Ajax-loader

'civil-katonai kapcsolatok' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_263917
elérhető
1

Adam Kaska - A ​hídfő
1944 ​szeptembere. Varsó lángokban áll. Az augusztusi felkelés harcosai, bármilyen hősiesen küzdenek is a hitlerista túlerő ellen, napról napra szorongatottabb helyzetbe kerülnek. Aznap, amikor a Visztula túlsó partján, Praga elővárosban megjelennek a Vörös Hadsereg és az 1. lengyel hadsereg első egységei, magában a bal parti Varsóban a felkelők már csak négy, egymástól elszigetelt negyedben tartják magukat a Belvárosban, Zoliborzban, Mokotówban és Czerniakówban. Maguk is tudják, hogy napjaik már meg vannak számlálva, hacsak a pragai oldalról gyors és hathatós segítséget nem kapnak. Ezzel a Pragában bevonuló 1. lengyel hadsereg parancsnokai és katonái is tisztában vannak. Menetből, jóformán minden előkészítés nélkül indulnak Varsó fölmentésére. Csapatokat dobnak át a bal partra, amelyek hídfőállásokat alakítanak ki, s ezzel kezdetét veszi a több napos kegyetlen és drámai küzdelem az átkelt lengyel csapatok és a megsemmisítésükre törő német alakulatok között.

Robert Merle - Állati ​elmék
Valahol ​Florida napsütötte kék ege alatt, az Atlanti-óceán partvidékén Sevilla professzor vezetésével izgalmas delfinkísérletek folynak. A delfinológia amerikai tudósai már eddig is sok mindent megtudtak a delfinek magasrendű értelmi képességeiről, de Sevilla a régen dédelgetett álmot akarja megvalósítani: az emberi beszédre akarja megtanítani két barátságos, okos delfinjét. Sokrétű és kitartó kutatásait egy katonai szerv finanszírozza, mely a definek iránt elsősorban harcászati szempontból érdeklődik. Miközben az izgalmas kísérleteket lassan siker koronázza, Sevilla rádöbben hogy két hirszerző szervezet figyeli munkáját, magánéletét, beosztottjainak minden lépését. A feszültség egyre fokozódik, a kis kutatócsoporton belül is: szerelmi párbajok, titkokzatos letartóztatások követik egymást, és végül egy szép napon eltűnnek a beszélő delfinek. Elszöktek? Vagy elrabolták őket? Kik a tettesek? Milyen titkos célból hajtották végre az akciót? A rejtélyes és megdöbbentő eseményekre csak a beszélő delfinek tudnának fényt deríteni. Vajon sikerül-e megtaláni őket?

Larry Niven - Jerry Pournelle - Szálka ​Isten szemében
Miután ​a Birodalmi Űrflotta megostromolja és elfoglalja a függetlenségre törekvő Új Chicagót, Rod Blaine életében jelentős változás következik be. Ő lesz a MacArthur birodalmi űrhajó kapitánya, s első megbízásaként egy hihetetlenül felelősségteljes feladatot kap. Neki kell bilincsbe verve a szenátus elé szállítania Új Chicago híres-hírhedt lázadó vezérét, s a hajója fedélzetén utazik egy neves szenátor arisztokrata leánya is, kinek testi épségéért Blaine a fejével felel. Mindez talál megoldható lenne, ha nem épp ekkor bukkanna fel egy idegen űrhajó az Isten Szeme néven ismert szektorban, s nem éppen a MacArthurra nehezedne a teher, hogy az előírásoknak megfelelően megkísérelje felvenni a kapcsolatot. Aztán elszabadul a pokol...

Porkoláb Imre - Szolgálj, ​hogy vezethess
Hogyan ​vezessünk és motiváljunk egy csapatot kilátástalan helyzetekben? Miként kezeljük a feladatokkal együtt járó stresszt és kimerültséget? Ha egy komplex környezetben válsághelyzet lép fel, hogyan vonjunk be a megoldás keresésébe a saját szervezetünkön kívül másokat is? Magyarország huszonhárom évvel ezelőtt, az egykori Varsói Szövetség országai közül elsőként küldött hallgatót a világ legjobbnak tartott tisztképző intézményébe. Porkoláb Imre rendhagyó vezetéselméleti könyvében betekintést nyújt a Sandhursti Királyi Katonai Akadémia rejtett világába, és testközelből mutatja meg a katonai kiképzést, amely Winston Churchillből és Vilmos hercegből is "vezetőt faragott". Az immár a NATO-parancsnokság képviselőjeként a Pentagonban dolgozó szerző személyes történetekre épülő kötetében a rendkívüli helyzetekben szerzett vezetési tapasztalatait osztja meg velünk. A bemutatott módszereket extrém környezetre találták ki és optimalizálták olyan vezetők, akiknek saját és embereik élete múlott a megoldáson. Ugyanakkor a könyv nem csak vezetőknek szól, az igazi értéke abban rejlik, hogy változást idéz elő, és rádöbbenünk, hogy mindnyájunkban ott rejtőzik a mindennapi hős. A doktori fokozattal rendelkező Porkoláb Imre tanulmányait a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Sandhursti Királyi Katonai Akadémián, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, az Egyesült Államok Haditengerészeti Posztgraduális Iskolájában és a Harvardon folytatta. Harcolt Irakban és Afganisztánban, majd a 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj parancsnoka lett. A különleges műveleti képességfejlesztés kapcsán szakértője a gerillaharcnak és a terrorellenes hadviselésnek, az ehhez kapcsolódó vezetéselméletet – a hagyományostól eltérő vezetést – és annak az üzleti életben való alkalmazhatóságát kutatja és rendszeresen publikál a témában. 2015 júliusától a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság parancsnokának (SACT) képviselőjeként a Pentagonban dolgozik, ahol az amerikai egyesített vezérkarral, a Védelmi Minisztériummal, illetve a Washingtonba települt kiemelt kutatóintézetekkel tartja a kapcsolatot. Pszichológus feleségével és kisfiával jelenleg Washingtonban él.

Larry Niven - Jerry Pournelle - A ​szálkák
Rod ​Blaine egy szerencsés fordulatnak köszönhetően a _MacArthur_ birodalmi űrhajó kapitánya lesz. Új Chicagó ostroma után egy neves szenátor rokonával és a lázadók állítólagos vezetőjével a fedélzeten Spárta felé tart, amikor az Isten Szeme csillagképben egy idegen űrhajót fedeznek fel a hajó szondái: egy szálkát Isten Szemében. Az idegen fényvitorláson azonban már csupán egy halott idegen lényt találnak, egy különös asszimetrikus felsőtestű apró termetű teremtményt, amelyet _szálká_nak neveznek el. A fényvitorlás útját követve eljutnak a szálkák bolygójára, s egyfajta kapcsolatot teremtenek a különös, béketűrő minimális kommunikációs képességekkel rendelkező faj néhány egyedével. Ez a faj hihetetlenül békésnek és "együgyűnek" tűnik, s az emberek már-már meg is feledkeznek az elővigyázatosságról. Ám ekkor a szálkák szinte percek leforgása alatt fegyvert szereznek, és magukhoz ragadják az uralmat a _MacArthur_ felett...

Sebastian Faulks - Madárdal
Egy ​nagy háború... és egy nagy szerelem története. Seabastian Faulks 1993-as regénye a legnagyobb első világháborús könyvsiker a _Nyugaton a helyzet változatlan_ óta: a BBC közel egymillió szavazós Nagy Könyv versenyén a tizenharmadik helyen végzett, közvetlenül az _Üvöltő szelek_ mögött, megelőzve a _Zabhegyező_-t és _A hobbit_-ot. 2012-ben nagy sikerű BBC-film is készült belőle, és - ha a kényes ízlésű Faulks zöld utat ad a projektnek, ami egyelőre még nem biztos - jön majd a hollywoody film is az új _Majmok bolygójá_-t jegyző Rupert Wyatt rendezésében. A _Madárdal_ főhőse Stephen Wraysford, az ő életének legfontosabb állomásait követi nyomon a három idősíkon futó regény. Először Pikárdiában találkozunk vele, 1910-ben - épp egy helybéli gyárosnál vendégeskedik, hogy kitanulja a textilkereskedelem mesterségét. Itt beleszeret szállásadójának feleségébe, és ez a szerelem visszavonhatatlanul megváltoztatja az életét. Az első világháború idején Stephent ismét Pikárdiába veti a sors, ezúttal a Nyugati Fronton harcoló katonaként. Később, a hetvenes évek végén unokája, Elizabeth rábukkan a fronton titkos írással írt naplóira, és a fejébe veszi, hogy utánajár a nagyapa rejtélyes múltjának... A _Madárdal_ egyedülállóan mai mű az első világháború tekintélyes méretű irodalmában. Igazi háborús nagyregény, amely azonban szakít az elődök által követett hősies-szentimentális hagyománnyal, és a második világháború után felnőtt írógeneráció tudásával olyan határtapasztalatként láttatja a háborút, amely jóvátehetetlenül szétroncsolja a normalitásba vetett hitünk alapjait.

Kapronczay Károly - A ​magyar-lengyel történelmi kapcsolatok évszázadai
"A ​magyar és a lengyel nép közötti kölcsönös rokonszenv alapjait a messze múltban, a két állam kialakulásának idején szövődött kapcsolatok teremtették meg. A magyarok és a lengyelek politikai, gazdasági, társadalmi és művelődési érintkezései, összefonódásai, a gyakori történelmi sorsközösség évezrednyi idő óta élteti ezt a különleges jó viszonyt."

Ismeretlen szerző - Civil-katonai ​kapcsolatok: a tudományok határán
A ​hidegháború vége, a két nagy katonai tömb, a NATO és a Varsói Szerződés szembenállásának megszűnése alapvetően átformálta a nemzetközi kapcsolatokat, a demokratizálódás új hullámát indította el, új biztonsági fenyegetéseket, kockázatokat állított előtérbe, így jelentősen átalakította a haderők szerepkörét, valamint társadalmi státusát. Az itt közreadott tanulmányok ahhoz segítik hozzá az olvasót, hogy közelebb kerüljön a haderők társadalmi helyét, szerepét, belső viszonyait érintő, a napjainkban végbemenő változások megértéséhez.

Haig Zsolt - Várhegyi István - Hadviselés ​az információs hadszíntéren
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_310137
Az ​erőd bevétele Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Az ​erőd bevétele
" ​A katona mint irodalmi hős kétségtelenül egyidős magával az irodalommal..." - írta egyik levelében Lev Tolsztoj, s ehhez csak annyit fűzhetünk hozzá: alig-alig akad - különösen az utóbbi másfél száz esztendő során - olyan rangos prózaíró, aki a katonai tematikából - így vagy amúgy - ne merített volna. Alighanem Stendhallal indul az a folyamat, amely a napóleoni háborúk hatására a katonát modern értelemben vett irodalmi hőssé avatja, s úgyszintén Stendhallal a háborúnak egy olyan minőségileg újfajta ábrázolása, amelyet jó maga a Pármai kolostor híres csataleírásában, a waterlooi ütközet mintegy "alulnézeti" bemutatásában valósított meg, s amelyet a maga nemében senki se szárnyalt, nem is szárnyalhatott túl azóta sem. A napóleoni háborúkkal a katona mindenesetre társadalmilag igen pontosan meghatározott hősként vonult be a prózairodalom - a regény és az elbeszélés világába, s ettől kezdve a legjelentősebb irodalmi hősök közé tartozik - s korántsem csak a háborúk, hanem a békeidők termésében is. Ez a nagyszabású válogatás, amely a világirodalom legjobb katonaelbeszéléseit gyűjti össze, egyedülálló vállalkozás a magyar könyvkiadásban. A Balzactól Bertolt Brecthig ívelő antológia a napóleoni háborúk korától 1945-ig százötven év katonai témájú novelláiból és elbeszéléseiből ötvenhetet nyújt át az olvasónak, megannyi klasszikus rangú halhatatlan remekművet és kimagasló alkotást, e novellák révén kirajzolván mellesleg másfél évszázad európai és amerikai történelmének meghatározó erővonalait is.

Alekszandr Szergejevics Gribojedov - Az ​ész bajjal jár
A ​XIX. század első felének Oroszországában az embereket nem értékeik, hanem születésük és társadalmi rangjuk szerint mérték. A mai Oroszországban már az emberi érték, az emberi tudás árán lehetséges csak a felső szintre feljutni, társadalmi rangot elérni. De a világ sok más pontján napjainkban még mindig nem az emberi érték a mérvadó, hanem a protekcionizmus, az összeköttetés, a hajlongás, a szék fenék alá tevés, a korrupció, amely által az ilyen személyt nevezik az elit osztálynak, a felső tízezer reprezentánsának. "Protekcióért tűrni, nyelni, várni, Bokát csapkodni, hajlongani, állni, Kendőt emelni, "széket odatenni..."

Samuel P. Huntington - A ​katona és az állam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Több ​mint szolidaritás / Więcej niż solidarność / Solidarity and more
"Történelmi ​barátság - ez köti össze a magyarokat és a lengyeleket. Mit rejt magában ez a szókapcsolat? Sokan írtak erről szép mondatokat és bölcs gondolatokat. Dinasztikus rokonságok, a közös ellenség elleni harc, csoportos segítségnyújtások, költők, muzsikusok, katonák, politikusok, tudósok barátságai, és még hosszan sorolhatnánk az aranylánc ragyogó szemeit. Ezt teszi a Magyar Nemzeti Múzeum Több mint szolidaritás című kiállítása is, abból az alkalomból, hogy Lengyelország veszi át tőlünk, magyaroktól az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét." Csorba László, Bevezető

Nyitray György - A ​szállító zászlóalj
London ​2015. 07.18. hajnali egy óra. Először futni tanítanak meg. Ez mindennek az alapja minden hadseregben szerte a világon. Megtanulsz futni, megtanulod bírni. Hegynek fel-le. Futsz erdőben, tó- és folyóparton, futsz sportpályán. Együtt a szakasszal, és amikor valaki nem bírja és lemarad, nyomod a fekvőtámaszt. Majd ha megérkezett, újra futsz. Ha már tudsz futni, van mire építeni a többit. Megtanítanak, hogy bánj a fegyverrel, hogyan élesítsd a gránátot, vezess harcjárművet és telepíts műszaki akadályt. De arra nem tanítanak meg, hogy amikor évekkel később a háború után, emlékeidtől verejtékben úszva egyedül ébredsz jéghideg ágyadban, azt hogyan dolgozd fel. Amikor olyan sötét az éj hajnali háromkor, hogy még az utcáról beszűrődő lámpa fénye se hoz világosságot, amikor már rég kialudt az a mécses, amit a halott bajtársaid emlékére gyújtasz minden este. Akkor hiába tanítottak meg futni. Amikor arra ébredsz, hogy skorpiók vannak az ágyadban, és hallod az ellenség suttogását, mintha csak méterekre lennének tőled a lövészárokban. Amikor minden olyan csendes, hogy már mar ez a hangtalanság. Akkor már nincs hova futnod. Évek után rádöbbensz, hogy meg kell állnod és szembenézned a múltaddal. Mindennel, amit tettél, vagy nem tettél. Én, mintha gyóntam volna, megírtam ezt a könyvet. Elszámoltam magammal, mert megtanultam egy fontos dolgot: a lelkedért csak te felelsz! Ezt senkinek se tanították meg. Erre nekünk kellett rájönnünk.

Sztupov-Kokunov - A ​62. hadsereg sztálingrádi harca
A ​világtörténelem leghatalmasabb csatája 1942. második felében Sztálingrád falainál bontakozott ki. Ebbe az óriási küzdelembe a németek két legjobb hadseregüket vetették be a város ellen: Paulus 6. és Hoth 4. páncélos hadseregét, nem számítva a csatlósok csapatait. Az ellenség minden törekvése arra irányult, hogy bevegye Sztálingrádot, ezzel elvágja az ország központját a Volga és Ural mögötti területektől, és keletről is bekerítse Moszkvát. Egyidejűleg délen is támadtak, hogy az áttörés után elérjék a grozniji és bakui kőolajat. A németek a nyári csatától döntő sikert reméltek, és arra számítottak, hogy háborút még 1942-ben győztesen befejezik. A sztálingrádi csata kimenetelétől függött tehát a hadműveletek további menete a szovjet-germán arcvonalon. Érthető, hogy Sztálingrádnak, az ország legerősebb sztratégiai és létfontosságú központjának mindenáron való megvédése a város védőinek elsőrendű kötelessége lett. Ha Sztálingrád elesik, a hitleristák mozgási szabadságot nyernek mind északkeletre, mind pedig délre. Ezért a német vezetés minden hadműveleti tervének alapja és célja 1942-ben Sztálingrád birtokbavétele volt. A Szovjet Fegyveres erők Legfelsőbb Parancsnoksága Sztálin elvtárs közvetlen vezetésével dolgozta ki és valósította meg terveit. első cél az volt, hogy megállítsák a Sztálingrádra törő német csapatok támadását, mozgó védelemmel felőröljék és szétmorzsolják az ellenséges hordákat, ugyanekkor a szárnyakon összpontosítsák azokat az erőket, melyek a döntő ellentámadáshoz, a németek sztálingrádi csapatainak körülkerítéséhez és azok megsemmisítéséhez szükségesek.

Rebecca Yarros - Full ​Measures
Three ​knocks can change everything… "She knew. That’s why Mom hadn’t opened the door. She knew he was dead." Twenty years as an army brat and Ember Howard knew, too. The soldiers at the door meant her dad was never coming home. What she didn’t know was how she would find the strength to singlehandedly care for her crumbling family when her mom falls apart. Then Josh Walker enters her life. Hockey star, her new next-door neighbor, and not to mention the most delicious hands that insist on saving her over and over again. He has a way of erasing the pain with a single look, a single touch. As much as she wants to turn off her feelings and endure the heartache on her own, she can’t deny their intense attraction. Until Josh’s secret shatters their world. And Ember must decide if he’s worth the risk that comes with loving a man who could strip her bare.

Rózsás János - Leventesors
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Judith Butler - Precarious ​Life
In ​her most impassioned and personal book to date, Judith Butler responds in this profound appraisal of post-9/11 America to the current US policies to wage perpetual war, and calls for a deeper understanding of how mourning and violence might instead inspire solidarity and a quest for global justice.

Sédey Gyula - Légoltalmi ​Rendfenntartó Szolgálat tananyaga kérdés-feleletekben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles Whiting - Werwolf
"Azokon ​a területeken is, ahol azt hiszik, már legyőztek minket, új ellenállás lángol majd föl újra meg újra... a harcosok a farkasemberek halált megvető bátorságával csapnak le az ellenségre." (Heinrich Himmler, 1944. november) Aachent három nappal Himmler szövetségeseknek címzett halálos fenyegetése után szállták meg az angolszász csapatok. A Werwolf-szervezetet Unternehem Werwolf ("Werwolf-vállalkozás") néven azért hozták létre, hogy tagjai a szövetségesek vonalai mögött gerillaharcot vívjanak. A könyvből megtudhatjuk, hogyan toborzott és készített föl Gutenberger SS-rendőrtábornok egy öt férfiból és egy nőből álló csoportot a Farsang akcióra. Feladatuk az volt, hogy likvidálják Aachen új polgármesterét, Franz Oppenhoffot, aki az első amerikaiak által kinevezett polgármester volt a nyugati szövetségesek által megszállt területeken. Oppenhoffot a nácik az amerikaiak spiclijének, árulónak tekintették. A könyv valósághűen ábrázolja azt a feszült, nyugtalan légkört, amely a II. világháború utolsó hónapjaiban mindkét oldalon uralkodott.

Covers_351485
Sicherheit ​und Militär Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Sicherheit ​und Militär
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Merle - Un ​animal doué de raison
«Bi ​et Fa, les deux dauphins, le regardaient, ni amicaux, ni hostiles. - Eh bien, Bi, dit Sevilla, tu ne dis rien ? - Maintenant, je ne parle plus. Maintenant je nage. - Pourquoi ? - Je ne veux plus parler la langue des hommes. - Moi non plus, dit Fa tout d'un coup. - Pourquoi ? dit Sevilla en se tournant vers lui. Fa ne répondit pas. - Pourquoi, Bi ? Bi le regarda alternativement de l'œil droit puis de l'œil gauche... Elle dit d'une voix criarde, nasillarde et parfaitement distincte : - L'homme n'est pas bon.»

Peter Hough - Understanding ​Global Security
Fully ​revised to incorporate recent developments in world politics, the second edition of Understanding Global Security analyzes the variety of ways in which people's lives are threatened and/or secured in contemporary global politics. The traditional focus of Security Studies texts - war, deterrence and terrorism - are analyzed alongside non-military security issues such as famine, crime, disease, disasters, environmental degredation and human rights abuses to provide a comprehensive survey of how and why people are killed in the contemporary world. New features to this edition include: analysis of key international political events of recent years such as the War in Iraq, Hurricane Katrina and the Israeli incursion into Lebanon recent developments in the proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD) and the ‘war against terror’ new data on deaths attributable to global warming and the contribution played by this in ‘securitizing’ the issue on the agendas of sceptical states examinations of ‘lifestyle illnesses’, largely spread by the diffusion of Western culture, like smoking or diabetes greater analysis of recent diplomatic and institutional developments in the area of security: the Human Security Network and the UN Commission on Human Security. User friendly and easy to follow, this textbook is designed to make a complex subject accessible to all. Key features include: ‘top ten’ tables highlighting the most destructive events or forms of death in that area throughout history boxed descriptions elaborating key concepts in the field of security and International Relations ‘biographical boxes’ of key individuals who have shaped world events further reading and websites at the end of each chapter guiding you towards the most up-to-date information on various topics glossary of political terminology. This highly acclaimed and popular academic text will continue to be essential reading for everyone interested in security.

Ismeretlen szerző - Polsko-węgierska ​czytanka historyczna / Lengyel-magyar történelmi olvasókönyv
1987-ben ​egy szegedi nyugalmazott könyvtáros, Bátky Zoltán elkezdett dolgozni egy albumon, amely az évezredes lengyel-magyar kapcsolatot kívánja bemutatni. Segítségére sietett Jan Stolarski, a Lengyel-Magyar Baráti Társaságok Föderációjának elnöke. A védnökséget Gyulay Endre Szeged-Csanádi megyés püspök vállalta. Bátky Zoltán - a Ludovika Akadémia végzettje; a Lengyel Köztársaság Érdemrend Keresztke, valamint a Lengyel Kultúráért Érdemrend és számos más kitüntetés tulajdonosa - áldozatos munkájának köszönhetően született meg az a mű, amelynek alapján az olvasókönyv készült. Bátky Zoltán Lengyelország és a lengyel nép elkötelezett barátjaként egy interjúben kijelentette, hogy: "nem akarok más lenni mint egy közönséges katona, aki szolgálja a népek barátságát." A Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - amely az olvasókönyv kiadását szorgalmazta - azzal a feltétellel vállalta e feladat elvégzásét, hogy a könyv Lengyelországban és Magyarországon is széles olvasótábor (elsősorban a fiatalabb generáció) elé kerül, és ezzel hozzájárul a két nemzetet összekötő barátság elmélyítéséhez, az európai közös gyerekek jobb megértéséhez. A kezdeményező Karol Biernacki a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója, kiváló történész, a magyarországi lengyel közösség nagyrabecsült, tevékeny tagja volt. Az érthető nyelvezettel megírt, ugyannakor alapos és gazdagon illusztrált kiadvány elsősorban a gyerekekkel és fiatalokkal kívánja megismertetni a lengyel-magyar kapcsolatok történetét. A könyv újboli megjelenését a budapesti Lengyel Nagykövetség és a Lengyel Intézet valamint Csongrád megye támogatta.

Nevil Shute - On ​the Beach
Nevil ​Shute’s most powerful novel—a bestseller for decades after its 1957 publication—is an unforgettable vision of a post-apocalyptic world. After a nuclear World War III has destroyed most of the globe, the few remaining survivors in southern Australia await the radioactive cloud that is heading their way and bringing certain death to everyone in its path. Among them is an American submarine captain struggling to resist the knowledge that his wife and children in the United States must be dead. Then a faint Morse code signal is picked up, transmitting from somewhere near Seattle, and Captain Towers must lead his submarine crew on a bleak tour of the ruined world in a desperate search for signs of life. Both terrifying and intensely moving, On the Beach is a remarkably convincing portrait of how ordinary people might face the most unimaginable nightmare.

Tomolya János - Békefenntartó ​kézikönyv
A ​nemzetközi közösségnek a béke és a biztonság megőrzésében, a válságok kezelésében, a stabilizációs és újjáépítési műveletekben szerzett tapasztalatai egyre világosabban jelzik a biztonság átfogó értelmezésének fontosságát, a katonai erő szükségességének felismerését. Magyarország mint a NATO és az Európai Unió tagországa – szövetségeseihez és partnereihez hasonlóan – mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló erőforrásaival arányosan hozzájáruljon mindazon konfliktusok és válsághelyzetek kezeléséhez, amelyek közvetlenül vagy közvetve érintik országunk biztonságát. A válságok és azok kezelésének komplex jellege megkívánja, hogy katonáinkat kiképezzük és felkészítsük mindazon feladatok ellátására, amelyeket a különböző missziók és műveletek megkövetelnek, kezdve a járőrözéstől, a megfigyelőpontok működtetésétől a mentoráláson és a műveleti terület lakosságával, helyi képviselőivel, a különböző nemzetközi és nem kormányzati szervezetek munkatársaival történő együttműködésen át egészen a harc megvívásáig. A Magyar Honvédség vezetésének mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy e feladatok végrehajtásához ne csak a biztonságos működéshez szükséges feltételeket, hanem a megfelelő kiképzést és felkészítést is biztosítsa. Ehhez nyújt nagy segítséget a „Békefenntartó kézikönyv”.

Kollekciók