Ajax-loader

'önvédelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Imi Sde-Or (Lichtenfeld) - Eyal Yanilov - Krav ​Maga
A ​Krav Maga napjaink egyik legfejlettebb önvédelmi rendszere. A magyar származású nagymester Pozsonyban a háború alatt eredetileg a náci támadások egyszerű megfékezésére hozta létre, majd továbbfejlesztették az Izraeli Védelmi Erők részére. Később hozzáigazították a civil szükségletekhez, s ma már olyan sztárok kedvenc küzdősportja, mint Jennifer Lopez vagy James Belushi. Ez a könyv a sportág egyetlen hiteles kézikönyve mintegy 500 fotóval illusztrálva!

Balogh István - Önvédelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boda László - Hitünk ​önvédelme
Az ​önvédelem az emberiség ősi természetjoga. A Katolikus Egyház hitét számos támadás érte a múltban, különösen a felvilágosodás korától. Az Egyház hitének egyes tételei azonban már az ősegyház kezdetétől védelemre szorultak, különösen az ókeresztény korban. Ezek az írások alapozták meg aztán a rendszerbe foglalt hitvédelmet, az úgynevezett apologetikát. Az Egyház által tévtanoknak, eretnekségeknek bizonyuló tételeket pedig a zsinatok ítélték el. Pascal Gondolatok című műve a hitvédelem sajátos műfaja is egyben. A Magyar Katolikus Egyház XX. századi hitvédelmi munkái közül a jezsuita Bangha Béla műve emelkedik ki (1940). Az idő azonban gyorsan halad. Legalább minden fél évszázadban újra kell írni a hitvédelmet, hiszen a támadások újabb és újabb formában jelentkeznek. Az egyháztörténetet tekintve a teológiai és krisztológiai tévtanok után jelenünkre leginkább már az antropológiai jellegű téveszmék a jellemzők, elsősorban Jézus Krisztussal kapcsolatban, de az ember mivoltát illetően is. Az arányos védekezést jog és erkölcs egyaránt indokoltnak tartja. Erről hitvédelmi vonatkozásban napjainkban sajnos nem beszélhetünk., mert a világhatású internet és a televíziós csatornák az informatika nagyhatalmát jelentik. Egy könyv kérdéseibe és feleleteibe rögzített hitvédelem Dávid és Góliát párbaját juttatja eszünkbe, amely informatikai hatókörét tekintve Dávid jóval kisebb, Góliát pedig jóval nagyobb a bibliainál. Mégsem kilátástalan a védelem, ha az igazság áll szemben az ellenséges szándékú vádakkal. Az evangélium szava egyértelmű: "Az igazság szabaddá tesz benneteket." (vö. Jn 8,32).

Dr. Ujvári Miklós - Kung ​Fu-technikák és edzésmódszerek
A ​kínai harci művészetek titkait évszázadokon keresztül zárt közösségek őrizték. Napjainkban, amikor kicsit bepillanthatunk ebbe a világba, inkább a látványos, színpadias elemekre épülő kung fu vált népszerűbbé. Ebben a könyvben azonban az olvasó nem fog találkozni ezekkel a tetszetősre koreografált, ritmikus "küdő"-gyakorlatokkal. Helyettük inkább olyan küzdéstechnikákkal és elsajátításuk részletes leírásával ismerkedhet meg, melyek a túlélés változatos frontjain keletkeztek: a régi Kína kolostoraiban, az idegen ellen harcoló titkos társaságokban és a délkelet-ázsiai térségben megkapaszkodó, élethalálharcot folytató zárt kínai közösségekben, ahol nem a látványosság, hanem a küzdelmi hatékonyság volt az elsődleges szempont. A könyv első része a puszta kezes küzdelem elméletét és néhány híres-hírhedt technikájának részletes leírását tartalmazza. Így külön fejezetekben foglalkozik a misztikusnak hitt chi erővel, az ellenfél egyetlen ütéssel történő harcképtelenné tételének elméletével és gyakorlatával, a 100 nap alatt elsajátítható vastenyérrel, Bruce Lee hatalmas erejű rövid ütésével és a kínai kung fu fegyvertáborából kikerült más érdekességekkel. A második rész a Shaolin-, Choy Lee Fat-, Hung gar-, majom- és sáska irányzat néhány jellegzetes harci technikáját mutatja be.

Sebestyén László - Védd ​magad!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gratzer Gábor - Szabó Henrik - Sövényházy Edit - Bűnmegelőzési ​jó tanácsok
A ​könyv nem jogszabálygyűjtemény! Élvezetes stílusban, hétköznapi nyelven tárgyalja a rendőrségi bűnmegelőzés területeit. Különös hangsúlyt kapnak: család-, gyermek- és ifjúságvédelem, drogprevenció, jogos önvédelem és fegyverhasználat, emberkereskedelem és prostitúció, az otthon védelme, gazdasági bűnözés, iskolai és munkahelyi bűnözés, a tömegközlekedésben és gépkocsival elkövetett bűntettek, a nyaralás és szórakozás veszélyei, az áldozattá válás szempontjai és megelőzései valamint a kárenyhítés és áldozatsegítés. Egyaránt ajánljuk gyerekeknek - különös tekintettel az iskoláknak az osztályfőnöki órák témájaként és felnőtteknek! A könyvhöz dr. Szabó Máté ombudsman írt előszót.

Rodney R. Rice - Önvédelem ​nőknek
Az ​élet sokszor produkál olyan pillanatokat, amikor teljesen magunkra vagyunk utalva. "... egyszer egy piros lámpánál egy férfi a kocsimhoz lépett, és fegyvert szorított a homlokomhoz. Nem tagadom, hogy rettenetesen megijedtem. Ám a következő pillanatban, magam sem tudom, hogy hogyan történt, de beletapostam a gázba, és otthagytam a sóbálvánnyá dermedt támadót. Akkor éreztem először, hogy rajtam és egyedül rajtam múlott, hogyan kerülök ki ebből a helyzetből és büszke voltam, hogy dönteni tudtam."

Joy Melville - Csak ​semmi pánik!
A ​félelem, a szorongás, a szívünket összeszorító rettegés az ember öntudatra ébredésével egyidős. A ma emberének azonban sokkal több fóbiája van, mint az emberi történelem hajnalán élt elődeinknek. Okkal. Autópályákon száguldunk, repülőgépre szállunk, levegőtlen mozik nézőterén verejtékezünk, felhőkarcolókban liftezünk, vért vesz tőlünk az orvos - s a felsorolást a végtelenségig lehetne folytatni. Ez az okos kis kötet abban segít, hogy tudósítja lelki gyötrelmeink fizikai eredetét, és szellemi erőnket mozgósítja a pánik palackjából kiszabaduló, ártó "szellemek" ellen.

Kelemen István - Ju ​jutsu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boda László - Emberré ​lenni, vagy birtokolni?
Emberré ​lenni, vagy birtokolni? Az Evangélium már régen föltette ezt a kérdést: "Mi hasznára van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelkének kárát vallja?" (Mt 16,25). Korunkban - főként Gabriel Marcel és Erich Fromm nyomán - hatalmas visszhangja van a "vagyok" és a "birtokolok" szembesítésének, melyet az erkölcsteológia hagyományosan a keresztény igazságosság keretében tárgyal, ma új szempontokkal gazdagítva. - A "lenni" igéhez kapcsolódik a test-lelki-szellemi értékekben kibontakozó emberség. Az öngyilkosság, a háború, a magzatelhajtás megannyi támadás a "lenni" ige ellen. A "birtokolni" pedig az ember ősvágyát fejezi ki, mely bűnös formájában a hiteles emberéletet fenyegeti. Mégsem arró van szó, hogy a "birtokolni" szót a "létezni" szó ellenségének tekintsük. Az Evangélium az anyagiakkal való helyes bánásmódra hívja fel a figyelmünket. A helyes értékrangsort azonban nem szabad szem elől téveszteni. Nem az ember van a pénzért, hanem a pénz az emberért. A birtoklásvágy eluralkodása a szerelmet és a házasságot is tönkreteheti. Mi tehát az értékek hiteles rangsora ebben? II. János Pál pápa többször is lerögzíti üzenetében, hogy embervoltunk megvalósítása fontosabb a birtoklásnál. Sokatmondó az üzenet, melynek igazsága átszövi ennek a könyvnek valamennyi alapkérdését: "Az ember többet ér annál,mint amije van"...

Helen Benedict - Csak ​okosan! Önvédelem kamaszoknak
A ​szerző könyvében a szexuális önvédelem alapjait mutatja be megtörtént példákkal, közérthető nyelven. Bár címzettjei főként nagyobb gyerekek és kamasz lányok/fiúk, bármely életkorú olvasó számtalan gyakorlatias ötletet kaphat a világban tudatosan mozgó, annak veszélyeit értő-ismerő gondolkodásmód elsajátításához. A könyv a szexuális erőszak előjeleit és megakadályozásának módszereit ismerteti, beleértve az ismerősök és családtagok által elkövetett cselekményeket is, hiszen - a közhiedelemmel ellentétben - a gyerekek és a kamaszok elleni szexuális erőszak leggyakoribb elkövetői nem idegenek. Külön fejezet szól a szülőkhöz, akiknek gyerekét szexuális visszaélés érte, a függelék pedig az állami vagy önkormányzati intézmények és hatóságok kötelezettségeit/lehetőségeit, illetve az áldozatvédő szolgáltatásokat nyújtó civil szervezeteket ismerteti.

Tammara Webber - Breakable ​- Törékeny
Landon ​Lucas Maxfield gyermekként azt hitte, tökéletes az élete, és örömmel nézett a reményteljes jövő elébe – mígnem egy tragédia szétzúzta a családját, és kételyeket ébresztett a fiúban mindennel szemben, amiben addig hitt. Nem akart mást, csak maga mögött hagyni a múltat. Miután megismerkedett Jacqueline Wallace-szal, könnyen jött a vágy, hogy mindazzá váljon, amit a lány igényel… Már amennyire könnyen jöhetett annak a férfinak, aki megtanulta, hogy a lélek törékeny, és hogy mindazt, amiben reménykedünk, egy szempillantás alatt elragadhatják tőlünk.

Galla Ferenc - Judo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelemen István - Bo-jitsu
A ​bo-jitsu hatásosságához nem férhet kétség, bár mint önvédelmi forma, nem biztos, hogy mindenki számára szimpatikus. A bo-jitsu technikái alkalmasak voltak akár egy kardforgató megfékezésére is. Egy jól elhelyezett botcsapás a kardra elég lehetett annak eltörésére is. A bo-jitsu gyakorlása során a harcos vérévé vált az optimális küzdőtávolság mindenkori megítélése. Ha tévedett az életével fizetett a tévedéséért. / A tisztelt olvasó - a budo sportok szerelmeinek legnagyobb örömére - a sokadik ilyen témában írt könyvet tartja a kezében. Mi magyarok, budo könyv termésünkkel is igyekszünk felzárkózni a "budo nagyhatalmak" soraiban. Szinte minden szakág, stílus megjelentette a maga szakirodalmát. Így, hát felvetődik a kérdés, kell-e és érdemes-e új könyveket írni? Véleményem szerint feltétlenül, hiszen hogy csak a saját stílusomnál maradjak, a technikák, az alkalmazható praktikák szinte véget nem érő sorban követik egymást, akár több könyv anyagát is alkothatnák. Ezek aktív ismerete és használata nagyfokú kreativitást követel meg a tanulóról és a mestertől egyaránt. Szükséges az ilyen ismeretterjesztés azért is, hogy új híveket toborozzunk a ju-jitsu számára és hogy elősegítsük mind a laikus, mind a szakmai érdeklődők számára tevékenységünk jobb megértését. Fontosak ezek a könyvek.

Sebestyén László - Segítség!
A ​HÉV Békásmegyer felé tart. Későre járt, utas alig. Egy szelíd, szerény fizikumú tanárember ül a sarokban. Néha verseket ír, egyedül él. A kocsi közepén három spicces fiatalember üres borosüveget gurít a padlón. A csörömpölést harsány kurjantásokkal nyugtázzák. Múlatják az időt. Az embert irritálja az ilyesmi. A tanár nézi, tűri, de aztán nem bírja tovább. De mit is tegyen ilyenkor az ember? Ne vegye észre? Ráncolja szigorúra a szemöldökét? Esetleg tegyen halk, de rendreutasító megjegyzést? Lőjön? Vérmérséklet dolga. A tanár döntött. Felállt, odament a fiúkhoz, mutatóujját magasra emelte és csak ennyit mondott: - Na jól van, Békáson találkozunk. A szerelvény megérkezett, a kocsiból mind a négyen leszálltak. A tanárt összerugdosták. Ez egy példa a későbbi áldozat buta, hebehurgya, provokáló viselkedésére.

Szabó Pál - Ninja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

V. L. Levsky - Az ​önvédelem 500 fogása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelemen István - Ju-jitsu ​(nem csak) nőknek
Ez ​a sport minden további nélkül űzhető a többi budo sporttal együtt (karate, judo, taekwon-do). A ju-jitsu ezeket mintegy összefoglalja, ezért sokoldalúbb és tágabb lehetőséget nyújt a védekezésre.

Covers_246878
Judo ​Kyu vizsgák Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Judo ​Kyu vizsgák
A ​judo-ban szerzett jártasságot az övek színeivel jelölik. A fokozatok (az övek) megszerzésének feltétele az övvizsga, melyen dobás és földharc technikákat kell a sportolóknak bemutatni egy meghatározott követelmény alapján. Könyvünk ezt a vizsga anyagot mutatja be a kezdőtől a haladó szintig, bemutatva a judo technikát széles tárházát. Ajánljuk ezt a kiadványt nem csak judo-val foglalkozóknak, hanem a küzdősportok iránt érdeklődőknek.

Barry Davies - Önvédelem
Bárhol ​él az ember a világban, mindig fenn áll az veszélye annak, hogy megtámadják, vagy kirabolják otthonát. A könyv illusztrációkkal, védekezési technikákkal segítséget igyekszik nyújtani a ránk leselkedő veszélyek elhárításában.

Rory Miller - Konfliktus ​és erőszak - A harcművészetek hatásossága valódi konfliktusokban
A ​tapasztalt harcművész és veterán nevelőtiszt, Rory Miller őrmester, megosztja ismereteit a börtönbeli verekedések, a taktikai műveletek és rajtaütések során megismert különbségekről a harcművészet és az utcai erőszak között, mely utóbbival ugyancsak a harcművészet lenne hivatott foglalkozni. Miller őrmester bemutatja a mítoszokat, metaforákat és elvárásokat, amiket a legtöbb harcművész dédelget arról, mi mindent fog tanulni egy dojóban. Ezt a gyűjteményt azután összehasonlítja az erőszak igen összetett valóságával. A második fejezet megvizsgálja az erőszakkal kapcsolatos kritikus gondolkodást, az ismeretforrások értékelésének módját, és világosan elmagyarázza a stratégia és taktika fogalmát. A harmadik és negyedik fejezet az erőszak dinamikájára összpontosít és a ragadozókra, akik fenntartják. Több száz összecsapás és a bűnözőkkel eltöltött több ezer óra tapasztalatára támaszkodva Miller őrmester elmagyarázza az erőszak típusait: hogyan, hol, mikor és miért alakul ki, mik az adrenalin hatásai, hogyan gondolkodnak a bűnözők. Még a drogok és megváltozott tudatállapotok küzdelem közbeni hatásaira is kitér. Az ötödik fejezet az erőszakra való felkészülést állítja központba, és azt, hogyan igazíthatjuk a jelenlegi képzési módszereinket a valóságos küzdelem követelményeihez. Kifejti a modern és az ősi harcművészetek képzési módszereit, és különleges betekintést nyújt a régi japán katák katonai kiképzésben való alkalmazásába. A hatodik fejezet működőképes önvédelmi rendszer kialakításáról szól. A szerző szélesebb összefüggéseiben is elemzi a védekezést, és módszereket mutat, amelyekkel leküzdhetjük a belső tudatalatti ellenállásainkat, amelyek hátráltathatnak abban, hogy erőszak esetén erőszakkal védekezzünk. Az utolsó szakasz az utóhatásokkal foglalkozik - a hirtelen erőszak vagy az erőszakos közegbe kerülés túlélésnek árával, és hogy mennyire megváltoztathatja az ember életét akár jó, akár rossz irányban. Tanácsot ad a tanácsadók és oktatók részére, hogyan segíthetik a tanítványaikat, illetve az erőszakos cselekmények túlélő áldozatait. Egy keveset még a megvilágosodásról is tanulhat az olvasó.

Harmat László - Taekwon-do
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vass Gábor - Nagy ​gázfegyver határozó
A ​magyar fegyverpiac legfontosabbá vált kategóriája lett a gáz-riasztó fegyvereké. Ez az egyetlen legális, szabadon tartható önvédelmi fegyver, melynek közterületen viselése minden polgár számára lehetséges. A típusok dzsungelében, műszaki jellemzők, előnyök és hátrányok tekintetében ad eligazodást a szakkönyv. Minden gáz-riasztó fegyvert tartónak, gyűjtőnek, vásárlását tervezőnek nélkülözhetetlen segítség.

Ismeretlen szerző - The ​"Walking Stick" Method of Self-defence
The ​walking stick is a convenient and formidable weapon in the hands of a man trained to use it. With the carry and use of firearms and knives gradually becoming more restricted by law, the stick is becoming an increasingly viable implement of practical self-defense for ordinary citizens. This book by "an officer of the Indian Police" is an extraordinary example of a practical martial art text of the early 20th century. The entire range of defensive and offensive skills is discussed and demonstrated, including guards, strikes, combinations, counterattacks, feints and tricks, double-handed techniques and training drills.

Marc MacYoung - Floor ​Fighting
Real ​fights almost always end up on the ground, where there's the ever-present danger of getting stomped, stabbed or worse. Animal shows you the necessary jerking, jabbing, gouging and biting nastiness you need to know to fight effectively once you're on the floor.

Peyton Quinn - A ​Bouncer's Guide to Barroom Brawling
As ​a bouncer in a biker bar and a participant in dozens of fights, Peyton Quinn knows the difference between fighting fact and fantasy. The result is a unique guide to self-defense that can save your ass in places where brawling is quick, dirty and very violent.

Sey Gábor - Morvay-Sey Kata - A ​shotokan karate útja
Ez ​a könyv különösen nagy segítséget nyújt a fiatal, de már hosszabb ideje működő edzőknek is. A terjedelmes könyv, precíz önvédelemmel, távolkeleti kultúrával kapcsolatos ismeretanyaga igen jó alapokat ad további kutatásokhoz. Kiemelném a technikák (kihon) – különös tekintettel az esések, dobások és egyes ütések, rúgások részletes elemzését – a formagyakorlatok (katák), edzésprogramok szemléltetésének módját. A könyv első részében a karate történelmét ismerteti, ami hozzásegíti az érdeklődőket a karate kialakulásának még teljesebb megismeréséhez. A szerzők munkájához nagyban hozzájárult az edzőtermekben, versenyeken, szemináriumokon szerzett tapasztalata. Ezt a valóban értékes könyvet melegen ajánlom elsősorban a szövetségünk tagjainak, mestereinek, edzőinek tanulmányozásra, de minden, a karatéval mélyebben foglalkozni kívánó karatékáknak és érdeklődőnek a figyelmébe is.

Tóth Zoltán - Kiss Zsolt - Ving ​Chun
A ​Ving Chun közel 300 éves rendszer, melyet egy buddhista apáca alapított, s az idők előrehaladtával is megőrizte hatékonyságát és egyszerűségét. Ma a nyugati világban is méltán népszerű e hatékony önvédelmi értékű, tradicionális rendszer. Nagy előnye, hogy nem igényel különösebben nagy fizikai erőt - ezért népszerű a hölgyek körében is -, kis helyen is kiválóan alkalmazható. A technikái viszonylag egyszerűek és könnyen elsajátíthatóak, mert az ember természetes reflexszerű mozdulataira épülnek. Egyszóval mindenkinek ajánlható, aki egy tradicionális harci művészetet, hatékony önvédelrnet szeretne tanulni, vagy csak egyszerűen szeretne mozogni, és jól érezni magát.

Kris Wilder - Clint Hollingsworth - Wolves ​in Street Clothing
Wolves ​in Street Clothing: How Animal Behavior Teaches Survival in the Asphalt Jungle will give you a new light in which to see human predatory behavior. As we move farther and farther from our roots insulating ourselves in technology and air conditioned homes we get disconnected from the inherent and innate aspects of understanding the precursors to violent behavior. Violence is not always emotionally bound, often and in the animal kingdom is simply a tool to access a needed resource –or to protect an essential resource. Distance, encroachment, and signals are keys to avoiding a predator. Why would a cougar attack a man after a bike ride? Why would a bear attack a man in a hot tub? Why would a thug rob one person and not another? The predatory animal mind holds many of the keys to the answer to these questions. Learn drills for skills that will help you tune your focus and move through life safer and more aware of your surroundings as sections of Wolves in Street Clothing bring old world survival skills into the modern jungle. Kris wilder is the head instructor and owner of West Settle Karate Academy. He started practicing the martial arts at the age of 15. Over the years he has earned black belt rankings in three styles, Goju-Ryu karate (5th dan), Tae Kwon Do (2nd dan), and judo (1st dan), in which he has competed in senior national and international tournaments. Clint Hollingsworth is a student of the wilderness, having studied with such survival and tracking masters as Tom Brown Jr., Jon Young, and Frank and Karen Sherwood. He is a 4th dan black belt in Okinawan Goju-Ryu and author-illustrator of the long-running graphic novels and web series, The Wandering Ones.

Molnár Csaba - Kobudo ​önvédelmi fegyverek
A ​könyv egy igen különleges, sokoldalú mozgáskultúrát mutat be, lépésről-lépésre, képről-képre lényegre törő magyarázatokkal és mintegy 700 fotóval illusztrálva. De mit tartalmaz még? A BUDO olyan fogalom, amelybe sokféle, - ma már nem csak szigorúan japán eredetű - művészet tartozik. Ezek közül egy a KOBUDO is. A kommersz ninjafilmek hatására ma már nehéz elhinni, hogy a különleges alakú kobudo-fegyverek, a valaha ártalmatlan szerszámok egy békés kis emberközösség elkeseredett önvédelmében, élet-halál harcában váltak harci eszközökké. De mit üzen a KOBUDO, és általában a BUDO művészetek a mai kor emberének? A tökéletességen azt értik, ami számos művészetnek is a lényege: zenészek, az építészetnek, vagy a virágrendezésnek, vagyis a harmónia, a lelki egyensúly elérése. Igaz, a testi képességeink, testalkatunk, egészségi állapotunk fog hamarabb fejlődni. Szinte minden edzés után egyre fittebbnek érezzük magunkat. Hajlékonyabbak, gyorsabbak leszünk, biztonságosabban tudunk esni. A lényeg azonban még ennél is érdekesebb. Ami a szemlélő számára látható: egy tökéletesen harmonikus mozdulat (például egy kardrántás). Ami nem látható: az a tökéletes lelki harmónia, vagyis az önmagunk feletti uralom. Úgy kell megoldanunk a konfliktust, hogy "nem rántjuk ki a kardunkat". Kitérni persze csak az képes, aki bármikor el tudja nyomni indulatait, a harag, a bosszú gondolatát. A gyakorlatok célja tehát: minél magasabb szintre fejleszteni a koncentrációt.

Martin J. Dougerthy - Önvédelem ​kézikönyv
Az ​önvédelmi technikák ismerete nemcsak a katonák, de a hétköznapi ember számára is nagyon hasznos. Mivel Martin J. Dougherty könyve az önvédelemben járatlan olvasók számára készült, arra ad tanácsokat, hogyan kezeljünk váratlan támadásokat, akár otthon, akár egy esti, szórakozóhelyről való hazatéréskor, vagy mikor épp csak az utcán sétálunk. Az egyértelmű ábrák, illetve szöveg segítségével a könyv pontos útmutatást ad, hogyan védjük meg magunkat hirtelen támadások, eldurvuló nézeteltérések vagy akár előre kitervelt erőszakos cselekmények esetén, legyen az elkövető akár fegyveres vagy fegyvertelen. A könyv egyes fejezetei az eldurvuló helyzetekkel, illetve a küzdelem nélküli győzelem technikáival foglalkoznak. Megtudhatjuk belőlük, hogyan eddzünk, készítsük fel magunkat az önvédelemre, hogyan kell ütni, rúgni, feszítéseket, kulcsolásokat alkalmazni. Megismerhetjük a legjobb, legegyszerűbb dobásokat, hogyan kell a támadás elől kitérni, mit tegyünk fogások ellen, hogyan győzhetünk le szúró, vágó, illetve lőfegyverrel támadó ellenfelet, hogyan küzdjünk, ha a földre kerültünk, mit kell tennünk, ha csoportosan támadnak ránk, és hogyan használhatunk fegyverként különböző hétköznapi eszközöket.

Loren W. Christensen - Fighting ​in the Clinch
Brawling ​doesn't get any closer or uglier than when you're struggling to tear yourself out of a street attacker's clinch. Authors Loren Christensen and Mark Mireles know this from painful experience: with a combined 75 years of martial arts study and more than 40 years of working the mean streets as city cops, they have had many opportunities to develop their techniques for both powerfully breaking a criminal's determined grasp and hanging on to a suspect desperately trying to resist arrest. This book is not about banging around with training partners - it's about surviving a frantic street fight. It's filled with techniques for that gritty place where there are no tap-outs, referees or rules. If it's illegal in competition, it's in here. If it would get you jailed if you weren't legally defending yourself, it's in here. Christensen and Mireles present dozens of tried-and-true clinch escapes using clear, uncomplicated instruction and step-by-step photos. Let these veterans of countless violent street fights give you the edge you need to break out of a dangerous situation.

Kollekciók