Ajax-loader

'természetrajz' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Norman Carr - Elefántok ​völgye
A ​luangwa völgye Zambia északkeleti határának közelében fekszik, és a vadállatok olyan bőségben élnek itt, mint szinte sehol másutt a földön. Olyan vidék, ahol egymással teljesen ellentétes éghajlatok találhatók (amit egyébként ragyogóan szemléltetnek a könyvben látható fényképek), olyan hely, ahol megtalálható a buja növényzet, a vályoggá égett sár és a lombjuk,it vesztett, kiszáradt fák. Itt a Természet az úr, az ember pedig betolakodó. Norman Carr úgy ismeri a Luangwa völgyét, mint senki más, hiszen ezen a vidéken él és dolgozik már közel negyven éve, kezdetben mint „hivatásos elefántvadász", az utóbbi időben pedig mint kíváncsi külföldiek látogatásainak szervezője. Lelke együtt él a vadonnal, barátságban az oroszlánokkal, páviánokkal, zebrákkal és bivalyokkal. De itt vesztette el három társát is, akiknek életét - feladatuk teljesítése közben - vadállatok oltották ki. A könyv első része a völgyet mint ökológiai egységet mutatja be az olvasónak. Ezután a szerző végigvezeti az olvasót az év egyes hónapjain, bemutatva az időjárás változásait és az állatok viselkedésének azt a sokféleségét, ahogyan azok a növényzet évszakos változásaihoz alkalmazkodtak. Végül, képzeletben az olvasót elvezeti egy gyalogos szafárira, amelyre a könyv első része már fel is készítette. Az Elefántok völgyében Norman Carr olyan mély erővel képes a Luangwa völgye iránt érzett érzelmeit átadni, ahogyan azt senki más nem tudná megtenni. Könyve az olvasónak szóló meghívás, hogy csatlakozzon hozzá a vadonban, és vele élje át mindazt, mit jelent a világ egyik lenyűgöző természetvédelmi területén élni és dolgozni.

Fekete István - Rózsakunyhó
Ezek ​az írások nemcsak az erdőjáró Fekete Istvánt mutatják be, hanem azt is, aki a városban is nyitott szemmel figyelte a természetet, foglalkozott a vadászat, a vadgazdálkodás és a magyar vadászati kultúra - mindmáig jószerivel feltáratlan - kérdéseivel. Páratlan természettudományos ismeretanyag ötvöződik itt magas fokú írói tehetséggel. A kötet egyes vadászkalandjai vagy természetleírásai egymástól alig eltérő változatban szerepelnek az író más regényeiben, elbeszélésgyűjteményeiben is. A szerző élményanyaga azonban óriásai, szókincse, tündéri mesélőkedve kiapadhatatlan. Képes rá, hogy mindig más szemszögből, más eszmei célzattal ábrázoljon egészen hasonló természetképeket, vadászjeleneteket.

Ignácz Rózsa - Zebradob-híradó
Az ​idő alatt, amit Kelet-Afrikában - Kenyában, Tanzániában és Uganda határán - tölthettem, a természet sok lenyűgöző csodája kápráztatott: a trópusi ég júniusban, mikor egyszerre látható odafönt a Göncöl meg a Dél Keresztje. Láthattam havas Egyenlítőt, a Kilimindzsáró csillogását, piros zúzmarát Kenya havasán. Figyeltem a gyarmati sorból felszabadult afrikaiak új életformáját vajúdó küzdelmeit: az egyetemet végzett, vezető állásban dolgozó asszony életét, aki feleségtársként él nagyvároson: a földmívelő luo férfi helyzetét a többnejű társadalomban. Kölyöklánykorom óta vágyakoztam és készültem a szelídíthetetlen elefántok, búskomor orrszarvúak, az egykor emberevő, mára már alig-alig makrancos filmsztárokká szelídült oroszlánok Eldorádójába. Évtizedek óta Kenyában élő, gyerekkori barátnőm, egykori földim Mrs. H. white, Köllő Ilonka hívott meg 1966-ban, hogy megmutassa második hazáját, Afrikát, amit oly igen nagyon szeret, hogy "soha Zágont nem feledheti". Kissé íródeákja is lettem a Zebradob-híradóban barátnőmnek, egyben továbbítója is nép- és természetrajzi tanulmányainak. Híradás ez Kelet-Afrikáról, ahol a narancsszínű neonfényben úszó Nairobiban éjszaka rőzsetüzek égnek az aszfalton, s Mombsában a szervezett afrikai dokkmunkás - miután meghallgatta rádióján a legaktuálisabb világpolitikai híradást - éjjel előveszi az ősi zebratőr dobot, és véleményét a hallottakról dobszó jelekkel, zebradob-híradással adja tovább.

Gerald Durrell - Családom ​és egyéb állatfajták
Mit ​lehet tenni, ha Angliában mindig esik az eső, köd van, mindenki náthás, és Margo pattanásai nemhogy elmúlnának, hanem egyre sokasodnak?... A megoldás: át kell költözni melegebb ég alá, pontosabban a görög szigetvilág paradicsomi fészkébe: Korfura. A nem is kissé excentrikus Durrell család tagjai - a gondterhelt konyhaművész mama, és gyermekei: a kiterjedt baráti körrel rendelkező és rosszkedvű író, Larry: a fegyvergyűjtő és -szakértő Leslie: a szerelmes hajlandóságú Margo, végül pedig - de nem utoljára! - minden rendű és rangú élőlény szenvedélyes barátja: Gerry - mind megtalálják a hajlamaiknak legjobban megfelelő éghajlatot és elfoglaltságot ezen a gyönyörű szigeten, ahol csodával határos módon mindig sikerül emberi és nem emberi állatseregletüket újabb, egyre érdekesebb példányokkal gyarapítani...

Fekete István - Fészekrablás
Felsőfokú ​tanulmányai során Fekete István alapos mezőgazdasági képzésben részesült, miközben a széleskörű oktatás révén a gyermekkorától folyamatos gyarapodó természettudományi ismeretei is rendszereződtek és elmélyültek. A haláláig szenvedéllyel űzött vadászat és horgászat kiváló lehetőségeket biztosított a folyamatos tapasztalatszerzésre, és egyúttal korán tudatosította benne, hogy valójában egyetlen dolog érdekli igazán, mégpedig az erdők, mezők és vizek világa. Köteteket lehet összeállítani a természetírásaiból, amelyek közé - tágabb értelemben - a vadászírások éppen úgy odatartoznak, mint az ismeretterjesztő publicisztikák, a szakcikkek és elbeszéléseinek egy része. Gyakran a természet valamely jelensége áll e kisprózák középpontjában, rendszerint egy-egy állatfajhoz kötve. Övék a nézőpont, az ábrázolásmód szakszerűen részletező, a narratíva tónusát pedig a látvány és hangulat impressziói határozzák meg. Az effélék elsősorban "állatos elbeszélések", mivel az állatok inkább szereplői, mintsem hősei a történeteknek. A klasszikusnak mondható állatelbeszélésekben (éppen úgy, mint az állatregényekben) viszont az író nevesíti, és szinte mindig címszereplővé teszi a szükségszerűen antropomorfizált állatfigurát. A cselekmény a példázatos szándéknak megfelelően bonyolódik, attól függően, hogy minek a kifejeződései a hősök. Fekete István varázsának titka, hogy - az elbeszéléseiben éppen úgy, mint a szakcikkekben és az ismeretterjesztő publicisztikákban - megszólítja a természetet, és az válaszol neki, ő pedig hihetően tolmácsolja a megtudottakat. Legújabb kötetünkben e téma és hangnem szerint is roppant változatos "társalgásból" kínálunk ízelítőt. A madarak, kutyák, macskák és egyéb melegvérű állatokat szerepeltető, különböző műfajú írásokat most is ciklusokba rendezve, az első megjelenések alapján közöljük.

R. T. Peterson - G. Mountfort - P. A. D. Hollom - Európa ​madarai
Ezt ​a könyvet szerzői ugyan madárkutatóknak, megfigyelőknek szánták, mégis a legkülönfélébb olvasók - állatbarátok, természetjárók, sőt a tanuló ifjúság - kedvelt olvasmánya, tájékoztató barátja is lett. Ennek számos oka közül elég kiemelni a tömörség ellenére is közérthető stílust, a magyar kiadásban a jó fordítást, a hazai viszonyokra való kitűnő alkalmazást, és hogy mindezzel együtt a könyv nagyszerű eszköze a madarak felismerésének és megismerésének. Az olvasó több mint 600 madárfaj leírását találja meg itt, köztük hazánk minden fészkelő és rendszeresen átvonuló madaráét. A fajismertető szövegek tartalmazzák a madár testméretét, tollazatának jellegzetes színét (ivari eltérés esetén külön a tojó, sőt alkalmanként a nem ivarérett fiatalok színét), továbbá a hangját, sajátos élőhelyét, valamint elterjedését és hazai előfordulásának adatait. A legtöbb faj elterjedését külön térképvázlaton is feltüntették. Ha a madár könnyen összetéveszthető más fajjal vagy fajokkal, akkor az összehasonlító és megkülönböztető bélyegek segítenek az eligazodásban. A könyv másik fő értéke az illusztráció: a mintegy 30 szövegközti ábra mellett kb. 1800 színes rajz mutatja be a fajokat, többnyire mindkét nembeli egyedet, olykor a földön és repülve, a vízieket úszva is. A színes képek magyarázatában külön jelek hívják fel az olvasó figyelmét a madárfajnak a hazai madárvilágban betöltött szerepére. A zsebkönyv forma tehát valójában kézikönyvet rejt magában, amely a látszatot meghazudtolva nagy mennyiségű ismeretet tartalmaz. Az eddigi három kiadással e zseb-kézikönyv hazánkban is az egyik alapvető madártani munkává vált. A szerzők a negyedik kiadásban nemcsak megőrizték a könyv előnyeit, hanem igyekeztek továbbfejleszteni azokat. Kibővítették a leírást az Európában újabban megtelepedő fajokkal, továbbá más kontinensekről olykor átsodródókkal (ez utóbbiakat a magyar kiadásban a függelékbe tettük), a képtáblák összes illusztrációját pedig színesre váltották, s így a képeken minden ábrázolt fajt valósághű színben lát az olvasó. A magyar kiadás munkatársai is csak ott változtattak, ahol a könyv értékét növelni tudták: főleg a szakmai adatokban (nevek, előfordulások, megtelepedések észlelése stb.), valamint a rendszertani átcsoportosításban. Egészében a negyedik (átdolgozott) kiadással minden tekintetben javult a könyv, s remélhetőleg az olvasók éppoly szeretettel fogadják, mint az előző három kiadást.

Kácsor László - Barátom ​a természet
Ma ​már szerencsésnek tartom, hogy egész életem úgy alakult, hogy sohasem szakadtam el a természettől. Gyermekéveimben pedig szinte benne éltem. Ma már az is élmény, ha az iskola több kilométerre volt otthonomtól, s naponta kellett átvágnom az erdőn télen, nyáron. Talán öreg tanítóm is megbocsátotta már, hogy olykor elcsábított az erdő és a tudós szavak helyett inkább az erdő szavára hallgattam s a fészkek titkait lestem. Ez a kötődés azóta sem változott, legfeljebb értelemből fakadó szeretettel párosult. Sok barátot szereztem a természetben, hiszen mi másnak nevezhetném a tavaszi rókafiakat, amelyek játszótársaimmá váltak, vagy az okos csóka kölyköt, "akivel" közösen dézsmáltuk meg a kerti gyümölcsfákat. Akkor még nem gondoltam, s főleg nem hittem, hogy néhány évtized elég ahhoz, hogy a természetben olyan változások álljanak be, amelyek már veszélyeztetik azt. Elérkezett az az idő is amikor minden híradás, amely a természet károsodásáról szólt olyan kellemetlenül érintett, mintha közvetlen barátaimról vagy családtagjaimról íródtak volna. A természet szeretetét követte a természet féltése is. Ez a könyv is azért született...

Covers_265169
Bakony, ​Balaton-felvidék Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Bakony, ​Balaton-felvidék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Orbán Balázs - A ​Székelyföld leírása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerald Durrell - My ​Family and Other Animals
When ​the unconventional Durrell family can no longer endure the damp, gray English climate, they do what any sensible family would do: sell their house and relocate to the sunny Greek isle of Corfu. My Family and Other Animals was intended to embrace the natural history of the island but ended up as a delightful account of Durrell's family's experiences, from the many eccentric hangers-on to the ceaseless procession of puppies, toads, scorpions, geckoes, ladybugs, glowworms, octopuses, bats, and butterflies into their home.

C. Plinius Secundus - A ​természet históriája
Tevékenységünket ​a múzsáknak szentelve talán pár órával tovább élünk, (Plinius előszavából) Midőn Pliniusnak A természet históriája (Naturális história) című vaskos munkáját lapozgatjuk, csodálattal gondolunk a majd- nem 2000 évvel ezelőtt élt szerzőre. Példás szorgalommal, határtalan lelkesedéssel és hi- hetetlen munkabírással mintegy 2000 görög és latin forrásmunkát tanulmányozott át, lényeges részeiket kivonatolta, saját kutatá- sainak, tapasztalatainak eredményeit, egyéni gondolatait hozzáadta, és szellemes megjegy- zésekkel fűszerezte; így írta meg e hatalmas,nyomtatásban ma is több mint 2500 oldalt kitevő életművét. Szerencsénkre ez az élet- mű teljes egészében fennmaradt, s így meg- ismerhetjük belőle a természettudományok akkori szintjét, az emberek gondolkozását, életszemléletét, valamint magát Pliniust is,a tudóst és az embert.

Maderspach Viktor - Medve!
" ​... ember és állat egyaránt megdöbben, a halál misztériumának közelségét megérezve elhallgat, pillanatokra kővé mered. Ez a végső vészkiáltás egyaránt idegbontó, akár a nehézkes és indolens szarvasmarha, akár a fürge, de amellett hallgatag ló tüdejének végső erőfeszítése rezegteti meg utoljára a hangszálakat. Az előbbinek mély feljajdulása és az utóbbinak nyerítésszerű vinnyogása egyaránt kifejezésre juttatja azt a minden képzeletet meghaladó őrjöngésszerű ijedelmet, mely a szerencsétlen állatot abban a pillanatban megszólaltatja, amikor a medve teljes súlyával ránehezedik és fogat és karmait a húsába vágja. "

Dave Barry - A ​pasik természetrajza
"...őszintén ​és felszínesen tárgyalja az alapvető pasi-kérdéseket: a vakaródzás; a brahi-gén; az űrrepülőgép valódi célja; a titkos orgazmuskésleltető technikák, köztük a Margaret Thatcher-módszer; a pasik szerepe a világtörténelemben..."

John Vaillant - A ​tigris
1997 ​decemberét írjuk. Emberevő tigris portyázik egy eldugott falucska mellett az orosz Távol-Keleten. A tigris nem csupán megöli az embereket, hanem megsemmisíti őket. Egy csapat ember és a kutyáik gyalog kénytelenek utánaeredni a sűrű erdőben, ráadásul brutális hidegben. Ahogy a nyomkövetők az áldozatok maradványait vizsgálják, felfedezik, hogy a támadások nem találomra történnek: a tigris a jelek szerint bosszúhadjáratot folytat. Meg kell találni a sebesült, éhező és rendkívül veszélyes állatot, mielőtt újra lecsap. Miközben elmeséli a különös események sorát, John Vaillant feledhetetlen képet nyújt erről a lenyűgöző és titokzatos régióról. Találkozunk az őshonos törzsekkel, akik évszázadokon át bálványozták a tigriseket és velük éltek; még a vadászzsákmányukat is megosztották velük. Tanúi leszünk az orosz telepesek érkezésének a tizenkilencedik és huszadik század fordulóján, a katonákénak és vadászokénak, akik jelentősen csökkentették a tigrispopulációt. És megismerjük a leszármazottaikat, akiket a nyomor orvvadászatra kényszerít, amivel még inkább felborítják a térség természetes egyensúlyát. Ez az ősi, feszült viszony ember és ragadozó között a lelke ennek a figyelemre méltó könyvnek. Találkozunk benne számos meglepő gondolattal arról, hogy ember és tigris talán úgy fejlődött, hogy együtt tudjon létezni, hogy mi emberek annak idején talán nem is vadásztunk, hanem ragadozó állatok prédáiból éltünk, és hogy a korai Homo sapiens talán simán passzolt a tigris ökoszisztémájába. Mindenek felett pedig megértjük a veszélyeztetett szibériai tigrist, ezt a kiemelkedően intelligens szuperragadozót, mely akár három méter hosszú és három mázsa is lehet, és amely hatalmas erdős-hegyes terület fölött uralkodik. A mesterien megírt és igen informatív elbeszélés középpontjában három szereplő áll: Vladimir Markov orvvadász, akit megölt a tigris; Jurij Trus főnyomozó; és maga a tigris. Izgalmas, lélegzetelállító történet emberről és természetről, mely elkerülhetetlen leszámoláshoz vezet egy tisztáson a tajga mélyén.

Edward Rutherfurd - Az ​Erdő
Kevés ​hely áll közelebb a brit örökségből az angolok szívéhez, mint az Új Erdő. Ez a nemzeti kincs most olyan krónikásra talált Edward Rutherfurd, a Sarum és a London világhírű szerzője személyében, aki a misztikumot és a legendákat a történelemmel ötvözve tárja élvezetes regény formájában az olvasók elé. Az ország déli partjai fölött elnyúló, hatalmas medencében fekvő Új Erdőt nyugatról az Avon folyó, keletről Southampton kikötője határolja. Az Erdő szívétől induló, hangásokkal, tisztásokkal tarkított, több száz holdas, lankás területet felölelő erdőségek egészen a Solent csatornáig érnek, amelyben évezredek óta ott ring a hűséges őrszem - a Wight-sziget. Az Új Erdőt mindig is titokzatos, majdhogynem misztikus helynek tartották az emberek. A regényen végigvonuló családok vérvonalát boszorkányok, csempészek, orvvadászok és árulók színesítik. Találkozhatunk jó családból származó úri hölgyekkel és alacsony származású erdei emberekkel; tengerészekkel és cisztercita szerzetesekkel. Míg a Lymingtonban élő Tottonok jóvoltából a kereskedőcsaládok életébe nyerhetünk bepillantást, addig a Moyles Court-i Lisle-ok és Penruddockok a nemességet képviselik. Generációk árulásainak, vérbosszúk sorozatának lehetünk tanúi; a szemünk láttára zajlanak le a szigetország életében meghatározó szerepet játszó háborúk, és mindezt természetesen átszövi a szerelem és a szenvedély. A csúcspontot egy bűntény jelenti, amely alapjaiban rázza meg a Jane Austen korabeli Bath illedelmes, bár kissé képmutató társadalmát. Hol nagy tetteket idéz a szerző, hol kicsiket; hol a parasztság szemszögéből láttatja az Erdőt, hol a nemességéből, így adva árnyalt képet azokról az eseményekről, amelyek meghatározó szerepet játszottak, sokszor nem csak az Erdő, hanem az ország életében is. Rutherfurdnek sikerült olyan képeket megragadnia, amelyek folyamatában türközik a titkokkal, hétköznapi csodákkal teli világ életét.

Rudolf Engel-Hardt - A ​természet csodái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jakucs Pál - Mátra
Az ​Északi Hegyvidék ezer méteren felülemelkedő tagja, a Mátra, hazánk természeti kincseinek egyik legszebbike. Télen, nyáron, tavasszal, ősszel turisták, kirándulók, diákok, sportolók, üdülők tízezrei keresik fel szépséges tájait. E könyv szerzője kettős célt kívánt elérni munkájával. Először: megismerteti az olvasót a hegység kialakulásával, a Mátra hegycsoportjaival, éghajlatával, természeti kincseivel, lakóival, történelmi emlékeivel és hagyományaival. Másodszor a túrautak és kirándulások lehetőségeit mutatja be, és szebbnél szebb fényképfelvételekkel eleveníti meg a gyönyörű mátrai részleteket. A könyv érdekes, ismeretterjesztő anyaga, szórakoztató olvasmány volta és művészi képanyaga mellett az összes közlekedési (vasút, autóbusz, turistaút) és szálláslehetőségeket ismerteti, valamint turistatérképet tartalmaz, tehát jól használható útikalauz is.

Laurens van der Post - A ​Kalahári letűnt világa
Ebben ​a lenyűgözően izgalmas könyvben megismerkedhetünk Afrika természetrajzával csakúgy, mint hitvilágával: izgalmas vadászkalandokról olvashatunk, és feltárul előttünk a busmanok eltűntnek vélt világa, vallásukkal, tánc- , ének-és zenei kultúrájukkal azt is megtudhatjuk, hogyan képes fenntartani magát a maroknyi megmaradt busman mind a mai napig a rettenetes sivatagi körülmények között, ahol eső híján a fűszál sem él meg.

Wendy Boorer - Kutyák
Lehet ​haszon, vadász, vagy munkakutya, hűségük évszázadok óta töretlen az emberek felé. Ezzel a zsebkönyvvel könnyen eligazodhatunk a fajták rengetegében. Megtalálható több mint 80 fajta eredete, mérete, azonosító jegyei és jellegzetes szokásai. Tanácsokat kapunk a kutya kiválasztásához, tanításához, versenyeztetéséhez, és ahhoz, miként éljünk együtt velük.

Howard Loxton - Ryozo Kohira - Macskák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Archaeology ​and the Natural Background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cholnoky Jenő - Balaton
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Physiologus
Physiologus Ismeretlen szerző
4

Ismeretlen szerző - Physiologus
Különös ​munkát tart kezében az olvasó. Rejtély már a cím is: Physiologus, amely csupán egy ismeretlen szerzőre utal, aki a Természet ismerője. A természet, ahogyan a Physiologus leírásaiban feltárul, a mai ember számára meghökkentő, mégsem ismeretlen. Ki ne hallott volna már a fiait vérével tápláló pelikánról, a szűzies egyszarvúról, az önmagát elégető, majd új életre támasztó főnixmadárról s a többi valóságos vagy mesés lényekhez fűződő réges-régi jelképekről? A Physiologus ezeknek a szimbólumoknak első ránk maradt összefoglalása; egyidős a kései hellenisztikus kultúrával és a kereszténységgel, s a középkori bestiáriumok előfutáraként későbbi korok művészeinek bizarr fantáziáját is megihlette. Ismeretlen ismerősünk: egyszerre fontos művelődéstörténeti forrás és tekervényes logikájú, mesés olvasmány. Kötetünket Zsámboki János reneszánsz kori Physiologus-kéziratának színes állatábrázolásai díszítik.

Ismeretlen szerző - Magyarország ​a XX. században I-V.
A ​Révai Új Lexikona szerves részét képező kiadvány, mely az elmúló század történetét, hadtörténetét és jogfejlődését folyamatként bemutató tudományos, de mégis népszerű, olvasmányos stílusban írt, a legújabb kutatásokon alapuló összefoglalás. (1. kötet) A második kötet hasonló stílusban hazánk XX. századi társadalmának, egyházainak, felekezeteinek, valamint gazdaságának alakulását, folyamatait mutatja be. E kötetben kapott helyet hazánk természetföldrajzi leírása is. A harmadik kötet a művészetek, színház, film, cirkusz, táncművészet, a magyar nyelv-és irodalom, a magyar rádió és televízió, valamint a sport e századi történetét ismerteti. A negyedik kötet az oktatásról, a tudományról szól, olyan emberek- akadémikusok, professzorok, egyetemi tanárok- vallanak a tudományról, akik maguk is magas fokon művelik azt. Az ötödik kötetben a tudományok befejező része kapott helyet. E kötet végére szerkesztettük a teljes sorozatra vonatkozó ajánló bibliográfiát és a sorozatban szereplő mintegy 12.000 személy névmutatóját. A könyvek a Révai Lexikonnal megegyező vászonkötésben, aranyozott gerinccel készültek.

Ismeretlen szerző - A ​Biodiversity Assessment of Yongsu - Cyclops Mountains snd the Southern Mamberamo Basin, Papua, Indonesia
Biodiversity ​assessment for the Yongsu-Cyclops Mountains and the southern portion of the Mamberamo Basin, high priority, tropical ecosystems including well-known fauna such as tree kangaroos, cuscus, cassowaries, and many species of birds.

Antalffy Gyula - Börzsöny
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​Marine Rapid Assessment of the Raja Ampat Islands, Papua Province, Indonesia
The ​Raja Ampat islands are another example of a highly diverse coral ecosystem under threat. Such regions stand out not only because of their species richness, endemism, and habitat level diversity, but also because of their relatively pristine condition. Yet portions of these coral ecosystems face imminent destruction and degradation because of over-fishing or destructive fishing, pollution, population growth, and the urbanization of coastlines. This rapid assessment catalogs the current biological state of the Raja Ampat islands and assesses potential threats.

David McGonigal - Lynn Woodworth - Antarktisz ​a kék kontinens
A ​kötet páratlan titkokat rejt. E titkok egy részét már feltárták, és most az olvasó is bepillanthat a jég birodalmába. A könyv négy nagy fejezetben, tudományos igényeket is kielégítően tárgyalja a Déli-sarkvidék kialakulását, földrajzát, valamint állat- és növényvilágát. Különleges archív fotókkal és lebilincselő történetekkel állít emléket a jeges földrész meghódítóinak, nem feledkezve meg a magyar Antarktisz-kutatókról sem, illetve beszámol a jelenleg is folyó tudományos kutatásokról. A kiváló szakértők és Antarktisz-kutatók által írt szövegek mellett a fotók nagy része is e kiadványhoz készült. A tájékozódást a magyar olvasó számára eddig nehezen elérhető, részletes áttekintő és tematikus térképek segítik, melyeken az expedíciók útvonalai éppúgy megtalálhatók, mint a sarkvidéki fajok elterjedése és a modern kutatóállomások elhelyezkedése.

David Attenborough - The ​Life of Mammals
A ​fascinating and complete insight into the group of animals to which we ourselves belong. David Attenborough introduces us to the most diverse group of animals ever to live on the Earth, from the smallest - the two-inch pygmy shrew, to the largest - the blue whale. The Life of Mammals is the story of 4,000 species which have outlived the dinosaurs and conquered the farthest places on earth.

David Attenborough - Amazing ​Rare Things
The ​great voyages of discovery of the sixteenth and seventeenth centuries brought European artists face-toface with new and exotic plants and animals, and created an intense interest in the way nature was investigated and recorded. In Amazing Rare Things, Sir David Attenborough explores the history of natural history. With expert curators from the Royal Library, he examines the contributions of four great artists and one pre-eminent collector to this era of extraordinary scientific advances. Beautifully illustrated with a selection of exquisite drawings and watercolours by Leonardo da Vinci, Alexander Marshal, Maria Sibylla Merian and Mark Catesby; and with works collected by Cassiano dal Pozzo, this book examines the engagement between art and nature, from Renaissance Italy to the New World of the Americas. This unique and fascinating book shines a light on the role of artists in our exploration of the natural world.

Caius Plinius Secundus - Természetrajz ​VII-VIII
Az ​idősebb Plinius (C. Plinius Secundus vagy Plinius Maior, Kr. u. 23/24-79) 37 könyvből álló _Természetrajza_ (_Naturalis historia_) a legtágabban értelmezett antik természettudománynak az egyetlen enciklopédikus összefoglalása. Átfogja mindazt, amit a görög-római antikvitás a természetről, annak lényeiről, kincseiről, működéséről és jelenségeiről tudott. Olyan teljesítmény volt ez, amelynek sem a latin, sem a görög nyelvű tudományos irodalomban nem volt előzménye. Éppen ezért a magyar ókor- és kultúratudomány egyik nagy adóssága, hogy ennek a tudománytörténetileg kiemelkedő, Európa tudományosságát és tudományos gondolkodását egészen a kora újkorig meghatározó műnek mind a mai napig nem jelent meg a teljes kiadása. Miközben francia, angol, német és olasz nyelvterületen ez már évtizedekkel ezelőtt megtörtént, Magyarországon 2001-ben látott napvilágot először a _Természetrajzot_ záró utolsó öt könyv teljes szövegének a fordítása, kétnyelvű kiadásban. ___Bár a _Természetrajz_ már régen elveszítette tudományos értékét, a tudománytörténeti jelentősége páratlan. Európa első enciklopédiája részben átörökítette azt a tudást, amelyet a görög természettudományos munkák összegeztek, és amelynek javarésze Plinius kompilációja nélkül a papirusztekercsekkel együtt örökre elveszett volna. Mindez kiegészül azzal az ismeretanyaggal, amelyet a római katonai terjeszkedés a meghódított területekkel együtt megszerzett, beleértve a különféle mendemondákat, hiedelmeket és a fantasztikum világába utalható jelenségeket és eseteket is. A _Természetrajz_ mindezt egy nagy ívű koncepció szerinti elrendezésben, irodalmi igénnyel megírt szövegbe foglalva összegezte. ___Mi sem mutatja jobban a _Természetrajz_ irodalmi értékének a felismerését, mint hogy az 1982-es olasz Plinius-fordítás élére helyezett esszét a neves író, Italo Calvino jegyzi. Mint írja, bevezetőjének címe (_Az ég, az ember és az elefánt_) a _Természetrajz_ általa legizgalmasabbnak tartott három könyvére utal: a kozmológiát taglaló másodikra, az antropológiai tárgyú hetedikre és a zoológiai tárgyú könyvek közül a szárazföldön élő állatokat ismertető nyolcadikra. Jelen kötet, amely a 2001-ben indult kezdeményezés folytatása, ebből a három könyvből az utóbbi kettőt kínálja az ókortudomány, az antropológia, zoológia, etnográfia, vallástörténet és a kultúratudományok művelőinek, valamint az érdeklődő olvasóközönségnek, kétnyelvű kiadásban, a szöveg megértését segítő kommentárral és Utószóval ellátva. Éspedig annak reményében, hogy a fordítás hozzásegíti az olvasót annak a megéléséhez is, amelyet Plinius így fogalmazott meg: _„A természet megfigyelése mindig arról győz meg, hogy vele kapcsolatban semmit se gondoljak hihetetlennek.”_

Tóth István - Szarvaskő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók