Ajax-loader

'politikus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Marinovich Endre - 1315 ​nap - Antall József naplója
Most, ​hogy egy évtizede már nincs velünk, sokan keresik őt, a reménybeli folytatás és az újrakezdés letéteményesét, a századvégi Magyarország első, szabadon választott miniszterelnökét. Antall József a szabadulásra kész ország legfontosabb jelzését hozta magával: a többség akaratát az újjáépülésre. Azóta már köztudott: ő maga volt erre a biztosíték. Nem kétséges, még sokan és sokszor fordulnak majd hozzá, a jobb erkölcsű, összefogásra kész Magyarország megteremtéséért. Ezért ez a könyv nem üzenet, nem emlék, pusztán tiszteletadás azelőtt, amit Antall József ránk, az utódokra hagyott testamentumként.

Gömöri Endre - Az ​igazi Trebitsch
Igen, ​ezúttal valóban az igazi Trebitschről van szó, nem arról a karikatúraszerű figuráról, aki Rejtő Jenő népszerű regényében, a Piszkos Fredben megjelenik. Arról a Trebitschről, aki a XX. század "legnagyobb" politikai kalandora volt. Ez a bizonyos Trebitsch-Lincoln Magyarországon született 1879-ben. Kalandos pályafutása, amely a Duna menti kisvárosból, Paksról végül is Sanghaj egyik buddhista kolostorába vezetett, bővelkedett a különleges fordulatokban és eseményekben. Az eredetileg zsidó származású Trebitsch elhagyva ősei hitét, protestáns lelkészként több országban is tevékenykedett, majd egy időre angol alsóházi képviselő lett. Közben különböző politikai és kémfeladatokat látott el. Mindmáig tisztázatlan, hány ország kémje volt voltaképpen egyidejűleg. Kalandvágy? Pénzhajhászás? Misztikum iránti vonzalom? Ezek kétségtelenül fontos szerepet jászottak Trebitsch-Lincoln életében. De hogy milyen volt valójában az igazi Trebitsch (és kora, "mely szülte őt"), ez igen érzékletesen kirajzolódik a neves külpolitikai újságíró, Gömöri Endre könyvében.

Molnár Róbert - Az ​elnök embere voltam
Új ​ötleteihez megtalálta az új embert. Így aztán állandó jövés-menés volt körülötte. Mindig voltak első számú kedvencek, akik ígértek neki fűt-fát, aztán az esetek többségében semmi nem lett a dologból. Amikor már átverték, Torgyán kidobta őket. Ki gondolná, hogy három évtizedes ügyvédi praxissal a háta mögött, az emberismeret legcsekélyebb formája se alakuljon ki benne. Ha valaki az utcáról beesett hozzá és rendelkezett valamilyen tudományos fokozattal, a magyaron kívül beszélt idegen nyelvet, vagy jól használta nyelvét, annak komoly esélye volt egy elnöki főtanácsadói, kabinetfőnöki vagy más megtisztelő cím viselésére. Volt olyan eset, hogy elég volt az is, ha az illető jól menő üzletember benyomását keltette vagy átlagon felüli egzisztenciája volt. Molnár Róbert több mint egy évtizedig volt az elnök embere. Januárban önként szakította meg kapcsolatukat. Az egykori bizalmas ebben a könyvben a történelmi hűségre támaszkodva mutatja be a kisgazdapárt újkori tevékenységét, és tárja fel az eddig még soha nem publikált kulisszatitkokat.

Avar János - Hillary
Hillary ​Clinton Amerika és a világ többi részének legnagyobb döbbenetére elbukott a cél előtt, pedig korunk különleges egyénisége, nevéhez történelmi elsőségek sora fűződik. Ő volt az első diáklány, aki Amerika legtekintélyesebb női főiskoláján beszédet mondhatott a diplomaosztón. Ő lett New York állam első szenátornője, s neki sikerült - saját szavaival élve - előbb "megkarcolni, majd át is törni az üvegplafont", hiszen ő az első női politikus, aki egy jelentős amerikai párt elnökjelöltségének közelébe jutott, hogy aztán nyolc év múlva meg is szerezze azt, miként az elnökválasztáson is övé lett a szavazói, ám nem az elektori többség. De ahogy kétezerben Al Gore-nak, úgy mindez neki is sovány vigasz. Avar János, egykori washingtoni tudósító könyve egy különleges képességű nő rendkívüli pályafutását kíséri végig. Hillary személyében egy hihetetlenül felkészült, minden feladatát elképesztő alapossággal és céltudatosan végző embert ismerhetünk meg, aki kudarcait követően is mindannyiszor képes volt talpra állni. Negyedszázada tűri a lejáratási kampányokat, amelyekből rendre győztesen került ki - lenyűgöző módon kerekedik felül ellenlábasain törvényhozási meghallgatásokon vagy épp televíziós vitaműsorokban. Egykori legyőzője - ma fő támogatója - egy másik történelmi elsőség birtokosa, Barack Obama, aki joggal nevezte őt a modern idők legfelkészültebb elnökjelöltjének. A kötet ennek bizonyítékait kutatja. Száraz politikai elemzések nélkül meséli el Hillary Clinton páratlan életútjának állomásait.

Domokos József - Áchim ​L. András
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baranyi Mária - Egy ​előszoba titkai
Legtöbbünk ​számára soha nem válik láthatóvá, mi zajlik a politika színfalai mögött. Pedig mindannyian szeretnénk - legalább ideig-óráig - a beavatottak közé tartozni. Baranyi Mária most, a bennfentesek tudásával ajándékoz meg minket az Egy előszobai titkaiban. A szerző különleges korban különleges pozíciót töltött be, a Miniszterelnöki Titkárság vezetője volt, Horn Gyula közvetlen közelében dolgozott. Könyvében, amely egyszerre korrajz, memoár, dokumentumregény és sztorigyűjtemény, soha nem téveszti szem elől a hitelességet. Nem vállalkozik politikai elemzésre: mozzanatokat és általa megélt történeteket ad közre, egyedi stílusban. Vállaltan szubjektív, de mindvégig őszinte. Mire a kötet végére érünk, nemcsak az adott korszak összefüggéseit látjuk másképp, hanem azt is érzékelhetjük, hogy azok milyen hatással vannak 21. századi mindennapjainkra. A Horn Gyula vezette kormány stabilizált, privatizált, modernizált, NATO- és európai uniós csatlakozási tárgyalásokat készített elő. A korszak politikusai és közszereplői mellett néhány ,,statisztát" is megismerhetünk - köztük a különleges bécsi ,,szabó"-t, a galambot, a denevért, néhány leszakadt gombot, egy királyi díszebéden repülő öngyújtót -, amitől emberközelibbé válik a Parlament világa. És miénk lesz a bennfentesek tudása is. Kitárulkozik előttünk két ember: Baranyi Mária - és az ő közvetítésével Horn Gyula.

Cseres Tibor - Én, ​Kossuth Lajos
Az ​utókor szereti elszámoltatni a történelmi nagyjait, szereti képzeletben számon kérni tőlük azokat a hibákat, tévedéseket, amelyeket elkövettek, s amelyeknek esetleg mindmáig viseljük következményeit. Rendhagyó eljárás tehát, ha az utód arra vállalkozik, hogy beleélve magát a történelmi hős gondolkodásmódjába, lelkivilágába, a hajdanvolt eseményeknek és tetteknek ne az elítélésére, hanem azok okainak, indítékainak megértésére törekedjék. A nagy kérdések özöne foglalkoztatja a mai embert a reform-kor, a forradalom és a szabadságharc eseményeit illetően. Mi lett volna, ha a magyar haderő Bécs ellen fordul, ha nem kiáltják ki a Habsburgok trónfosztását, vagy ha a nemzetiségi kérdés másféle megoldására törekszenek? Ugyanakkor hajlunk arra is, hogy elhallgassunk történelmi tényeket, lebecsüljük bizonyos események jelentőségét, amelyeknek ismerete nélkül pedig aligha érthető meg Kossuth, Görgey, vagy mások utólag vitatott lépése. Cseres Tibor nem Kossuth cselekedeteire keres mentséget ebben a képzeletbeli Kossuth-önéletrajzban, nem apológiára vállalkozik, csak belülről akarja megérteni azt a kort, amelyben Kossuth és társai cselekedtek. Azokat a lelki és fizikai tényezőket deríti föl, amelyek meghatározták az akkori eseményeket, emberi, nemzetiségi előítéleteket, rokonszenveket és ellenszenveket tár föl, hogy megrajzolja azokat a kényszerpályákat, amelyek meghatározták a történelmi tényeket, befolyásolták a politikusok és köztük Kossuth Lajos cselekedeteit.

