Ajax-loader

'gyakorlókönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Dr. David P. Curley - Dr. Curleyné Rónay Zsuzsanna - 15 ​próbanyelvvizsga angol nyelvből
Könyvünk ​megírásával az volt a célunk, hogy felkészülési anyagot adjunk a B típusú középfokú államilag elismert ("Origo") nyelvvizsgára készülőknek, de jó szívvel ajánlhatjuk azoknak is, akik kissé berozsdásodott nyelvtudásukat akarják felfrissíteni vagy fejleszteni, és azoknak is, akik csak fel akarják mérni tudásukat.A 15 komplett nyelvvizsgasorhoz kulcsot mellékeltünk, amely tartalmazza az első 5 feladatsor szöveges feladatainak megoldásait is. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezek nem a megoldást, csak egy lehetséges megoldást jelentenek. A kötet végére csatoltunk még néhány idióma-gyakorlatot is. Jó felkészülést és jó szórakozást kívánunk! A szerzők

Louise L. Hay - Éld ​jól az életed most!
Az ​Élet szeret téged, és a legjobbat akarja neked. Az Élet azt akarja, hogy helyreálljon a lelki békéd, és hogy belső örömre, magabiztosságra, valamint az önértékelés és önszeretet bőségére lelj. Ideje azonban felébredned, és elkezdened tudatosan úgy alakítani az életedet, hogy az kielégítő legyen, és elősegítse a céljaidat. Képes vagy rá, mindenki képes rá – csak meg kell tanulnod, hogyan. Ezt szolgálja ez a kis kötet. Ehhez azonban használnod is kell a benne foglalt anyagot – egy csukott könyv szavai soha nem teszik jobbá az életedet. Louise L. Hay – az Éld az életed és Az erő benned van című bestsellerek szerzője – a megerősítések erejéről és fontosságáról ír, és megmutatja, hogyan vehetjük hasznukat. A kezedben tartott könyv és CD továbbsegít azon a csodálatos élethez vezető ösvényen, amelyen az Éld az életed elindított. Nem csupán arra kapsz választ, hogy mik a megerősítések, hogyan kell megfogalmazni és használni őket, de a konkrét témakörök – egészség, félelmek, kritikus gondolkodás, függőségek, megbocsátás, munka, pénz és gazdagság, barátok, szerelem, öregedés – és gyakorlatok segítségével pozitív változásokat idézhetsz elő az adott életterületeken. A CD-mellékleten található hangfelvétel további segítséget nyújt azokkal a megerősítésekkel kapcsolatban, amelyeket a saját hasznodra fordíthatsz. Fogj hát hozzá!

Antal Mária - Deák Heidrun - Matits Melinda - Gyakorlókönyv ​a német írásbeli nyelvvizsgákhoz
Ez ​a gyakorlókönyv a Nemzeti Tankönyvkiadó több kiadást megért, sikeres "Sprachkürze gibt Denkweite" című tesztkönyvének a megújított változata. Az átdolgozott kiadás - a nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek gyakoroltatását tűzi ki célul, - az egyes tematikus egységeken belül különválasztva nyújtja a közép- illetve felsőfokú feladatokat, - a tesztfeladatokon kívül egyéb nyelvtani, nyelvhelyességi feladatokat is tartalmaz, - az állami nyelvvizsgán kívül egyéb német nyelvvizsgákra, felvételi és érettségi vizsgára készít fel, - tartalmazza a helyes megoldásokat.

Németh Gábor - Így ​oldunk meg genetikai feladatokat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borissza Endre - Villányi Attila - Zentai Gábor - Ötösöm ​lesz genetikából - Példatár és tesztgyűjtemény
A ​genetika és a populációgenetikai számítások évek óta az egyetemi felvételi vizsgák legnehezebb részének bizonyultak. A könyv egy-egy feladatsor elméleti bevezetője után az Ötösöm lesz… sorozat kémiai példatárához hasonlóan, fokozatosan nehezedő feladatokkal juttatja el az olvasót a középiskolai anyag alapján megoldható genetikai számítások legösszetettebbikéig. A feladatsorok példái között megtaláljuk az elmúlt évek felvételi dolgozataiban szereplő kérdéseket is. A feladatgyűjteményben megtanultakat a tesztgyűjtemény megoldásaival is ellenőrizheti a könyv olvasója.

Csomay Enikő - Szerdahelyi Judit - Writing
A ​WRITING című könyv készségfejlesztő sorozatunk első darabja. Elősorban középiskolásoknak és fiatal felnőtteknek szánjuk, akik középhaladó és haladó szinten ismerik az angolt, és munkájukhoz, jövendő terveikhez szükségük van az íráskészség alaposabb elsajátítására, gyakorlására. A könyv nagy segítséget nyújt: - az érettségire és a különböző típusú nyelvvizsgákra való felkészülésben, - a hazai és külföldi egyetemi felvételihez, - a külföldi és itthoni munkavállaláshoz, ahol az angol íráskészség követelmény. Az egyes fejezeteket rövid elméleti bevezető nyitja, majd példaszövegek és sok-sok gyakorlat követi. A kötet elsősorban középiskolásoknak és fiatal felnőtteknek készült, akik középhaladó és haladó szinten ismerik az angolt, és munkájukhoz, jövendő terveikhez szükségük van az íráskészség alaposabb elsajátítására, gyakorlására.

Czövek Attila - Erdélyi Eszter - Hajnal Krisztina - 15 ​próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból
Az ​érettségi előtt álló diákok és tanáraik munkáját kiadónk egy olyan könyvvel szeretné segíteni, amelyben tizenöt középszintű írásbeli feladatsor található. Az első érettségi vizsga tapasztalatait felhasználva az új típusú érettségiben jártas középiskolai tanárok és multiplikátorok állították össze a kipróbált feladatsorokat. Ezek az érettségi feladatsoraival megegyező mintasorok, amelyekkel az írásbeli vizsgát modellezhetjük, ahol minden pontosan úgy szerepel, ahogy az érettségi napján is fog. Ajánljuk ellenőrzéshez, gyakorláshoz, feladatsoronként, és feladatonként is. A könyv iskolai és otthoni felkészüléshez is használható. A szövegértési feladatokhoz részletes javítókulcsot, a szövegalkotási feladatokhoz a lehetséges tartalmi elemeket mellékeltünk. A kiadványt módszertani bevezetővel tettük még értékesebbé, segítve ezzel a felkészülést és a felkészítést is.

Dr. Kappa György - Gyorsírási ​gyakorlókönyv a szakközépiskolák, középiskolák, gépíró- és gyorsíróiskolák számára I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné Simon Judit - Matematika ​gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény II. - Megoldások
A ​feladatgyűjteményben a tananyag-feldolgozás módja lehetővé teszi a középszintű és az emelt szintű érettségire aló felkészülést. A több mint ezer feladatot tartalmazó feladatgyűjteményben szintezzük az összes feladatot. Ez a szintezés a feladatok nehézségi fokát is jelöli: K1 = középszintű, könnyebb; K2 = középszint, nehezebb; E1 = emelt szintű, könnyebb; E2 = emelt szintű, nehezebb; V = versenyre ajánlott feladata. Gy betűvel a gyakorlati vonatkozású, életközeli matematika példákat jelöljük, segítve ezzel a későbbi felhasználást a szakmai, tudományos vagy a mindennapi életben. A feladatgyűjtemény CD-mellékletében található a feladatok megoldása. Témakörök: I. Kombinatorika II. Gráfok III. Függvények IV. Sorozatok V. Az egyváltozós valós függvények analízisek elemei VI. Statisztika Valószínűség-számítás

Tóth Julianna - Fröhlich Lajos - Ruff János - 15 ​próbaérettségi matematikából - középszint - írásbeli
Az ​új típusú érettségire való készülés hajrájában kiadónk egy olyan könyvvel szeretné segíteni a tanárok és a diákok munkáját, amelyben 15 kipróbált középszintű írásbeli feladatsor található, amelyet tanításban és vizsgáztatásban is nagy gyakorlattal rendelkező pedagógusok állítottak össze. Ezek az érettségi feladatsoraival megegyező mintasorok, amelyekkel az írásbeli érettségit modellezhetjük. Ajánljuk ellenőrzéshez, gyakorláshoz, akár feladatsoronként, akár feladatonként. A kiadvány órai és otthoni felkészüléshez is használható. A kötet végen a feladatokat részletesen magyarázó megoldások szerepelne

Karakai Imre - 220 ​francia nyelvtani gyakorlat megoldással
Könyvünk ​220 nyelvtani gyakorlatát középiskolásoknak, tanfolyami hallgatóknak és magántanulóknak egyaránt ajánljuk. E gyakorlatok lehetőséget adnak a francia nyelvtan folyamatos gyakorlására, ismétlésére, összefoglalására. "A tanulóknak azt tanácsolom - írja a szerző -, úgy tanulják e gyakorlatokat, mintha autóvezetést tanulnának: először nagyon figyeljenek az oktatóra - a könyvben szereplő megoldásokra -, s csak azután próbálják meg egyedül! Az oktató továbbra is üljön mellettük - vagyis a könyvben szereplő megoldásokkal rendre vessék össze saját mondataikat! Ne hagyják abba a tanulást akkor sem, amikor már tűrhetően megy: tegyenek még öt-hat tanulókört!"

Szerényi Gábor - Emelt ​szintű és középszintű írásbeli érettségi feladatsorok biológiából
2005-ben ​lép életbe valamennyi tárgyból az új, kétszintű érettségi vizsgarendszer. Az emelt szintű és a középszintű írásbeli érettségi vizsga biológiából nemcsak követelményeiben, hanem tartalmilag és szerkezetileg is újat jelent az évtizedek alatt megszokotthoz képest. Tartalmát tekintve a leglényegesebb változás, hogy a tantervi követelményekben megfogalmazott biológiai ismeretek számonkérésén túl hangsúlyozott szerepet kap azok alkalmazása, a mindennapos életünkkel való kapcsolata, különös tekintettel az ember egészségére és a környezetvédelemre. Szerkezetére jellemző, hogy - új köntösben ugyan, de - megőrzött számos jól bevált és sikerrel alkalmazott korábbi tesztfeladattípust, mellettük azonban a számonkérés új formái is megjelentek: szerepelhetnek nyílt végű kérdések, sőt évtizedes álmaiból felébredt az irányított esszé is, mint feladattípus. Ez a gyűjtemény tíz emelt szintű és tíz középszintű feladatsorból áll, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont elsőként közzétett minta feladatlapja alapján készült. Ennek megfelelően az emelt szintű feladatsorok az írásbeli vizsga korábbi tervezetét tükrözik: 240 percre szánt, összesen 150 pontos feladatlapokból állnak. A legújabb (bár ki tudja végleges-e) álláspont szerint ennek az írásbeli vizsgának a maximális pontszáma csupán 100 lesz. Ennek elienére nem rövidítettük meg a feladatsorokat, hiszen célunk a gyakorlás, és több feladat nagyobb ellenőrzési lehetőséget kínál. A középszintű feladatsorok 120 percre szánt 80 írásbeli feladatból állnak. A kötet végén a megoldások is megtalálhatók. A gyakorláshoz és az érettségi vizsgához sok sikert kíván a szerző és a kiadó

Ványi Ágnes - Schwalmné Navratil Katalin - Írd ​füllel!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szerényi Gábor - Nagy ​biológia feladatgyűjtemény
A ​2005-ben életbe lépett új, kétszintű érettségi vizsgarendszer tartalmi és szerkezeti változásainak figyelembevételével született ez a feladatgyűjtemény, mely a teljes középiskolai tananyagot felöleli. A feladatok négy követelményszinthez készültek: alapszinthez, ill. a középszintű érettségihez, emelt szinthez, tanulmányi versenyekhez és azokhoz a kiegészítő ismeretekhez, amelyek a speciális tanterven szerepelnek.

Szabó Miklós - Biológia ​gyakorlófeladatok 8. osztály
A ​kezedben tartott feladatgyűjtemény az emberi test felépítésével, működésével és az egészséges életmóddal kapcsolatos olyan feladatokat tartalmaz, amely segít a tananyag elsajátításában, ismereteid rendszerezésében. A biológia tantárgy alaposabb tanulását teszi lehetővé. Hozzájárul ahhoz, hogy otthon ellenőrizd és értékeld önmagad. Ha megoldod ezeket a feladatokat, nemcsak a tudásodat mélyítheted, hanem sikeresen felkészülhetsz a témazáró dolgozataidra is. Bízom benne, hogy ez a kis füzet segít abban is, hogy megkedveld a biológiát. Sok sikert kívánok hozzá, teljék benne örömöd! A szerző és a kiadó

Szerényi Gábor - Nagy ​biológia feladatgyűjtemény - Megoldások
A ​2005-ben életbe lépett új, kétszintű érettségi vizsgarendszer tartalmi és szerkezeti változásainak figyelembevételével született ez a feladatgyűjtemény, mely a teljes középiskolai tananyagot felöleli. A feladatok négy követelményszinthez készültek: alapszinthez, ill. a középszintű érettségihez, emelt szinthez, tanulmányi versenyekhez és azokhoz a kiegészítő ismeretekhez, amelyek a speciális tantervben szerepelnek.

Melinda Vernay-Lekanov - Tesztek ​a nyelvvizsgán - francia - középfok
Az ​AKADÉMIAI KIADÓ Rigó Nyelvvizsgakönyvek sorozatának ez a kötete az Idegennyelvi Továbbképző Központ által szervezett középfokú francia nyelvvizsga anyagait tartalmazza. Újdonsága, hogy - eltérően más tesztkönyvektől - a benne szereplő 20 feleletválasztós teszt (összesen 1000 tesztkérdés) mindegyike a Rigó utcai nyelvvizsgaközpont tényleges feladatbankjából származik. Ugyancsak a nyelvvizsgára való sikeres felkészülést segíti, hogy e tesztgyűjtemény nemcsak feladatokat tartalmaz, hanem bemutatja a tesztek összeállításának és értékelésének szempontjait is. A nyelvtanulókat részletes megoldási kulcs segíti az önellenőrzésben.

Fazekas György - Biológiai ​feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Daniel Blackman - Angol ​tematikus tesztek középhaladóknak és haladóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Gábor - Takács Gáborné - Matematikai ​kondicionáló kisiskolásoknak I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czapáry Endre - Czapáry Endréné - Csete Lajos - Hegyi Györgyné - Matematika ​gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III. megoldások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Scheibl György - 444 ​német nyelvtani gyakorlat
A ​feladatgyűjteményt középiskolások és felnőttek egyaránt használhatják nyelvórákon, nyelvvizsgára vagy érettségire való felkészülésnél, főleg, ha a cél nem kimondottan az e vizsgákra jellemző tesztekre való felkészülés, hanem az átfogó és általános nyelvtani ismeretek gyakorlása. A feladatok utasításait németül és magyarul is megadtam, és a még hatékonyabb gyakorlás érdekében külön fejezetben mindegyikhez megoldókulcs is készült. Külön feltüntettem, ha egy adott feladathoz több megoldás is lehetséges. Minden németül tanulónak ajánlom e kötet használatát alapfoktól felsőfokig, ha valamilyen vizsgára készül, vagy egyszerűen csak tökéletesíteni akarja nyelv(tan)tudását. A Szerző

Dr. Bálintné Lipták Csilla - Csősz Tímea - Színes ​érettségi feladatsorok angol nyelvből - középszint - írásbeli
Új, ​színes érettségi sorozatunk a középszintű érettségire való felkészülésben nyújt segítséget. A feladatsorokkal modellezhető az érettségi vizsgahelyzet, mivel szerzőink, akik gyakorló tanárok, minden, érettségi vizsgán előforduló feladattípust bemutatnak. Külön ügyeltek arra, hogy a feladatsorok nehézsége, főbb jellemzői, pontozása, értékelése ne térjen el a hivatalos érettségi vizsgán megszokottól. A könyv mégsem követi szigorúan a hagyományos formát, mert igényes, színes kivitelezésével, gazdag illusztrációival vidámabbá teszi a felkészülés fárasztó perceit. Az angol nyelvi kötet elején található részletes módszertani útmutató, a magyarázatokkal bővített megoldókulcs, a függelékben található szószedet, valamint a nyelvtani segédlet megkönnyíti a vizsgára való felkészülést. A CD-melléklet tartalmazza a hallott szöveg értését mérő feladatok szövegátiratát és a hanganyagot, melyet anyanyelvi beszélők közreműködésével készítettünk el, illetve egy plusz feladatsort a megoldásaival. A kötetet ajánljuk gyakorláshoz és ellenőrzéshez, iskolai vagy otthoni felkészüléshez egyaránt.

Maros Judit - Unterwegs ​Neu "A" plus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mariusz Misztal - Angol ​tematikus tesztek középhaladóknak és haladóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bán Sándor - Barta Ágnes - 8 ​próbaérettségi biológiából - középszint
Sorozatunk ​kötetei az új típusú érettségire való felkészülésben nyújtanak segítséget emelt és középszinten nemcsak a leendő vizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. A gyakorlósorokkal és tételsorokkal modellezni lehet az érettségi vizsgát, mivel azokban minden pontosan úgy szerepel, ahogyan az érettségi napján is fog. Az új típusú érettségiben jártas középiskolai tanárok, multiplikátorok állítottak össze a kipróbált feladatlapokat és tételsorokat angol nyelvből, biológiából, földrajzból, fizikából, informatikából, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, német nyelvből és történelemből. A biológia, földrajz, fizika és nyelvi érettségire felkészítő kötetek az írásbeli feladatsorok mellett szóbeli vizsgafeladatokat is tartalmaznak, a nyelvi feladatsorok hanganyaga pedig a CD-mellékleten található meg. A feladatokat ajánljuk gyakorláshoz és ellenőrzéshez egyaránt, iskolai vagy otthoni felkészüléshez. A kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható.

Fung Emília - Kovács Andrea - Mackógyógytorna ​a helyes nyelésért
A ​Fung Emília-Kovács Andrea: Mackógyógytorna a helyes nyelésért c. gyakorlókönyv hiánypótló kiadvány a logopédusok által végzett nyelvlökéses nyelés terápiák otthoni gyakorlatsorainak bemutatásában. A szerzők a könyvet azok számára ajánlják, akiknek nyelvlökéses nyelés miatt gyakorlatokat kell végezniük. Haszonnal forgathatják a gyakorlókönyvet a segítő családtagokon kívül logopédusok, gyógytornászok, a fogászati ellátásban dolgozók egyaránt. A korszerű hazai és nemzetközi orofaciális szemlélet jegyében a nyelés korrekciója a test egészének befolyásolásával történik. A gyógytornászok által jól ismert kinesio tape-technika néhány eleme szintén megismerhető a könyvben. A könyv 6 éves kortól ajánlott. Gyakorlókönyvünk több mint 150 feladatot tartalmaz heti bontásban, kezdő és haladó szinten.

Csabay Katalin - Lexi
Remélem, ​jól szórakoztatok Cilivel és Palkóval együtt! Ugye már elég ismeretet gyűjtöttetek ahhoz, hogy az iskolában örömet jelentsen számotokra az olvasás, írás tanulása?Jó mulatást és sok sikert kívánok az első osztály megkezdéséhez!

Dr. Szalai Elek - 2000 ​feladat a német "B" típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra
Az ​1600 tesztet és 400 mondatfordítást magába foglaló feladatgyűjtemény tág lehetőséget kínál a nyelvvizsgákra való felkészüléshez. Valamennyi teszthez és példamondathoz megoldó kulcs készült. Az első részben 1000 nyelvtani feladatot szerkesztettünk, beleértve a legismertebb igevonzatokat is. a második rész 600 lexikai és grammatikai tesztfeladatot tartalmaz, melyek a kommunikatív készséget és a szókincs fejlesztését szolgálják. A 400 magyar mondat fordítása további lehetőséget biztosít a legfontosabb mondatstruktúrák begyakorlására.

Ismeretlen szerző - Gyakorlókönyv ​a francia írásbeli nyelvvizsgához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dörnyei László - Helyesírási ​gyakorlófüzet 6. osztály
A ​Helyesírási gyakorlófüzetek Az alsó tagozatban megszokott alapos gyakorlás és elmélyítés folytatásaként egyedülálló taneszközt kínál az Apáczai Kiadó. A felső tagozatosok látványosan leromló írását és helyesírását segít javítani a Nyelvtan-helyesírás tankönyvek tananyagára támaszkodva. A mellékletként megjelenő Megoldások lehetővé teszik, hogy a tanulók önállóan gyakorolhassanak, hiszen saját maguk ellenőrizhetik a munkájukat.

Budainé Keczer Csilla - Oláhné Bányai Ildikó - Tóth Margit - 88 ​tétel történelemből - középszint-szóbeli
Sorozatunk ​kötetei az új típusú érettségire való felkészülésben nyújtanak segítséget emelt és középszinten nemcsak a leendő vizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. A gyakorlósorokkal és tételsorokkal modellezni lehet az érettségi vizsgát, mivel azokban minden pontosan úgy szerepel, ahogyan az érettségi napján is fog. Az új típusú érettségiben jártas középiskolai tanárok, multiplikátorok állították össze a kipróbált feladatlapokat és tételsorokat angol nyelvből, biológiából, fizikából, földrajzból, informatikából, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, német nyelvből és történelemből. A feladatokat ajánljuk gyakorláshoz és ellenőrzéshez egyaránt, iskolai vagy otthoni felkészüléshez. A kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható.

Kollekciók