Shankar Gupta megvizsgál.

1-ae205b1bec
A ​bölcsesség ősi iskolái Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​bölcsesség ősi iskolái
Jelen ​kötetben Ramtha előkészíti a Megvilágosodás Iskolájának megalakulását. Elmondja, hogyan működtek a régi idők iskolái, és miért voltak olyan értékesek a tanításaik. Ezek lényege nem volt más, mint a belső Isten felébresztése. A civilizáció megjelenésével a hajdankor mesterei bujdokolni kényszerültek. Most eljött az idő az ősi tanok újjáélesztésére, hogy immár ne csak a kiválasztott kevesek hallhassanak róluk. Ramtha olyan iskolát álmodott meg, amely mindenki előtt nyitva áll, aki meg szeretne ismerkedni elődei örökségével. – A tudat és az energia mint a valóság mibenlétének meghatározói – Az idő működésének mechanizmusa, a valóság természete – A tudat-tudattalan, anyag-antianyag kölcsönhatása – A világegyetem teremtése – A lélek célja Nem tudós értekezést, szellemi játszadozást tart kezében az olvasó, nem kinyilatkoztatott igazságok ezek, amelyek vakhitet követelnek. Nem állnak össze új vallássá, nem is egy új egyház építőköveti. Ramtha gondolatrendszere a valósághoz való olyan viszonyt feltételez, amely lehetővé teszi az olvasó vagy a hallgató számára, hogy belépjen ebbe a bölcseleti rendszerbe, és első kézből igazolja ennek hitelességét. Ramtha tanítási módszere az egyén kezébe adja azokat az eszközöket, amelyekkel lerombolhatja önnön előítéletekből emelt falait. Ennek nyomán tágabb nézőpontból szemlélheti a dolgokat, lényegibb, szabadabb, tudatos és eddig nem is sejtett módon, sokrétűbben tapasztalhatja meg a valóságot.

Louisa Thomsen Brits - The ​Book of Hygge
The ​most beautiful guide to the Danish custom of hygge, the everyday life philosophy for better living. Hygge is a feeling of belonging and warmth, a moment of comfort and contentment. This beautiful little book will help you to find hygge and embrace it every day. Make a pot of coffee, relax in your favourite chair and discover for yourself how life is better with hygge.

George R. R. Martin - The ​Wit and Wisdom of Tyrion Lannister
This ​book showcases the best and most humorous quotes from George R.R. Martin's favourite character Tyrion Lannister, the worldly, jaded, funny, highly intelligent, cynical, womanizing star of the books. A perfect stocking-filler for every fan of the books, and of HBO's award-winning television series. 'I only need half my wits to be a match for you' Short and to the point. That's Tyrion. Here are the finest, funniest, rudest and wisest sayings of the miniature Machiavelli; the dwarf with a brain the size of a planet and a heart of (tarnished) gold ...'Sleep is good. Books are better' Drawn from George R.R. Martin's bestselling A Song of Ice and Fire books, the basis for the HBO original series Game of Thrones. Illustrations are by artist and caricaturist Jonty Clark.

Ismeretlen szerző - Sivánanda-kézikönyv ​a meditációhoz
Éld ​át a minden pillanatban benne rejlő határtalan lehetőséget és örökkévalóságot! A meditáció a különféle jógarendszerek fontos eleme, rendszeres gyakorlása hatékonyan hozzájárul szellemi és lelki jóllétünkhöz, és kulcsfontosságú eszközzé válhat az elménk békéjének eléréséhez vezető úton. A Sivánanda-kézikönyv a meditációhoz egyszerű, lépésről lépésre leírt útmutató a gyakorláshoz, és megmutatja, hogyan tehetjük azt mindennapi életünk részévé. Hasznos ismereteket nyújt a kezdők számára, de azok számára is, akik már járatosak a meditáció művészetében. Bemutatja többek között, hogy ez a hatékony módszer miként segít - a feszültség csökkentésében és az elme egyre nagyobb tisztaságának megtapasztalásában; - az egészségi problémák kezelésében, a depressziótól kezdve a szorongáson és az álmatlanságon át a krónikus fájdalmakig; - a koncentrációs képesség és a pozitív gondolkodás fejlesztésében; - a kiegyensúlyozottabb élet megvalósításában. Az Európában és világszerte nagy számban működő Sivánanda Jóga Védánta Központok a hatha és a rádzsa jóga nemzetközileg elismert, hiteles közvetítői. Ezt a kötetet a londoni központ jógázói állították össze Szvámí Sivánanada és Szvámí Visnu-dévánanada tanításai alapján. A magyar központról bővebb információ a www.sivananda.hu oldalon található. „A rendszeres meditációnak köszönhetően az elme megtisztul és az indítékok tisztává válnak. A tudat alatti elme rejtett tudást hoz felszínre, amely segíti önmagunk jobb megismerését és a világhoz fűződő kapcsolatunk megértését.” Szvámí Visnu-dévánanda

Covers_106599
0

Ismeretlen szerző - Bölcsességek ​kicsiny könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eric-Emmanuel Schmitt - Monsieur ​Ibrahim et les fleurs du Coran
Momo, ​un petit garçon de 12 ans, s'ennuie auprès de son père, un avocat juif neurasthénique. Heureusement dans la rue où il habite, il y a Monsieur Ibrahim, un épicier de quartier, musulman, originaire d'un Orient lointain qui semble connaître les secrets du bonheur... Quand son triste père disparaît, M. Ibrahim adopte un Momo enchanté de devenir son fils. Ensemble, ils achèteront une automobile et s'en iront vers le pays natal du vieil homme... Une leçon de sagesse, de tolérance et de bonté.

Covers_228034
Tagore-breviárium Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Tagore-breviárium
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blaise Pascal - Pensées
"L'homme ​est un roseau pensant" : cette célèbre pensée ne constitue qu'un des quelque huit cents fragments que comptent les Pensées, qui composent l'un des textes fondateurs de la pensée moderne. Destinées à l'origine à convaincre les libertins de la nécessité de croire en Dieu, ces pensées, telles que nous les lisons, forment un texte qui dépasse largement la simple apologie de la religion chrétienne et qui s'adresse à un public très large, puisque son principal sujet, c'est l'Homme. En voulant apporter la preuve mathématique de l'existence de Dieu (c'est l'argument bien connu du "pari"), Pascal nous livre avant tout une exemplaire peinture de l'Homme, miné par sa misère, mais sauvé par sa grandeur. Maximes à méditer au hasard ou essai sur l'Homme à dévorer d'une traite, chacun trouvera dans ce texte une lecture qui lui correspond. Dans cette édition, l'ordre choisi par Michel Le Guern pour organiser les fragments du manuscrit redonne toute sa puissance au discours pascalien tout en nous offrant une vision claire, efficace et pertinente du texte. --Karla Manuele --Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre.

Rácz Géza - Élettengely
Különös ​történet, különös szereplők, különös helyszínek és különös időtávlatok. Sokfelől érkezhetnek a könyv Olvasói, és indulhatnak el a történet szereplőivel együtt a benne megidézett belső zarándok-útra. Bizonyára rácsodálkoznának egymásra, azokra az utakra és ösvényekre, mögöttes külső és belső világokra, ahonnan az Olvasótársak érkeznek, térben és időben. Talán meghőkölve attól az erőtől, ami az első soroktól kezdve árad a műből, s kényszerítő erővel vonzza be az Olvasót a kívülállás helyzetéből a belső megérintettség állapotába.

Covers_228122
A ​szeretet gyöngyszemei Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - A ​szeretet gyöngyszemei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tőke István - Mosolygó ​Tisza mente
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Szemelvények ​Teréz anya legszebb gondolataiból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Könözsy Lajos - Bölcseleti ​vázlatok
A ​jelen "bölcseleti vázlatok" elsősorban az úgynevezett Hittudományi Akadémiák célkitűzéseinek kívánnak gyakorlatilag kézikönyvül szolgálni. Másodsorban mindazoknak, akik a bölcselet főbb problémáit összefoglalva, szinte jegyzetszerűen sűrítve kívánják tanulmányozni.

Boldogs%c3%a1g
A ​boldogság színei Ismeretlen szerző
7

Ismeretlen szerző - A ​boldogság színei
Színezőkönyv ​felnőtteknek változatos ábrákkal, színes mintanyomatokkal és sok-sok megszívlelendő, bölcs gondolattal! Felejtsd el a hétköznapok gondjait, kapcsolódj ki, lazulj el! Válassz kedved és hangulatod szerint a különféle stílusú és nehézségi fokú minta közül! Színezés közben oldódik a stressz, az elme megnyugvásra lel, miközben csodaszép, színpompás képek formálódnak a kezed nyomán. Az önfeledt alkotás perceit, óráit a könyv lapjain olvasható bölcsességek, igaz gondolatok teszik még hangulatosabbá.

Őszentsége a Dalai Láma - Spirituális ​gyakorlatok
Mindannyiunk ​vágya, hogy boldogok legyünk és értékes, kiteljesedett életet éljünk. Őszentsége a Dalai Láma spirituális gyakorlatok segítségével mutatja be, hogyan induljunk el a megvilágosodás útján, amely elvezet bennünket a hőn áhított boldogsághoz. Őszentsége az értékes élet elméleti alapjaitól fokozatosan, lépésről lépésre vezeti az olvasót az összetettebb lelki gyakorlatok felé, melyek az erkölcsösségen, a koncentrált meditáción és a bölcsességen alapulnak, hogy végül a tantrában, ebben a különleges jógagyakorlatban összegződjenek.

Covers_349099
Attikai ​csillagok Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Attikai ​csillagok
Attika ​csillagai hét titkot őriznek... Seneca... Varázslatos ókor! Hiszen a ma emberét foglalkoztató nagy kérdések nem változtak kétezer év elteltével sem. Az ókor legszebb üzeneteit, vallomásait olvashatjuk ebben a gyűjteményben az életről, a mi életünkről. Seneca, Cicero, Marcus Aurelius, Vergilius, Szókratész, Platón, Hérakleitosz, Démokritosz, Tatiosz, Kung Fu-ce, Mong-Dsi, Lao-ce, Hermész Triszmegisztosz és további neves írók, filozófusok osztják meg velünk élettapasztalatukat, mai és szép fordításban. Hogy okosan és boldogan éljük a mindennapokat és az ünnepeinket. Ezt kívánják! Mi is ezt kívánjuk a Tisztelt Olvasónak!

T. D. Jakes - Ezredvégi ​példabeszédek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Edmond Bordeaux Székely - Természetes ​élet és gyógymód
A ​könyv tartalmazza Professzor Edmond Bordeaux Székelynek, a „Nemzetközi Kozmoterápiai Expedíció 1930-40" világhírű vezetőjének, a „kozmoterápia atyjának” 1937-ben, angol, francia, spanyol, eszperantó, stb. nyelven megjelent műveiből és előadásaiból a legreprezentatívabb válogatásait, amelynek gyakorlati eredményei, az öt kontinensen, valamennyi főbb népfaj hatalmas kísérleti anyagán végzett kutatásainak és tapasztalatainak statisztikai tényein alapulnak. A szerző bebizonyítja, hogy a legjobb szanatórium maga a természet, amelynek „gyógyszerei" (nap, levegő, víz, gyümölcsök, növények) mindenütt megtalálhatók. Jelen esetben, a Professzor két könyvét (I./ Kozmikus élet és gyógymód; II./ Természetes élet és gyógymód) foglaltuk egyetlen kötetbe, miután lényegében kiegészítik egymást, és ebben az összesített formában e könyv már szinte enciklopédiának tekinthető. Hiszen minden, a természetes élettel és gyógymóddal kapcsolatos kérdést tömören tárgyal, tudományos színvonalon, de mégis közérthető módon és a kellő mélységig, ahhoz, hogy az átlagos olvasó számára is lehetővé tegye annak megértését, és gyakorlati hasznosítását. A „Természetes élet és gyógymód” című könyvvel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy az elmúlt több mint fél évszázadban néhol jelentős változáson ment keresztül a szakmai nyelv, és ennek tudatában bizonyos korszerűsítéseket hajtottunk végre a szövegben, anélkül, hogy érdemi, tartalmi változtatásokat tettünk volna. Erre azonban nincs is szükség, mert dr. Székely tudása már a könyv első kiadásakor jelentősen meghaladta az akkori tudományos színvonalat, és néhány részletkérdéstől eltekintve (pl. enzimek), ma sem szorul revízióra. Ez pedig az ő kivételes szellemi képességein túl csak azzal magyarázható, hogy a múlt század harmincas éveiben már birtokába jutott a valóban kortalan ősi tanítások döntő részének, amelyek alapvetően ugyanazt mondják Zarathusztrától, Buddhától Jézusig, az Ajur Védától a prekolumbiánus kódexekig, amelyeket olvasott, kutatott és tanulmányozott, mind az öt kontinenset bejárva. Ezért nem kérész életűek az ő tudományos munkái, mint a „modern” tudományos eredmények jelentős része, amelyeket már egy-két évtized után megcáfolnak. „Reméljük, hogy a naturopatia és kozmoterápia ezen mesterművei alapvető, összefoglaló sorozatának kiadásával értékes szolgálatot tettünk a természetes és kozmikus élet és gyógy-mód minden évben újabb milliós tömegekkel gyarapodó hatalmas táborának.” (Publishing Bureau előszavából, Los Angeles, 1937. augusztus 20.) A leírtakkal kapcsolatban kiadónk is hasonlóképpen vélekedik. Néhány fejezetcím a „Kozmikus élet és gyógymód” c. részből: Az ember, a világegyetem és az élet egysége, Sejtjeink megújítása, megfiatalítása, és az élettartam megkétszerezése, A főbb kozmoterápiai alkalmazási módszerek, Modern tudományos diéta enciklopédia dióhéjban, Az ételek elkészítési módjai, Mit ne együnk és miért ne együk a tiltott ételeket, stb. Néhány fejezetcím a „Természetes élet és gyógymód” c. részből: A betegségek okai, Mit együnk és mit igyunk, Anyagcsere, Egészség és betegség, Általános szabályok a betegségek elkerülésére és az élet meghosszabbítására, Az emberi élet minden részére kiterjedő általános gyakorlati útmutatók az ősi tudás alapján. Dr. Szentesy Andrásné

Su-La-Ce - Feljegyzések ​Lin-csiről
A ​Feljegyzések Lin-csiről a legendás 9. századi mester tanításainak harmadik kötete. Az előző könyvek (Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában, Az ifjú Lin-csi vándorlásai) azért váltak több nyelven is népszerűvé, mert mai életünk kérdéseire adnak szellemes és jól használható válaszokat. Akárcsak ez az újabb könyv, mely szokatlanul egyszerű nyelven fogalmazott, gyakorlatias filozófiával szolgál, de humora és líraisága is elragadja az olvasót.

Janikovszky Éva - Mosolyogni ​tessék! / Kire ütött ez a gyerek?
Felnőttek ​és gyermekek egyaránt örömmel hallgathatják Janikovszky Éva történeteit, melyeket át jár az írónőre oly jellemző kortalan báj és derű: "Mosolyogni tessék! Persze nem szüntelenül, nem reggeltől estig, de bujkáljon bennünk a mosoly - minden eshetőségre készen -, hogy bármikor felragyoghasson. Mert a mosoly, meggyőződésem szerint, mindig egy kis fényt hoz az életünkbe, meg a máséba is. Kicsike fényt, de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy."

B%c3%96lcsek_%c3%9cnnepe_-_a_szeretet_eml%c3%89kk%c3%96nyve
Bölcsek ​ünnepe Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bölcsek ​ünnepe
Tatiosz, ​Seneca, Kalimonasz, Kleanthész, Szapphó, Lao-ce, Csuang Csou, Oscar Wilde, Tagore, Naimy, Tolsztoj és mások léleküdítő írásai, emlékei - szeretetről és barátságról, az élet meghitt, ünnepi pillanatairól. Fehér papíron, láthatatlan tintával írjuk életünk könyvét. Itt őrizzük beteljesült vágyaink, megvalósult reményeink emlékét. Minden egyes pillanatot feljegyzünk, amelyet szeretettel éltünk meg. Így lett az élet emlékkönyve - a Szeretet Emlékkönyve.

Theresa Caputo - Ilyet ​nem lehet kitalálni
,,Ez ​a könyv sorsfordító gondolatokról szól, amelyek gazdagabbá teszik az életünket és megérintik a lelkünket. Talán nem mindenki vágyik arra, hogy egy habókos médium lássa el életvezetési tanácsokkal, mégis örülnék, ha meghallgatnának. Rendben?" - Theresa THERESA CAPUTO Amerika legismertebb médiuma, a nagy sikerű tévéshow, a Született médium sztárja. Arra tette fel az életét, hogy vigaszt és segítséget nyújtson mindazoknak, akik elveszítettek valakit vagy azon töprengenek, milyen élet vár ránk a halál után. Csodálatos képességének köszönhetően Istentől, az angyaloktól, a hit lelkeitől és elhunyt szeretteinktől kapott üzenetekkel változtatja meg a hozzá tanácsért forduló emberek életét. A Theresa által közvetített üzenetek bepillantást engednek mindabba, ami a fizikai világon túl ránk vár. Az Ilyet nem lehet kitalálni című könyvében Theresa az Istentől és a Szellemtől tanult sorsfordító bölcsességek világába kalauzol bennünket. Szellemessége és pozitív hozzáállása kliensei megható történetei teszik teljessé. Theresa tanításai közelebb visznek minket a lelki békéhez és gyógyuláshoz. Mindannyian azért születtünk a világra, hogy megtanuljunk boldog és értelmes életet élni. A Long Island-i médium legújabb könyve hasznos társunk lesz ezen az úton. * THERESA CAPUTO New Yorkban született, és jelenleg is ott él férjével és két gyerekükkel. Theresa több mint tíz éve dolgozik médiumként, és a Forever Family Alapítvány képesített médiuma. További információk: Theresa.Caputo.com. A Long Island-i médium és családanya elképesztő mindennapjait a tévében is követheted. Született médium - Magyarországon kizárólag a TLC műsorán.

Varga Béla - Bölcseleti ​írások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánk József - Lelki ​kapaszkodó
Imák ​és elmélkedések, írók, költők, gondolkodók tanúvallomásai és bölcs mondásai biztos irányt és bátorítást nyújtanak számunkra a hétköznapok nehéz gondjaiban. A kötet főbb témakörei: Hétköznapjaink megszentelése, Isten, Az imádság, A remény embere vagyok, Szeretet nélkül semmire sem megyünk, Út a boldogság felé, Ki nem öregszik meg soha? A kereszt titka, Az örök élet várományosai vagyunk.

Covers_73795
Az ​élet tárt karokkal vár Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​élet tárt karokkal vár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók