Ajax-loader

'szlovákia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


David Autere - Máglyatűz
Egy ​székelyföldi tisztáson elszabadulnak az indulatok. Egy amerikai magyar milliárdos elhatározza, hogy történelmet ír. A Moszkva melletti Novo Ogarjevóban összeülnek Oroszország urai, hogy döntsenek Magyarország és Közép-Európa sorsáról. Hirtelen felizzik a száz éve feszülő ellentét Kolozsvártól Pozsonyig. A magyar titkosszolgálat konvoját támadás éri Budapesten, fegyverek dörögnek a Pilisben, Marosvásárhely főterén pedig tízezer magyar énekli a román rohamrendőrök gyűrűjében: „Egy vérből valók vagyunk!” „A közép-európai Trónok harca az eredetinél is húzósabb. David Autere bitang jól ír.” (Alfahír) „Az év könyve.” (Azonnali.hu) „Lépten-nyomon meglepetéseket okoz, a végkifejlet pedig még az utolsó negyedbe lépve sem megjósolható.” (Demokrata) „Meggyőzően mutat be a színfalak mögött zajló politikai, diplomáciai, titkosszolgálati és katonai folyamatokat, döntési mechanizmusokat.” (Heti Válasz) „Az olvasó úgy érezheti, részesül a szerző katonai-politikai jólértesültségéből.” (Index) „David Autere a letehetetlenségig izgalmas regényt írt.” (Magyar Idők) „Végre egy politikai témájú magyar regény, amely nem giccses, nem didaktikus és nem is hiteltelen. Úgy tud érdekes lenni, hogy közben az olvasó elvégez egy komplett világpolitikai kurzust. Kötelező olvasmány.” (Török Gábor)

Szombathy Viktor - Csehszlovákia
Csehszlovákia ​az utóbbi évtizedekben az európai idegenforgalomnak egyik leginkább látogatott országa lett. Természeti szépségeit a magyar turisták is jól ismerik, szívesen barangolnak a Magas-Tátra bércei között, és táboroznak hatalmas erdőségeiben. Világhírű fürdőit, barlangait és gigantikus "sziklavárosait" igen sokan kedvelik, s napjainkban a Szepesség, Bratislava, Prága és Brno megtekintése után egyre többen keresik fel a morva és cseh műemlékvárosokat is, ahol a régmúlt hangulatát árasztó, különféle stílusú épületeket eleven ritmusú modern élet veszi körül. A most harmadik kiadásban megjelenő népszerű Csehszlovákia útikönyv az eddigi, jól bevált útiprogramokon kívül olyan látnivalókra, olyan különös tájegységekre is felhívja a figyelmet, mint a Kelet-Szlovákiai hegyvidék, a Vihorlát környéke, az elragadó Szlovák-paradicsom, a Vrátna völgye, a Morva-Karszt barlangjai, a Cseh-paradicsom fantasztikus sziklavilága és a sok város, várkastély Cseh- és Morvaország távolabbi részein. Bővíti tehát az eddigi útiprogramok körét, kalandos kitérőkre csábít, új ötleteket ad az utasnak, az olvasónak pedig érzékelteti egy-egy vidék sajátos hangulatát. A kötet a Panoráma hagyománya szerint az általános részben ismerteti Csehszlovákia földrajzi helyzetét, természetvilágát és gazdasági életét, rövid áttekintést ad az ország történelméről és kultúrális fejlődéséről. A "Részletes útikalauz" c. rész pedig kelettől nyugat felé haladva nagy tájegységek szerint veszi sorra előbb Szlovákia, majd Morva- és Csehország nevezetességeit. Kelet-Szlovákia után tehát Sáros, Szepesség, a Magas-Tátra, Liptó, Turóc, Gömör, a Dunai-Alföld, továbbá Bratislava és környéke következik, majd áttérünk Morvaország déli és északi részének városaira. Ezután a világhírű fürdővidék csodálatos tájait barangoljuk be, megismerkedünk az Óriás-hegység hatalmas tömbjével, s végül a főváros, Prága műemlékei közt kalauzol végig a szerző. A kötet harmadik része az utazással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat tartalmazza, és az étkezésre, a szállásra vonatkozóan általános útmutatást ad. A rövid útiszótár segítségével hozzá lehet jutni a legfontosabb információkhoz, s a kötet végén levő betűrendes helynévmutatóval a könyvben való eligazodást igyekszünk megkönnyíteni. Az útikönyvet gazdag térkép- és fényképmelléklet egészíti ki.

Bánki Éva - Esőváros
Tormáék, ​az egyik família a műszaki újdonságok iránt lelkesedik, minek következtében időnként "robbanások" színesítik krónikájukat. A Bujdosók, a másik család a misztikumhoz, a holtakhoz, a szellemekhez vonzódik, akik lassanként át is veszik náluk az élők helyét, szerepét. Az elsőkötetes Bánki Éva nagyregénye majd' egy évszázad történésein ível keresztül. Az elbeszélés hátterében a huszadik századi magyar történelem rajzolódik ki, miközben két gazdag parasztfamília többgenerációs története szövődik a világesemények közé. A családok ifjabbjai (és öregebbjei) többnyire egymással esnek szerelembe, és a tiltások ellenére a románc generációról generációra megismétlődik.

Farkas Zoltán - Sós Judit - Szlovákia ​útikönyv
Eredeti ​fényükben ragyogó középkori városok, a magyar gótika legszebb emlékei, egyedülálló túralehetőségek a Magas-Tátrában és a Szlovák Paradicsomban, romantikus várromok, a tót falusi világ emlékei, pompás főúri kastélyok, modern síközpontok, a Világörökség részét képező cseppkő- és jégbarlangok, pezsgő szórakozónegyed Pozsony óvárosában. A régi Csehszlovákia szürkeségének elmúltával ideje újból felfedezni a Felvidék gazdagságát * útiterv-javaslatok, ötletek kisgyermekes családoknak * látnivalók, művészettörténeti háttérinformációk * több mint 300 szálláshely minden árkategóriában, jellemzéssel * több mint 200 kipróbált étkezőhely * kávéházak, sörözők, zenés szórakozóhelyek * túrajavaslatok, síközpontok, barlangok és fürdőhelyek * kulturális rendezvények, fesztiválok * gyakorlati tudnivalók a közlekedéstől a pénzváltásig * térképek régiókról, városokról, túra- és síközpontokról * 53 színes fénykép

Grendel Lajos - Thészeusz ​és a fekete özvegy
_"Yvette-em, ​fekete hajú, tüzes Ariadném, fölöttébb büszke volt rám. Egy délelőtt, megint csak a konyhában, odasúgta a fülembe, hogy jó lenne, ha… Úgy látszik, a konyhai munka és környezet van a legélénkebb hatással szerelmi vágyára, gondoltam. Hiába, minden nő egyedi eset, külön egyéniség, más-más hangszer: az egyik oboa, a másik angolkürt, a harmadik lant, a negyedik csembaló. Már indultam volna a nappaliba, de Yvette keze megállított. - Most, itt. - Ejha! – szörnyülködtem. - Én ráhasalok az asztalra, te fölhajtod hátul a szoknyámat, és úgy."_

Roy Krisztina - Az ​idegen szolgalegény
Rövid ​történetek evangéliumi tanulságokkal.

