Ajax-loader

'természetrajz' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ignácz Rózsa - Zebradob-híradó
Az ​idő alatt, amit Kelet-Afrikában - Kenyában, Tanzániában és Uganda határán - tölthettem, a természet sok lenyűgöző csodája kápráztatott: a trópusi ég júniusban, mikor egyszerre látható odafönt a Göncöl meg a Dél Keresztje. Láthattam havas Egyenlítőt, a Kilimindzsáró csillogását, piros zúzmarát Kenya havasán. Figyeltem a gyarmati sorból felszabadult afrikaiak új életformáját vajúdó küzdelmeit: az egyetemet végzett, vezető állásban dolgozó asszony életét, aki feleségtársként él nagyvároson: a földmívelő luo férfi helyzetét a többnejű társadalomban. Kölyöklánykorom óta vágyakoztam és készültem a szelídíthetetlen elefántok, búskomor orrszarvúak, az egykor emberevő, mára már alig-alig makrancos filmsztárokká szelídült oroszlánok Eldorádójába. Évtizedek óta Kenyában élő, gyerekkori barátnőm, egykori földim Mrs. H. white, Köllő Ilonka hívott meg 1966-ban, hogy megmutassa második hazáját, Afrikát, amit oly igen nagyon szeret, hogy "soha Zágont nem feledheti". Kissé íródeákja is lettem a Zebradob-híradóban barátnőmnek, egyben továbbítója is nép- és természetrajzi tanulmányainak. Híradás ez Kelet-Afrikáról, ahol a narancsszínű neonfényben úszó Nairobiban éjszaka rőzsetüzek égnek az aszfalton, s Mombsában a szervezett afrikai dokkmunkás - miután meghallgatta rádióján a legaktuálisabb világpolitikai híradást - éjjel előveszi az ősi zebratőr dobot, és véleményét a hallottakról dobszó jelekkel, zebradob-híradással adja tovább.

Fekete István - Fészekrablás
Felsőfokú ​tanulmányai során Fekete István alapos mezőgazdasági képzésben részesült, miközben a széleskörű oktatás révén a gyermekkorától folyamatos gyarapodó természettudományi ismeretei is rendszereződtek és elmélyültek. A haláláig szenvedéllyel űzött vadászat és horgászat kiváló lehetőségeket biztosított a folyamatos tapasztalatszerzésre, és egyúttal korán tudatosította benne, hogy valójában egyetlen dolog érdekli igazán, mégpedig az erdők, mezők és vizek világa. Köteteket lehet összeállítani a természetírásaiból, amelyek közé - tágabb értelemben - a vadászírások éppen úgy odatartoznak, mint az ismeretterjesztő publicisztikák, a szakcikkek és elbeszéléseinek egy része. Gyakran a természet valamely jelensége áll e kisprózák középpontjában, rendszerint egy-egy állatfajhoz kötve. Övék a nézőpont, az ábrázolásmód szakszerűen részletező, a narratíva tónusát pedig a látvány és hangulat impressziói határozzák meg. Az effélék elsősorban "állatos elbeszélések", mivel az állatok inkább szereplői, mintsem hősei a történeteknek. A klasszikusnak mondható állatelbeszélésekben (éppen úgy, mint az állatregényekben) viszont az író nevesíti, és szinte mindig címszereplővé teszi a szükségszerűen antropomorfizált állatfigurát. A cselekmény a példázatos szándéknak megfelelően bonyolódik, attól függően, hogy minek a kifejeződései a hősök. Fekete István varázsának titka, hogy - az elbeszéléseiben éppen úgy, mint a szakcikkekben és az ismeretterjesztő publicisztikákban - megszólítja a természetet, és az válaszol neki, ő pedig hihetően tolmácsolja a megtudottakat. Legújabb kötetünkben e téma és hangnem szerint is roppant változatos "társalgásból" kínálunk ízelítőt. A madarak, kutyák, macskák és egyéb melegvérű állatokat szerepeltető, különböző műfajú írásokat most is ciklusokba rendezve, az első megjelenések alapján közöljük.

Norman Carr - Elefántok ​völgye
A ​luangwa völgye Zambia északkeleti határának közelében fekszik, és a vadállatok olyan bőségben élnek itt, mint szinte sehol másutt a földön. Olyan vidék, ahol egymással teljesen ellentétes éghajlatok találhatók (amit egyébként ragyogóan szemléltetnek a könyvben látható fényképek), olyan hely, ahol megtalálható a buja növényzet, a vályoggá égett sár és a lombjuk,it vesztett, kiszáradt fák. Itt a Természet az úr, az ember pedig betolakodó. Norman Carr úgy ismeri a Luangwa völgyét, mint senki más, hiszen ezen a vidéken él és dolgozik már közel negyven éve, kezdetben mint „hivatásos elefántvadász", az utóbbi időben pedig mint kíváncsi külföldiek látogatásainak szervezője. Lelke együtt él a vadonnal, barátságban az oroszlánokkal, páviánokkal, zebrákkal és bivalyokkal. De itt vesztette el három társát is, akiknek életét - feladatuk teljesítése közben - vadállatok oltották ki. A könyv első része a völgyet mint ökológiai egységet mutatja be az olvasónak. Ezután a szerző végigvezeti az olvasót az év egyes hónapjain, bemutatva az időjárás változásait és az állatok viselkedésének azt a sokféleségét, ahogyan azok a növényzet évszakos változásaihoz alkalmazkodtak. Végül, képzeletben az olvasót elvezeti egy gyalogos szafárira, amelyre a könyv első része már fel is készítette. Az Elefántok völgyében Norman Carr olyan mély erővel képes a Luangwa völgye iránt érzett érzelmeit átadni, ahogyan azt senki más nem tudná megtenni. Könyve az olvasónak szóló meghívás, hogy csatlakozzon hozzá a vadonban, és vele élje át mindazt, mit jelent a világ egyik lenyűgöző természetvédelmi területén élni és dolgozni.

Fekete István - Rózsakunyhó
Ezek ​az írások nemcsak az erdőjáró Fekete Istvánt mutatják be, hanem azt is, aki a városban is nyitott szemmel figyelte a természetet, foglalkozott a vadászat, a vadgazdálkodás és a magyar vadászati kultúra - mindmáig jószerivel feltáratlan - kérdéseivel. Páratlan természettudományos ismeretanyag ötvöződik itt magas fokú írói tehetséggel. A kötet egyes vadászkalandjai vagy természetleírásai egymástól alig eltérő változatban szerepelnek az író más regényeiben, elbeszélésgyűjteményeiben is. A szerző élményanyaga azonban óriásai, szókincse, tündéri mesélőkedve kiapadhatatlan. Képes rá, hogy mindig más szemszögből, más eszmei célzattal ábrázoljon egészen hasonló természetképeket, vadászjeleneteket.

R. T. Peterson - G. Mountfort - P. A. D. Hollom - Európa ​madarai
Ezt ​a könyvet szerzői ugyan madárkutatóknak, megfigyelőknek szánták, mégis a legkülönfélébb olvasók - állatbarátok, természetjárók, sőt a tanuló ifjúság - kedvelt olvasmánya, tájékoztató barátja is lett. Ennek számos oka közül elég kiemelni a tömörség ellenére is közérthető stílust, a magyar kiadásban a jó fordítást, a hazai viszonyokra való kitűnő alkalmazást, és hogy mindezzel együtt a könyv nagyszerű eszköze a madarak felismerésének és megismerésének. Az olvasó több mint 600 madárfaj leírását találja meg itt, köztük hazánk minden fészkelő és rendszeresen átvonuló madaráét. A fajismertető szövegek tartalmazzák a madár testméretét, tollazatának jellegzetes színét (ivari eltérés esetén külön a tojó, sőt alkalmanként a nem ivarérett fiatalok színét), továbbá a hangját, sajátos élőhelyét, valamint elterjedését és hazai előfordulásának adatait. A legtöbb faj elterjedését külön térképvázlaton is feltüntették. Ha a madár könnyen összetéveszthető más fajjal vagy fajokkal, akkor az összehasonlító és megkülönböztető bélyegek segítenek az eligazodásban. A könyv másik fő értéke az illusztráció: a mintegy 30 szövegközti ábra mellett kb. 1800 színes rajz mutatja be a fajokat, többnyire mindkét nembeli egyedet, olykor a földön és repülve, a vízieket úszva is. A színes képek magyarázatában külön jelek hívják fel az olvasó figyelmét a madárfajnak a hazai madárvilágban betöltött szerepére. A zsebkönyv forma tehát valójában kézikönyvet rejt magában, amely a látszatot meghazudtolva nagy mennyiségű ismeretet tartalmaz. Az eddigi három kiadással e zseb-kézikönyv hazánkban is az egyik alapvető madártani munkává vált. A szerzők a negyedik kiadásban nemcsak megőrizték a könyv előnyeit, hanem igyekeztek továbbfejleszteni azokat. Kibővítették a leírást az Európában újabban megtelepedő fajokkal, továbbá más kontinensekről olykor átsodródókkal (ez utóbbiakat a magyar kiadásban a függelékbe tettük), a képtáblák összes illusztrációját pedig színesre váltották, s így a képeken minden ábrázolt fajt valósághű színben lát az olvasó. A magyar kiadás munkatársai is csak ott változtattak, ahol a könyv értékét növelni tudták: főleg a szakmai adatokban (nevek, előfordulások, megtelepedések észlelése stb.), valamint a rendszertani átcsoportosításban. Egészében a negyedik (átdolgozott) kiadással minden tekintetben javult a könyv, s remélhetőleg az olvasók éppoly szeretettel fogadják, mint az előző három kiadást.

