Ajax-loader

'önvédelem' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Imi Sde-Or (Lichtenfeld) - Eyal Yanilov - Krav ​Maga
A ​Krav Maga napjaink egyik legfejlettebb önvédelmi rendszere. A magyar származású nagymester Pozsonyban a háború alatt eredetileg a náci támadások egyszerű megfékezésére hozta létre, majd továbbfejlesztették az Izraeli Védelmi Erők részére. Később hozzáigazították a civil szükségletekhez, s ma már olyan sztárok kedvenc küzdősportja, mint Jennifer Lopez vagy James Belushi. Ez a könyv a sportág egyetlen hiteles kézikönyve mintegy 500 fotóval illusztrálva!

Balogh István - Önvédelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boda László - Hitünk ​önvédelme
Az ​önvédelem az emberiség ősi természetjoga. A Katolikus Egyház hitét számos támadás érte a múltban, különösen a felvilágosodás korától. Az Egyház hitének egyes tételei azonban már az ősegyház kezdetétől védelemre szorultak, különösen az ókeresztény korban. Ezek az írások alapozták meg aztán a rendszerbe foglalt hitvédelmet, az úgynevezett apologetikát. Az Egyház által tévtanoknak, eretnekségeknek bizonyuló tételeket pedig a zsinatok ítélték el. Pascal Gondolatok című műve a hitvédelem sajátos műfaja is egyben. A Magyar Katolikus Egyház XX. századi hitvédelmi munkái közül a jezsuita Bangha Béla műve emelkedik ki (1940). Az idő azonban gyorsan halad. Legalább minden fél évszázadban újra kell írni a hitvédelmet, hiszen a támadások újabb és újabb formában jelentkeznek. Az egyháztörténetet tekintve a teológiai és krisztológiai tévtanok után jelenünkre leginkább már az antropológiai jellegű téveszmék a jellemzők, elsősorban Jézus Krisztussal kapcsolatban, de az ember mivoltát illetően is. Az arányos védekezést jog és erkölcs egyaránt indokoltnak tartja. Erről hitvédelmi vonatkozásban napjainkban sajnos nem beszélhetünk., mert a világhatású internet és a televíziós csatornák az informatika nagyhatalmát jelentik. Egy könyv kérdéseibe és feleleteibe rögzített hitvédelem Dávid és Góliát párbaját juttatja eszünkbe, amely informatikai hatókörét tekintve Dávid jóval kisebb, Góliát pedig jóval nagyobb a bibliainál. Mégsem kilátástalan a védelem, ha az igazság áll szemben az ellenséges szándékú vádakkal. Az evangélium szava egyértelmű: "Az igazság szabaddá tesz benneteket." (vö. Jn 8,32).

Dr. Ujvári Miklós - Kung ​Fu-technikák és edzésmódszerek
A ​kínai harci művészetek titkait évszázadokon keresztül zárt közösségek őrizték. Napjainkban, amikor kicsit bepillanthatunk ebbe a világba, inkább a látványos, színpadias elemekre épülő kung fu vált népszerűbbé. Ebben a könyvben azonban az olvasó nem fog találkozni ezekkel a tetszetősre koreografált, ritmikus "küdő"-gyakorlatokkal. Helyettük inkább olyan küzdéstechnikákkal és elsajátításuk részletes leírásával ismerkedhet meg, melyek a túlélés változatos frontjain keletkeztek: a régi Kína kolostoraiban, az idegen ellen harcoló titkos társaságokban és a délkelet-ázsiai térségben megkapaszkodó, élethalálharcot folytató zárt kínai közösségekben, ahol nem a látványosság, hanem a küzdelmi hatékonyság volt az elsődleges szempont. A könyv első része a puszta kezes küzdelem elméletét és néhány híres-hírhedt technikájának részletes leírását tartalmazza. Így külön fejezetekben foglalkozik a misztikusnak hitt chi erővel, az ellenfél egyetlen ütéssel történő harcképtelenné tételének elméletével és gyakorlatával, a 100 nap alatt elsajátítható vastenyérrel, Bruce Lee hatalmas erejű rövid ütésével és a kínai kung fu fegyvertáborából kikerült más érdekességekkel. A második rész a Shaolin-, Choy Lee Fat-, Hung gar-, majom- és sáska irányzat néhány jellegzetes harci technikáját mutatja be.

Sebestyén László - Védd ​magad!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gratzer Gábor - Szabó Henrik - Sövényházy Edit - Bűnmegelőzési ​jó tanácsok
A ​könyv nem jogszabálygyűjtemény! Élvezetes stílusban, hétköznapi nyelven tárgyalja a rendőrségi bűnmegelőzés területeit. Különös hangsúlyt kapnak: család-, gyermek- és ifjúságvédelem, drogprevenció, jogos önvédelem és fegyverhasználat, emberkereskedelem és prostitúció, az otthon védelme, gazdasági bűnözés, iskolai és munkahelyi bűnözés, a tömegközlekedésben és gépkocsival elkövetett bűntettek, a nyaralás és szórakozás veszélyei, az áldozattá válás szempontjai és megelőzései valamint a kárenyhítés és áldozatsegítés. Egyaránt ajánljuk gyerekeknek - különös tekintettel az iskoláknak az osztályfőnöki órák témájaként és felnőtteknek! A könyvhöz dr. Szabó Máté ombudsman írt előszót.

Rodney R. Rice - Önvédelem ​nőknek
Az ​élet sokszor produkál olyan pillanatokat, amikor teljesen magunkra vagyunk utalva. "... egyszer egy piros lámpánál egy férfi a kocsimhoz lépett, és fegyvert szorított a homlokomhoz. Nem tagadom, hogy rettenetesen megijedtem. Ám a következő pillanatban, magam sem tudom, hogy hogyan történt, de beletapostam a gázba, és otthagytam a sóbálvánnyá dermedt támadót. Akkor éreztem először, hogy rajtam és egyedül rajtam múlott, hogyan kerülök ki ebből a helyzetből és büszke voltam, hogy dönteni tudtam."

Joy Melville - Csak ​semmi pánik!
A ​félelem, a szorongás, a szívünket összeszorító rettegés az ember öntudatra ébredésével egyidős. A ma emberének azonban sokkal több fóbiája van, mint az emberi történelem hajnalán élt elődeinknek. Okkal. Autópályákon száguldunk, repülőgépre szállunk, levegőtlen mozik nézőterén verejtékezünk, felhőkarcolókban liftezünk, vért vesz tőlünk az orvos - s a felsorolást a végtelenségig lehetne folytatni. Ez az okos kis kötet abban segít, hogy tudósítja lelki gyötrelmeink fizikai eredetét, és szellemi erőnket mozgósítja a pánik palackjából kiszabaduló, ártó "szellemek" ellen.

Kelemen István - Ju ​jutsu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boda László - Emberré ​lenni, vagy birtokolni?
Emberré ​lenni, vagy birtokolni? Az Evangélium már régen föltette ezt a kérdést: "Mi hasznára van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelkének kárát vallja?" (Mt 16,25). Korunkban - főként Gabriel Marcel és Erich Fromm nyomán - hatalmas visszhangja van a "vagyok" és a "birtokolok" szembesítésének, melyet az erkölcsteológia hagyományosan a keresztény igazságosság keretében tárgyal, ma új szempontokkal gazdagítva. - A "lenni" igéhez kapcsolódik a test-lelki-szellemi értékekben kibontakozó emberség. Az öngyilkosság, a háború, a magzatelhajtás megannyi támadás a "lenni" ige ellen. A "birtokolni" pedig az ember ősvágyát fejezi ki, mely bűnös formájában a hiteles emberéletet fenyegeti. Mégsem arró van szó, hogy a "birtokolni" szót a "létezni" szó ellenségének tekintsük. Az Evangélium az anyagiakkal való helyes bánásmódra hívja fel a figyelmünket. A helyes értékrangsort azonban nem szabad szem elől téveszteni. Nem az ember van a pénzért, hanem a pénz az emberért. A birtoklásvágy eluralkodása a szerelmet és a házasságot is tönkreteheti. Mi tehát az értékek hiteles rangsora ebben? II. János Pál pápa többször is lerögzíti üzenetében, hogy embervoltunk megvalósítása fontosabb a birtoklásnál. Sokatmondó az üzenet, melynek igazsága átszövi ennek a könyvnek valamennyi alapkérdését: "Az ember többet ér annál,mint amije van"...

Helen Benedict - Csak ​okosan! Önvédelem kamaszoknak
A ​szerző könyvében a szexuális önvédelem alapjait mutatja be megtörtént példákkal, közérthető nyelven. Bár címzettjei főként nagyobb gyerekek és kamasz lányok/fiúk, bármely életkorú olvasó számtalan gyakorlatias ötletet kaphat a világban tudatosan mozgó, annak veszélyeit értő-ismerő gondolkodásmód elsajátításához. A könyv a szexuális erőszak előjeleit és megakadályozásának módszereit ismerteti, beleértve az ismerősök és családtagok által elkövetett cselekményeket is, hiszen - a közhiedelemmel ellentétben - a gyerekek és a kamaszok elleni szexuális erőszak leggyakoribb elkövetői nem idegenek. Külön fejezet szól a szülőkhöz, akiknek gyerekét szexuális visszaélés érte, a függelék pedig az állami vagy önkormányzati intézmények és hatóságok kötelezettségeit/lehetőségeit, illetve az áldozatvédő szolgáltatásokat nyújtó civil szervezeteket ismerteti.

Tammara Webber - Breakable ​- Törékeny
Landon ​Lucas Maxfield gyermekként azt hitte, tökéletes az élete, és örömmel nézett a reményteljes jövő elébe – mígnem egy tragédia szétzúzta a családját, és kételyeket ébresztett a fiúban mindennel szemben, amiben addig hitt. Nem akart mást, csak maga mögött hagyni a múltat. Miután megismerkedett Jacqueline Wallace-szal, könnyen jött a vágy, hogy mindazzá váljon, amit a lány igényel… Már amennyire könnyen jöhetett annak a férfinak, aki megtanulta, hogy a lélek törékeny, és hogy mindazt, amiben reménykedünk, egy szempillantás alatt elragadhatják tőlünk.

Galla Ferenc - Judo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelemen István - Bo-jitsu
A ​bo-jitsu hatásosságához nem férhet kétség, bár mint önvédelmi forma, nem biztos, hogy mindenki számára szimpatikus. A bo-jitsu technikái alkalmasak voltak akár egy kardforgató megfékezésére is. Egy jól elhelyezett botcsapás a kardra elég lehetett annak eltörésére is. A bo-jitsu gyakorlása során a harcos vérévé vált az optimális küzdőtávolság mindenkori megítélése. Ha tévedett az életével fizetett a tévedéséért. / A tisztelt olvasó - a budo sportok szerelmeinek legnagyobb örömére - a sokadik ilyen témában írt könyvet tartja a kezében. Mi magyarok, budo könyv termésünkkel is igyekszünk felzárkózni a "budo nagyhatalmak" soraiban. Szinte minden szakág, stílus megjelentette a maga szakirodalmát. Így, hát felvetődik a kérdés, kell-e és érdemes-e új könyveket írni? Véleményem szerint feltétlenül, hiszen hogy csak a saját stílusomnál maradjak, a technikák, az alkalmazható praktikák szinte véget nem érő sorban követik egymást, akár több könyv anyagát is alkothatnák. Ezek aktív ismerete és használata nagyfokú kreativitást követel meg a tanulóról és a mestertől egyaránt. Szükséges az ilyen ismeretterjesztés azért is, hogy új híveket toborozzunk a ju-jitsu számára és hogy elősegítsük mind a laikus, mind a szakmai érdeklődők számára tevékenységünk jobb megértését. Fontosak ezek a könyvek.

Sebestyén László - Segítség!
A ​HÉV Békásmegyer felé tart. Későre járt, utas alig. Egy szelíd, szerény fizikumú tanárember ül a sarokban. Néha verseket ír, egyedül él. A kocsi közepén három spicces fiatalember üres borosüveget gurít a padlón. A csörömpölést harsány kurjantásokkal nyugtázzák. Múlatják az időt. Az embert irritálja az ilyesmi. A tanár nézi, tűri, de aztán nem bírja tovább. De mit is tegyen ilyenkor az ember? Ne vegye észre? Ráncolja szigorúra a szemöldökét? Esetleg tegyen halk, de rendreutasító megjegyzést? Lőjön? Vérmérséklet dolga. A tanár döntött. Felállt, odament a fiúkhoz, mutatóujját magasra emelte és csak ennyit mondott: - Na jól van, Békáson találkozunk. A szerelvény megérkezett, a kocsiból mind a négyen leszálltak. A tanárt összerugdosták. Ez egy példa a későbbi áldozat buta, hebehurgya, provokáló viselkedésére.

Szabó Pál - Ninja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

V. L. Levsky - Az ​önvédelem 500 fogása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelemen István - Ju-jitsu ​(nem csak) nőknek
Ez ​a sport minden további nélkül űzhető a többi budo sporttal együtt (karate, judo, taekwon-do). A ju-jitsu ezeket mintegy összefoglalja, ezért sokoldalúbb és tágabb lehetőséget nyújt a védekezésre.

Covers_246878
Judo ​Kyu vizsgák Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Judo ​Kyu vizsgák
A ​judo-ban szerzett jártasságot az övek színeivel jelölik. A fokozatok (az övek) megszerzésének feltétele az övvizsga, melyen dobás és földharc technikákat kell a sportolóknak bemutatni egy meghatározott követelmény alapján. Könyvünk ezt a vizsga anyagot mutatja be a kezdőtől a haladó szintig, bemutatva a judo technikát széles tárházát. Ajánljuk ezt a kiadványt nem csak judo-val foglalkozóknak, hanem a küzdősportok iránt érdeklődőknek.