Kovátsné Németh Mária - Liszka József - Novák Veronika - Fejezetek ​Csallóköz művelődéstörténetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keszthelyi Ernő - Alacsony-Tátra ​turistakalauz
... ​Ahogy ezerháromszáz méter felett tovább emelkedünk, az erdő ligetessé válik, s a fák is veszítenek büszke magasságukból. Az idáig felkúszó fenyőcsoportok keverednek a kezdetben csak magányos bokorként megjelenő, félig heverő, girbegurba ágú törpefenyővel. Ezzel megkezdődik az alhavasi táj. Hegymenetben járva tanúi leszünk, hogy egy-egy merészebb fenyő még 1500 méteren túl is dacol a zord éghajlattal. E zászlófák rövid, merev, töredezett gallyai egyik oldalon, a szélirányban fejlődnek. Szánalmas és egyben csodálatra méltó korcsok ezek a törpefenyő háborítatlan birodalmában. Ezután egy jó darabig még kísér e kusza szövevény, amely tömör falként övezi a turistaösvényt. A polipszerűen mindent befonni és elnyelni akaró zöld tömegbe csak helyenként vegyülnek kisebb tisztások a törpeboróka alacsonyan szétterülő bokraival. Még feljebb felszakadozik az áthághatatlan rengeteg és kisebb-nagyobb tisztásoknak ad helyet. E füves térségek világoszöld alaptónusából már alig domborodnak ki a három-négy tőből álló törpefenyők parányi szigetei. Ekkor már egy új övezet határán 1700-1800 m magasságban vándorlunk. A satnya törpefenyőket fokozatosan felváltja a mindenen diadalmasan felülemelkedő tátrai tetők számunkra oly fenséges, oly bájos világa. Az élet itt egyetlen összefüggő, zöld, virágos-mohás, bársonyos puhaságú, ruganyos gyepszőnyegbe olvad össze. Az ilyen gyepes, kisebb területeken köves, sziklagyepes, félhavasi, havasi táj az Alacsony-Tátra fő jellemzője. E hegységet ezért tartjuk másnak, szebbnek, hozzánk közelebb állónak, mint a gránitgúlás csúcsokkal ékes Magas-Tátrát. Ezért lelkesednek érte a turisták és a sízők egyaránt. Kirándulásaink többségének c, hogy elérjük e tiszta levegőjű, további sétákra és sízésre kiválóan alkalmas füves hegyhátakat és enyhén hullámos gerinceket. Ehhez kíván segítséget nyújtani turistakalauzunk.

Laboda_r%c3%b3bert_t%c3%balz%c3%a1sok
elérhető
2

Laboda Róbert - Túlzások
Laboda ​Róbert verseinek és slamjeinek értelmezése és értésre szellemes olvasót kíván, aki nem fél az iróniától. A társas létezés komplexitására figyelő versek hétköznapi helyzetekben megmutatkozó intenzív érzelmeken keresztül vezetnek el egészen a haza szeretetéig. Ha figyelmesen olvasunk, a humoros, önmagát folyton megkérdőjelező szövegek mögött egyszer csak meglátunk valami fojtogatót: a végletekig eltagadott magányt.

Koncsol László - Ütemező
Koncsol ​László, a kitűnő szlovákiai magyar költő, irodalomtörténész és fordító évekkel ezelőtt közölt már néhány fejezetet készülő verstani m,unkájából a pozsonyi Irodalmi Szemlében. Próbálkozásait most könyvvé teljesítette, amely - túlzás nélkül mondhatjuk - hézagpótló fontos munka. Általános tapasztalat, hogy középiskolásaink, de még az egyetemi és főiskolai hallgatók is igen szegényes ismeretekkel próbálnak eligazodni a klasszikus versformák, a költői módszerek bonyolultnak tetsző világában...Koncsol munkájának nagy újdonsága, hogy a nehezen befogadható ismereteket szemléletes példákkal, kitűnőan válogatott minták nyomán tudja könnyen fölfoghatóvá tenni.

Dobos László - Földönfutók
“Leszálltak ​a gépek. Már a fényszórók sem világítanak. Nemsokára jönnek értem. A fegyvert kibiztosítottam, nem akarok számot adni többé senkinek, ha kinyílik az ajtó, és meghallom a léptek koppanását, nem élek tovább.” Ezekkel a mondatokkal fejeződik be Dobos László Földönfutók című regénye, amely a csehszlovákiai magyar irodalom felszabadulás utáni prózájának jelentős alkotásai közé tartozik. Fábry Zoltán – a műről szólva – Dobos fegyelmezett lényegmondását és témafelvető bátorságát dicsérte. A könyv lapjain a közelmúlt eseményei, egy nagy létszámú kisebbség, a szlovákiai magyarok második világháború utáni meghurcoltatása elevenednek meg. A Földönfutókban két férfi – egy szlovák és egy magyar – emlékeiben idéződnek föl a negyvenes évek izzó kérdései. Egy nagy lobogású szerelem és az azt követő csalódás tanúi lehetünk az egyik oldalon, míg a másikon – a magyar diák emlékében – egy nehéz korszak, a háború utáni évek eseményei tárulnak föl előttünk.

Covers_272621
Fekete ​szél Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Fekete ​szél
A ​novella próba! - írta Fábry Zoltán. Az írói képesség és tehetség próbája. Ez az antológia is egy erőpróba eredményeit mutatja fel, hogy fiatal prózaíróink munkáival kapcsolatosan lehetőséget nyújtson néhány lényeges megállapításra, és lehetővé tegye értékelésüket. Műfajukat kísérleti novellának nevezném, s ez a minősítés egyben értékelés is. Esztétikai eredményeik elsősorban a stílusgazdagságban és szenvedélyességben, valamint a lélektani érdeklődés sokrétűségében nyilvánulnak meg.

Fábry Zoltán - Vigyázó ​szemmel
Új ​könyvében Fábry Zoltán fontos dokumentumanyagot gyűjtött össze Európa, Közép-Európa és a csehszlovákiai magyarság öt évtizedes tapasztalatairól. Néhány fejezetcím: Magyar proletárdiktatúra, A cseh Tiszaeszlár regénye, Üzenet Kassán át, A Gólem pozsonyi legendája, A magyar nyelv szlovenszkói sorsa stb. Az olvasó így a csehszlovákiai magyarság apróbb-nagyobb képekben felvillantott rövid történetét éli át. A fiatalkori írások besorolása folytán ez a kötet tükrözi a legplasztikusabban Fábry fejlődését az ifjú rajongótól a kérlelhetetlen osztályharcosig, majd a vox humana elkötelezettjéig. Csakúgy, mint a számos előző Fábry-könyv, e gyűjtemény is egy gazdag életmű része. Olyan életműé, amelynek vannak időálló tényei, megállapításai, de ugyanúgy vannak tévedései is. A kötet írásaiból felsorolhatnánk tételeket, gondolatokat, amelyek visszamenően vagy akár a jelenben is vitathatók. Viszont az írások többségében Fábry gondolatai, diagnózisai ma is érvényesek, időállók. Időállóvá teszik őket azok az erkölcsi princípiumok, amelyekhez Fábry mindig visszatér - az antifasizmus, antiimperializmus és a vox humana hitvallása.

Durica Katarina - Szlovákul ​szeretni
Hol ​az otthon? Ahol a legjobb. Ahol a mobiltöltőd tartod. Ahol automatikusan csatlakozik a wifihez a net. Ahol a szomszéd visszaköszön. Ahová kora tavasszal elteszed a télikabátod. Ahol a januári árleszállításkor vásárolt karácsonyi díszeket tárolod a következő karácsonyig. Ahol jó az illat. Ahol a postaládán ott a neved. Ahol, ha eltéved valaki, útba tudod igazítani Durica Katarina regénye fordulatos időutazás, amelyből megtudhatjuk, milyen volt szlovákiai magyarnak lenni a 80-as években, majd felnőtt fejjel szembesülni a gyermekkor elhallgatott titkaival. Milyen előítéletek működnek ma is, és van-e feloldozás a múlt bűneire? Életképes lehet-e egy képzeletbeli és valós határokon átívelő szerelem? Petra egy bécsi galéria megbízásából Tanzániába utazik, hogy potom pénzért kézműves dísztárgyakat vásároljon. A déli kontinensen egy európai kalandorok által lakott hostel fogadja, ahol új barátokra tesz szert, de az önfeledt pillanatokra súlyos bűntény árnyéka vetül Sali a ruandai mészárlások elől menekülve jut el Belgiumba, majd az USA-ba, de lelki sebeire sehol sem talál gyógyírt. Petra az a nő, aki mellett végre igazán önmaga tud lenni, de vajon a szerelmük kibírja-e a megpróbáltatásokat? Paul feladja jól jövedelmező irodai állását, mert kiölte belőle a szenvedélyt. Szabadon szeretne élni, kötöttségek nélkül. Dar es Salaamba utazik, hogy körbebiciklizze a Kilimandzsárót. Itt találkozik Petrával és Salival, akik szintén a boldogságot keresik Mindeközben Károly, a csallóközi magyar emigráns akiből a hetvenes években Karol lett Pozsonyban, majd Charles Ausztráliában utolsó óráiban eléri, hogy újra együtt legyen a család.

Andrzej Stasiuk - Útban ​Babadagba
„A ​világnak ezen a felén a valóság gyakran kívülről érkezett, valami olyasmiként, amit ránk kényszerítettek, és nehéz volt vele azonosulni. Legfeljebb ki lehetett várni a végét, akár a rossz időnek. Ez most sem megy másképp.” – nyilatkozta egy interjúban Stasiuk. „Minden, ami ideérkezik, már valahol le volt ellenőrizve, használták, sőt még egy kicsit el is használták, összekoszolták, elnyűtték. Ez ugyanúgy érvényes az ideák, mint a tárgyak világára. Nekem ez kifejezetten tetszik, mivel egyfajta konvenciót, egyfajta fikciót hoz létre. Amit nem lehet túl komolyan, túlzottan szó szerint venni.” Mi a közös az albániai bunkerekben, a horvát halpiacban, Szlovénia zöld tájaiban, Románia erdélyi részeiben, a Duna-delta szigetvilágában, Moldávia furcsa lakosságában, Szlovákia, Kelet-Magyarország, Lengyelország és Ukrajna határvidékében? A kérdésre a szerző térben és időben megtett hosszú utazása ad választ, útban a rejtélyes város, Babadag felé, miközben keresi azt a lassan elfeledett ízt, amely mindenhol jelen van Kelet-Európában. Azt az ízt, melyet még nem „rontott meg” a nyugati civilizáció; ami összetartja és elválasztja a térségben élőket. Andrzej Stasiuk kiadónknál megjelent második könyve 2005-ben elnyerte a legfontosabb lengyel irodalmi díjat. „Ilyen helyekről tényleg jobban látni az idegen országokat, mint a fővárosokból. A valóság többértelművé válik, bonyolulttá, és nem ad egyértelmű válaszokat. Amikor viszont elhagyjuk ezeket a helyeket, mégis mindig rájuk gondolunk, mert belopóztak az elménkbe, szívünkbe és emlékezetünkbe.”

Peter Jilemnický - Iránytű
P. ​Jelimnicky a szlovák és cseh irodalom szocialista realizmusának legmarkánsabb képviselője. Művészi alkotásainak jellege talán nem is abban rejlik, hogy szubjektív érzelmeit, rokonszenvét, vágyait realisztikus köntösbe tudta öltöztetni, hanem, hogy a realizmus alapját és irányát magában az objektív és reális életben, annak minden fázisában és megnyilvánulásában meglátta. Az olvasó lelki szemei előtt elvonul a Kaukázus zord hegyormainak, meredek sziklafalainak, szédítő szakadékainak, örvénylő zuhatagjainak és szelíd, erdős lankáinak csodás, vadregényes tája és Kazbek apó feketére füstölt házikója lapos tetején, a kaukázusi est varázslatos légkörében, kibontakozik az emberi szabadság és boldogság örök problémája: "Nem lehet boldog az, aki nem szabadította meg magát a vagyon utáni vágytól." A szerző és három hegyi lakó közötti beszélgetés során kibontakoznak a színpompás élet mesterien festette képei és érdekfeszítő eseményei, melyek az olvasót Csehszlovákiából a Kaukázusba, majd Közép-Ázsiába viszik. Az elmaradt szlovák falucskát susogón ölelő erdejével, csörgedező csermelyeivel leváltja a Kaukázus vadormos vidéke és az ázsiai sztyeppék kóbor kirgíz sátra. Minden esemény egymagában is a sokszínű élet mesteri összhangban kifejezett képe. Mindegyik kép, egy önmagában zárt külön világ, melyet csak az egymással beszélgetők megjegyzései kötik egybe. S amikor a késő éjszakába belenyúló eszmecserét befejezik, az események egybeolvadt színképéből kirajzolódik az út és felbukkan az "Iránytű", mely egy szebb és boldogabb élet felé mutat.

Grendel Lajos - Hazám, ​Abszurdisztán
Esszéi ​és újságcikkei Grendel Lajos irodalmi munkásságának szerves részét képezik. Írói reflexióknak is nevezhetnénk az e kötetben összegyűjtött írásait, mivel a szubjektív elem meghatározó bennük. Figyelmének középpontjában a szlovákiai magyar sorskérdések, a közép-európai térség "abszurdisztáni" vonásai és természetesen irodalmi kérdések állnak. Polemikus hangú írásaiban is úgy érvel igaza mellett, hogy tiszteli vitapartnereit, nem elítélni, hanem meggyőzni igyekszik őket.

Tóth László - Vita ​és vallomás
Tizenkét ​csehszlovákiai magyar író alkotóműhelyéről ad közelképet ez a hiányt pótló gyűjtemény. A Vita és vallomás - a beszélgetések szervezője és irányítója, Tóth László elképzelése szerint - tulajdonképpen "regény". Tizenkét "szereplőt" felsorakoztató "kerestes regény" , a csehszlovákiai magyar irodalom harmadvirágzásának "regénye". A beszélgetések során íróink, költőink saját egyénisége, gondolatvilága rajzolódik ki. Szerzők : Cselényi László, Csontos Vilmos, Dénes György, Dobos László, Duba Gyula, Gál Sándor, Gyökeres György, Rácz Olivér, Tóth László, Tőzsér Árpád, Turczel Lajos, Varga Imre, Veres János és Zalabai Zsigmond

Grendel Lajos - Áttételek
Az ​Éleslövészet és a Galeri után ez a trilógiának is nevezhető sorozat harmadik, befejező kötete (1985). Megjelenésével a szerző egy csapásra az egyetemes magyar irodalom élvonalába került. Művében a sajátos szlovákiai sors, a kisebbségi léthelyzet az egyetemes emberi lét parabolájaként jelenik meg. Az önmegszólító formában írt regény névtelen elbeszélője a szlovákiai magyar múlt tanulságait meg nem tagadó, vidékről a nagyvárosba sodródott nemzedék létélményéről számol be, keresve az etikus, a személyiség méltóságát őrző magatartás lehetőségeit.

Bugár jenő - Szlovákiai ​síkalauz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Tibor - Szlovákia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dávid Teréz - A ​feneketlen láda kincse
Két ​testvér, a tízéves Pityóka és a nyolcéves Csiribiri életükben először töltök nyári vakációjukat falun, a nagyszülőknél. A falusi élet varázsa nagy hatással van rájuk, legjobban mégis a padláson felfedezett régi láda tartalma ragadja meg képzeletüket. A ládából egy régi bábszínház figurái is előkerülnek. Az élénk fantáziájú Pityóka álmában megelevenednek a figurák, és arra kényszerítik, vállalja el az űrbusszá átalakított ócska léghajó vezetését, és repüljön velük a Holdra...

Bodnár Gyula - Görög ​Európa
Újságírói ​pályámon 1992-ben jelent meg első könyvem, Messze van Helgoland címmel, Publicisztikai írások 1974-1989 alcímmel. Nos, minthogy az a bizonyos jelképes sziget, Helgoland, továbbra is messze van, ez a második kötet, melyet kezében tart olvasóm, tulajdonképpen folytatás, csak a cím változott, Görög Európa, meg az alcímben az évszámok: Publicisztikai írások 1988-1998. Hogy változott-e valami más is, hogy a tíz esztendőt átfogó időszeletben egymástól "függetlenül" született cikkek, tárcák, jegyzetek így együtt korképet, közérzettörténetet, személyes érzésekkel átszőtt közös, illetve közösségi sorsot rajzolnak-e, vagy ezt is, azt is, amazt is egyszerre mutatják, mint a mozaikkockákból összerakott kép - olvasómra bízom a döntést. A kötetben található írások zöme egyébiránt a pozsonyi Új Szóban jelent meg - ahol 1974-től közel húsz évet töltöttem, mint szerkesztő és újságíró, és amely laphoz külső munkatársként is hű maradtam, beleértve családi magazinját, a Vasárnapot -, továbbá néhány cikk a Napban, a Katedrában, a Csallóközben, valamint a Győr-Moson-Sopron megyein pedagógusok lapjában, a Hogyan Tovább?-ban. 1993-tól televízió, a nagymegyeri STUDIO PLUS TV szerkesztőjeként elsősorban képekkel dolgozom, ám mindennap érzem, tiszta lappal szólít magához az írógép, ugyanakkor küld, kényszerít írni az élet. Emberként, magyarként. Életünk e honban, Európában. Bodnár Gyula

Vígh Károly - A ​szlovákiai magyarság sorsa
"Nyelvem, ​mely az emberi hang egyik legcsodálatosabb hangszere volt, kihágási objektummá szürkült. Újság a bűnös nyelven nem jelenhet meg, rádiót tilos hallgatnm. Lekonyult fejjel járok, és némán, és ha lehet ki sem mozdulok emberek közé. Vak, süket és mozdulatlan gettóélet ez mindenképpen: a jogfosztott emberek szégyen- és félelemterhes élete. És az ok? Egyetlenegy tény, vádak vádja: magyarságom." (Fábry Zoltán: A vádlott megszólal. Stósz, 1946)

Podunajsko1111
Podunajsko Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Podunajsko
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_180393
elérhető
1

Dobos László - Sodrásban
Dobos ​László új műve a regény és a szociográfia határmezsgyéjén keletkezett, s e két minőség: regényforma és a feltehetőleg önéletrajzi elemekre épülő szociografikus valóságábrázolás szimbiózisa jellemzi. Az író nem annyira a regényhősök belső fejlődésére, hanem inkább az ötvenes évek társadalmi klímájának s az azóta feloldott ellentmondásainak az ábrázolására helyez nagyobb nyomatékot. Dobos László nem először választja témájául az ellentmondásos ötvenes éveket, s nem is ő az egyetlen csehszlovákiai magyar író, akit ez a téma foglalkoztat. Ő az első azonban, aki elemzését az akkori egyetemi ifjúság és az akkori újságíró-értelmiség közegében (entellektüel környzeten) végzei el. A _Sodrásban_ alighanem egy készülő regényciklus első darabja. Benne a lineáris vonalvezetésű, időrendben előrehaladó történet (egy fiatal megyar értelmiségi házaspár hányattatásai, beilleszkedési gondjai, lakásproblémái az ötvenes évek első felében) nem ér véget megnyugtató tanulsággal, hanem megszakad egy ponton. Igaz, nem akármilyen ponton. Hanem amikor a regényhősök sok küszködés után úgy érzik, madárlépéssel jutottak előbbre az egzisztenciájuk megalapozásához oly nélkülözhetetlen feltételek megteremtésében.

Pelle János - Az ​utolsó vérvádak
Keresztények ​és zsidók viszonyának szinte a legkényesebb pontja volt a vérvád. Ez a babona az ókortól századunkig tartotta hatalmában a lelkeket, s szörnyű tragédiáknak készítette elő a terepet. Hisztériák, programok, perek. Egyes nyugati történészek ezt nevezik a kelet-európai múlt sötét vonalának. Lehet, hogy innen ered a térségünket elborító etnikai gyűlölethullám, s az előítéletektől az erőszak kitöréséig ugyanaz az út vezet? Magyarországon először 1494-ben, Nagyszombaton (ma Trnava, Szlovákia) merült fel rituális gyilkosság vádja, utoljára pedig 1957 tavaszán, Mátészalkán. Ekkor híre járt, hogy a kivándorlásra készülődő zsidók még utoljára egy magyar kislány vérét vették a maceszhoz... Pelle János feldolgozta a közel fél évezredes magyarországi és szlovákiai népi antiszemitizmus holocaust előtti és utáni megnyilvánulásait. A történelem legkoncentráltabb és legtragikusabb népirtását új megvilágításba helyező könyvben olvashatnak először az 1946-os kunmadarasi program és a miskolci népítéletek ismeretlen részleteiről. Lehull a hallgatás leple a makói zsinagóga felgyújtásáról, az ötvenes évek hisztériáiról és az 1956-os hajdúnánási zsidóellenes zavargásról. A Mózes népétől való félelem és a nép tudatának mélyén gyökerező téveszmék 1945 után még vagy két évtizedig mérgezték és a politika zsákutcájába terelték az újra és újra felszikrázó feszültséget. A szerző tények és dokumentumok sokaságát tárja fel, interjúkat közöl az események résztvevőivel, nyilasokból lett kommunistákkal és vérszomjas zsidó káderekkel. Könyve tabukat dönt, aktuális, vitára ingerlő vállalkozás. Kutatásai alapján két, bemutatásra váró dokumentumfilm is készült.

Ismeretlen szerző - Slovensko ​- kemping, termální koupaliště
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szarka László - A ​szlovákok története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Peter Jilemnický - Garam ​menti krónika
Peter ​Jilemnicky cseh származású volt, de szoros szálak fűzték a szlovák környezethez, s témát merített belőle könyvei számára. Regényeiben az osztályellentéttel, a szociális igazságtalansággal és a társadalmi rend átalakításáért folyó harccal foglalkozott. A Garam menti krónika c. művében a szlovák népnek a Szlovák Nemzeti Felkelés idején folytatott fasizmus elleni harcát írja le.

Colum McCann - Zoli
In ​his bittersweet fourth novel, McCann chronicles the imperiled world of the Slovakian Roma (Gypsies, to their enemies) from World War II through the establishment of the Communist bloc. After the pro-Nazi Hlinkas drown the rest of her family, six-year-old Zoli Novotna escapes with her grandfather to join another camp of Roma, where she discovers a gift for singing. At her grandfather's urging, she also breaks a Romani taboo and learns to read and write. She later becomes involved with poet Martin Stránský, and her poems, which draw on her Roma heritage, are promoted by Martin as the harbinger of a "literate proletariat" and a new Gypsy literature. Her growing fame, however, betrays her when the Communist government appropriates her work for its project to assimilate the Roma. Condemned by her own people and, as a Roma, alienated from the Slovaks, Zoli finds her way to a new home. The narrative switches between third- and first-person, though it is strongest when narrated by Zoli. McCann does a marvelous job of portraying a marginalized culture, and his world of caravans, music and family is rich with sensual detail.

Lanstyák István - A ​magyar nyelv Szlovákiában
"A ​magyar nyelvtudomány egyik adóssága, hogy a közelmúltig nem foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. Határon túli és hazai nyelvészek most elkészítették a környező országok kisebbségi magyar nyelvhasználatának történeti szociolingvisztikai elemzését Trianontól napjainkig. A kutatók azonos szerkezetben tárgyalják a kisebbségi magyarok földrajzi és demográfiai jellemzőit, politikai, gazdasági, kulturális és vallási helyzetét, a nyelvekhez fűződő attitűdöket és a nyelvi konfliktusokat, a nyelvi törvényeket, a magyar nyelv szerepét az oktatásban, a közigazgatásban és a tömegtájékoztatásban. A szigorúan nyelvészeti részek a kétnyelvűség hatásait írják le, vagyis a magyarországi magyarok és a határon túliak közti nyelvi azonosságokat és különbségeket elemzik. A sorozat harmadik kötete Szlovákiáról szól, szerzője Lanstyák István, a pozsonyi Comenius Egyetem tanára."

Kollekciók