Ajax-loader

'gyakorlókönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dr. Szalai Elek - 2000 ​feladat a német "B" típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra
Az ​1600 tesztet és 400 mondatfordítást magába foglaló feladatgyűjtemény tág lehetőséget kínál a nyelvvizsgákra való felkészüléshez. Valamennyi teszthez és példamondathoz megoldó kulcs készült. Az első részben 1000 nyelvtani feladatot szerkesztettünk, beleértve a legismertebb igevonzatokat is. a második rész 600 lexikai és grammatikai tesztfeladatot tartalmaz, melyek a kommunikatív készséget és a szókincs fejlesztését szolgálják. A 400 magyar mondat fordítása további lehetőséget biztosít a legfontosabb mondatstruktúrák begyakorlására.

Ismeretlen szerző - Gyakorlókönyv ​a francia írásbeli nyelvvizsgához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dörnyei László - Helyesírási ​gyakorlófüzet 6. osztály
A ​Helyesírási gyakorlófüzetek Az alsó tagozatban megszokott alapos gyakorlás és elmélyítés folytatásaként egyedülálló taneszközt kínál az Apáczai Kiadó. A felső tagozatosok látványosan leromló írását és helyesírását segít javítani a Nyelvtan-helyesírás tankönyvek tananyagára támaszkodva. A mellékletként megjelenő Megoldások lehetővé teszik, hogy a tanulók önállóan gyakorolhassanak, hiszen saját maguk ellenőrizhetik a munkájukat.

Budainé Keczer Csilla - Oláhné Bányai Ildikó - Tóth Margit - 88 ​tétel történelemből - középszint-szóbeli
Sorozatunk ​kötetei az új típusú érettségire való felkészülésben nyújtanak segítséget emelt és középszinten nemcsak a leendő vizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. A gyakorlósorokkal és tételsorokkal modellezni lehet az érettségi vizsgát, mivel azokban minden pontosan úgy szerepel, ahogyan az érettségi napján is fog. Az új típusú érettségiben jártas középiskolai tanárok, multiplikátorok állították össze a kipróbált feladatlapokat és tételsorokat angol nyelvből, biológiából, fizikából, földrajzból, informatikából, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, német nyelvből és történelemből. A feladatokat ajánljuk gyakorláshoz és ellenőrzéshez egyaránt, iskolai vagy otthoni felkészüléshez. A kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható.

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin - Szászné Heszlényi Judit - Biológia ​feladatgyűjtemény középiskolásoknak, érettségizőknek
könyvet ​a biológia iránt érdeklődő középiskolásoknak a közép- és emelt szintű érettségire készülő diákoknak és tanáraiknak ajánljuk. A feladatgyűjtemény 30 feladatsort tartalmaz. amelyek jelentős része az érettségire való felkészülés megkönnyítése érdekében egy-egy nagyobb témakör anyagát dolgozza fel Az utolsó két feladatsor már összefoglaló jellegű. kérdései a teljes ismeretanyagra vonatkoznak A feladatsorok vázát a középszintű érettségi követelményei alapján készült feladatok alkotják az emelt szintű feladatokat * jelöli. A feladattípusok megfelelnek az érettségi követelményrendszerben előírtaknak. A feladatgyűjtemény iskolai és önálló tanulásra egyaránt használható a feladatsorokhoz részletes megoldási útmutató tartozik. A szóbeli érettségire való felkészülést közép- és emelt szintű mintatételek segítik. A feladatgyűjtemény a szerzők OM által jóváhagyott biológia tankönyvcsaládjának a tematikáját követi. A gazdagon illusztrált színes tankönyvek és a hozzájuk készült multimédiás CD-mellékletek nagyszerűen használhatók az érettségire való felkészüléshez közép- és emelt szinten egyaránt.

Tasnády István - Körmendi István - Fazekas Ferenc - Vektoralgebra ​/ Lineáris egyenletrendszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prazsák-Hajnal Krisztina - Tóth Ákos - Színes ​érettségi feladatsorok magyar nyelv és irodalomból
Új, ​színes érettségi sorozatunk a középszintű érettségire való felkészülésben nyújt segítséget. A feladatsorokkal modellezhető az érettségi vizsgahelyzet, mivel a szerzők, akik gyakorló tanárok, minden, az érettségi vizsgán előforduló feladattípust bemutatnak. Külön ügyeltek arra, hogy a feladatsorok nehézsége, főbb jellemzői, pontozása, értékelése ne térjen el a hivatalos érettségi vizsgán megszokottól. A könyvek mégsem követik szigorúan a hagyományos formát, mert igényes, színes kivitelezésükkel, gazdag illusztrációikkal vidámabbá teszik a felkészülés fárasztó perceit. A magyar nyelv és irodalom kötet elején található részletes módszertani útmutató hasznos tippeket, tanácsokat ad, így megkönnyíti a vizsgára való felkészülést. A megoldókulcsban megtalálható a szövegértési feladatok megoldása, illetve a szövegalkotási feladatokhoz megadták a szerzők a lehetséges tartalmi elemeket. A köteteket ajánljuk gyakorláshoz és ellenőrzéshez, iskolai vagy otthoni felkészüléshez egyaránt.

Gereben Ferencné - Laczik Imréné - Vinczéné Bíró Etelka - Gyakorlóanyag ​a pöszeség javításához
Ez ​a gyakorlókönyv logopédiai "házi feladatokat" tartalmaz pösze gyermekek számára, tehát mintegy "tankönyve" a logopédusokhoz beszédjavításra járó óvodásoknak, kisiskolásoknak. A könyv egyik célja a logopédus munkájának segítése. Alkalmazása csökkenti vagy - enyhébb esetekben - fölöslegessé teszi, hogy a logopédus maga állítson össze gyakorlóanyagot és azt maga sokszorosítsa. Figyelmét a foglalkozáson így teljes egészében a kialakított és gyakorlandó beszédhang helyes ejtésére irányíthatja. Célja továbbá a gyakorlókönyvnek, hogy a szülők a benne foglaltak alapján az eddiginél szakszerűbben működhessenek közre gyermekük pöszeségének mielőbbi kijavításában. Meggyőződésünk, hogy leginkább ők segíthetik elő a szakember által kialakított és rögzített beszédhangoknak a mindennapi élő beszédben való helyes alkalmazását. A szerzők nem titkolt szándéka - a fentieken túl -, hogy szakszerű, metodikailag pontosított gyakorlóanyagot adjanak azoknak az óvónőknek is, akik - elsősorban a nagycsortosoknál - javítani szeretnék az élettani beszédhibát vagy a nagyon enyhe artikulációs zavarokat, vagy akik differenciálási szóanyagot keresnek az óvodai anyanyelvi fejlesztés keretében végezhető fonémahallási gyakorlatokhoz. Ezek a differenciálási gyakorlatok a kisiskolások esetében is hasznosak lehetnek, főként az olvasás tanítás időszakában. Az első három kiadás óta eltelt idő tapasztalatai alapján meggyőződtünk a gyakorlókönyv alkalmazhatóságáról. A negyedik kiadásban a gyakorlóanyagot útmutatóval egészítjük ki, elsősorban a szülők számára közölve hasznos tudnivalókat. Nem változnak a szó- és mondatgyakorlatok, az átdolgozás mindenekelőtt a verses szövegeket érinti. E szövegek felfrissítésével, illetve kicserélésével, egységesítésével (valamennyit kitűnő költőnőnk, az óvodások kedvence, Donászy Magda írta) és Zsoldos Vera bájt, derűt sugárzó illusztrációival kíván a Kiadó örömet szerezni a gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak, logopédusoknak.

Balázs Géza - Érettségi ​témakörök, tételek - Magyar nyelv - 500 gyakorlat megoldásokkal
Az ​információs forradalom korszakában az anyanyelvi ismeretek szerepe egyre nő, hiszen a mindennapi tájékozódáshoz, önmegvalósításhoz, sikerhez, sőt az idegen nyelvek tanulásához szükséges a nyelvi-kommunikációs tudás, a különféle és gyorsan változó szituációk gyakorlati ismerete. 500 gyakorlat középiskolásoknak, megoldásokkal (Érettségi témakörök, tételek sorozat) Az információs forradalom korszakában az anyanyelvi ismeretek szerepe egyre nő, hiszen a mindennapi tájékozódáshoz, önmegvalósításhoz, sikerhez, sőt az idegen nyelvek tanulásához szükséges a nyelvi-kommunikációs tudás, a különféle és gyorsan változó szituációk gyakorlati ismerete.A kiadó tankönyvsorozatának egyik legsikeresebb darabjában (Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv) a szerzők egy kötetben foglalták össze az érettségihez, főiskolai, egyetemi magyar szakos felvételihez szükséges magyar nyelvi ismereteket. Ahhoz a könyvhöz kapcsolódik most gyakorlókönyvünk, amelyet elsősorban 12-18 éveseknek ajánlunk iskolai és egyéni tanulásra. A kötetben közölt 500 gyakorlat 4-6 tanévre osztható el.Balázs Géza a gyakorlatok anyagát a mindennapok szövegvilágából válogatta; s a száraz grammatikai ismereteken túl érdekes, elgondolkodtató, általános és anyanyelvi logikát építő, kreatív és játékos feladatokat talált ki. Új kiadás, megjelent 2001-ben.

Vera F. Birkenbihl - Kommunikációs ​gyakorlatok
A ​könyv fontos mindenkinek, Önnek és másoknak, akik a legjobban meg akarják érteni, és megfelelően akarják használni a kommunikációs szabályokat a teljesebb életöröm megszerzéséhez, és a foglalkozásukban is a legteljesebb sikerig szeretnének elérni. Vajon a partnerkapcsolatban, munkahelyen, iskolában és a családban, vajon az üzleti és magánszférában mindenben megfelelően tudunk-e cselekedni? A „megfelelő” kommunikáció megkönnyíti az életben előforduló nehéz helyzetekben való helyes és megfelelő viselkedést. A „Kommunikációs gyakorlatok”-kal mindenki megtanulja, miként viselkedjen legjobban embertársaival, miként tudja legjobban megértetni és megérteni magát. Ily módon elmélyíthetjük mind az emberismeretünket, mind rátermettségünket önmagunk megértéséhez, segít a megfelelő motivációk elsajátításában, hogy minél sikeresebbek lehessünk. Számos egyszerű gyakorlat, kísérlet és játék „illusztrálja” az elmélet gyakorlását, elsajátítását: miközben ezeket gyakoroljuk, sok-sok szórakozást is nyújt, ami a legvégén a leghasznosabb tudásként jelentkezik. A „kommunikációs gyakorlatok” egy „titkos bestseller”, amely a német könyvpiacon huszonöt alkalommal jelent meg. A szerzőnő az USA-ban pszichológiát és újságírást tanult. 1970-től előadásokat tart Amerikában és Németországban. 4 nyelven tanít, az iparban és gazdaságban is tart előadásokat és tanfolyamokat olyan nagy cégeknél, mint a Siemens, a Mercedes, a Quelle, a Henkel, a Sony vagy a BMW.

Covers_303563
Matematika ​8. gyakorló Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Matematika ​8. gyakorló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Leo Angart - Szerezd ​vissza éleslátásodat...
Egyszerűen, ​hatékonyan, minimális időráfordítással, természetes módon megtanulhatók a könyvben található gyakorlatok, amelyek a közel-és távollátás, az öregkori távollátás, a szemtengelyferdülés, a kancsalság, és egyéb szembetegségek gyógyítását is elősegítik.

Matematika_gyakorl%c3%b3_7.
Matematika ​gyakorló 7. Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Matematika ​gyakorló 7.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Gabriella - Jobb ​leszek nyelvtanból! 8.
Kedves ​Gyerekek! A Jobb leszek nyelvtanból! füzet differenciált feladatsorozatokat tartalmaz, a sorozatok négy kérdésből állnak. A feladatok az elsőtől a negyedikig egyre nehezednek. A sikeres megoldásban segít, ha megnézed az eggyel könnyebb feladatot. Önálló "edzésként" magad is kiválaszthatod, melyik nehézségi fokról indulj! Ha rendszeresen sikerrel jársz, a nehezebb feladatoknak is nekiláthatsz! így valósággá válhat a cím, valóban jobb leszel nyelvtanból! Kívánom, minél több sikerélményed legyen, minél nehezebb szintre juss! Ezzel nemcsak ötöseid száma, hanem tudásod is növekedni fog!

Varga Magdolna - Árpás Károly - Jogra ​szeretnék menni!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csonka Margit - Let's ​speak English Part Two
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gál Viktória - Gutai Zita - Érettségi ​feladatsorok biológiából
A ​feladatsorok mellett a könyv természetesen a hivatalosan kiadott megoldókulcsokat is tartalmazza, melyeket az érettségi rendszerét jól ismerő, gyakorlott pedagógusok, illetve multiplikátorok magyarázattal egészítettek ki. A kiadvány módszertani bevezetőjében az érettségi vizsga részletes leírása, illetve a kötet összeállítóinak tanácsai is olvashatók. Kötetünket gyakorláshoz és ellenőrzéshez egyaránt ajánljuk.

Scharnitzky Viktor - Egyetemi ​felvételi feladatok matematikából XII.
Az ​Egyetemi felvételi feladatok matematikából című sorozat tizenharmadik kötetébe az 1999-2001. évi felvételi vizsgákra kitűzött feladatokat gyűjtöttem össze. Azok a pályázók, akik nem nyertek mentességgel felvételt, és akik olyan felsőoktatási intézménybe nyújtották be felvételi kérelmüket, ahol a matematika felvételi tárgy, az érettségi évében csak egy dolgozatot írtak, és ez a dolgozat egyben érettségi és felvételi dolgozat is volt. A tovább nem tanulók, illetve a matematikából nem felvételizők érettségi dolgozata matematikából más volt, ezek a feladatok is megtalálhatók a Függelékben. A feladatok eredeti szövegén és egy sorozaton belül a kitűzés sorrendjén nem változtattam. A kötetben sok feladatra - ahol ez lehetséges volt - több megoldást is adtam. Ezt annak érdekében tettem, hogy - felhívjam az olvasó figyelmét arra, hogy egy feladat esetleg elvileg más-más úton is megoldható; - megmutassam, milyen módon kapcsolhat össze egy-egy feladat egymástól látszólag távol eső anyagrészeket; minél több (különböző módon gondolkodó) olvasó ellenőrizhesse saját megoldását; - azt az olvasót, aki már talált egy megoldást, más megoldás keresésére is ösztönözzem. Ha egy feladatnál több megoldás is szerepel, akkor általában az első megoldás az, amely a leggyakrabban alkalmazott ötletekre épít. A kötetben minden feladathoz van olyan megoldás, amely csak a felvételi tájékoztatóban közzétett ismeretanyagra támaszkodik. Helyenként azonban olyan megoldások is találhatók, amelyek csak bizonyos típusú középiskolákban tanítható anyagrészekre építenek, illetve olyan összefüggéseket használnak fel, amelyek nem tartoznak az előbbi ismeretanyaghoz, de a jelenleg forgalomban lévő és a felvételi vizsgán is használható függvénytáblázatban megtalálhatók. A megoldásokhoz fűzött Megjegyzések helyenként további összefüggésekre mutatnak rá, és ezek az oktatásban is kamatoztathatók. A feladatok megoldását tartalmazó részben nem szerepel a megoldások során felhasznált ismeretek részletes tárgyalása, ezeket ismertnek tételezem fel. A megoldásokat akkor célszerű fellapozni, ha egy-egy feladat megoldásával nem tudunk megbirkózni, vagy megoldásunkat akarjuk ellenőrizni. Természeten a közölt megoldásoktól eltérő, esetleg rövidebb vagy sokkal szebb megoldást is találhat a figyelmes olvasó; hálás lennék, ha ilyenre vagy bármilyen fogyatékosságra, esetleges sajtóhibára lenne szíves felhívni a figyelmet. Mivel ezt a kötetet előreláthatólag sokféle tanterv szerin oktatott és sokféle jelölési rendszert használó olvasó fogja forgatni, ezért a közölt megoldásokban az egyes lépéseket legtöbbször - nem ragaszkodva egyféle jelölésrendszerhez - szöveggel indokoltam, a feltételeket vagy az eredményeket szöveggel adtam meg. Néhány helyen, ezzel párhuzamosan, többféle jelölési rendszert is bemutattam. Azok számára, akik bizonyos témakörökhöz keresnek feladatokat a kötet végén található témák szerinti csoportosítás ad útmutatást. Természetesen előfordul, hogy egy-egy feladat több témakörben is szerepel. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik a feladatok összegyűjtésében és a kötet megjelenésében önzetlenül segítségemre voltak, további Békefi Zsuzsa tanárnőnek, a könyv lektorának, aki a megoldások gondos átszámításával és számos ötlettel járult hozzá a kézirat jobbá tételéhez és Fried Katalinnak, aki a szöveg megjelenítését végezte el kiváló szakértelemmel. Remélem, hogy ez a sok ezer pályázó, aki egyetemi vagy főiskolai felvételi vizsgára készül, haszonnal tanulmányozza ezt a kötetet is élete egyik legnagyobb céljának elérése érdekében. Ehhez kívánok nekik sok sikert.

Blázsikné Karácsony Lenke - Dr. Kiss Lajosné - 12 ​próbaérettségi kémiából
Sorozatunk ​kötetei a kétszintű érettségire való felkészülésben nyújtanak segítséget emelt és középszinten nemcsak a leendő vizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. A gyakorlósorokkal és tételsorokkal modellezni lehet az érettségi vizsgát, mivel azokban minden pontosan úgy szerepel, ahogyan az érettségi napján is fog. Gyakorló, az érettségi rendszerét és követelményeit pontosan ismerő középiskolai tanárok, multiplikátorok állították össze a kipróbált feladatlapokat és tételsorokat angol nyelvből, biológiából, fizikából, földrajzból, informatikából, kémiából, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, német nyelvből és történelemből. A biológia, a fizika és a nyelvi érettségire felkészítő kötetek az írásbeli feladatsorok mellett szóbeli vizsgafeladatokat is tartalmaznak, a nyelvi feladatsorok hanganyaga pedig a CD-mellékleten található meg. A feladatokat ajánljuk gyakorláshoz és ellenőrzéshez egyaránt, iskolai vagy otthoni felkészüléshez. A kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható.

Fuksz Éva - Reiner Ferenc - Érettségi ​feladatgyűjtemény matematikából 9-10. évfolyam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Miklós - Biológia ​gyakorlófeladatok 7. osztály
A ​kezedben tartott feladatgyűjtemény a növények és az állatok testének felépítésével és életműködéseivel kapcsolatos olyan feladatokat tartalmaz, amely segít a tananyag elsajátításában, ismereteid rendszerezésében. A biológia tantárgy alaposabb tanulását teszi lehetővé. Hozzájárul ahhoz, hogy otthon ellenőrizd és értékeld önmagad. Ha megoldod ezeket a feladatokat, nemcsak a tudásodat mélyítheted, hanem sikeresen felkészülhetsz a témazáró dolgozataidra is. Bízom benne, hogy ez a kis füzet segít abban is, hogy megkedveld a biológiát. Sok sikert kívánok hozzá, teljék benne örömöd! A szerző és a kiadó

Emericzy Tibor - ABC
"Emericzy ​Tibor műve hézagpótló munka Magyarországon, hiszen - tudomásom szerint - még nem született olyan tananyag idehaza, amely a nyelvoktatásban egyre jobban meghonosodott szerepjátékokhoz nyújtana konkrét ötleteket, szituációkat. Olyan szakanyagot pedig végképp nem találni, amely az ún. információhiányra épülő szerepjátékokhoz adna instrukciókat. Ezért öröm felfedezni egyre bővülő nyelvoktatási anyagaink között Emereczy ötletdús kéziratát, amely középhaladó vagy haladó tanulók számára bármilyen nyelven használható, s így föltehetőleg nagy érdeklődésre, széles vásárlóközönségre számíthatnak." (Dr. Medgyes Péter lektor)

Rüdiger Dahlke - Az ​egészség három alappillére
Mozgás, ​táplálkozás, légzés és lazítás – ezek jelentik testbe zárt életünk alapját. Ha csak egy is kimarad közülük, előbb-utóbb hajótörést szenvedünk. Testünk természetesen csupán egy része az egésznek, építeni azonban csak biztos alapra érdemes, ezért lelkünk állapota is nagy mértékben testi kondíciónktól függ. Általános jólétünk szempontjából fontos, hogy a fenti alappilléreket figyelembe véve testünket-lelkünket egyensúlyban tartsuk. Ebben segít a Magyarországon már elismert szaktekintélynek számító német orvos, pszichoterapeuta és természetgyógyász, Ruediger Dahlke most megjelenő könyve. Gazdag szakmai pályafutásának tapasztalatait összefoglalva mutatja meg az egészséges, teljes élethez vezető, könnyen megvalósítható és mégis egészen új távlatokat nyitó utat. Nem írja elő, mit kell tennünk, mindössze ösztönző ötleteket ad, rávezetve ezzel arra, hogyan őrizhetjük meg testi-lelki egyensúlyunkat. Egyszerű szíverősítő, keringésjavító, légző- és lazítógyakorlatokkal fűszerezve mutatja meg, milyen könnyed is lehet az élet. A könyvben szereplő gyakorlatoknak bárki bármikor nekikezdhet, hiszen kondíciója – ami egyszerűen állapotot jelent – mindenkinek van. Ez az állapot – úgy testileg, mint lelkileg – magától javul, ha az ember mozgásba lendül!

Fazekas György - Biológiai ​feladatok középiskolások számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Főfai Attiláné - Olvasni ​tanulok
Játékos ​feladatok elsősöknek. Puedlo Könyvkiadó

Maros Miklósné - Angol ​nyelvi társalgási gyakorlókönyv
Ahogy ​azt a tankönyv alcímében megfogalmaztuk, szándékunk szerint a 7-8. évfolyamos tanulók, valamint tanáraik kezébe szeretnénk segédeszközt adni. Nem szükséges talán hangsúlyozni, hogy mind a napi társasági kommunikációban, mind a nyelvvizsgákhoz mennyire szükség van a kapcsolatteremtő készség, illetve ehhez lexikai bázis kialakítására. A tankönyv használatához hadd emeljük ki a következőket: A könyv első részében mintapárbeszédek találhatók. A tanár belátása szerint ezek kiadhatók mint megtanulandó szituációk, de szolgálhatnak csupán alapul, lexikájukban, egyfajta ismétlésre is. A könyv második részét a mintapárbeszédekhez kapcsolódó feladatok alkotják. Ezek felhasználása is többféle lehet. A tanár döntése, ill. a tanulócsoport tudásszintje szerint az egész fejezet feldolgozása is kezdődhet a feladatokkal. Ez esetben a mintaszituációk a javításhoz, (ön)korrekcióhoz használhatók fel. De természetesen e feladatok alkalmasak számonkérésre is az esetben, ha a mintaszituációkat korábban már feldolgozták. A feladatsorok végén kommunikációs gyakorlatsor következik, mely ugyancsak három részből áll. Az első feladat játékos formában „találj valakit" típusú gyakorlattal a lexika elmélyítését, a témakör személyesebbé tételét szolgálhatja, csakúgy, mint az ezt követő kérdéssor. A harmadik feladat már valódi „szituációs kártyát" ad, tehát a tanulók lehetőséget kapnak önálló párbeszédekben való részvételre.

Ismeretlen szerző - Írásbeli ​felvételi feladatok - Történelem 1996-2002
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Urbán János - Matematika ​I. gyakorló tesztek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Terjéki Ildikó - Magyar ​nyelv felvételi felkészítő
Kötetünk ​ - 8-8 feladatsort tartalmaz - a negyedik és hatodik osztályosok tudására épít - érdekes és szórakoztató témakörökön keresztül gyakoroltatja mindazt a tudást, és fejleszt minden olyan készséget, amelyek a sikeres felvételire való felkészüléshez szükségesek - kiemelt hangsúlyt fektet a szövegértés, a szókincs és a szövegalkotási készség fejlesztésére - közli a megoldásokat Ajánljuk - tanórai és tanórán kívüli gyakorlásra és készségfejlesztésre

Klára Czirle - Ágnes Enyedi - Éva Major - Péter Rádai - Peter Bowing - Zsuzsanna Östör - Ágnes Tornóczi - Eurocity ​2.0 Student's Book (B2)
A ​frissített és átdolgozott felkészítő könyv 24 vizsgafeladata nem csak a szükséges gyakorlást biztosítja, hanem a vizsgafeladatok sikeres megoldásához szükséges nyelvi és vizsgakészségek fejlesztése mellett, hasznos javaslatokat, stratégiákat is ad a hatékony felkészüléshez. A 2.0-ás változatban 5 új vizsgafeladatot találsz, így a tankönyv tökéletesen szolgálja felkészülésedet az immár 100%-ban a nyelvi kommunikációs készségeidet mérő vizsgára. A függelékben található megoldó kulcs, az audio fájlok szövegei, a pár- és csoportmunkák feladatleírása és segédeszközei, valamint egyes gyakorlatokhoz fénymásolandó anyagok teszik teljessé a tananyagot! Használható csoportos és egyéni nyelvtanulási formában.

Dr. Szalai Elek - 2000 ​feladat a "B" típusú angol nyelvvizsgákra
Tesztkönyv. ​Felelet választós és lexikai feladatok megoldásokkal.

Dezsényi István - Angol ​írásbeli nyelvvizsga
Új ​Origó sorozatunk követi az Akadémiai Kiadó korábbi Origó Nyelvvizsgakönyveinek hagyományát - megújult tartalommal: - eredeti vizsgaanyagokat gyűjt össze az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó nyelvvizsgarendszerének feladatbankjából - újonnan merítve - hasznos tanácsokkal látja el a nyelvvizsgára készülőket - röviden összefoglalva - bemutatja az írásbeli nyelvvizsga feladattípusait - közép- és felsőfokon (vagyis a Közös Európai Referenciakeret B2 és C1 szintjein) - megoldókulcsot kínál az önellenőrzéshez A kötet tartalma: Középfokon (B2) öt-öt feleletválasztós teszt fordítás magyarról angolra fogalmazás fordítás angolról magyarra szövegértés Megoldások Felsőfokon (C1) két-két feleletválasztós teszt tömörítés fogalmazás fordítás angolról magyarra szövegértés Megoldások A könyv virtuális melléklettel jelenik meg: a borító belső oldalán található regisztrációs szám segítségével a www.akademiaikiado.hu <http://www.akademiaikiado.hu>; honlapon bejelentkező kötettulajdonosok további 20-20 középfokú vizsgasorhoz (feleletválasztós tesztek, hallás utáni feladatok és nyelvtani gyakorlatok) kapnak hozzáférési lehetőséget.

Kollekciók