Orbán Viktor - Út ​a győzelemhez
Az ​Út a győzelemhez választ kíván adni az olvasónak arra, miért és hogyan sikerült elérnie a jobboldalnak a 2014-es választásokon a kétharmadot. Ráadásul kormányzati pozícióból, ami mindig sokkal nehezebb. Hiszen ilyenkor az állampolgárok a politika szereplőinek tevékenységéről nem a választási ígéretekből, hanem mindennapjaikból, a közélet jelenéből tudnak értesülni. Orbán Viktor beszédeiből, idehaza és külföldön tartott előadásaiból, a közösség ügyeihez kapcsolódó levelezéséből kapunk válogatást a kötetben. Megtaláljuk benne az Európai Parlamentben elmondott, a tévéközvetítés révén a hazai közönségre mély benyomást tevő strasbourgi beszédet, amelyet a Tavares-jelentésre reagálva mondott, beleértve azt a memorandumot is, amelyet a kormány válaszul elküldött az Európai Parlamentnek. A kötetben helyet kaptak a forradalmaink évfordulóján, nagygyűléseken elmondott legemlékezetesebb beszédek, továbbá számos előadás szövege, többek közt a bilbaói konferencián elhangzott elemzés a kereszténység válaszairól Európa kihívásaira, vagy a zsidó világkongresszus budapesti ülésén megtartott szónoklat, de gyár- és szoboravatót, pohárköszöntőt, továbbá impozáns, felújított létesítményeket a köznek átadó rövid beszédeket is olvashatunk. E műfaji változatosság miatt hirdeti az alcím: „minden hangszeren”. A kötet tartalmát gazdag fotóanyag teszi érzékletessé.

Kálmán Zsuzsa - Dávid Ibolya - Miért ​éppen én?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Philip Reid - Harris ​Csodaországban
Harris, ​a fiatal újságíró éppen befejezte egy nagy bányatársaság titkos üzelmeit leleplező könyvét, és elhatározta, hogy egy amszterdami hétvégével piheni ki fáradalmait. Bár ne tette volna! Már hazafelé, a repülőtéren elkezdődnek hajmeresztő és sokáig rejtelmes kalandjai, amelyek során börtönbe, majd közvetlen életveszélybe kerül. Ez a címében a népszerű Alice Csodaországban c. mesetörténetre ironikusan utaló regény vérbeli krimi: kifogyhatatlan az izgalmas fordulatokban és meglepetésekben, és a viharosan száguldó események nyomán bevezeti az olvasót London újságíróinak, politikusainak, üzletembereinek, kábítószercsempészeinek gondosan elfüggönyözött, félelmes világába.

Kéri László - Békesi ​László
A ​könyv Békesi Lászlót mutatja be, a politikust és szakembert, akinek személyében és tevékenységében összekapcsolódnak az 1990-as évek a megelőző évtizedekkel. 1989-1990 mindent átfogó változásai elsöpörték az előző rendszer politikai élvonalának szinte valamennyi főszereplőjét, egy kézen megszámolható, aki talpon maradt, s ő a kevés kivételek egyike. Azon keveseké, akiknek jelleme legalább annyira érdekes, mint a múltja és a jövője. Technokrata - mondják majd ajakbiggyesztve. Technokrata - mondják majd elismerőleg. Realista - teszem hozzá én. Véleményem arra a hosszú beszélgetéssorozatra alapozódik, amelynek megszerkesztett változatát tanulmányozhatja a könyv első részében a kedves olvasó. A könyv második része válogatott cikkek, interjúk, parlamenti beszédek időrendbe szerkesztett gyűjteménye. Olyan dokumentumválogatás, amely - túl Békesi László személyes teljesítmények megítélhetőségén - alkalmat adhat mind a Németh-kormány, mind pedig a koalíciós kormányzás gazdaságpolitikai dilemmáinak és megoldási javaslatainak értékelésére.

Schönwald Pál - Az ​utolsó szó jogán
A ​híres bűnügyeknek kiterjedt irodalmuk van, az ilyenfajta szenzációk iránt szinte évszázadok óta nagy az érdeklődés. E kötet is bűnügyi tárgyú, de más, mint a szenzációs bűnesetek szokványos gyűjteménye, más a feldolgozás módja is. E kötetben nem agyafúrt szélhámosok, elszánt rablók vagy elvetemült gyilkosok történetei elevenednek fel. Nemzetközi hírű forradalmárok, az emberiség haladásáért küzdő hősök szólalnak meg politikai pereikben, akiket a tömegek érdekében folytatott tevékenységük miatt állítottak bíróság elé. A büntető eljárások célja az volt, hogy elnémítsák a mozgalmak vezetőit, visszarettentsék a forradalom útjáról a tömegeket. A perek kísérő jelenségei: a koholt vád, a hamis bizonyítékok, a vádlottak megfélemlítése, a hatóságok és a bírák önkénye. A "vádlottak" belső konfliktusa súlyos, a tárgyaláson válaszút elé kerültek. Ha megtagadják nézeteiket, cserébe talán a szabadságot, az életüket kapják, ha nem, a börtön vagy a pusztulás vár rájuk. Az egyszerű bünügyek feszültsége itt megsokszorozódik. Képzeljük el a tárgyalás utolsó napját. A tárgyalóterem zsúfolásig tömve. Elhangzottak a tanúvallomások, a bíróság asztalán fekszenek a tárgyi bizonyítékok. Még egyszer összecsapnak a felek. Az ügyész elmondja vádbeszédét, s súlyos megállapításai - úgy tűnik - megsemmisítik a vádlottak titkos reménységeit. Vele szemben a védő sorakoztatja fel jogi érveit az enyhítő vagy mentő körülményeket, igyekszik megcáfolni a vádat. Ebben a feszült, vibráló légkörben minden szem a vádlottra tapad, akinek ezúttal az utolsó szó jogán nyílik végső lehetősége arra, hogy mentse magát vagy ismételten kifejtse álláspontját. Ezt a drámai küzdelmet eleveníti fel a kötet, amikor közreadja azokat a magyar nyelven nagyrészt még nem publikált beszédeket, amelyeket a bíróság előtt oly kiváló emberek mondtak életük válságos helyzetében, mint Friedrich Adler, Babeuf, Beloiannisz, Fidel Castro, Regis Debray, Dimitrov, Marx és Engels, Vera Figner, Hámán Kató, Martin Luther King, Lassalle, Sukarno, Szántó Kovács János vagy Wilhelm Weitling. E forradalmárok nem bocsátották áruba meggyőződésüket. Az utolsó szó jogát arra használták fel, hogy leleplezzék a népellenes politikát, hitet tegyenek a haladás ügye mellett. "Vádlónak érzem itt magam" - mondotta a nagy német békeharcos, Karl Liebknecht, bíráinak. Dimitrovnak, a bolgár kommunistának, a bírósági tárgyaláson Göringhez intézett gúnyos szavai: "Csak nem fél a kérdéseimtől, miniszterelnök úr?" bejárták az egész világsajtót. Fidel Castro látnoki szavakkal jósolta meg: "Ítéljenek el, ez mit sem számít, a történelem fel fog menteni!". De a kötet többi szereplői is mind személyes bátorságról és elvhűségről tettek tanúbizonyságot. Az emberi nagyság emlékei, a politikai szónoklat eddig kellően nem értékelt remekei nem csupán példát és tanulságot jelentenek az olvasónak, hanem egyben hiteles dokumentumokat is, amelyek új és érdekes történeti-életrajzi adatokat tárnak fel.

Gyurcsány Ferenc - Útközben
"Vannak ​az életben pillanatok, amikor Magyarország olyannak látszik, amilyen lehetne: optimistának, igazságosnak, békésnek és biztonságot adónak. Ilyen pillanat volt a közelmúltban, amikor az ARC-fesztiválon Oláh Ibolya énekét hallgattam: "_Van egy ország, ahol álmomban jártam: Magyarország..._" Akik ott hallgattuk a dalt, biztosra vehettük, hogy hamarosan úton-útfélen ezt dúdolja majd mindenki. Nyilván azért, mert azt fogalmazza meg, ami közös bennünk. Azt, hogy nem egyszerűen szeretjük ezt az országot, de készek vagyunk tenni is azért, hogy valóban olyan legyen, amilyen lehetne. Engem is ez az érzés ösztönzött e könyv megírására. A haza tettrekész szeretete. Nekem persze mások az eszközeim, mint egy dalszövegírónak vagy egy zenésznek. Politikus vagyok, aki az ország jövőjét közvetlenebbül befolyásolhatom, mint más. De ami legalább ilyen fontos: baloldali ember vagyok, és nem csak azért, mert soha nem felejtem el, honnan jöttem; azért is, mert nem tévesztem szem elől azt sem, hova akartam, és akarok eljutni másokkal együtt. Egy jobb Magyarországra, ahol a gyermek későbbi helyét az életben végre nem családi származása, hanem szorgalma, tehetsége és munkája jelöli ki. Ilyen egyszerű ez. Persze mindig könnyebb tisztán látni a célt, mint ismerni és megtenni az utat, ami odáig vezet. Innen nézve ez a könyv nem más, mint az egyik útvonal-lehetőség a sok közül. Számomra mégis a legfontosabb. Ez az irány az, amelyben hiszek." _Gyurcsány Ferenc_

Talpassy Tibor - Betöltötte ​hivatását
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_533935
elérhető
7

Huszár Tibor - Kádár
Huszár ​Tibor akadémikus Kádár-életrajza - amely a politikusnak az 1956-os forradalom leverése utáni hatalomra kerülésétől haláláig terjedő időszakot öleli fel - a nagyközönség számára készült, színes stílusban megírt, ugyanakkor átfogó, tudományos igényű biográfia. Kádár János személye és politikája modern történelmünk központi és legvitatottabb kérdései közé tartozik.

