Ajax-loader

'gyakorlókönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_449290
Szókincspróba ​1. Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Szókincspróba ​1.
A ​Szókincspróba füzetek (1 -2) célja, hogy ki-ki maga ellenőrizhesse, mennyire sikerült elsajátítania az adott nyelv szókincsét. Nincs más dolgunk, mint hogy a képek melletti rubrikákba beírjuk a megfelelő szót vagy kifejezést - persze az idegen nyelven. A képek most is segítenek abban, hogy felfrissítsük emlékezetünket. Akinek sikerül maradéktalanul megbirkóznia a Szókincspróba feladataival, az elmondhatja: valóban birtokában van az illető nyelv alapszókincsének.

Szokincs_2
Szókincspróba ​2 Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Szókincspróba ​2
A ​Szókincspróba füzetek (1 -2) célja, hogy ki-ki maga ellenőrizhesse, mennyire sikerült elsajátítania az adott nyelv szókincsét. Nincs más dolgunk, mint hogy a képek melletti rubrikákba beírjuk a megfelelő szót vagy kifejezést – persze az idegen nyelven. A képek most is segítenek abban, hogy felfrissítsük emlékezetünket. Akinek sikerül maradéktalanul megbirkóznia a Szókincspróba feladataival, az elmondhatja: valóban birtokában van az illető nyelv alapszókincsének.

Dörnyei László - Helyesírási ​gyakorlófüzet - 5. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sz. Havronyina - A. Sirocsenszkaja - Orosz ​nyelvtani gyakorlókönyv
Az ​Orosz nyelvtani gyakorlókönyv azok számára készült, akik először kezdenek hozzá az orosz nyelv tanulásához. A kézikönyv közel 800 gyakorlatot tartalmaz az orosz nyelvtan legfontosabb, legjellegzetesebb jelenségei köréből.

Dr. Kappa György - Gyorsírási ​gyakorlókönyv a szakközépiskolák, középiskolák, gépíró- és gyorsíróiskolák számára III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Szilvia - Michael Collins - ECL ​English Level C1 Practice Examination Book 1 Revised Edition
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dér János - Radnai Gyula - Soós Károly - Fizikai ​feladatok I. - Aktualizálva az új rendszerű közép- és emelt szintű érettségi követelményekhez
A ​reális problémák megoldásának készsége, amihez a fizikai problémák megoldásában szerzett gyakorlat adja a legbiztosabb támaszt, segít eligazodni az élet nehezebb kérdéseiben. A fantáziát is megmozgató, érdekes fizikai feladatok megoldása során erősödnek fel például olyan értékes jellemvonások és tulajdonságok, mint az egészséges önbizalom a problémákkal való birkózás vállalására, különleges érzék a lényeg megragadására és a távoli összefüggések felismerésére. Íme a fizika pozitív szerepe a diákok személyiségének alakulásában. Vajon képes-e segíteni a diákoknak ez a kétkötetes fizikai feladatgyűjtemény az új rendszerű érettségire való felkészülésben? Azt gondoljuk, hogy képes, éppen ehhez ad segítséget az ÚTMUTATÓ, amely kölcsönösen egymáshoz rendeli a hivatalos követelményeket és a könyvben szereplő feladatokat, ugyanakkor becsületesen rámutat azokra a helyekre is, ahol ilyen hozzárendelés nem lehetséges. Segít tehát a diákoknak mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségire való felkészülésben - és természetesen segít a felkészítésben tanárainknak is. (Dr. Radnai Gyula)

Bonifert Domonkosné - Miskolczi Józsefné - Molnár Györgyné - Fizika ​gyakorló
A ​fizika alkalmazásának legizgalmasabb, egyben legnehezebb része a fizikai problémák, feladatok megoldása, az elméleti ismeretek felhasználása a mindennapokban. A Fizika gyakorló a megoldás minden lépését megmagyarázva vezeti végig az olvasót a részletesen kidolgozott mintapéldákon, így szinte észrevétlenül gyakoroltatja be azokat a legfontosabb gondolkodási mintákat, amelyek valamennyi fizikai probléma megoldásának az alapjai. A kötetet jól használhatják az általános és az alapokat megerősíteni akaró alsóbb középiskolások is. A Fizikai feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek gondosan válogatott feladatai a gyakorláshoz kínálnak bőséges lehetőséget.

Hunyadi László - Vita László - Statisztikai ​képletek és táblázatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Máthé Árpád - Dr. Pálfalvi Aladárné - Dr. Perczel Sándor - Így ​készüljünk a felvételi vizsgára kémiából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cserey Zoltán - Nagy Lili - Irány ​a középiskola
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bumbák Marianna - Gyakorlókönyv ​az angol érettségi és nyelvvizsga feladatokhoz
Ez ​a mű abból az elgondolásból jött létre, hogy segítse az érettségire és a nyelvvizsgára való felkészülést. A kiadvány 17 feladatlapot tartalmaz, melyekkel valamennyi típusú érettségi feladat gyakorlására bőséges lehetőség kínálkozik. 17 angolról magyarra fordítás is kapcsolódik a feladatlapokhoz, ezek hírügynökségi jelentések, illetve újságcikkek, kiegészítve a bennük szereplő szavakkal és kifejezésekkel. Valamennyi feladatlap végén megtalálhatók a megoldásik kulcsok, így akár egyéni tanulásra is kiválóan alkalmas a könyv.

Gerőcs László - Matematika ​érettségi 3
A ​kétszintű érettségi bevezetése nemcsak a továbbtanulást, az egyetemre, főiskolára való bejutás módját változtatta meg, hanem lényegesen módosította a követelményrendszert is. Új - korábban nem tanult - témakörök kerültek súlyponti szerepbe, míg néhány korábbi kikerült a törzsanyagból. Mindez természetesen úgy közép, mint emelt szinten megváltoztatta a tananyag tartalmi szerkezetét. Feladatgyűjteményünkben olyan próbaérettségi-feladatsorok találhatók, amelyekkel modellezhető az igazi középszintű érettségi írásbeli vizsga. A példatár 15 feladatsorból áll. Az összeállításkor a szerző maximálisan figyelembe vette a középszintű érettségi követelményrendszerét, igyekezett az egyes feladatsorokat úgy összeállítani, hogy az azokban levő példák lefedjék a középszintű tananyag valamennyi területét. Az egyes feladatok nehézségi foka megfelel a középszintű érettségi követelményrendszerének, sőt egy-két helyen, néhány feladatban kissé meg is haladja azt. A feladatsorok, egyes feladatok kellő részletességgel kidolgozottak - így minden lépés, minden részlet érthető azok számára is, akik egyéb segítség nélkül, önállóan készülnek középszintű érettségi vizsgájukra. Számos helyen több megoldás vagy egy-egy fontosabb megjegyzés is olvasható azzal a céllal, hogy a felhasználó diákok ismeretanyaga, ötlettára, feladatmegoldó repertoárja minél szélesebbé, gazdagabbá váljon.

Hilke Dreyer - Richard Schmitt - Lehr- ​und Übungsbuch der deutschen Grammatik - aktuell
Das ​neu bearbeitete und aktualisierte Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik eignet sich für Lerner der oberen Grundstufe und der Mittelstufe, die gründliche und zusammenhängende Kenntnisse erwerben möchten. Die übersichtlich strukturierte Standardgrammatik wurde mit einem modernen, sehr lernerfreundlichen und übersichtlichen neuen Layout und aktualisierten und modernisierten Übungs- und Beispielsätzen ausgestattet. Die ursprüngliche Struktur und Progression und der bewährte schnelle Wechsel von Erklären und Üben bleiben vollständig erhalten. Das Lernziel ist die sichere Beherrschung der Sprache in der schriftlichen und mündlichen Anwendung. Die Grammatik ist universell einsetzbar und eignet sich als kursbegleitende Übungsgrammatik sowie zum Selbststudium. Eine Übersicht über die Konjugation und Deklination hilft dem Lernenden, sich schnell zu orientieren. Zusätzlich ist ein Lösungsschlüssel (978-3-19-407255-8) erhältlich. Eine gegenüber dem Buch erweiterte Fassung des Index ist als zusätzliches Online-Angebot zum kostenlosen Download erhältlich.

Kátai Gyöngyvér - Ötvösné Vadnay Marianna - Angol ​szóbeli nyelvvizsgafeladatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Zsuzsanna - Chi ​la dura la vince
Fábián ​Zsuzsanna: Chi la dura la vince Olasz nyelvtani feladatgyűjtemény érettségizők és nyelvvizsgára készülők számára.

Némethné Hock Ildikó - Angol ​érettségi feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedrich Klára - Rovásírás-gyakorlatok ​nem csak gyerekeknek
A ​rovásírás legrégibb és legértékesebb nemzeti kincsünk. Rovásírásos emlékeink vannak 6500 évvel ezelőttről- Y köznép is ismerte és használta olyan korban, amikor más országoknak még az uralkodói sem tudtak írni és olvasni. István király alatt a latin betűs írás bevezetése háttérbe szorította, csaknem elfelejtődött. Tanuljunk meg ismét és másoknak is tanítsuk meg, mert régi dicsőségünk bizonyítéka.

Mestra Ágota - Páli Éva - 8 ​próbanyelvvizsga angol nyelvből B2 szintű nyelvvizsgára készülőknek
Kiadványunk ​célja, hogy átfogó segítséget nyújtson a B2-es szintű angol nyelvvizsgára készülőknek. Kötetünkben 4-4 teljes TELC és ECL feladatsor található dupla CD-melléklettel, melyet anyanyelvi beszélők közreműködésével készítettünk el. Az egyes feladatlapokat TELC- és ECL-szakértők lektorálták, a feladatok szerzői maguk is gyakorlott vizsgáztatói az adott nyelvvizsgatípusoknak. Kiadványunkkal kívánunk segítségére lenni minden olyan nyelvtanulónak, akik B2-es szintű TELC és ECL nyelvvizsgára készülnek, fel szeretnék mérni tudásukat vagy gyakorolni kívánják az egyes készségeket. Kötetünket nyelvtanárok is eredményesen használhatják az egyes nyelvvizsgatípusokra való felkészítés során.

Bukta Katalin - Gróf Szilvia - Sulyok Andrea - 7 ​próbaérettségi angol nyelvből
Az ​érettségi előtt álló diákok és tanáraik munkáját kiadónk egy olyan könyvvel szeretné segíteni, amelyben hét emelt szintű feladatsor található. Az első érettségi vizsga tapasztalatait felhasználva az új típusú érettségiben jártas középiskolai tanárok és multiplikátorok állították össze a kipróbált feladatsorokat. Ezek az érettségi feladatsoraival megegyező mintasorok, amelyekkel az írásbeli és a szóbeli vizsgát modellezhetjük, ahol minden pontosan úgy szerepel, ahogy az érettségi napján is fog. Ajánljuk ellenőrzéshez, gyakorláshoz, feladatsoronként, és feladatonként is. A könyv iskolai és otthoni felkészüléshez is használható, mivel a kötet végén szerepel az összes nyelvhelyességet, olvasott és hallott szöveg értését mérő feladat megoldása. A kiadványt módszertani bevezetővel tettük még értékesebbé, segítve ezzel a felkészülést és a felkészítést is.

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​feladatok megoldásokkal II.
A ​középiskolai irodalomtanítás kapcsán mind a tanárnak, mind a diáknak az idő szűkössége a legkomolyabb gondja. Az új anyag megismertetésekor, gyakorlásakor, számonkérésekor egyaránt sietésre kényszerülünk. E gond hatékony segítői lehetnek a feladatsorok, amelyek az iskolai munkában, az egyéni tanulásban, az érettségi és a felvételi vizsgák alkalmával történő ismétlésben jól használhatók. E kötet egy négyrészes sorozat második darabja. Mohácsy Károly általánosan elterjedt irodalomtankönyvei és szöveggyűjteményei alapján készültek, de figyelembe vették a többi használatos középiskolai tankönyvet is, így szándékunk szerint bármely osztály és tanuló eredményesen dolgozhat belőle.

Széplaki Erzsébet - Szövegértést ​fejlesztő gyakorlatok - 8. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dörnyei László - Helyesírási ​gyakorlófüzet 7. osztály
A ​Helyesírási gyakorlófüzetek az alsó tagozatban megszokott alapos gyakorlás és elmélyítés folytatásaként egyedülálló taneszközt kínál az Apáczai Kiadó. A felső tagozatosok látványosan leromló írását és helyesírását segít javítani a Nyelvtan-helyesírás tankönyvek tananyagára támaszkodva. A mellékletként megjelenő Megoldások lehetővé teszik, hogy a tanulók önállóan gyakorolhassanak, hiszen saját maguk ellenőrizhetik a munkájukat.

Gerőcs László - Matematika ​érettségi 1
AMIT ​AZ ÉRETTSÉGIRE TUDNI LEHET, AMIT AZ ÉRETTSÉGIRE TUDNI KELL... A kétszintű érettségi bevezetése óta - az életbe lépett tartalmi változások, a tananyagban megjelenő új témakörök miatt - viszonylag kevés olyan példatár van forgalomban, amely a jelenlegi követelményrendszernek megfelelő feladatsorokat tartalmaz, s ezek is inkább tematikusan, témakörönként csoportosítják a példákat. Nem könnyű olyan próbaérettségi feladatsort találni, amellyel jól modellezhető az igazi középszintű írásbeli érettségi vizsga. Ezt a hiányt pótoljuk e feladatgyűjteménnyel. A példatár 15 feladatsorának összeállításakor maximálisan odafigyeltünk arra, hogy az egyes feladatok nehézségi foka megfelelő legyen, és igyekeztünk szem előtt tartani a középszintű érettségivel kapcsolatos - a súlyponti témakörök egymáshoz viszonyított arányára vonatkozó - szigorú előírásokat. Egy példatár ugyan nem pótolhatja a közvetlen kontaktusra épülő tanári magyarázatot, mégis úgy gondoljuk, hogy aki megoldja a kötetben szereplő valamennyi feladatot, az igen jó eséllyel nézhet középszintű érettségi vizsgája elé.

Maros Judit - Unterwegs ​Neu B plus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas György - Szerényi Gábor - Problémafeladatok ​biológiából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kelló Marianna - 20 ​próbafelvételi magyar nyelv és irodalomból
A ​kötet a középiskolai magyar nyelv és irodalom felvételit modellezi húsz komplett felvételi feladatsorral. A kötet figyelembe veszi a megváltozott követelményeket, így a legfontosabb feladattípus a szövegértés. Minden feladatsorhoz részletes megoldókulcsot mellékeltünk.

Dr. Borostyán Csilla - Angol ​középszintű érettségi
Napjaink ​világa megköveteli, hogy középiskolás diákjaink tájékozottak legyenek a hétköznapi világban, annak gyakorlati megoldásaiban. Ennek köszönhető, hogy bár az új érettségire való felkészítésre, annak gyakorlására született ez a könyv, több olyan téma, anyag található benne, melyek a felnőtteket is érdekelhetik. Azzal, hogy bevezetésre került az újfajta érettségi, maga a nyelv nem változott meg és még mindig sokan gondolkodnak a különböző nyelvvizsgázási lehetőségekről mind gyerekek, mind felnőttek körében. Gyakorlásra, információk gyűjtésére mindkét csoportnak megfelelőnek vélem. A tesztek minden egyes gyakorlata, feladata eredeti, autentikus anyag, még a nyelvhelyesség, azaz nyelvtani anyagok és az íráskészség helyzetei is. Megtalálhatók közöttük brit angol eredetűek ugyanúgy, mint amerikai angol eredetűek, hiszen az amerikai angol erősen befolyásolja a világot és magát az "angol" angol nyelvet is. A tény alól nem lehet kibújni. A tesztekben négy feladat található olvasási készségre, három nyelvhelyességre és kettő íráskészségre. A magnóhallgatásra, azaz halláskészségre vonatkozó feladatok külön tesztekben találhatóak, de azok száma is tizenöt. Az elérhető pontszámok adottak, táblázatba lehet beírni az elért eredményt. A feladatok megoldását csak akkor kell a táblázatba írni, ha erre utalás van, azaz nem a feladaton belül kell megoldani. Az utasítás elolvasása nagyon fontos, hiszen az pontszámok megnyerését vagy elveszítését teszi lehetővé. Megoldási kulcs segít eligazodni. Az első néhány teszt pontozása, így a megoldandó feladatok is a 2003. évi próbaérettségire épülnek, míg a tesztek kétharmada a 2004. évire. Az első néhány tesztben, illetve a nehezebbek esetében a nyelvhelyességi feladatok között leírtam, mely nyelvtanokra kell gondolni, de ez később nincs megadva, hiszen a vizsgán sincs megadva. De a sikeres vizsga a cél, ugye? Közben igyekeztem másfajta megoldandó feladatokat is beiktatni, hiszen a gyakorlatok jellege a későbbiek folyamán megváltozhat, sőt meg is változik, tehát minél sokoldalúbban kell gyakorolni. A feladatok között található könnyebb is, nehezebb is, hiszen "mindenre fel kell készülni". Újból hangsúlyozom, minden korosztály érdeklődését igyekeztem megtalálni. Kívánok mindenkinek jó felkészülést, gyakorlást és örömet a munkájában.

Nagy Krisztina - Szabó Katalin - Általános ​iskolai gyakorlófüzetek - Írás-helyesírás 4. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bán Anikó - Holczerné Burgetti Mónika - Biztosan ​sikerül?!
A ​Biztosan sikerül?! című kiadványunkkal elsősorban a hatévfolyamos gimnáziumba jelentkező diákok felkészüléséhez szeretnénk segítséget nyújtani. A feladatgyűjteményt azonban szakkörökre, tanórai differenciálásra és vetélkedőkre is egyaránt ajánljuk. A kötet két tantárgy feladatsorait tartalmazza: matematika valamint magyar nyelv és irodalom. Mindkét tárgy feladatainak összeállításánál elsősorban az alapkészségekre, a logikus gondolkodásra építettünk, illetve ennek fejlesztését tűztük ki célul. A feladatokat témakörönként csoportosítottuk. Mindkét tárgyhoz készítettünk azonban 5-5 vegyes feladatsort is, melyet próbatesztként lehet használni. Mivel a kötet tartalmazza a megoldásokat is, így egyaránt alkalmazható egyéni és a csoportos munkára.

Birgit Fuchs - Suli ​Plusz - Számolóka gyakorló
- ​Ideális gyakorlási lehetőség a 2. osztályos gyerekeknek. - A tanulók önmagukat ellenőrizhetik. - Elért eredményük alapján értékelhetik tudásszintjüket. - Egyértelmű megoldások a feladványok hátoldalán. - A jó megoldásért pontokat lehet gyűjteni. - A logikus gondolkodást és a könnyebb tanulást segítik a fontos, jó tanácsok.

Fazekas Sándor - Matematika
A ​felvételi előtt álló diákok és szüleik számára mindig fejtörést okoz, hogyan lehet felkészülni a központi írásbeli felvételi vizsgára. Különösen igaz ez a hatosztályos gimnáziumba jelentkezők esetén, mivel az iskolákban ilyen jellegű külön felkészítés nincs. Kell-e készülni, vagy fel lehet-e készülni a felvételi vizsgára? Természetesen az a válasz, hogy igen. Ez a könyv éppen azért készült, hogy segítséget nyújtson azok számára, akik nem sajnálják a szabadidejük egy részét felkészülésre, gyakorlásra fordítani. Az utóbbi néhány év felvételi feladatlapjait alapul véve állítottam össze ezt a 20 feladatlapot, melyek mindegyikében 10–10 feladat található. A feladatlapok segítségével megismerhetjük a felvételi feladatsorokban szereplő feladattípusokat, megismerhetjük azok megoldási módját. Kipróbálhatjuk, hogy 45 perc alatt külső segítség igénybevétele nélkül hány feladatot tudunk megoldani. A könyv végén található megoldások, valamint a részletes pontozási útmutató segítségével azt is mérhetjük, hogy a megszerezhető 50 pontból hány pontot szereztünk. Egy olyan dolog van, melyre ez a könyv sem alkalmas. Nem tud olyan körülményeket teremteni, amellyel a diákok majd a felvételi írásakor a teremben találkoznak. Egy dolog azonban elmondható: azok a gyerekek, akik megoldották ezeket a feladatlapokat, nyugodt szívvel ülhetnek be a terembe, hiszen sok váratlan dologra nem kell számítaniuk, és ők a felkészülés érdekében megtettek mindent, amit lehetett. Bízom benne, hogy a felvételi vizsgák után sokan érzik majd úgy, hogy nem volt elvesztegetett idő az, amit a könyv feladatainak megoldására fordítottak!

Kollekciók