Barry Davies - Önvédelem
Bárhol ​él az ember a világban, mindig fenn áll az veszélye annak, hogy megtámadják, vagy kirabolják otthonát. A könyv illusztrációkkal, védekezési technikákkal segítséget igyekszik nyújtani a ránk leselkedő veszélyek elhárításában.

Rory Miller - Konfliktus ​és erőszak - A harcművészetek hatásossága valódi konfliktusokban
A ​tapasztalt harcművész és veterán nevelőtiszt, Rory Miller őrmester, megosztja ismereteit a börtönbeli verekedések, a taktikai műveletek és rajtaütések során megismert különbségekről a harcművészet és az utcai erőszak között, mely utóbbival ugyancsak a harcművészet lenne hivatott foglalkozni. Miller őrmester bemutatja a mítoszokat, metaforákat és elvárásokat, amiket a legtöbb harcművész dédelget arról, mi mindent fog tanulni egy dojóban. Ezt a gyűjteményt azután összehasonlítja az erőszak igen összetett valóságával. A második fejezet megvizsgálja az erőszakkal kapcsolatos kritikus gondolkodást, az ismeretforrások értékelésének módját, és világosan elmagyarázza a stratégia és taktika fogalmát. A harmadik és negyedik fejezet az erőszak dinamikájára összpontosít és a ragadozókra, akik fenntartják. Több száz összecsapás és a bűnözőkkel eltöltött több ezer óra tapasztalatára támaszkodva Miller őrmester elmagyarázza az erőszak típusait: hogyan, hol, mikor és miért alakul ki, mik az adrenalin hatásai, hogyan gondolkodnak a bűnözők. Még a drogok és megváltozott tudatállapotok küzdelem közbeni hatásaira is kitér. Az ötödik fejezet az erőszakra való felkészülést állítja központba, és azt, hogyan igazíthatjuk a jelenlegi képzési módszereinket a valóságos küzdelem követelményeihez. Kifejti a modern és az ősi harcművészetek képzési módszereit, és különleges betekintést nyújt a régi japán katák katonai kiképzésben való alkalmazásába. A hatodik fejezet működőképes önvédelmi rendszer kialakításáról szól. A szerző szélesebb összefüggéseiben is elemzi a védekezést, és módszereket mutat, amelyekkel leküzdhetjük a belső tudatalatti ellenállásainkat, amelyek hátráltathatnak abban, hogy erőszak esetén erőszakkal védekezzünk. Az utolsó szakasz az utóhatásokkal foglalkozik - a hirtelen erőszak vagy az erőszakos közegbe kerülés túlélésnek árával, és hogy mennyire megváltoztathatja az ember életét akár jó, akár rossz irányban. Tanácsot ad a tanácsadók és oktatók részére, hogyan segíthetik a tanítványaikat, illetve az erőszakos cselekmények túlélő áldozatait. Egy keveset még a megvilágosodásról is tanulhat az olvasó.

Harmat László - Taekwon-do
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vass Gábor - Nagy ​gázfegyver határozó
A ​magyar fegyverpiac legfontosabbá vált kategóriája lett a gáz-riasztó fegyvereké. Ez az egyetlen legális, szabadon tartható önvédelmi fegyver, melynek közterületen viselése minden polgár számára lehetséges. A típusok dzsungelében, műszaki jellemzők, előnyök és hátrányok tekintetében ad eligazodást a szakkönyv. Minden gáz-riasztó fegyvert tartónak, gyűjtőnek, vásárlását tervezőnek nélkülözhetetlen segítség.

Larry Jordan - The ​Dirty Dozen
U.S. ​Army Special Forces veteran Larry Jordan was given a unique assignment by his commanders - come up with a truly down-and-dirty hand-to-hand fighting system for his fellow Green Berets and U.S. Army Rangers. The goal of this system was to give soldiers a handful of hard-core techniques that could be easily learned, easily mastered and effectively applied in any close-combat situation. Jordan devised a set of 12 techniques that were surprisingly simple, shockingly fast and brutally effective. He has now adapted this military system for civilian self-defense. He calls it "The Dirty Dozen.The 12 self-defense lessons in this book are specifically designed to provide the average citizen with a series of easily learned techniques that will enable him or her to prevail in any violent situation. Besides the ever-present threat of violent crime, the recent terrorist attacks aboard commercial airliners show that people can no longer rely on "somebody else" to protect them. Preparing to resist and defeat evildoers is everyone's responsibility now. That's where The Dirty Dozen comes in."

Rácz József - Molnár Csaba - A ​csodálatos Tai Chi Chuan
Részletesen ​ismertetjük azt az alapvető gyakorlatsort, amelynek begyakorlásával megérthetjük a Tai Chi Chuan lényegét. A számtalan részletes, jól áttekinthető fotó reméljük minden olvasót mozgásra buzdít. Alapos magyarázatokkal azt szeretnénk elérni, hogy ne csak sokat, hanem jól is mozogjunk. Ne felejtsük el, hogy amit így megtanulunk, az eredetileg egy önvédelmi mozdulatsor, egy évszázadok alatt kidolgozott praktikus mozgásrendszer. Önvédelmi tanácsokat is adunk és számos páros gyakorlatot tanítunk meg.

Stadler Béla - Horváth István - Önvédelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Márton László - Plavecz Tamás - Az ​önvédelem művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sey Gábor - Morvay-Sey Kata - A ​shotokan karate útja
Ez ​a könyv különösen nagy segítséget nyújt a fiatal, de már hosszabb ideje működő edzőknek is. A terjedelmes könyv, precíz önvédelemmel, távolkeleti kultúrával kapcsolatos ismeretanyaga igen jó alapokat ad további kutatásokhoz. Kiemelném a technikák (kihon) – különös tekintettel az esések, dobások és egyes ütések, rúgások részletes elemzését – a formagyakorlatok (katák), edzésprogramok szemléltetésének módját. A könyv első részében a karate történelmét ismerteti, ami hozzásegíti az érdeklődőket a karate kialakulásának még teljesebb megismeréséhez. A szerzők munkájához nagyban hozzájárult az edzőtermekben, versenyeken, szemináriumokon szerzett tapasztalata. Ezt a valóban értékes könyvet melegen ajánlom elsősorban a szövetségünk tagjainak, mestereinek, edzőinek tanulmányozásra, de minden, a karatéval mélyebben foglalkozni kívánó karatékáknak és érdeklődőnek a figyelmébe is.

Watakushi Ningen - Fudemaru No Chinmyo - Melyiket ​válasszam?
...Az ​érdeklődés felébredése a küzdősportok iránt, a "harcossá" válás vágya alapvetően nem rossz dolog. Gondoljunk csak arra, hogyan alakultak ki a különböző sportágak, lehetővé téve a nemes versegnést ember és ember között. Hiszen az ember egyik alapvető vágya annak bizonyítása, hogy különb társainál. Erre pedig nincs jobb lehetőség, mint a sport, ami jó és nemes. Akkor hát mit tegyünk? Hogyan keressük meg a számunkra legmegfelelőbb küzdősportot? Erre a kérdésre szeretnék választ adni, illetve segíteni mindenkit a döntésében, hogy valóban a számára legjobb edzőt, edzőtermet és stílust találja meg, válassza ki.

Rory Miller - Training ​for Sudden Violence
WINNER ​– Self-Help, 2016 Best Books AwardThe speed and brutality of apredatory attack can shock even an experienced martial artist. The suddenchaos, the cascade of stress hormones―you feel as though time slows down. Inreality, the assault is over in an instant. How does anyone prepare for that? As a former correctionssergeant and tactical team leader, Rory Miller is a proven survivor. Heinstructs police and corrections professionals who, in many cases, receive onlyeight hours of defensive tactics training each year. They need techniques thatwork and they need unflinching courage. In Drills: Training for Sudden Violence Miller gives you the toolsto prepare and prevail, both physically and psychologically. He shares hard-wonlessons from a world most of us hope we never experience. Train in fundamentals,combat drills, and dynamic fighting. Developsituational awareness. Conditionyourself through stress inoculation. Take a criticallook at your training habits. “You don't get to pick wherefights go,” Miller writes. That's why he has created a series of drills to trainyou for the worst of it. You will defend yourself on your feet, on the ground, againstweapons, in a crowd, and while blindfolded. You will reevaluate your trainingscenarios―keeping what works, discarding what does not, and improving yourchances of survival. Miller's “internal work,”“world work,” and “plastic mind” exercises will challenge you in ways that merephysical training does not. Sections include Stalking Escape andevasion The predatormind Personal threatassessment This is a fight for yourlife, and it won't happen on a nice soft mat. It will get, as Miller says, “allkinds of messy.” Drills: Training for Sudden Violence prepares you for that mess.

Kira Péter - Kick-box ​önvédelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Geoff Thompson - The ​Fence
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók