Ajax-loader

'azerbajdzsán' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Statements_594739
elérhető
59

Frei Tamás - Agrárbárók
Pedig ​André már azt hitte, hogy maga mögött hagyhatja a zaklatott múltat. Tévedett - mert az oroszok nem felejtenek... André Calvi megint célponttá válik, öngyilkos merénylő támad rá és imádott kislányára, Fruzsikára. Egyetlen másodperc véres drámája a nizzai utcán, amitől minden megváltozik. Szétrobban az élete, hogy aztán számára ismeretlen erők tőrbe csalják és keresztül rángassák a kelet-ukrajnai polgárháború mocskán. Közben magyar agrárbárók, akik csak a saját pénztárcájukat nézik, Moszkvában árusítják ki országot. A szövevényes nemzetközi játszmában, Amerika és Oroszország közé szorulva, a magyarok számára nagy a tét: a paksi atomerőmű éppúgy, mint az Adriai tenger mélyéről felhozott Anjou-kincsek, de a gátlástalan milliárdosok miatt hazánk NATO tagsága is veszélybe kerül. A magyar mezőgazdaságot kézben, a politikai elitet pedig sakkban tartó földesurak először még csak egy zalai vadászkastélyban konspirálnak, később viszont már orosz oligarchákkal, Azerbajdzsánban. A kérdés mindvégig úgy szól, hogy eltaktikázza-e magát a miniszterelnök? Az Agrárbárók Frei Tamás negyedik akcióregénye. A főhős ezúttal is André, a korábbi három kötetből már jól ismert magyar származású francia titkosügynök, akit ezúttal nehéz lesz felismerni... Frei Tamás 49 éves, manapság a nevét viselő nemzetközi kávézólánc, a Cafe Frei kiépítésével foglalkozik, miközben a regényírás a szenvedélye és a hobbija. Az egykor nézettségi rekordokat döntő televíziós évek óta három város között osztja meg az idejét. Budapesten, Nizzában és Miamiban él. Könyvei helyszíneit mindig bejárja, ezért is képes valósághűen bemutatni Donyecket, Moszkvát, Tokiót, New Yorkot, vagy éppen Bakut és Marokkót. Az olvasó a különleges "világkörüli utazás" ellenére szinte mindvégig Magyarországról olvas majd, mert az Agrárbárók a kulisszák mögé pillantva a jelenkor Magyarországát próbálja megérteni.

Pásztor Ferenc - 100 ​nap nyeregben
Tiszteletreméltó ​célkitűzéssel indult útnak a Magyar Televízió "Pamír '69" expedíciója. Feladata az volt, hogy az expedíció tagjai a Szovjetunió hatalmas térségein felkutassák az ott élő öreg magyarokat, az első világháború hadifoglyaiból lett forradalmárokat, internacionalista harcosokat, az ötven év előtti küzdelmek még élő tanúit, hogy - mint a szerző írja: "a huszonnegyedik órában" - elbeszélgessenek velük, meghallgassák vallomásaikat. Magnetofon-szalagokra rögzítve vagy a jegyzetfüzet lapjain magukkal vitték azoknak a polgárháborús veteránoknak az üzeneteit és különféle megbízatásait is, akik annak idején visszakerültek hazájukba, de azóta is elevenen őrzik az igaz ügyért vívott csaták és a régi bajtársak emlékét. Pásztor Ferenc, a TV Híradó riportere és három tagú stábja járta végig a Teknőcnek keresztelt mikrobuszon a "nagyapák útjait". Harmincezer kilométert tettek meg Ukrajnától a közép-ázsiai Frunze városáig. Kalandos útjuk során érdekes emberekkel, ismeretlen ízekkel, tájakkal, népszokásokkal ismerkedtek meg. Meggyőződtek a szovjet emberek már-már legendás vendégszeretetéről. Megülték a híres kubányi kozáklovakat. Búvármaszkot öltve ismerkedtek a Fekete-tengerben a vízalatti világ titkaival. Ősi városok páratlan műemlékeit csodálták, forró sivatagok porát nyelték, míg végül a fáradságos út jutalmául magukkal hozhatták a Pamir hófödte csúcsáról elébük táruló pompás látványt. Tanulságos, szórakoztató, mindvégig élvezetes olvasmány Pásztor Ferenc közvetlen hangú útibeszámolója, melyet a tv-ben bemutatott filmsorozat alapján írt meg. Hol megnevettet bennünket sajátságos humorával, hol a torkunkat szorongatja a nem mindennapi találkozások bensőséges leírásával. A könyv mondanivalóját jól illusztrálják Zih Béla operatőr fényképfelvételei.

Natig Raszul-Zade - Lépések
"Egyszer, ​valamikor régen, amikor még Ramiz első bátortalan lépéseit tette ebben az életben, elesett, és sírva fakadt, akkor felkaptam, magamhoz szorítottam, és a gyerek megvigasztalódott, elfelejtette a fájdalmát... Azóta sok-sok lépést tett az életben, de a felnőtteket, ha elesnek, nem könnyű felemelni... Lépések... Hányféle lépés is lehet az életben?..." - teszi fel az író apa nevében a kérdést a negyvenéves azerbajdzsán szerző, Natig Raszul-Zade, és e sorok egyúttal annak a regénynek a mottójául is szolgálhatnának, amelynek címe az első gyerekkori botladozásokra utal, melyeket később a felnőttkori, de immár végzetesen elvétett lépések követnek.

A_rep%c3%bcl%c5%91_haj%c3%b3
A ​repülő hajó Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - A ​repülő hajó
A ​Szovjetunió népeinek meséiből ad ízelítőt ez a kötet. Jól és kevésbé ismert nemzetiségek mesekincséből válogattuk, de teljességre nem törekedhettünk, minthogy több mint 150 nemzetiség él a Szovjetunió területén. Királyfik, cárevicsek, nagy erejű legények, egyszerű halászok, gazdag földesurak és bátor vitézek győznek vagy veszítenek ki-ki érdeme szerint. Rab Zsuzsa meseértő, művészi tolmácsolása megszólaltatja legközelebbi nyelvrokonaink, az obi-ugor népek hőseit is. "Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta" - így végződik egy grúz mese. Ha aranyalmát nem is kapunk, de kellemes, értékes percekkel ajándékoz meg bennünket a kötet. A repülő hajó című népmese válogatást Szecskó Tamás varázslatosan szép rajzai díszítik.

Ekrem Ejliszli - Bagdadi ​utazás
Ejliszli ​- ez a számunkra szokatlanul hangzó név az író szülőfalujának, a magas hegyek között megbúvó kis Ejlisznek a nevét rejti. A választott név az írónak a szűkebb haza iránti tudatos elkötelezettségéről tanúskodik, s erről vall - közvetlenül vagy közvetve - minden írása. Rebbenő, tovatűnő hangulatok, felvillanó eleven színek. Hangulatos lírával, helyenként gunyoros meditációval átszőtt írások, amelyekben sokszor nem is a történés a fontos, hanem a hozzáfűződő asszociációk sora. De tévedés lenne azt gondolni, hogy ez valami andalító líra! Többnyire nagyon is kemény kritikát takar.

Anar - Egy ​négyemeletes ház ötödik emelete
"Ha ​az emberek megértenék, hogy egy négyemeletes háznak lehet ötödik emelete is, valószínűleg sok mindent más szemmel néznének" - írja Anar új regényében, s ezzel az akár mottónak is felfogható mondattal máris érzékeltettünk valamit írói módszeréből, melynek segítségével a "földi" realizmustól az abszurdban kifejezhető realizmus felé halad. A rendkívül fordulatos mű lírai szépségű jelenetben ábrázolja a szerelmes főhős megváltozott világlátását, erkölcsi megtisztulását, emberi gyengeségeit és bukását - azaz egy kortársunk életét. Anart (teljes nevén Anar Rzajev Raszul-ogli) nem kell bemutatnunk olvasóinknak, kiadónk ezúttal a negyedik művét jelenteti meg.

Kurban Said - Ali ​és Nino
Az ​Ali és Nino Varázslatos szerelmi történet, a világ egyik legizgalmasabb, különböző népeket és kultúrákat elegyítő tájékán játszódó különös "love story". Ali Sirvánsir kánnak, egy azerbajdzsáni mohamedán arisztokrata család fiának és a keresztény grúz Nino hercegnőnek a szerelme az első világháború előtt kezdődik, a háború alatti és közvetlenül utána következő vérzivataros időkben bomlik ki és ér édesbús véget. A Kaszpi-tenger partján fekvő Azerbajdzsán, mely olaja miatt egyszer csak az oroszoknak és a nyugatiaknak is oly fontos lett, egyszerre tartozik Ázsiához és Európához, s Ali és Nino szerelmében is találkozik - hol szikrázva összeütközik, hol izgalmasan összesimul - a kétfajta lelkiség és kultúra: Ázsia és Európa más-más hagyománya. "Kurban Saidnak" köszönhetően egy időre az európai olvasó képes lehet mohamedán szemmel látni a világot, s megértheti, hogy a maga közegében ez ugyanolyan természetes és logikus, mint a mi európai kultúránk, Ali vad ázsiai természete talán még így is borzongatóan idegen marad, de alakja, szerelme, hősi helytállása s tragédiája megható és felkavaró: a történelem vak és kegyetlen erejével szembeszálló ember örök sorsát példázza.

Elcsin - Az ​ezüstfurgon
Elcsin ​neve nem ismeretlen a magyar olvasók előtt, hisz a mai azerbajdzsán elbeszélőket közreadó Repülő csészealj-ban két írásával is szerepelt. Most két kisregény és öt elbeszélés segítségével az író szűkebb hazájába: az Apseron-félszigetre és ezen belül Baku városába kalauzoljuk olvasóinkat, ahol néha különös dolgok esnek meg egy piros mackóval vagy egy sárga kordbársony zakóval, néha pedig semmi sem történik. Ez azonban senkit se tévesszen meg, mert egy rebbenés mögött esetleg valóságos tragédia rejlik, egy találkozásban pedig az igazság pillanatát éli át két ember. De nem is a történés a fontos a színek, hangok, árnyalatok önmagukért beszélnek Elcsin írásaiban.

Koroglu
Köroglu Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Köroglu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Anar - Fehér ​kikötő
Az ​azerbajdzsáni irodalom gyökerei hosszú évszázadokra nyúlnak vissza. A XII. századi Nizami és a többi nagy költő kora óta szorosan összefonódott a perzsa irodalommal ösztönzést kapott tőle és maga is termékenyítően hatott rá. A későbbiekben is jól megfigyelhető a nemzeti sajátságok tükrözésének és a távolabbi horizontok felé való kitekintésnek igénye. Anar, aki a legfiatalabb szovjet-azerbajdzsáni irónemzedékhez tartozik, mind biztosabb kézzel ötvözi az ősi hagyományok talaján kialakult, de immár nagyvárosiasodó élet rajzát a modern irodalmi kísérletet jelentő formai megoldásokkal, szerkezetmódokkal. Ilyenformán hagyománytisztelő is, de egyben újító is. Ez magyarázza azt, hogy eredeti megformálású művei nemcsak szűkebb hazájában, hanem Szovjetunió-szerte, sőt annak határain túl is érdeklődést keltettek és elismerést arattak.

Makszud Ibragimbekov - S ​nem volt jobb testvér nála
Válhatik-e ​a szeretet, a hűség, a kötelességtudat és a felelősségérzet ön- és közveszélyessé, s egy kristálytiszta, egyértelműsége miatt már nem is naiv, hanem együgyű érzés- és gondolatvilág szellemileg-fizikailag egyaránt romboló magatartásformává? Dzselil müellimnek, a köztiszteletben álló férfiúnak, a példás családapának, a világ legjobb testvérének immár ereje sincs ahhoz, hogy bátran szembenézzen az ilyen nehéz és kellemetlen kérdésekkel. Mint minden igazi megértéssel és emberszeretettel megírt mű, Ibragimbekov kisregénye is figyelmeztető és végső soron kegyetlen alkotás: az ember érdekében az. A magatartás, amelyet Dzselil müellin testesít meg, túlságosan is ismerős: minden emberben ott lappang a beszűkülés, a merevség, a lelki süketség veszélye, s hogy a vállalt és megharcolt küzdelmek után, eredményekkel a háta mögött, hazudni kezdjen környezetének és elsősorban önmagának. S törvényszerűnek érezzük Dzselil müellim katartikus hatású pusztulását, mert nem találta meg a visszautat azokhoz, akik a fényt és a biztonságot, a közösséget és a szeretetet jelentették számára.

Kenessey Mária - Azerbajdzsáni-magyar ​társalgás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Natig Raszul-Zade - Lovas ​az éjszakában
"Király ​vagyok!" - kiáltja diadalmasan, torkaszakadtából játék közben a tízéves Zorik. Király vagyok, az élet királya, érezheti a harminckét éves Zohrab, a "nagy organizátorok vitathatatlan fejedelme, amíg be nem csukódik mögötte a börtönajtó. A két időpont között történetekről pedig "kórrajzot" ír a fiatal szerző, aki a szemünk láttára, elevenen boncolja fel a csillapíthatatlan becsvágyú kisfiúból életet habzsoló felnőtté lett hősét, és kegyetlen logikával vezeti a történetet a végkifejlet felé, ami után, meglehet, még mindig következik valami...

Makszud Ibragimbekov - A ​csodaszer
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

János Sipos - Azeri ​Folksongs
János ​Sipos has been conducting expeditions to the Kazakh, Kyrgyz, Anatolian and Thracian Turk and Karachay-Balkar people since 1987. The Azeri expedition and this volume is an important step of his research. The Azeri Folksongs - At the Fountainhead of Music volume introduces those elementary styles of Azeri folk music, which bring us back to the old history of the music. The preface of the book is followed by a history of Azerbaijan, after which the collecting expeditions are described illustrated with maps and photos. The highlight of the book is the comparative presentation of Azeri musical styles. You find an ample anthology of music examples in the book. The song texts and their English and Hungarian translation may be useful for those interested in Azeri language and folk culture. In addition to becoming acquainted with Azeri folk music, we learn how these musical styles relate to the folk music of people living in this area and to the folk music of the Anatolian Turks and the Hungarians. The book ends with indices and notes, as well as an important supplement: a CD with the finest tunes of the collected stock.

Ronald Suny - Grúzok, ​örmények, azerbajdzsánok
Poszt-Szovjet ​Füzetek - X. Grúzok, örmények, azerbajdzsánok (Az etnikai konfliktusok története a Kaukázuson túli köztársaságokban). A Szovjet , majd Poszt-Szovjet Füzetek című sorozat darabjait Krausz Tamás és Szvák Gyula szerkesztették. Magyar Ruszisztikai Intézet 1993

Lutfija Ajni - Közép-Ázsia ​művészete Avicenna korában
A ​magyar olvasó előtt kevéssé ismert vidék és kor kultúrájának emlékeit villantja fel e kötet. A közép-ázsiai népek IX-XI. századi történetét állandó háborúskodások kísérték, ám a külső és belső fenyegetettség elleni küzdelem mellett e kor egyszersmind rendkívül magas színvonalú építészetet, képző- és iparművészetet, irodalmi és tudományos eredményeket is hozott. A mai Üzbegisztán, Türkménia, Azerbajdzsán és Tadzsikisztán területén fennmaradt épületek, falképek, iparművészeti tárgyak ékesen bizonyítják a hajdan e tájon élt népek alkotókészségének nagyságát, mely arab, perzsa és indiai hatásokat magába olvasztva önálló, sajátosan eredeti művekkel gazdagította az emberi civilizációt. A kitűnő szakemberek által írt, szerkesztett és fényképezett album a nagyobb területi egységek - Bokhara - Maverannahr, Gurgandzs - Hórezm, Hkorászán és Huttalán - társadalom- és kultúrtörténetének rövid összefoglalása mellett jelentős és vonzó képanyaggal idézi fel a nagyszerű emlékegyüttest.

John Noble - Michael Kohn - Danielle Systermans - Lonely ​Planet Georgia, Armenia & Azerbaijan
Breathtaking ​natural beauty, deeply hospitable people, quaint rural backwaters and cosmopolitan capitals make the South Caucasus region a thrilling, offbeat discovery. Lonely Planet will get you to the heart of Georgia, Armenia & Azerbaijan, with amazing travel experiences and the best planning advice. Lonely Planet Georgia, Armenia & Azerbaijan is your passport to the most relevant, up-to-date advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await you. Wander the historic winding lanes of Old Town, Georgia, slow down in Azerbaijan at an outdoor cafe, and take in the views at Armenia’s mountaintop monasteries; all with your trusted travel companion. Get to the heart of Georgia, Armenia & Azerbaijan and begin your journey now! Inside the Lonely Planet Georgia, Armenia & Azerbaijan Travel Guide: Colour maps and images throughout Highlights and itineraries help you tailor your trip to your personal needs and interests Insider tips to save time and money and get around like a local, avoiding crowds and trouble spots Essential info at your fingertips - hours of operation, phone numbers, websites, transit tips, prices Honest reviews for all budgets - eating, sleeping, sight-seeing, going out, shopping, hidden gems that most guidebooks miss Cultural insights give you a richer, more rewarding travel experience – history, people, landscape, architecture, greetings, etiquette Over 52 colour maps Covers: Georgia, Tbilisi, Abkhazia, Adjara, Great Cauasus, Kakheti, Samtskhe-Javakheti, Armenia, Terevan, Azerbaijan, Baku, Naxçivan, Nagorno-Karabakh and more Georgia, Armenia & Azerbaijan (Grúzia, Örményország és Azerbajdzsán) - Lonely Planet

Gink Károly - Turánszky Ilona - Azerbajdzsán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ceyhun Alakbarov - Obrusánszky Borbála - Azerbajdzsán ​/ Azerbaycan
A ​szerző köszönetet mond Dr. Haszan Haszanov volt budapesti nagykövetnek,aki elindította jelen útikönyv megírását és hasznos tanácsaival segítette a szerzőt. Külön köszönetet szeretnék mondani Dr. Vilajat Gulijev jelenlegi nagykövetnek, aki elősegítette azerbajdzsáni utam megvalósulását és jelen könyv létrejöttét. Az Azerbajdzsán Köztársaság születésének 20. évfordulója tiszteletére. Hazánkban nagyon kevesen vannak, akik a Kaukázus említésekor Azerbajdzsánra gondolnak, sőt ha valakiben felmerül, hogy felfedezné a világnak ezen pontját, inkább a grúzokhoz vagy az örményekhez látogat el. Pedig Azerbajdzsán, a Kaszpi-tenger partján elterülő ország sok érdekességet tartogat számunkra: természeti szépségeket, valamint őstörténeti és kulturális emlékeket. A hegyekben ősi települések és erődök sorakoznak. Azerbajdzsánban a legkülönlegesebb építészeti emlékek az elzárt hegyi falvakban vannak, amelyeket több száz évig alig lehetett megközelíteni, mára azonban nyitva vannak a külföldi látogatók előtt. A Kaukázus hegyvonulatai, a Kaszpi-tenger szelíd, homokos partja, az iszapvulkánok különleges látványa, a gyógyvizes források, tűz-hegyek és még számtalan természeti szépség várja az ide látogatókat, nem beszélve a kiváló gasztronómiáról, melyről az ott járt emberek csodákat mesélnek.

Ismeretlen szerző - Politikai ​krízisek Európa peremén
Magyarországon ​egyedülálló kötetet tart kezében az olvasó: Történészek, politológusok, szociológusok és kultúrantropológusok mutatják be az európai földrész legfontosabb krízis- és konfliktushelyzeteit a Balkán, az Ibériai félsziget, a Kaukázus, Ukrajna és Transznisztria, valamint az Egyesült Királyság területéről.

Kovách László - Országokon ​át - újra vasúttal
A ​könyv 9 ország (többek közt Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország, Hegyi Karabah Köztársaság, Ukrajna) városairól, látnivalóiról, nevezetességeiről, közlekedéséről ad sok színes képet és információt. Utazunk benne normál-, széles- és keskenynyomközű vasúton, metrón, villamoson, siklón,...

Rep%c3%bcl%c5%91_cs%c3%a9szealj
Repülő ​csészealj Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Repülő ​csészealj
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sipos János - Azerbajdzsáni ​népzene
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Galgóczi István - A ​selyemutak meséi
A ​selyemút sejtelmes helyein járva az ember határtalan utazást tesz a térben és az időben. Az út során életre kelnek a történetek, a mítoszok és a mesék. Keleten mindenkinek és mindennek 1001 meséje van. És természetesen mindegyik igaz. A selyemút mára a népek, kultúrák, vallások és emberek közötti összekötő kapocs szinonimája lett. Utazásom 2014-ben a következő országokat érintette: Kína, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Irán és Törökország. Erről szól a könyv első nagy fejezete. Majd Törökországba visszatérve (2019) megnéztem a selyemút másik, Dél-Törökországot és Irakot érintő vonalát. Végül Iránon (2011) át megérkeztem Azerbajdzsánba (2021). Nem csak egy selyemút van, hanem több is. És lehet, hogy a selyemútnak is 1001 meséje van?

Ujlaky István - A ​csend nélküli ország
A ​könyv, melyet a kedves olvasó a kezében tart, azok számára készült, akik szeretik a történelmet, a földrajzot és az utazást. A szerző Azerbajdzsánba és Moldovába, Izraelbe és Horvátországba, Mexikóba és Törökországba, Dortmundba, Marosvásárhelyre és Velencébe kalauzol írásain keresztül. Ujlaky István több könyv és számos tanulmány szerzője, ám ezúttal kimondottan olvasmányosan, szinte csevegve, mesélve vezet bennünket, észrevétlenül gyarapítva tudásunkat is.

Konkoly-Thege György - Farid Mammadov - Baku
Azerbajdzsán ​csoda szép és érdekes ország – és sok minden köti össze régiónkkal, Kelet-Közép-­Európával. Fővárosa, Baku mintegy 150 éve a fotóművészek érdeklődésének fókuszában áll. A Kelet és Nyugat metszéspontjában álló várost valamennyien a saját perspektívájukból szemlélik. Minden fotóművész kísérletet tesz a képzeletében élő Baku felfedezésére, hogy aztán a fényképein keresztül a többi ember elé tárhassa, amit sikerült megörökítenie belőle. Baku a fotóművészek lencséjének tükrében újraszületik és újra felfedezésre kerül. Ahány látószög, annyi arcát mutatja a város a különböző építészeti alkotásokat, parkokat, utcákat és tereket ábrázoló fényképeken. Konkoly-Thege György magyar és Farid Mammadov fiatal azeri fotóművész saját különleges Baku-­élményét igyekszik átadni számos eredeti hangulatú művészi fotográfián keresztül. Ez az első alkalom, hogy csokorba szedjük és közreadjuk a világ egyik legszebb városáról, az azeri fővárosról, Bakuról készített fotóik egy részét ebben az albumban. Reményeink szerint e fényképek felidézik majd a Bakuhoz fűződő emlékeket mindazokban, akik már jártak az országunkban, míg a többiekben felébred a vágy, hogy Azerbajdzsánt is felvegyék a bakancslistájukra. Baku a világ egyik legszebb városa. Fővárosunk, akárcsak az ókori Róma, hét dombon fekszik. De ez még nem minden. Baku két kontinens, két civilizáció érintkezési pontján található. Itt találkozik a múlt és a jelen, Kelet és Nyugat, Ázsia és ­Európa, a hagyományok és a modernitás. Bakunak megvan a maga aurája, egyedisége és különleges melegsége. Valószínűleg ezért senki sem érzi magát idegennek ebben a gyönyörű déli városban. A fővárosaink közötti közvetlen repülőjáratok elindítását követően, amelyeket a népszerű Wizz Air légitársaság hajt végre, Baku vendégei között a testvéri Magyarország sok lakójával – üzleti körök képviselőivel, kalandkeresőkkel, turistákkal – találkozhatunk. Reméljük, hogy a figyelmükbe ajánlott fotóalbum egyfajta útmutatóként szolgál jövőbeni vendégeink számára, segít jobban eligazodni a régi és az új Baku labirintusaiban. Az album Konkoly-Thege György magyar és Mammadov Farid azeri ismert fotóművészek munkáiból lett összeállítva. Remélem, hogy az ő „meglátásaik” segítenek majd mindenkinek megtalálni a „saját” Bakuját. Szeretettel várjuk önt a páratlanul szép Bakuban. Dr. Guliyev Vilayat Azerbajdzsán budapesti nagykövete

Marine S. Arakelyan - Felix D. Danielyan - Claudia Corti - Herpetofauna ​of Armenia and Nagorno-Karabakh
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Olia Hercules - Kaukasis: ​The cookbook
From ​the winner of the Observer's Rising Star Award and Fortnum & Mason Debut Food Book Award 2016 comes a celebration of the food and flavours of the Caucasus - bridging Europe and Asia and incorporating Georgia, Azerbaijan, Armenia, Iran, Russia and Turkey. Olia Hercules introduces us to more than 100 recipes for vibrant, earthy, unexpected dishes from across the region such as Plum fruit leather, Chestnut plov with pumpkin crust, Quince stuffed with lamb & carmalised shallots, Vine leaf dolma, Village breakfast, Khachapouri, Armenian "cognac" profiteroles and Red basil sherbet.

Afaq Masud - Szabadulás
A ​Szabadulás című regényében Afaq Masud megindító utazásra visz bennünket a '90-es évek elején az önállóságát frissen elnyert Azerbajdzsán szabadságot és nyugalmat kereső, összezúzott lelkű szereplőinek az életébe. Az álom és valóság hajszálvékony, szüntelenül összemosódó határán bolyongó figurák elszántan keresik az egyéni és társadalmi szabadulás lehetőségeit. Baku hírneves pszichiátere egy nap rémülten döbben rá, hogy a saját álmai az életére törnek. S amikor egy éjjel valóban gyilkosság történik álmában, többé nem meri lehunyni a szemét, csak a hajnali órákban mer elszenderülni. Az ország rettegve tisztelt vezetője, a Nemzet Atyja szintén lidérces álmokkal küzd, végső elkeseredésében a pszichiáterhez fordul segítségért, s feltárja neki valamennyi féltve őrzött titkát. Csakhogy mindez tragikus döntésnek bizonyul. A különböző, végül drámaian összefonódó szálakon futó szatirikus, fantasztikus és pszichologizáló regény érdekes tablóját adja a Szovjetunió felbomlása után önmaga romjain újraépülni vágyó kis kaukázusi ország kiútkeresésének. Története félelemből, suttogásból, könnyekből és reményből lett összegyúrva.

Banine - Days ​in the Caucasus
Banine's ​family were peasants who became millionaires overnight when oil gushed from their lands - and the course of her own life would be just as dramatic. This is her unforgettable memoir of an 'odd, rich, exotic' childhood, growing up in Azerbaijan in the turbulent early twentieth century, caught between east and west, tradition and modernity. She remembers her luxurious home, with endless feasts of sweets and fruit; her beloved, flaxen-haired German governess; her imperious, swearing, strict Muslim grandmother; her bickering, poker-playing, chain-smoking relatives. She recalls how the Bolsheviks came, and they lost everything. How, amid revolution and bloodshed, she fell passionately in love, only to be forced into marriage with a man she loathed - until the chance of escape arrived. By turns gossipy and romantic, wry and moving, Days in the Caucasus is a coming of age story and a portrait of a vanished world. It shows what it means to leave the past behind, yet how it haunts us.

Joó András (Pó Apó) - Mégújabb ​útietűdök
Ide ​a Kiadó szokott valami frappánsat írni. Mint például ezt: „XY a felesége társaságában Földünk olyan tájait járja be, ahova mások csak a védelmet biztosító turistacsoportok tagjaiként merészkednek el. Utazási tapasztalatai, valamint az ottani eseményeknek a hazai közéletre tükröztetett példázatai valóságos ostorcsapások a magyar politikai elitre, amelyeket ugyanakkor fékezhetetlen humor és eredeti szellemesség jellemez. A távoli népek élete és kultúrája iránti őszinte, nyíltszívű érdeklődéstől áthatva, előítélettől mentesen újra és újra elindul, hogy hazatérve megossza velünk csodálatos élményeit, tapasztalatait."...és így tovább és így tovább, míg a sok manírtól kiütést nem kap a kedves olvasó. Ámde most én vagyok a kiadó, vaze! Persze, ezt a szöveget le is nyúlhatnám, mert Földünk tájait bejárni csakis előítélet-mentesen és nyílt szivű érdeklődéssel szoktam, sehogy másként. Persze, ha divatdiktátor lennék Párizsban (erre a könyvben még kitérek, hol bacctam el), netán világhirü alkotó az amerikai filmiparban - limitált zaklatási üggyel -, vagy celeb akármelyik valóság-showban, lenne pénzem, doszt, be is utaznám az egész világot, le is fényképezkednék híres emberekkel, valamit az angol királynővel, illetve ő velem. De egyik sem vagyok, csak egy nyugger Budapesten, a retekről illetve a nyúlról elnevezett utcák könyékéről, és az angol királynő még csak nem is hallott rólam. Így még inkább fokozódott bennem az az óhaj, hogy az Emberiség Kincsestárát gyarapítsam. Ennek jegyében irtam Az elbűvölő Gruzia címmel, és pedig útikönyvet, frankón, és ha beérkezik a soros Erzsébet utalvány (Jaj, már megint a Soros! Szűzanyám! Soros Erzsébet?), meg az ingyen krumpli a kerülettől, lesz pénz tintára, írni, meg csirkefarhatra, elemózsiának és máris készül egy frankó Örményország meg talán egy Azerbajdzsán is. Szóval, ehhez a három országhoz szeretnék most ezzel az etüdős izével, utazásos témakörben írt könyvecskéim sorában szám szerint a tizenegyedikkel, plusz kedvet csinálni. www.POAPO.HU

Kollekciók