Veress Dániel - Wesselényi ​Miklós
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kercza Imre - Világnézetek
Napilapinterjúkat, ​-riportokat talál ebben a vékony kötetben az olvasó, mégpedig megjelenésük sorrendjében. Nincs tematikus válogatás, mert készítése idején mindegyik időszerű, ezért fontos volt. Ma is az, mert a konkrét események, leírások vagy az azokra történő reagálás mellett bepillantást engednek a nyilatkozók gondolkodásába. Ezért is volt érdemes csokorba kötni és így közre adni az írásokat. Erre a gondolatfüzérre utal a kötet összefoglaló címe is. Lehet, hogy az olvasónak kutatni kell majd gondolatai között azért, hogy egy történésre pontosan emlékezzen. Az interjú alanyának gondolatai azonban érdemesek arra, hogy mai szemléletével összevetve eldöntse: miként és mennyit változott, illetve változott-e azóta a felfogása. Ezért ajánlom lapozgatásra ezeket az írásokat az olvasónak. Kercza Imre (A kötetben szereplő személyek: Dr. Rozsos István, Wimal Morapityie, Szász Endre, Varga Béla, Lamperth Mónika, Szekeres Imre, Boross Péter, Hiller István, Lendvai Ildikó, Gyurcsány Ferenc, Herényi Károly, Konyári János, Kolber István.)

Covers_76610
elérhető
0

Vas Zoltán - Horthy
A ​két külön kötetben, 1969-ben és 1971-ben megjelent, nagy sikerű Horthy-portré egyesített - és sok jellemző epizóddal bővített - kiadása ez a könyv. A kortárs szól az 1919-es ellenforradalom katonai, politikai, ideológiai megalapozóiról, Horthyról, Bethlenről, Gömbösről, társaikról. A kortárs emlékezik aki tizenhat évet töltött a hírhedt kormányzó börtöneiben, annyira azonban nem elfogult, hogy ne az igazat írja. A tények önmagukért beszélnek: a legfőbb érvek a kíméletlen leleplezésben. A tragikus részletek szereplőinek tettei sokáig maguk után vonják ártalmas következményeiket. Fényképek, kivágott újságlapok, letépett falragaszok, sokáig emlékezetes utcanevek, helységnevek, hóhérnevek a fogékony megfigyelőben még évtizedek múltán is az eleven valóság érzetét képesek felkelteni, megdöbbentő körülményeikkel, sötét hátterükkel együtt. Vas Zoltán is ilyen roppant érzékeny megfigyelő és érvelő. Politikai pályája ugyan - az ellenállás frontján - akkor bontakozott ki, amikor Horthy már rég nem "Őfelsége szárnysegéde", nem is szimbóluma a "történelmi osztályok" megdönthetetlennek tűnt hatalmának, mégis, Horthy szerepét, mely egy jóvágású fregattkapitány kedélyesen-könnyen alakuló katonai pályakezdésétől a nemzet ügyét gyáván, cinikusan eláruló politikai diktátor ténykedéséig ível - ezt az utat is úgy ismeri Vas Zoltán (részint a hírhedt alakok naplóiból, nemrég előkerült dokumentumokból, titkos iratokból), mintha kezdettől minden mozzanatnak szemtanúja lett volna. S nemcsak azokat a hadmozdulatokat eleveníti meg, melyeket Horthy a nyilvánosság színpada számára eszelt ki, hanem azokat a manővereket is, amiket takargatni igyekezett szűkebb környezete, családja előtt. Vas Zoltán számos hazugság eredetére derít fényt. Más és más oldalról közelít a történtek felé, idézi azt a zavaros és ijesztő légkört, amelyben az embergyalázások megestek, sőt az ellenzéki csatározások is nemegyszer az ellenforradalmároknak, fegyveres banditáknak kedveztek. Hogy történhetett mindez? - többek közt erre ad választ az író. Válaszába természetesen belejátszik már az utókor számos felismerése - biztos ítélete - is. így fonódik össze ebben a könyvben a közösség tapasztalata és a személyes élmény, a szenvedélyes oknyomozás és a lehiggadt-bölcs véleménymondás. E könyv esetleg még vitatható pontjait korrigálhatja a szaktudomány, de az író különös tudását, nemegyszer "koronatanúi" hitelét, vallomását nem nélkülözheti. Sőt fontos fogódzóul hasznosíthatja, ha körültekintően pontos magyarázatot kíván adni arra: miféle játszmák, cselvetések eredményeként került a kormányzói székbe - s költözött a Várba - Horthy, akit a közvélemény a "lovas tengerész" címmel ajándékozott meg.

Simor András - Így ​élt Szamuely Tibor
Szamuely ​Tibor (1890. dec. 27. – Ausztria, 1919. aug. 2.) Életében a "kommunizmus lovagjá"- nak nevezték. 1914-ben, a világháború első évében, a fronton kézírásos vicclapot írva kifigurázza a Monarchia legfőbb hadvezetését. 1919 májusában nyitott hadirepülőgépen repül Budapestről az ellenséges területeken át Kijevbe, hogy tárgyalásokat folytasson Leninnel... "A forradalom azt jelenti, hogy a hátunk mögött minden hidat elégettünk, nincs hátrafelé út - út csak előre van" - hirdette. 1919. augusztus 2-án halt meg.

Kádár János - Internacionalizmus, ​szolidaritás, szocialista hazafiság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fonó Györgyné - Kis Tamás - Ki ​kicsoda?
Életrajzi ​lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Az 1972-ben megjelent 2. kiadás több, mint 7000 személy adatait tartalmazza, vannak köztük tudósok, művészek, írók, költők, politikusok, sportolók

Tausin Károly - Egy ​szobapincér elbeszélései
Az ​események színhelye titokzatos mikrovilág - megannyi furcsasággal. ...Hősünk - noha gyakorta tölti az estét a japán, török, indonéz és az egyiptomi nagykövettel, olykor Hruscsovval kortyolja a vodkát. - igaz, a főtitkárt desztillált vízre kárhoztatta háziorvosa -, hogy azután szemlesütve ne nézze Sukarno tizennegyedik (véletlenül magyar származású) feleségét; vagy elcsodálkozik Richter utazástól való félelmén és festészetén. - Nos, hősünk ettől függetlenül tipikus pesti (budai?) kisember. Budai, amennyire munkahelye a margitszigeti Grand Hotel a közhiedelem számára a "másik part", de pesti, hiszen a sziget 33 méterrel közelebb esik Pesthez, 1972-ben Angyalföldhöz csatolták, ma is része annak. Emberünk innen jár naponta a "magas társaságba", hogy szobapincéri hivatását ellássa. E különös bizalmi munkakör intimitásaiba enged bepillantást a kötet, a nagyemberek hírhedt szeretőiről is diszkréten beszélve, ahogyan az illik... Mert a régi magyar pincértársadalom a világváltások csöndes tanújaként furcsa titkok tudója. Pillanatokba merevednek a rangos társadalmi események, és ebben az expedícióban még mindig frissek és kívánatosak a hajdanvolt női idomok. Így helyes: elvégre a történelem dolga, hogy ha kell, felejtsen - nem a szobapincéré...

Wulf C. Schwarzwäller - Hitler ​pénze
Wulf ​C. Schwarzwäller levéltári dokumentumok, naplók és magánfeljegyzések alapján összeállított dokumentumkötete a diktátor egyfajta életrajzaként olvasható. Hitelesen ábrázolja Hitler gyerekkorát, azt a nyomasztó világot, amelybe elsősorban saját tehetetlensége és nagyravágyása sodorja. A sivár lelkületű, sekélyes jellemű 'Führer' magánéletének kulisszatitkaiba, szerelmi életének zűrzavaros viszonyaiba nyújt betekintést ez a számos szenzációs közlést sem nélkülöző dokumentumkötet.

Irving Stone - Ellenség ​a házban
Don ​Passos "az emberiség szerelmesének" nevezte, Upton Sinclair a "szocializmus Keresztelő Szent Jánosának". Tizenöt éves korában mozdonyfűtőként robog végig az amerikai prérin, 1894-ben azután a véres Pullman-sztrájk fő szervezője, a vasutasmozgalom élő lokomotívja. A Szocialista Párt több elnökválasztáson is sorompóba állítja, 1912-ben több mint egymillió szavazatot kapott. Hősünk neve Eugene Debs, szívesen látott vendég minden amerikai vasutas otthonában, Amerika házában viszont ő az ellenség, a szegény rokon, a kellemetlen vendég - mert mindig a tiszta igazat mondja. A világhírű író, Irving Stone szuggesztív erejű regényes életrajzából rokonszenves, nyúlánk, kék szemű férfi lép elénk, barátságos, látszólag szelíd ember, aki azonban nyomban kemény lesz, mint az acélsín, amint a dolgozó emberek jogait kell védelmeznie.

Covers_195441
elérhető
2

Stefan Heym - Lassalle
"...Bármilyen ​volt is Lassalle máskülönben, egyénileg, irodalmi, tudományos szempontból, de politikai tekintetben kétségkívül az egyik legjelentékenyebb fickó volt Németországban. Számunkra a jelenben nagyon bizonytalan barát volt, a jövőben meglehetősen biztos, hogy ellenségünk lett volna, de mindegy, mégis súlyosan érinti az embert, amikor látja, hogyan teszi tönkre Németország a legszélső párt minden valamelyest rátermett emberét. Micsoda ujjongásban törnek ki, majd a gyárosok és a Haladó Párt-i disznók, hiszen magában Németországban Lassalle volt az egyetlen, akitől féltek. De milyen különc módja ez a pusztulásnak: komolyan beleszeret egy bajor követlányba - ő, aki Don Juan szeretett volna lenni -, feleségül akarja venni, összeütközésbe kerül egy leköszönt vetélytárssal, aki ráadásul egy havasalföldi szélhámos, és agyonlöveti magát vele. Ez csak Lassalle-lel eshetett meg, a léhaság és szentimentalizmus, zsidóság és lovagkodás e sajátos, egészen egyedülálló keverékével. Politikus ember, mint ő, hogyan állhat oda párbajozni egy havasalföldi kalandorral!" Engels Marxhoz 1864. szeptember 4.

Tassonyi Zsolt - Egy ​politikus Afrikában
Kubinyi ​Péter a kormánypárt politikusa és államtitkársági főosztályvezető. Gazdag, boldog és dölyfös. Nem veti meg a szexet a titkárnőjével, de erre ráfizet, és kénytelen lesz külföldre menekülni. Drogfutárként és bérgyilkosként tér haza Budapestre.

Csizmadia Ervin - "Elképzeltek ​maguknak egy miniszterelnököt"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Osskó Judit - Antall ​József - Kései memoár
"Antall ​József miniszterelnökkel rögzített beszélgetéseim húsz éve, 1992 júniusától 1993 májusáig kilenc alkalommal készültek. Életében a közvélemény alig tudott valamit személyes sorsáról, a hajdani gyermekkori környezetről, a politikus édesapáról és nagyapáról, és mindarról, ami meghatározta életét, pályáját, megszabta emberi tartását, hitét és hitelét. Az egyenként két-háromórás beszélgetésekből egy kivételes személyiség, egy elhivatott, okos, művelt és toleráns ember és politikus képe rajzolódik ki. Az interjúk szövegén nem változtattam: nem szerkesztettem át, nem rövidítettem és nem egészítettem ki, mert úgy hiszem, az élőbeszéd helyenkénti kócossága is hozzátartozik ahhoz a jellegzetes „antalli” beszédstílushoz, előadásainak hangulatához, amire az olvasók emlékezhetnek. Arra a csapongó, a gondolatmenetből olykor kilépő, sajátos asszociációs rendszerre, amely nagyon is jellemző szellemi magatartást fejez ki. Ez az interjúfolyam ugyanis dokumentum, amelynek módosítását, átformálását az ő közreműködése nélkül nem volna illő végrehajtani. Szeretném hinni, hogy ebből a beszélgetés-csokorból hitelesen megismerhető Antall József gondolkodásmódja, értékrendszere és kirajzolódnak egyéniségének azok a vonásai, amelyek hivatali ideje alatt rejtve maradtak a nyilvánosság előtt." (Osskó Judit)

Almási József - Hazudott-e ​Gyurcsány?
„A ​Fidesz máig azt keresi, mit hazudott Gyurcsány Ferenc. Ez ügyben perek sokaságát indították el, amelyeket sorra elvesztettek."

Jon Meacham - Franklin ​és Winston
A ​Franklin és Winston lapjain két olyan politikusegyéniség izgalmas kapcsolata bontakozik ki, akik a második világháborúban győzelemre vitték a szabad világot. Barátságuk sorsdöntő és a maga nemében páratlan volt - a háború idején 113 napot töltöttek együtt, és csaknem kétezer üzenetet váltottak. Nemegyszer titokban találkoztak, egymástól igencsak távol eső helyeken - Washingtonban, Casablancában, Teheránban -, beszélgettek háborúról, politikáról, a politikai döntések nehézségeiről és magánéleti gondjaikról. Történetük egyfajta love story, amelyben az érzelmes Churchill a tartózkodó Rooseveltnek udvarol. A brit kormányfő, aki Hitlerrel jó ideig egymaga szállva szembe, a legsötétebb órában rázta föl nemzetét, soha nem tudta, hányadán áll Roosevelttel - akinek épp ez volt a célja. A titkokat dédelgető amerikai elnök szeretett zavarba hozni másokat - fehér házi munkatársait és a feleségét, Eleanort éppúgy, mint Churchillt. Jon Meacham az izgalmas politikai eszmecserék hátterében meghúzódó személyes drámák megelevenítésével erőteljes portrét rajzolt minden idők egyik legfigyelemreméltóbb barátságáról.

Kerekesházy József - Apponyi
„Meghallgattak, ​de nem hallgattak rám!” – volt gyakori mondása már a magyar parlamentben is, ahová huszonévesen került képviselőként. A jászberényi választókörzetet több mint 50 éven át képviselte a Tisztelt Házban. Külpolitikus volt a belpolitikában is. Személyes barátságot ápolt Theodore Roosevelt amerikai elnökkel, s az Egyesült Államok megalakulásától, tehát 1776-tól a világháború kitöréséig, 1914-ig mindössze három külföldi államférfit ért az a megtiszteltetés, hogy felszólalhatott az amerikai Képviselőházban. A három közül egy francia volt: Lafayette tábornok. Kettő magyar: Kossuth Lajos és Apponyi Albert. „Nekünk magyaroknak egy optikai csalódásból kell kigyógyulnunk, abból tudniillik, hogy mi a nagyvilágnak ugyanannyit jelentünk, amennyit a nagyvilág nekünk. Ez sajnos nincs így. Hogy pedig nincs így, nem válik szégyenünkre, mert egyszerűen a különböző nemzeti számarányok következménye. (…) Ez alól csak akkor van kivétel, mikor egy kis nemzet fia kiváló egyéniségén felül azt is magával hozza, hogy nagy világmozgalmaknak, az idegen országi polgárok szívében is lakó hatalmas érzelmi világnak ékesszóló kifejezője. Ez magyarázza meg Kossuth Lajos propagandautazásainak óriási hatását úgy Angliában, mint Amerikában.” – írta talán önmagáról is.

Bod Péter - Szilágyi Erzsébet - Barátom ​Kim Ir Szen
Mit ​tesz az ember, ha egy koreai utazásról kiderül, hogy annak végcélja nem Szöul, hanem Phenjan? Mit tesz a világ elsőszámú nyirokmasszázs-specialistája, ha kiérkezve Észak-Koreába megérti, valójában nem azért utaztatták ide, hogy tanítson, hanem azért, hogy egy "idősebb, beteg urat" gyógyítson. Mit tesz ebben a vadidegen környezetben és az Európától olyan távoli országban egy Svájcból érkezett hölgy, ha a helyi tévét bekapcsolva egyetlen pillanat alatt nyilvánvalóvá válik számára, hogy az azt megelőző napokban nem mást kezelt, mint az ázsiai remetekirályság mindenható vezetőjét, Kim Ir Szent? Pontosan ebbe a helyzetbe került 1987-ben a Lausanne-ban élő magyar származású Szilágyi Erzsébet, aki nem egyszerűen belülről látta a világ elől hermetikusan elzárt országot, hanem napi rendszerességgel másfél órán át kezelte a beteg és idősödő diktátort. A terapeuta 1987-től 1992-ig állt Kim Ir Szen alkalmazásában, aki gyógyulását köszönhette a svájci asszonynak, ezzel is cáfolva azt a közkeletű vélekedést, hogy utolsó éveiben elaggott és félreállított vezető lett volna az országalapító. A kezeléseket a tolmács segítségével végigbeszélgették, mély emberi kapcsolat alakult ki beteg és gyógyítója között. Szilágyi Erzsébet arról mesél ebben a könyvben: milyen embernek ismerte meg a mai napig rejtélyek övezte Kim Ir Szent. A svájci terapeuta olyan színfalak mögött járt, és kapott olykor-olykor bepillantást az ott folyó eseményekbe, ahová rajta kívül egyetlen idegent sem engedtek be. Páratlan és egyedi, amit ő tud és látott. Phenjani élményeiről szóló beszámolója igazi világszenzáció - a mának is szóló tanulságokkal.

Kollekciók