Kácsor László - Barátom ​a természet
Ma ​már szerencsésnek tartom, hogy egész életem úgy alakult, hogy sohasem szakadtam el a természettől. Gyermekéveimben pedig szinte benne éltem. Ma már az is élmény, ha az iskola több kilométerre volt otthonomtól, s naponta kellett átvágnom az erdőn télen, nyáron. Talán öreg tanítóm is megbocsátotta már, hogy olykor elcsábított az erdő és a tudós szavak helyett inkább az erdő szavára hallgattam s a fészkek titkait lestem. Ez a kötődés azóta sem változott, legfeljebb értelemből fakadó szeretettel párosult. Sok barátot szereztem a természetben, hiszen mi másnak nevezhetném a tavaszi rókafiakat, amelyek játszótársaimmá váltak, vagy az okos csóka kölyköt, "akivel" közösen dézsmáltuk meg a kerti gyümölcsfákat. Akkor még nem gondoltam, s főleg nem hittem, hogy néhány évtized elég ahhoz, hogy a természetben olyan változások álljanak be, amelyek már veszélyeztetik azt. Elérkezett az az idő is amikor minden híradás, amely a természet károsodásáról szólt olyan kellemetlenül érintett, mintha közvetlen barátaimról vagy családtagjaimról íródtak volna. A természet szeretetét követte a természet féltése is. Ez a könyv is azért született...

Covers_265169
Bakony, ​Balaton-felvidék Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bakony, ​Balaton-felvidék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Orbán Balázs - A ​Székelyföld leírása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerald Durrell - My ​Family and Other Animals
When ​the unconventional Durrell family can no longer endure the damp, gray English climate, they do what any sensible family would do: sell their house and relocate to the sunny Greek isle of Corfu. My Family and Other Animals was intended to embrace the natural history of the island but ended up as a delightful account of Durrell's family's experiences, from the many eccentric hangers-on to the ceaseless procession of puppies, toads, scorpions, geckoes, ladybugs, glowworms, octopuses, bats, and butterflies into their home.

C. Plinius Secundus - A ​természet históriája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maderspach Viktor - Medve!
" ​... ember és állat egyaránt megdöbben, a halál misztériumának közelségét megérezve elhallgat, pillanatokra kővé mered. Ez a végső vészkiáltás egyaránt idegbontó, akár a nehézkes és indolens szarvasmarha, akár a fürge, de amellett hallgatag ló tüdejének végső erőfeszítése rezegteti meg utoljára a hangszálakat. Az előbbinek mély feljajdulása és az utóbbinak nyerítésszerű vinnyogása egyaránt kifejezésre juttatja azt a minden képzeletet meghaladó őrjöngésszerű ijedelmet, mely a szerencsétlen állatot abban a pillanatban megszólaltatja, amikor a medve teljes súlyával ránehezedik és fogat és karmait a húsába vágja. "

Dave Barry - A ​pasik természetrajza
"...őszintén ​és felszínesen tárgyalja az alapvető pasi-kérdéseket: a vakaródzás; a brahi-gén; az űrrepülőgép valódi célja; a titkos orgazmuskésleltető technikák, köztük a Margaret Thatcher-módszer; a pasik szerepe a világtörténelemben..."

John Vaillant - A ​tigris
1997 ​decemberét írjuk. Emberevő tigris portyázik egy eldugott falucska mellett az orosz Távol-Keleten. A tigris nem csupán megöli az embereket, hanem megsemmisíti őket. Egy csapat ember és a kutyáik gyalog kénytelenek utánaeredni a sűrű erdőben, ráadásul brutális hidegben. Ahogy a nyomkövetők az áldozatok maradványait vizsgálják, felfedezik, hogy a támadások nem találomra történnek: a tigris a jelek szerint bosszúhadjáratot folytat. Meg kell találni a sebesült, éhező és rendkívül veszélyes állatot, mielőtt újra lecsap. Miközben elmeséli a különös események sorát, John Vaillant feledhetetlen képet nyújt erről a lenyűgöző és titokzatos régióról. Találkozunk az őshonos törzsekkel, akik évszázadokon át bálványozták a tigriseket és velük éltek; még a vadászzsákmányukat is megosztották velük. Tanúi leszünk az orosz telepesek érkezésének a tizenkilencedik és huszadik század fordulóján, a katonákénak és vadászokénak, akik jelentősen csökkentették a tigrispopulációt. És megismerjük a leszármazottaikat, akiket a nyomor orvvadászatra kényszerít, amivel még inkább felborítják a térség természetes egyensúlyát. Ez az ősi, feszült viszony ember és ragadozó között a lelke ennek a figyelemre méltó könyvnek. Találkozunk benne számos meglepő gondolattal arról, hogy ember és tigris talán úgy fejlődött, hogy együtt tudjon létezni, hogy mi emberek annak idején talán nem is vadásztunk, hanem ragadozó állatok prédáiból éltünk, és hogy a korai Homo sapiens talán simán passzolt a tigris ökoszisztémájába. Mindenek felett pedig megértjük a veszélyeztetett szibériai tigrist, ezt a kiemelkedően intelligens szuperragadozót, mely akár három méter hosszú és három mázsa is lehet, és amely hatalmas erdős-hegyes terület fölött uralkodik. A mesterien megírt és igen informatív elbeszélés középpontjában három szereplő áll: Vladimir Markov orvvadász, akit megölt a tigris; Jurij Trus főnyomozó; és maga a tigris. Izgalmas, lélegzetelállító történet emberről és természetről, mely elkerülhetetlen leszámoláshoz vezet egy tisztáson a tajga mélyén.

Rudolf Engel-Hardt - A ​természet csodái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Laurens van der Post - A ​Kalahári letűnt világa
Ebben ​a lenyűgözően izgalmas könyvben megismerkedhetünk Afrika természetrajzával csakúgy, mint hitvilágával: izgalmas vadászkalandokról olvashatunk, és feltárul előttünk a busmanok eltűntnek vélt világa, vallásukkal, tánc- , ének-és zenei kultúrájukkal azt is megtudhatjuk, hogyan képes fenntartani magát a maroknyi megmaradt busman mind a mai napig a rettenetes sivatagi körülmények között, ahol eső híján a fűszál sem él meg.

Wendy Boorer - Kutyák
Lehet ​haszon, vadász, vagy munkakutya, hűségük évszázadok óta töretlen az emberek felé. Ezzel a zsebkönyvvel könnyen eligazodhatunk a fajták rengetegében. Megtalálható több mint 80 fajta eredete, mérete, azonosító jegyei és jellegzetes szokásai. Tanácsokat kapunk a kutya kiválasztásához, tanításához, versenyeztetéséhez, és ahhoz, miként éljünk együtt velük.

Howard Loxton - Ryozo Kohira - Macskák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Archaeology ​and the Natural Background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cholnoky Jenő - Balaton
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Bányászati ​karsztvízszint-süllyesztés a Dunántúli-középhegységben
Volt ​egyszer egy „eocén program", amelyet államilag sohasem definiáltak, de a kutatók és közszereplők a kimerüléshez közeledő tatabányai és dorogi széntermelés pótlására szolgáló szénkutatásokat és bányanyitásokat sorolták ide. A levéltári dokumentumok szerint az „eocén programként" ismert kutatás és bányanyitás története bővelkedik különös fordulatokban. A 20. század elején kapitalista nagyvállalatok késhegyig menő konkurenciaharcának és sajátos üzleti fogásainak lehettünk tanúi. A bányavállalatok harca a század második felében állami keretek között újra kezdődött. Az első új bányaüzemek már működésbe léptek, amikor a karsztvízszint-süllyesztés következményeinek megítélése felett folyó viták egyre nyíltabbá és hangosabbá váltak. Tanulságos, hogy a közgazdasági szemléletű állami tervezés és a voluntarista pártirányítás között feszülő ellentétek a döntéshozók elbizonytalanodását eredményezték. A végső döntési váratlanul mégis a piaci hatások érvényesülése kényszerítette ki azzal, hogy a szinte korlátlanul beáramló olcsó földgázhasználat következtében a mélyművelésű szénbányászat elvesztette felvevő piacainak nagy részét. Ha az olvasót nemcsak az események hátterében megbúvó történések érdeklik, akkor megismerkedhet a Dunántúli-középhegység sajátos földtani fejlődéstörténetével, a középhegység különös karsztrendszerének kialakulásával, a felszínalatti vízáramlási rendszerek működésével. Nem felejtkeztünk meg a karsztvízszint-süllyesztés mértékének és ütemének bemutatásáról, a lesüllyesztett karsztvízszint visszaemelkedéséről, a rendszer regenerálódásáról, a karsztforrások újraéledésének bemutatásáról és a várható változások előrejelzéséről sem.

Alastair Fothergill - Planet ​Earth
Published ​to coincide with the release of movie Earth, this is an art gallery of some of the best and most beautiful images of our planet, each with a thought-provoking caption. Planet Earth: As You've Never Seen It Before has sold over 250,000 copies in the UK trade.

Covers_258764
Terra ​Maxima Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Terra ​Maxima
Lavishly ​illustrated, this compendium of amazing facts explores the widest, highest, longest, strongest and largest phenomena on Planet Earth. It ranges from the world's deepest oceans to its tallest peaks, from its most volatile volcanoes to its mightiest waterfalls. Celebrating Nature's superlatives and extremes, the book also features the record-breakers of the animal and plant kingdoms, from ocean giants to the world's largest flowering plants, all spectacularly captured by leading photographers. . Packed with amazing geographical, botanical and zoological facts . Over 1,000 pictures by the world's foremost wildlife photographers . Impressive NASA satellite images . An ideal gift and reference for all the family .

Covers_258762
Polar ​World Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Polar ​World
Arktis ​und Antarktis gehören zu den faszinierendsten, aber auch extremsten Regionen unserer Welt. Die karge Vegetation, die endlosen Winter und die unvorstellbare Kälte (bis zu -89 Grad) machen sie so abweisend und beinahe unbewohnbar. Ihre Faszination hängt eng mit diesen Extremen zusammen: Die Natur zeigt sich hier gewaltig, ungezähmt, unberührt und voller ursprünglicher Schönheit. Thorsten Milse gelingt es, dieses grandiose Naturerlebnis, das nur die wenigsten aus eigener Anschauung kennen, einzufangen. Über mehrere Jahre hinweg und unter schwierigsten Bedingungen hat er auf seine ganz eigene Weise diese beiden Regionen porträtiert. Die einmalige Zusammenstellung der Fotografien, ihre individuelle Bildsprache und ihre magischen, zum Teil geradezu unwirklich anmutenden Lichtstimmungen machen den besonderen Reiz und den künstlerischen Anspruch dieses Bildbandes aus, der dadurch weit über eine Dokumentation hinausreicht.

Szabó István - Bolhák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gálfi Éva - Bogarak
A ​gyerekek nagyon szeretik az állatokat, ezért nekünk szülőknek kell egy képzeletbeli utazást biztosítanunk az állatok csodás világába, ahol számos értékes ismeretre tehetnek szert. Ez a könyv a legelső információkat tárja fel gyermekük számára a bogarakról. A kisenciklopédiát 5 éven felüli gyermekeknek ajánljuk.

Schmidt Egon - Kalotás Zsolt - A ​vadludak vízre szállnak
A ​vizes élőhelyek, tavak, folyók, lápok és mocsarak élővilága rendkívül gazdag, az odalátogatót madarak, emlősök, kétéltűek, rovarok tarka és rendkívül látványos sokasága fogadja. A szerzők ebbe az elbűvölően szép, színes világba kalauzolják el az olvasót. Segítenek megismerni, felfedezni azt a szinte kimeríthetetlenül sok látni- és megfigyelni valót, ami ott a különböző évszakokban elénk tárul. Egyebek mellett ellátogatunk Gemenc Európa-hírű ártéri erdeibe, a Velencei-tó és a Kis-Balaton nádrengetegeibe, megleshetjük a békák nászát az ócsai égerlápon, de bepillantást nyerhetünk a Hortobágy és a Kiskunság nagy halastórendszereinek ezerarcú, különös világába is. A könyvet olvasva és a gyönyörű színes fotókat nézve szinte magunk is halljuk a víz csobogását, a bölömbika bummogását, a nádirigó karicsolását és a békák brekegő kórusát.

Madas Katalin - Nagy Antal - Szalontay Boldizsár - Budai-hegység ​- Tájvédelmi körzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Susanne Gernhäuser - A ​természet csodái
A ​Ravensburger népszerű Mit? Miért? Hogyan? gyermekkönyvsorozatának 47. kötetét lapozgatva Földünk látványos természeti jelenségeivel ismerkedhetnek az óvodások és a kisiskolások. Megtudhatják, miféle csodákat rejt a Föld mélye, miért lövell ki a földből forró víz Izlandon, hogyan keletkezett a Grand Canyon, hol a legszínpompásabb a víz alatti világ, mik azok a sivatagok, melyik a világ legmagasabb hegye, milyen élőlények népesítik be az amazóniai esőerdőt, milyen az élet a sarkvidékeken.

Wagner János - A ​természetrajz tanitásának módja és eszközei, különös tekintettel a hazai tanitóképző intézetek céljaira
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

874779_5
Titokzatos ​természet Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Titokzatos ​természet
Meglepő ​tények, érdekességek az állatok és növények világából A körülöttünk élő milliónyi apró, mikroszkópikus méretű ízeltlábú nap mint nap új meglepetéseket tartogat a tudomány számára. Egyesek zseniális légzőrendszerükkel tűnnek ki a szürke tömegből, mások precíz navigációjukkal vagy csodás repülőizmaikkal. Teljesen új elgondolás szerint összeállított kiadványunk a hazai könyvpiacon egyedülálló módon sokrétű a természet titokzatos működésének témájában. Lebilincselően érdekes magyarázatokkal alátámasztott, szemet gyönyörködtető képek kínálnak betekintést új, meglepő összefüggésekbe. Utazza be Földünk legfélreesőbb tájait, miközben alig ismert fajokat, megdöbbentő, különleges túlélési stratégiákat és életformákat ismer meg.

Vertse Albert - Erdő, ​mező madarai
Ebben ​a könyvben madarakról lesz szó. A kert, az erdő és a rét többé-kevésbé ismert gyorsröptű madarairól, amelyek úgy szerepelnek a legtöbb ember képzeletében, mint a gondtalan, független élet korlátlan birtokosai, szerencsés kiválasztottjai, akik életüket úgy élik le kényük és kedvük szerint, ahogyan azt pillanatnyi szeszélyük megköveteli... Ez hát látszólag így is van. De csak látszólag, felületes szemléletre, míg az igazság majdnem pontosan az ellenkezője ennek a képzeletbeli feltevésnek. Mert hogyan beszélhetünk pld. ott gondtalan életről, ahol (mint apróbb madarainknál) évente 2-3-szor is családot kell alapítani, minden alkalommal új fészekről gondoskodni, azt fáradságosan felépíteni, esetenként 5-8-12 tojást kikölteni, majd az örökké éhes fiókákat táplálni, napkeltétől napnyugtáig. És ha végre kirepült már valamennyi fészekalja, akkor rövidesen itt az ősz, fogytán az élelem és akkor jön a nagy vándorútra indító kényszerítő parancs. És az útnak neki kell vágni, fel kel venni a küzdelmet az ismeretlen ezerkilométerek minden veszedelmével, fáradságával, az időjárás viszontagságaival szemben, de közben még táplálkozni is kell, mert a madárgyomor nagyon követelő.

Csalány Ferenc - A ​varázsvessző és annak gyakorlati alkalmazása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók