Ajax-loader

'atlasz' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Günter Vogel - Harmut Angermann - Biológia
Ez ​az atlasz nem csupán bevezetés a biológiába, de egyúttal tudományos kézikönyv is. Az ábra- és képoldalak kombinációja lehetővé teszi, hogy az Olvasó a tényeket és a bonyolult összefüggéseket könnyedén elsajátítsa, megértse. Az atlasz nem csupán középiskolásoknak és egyetemistáknak való kompendium, hanem a biológia iránt érdeklődők tájékozódását is segíti.

Ismeretlen szerző - Földrajzi ​atlasz a középiskolák számára
Az ​atlasz a térképkészítés legjobb hagyományait megőrizve ismerteti meg a középiskola tanulókkal napjaink bonyolult világát. Az Északi-sarktól a Déli-sarkig, Afganisztántól Zimbabwéig minden tájat és országot részletes és szépen színezett térképlapokon mutat be.

Cholnoky Jenő - Cholnoky ​földrajzi és statisztikai atlasz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard Kemp - Képes ​atlasz
A ​világ naprakész, szép kivitelű, rajzos térképeken, színes fényképeken, rengeteg érdekes adattal. KERESSE MEG, hol terem a polipfa - milyen hosszú a kínai nagy fal - mit jelent Jamaica neve - mely országban van a leghosszabb vasúti alagút! TUDJA MEG, milyen az Északi- és Déli-sark jeges világa - milyen bolygónk belső szerkezete, hogyan alakult ki - miért változnak az évszakok - melyek a leghosszabb folyók, a legmagasabb hegyek, a legnagyobb szigetek a Földön! ISMERJE MEG a világrészeket, országokat és vidékeket - az ottlakókat, szokásaikat - a terület iparát és mezőgazdaságát, neves építményeit, kultúráját, növényeit és állatvilágát!

Josef Klepešta - Antonin Rükl - Csillagképek ​atlasza
Az ​asztronautika és űrrepülések korában nemcsak a csillagászok érdeklődnek a csillagok világa iránt, hanem a nagyközönség is. Ezt az igényt igyekszik kielégíteni ez a mű. A könyv lényegében két részből áll. Első része népszerű bevezetés az asztronómiába, a második része, a térképanyag, hasznos kézikönyv szakemberek és amatőr csillagászok számára egyaránt. A szerző először megismerteti az olvasót a csillagok észlelésének, megfigyelésének vizsgálati módszereivel és e módszerek alapját képező fizikai jelenségekkel. Röviden összefoglalja a különböző égitestek (halmazok, ködök, galaxisok, kettőscsillagok) legfontosabb ismérveit. Ezután tér rá a csillagképek tárgyalására. Ír elnevezésük történetéről, a legismertebb csillagtérképekről, katalógusokról. Az amatőr csillagászoknak különösen hasznos segítséget nyújt a következő fejezet: milyen égitestek figyelhetők meg távcsővel, hogyan, hol és mikor találhatók és különböztethetők meg az egyes csillagképek. A második részben az első térképek áttekintik a tavaszi, őszi, nyári, téli csillagképeket, valamint a Déli- és Északi-Sark csillagképeit. Ezután ábécé rendben következnek az egyes csillagképtérképek, mindegyik mellett egy-egy oldalas, rövid összefoglalással a legfontosabb tagokról és azok jellemzőiről (távolság, színképtípus, látszólagos és abszolút fényesség). A szöveget néhány oldalas "kislexikon" egészíti ki, amely a könyvben előforduló legfontosabb definiciókat tartalmazza.

Ismeretlen szerző - Magyarország ​Autóatlasz (1:200000)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárkainé Neményi Márta - Brezsnyánszky Károlyné - Kutassy Ilona - Miehle János - Történelmi ​atlasz a 12-16 éves tanulók számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernhard Bröcker - Atomfizika
A ​kötet - az SH atlaszokból már jól ismert módon - színes ábrák és részletes szövegoldalak segítségével nyújt áttekintést az atom-, mag- és a részecskefizika módszereiről és eredményeiről. A tartalomból: Felfedezések; Kvantumelmélet; Atomhéj és molekula; Mérési módszerek; Magfizika; Magmodellek; Elemi részecskék; Kölcsönhatások; Detektorok; Sugárforrások; Reaktorok; Atombombák; Sugárvédelem; Izotóptáblázat; Atommagtáblázat; Fizikai állandók; Tárgymutató.

Covers_98154
Történelmi ​atlasz Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Történelmi ​atlasz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Füleki Zsuzsa - Állat- ​és növényatlasz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Attenborough - Az ​élővilág atlasza
Az ​élővilág atlasza átfogó képet nyújt Földünk - sőt a világegyetem - múltjáról, jelenéről és sok, ember okozta problémával terhes jövőjéről, a szemet gyönyörködtető, egymástól merőben eltérő élőhelytípusokról és az ott fellelhető életközösségek tagjairól. A kezdetektől végigkíséri az Olvasót bolygónk élővilágának fejlődéstörténetén, ismerteti a bioszféra nagy kiterjedésű ökológiai rendszereit az Egyenlítő menti trópusi övezettől a mérsékelt égövön át a sarkvidéki, zord éghajlatú tundráig és az örök hó birodalmáig. Bepillantást nyújt a mélytengeri sötétség különös világába, tengerpartok, tavak és folyók életébe. A könyv rámutat az élőlények csodálatos alkalmazkodóképességére, s figyelmet ébreszt a biológiai kölcsönhatások és versengések tanulmányozására. A világhírű ismeretterjesztő tudós, David Attenborough és több neves szakember által írt könyv nem kerüli ki az emberiség világméretű környezet- és természetvédelmi problémáit sem, feltárja az okok gyökerét, s utal a megoldás lehetőségeire. Káprázatos kép- és ábraanyag vezeti az olvasót eddig ismeretlen összefüggéseken, a természet ámulatba ejtő világán keresztül.

Martin Gilbert - Zsidó ​történelmi atlasz
Az ​atlasz összeállítója, Martin Gilbert világhírű amerikai tudós, az ó- és újkor zsidó történelem egyik legkiválóbb szakértője. Könyve egyedülálló a maga nemében: 124 térképen kíséri végig a zsidó nép sorsát, vándorlásait, üldöztetéseit, egészen Izrael állam megalapításáig, és a zsidóság jelenlegi megoszlásának feltüntetéséig. Néhány jellegzetes térképcím: "A rabszolgaságból az Ígéret Földjére"; "Izrael tizenkét törzse"; "Dávid és Salamon királysága"; "Az első diaszpóra"; "A hasmóneusok zsidó királysága"; "Zsidó felkelések a Római Birodalom ellen"; "A kazárok zsidó királysága"; "A zsidók a középkori Európában"; "Kilenc jelentős zsidó gondolkodó 882 és 1939 között"; "Zsidó gettók 1215 és 1870 között"; ; "A zsidók Ausztria-Magyarországban"; "Birobidzsan, egy szovjet kísérlet"; "Koncentrációs táborok"; "Zsidó-arab konfliktusok"; "A zsidó világ napjainkban". Ezekből a címekből is kiderül, mennyire átfogó, teljes képet adnak Gilbert térképei a zsidóság történetéről, hányattatásairól. A rendkívül ügyesen szerkesztett térképekbe minden alapvető tény, adat, változás bekerült. Gilbert könyve egyszerűen nélkülözhetetlen mindenkinek, aki érdeklődik a történelem, ezen belül a zsidóság történelme iránt, és személyes álláspontjától függetlenül, el kíván mélyedni egy sokat szenvedett nép sorsában.

Ismeretlen szerző - Ásványok ​és kövületek atlasza
Segítségével ​megismerhetjük a múlt izgalmas földtörténeti eseményeit, az élet kialakulását és fejlődését bolygónkon. Az atlasz sok-sok ábrát, rengeteg fényképet és rajzot tartalmaz, amelyek megmutatják a kőzetek, ásványok és kövületek alapvető jellemzőit.

Covers_213468
Világtörténelmi ​atlasz Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Világtörténelmi ​atlasz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lerner János - A ​Föld, ahol élünk
A ​hagyományosan magas minőségű, részletes térképeket ötvöztük csodálatos tájak fotóival és izgalmas, érdekes leírásokkal. Az egyes fejezeteket - földrészeket - világot látott, sokat utazó hírességeink gondolatai, emlékezései nyitják meg. Utazzon velünk "Földünk" lapjain vagy merítsen ötleteket saját útjához exkluzív kiadványunk segítségével!

Magyarorsz%c3%a1g_aut%c3%b3atlasza
Magyarország ​autóatlasza Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Magyarország ​autóatlasza
Színes, ​egész oldalas térképekkel illusztrálva.

Covers_294044
Deutschland ​/ Europa 95/96 Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Deutschland ​/ Europa 95/96
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baksa Brigitta - Hon- ​és népismeret atlasz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kis_vilagatlasz
Kis ​Világatlasz Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Kis ​Világatlasz
Átfogó ​földrajzi ismeretek és "klasszikus" kartográfiai tapasztalatok a legmodernebb komputertechnológia és naprakész műholdas adatok segítségével hozták létre ezt a vadonatúj, praktikus méretű VILAGATLASZt. A domborzati viszonyok térhatású ábrázolása, a kellemes térképszínek, a szépen tagolt és jól olvasható térképszövegek,illetve a jól értelmezhetően összeválogatott résztérképek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy könnyedén kezelhető az atlasz. Az egységes méretarányok miatt a különböző földrajzi régiók jól összevethetők. A természeti és politikai térképeket naprakész információjú tematikus térképek követik, földszerkezeti, éghajlati, növényzeti, népességeloszlási, vallási stb. átfogó térképekkel.

Covers_202208
Földrajzi ​atlasz Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Földrajzi ​atlasz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maria Cristina Guidotti - Valeria Cortese - Az ​ókori Egyiptom képes atlasza
Az ​ókori Egyiptom felfedezése című album kivételes vállalkozás eredménye: minden eddiginél részletesebben ismerteti az óegyiptomi civilizáció több mint három évezredes történetét. Képzeletbeli utazásra invitál, bemutatja a ránk maradt régészeti leleteket, a modern egyiptológiát megalapozó tudósokat, többek között Cartert, Champolliont és Rosellinit. Majd bámulatos képekkel, magyarázó térképekkel színesítve mondandóját áttekinti az ókori egyiptomi nép művészetét, építészetét, irodalmát, feltárja a hajdani hétköznapok megannyi izgalmas, eddig nem ismert részletét.

Barbara Taylor - Állatatlasz
Földünk ​állatvilága szép kivitelű, élethű illusztrációkkal, részletes térképekkel, számtalan érdekes adattal.

008
Természetföldrajz ​atlasz Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Természetföldrajz ​atlasz
A ​könyv célja, hogy mind az iskolás olvasóknak, mind az atlaszt alkalomszerűen használóknak teljes és színes képet adjon a Földet alkotó elemekről és jelenségekről. A könnyen érthető és pontos illusztrációkat rövid magyarázó jegyzetek kísérik, amelyek bemutatják bolygónk keletkezését, fejlődését és jelenleg is folyamatban lévő változásait. A természetföldrajz segédtudományainak alapvető fogalmait tárgyaló bevezető és a részletes tárgy- és névmutató még célszerűbbé és áttekinthetőbbé teszi ezt a kivételes kiadványt.

Linda Sonntag - Állatok ​atlasza
Az ​Állatok atlasza izgalmas Föld körüli utazásra invitálja olvasóit az állatok világába. Földünk valamennyi kontinensét bejárva megismerkedhetünk a különböző földrészek élővilágának jellegzetes és különleges állatfajaival, az északi-sarki jegesmedvétől egészen a déli sarki pingvinekig. Az egyes állatfajtákat színes fotókon, rajzokon csodálhatjuk meg, érdekes ismertető kíséretében. Minden fejezet elején részletes térképet találunk az adott földrészről vagy területről, és olvashatunk egy bevezető leírást is, ezáltal összefüggéseiben is átláthatjuk az élővilág összetett rendszerét.

Covers_165752
Gyermekatlasz ​- Állatok Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Gyermekatlasz ​- Állatok
A ​kötet 15 színes térképe az állatok színes világába vezeti el a gyermekeket. A gondosan illusztrált térképek mindegyike egy-egy ország, illetve földrész változatos állatvilágát mutatja be. A térképeket rövid, érthető kísérőszöveg egészíti ki, amely ismerteti a tájak jellemzőit és az állatok élőhelyeit, egyes állatfajtákat külön is kiemelve. A különböző földrészek sajátosságait így játékosan szemlélteti e kötet. Minden oldalon könnyen áttekinthető, képes jelmagyarázat sorolja fel az ábrázolt állatokat. Külön illusztrációk emelnek ki egyes állatfajokat, és kiegészítő információkkal szolgálnak róluk.

Neil DeMarco - Világtörténelmi ​atlasz gyerekeknek
A ​Világtörténelmi atlasz gyerekeknek érthetően magyarázza a főbb történelmi eseményeket. Színes fényképekkel és részletes rajzokkal eleveníti meg az egyes történelmi korokat. Tájékoztató térképek szemléltetik a civilizációk és a birodalmak kiterjedését, a felfedezőutak útvonalát, a kereskedelem fejlődését, a háborúk kibontakozását és a kialakuló vallások térhódítását. Illusztrált időrendi táblázatok, kisszótár, valamint részletes név- és tárgymutató segíti a könnyebb tájékozódást. Érdekfeszítő olvasmány, egyben felbecsülhetetlen segítséget nyújtó kézikönyv minden házi és iskolai könyvtár számára.

Covers_119639
Világatlasz Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Világatlasz
A ​több kiadást megért Nagy világatlasz és a Földrajzi világatlasz sikere arra késztette a Cartographia Kft.-t, hogy javított, átdolgozott és bővített formában ismét közreadja művét. Az új változat: a Cartographia világatlasz térképei tükrözik mindazokat a politikai, gazdasági, népességi változásokat, amelyek az utóbbi években bekövetkeztek. Az új térképek azokról a térségekről készültek, amelyek a rádió, a televízió és az újságok tudósításaiban gyakran szerepelnek. Ezek sorából kiemelkednek a Kaukázus országait, Ukrajnát, az Indokínai-félszigetet, a Fülöp-szigeteket és Hongkongot bemutató részletes ábrázolások.

Hans Breuer - Fizika
A ​kötet az alapismereteken kívül a mechanikával, az áramlásokkal, a hullámokkal, az akusztikával, a termodinamikával, az optikával, az elektrodinamikával, az elektrosztatikával, a mágnesességgel, a szilárdtestfizikával, a relativitáselmélettel és a kvantumelmélettel foglalkozik. A függelékben megtalálható a legfontosabb felfedezések jegyzéke, a fizika úttörőinek és Nobel-díjasainak listája, a kötet név- és tárgymutatója pedig a könnyebb eligazodást segíti. A könyv szerzője, Hans Breuer, aki az Atlasz sorozatunk Kémia c. kötetének is a szerzője, az újabb kiadás számára alaposan átnézte, átdolgozta és kiegészítette a kötetet. A szakirodalmi információtárolás lehetőségeinek bemutatásában naprakész a könyv, és felsorolja azokat az internetcímeket is, amelyeken keresztül a fizika tudományának legfrissebb újdonságaihoz hozzá lehet férni.

Makádi Mariann - Taraczközi Attila - Ifjú ​felfedezők atlasza
Ez ​a színes, érdekes atlasz minden gyermekhez szól, aki kíváncsi a körülöttünk lévő világra. Kicsit mesél, kicsit szórakoztat. Közben sok fontos dologra megtanít, aminek hasznát vehetik az iskolai tanulásban is. Akik még csak ismerkednek a betűkkel, a rajzok és képek segítségével élhetik át Kukkancs és kiskutyája, Szippancs élményeit. A nagyobbakat a történet, a térképek és a magyarázatok vezetik. Az olvasó a távoli ismeretlenben csöppen a két barát utazásába, majd körbejárja velük a Földet. Hamarosan megérkeznek a Kárpát-medencébe, és annak közepére, hazánkba. Míg az idegen nyelvről fordított kiadványok Magyarországot éppen csak megemlítik, ez a könyv a magyar területet, történelmet és kultúrát helyezi a középpontba.

Philip Matthews - Az ​állatvilág atlasza
Az ​album célja, hogy bemutassa a gazdag és különleges állatvilágot. A sok-sok színes kép természetes élõhelyükön ábrázolja az állatokat egy-egy jelegzetes pillanatukban.Így nam csak külsõ jegyeiket, hanem környezetüket és életmódjukat is megismerhetjük.

Eur%c3%b3pa_aut%c3%b3atlasza
Európa ​autóatlasza Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Európa ​autóatlasza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Atlas ​für Motortouristik der Deutschen Demokratischen Republik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók