Ajax-loader

'természetföldrajz' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Charles Berlitz - Sárkány-háromszög
A ​Bermuda-háromszög és az Atlantisz című világsikert aratott könyvek szerzője, Charles Berlitz e művében is olyan kérdésekre keres választ, amelyekre nincs magyarázat. A bennszülöttek évszázadok óta úgy tartják, hogy mindenféle szörnyek élnek a Csendes-óceán Japán partokhoz közeli részén, s elnyelik az e vizekre tévedt hajósokat. Ezért nevezik az óceán e szakaszát Ördög-tengernek vagy Sárkány-tengernek. A Sárkány-háromszöget 8-12 km mély tengeri árkok határolják, s az idetévedt hajókat három oldalról támadják a hullámok. A legenda úgy tartja, hogy nyugtalan sárkányok ragadják el a hajlókat, s víz alatti búvóhelyeikre hurcolják őket. Megmagyarázhatatlan, hogy soha nem került elő egyetlen hajóroncs sem, s a katasztrófáknak egyetlen túlélője sem maradt. Berlitz hosszú éveken át kutatta a Sárkány-háromszög titkát, amely épp a Bermuda-háromszög átellenében helyezkedik el a földgömbön, ugyanazon szélességi körön. Megtudhatjuk, hogy a Sárkány-háromszög vonzásának még a repülőgépek sem tudnak ellenállni, s hogy a térség felett elromlanak a műszerek, s felgyorsul az idő. A szerző megpróbálja kideríteni, milyen erők felelősek azért, hogy ennyi hajó és repülőgép tűnt el a legénységestől ilyen nyomtalanul. A világ egyik legnagyobb rejtélyét tárja fel előttünk a Sárkány-háromszög.

Csemez Attila - Tájtervezés ​- tájrendezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartus Elemér - Szilvásvárad ​- Szalajka-völgy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza
A ​természeti erőforrásokkal hagyományosan foglalkozó természet- és műszaki tudományok mellé mind szélesebb körben felzárkóztak a társadalomtudományok is, mindenekelőtt a közgazdaságtan. Ennek hozadéka számos tanulmány, könyv és elméleti megközelítés, aminek alapján állítható, hogy egy diszciplína van születőben: a természeti erőforrások gazdaságtana. A könyv elsősorban egyetemi tankönyv céljára iródott, de ajánlható mindazon érdeklődőknek, akik a természeti erőforrások gazdaságtanáról és földrajzáról gyarapítani kívánják ismereteiket.

V. A. Trojickaja - B. I. Szilkin - Ny. V. Sebalin - Ismeretlen ​bolygónk
Az ​emberi megismerés számára a, XX. század közepén szűkké vált a Föld. Az emberek elindultak a. távoli világok felé: megalkották az első mesterséges égitesteket, pillantást vetettek a Hold túlsó oldalára, s maga az ember is felemelkedett a világűrbe. Vajon jól ismerjük-e Földünket? Bolygónk éghajlata melegebbé válik-e vagy újabb jégkorszak vár-e ránk? Mi rejlik a Föld méhében és milyen Föld pontos alakja? Mi okozza a sarki fényt és a mágneses viharokat? És az Északi-sark mindig ott volt, ahol jelenleg van? Végül: mi az Antarktisz: összefüggő földrész-e vagy pedig szigetcsoport? 67 ország tudósai egyesítették erejüket e kérdések és ég ezernyi más kérdés megválaszaolására a természet titkai ellen intézett nagyarányú támadásban, amit a Nemzetközi Geofizikai Évnek neveztek. Erról a nagyszabású tudományos vállalkozásról számol be ez a könyv a - és az Univerzum Könyvtár első köteteként jelenik meg. Cselekménye úszó jégtáblán, Afrika. sivatagjaiban, az Indai-óceánon úszó hajó fedélzeté,n és a 90 fokos hideggel dacoló déli sarki kutatóállomáson, a világűr határán és az óceán fenekén játszódik. E könyv mindazok számára készült, kiket a természet titkai érdekelnek.

A_f%c3%b6ld__term%c3%a9szetrajza
A ​Föld természetrajza Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - A ​Föld természetrajza
Föld ​természetrajta

Juhász Árpád - Juhász Erika - Hegyek ​ormán - tengerek mélyén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bak Borbála - Magyarország ​történeti topográfiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Lóki József - Szabó József - A ​külső erők geomorfológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Duncan Brewer - John Clark - Casey Horton - Mary Devine - Különös ​helyek, elbűvölő tájak
Fedezze ​fel a világ tájait, legcsodálatosabb, legkülönösebb helyeit! A kiadvány olyan útikalauz, amely a valóság és a legendák legszebb tájaira kalauzolja el olvasóit. Az elragadó fényképek és az olvasmányos szöveg teszik élvezetessé a könyvet, amely olyan helyekről számol be, mint a dél-dakotai Badlands, Shangri-La, a Húsvét-sziget, a Grand Canyon, a tibeti Potala palota és a Kilimandzsáró. Bármilyen ismerősen csengjen is a nevek némelyike, mindig marad bennük valami titokzatos. Hogyan keletkeztek és mikor? Ki fedezte fel őket? Vajon miért ébresztenek egyszerre csodálatot és áhítatot bennünk? A lenyűgöző könyv nem csupán a fenti kérdéseket válaszolja meg, hanem megérezteti, mi az a csoda, amely megmozgatja a képzeletet és kíváncsiságot kelt mindenkiben. - 84 csodálatos hely részletes ismertetése - 29 oldalas, 300 bejegyzést tartalmazó Névtár - több mint 500 színes ábra, látványos fotó, rajz, művészi rekonstrukció - 84 térkép az ismertetett helyek azonosításához

Czelnai Rudolf - A ​világóceán
A ​világóceán az emberiség jövője szempontjából meghatározó, mégsem ismerjük eléggé. Ez az első magyar nyelvű könyv, amely bemutatja egy fiatal tudomány, a modern fizikai oceanográfia izgalmas kutatási eredményeit. "A szerző kitűnő vezetőnek bizonyul a témakör bemutatásában, mert a bonyolult fizikai-matematikai ismereteket igénylő jelenségek magyarázatakor sikerül az a bravúr, hogy a közérthetőség érdekében végzett egyszerűsítések nem válnak a tudományosság kárára." Gábris Gyula geográfus, egyetemi tanár

Termeszetfoldrajzi
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Természetföldrajzi ​fogalmak
Állóvíz, ​alsó légkör, apadás, artézi, medence, barlang, beltenger, ciklon stb.: a természet földrajzi jelenségeinek elnevezései. A könyv segítségével az érdeklődők pontos fogalmakat nyerhetnek e jelenségekről, - példákkal illusztrálva - megjelenési formáikról, előfordulási helyükről. A több mint 400 címszó segít a meglevő ismeretek pontosításában, és azok bővítésében. Az általános és középiskolások valamint az érdeklődők hasznosan forgathatják ismereteik rendszerezésére. A tudományos megalapozottságú rövid meghatározások, a jelenségek lényeges jegyeit ragadják meg. Ajánlom tehát mindenkinek aki a természetföldrajzot kedveli, vagy tanulja, sőt jó szolgálatot tehet a keresztrejtvényt fejtőknek is.

Baráz Csaba - Kaptárkövek ​földje
A ​Bükkaljára leginkább két jelző illik: sokrétű és rejtőzködő. Emellett: különös és egyedi. Mind a földtörténete, mind az élővilága, miond pedig az itt kialakult népi kultúra egyaránt hordozzák az átmeneti jellegű tájak, a határterületek sajátosságait. Ebben a tájban benne van egy kicsit az Alföld végtelen rónasága és a Kárpátok vadregényes hegyvidéke. Itt ellentétes hatások találkoznak, hiszen nyitott mindkét irányba, mindkét véglet felé és különbségek karakteres egységgé, mert egyfajta zártság is jellemzi ezt a szelíd, hegységelőtéri dombvidéket. E tájban élő ember léte egyszerű és hangsúlytalan. Az ide születettek soha nem gyakoroltak politikia hatalémat, óvakodtak az absztrakt szerepektől. Az ilyen vidéket elkerülik a háborúk, nem tarolják le hadseregek, földjén nem dúlnak sorsdöntő csaták. A Bükkalja - egy-két, a szabályt erősítő kivételtől eltekintve - mindig kívül állt a történelem sodorvonalán. Ezt a kívülállást, ezt a rejteki életformát e táj kontemplativitást (elmélyedést, elmélkedést, szemlélődést) serkentő voltasegítette elő. A Bükkalja olyannyira észrevehetetlen, hogy még a magyar népi kultúra régiói közt sem szerepel. Észak felől a Felföld déli kultúrális régióival - Palócfölddel, Mátraaljával és a Bükk "mögött" levő Barkósággal - érintkezik, dél felől az Alföld keleti középrégiójának részét képező "Borsodi-hevesi Tisza mente" néprajzi tájaival. Mindegyik szomszéd kisrégió kihasít magának néhány települést a Bükkaljából: a néprajztudomány képviselői Egert például a Mátraaljához sorolják, Tardot, Tibolddarócot vagy éppen Kisgyőrt a Borsodi-Mezőséget magába foglaló Tisza mentéhez. Holott itt alakult ki a Kárpát-medence egyik legkülönlegesebb, legösszetettebb tájépítészeti jelensége, a bükkaljai kőkultúra, amelynek gyökere a prehisztorikus időkbe nyúlik vissza. E napjainkban is még élő kőkultúrának és az itt élő nép lelkének kulcst a kaptárkövek -a régi idők, az Aranykor rejtélyes és néma tanúi - jelentik. Óvni kell őket, hiszen a tájhoz kötött tradíciók, de maga az Őshagyomány jóformán már csak e faragott sziklák által hordozott rejtjeles üzenetekből rekonstruálható.

C. Plinius Secundus - A ​természet históriája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Ferenc - Nagy-Berek ​- Fehér-vízi láp
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dsc_0656a
Officina ​képes világatlasz Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Officina ​képes világatlasz
Hogyan ​kezdődhetett az élet a Földön? Hogyan keletkeznek a hegységek, a vulkánok, a földrengések, a tornádók és hurrikánok, a légköri jelenségek, az apály és a dagály? Mi okozza az évszakok váltakozásait? Mi határozza meg az időjárást? Hogyan élnek a növények és az állatok a változatos klímájú területeken? Ezekre és ezekhez hasonló, mindenkit izgató kérdésekre is választ ad e rendhagyó világatlasz 134 térképoldalával, az eligazodást segítő 126 oldalas regiszterével és 96 oldalas képes mellékletével.

Hunyadi László - Csillagászati ​és általános természeti földrajz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Francis - Vulkánok
A ​szerző választ ad arra az embert ősidők óta foglalkoztató kérdésre, hogy milyen erők hatására születik meg és alszik ki egy vulkán. Hogyan formálta a Föld felszínét a vulkanizmus, milyenek a vulkáni tájak? Bemutatja a vulkánok különböző típusait, szerkezetét, a vulkáni kőzetek széles skáláját. Magyaráztot keres a vulkánok térben eloszlására, visszaidézi a Föld nagy vulkáni katasztrófáit. Beszél a vulkánok szűkebb és tágabb értelmében vett gazdasági jelentőségéről, valamint környezetszennyező hatásáról, a vulkánok és földrengések összefüggéséről, a kitörések előrejelzéséről. Végül rövid áttekintést ad a Földön kívüli vulkánokról.

Baráz Csaba - Varázslatos ​karsztvidék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baráz Csaba - Fűköh Levente - Karszt ​és élővilága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakucs László - Természetföldrajz ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makádi Mariann - Taraczközi Attila - A ​Föld amelyen élünk 5
A ​megújult Föld, amelyen élünk tankönyvcsalád ötödik osztályos természetismeret kötete az alföldi tanyákra, a dombsági falvakba és városokba vezeti a tanulókat

Baróti Géza - Randé Jenő - Tavasz ​Szibériában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tenk András - Csepel ​természetföldrajzi olvasókönyve
Első ​hallásra talán meglepő dolog Csepel természetföldrajzáról írni. Inkább a Vasgyár jut eszünkbe, vagy a Szabadkikötő, esetleg a munkásmozgalom. Gazdaság- és társadalomföldrajzi olvasókönyv ihletője a személyes látogatás is. Magas lakótelepi házak, 60-70-es években épült téglaépületek, század eleji lerobbant tisztviselőházak, a Gyár maradéka, autóbuszok, forgalmas utak, HÉV végállomás. Ám könyvünk írója egyrészt lokálpatrióta, másrészt természetföldrajzzal foglalkozik, ezért állítja: Csepel ott kezdődik, ahol véget ér a vasút. Csak egy keveset kell utazni a kerület belsejébe, s máris látható, milyen természeti adottságokkal bír a magyar nehézipar egykori fellegvára.

Borsy Zoltán - Általános ​természetföldrajz
A ​tankönyvírók felkérésénél az volt az egyik alapvető szempont, hogy az egyes részeket lehetőleg az illető természetföldrajzi témakör megfelelő egyetemi oktatási tapasztalattal rendelkező szakmembere írja. A kötet írásakor szem előtt kellett tartani, hogy a tankönyv egyaránt segítse az egyetemi és a főiskolai hallgatók munkáját, továbbá a működő tanárok továbbképzését is. (...) A kötet összeállításakor arra törekedtünk, hogy a lehető legmodernebb anyagot adjuk a tankönyvvet használók kezébe. Különös gondot fordítottunk arra, hogy a természetföldrajznak az első egyetemi tankönyben kissé mostohábban kezelt, de később már alapvető fontosságúvá vát témakörei megfelelő mélységben kerüljenek bemutatásra (pl. a periglaciális felszínfejlődés, a csuszamlásos folyamatok stb.) Annak ellenére, hogy a teljes természetföldrajzi anyagot nem adhattunk a hallgatóság kezébe, szeretnénk remélni, hogy a sok hasznos ábrával kiegészített szöveges rész számottevő segítséget nyújt majd a vizsgákra való felkészüléshez és a további földrajzi tanulmányok megalapozásához. (Részlet a szerkesztő előszavából)

Angela Serena Ildos - Giorgio G. Bardelli - A ​világ legszebb nemzeti parkjai
Fedezzük ​fel, hogy az ember a nemzeti parkok létrehozásával hogyan tudta megőrizni a természeti értékeket. Örömmel fogjuk tapasztalni, hogy bolygónk e páratlan kincseit nagy szakértelemmel és szeretettel gondozzák. Ezért, ha nyitott szemmel és szívvel közelítjük meg a különleges szépségű képeket, a könyv, mint egy bőségszaru, bőven ontja majd ajándékait, és végigkalauzol a világ legszebb tájain, jellegzetes növény-és állatvilágukon. Ha ez az élmény utazásra késztet, ez bizonyára azzal a tudattal történik majd, hogy az emberiség képes ugyan a természet átalakítására, de szerencsére elég bölcs ahhoz, hogy le is tudjon mondani e képességéről.

Ismeretlen szerző - A ​Karancs-Medves és a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet
A ​magyarországi Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet és a szlovákiai Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet (Chránená Krajinná Oblasť Cerová vrchovina) természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzéséért fáradozó magyarországi és szlovákiai természetvédők együttműködése – közel húsz éve – a két terület védetté nyilvánításának előkészítése időszakában kezdődött. Eredményeként létrejött az országhatár mentén közvetlenül csatlakozó két védett természeti terület. A munka természettudományi kutatások, faj- és élőhelyvédelmi tervek és programok megvalósításával, a közös ismeretterjesztési, oktatási és nevelési tevékenység megindításával és a két ország polgárait egyformán szolgáló bemutatóhelyek, tanösvények kialakításával folytatódott. Az elmúlt két évtized közös munkája alapozta meg azt a döntést, hogy az összegyűlt ismeretanyagot az érdeklődők elé tárjuk. A teljesség igényével indított munka olyan hatalmas terjedelmű lett, amit ésszerű határok közé kellett szorítani és könyv formába rendezni, szerkeszteni. A szerzők és a szerkesztők összehangolt munkája eredményeként megszületett a kötet, ami a térség alapműveként összegzi az eddigi eredményeket és lehetőséget teremt a következő nemzedékek további munkálkodására. Fogadják ezért olyan szeretettel a szerzők munkáját, amilyen odaadással és gondossággal ők azt készítették, és legyen hasznára az itt élőknek és a természetvédelem ügyének egyformán.

Covers_119721
Bolygónk, ​a Föld Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bolygónk, ​a Föld
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely András - Katona Sándor - Szovjetunió ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - 202 ​kérdés és válasz - Világegyetem, föld
Fedezzük ​fel együtt a világot! Mekkora a világegyetem? Hogyan született a világegyetem? Mi a zodiákus? Ki szállt le először a Holdra? Léteznek-e marslakók? Meddig tart az ég? Mi a földkéreg? Milyen idős a Föld? Hogyan születik az eső? Miért áll a nap 24 órából? Tarka enciklopédia a kicsik számára, vonzó, valósághű, színes képekkel.

Covers_158633
A ​tenger Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - A ​tenger
A ​tenger teremt és pusztít, bekebelez és átalakít, évmilliók óta végtelen türelemmel, kénye-kedve szerint formálja a szárazföldeket. Döngöl és mélyít, morzsol és mállaszt, a sziklából homokot darál, a kőbe fjordokat hasít, szirteket emel a magasba, hegyfokokat és félszigeteket farigcsál, és mindeközben...

Covers_131131
Afrika ​I. Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Afrika ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók