Ajax-loader

'észtország' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Sofi Oksanen - Mikor ​eltűntek a galambok
Lebilincselő ​és kivételesen bátor hangú ,,nagyregény" Észtország II. világháború alatti és utáni megszállásáról, az ellenállásról, a kollaborációról, a szerelemről és egy tragikus házasságról. A Baltikumban járunk, de a sodró lendületű történet játszódhatna bárhol a keleti tömb országaiban, ahol a történelem tapinthatóbban gázolt bele az emberek életébe, mint a Föld más szegleteiben. A regényben három szereplő életét követhetjük nyomon: Roland - az ideákat kergető, hazája függetlenségéért küzdő szabadságharcos; unokatestvére, Edgar - aki mindent elkövet azért, hogy elrejtse életének sötét oldalát és még sötétebb titkait, s megkaparintson magának legalább egy kis szeletet a hatalomból; és Edgar felesége, Juudit - akit házasságának szégyene és a reménytelen boldogtalanság köt béklyóba. E három ember sorsa örökre egybefonódik, nemcsak a rokoni kapcsolatok okán, hanem az olykor kusza érzelmek, szenvedélyek, s a megannyi rejtély és bűn miatt is. Oksanen a csak az igazán nagy írókat jellemző kivételes tehetség birtokosa. Művében fontos kérdéseket tesz fel, alaposan körüljárja ezeket, s a feldolgozásnál képes végig fenntartani a feszültséget. Nem bicsaklik meg a történetvezetése, a szálak összesodrása tökéletes, és okosan, átgondoltan, egy nyomozó logikájával illeszti össze a történelem és a magánélet töredezett darabkáit, míg végül összeáll a kép. S teszi mindezt úgy, hogy az utolsó lapokra is tartogat meglepetéseket - de a kulcsot már az olvasó illeszti a zárba.

Sofi Oksanen - Tisztogatás
A ​Tisztogatás a nők elleni erőszakkal és a kommunista országok feldolgozatlan múltjával foglalkozik párhuzamosan. A regény egy család történetén keresztül Észtország közelmúltjának s vele együtt a keleti blokk országainak elhallgatott eseményeibe, az elkendőzések világába is betekintést nyújt. Megszólaltatja a háború és a kommunizmus áldozatait, szembesít a megalkuvók és a megalázottak szégyenével. Ám a hajdani megaláztatások és a napjaink zavaros társadalmi közegében viruló erőszak határvonalai mindinkább elmosódnak Oksanen mesterművében… A magány békéjében éldegélő idős észt asszony, Aliide Truu életét váratlan esemény kavarja fel: eszméletét vesztett orosz lányt talál a háza udvarán. A fiatal Zarával való találkozás feleleveníti Aliidéban a múltat: tragikus szerelmi történetét és azokat a döntéseket, amelyek megpecsételték a hozzá legközelebb állók és a saját maga sorsát. A kétségbeesett lépésekre kényszerült Zara helyzete rávilágít, hogy az üldöztetések a megváltozott körülmények ellenére sem értek véget – csupán formájuk változott. A könyv témája a nők elleni erőszak, és a második világháborút követő szovjet megszállás traumája.

Jaan Kaplinski - Ugyanaz ​a folyó
"Ha ​boldogult az állambiztonságaiakkal és a pártemberekkel, a lányokkal is boldogulni fog." Az 1960-as évek elején egy félig orosz származású észt egyetemista fiú, aki, mint minden rendes észt értelmiségi, már tisztában van a szovjet rendszer hitványságával, hosszan tűnődik naplójában Nagy Imre "állítólagos" mondásán - hogy ő inkább a jó kapitalizmust választaná, mint a rossz szocializmust... Nyelveket tanul, verseket ír, s közben megismerkedik a ragyogó intellektusú Tanítóval, akit a mesterévé fogad. A visszavonult költő és teológus, akit a rendszer nem enged tanítani, most csak a lakásán fejti ki gyakran meghökkentően eredeti nézeteit a legkülönfélébb témákban - Európa történelméről, a nemek kapcsolatáról, India kultúrájáról, a finnugor nyelvekről... A fiút, miközben próbál valamiféle misztikus beavatás során közelebb kerülni az élet értelméhez (és saját hivatásához), egészen egyszerű vágyak is gyötrik: szeretne végre férfivá válni! Majd egyszer csak igazi emberpróbáló kaland kezdődik életében: "szovjetellenes versek terjesztése" miatt rászáll a KGB, és a büntetlenségért cserébe rá akarják venni a besúgásra. Az 1941-ben született Jaan Kaplinski a modern észt költészet megújítója világszerte megjelent nagyszerű esszéregények alkotója, nyelvész, szociológus, műfordító - egyszóval a mai észt irodalom kimagasló képviselője, akit a Nobel-díjra is többször felterjesztettek már.

Rein Taagepera - A ​finnugor népek az orosz államban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Piret Raud - Tóbiás ​és a 2/b
Tóbiás ​második osztályba jár, és sok jópofa barátja van. Például Uku, akinek van egy Röfi nevű malaca, és az őseinek hosszú a haja. Vagy Linda, aki balettozik, és azt is tudja, mi az az autogram. Na meg Gregor, aki ugyan elég veszekedős, de ettől függetlenül jó haver. A gyerekek sok vicces kalandot élnek át együtt, és még ha a dolgok nem is végződnek mindig úgy, ahogy eltervezték őket, végül minden rendeződik. A szerző a mai észt iskolások életét szeretetteljes humorral mutatja be, és a vidám történetekben mindenki magára ismerhet.

Kersti Kivirüüt - Okkultisták ​klubja
Nem ​mindennapi hely Vana-Kuuste, az észtországi városka: az itteni gyerekek iskolája valaha egy uradalom fényes kastélya volt, a település határában pedig ősi sírhalom magasodik, melyet számos legenda övez. A fiatal, végtelenül kíváncsi történelemtanárnő, Erika és lelkes diákjai a titkok nyomába erednek, ám az ártatlan, játékos felderítésnek induló kaland hamarosan komolyra fordul. Ép ésszel megmagyarázhatatlan, tragikus esetekre derül fény a múltból, s a kis csapat egyre hátborzongatóbb események középpontjában találja magát. Mindinkább úgy tűnik, nem pusztán a túlfűtött fantázia játékáról van szó - nyughatatlan lelkek kóborolnak a kastély és a sír környékén. A kalandvágyó fiatalokból szerveződő Okkultisták Klubjának tagjaira hárul a feladat, hogy megfejtsék a múlt titkait, és legyőzzék az átkot… Az észt írónő, Kersti Kivirüüt regénye első ízben olvasható magyar nyelven, s igazi különlegesség: rengeteg érdekességet tár olvasói elé Észtország történetéről, a kelták rejtélyes világáról - mindezt egy fordulatos, misztikus történetbe ágyazva.

Indrek Hargla - Melchior, ​a patikárius és a Szent Olaf-templom rejtélye
___A ​15. századi Tallinn nyüzsgő kereskedővárosában megölnek egy német lovagot, és mivel a tettes nem kerül kézre, a város ravasz és kíváncsi patikáriusát kérik fel, hogy segítsen a nyomozásban. Az elsőt azonban újabb gyilkosságok követik, és a városban mindinkább eluralkodik a rettegés. A titkok labirintusa Melchiort régi legendákhoz vezeti el, melyek a hírhedt kalózról, Klaus Störtebeckerről szólnak. Őt magát a hatóságok halálra ítélték, de néhány cimborája életben maradt. Talán közülük felelős valaki a rémtettekért? ___A történések hátterében mindvégig ott tornyosul az újjászülető Szent Olaf-Templom, az elkövetkező évszázad legmagasabb építménye, amely valamiképp a rejtély középpontjába kerül… ___Az észt sztárszerző megfilmesítésre váró sorozatának első epizódja a kalandregény, a krimi és a történelmi hitelesség virtuóz elegye. Hargla hazai sikerlistákat megjárt műveit immár az egész világ kezdi felfedezni, több nyelvre már lefordították őket. Reméljük, a nagy mesterségbeli tudással megírt, izgalmas regény a történelmi krimik magyar rajongóit sem hagyja hidegen.

Eno Raud - Mohaszakállék ​újabb kalandjai
Mohaszakáll, ​Muff és Fapapucs, a három apró emberke kellemesnek ígérkező tengerparti nyaralásra indul. S mit hoz a véletlen: éppen Fapapucs szülőföldjén utaznak keresztül! Ám a kedves, gyermekkori emlékek felidézését kellemetlen körülmény zavarja meg: a vidéken úgy elszaporodtak a patkányok, hogy már-már a közeli város lakóit is kiszorítják otthonukból. Hőseink nem tudnak közömbösen továbbutazni, tehát akcióba lépnek. Találékonyságuk, sok-sok tapasztalatuk átsegíti őket a veszélyes kalandok során, s végre élvezhetik a megérdemelt pihenést. Az észt író kedves, humoros regényét Kucsera Judit fordította, a rajzokat Mészáros márta készítette.

Bereczki Gábor - Észtország
A ​Balti-tenger és a Finn-öböl partján, a német, a svéd és az orosz kultúra találkozási pontján évezredek óta él egy finnugor nép: az észtek. nyelvük éppúgy rokon a magyarral, mint a finneké, de kultúrájukat természetesen más környezet hatása alakította ki. Észtország évszázadokig volt a német lovagrend, a svéd király, majd az orosz cár uralma alatt, mielőtt a Szovjetunió nagy népcsaládjának tagja lett volna. A történelem folyamán néhányszor szinte kihalt a sokfelől szorongatott kis nép, de végül is szívósnak bizonyult: túlélte a háborúkat, a járványokat és a kultúrájának visszaszorítására irányuló törekvéseket egyaránt. Bereczki Gábor nyelvész az észt művelődéstörténet legfontosabb vonásait vázolja fel tanulmányában, elsőként foglalva össze magyarul az észt kultúrát. Rácz Endre fotóművész bejárta Észtország minden zegét-zugát; képei éppúgy elénk varázsolják a tallinni középkori házakat, mint a ostautak klasszicista stílusú, jellegzetes épületeit; a XX. század szobrait éppúgy, mint a régi, színes főkötőket. A múlt romantikája és a táj szépsége egyaránt megelevenedik a képeken, egységet alkotva könyv szakszerű szövegével.

Toomas Vendelin - Tallinn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bereczki Urmas - Észtország (1983-as kiadás)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jaan Rannap - Az ​utolsó fehértollú
Észtország ​csodálatos erdeiben, az érintetlen ősvadon mélyén élnek a halászsasok. Mindössze néhány példány, hiszen a Balti-tengernek e híresen szép madara már kiveszőben van. S hiába az emberek tapintatos védelme, ezeket az óvatos és érzékeny állatokat sok minden pusztítja. Fészeklelőhelyeikről elűzi őket a gépek zaja, megmérgeződnek: a gondatlanul kirakott csalétkektől, és még sok egyéb veszély leselkedik rájuk. Jaan Rannap érdekes, szép regényében egy halászsasfióka megmentésének történetét meséli el. Az izgalmas históriának természetesen úttörők a hősei, akik nemcsak szeretik, hanem gondosan tanulmányozzák is az erdő csodálatos világát.

Viivi Luik - Viivi Luik - A ​történelem szépsége
Az ​észt írónő 1946-ban született Viljandi közelében. Az egyetem elvégzése után könyvtárosként, levéltárosként dolgozott. Tallinnban él. Első verseskötete óta ("Pilvede püha" - "Felhők ünnepe", 1965), a legjentősebb észt költők között tartják számon. Verseskötetek, gyermekversek, ifjúsági és kisregények után több nyelvre lefordított első regénye ("Seitsmes rahukevad" - "A béke hetedik tavasza", 1985) nemzetközi sikert hozott számára, amelyet megerősített első magyarul is olvasható műve, "A történelem szépsége" ("Ajaloo ilu", 1991)

Urmas Bereczki - Marton János - Pátzelt Hajnal - Balti ​országok - Észtország, Lettország, Litvánia
A ​Balti országok egyre népszerűbbek az utazni vágyók körében, hiszen mindenütt a sok száz éves kultúra, a természet gazdagsága és a látnivalók sokasága vár ránk. Észtország az érintetlen, páratlan természet szépségeivel - sűrű tölgy- és fenyőerdők, homokos és vándorköves tengerpartok, izgalmas élővilága - csábít, amelyek kontinensünk nagy részéről eltűntek napjainkra. Lettország Európa egyik rejtett kincse. Az országban utazgatva mindenfelé középkori városkákat, erődök romjait, kastélyokat, múzeumokat, természeti parkokat találunk. Litvánia kis ország gazdag történelemmel és nagyszerű természeti adottságokkal. Szépsége a vadregényes tájak, erdők, folyók és tavak, valamint barokkos jellegű városaiban rejlik. Fedezze fel a Baltikumot számos színes fényképpel illusztrált útikönyvünk segítségével!

Friedebert Tuglas - A ​kis Illimar
Első ​pillantásra mintha gyermekregényt olvasnának. De néhány oldal után, kicsit fájdalmasan, énünknek hajnala, az örök reminiszcencia: gyermekségünk, eszmélésünk napjai-évei. Egy kisfiú napkeltekor felébred falusi otthonobán és elindul, hogy fefedezze a világot. Az út első állomása még csak a szomszédos szoba, majd az udvar, a környező táj, de mindjobban tágul a kör, benne az ismerősök, a család, a rokonság, a falubeliek és az uradalmi kastélybeliek a messzi, ismeretlen város, ahova erőkön, mezőkön, idegen falvakon át el is jut egyszer... A kis Illimar világa egyszerre álom és valóság. A gyermeki lélek fogékony minden élmény befogadására, a játékos képzelet újjáteremti a látottakat, de éles és pontos - ha naiv is - a gyermeki látás, még nem homályosította el a fáradtság, a kiábrándultság, a fásult közöny. Az író egy gyermek szemével láttatja a századvégi-századeleji Észtország világát; a kép hiteles, olykor szomorú, máskor vidám, mint maga az élet. Az észt irodalom élő klasszikusának számos nyelvre lefordított regényét a huszadik századi világirodalom maradandó értékű alkotásai közt tartják számon.

Bán Aladár - Finnek, ​észtek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_66296
Balti ​államok Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Balti ​államok
Útikönyv ​sorozatunk új kötete sokkal többet nyújt, mint egy egyszerű útikönyv: Segít az utazni szándékozónak az úti cél kiválasztásában: bemutatja az adott ország történelmét, kultúráját (művészet, zene, vallás, jeles ünnepek), nevezetes tájait, városait. Az úton is a leghasznosabb segítőtárs: remek tippeket ad (útvonaltervezés, szállás, étkezés, sport, szabadidő lehetőségek, naprakész hasznos információ), részletes térképeket tartalmaz; megismertet a helyi szokásokkal, specialitásokkal (étel-ital). Lebilincselő olvasmány képzeletbeli utazáshoz: a legszínvonalasabb ismeretterjesztő albumok hagyományait követi: az érdekes, olvasmányos leírásokat, konkrét információkat kötetenként közel 500 gyönyörű színes felvétel teszi feledhetetlenné.

Georg von Rauch - Romuald J. Misiunas - Rein Taagepera - A ​balti államok története
A ​balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia) 20. századi történetének ez a két egybeszerkesztett kötete eredetileg külön jelent meg. Az első kötet az ismert német történész, Georg von Rauch tollából Geschichte der baltischen Staaten címen 1970-ben, mg a második, amit két amerikai szerző, a litván származású Romuald J. Misiunas és az észt származású Rein Taagepera írt, The Baltic States címen 1983-ban. A két könyv együttes kiadása nem önkényes. G. Rauch munkája az 1974-es angol kiadásban azt az alcímet kapta, hogy The years of independence 1917-1940 (A függetlenség évei), s a litván-észt páros tudatosan ennek folytatását rta meg, amint ezt az alcímmel is jelzik: Years of dependence 1940-1980 (A függőség évei). Könyvüket azután egy folyóiratban megjelent hosszú tanulmánnyal egészen 1986-ig hosszabbították meg, s R. J. Misiunas mindezt megtoldotta egy, a Kalinyingrádi területről szóló fejezettel.

Becca Blond - Regis St Louis - Nicola Williams - Balti ​államok - Észtország, Lettország, Litvánia
Csodáljuk ​meg a Baltikum élettől lüktető fővárosait: a középkori Tallinn pompás állapotban megőrzött műemlékeit, a szecessziós hangulatú Rigát és Vilnius barokk óvárosát. Kerekezzük körbe az észt szigeteket, próbáljuk ki a sífutást Lettországban, gyönyörködjünk a Kur-földnyelv dűnéinek páratlan szépségében, vagy ugorjunk át Kalinyingrádba megtekinteni a világon egyedülálló Borostyánmúzeumot. Bárhová menjünk is, ez az élvezetes és információkban hihetetlenül gazdag útikalauz segít a tájékozódásban: - tömör összefoglalók a három balti állam történelméről, kultúrájáról, múltjáról és jelenéről; ajánlott olvasmányok a további tájékozódáshoz, - szállásajánlatok (szállodák, ifjúsági szállók, családias vendégházak) minden ízlésnek és pénztárcának, - szabadidős programok zavarba ejtő választéka - a sífutástól a kenutúrán és szaunázáson át az erdei bogyó gyűjtéséig és gombászásig, - útvonalajánlatok: " vörös utakon" a Baltikum szovjet múltjába; végig a híres, évszázados borostyánúton; kirándulás a litván Szaharába; a litván földnyelvtől az észt szigetvilágig, - részletes, jól áttekinthető térképek, - hasznos és praktikus nyelvi fejezet.

Szergej Dovlatov - Kompromisszum ​/ Külföldi nő
Az ​1990-ben New Yorkban elhunyt Szergej Dovlatov az elmúlt évtizedek egyik legolvasottabb orosz írója - művei mind újabb életműkiadásokban jelennek meg, látszólag egyszerű prózastílusának és utánozhatatlan humorának titkát mind újabb tanulmányokban próbálják megfejteni, pályatársai egyre-másra jelentetik meg róla visszaemlékezéseiket. A Puskinland és Ezek vagyunk mi című írásokat tartalmazó kötet után most Duvlatov újabb két kisregényét adjuk közre. A Kompromisszum első változata 1981-ben jelent meg oroszul, majd nem sokkal később angol fordításban is. A kisregény Dovlatov tallinni újságírói karrierjének sajátos elbeszélése - minden részt egy ténylegesen megjelent cikk vezet be, azaz a szocialista újságírás egy-egy tipikus példája, majd a szerző elmeséli, mi történt valójában: milyen tényleges emberi sorsok, bizarr események állnak a tudósítás mögött. Olvashatjuk a Tallinn négyszázezredik lakosának megszületéséről szóló patetikus tudósítást, majd a szomorkásan humoros elbeszélést arról, milyen bajos olyan újszülöttet találni, aki ideológiai szempontból alkalmas erre a kitüntető címre. Vagy megismerhetjük egy német származású jelentéktelen újságíró történetét, aki a maga csetlő-botló módján folyton szembekerül a rendszerrel. A kisregényt alkotó elbeszélések állandó motívuma az alkoholizmus, amely úgy-ahogy elviselhetővé teszi a szovjet rendszer idiotizmusához való alkalmazkodás és az ellene való lázadás dilemmáját. Mindez az utolsó kis novellában éri el az abszurditás csúcsát: itt a regénybeli újságírónak a náci fogolytáborokban élve maradt szovjet veteránok éves tartui összejöveteléről kell tudósítást írnia, s persze kiderül, hogy mindannyian szovjet börtönökbe és lágerekbe kerültek a német fogság után, és a hamis pátoszú emlékünnepség utána Gulag borzalmait elemvenítik fel. A Külföldi nő 1986-ban jelent meg: ez Dovlatov első olyan kisregénye, amely amerikai élményeiről szól, pontosabban inkább a 108. utcában élő orosz emigráns kolónia bizarr alakjairól, a számukra ismeretlen kultúrában való evickélésükről. Maruszja, a külföldi nő szinte véletlenül került New Yorkba, hiszen a Szovjetunió egy pártfunkcionárius lányaként gondtalanul élt - csak épp a férfiakkal nem volt szerencséje, s egy újabb magánéleti válság után kisfiával megy Amerikába, mert akkor épp ez a divat. A rengeteg fura alakot felvonultató történet akkor válig frenetikussá, amikor Maruszja újabb szeretője a latin-amerikai Gonzales lesz, aki ráadásul a maga kezdetleges módján kommunista eszméket vall...

%c3%89szto._f_el.
1

Ismeretlen szerző - Észtország ​a fordulat előtt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Andrew Stone - Carolyn Bain - Tom Masters - Becky Ohlsen - Scandinavian ​Europe
Scandinavia ​isn't all statuesque blondes and rugged fjords. It's also the vast, wild Lapland north, the mighty peaks of Sweden and Norway, and elemental Iceland. It's historic Helsinki and cool Copenhagen - and it's yours to explore! This guide covers: Denmark, Faroe Islands, Finland, Tallinn, St Petersburg, Iceland, Norway and Sweden. * 67 detailed and easy-to-use maps * Full-colour section of Scandinavian Europe’s highlights * Includes seasonal itineraries to help you plan your trip * Bonus excursion chapters to Tallinn and St Petersburg * Advice on where to stay in Scandinavian Europe

Saxo Grammaticus - The ​Nine Books of the Danish History
Originally ​titled Gesta Danorum ("Deeds of the Danes") this book is a patriotic work of Danish history, by the 12th century author Saxo Grammaticus ("Saxo the Learned.") It is the most ambitious literary undertaking of medieval Denmark and is an essential source for the nation's early history. Consisting of sixteen books written in Latin, Gesta Danorum describes Danish history and to some degree Scandinavian history in general, from prehistory to the late 12th century. In addition, Gesta Danorum offers singular reflections on European affairs from a unique Scandinavian perspective, supplementing what has been handed down by historians from Western and Southern Europe. This current volume presents Oliver Elton's English translation of the first nine books of Saxo's work, which focus on Norse Mythology. Included as well are over 50 pages of introductory material by Frederick Powell and all of the original illustrations from the 1905 edition of the book.

Anti Saar - Így ​mennek nálunk a dolgok
Anti ​Saar 1980-ban született, az észtországi Tartuban él, íróként, fordítóként és játéktervezőként tevékenykedik. Így mennek nálunk a dolgok című kötetéért 2013-ban az Észt Gyerekirodalmi Központ az év legkülönlegesebb gyerekkönyvének járó díjjal tüntette ki. A könyv azóta több nyelven is megjelent, és gyerekeknek szánt további művek követték. Villu egy hangulatos észt városban él szüleivel és kisöccsével, a "fél három" éves Janekkel együtt. A tizennégy fejezetben Villu szemével láthatjuk a család hétköznapjait: megtudhatjuk, hogyan olvasnak, írnak és rajzolnak, hogyan főznek és hogyan esznek, hogyan mesélnek, hogyan autóznak, hogyan fekszenek le aludni, hogyan kerülnek veszélybe, hogyan fociznak és hogyan felejtenek el dolgokat. A szerző - sokak szerint Janikovszky Éva világát idéző - történeteit Alvar Jaakson vidám illusztrációi is nagyban gazdagítják.

Margit Raud - Estonia ​in Colour
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Meelis Friedenthal - Méhek
Laurentius ​Hylast "felforgató eszméi" miatt eltanácsolják a Leideni Egyetemről. A XVII. század végén járunk. A diák úgy dönt, hogy Észtországban, a Tartui Egyetemen folytatja tanulmányait. A városban éppen éhínség tombol. Friedenthal regénye az új környezetben eltöltött első napok krónikája. A Méhek középpontjában az emberi lélek, illetve annak torzulásai állnak. Szerelem és árulás, valóság és illúzió itatja át egymást a könyv lapjain és Laurentius elméjében. Lassanként, apró töredékekből tárul fel a diák múltja. És a végére kiderül, a halál nem feltétlenül a legrosszabb eshetőség. Ha létezik halál egyáltalán...

Tomasz Torbus - Barbara Warning - Balti ​országok
Fedezze ​fel Ön is a Baltikum rejtett szépségeit! Észtország, Lettország és Litvánia sokunk számára még felfedezésre vár - híresen vendégszerető lakosaik szívesen segítenek ebben. Az orosz kalinyingrádi terület hihetetlenül érdekes úti cél népeik és kultúrájuk sokféleségével. A színes képekkel, térképekkel ellátott útikönyv információs fejezeteiben minden régióról megtalálhatjuk a legfontosabb turisztikai információkat: nyelvkalauz, éttermek, múzeumok, közlekedés, hoteljegyzék, legszebb látnivalók stb.

Farkas Barbara - Kiss Péter - Észtország
A ​két magyarországnyi területű Baltikum északi országa Észtország, amely egyben a Baltikum teteje - így is nevezhetnénk, hiszen itt találjuk a Suur Munamági mindössze 318 méteres csúcsát, amelynek környezete a sífutás nagy központja. A hajdani szovjet utódállam 2004 óta az Európai Unió tagja. Ma még igen kevés magyar fejében fordul meg a balti országok bejárásának igénye, sokan nem gondolják, ezen a hegyektől teljesen mentes területen mennyi minden látnivalót fedezhetnének fel. Emellett az elmúlt másfél évtizedben hatalmas fejlődésen ment át a térség, mára megállapíthatjuk, felzárkózott a hazánk által is képviselt kelet-közép-európai szinthez mind az életszínvonalat, mind a gazdaságot tekintve. A főrávos, Tallinn vonzereje az óváros kiváló állapotban lévő bástyáinak köszönhető, amelyen belül pompás középkori céh-épületek sorakoznak. Finnugor nyelvrokonaink nagyon kedvesen gondolnak a magyarokra, ami a vendégszeretetükben is érződik. Fontos turisztikai célpont a két nagy sziget, Hiiumaa és Saaremaa, ez utóbbin a meteor-krátereket is felkereshetjük. Az ország keleti részét két nagy tó uralja. Az Európában is jelentős méretű Peipusz-tó partján régi, csendes halászfalvakban sétálhatunk. Innen csak 30 kilométer Tartu, a történelmi püspöki székhely és egyetemi város.

Urmas Bereczki - Marton János - Pátzelt Hajnal - Balti ​országok - Helsinki és Szentpétervár
A ​Balti országok egyre népszerűbbek az utazni vágyók körében, hiszen mindenütt a sok száz éves kultúra, a természet gazdagsága és a látnivalók sokasága vár ránk. Észtország az érintetlen, páratlan természet szépségeivel - sűrű tölgy- és fenyőerdők, homokos és vándorköves tengerpartok, izgalmas élővilága - csábít, amelyek kontinensünk nagy részéről eltűntek napjainkra. Lettország Európa egyik rejtett kincse. Az országban utazgatva mindenfelé középkori városkákat, erődök romjait, kastélyokat, múzeumokat, természeti parkokat találunk. Litvánia kis ország gazdag történelemmel és nagyszerű természeti adottságokkal. Szépsége a vadregényes tájak, erdők, folyók és tavak, valamint barokkos jellegű városaiban rejlik. Fedezze fel a Baltikumot számos színes fényképpel illusztrált útikönyvünk segítségével!

Mati Unt - Ők ​beszélnek, mi hallgatunk / Nad räägivad, meie vaikime
Mati ​Unt (1944-2005) a kortárs észt irodalom egyik legismertebb, majd minden európai nyelvre lefordított alkotója. Magyarul eddig három kisregénye és tucatnyi novellája látott napvilágot. Az író, noha műveinek a szó hagyományos értelmében alig van cselekménye, mindig is rendkívül érdekfeszítő, olvasmányos művekkel rukkol elő. Ezt a hatást főként jellegzetes, szarkasztikus humorával éri el. A kötetünkben szereplő kisregény másfél évtizede házasságban élő hősnője taxival hazafelé tart a munkahelyéről, ám a sofőr egy elhagyott helyen megáll vele, és csak hosszas, a hősnő számára felkavaró percek után viszi tovább utasát, de akkor sem haza, hanem annak barátnőjéhez. Vajon mi lehetett a sofőr szándéka, talán meg akarta őt erőszakolni? A kósza hírek gyorsan terjednek, s ezeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó gyilkosság hírét tucatnyi ember kommentálja, ki-ki a saját szemszögéből. A kisregény alapján készült Halk női sikoly c. hangjáték a Magyar Rádió műsorán is többször szerepelt.

Jávorszky Béla - A ​kettéfűrészelt csónakok földjén
Történelmünk ​során számos alkalommal kerültek hasonló helyzetbe Közép-Európa és a Baltikum népei. Egyikükkel- másikukkal (pl. észtekkel, lívekkel, az itt élő finnekkel) mi, magyarok, rokonságban is vagyunk, mégis nagyon keveset tudunk küzdelmes múltjukról, megpróbáltatásokkal teli jelenükről. Jávorszky Béla élményszerűen megírt, empátiával teli könyve megismerteti a magyar olvasót kultúrájuk sokszínűségével, sorsuk drámai fordulataival. Színes mozaikkövek a kötet írásai, s a belőlük kirajzolódó kép reményünk szerint barátokat szerez majd ennek a természeti szépségekben gazdag, nagymultú és jobb jövőre érdemes régiónak.

Mart Kivastik - Breviárium
„A ​kéz finoman megsimogatta a fejét. Alig ért hozzá. Mintha macska lenne. Miért is ne lehetne macska? Az ujjak súrolták a fülét, lecsúsztak a nyakára, végigsimították... csörög, mintha megint csörögne... kinyújtotta a kezét, megfogta a telefont, kinyitotta az egyik szemét, de a másikat, biztos, ami biztos, még csukva tartotta, hogy tovább aludhasson. Fél nyolc, basszus! Ébresztőt kikapcsolni, katt. Két percet lehet még heverészni, a plafont bámulni. Az ujjak az utolsó másodpercekig a hajában voltak, majd szertefoszlottak az álommal együtt. Ébresztő. Kinyitotta a szemét, aztán rögtön visszacsukta. Lehet, hogy elsőre nem sikerült felébrednie? A szeme előtt egy szőrös mellkas volt. Óvatosan kicsit feljebb pillantott, egy áll, majd egy arc. Egy férfi?” Az Észt Intézet és a Pluralica 2011-ben indította el breviáriumsorozatát, hogy kortárs észt irodalmat csempésszen a hazai olvasók életébe. A miniantológiák főként magyarul eddig még nem publikált elbeszéléseket és egy interjút tartalmaznak. A Mart Kivastik breviárium a hetedik a sorban. Illusztrálta: Anne Pikkov.

Kollekciók