Ajax-loader

'gyakorlókönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Nyerges Julianna - Olasz ​nyelvi tesztek
Az ​Olasz nyelvi tesztek című könyv egy 1000 kérdéses feladatgyűjtemény, amely 20 fejezetből áll, a fejezetek egyenként 50 kérdést tartalmaznak. Az egyes fejezetek felépítése azonos. A névelők gyakorlásától indulva, a névmások, igavonzatok taglalásán keresztül, a kötőmód és az igeidő egyeztetés bonyolult kérdéséig jutunk el. A könyv legfőbb jellemzője ez a fokozatos felépítés, valamint az, hogy egy-egy nyelvtani kérdést több szempontból vizsgál, lehetőséget adva ezzel a tudás elmélyítésére. A könyv elsősorban közép- és felsőfokú, írásbeli nyelvvizsgára készülő tanulók számára íródott, de hasznos segítség lehet mindazoknak, akik nyelvtani ismereteiket szeretnék ellenőrizni, vagy egyszerűen csak gyakorolni. A feladatok ú.n. feleletválasztós tesztek. Négy lehetséges megoldás közül kell a helyeset kiválasztani. Egy-egy feladat megoldásánál olykor több szabályt is figyelembe kell venni, mivel a gyakorlás nem korlátozódik mindig csupán egy nyelvtani kérdésre. A tesztgyűjtemény végén megtalálható a feladatok megoldása, gondolván azokra a tanulókra is, akik tanári segítség nélkül kívánnak felkészülni a nyelvvizsgára.

Villányi Attila - Kémia ​feladatgyűjtemény a kétszintű érettségire
A ​mű a kétszintű érettségi vizsgára való készülést segítő feladatokat tartalmaz témánként, illetve egy-egy témakör lezárásaként. A felkészülést a hagyományos feleletválasztós teszt- és táblázat-kiegészítéses feladatokon túl új típusú, a készségek mérésére alkalmas esettanulmányok, kísérletelemzések és a környezetünk kémiájával kapcsolatos feladatok segítik. A megoldások letölthetők az internetről.

Ismeretlen szerző - Szakköri ​feladatok matematikából 3-4. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Curtis Tappenden - Akvarellceruza ​varázskészlet
Az ​akvarellceruza könnyű, hordozható rajzeszköz, amely kiválóan alkalmas helyszíni vázlatoláshoz. Szárazon pont úgy használható, mint a színes ceruza vagy a pasztellkréta: húzhatunk vele vékony vonalat, de felvihetünk vele tömör, élénk színfoltokat is. Egy pár csepp víz és ecset segítségével azonban varázslatos módon festői hatásokat érhetünk el, sokféle színárnyalatot és felületet alakíthatunk ki, s alkotásunk máris átitatódik az akvarellfestészetre jellemző expresszivitással. A két kivehető segédkönyv (Technikák könyve, Feladatok könyve) mellett az Akvarellceruza varázskészlet rajzeszközöket is biztosít e technika elsajátításához és gyakorlásához. Az útmutatások és a gyakorlati feladatok segítségével mindenki kikísérletezheti önálló akvarellstílusát.

Máthé Elek - Angol ​olvasás - szövegértési gyakorló feladatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Villányi Attila - Ötösöm ​lesz kémiából - Példatár
MEGOLDÁS ​A Megoldáskötet a szükséges magyarázatokkal lépésről lépésre vezeti el az olvasót a Példatár feladatainak megoldásához. A helyes válaszok megértéséhez a korábbi anyagrészekre visszautal, és ezzel a folyamatos ismétléssel segíti a tanultak elmélyítését. PÉLDATÁR A Példatár tartalmazza a legelemibb összefüggésekre épülő gyakorlatoktól kezdve, a közép- és emeltszintű érettségi követelményeinek megfelelő példákon keresztül a versenyelőkészítő, illetve az egyetemek első évét segítő feladatokat. Az egyes témakörök elején rövid összefoglalót találunk, ezután következnek a fokozatosan nehezedő feladatok, majd az ellenőrző feladatsorok. A könyv tartalma és felépítése lehetővé teszi az egyéni tanulást, az önálló gyakorlást és a tudás ellenőrzését. Ez a két kötet nagy segítséget jelent a közép- és emeltszintű érettségire való felkészülésben is.

Villányi Attila - Ötösöm ​lesz kémiából - Megoldások
A ​Megoldáskötet a szükséges magyarázatokkal lépésről lépésre vezeti el az olvasót a Példatár feladatainak megoldásához. A helyes válaszok megértéséhez a korábbi anyagrészekre visszautal, és ezzel a folyamatos ismétléssel segíti a tanultak elmélyítését.

Komáromi Ferencné - Magyar ​nyelvi gyakorló 2. osztályosok számára
A ​kiadvány a 2. osztályos magyar nyelvi tanterv alapján meghatározott témaköröket dolgozza fel. Kellemes gyakorlást és hasznos tanulást kívánunk!

Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin - 5000 ​feladat biológiából
Ez ​a feladatgyűjtemény a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által hivatalosan elismert Biológia II.-III.-IV. tankönyv és a Biológiai Album képanyaga alapján készült. Így tanulásra kiválóan alkalmas, mert csak olyan feladatokt tartalmaz, amelyeknek ténybeli alapja a tankönyvekben és az albumban megtalálható. Megkönnyíti az ismeretek ellenőrzését, mert témakörönként és a teljes gimnáziumi, 3 éves tananyag végén összefoglaló feladatlapok megoldásával ellenőrizhető a tudásszint. Hasznos: a diáknak, ha dolgozatra, versenyre, érettségire vagy felvételire készül, a szülőknek, ha ellenőrizni kívánják gyermekük előremenetelét, a tanárnak, ha dolgozatokat vagy gyakorlófeladatokat akar összeállítani.

Fazekas György - Biológiai ​feladatbank
A ​középiskolai biológia tananyagot teljes mértékben átfogó Biológiai feladatbank nélkülözhetetlen segítőtársa a rendszeres tanórákra, az érettségire, a felvételikre és a tanulmányi versenyekre való felkészülésnek. A 10000 feladat nagy segítség a pedagógusok számára is, hiszen az egyszerű gyakorló szinttől a versenyszintig bőségesen találnak az oktatáshoz jól felhasználható színes, érdekes példákat. A feladatgyűjtemény használatát jó tagoltsága, a szép és igényes rajzok, gondosan összeállított ellenőrző feladatsorok és megoldókulcs, a feladattípusok megoldási útmutatója és mintafeladatok segítik.

Kökény Sándor - Gépírás ​író- és számítógépen
A ​Gépírás író- és számítógépen című tankönyv mind az írógép, mind a számítógép használójának kellő alapot ad a tízujjas vakírás elsajátításához, a sebességfokozáshoz, a szöveggyakorláshoz és a hibátlan gépíráshoz. Hét OKJ-szakma alaptankönyve

Vujovits Inessza - Dancz Péter - Это ​надо знать
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Edward de Bono - A ​kreatív elme
Képzeljük ​el, hogy valamit azonnal meg kell oldanunk, egy ragyogó ötletet vár tőlünk a főnök, de a világon semmi nem jut eszünkbe… Ilyenkor kellene valami, ami meggyújtja azt a bizonyos szikrát… De vajon hogyan késztethető működésre az "isteni szikra"? Lehet-e képezni magunkat az ötletességre? Korunkban, amely egyre több szellemi önállóságot követel a munkában és a mindennapi életben egyaránt, a kreativitás lett az egyik legfontosabb "munkaeszköz". A pszichológia és a pedagógia régi alapkérdése immár szinte mindenkit személyesen érintő dilemmává vált: vajon tanulható és fejleszthető-e a kreativitás? Edward de Bono válasza egyértelmű igen! A kreativitás tanulható, fejleszthető és alkalmazható képesség – vallja a kreatív gondolkodás guruja. Bárki bármely helyzetben képessé válhat a legjobb lehetőségek és megoldások megteremtésére – csak szorgalmasan és rendszeresen élezni kell kreatív elméjét. Ehhez ajánl könyvünk 62 szellemes gyakorlatot – vagy talán helyesebben: játékot –, amelyekkel, bízvást állíthatjuk, nemcsak tanulni, de szórakozni is fog, aki rászánja magát az elvégzésükre.

Michael Coles - Basil Lord - Access ​to English - Starting Out - Workbook A
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gránitzné Ribarits Valéria - Ligetfalvi Mihályné - Ki(s)számoló ​- feladatok 3. osztályosoknak
A ​matematika eredményes tanulásának és tudásának alapja az optimális számolási készség. A számolási készség kialakulásához hosszú út vezet, sok gyakorlásra van szükség. Ennek megoldásához kíván segítséget adni a kiadvány gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak. A gyerekek ebben a füzetben sok feladatot találnak a számolás gyakorlásához, a számolási rutin megszerzéséhez. A szülők számára ez a feladatgyűjtemény egy jó eszköz az otthoni gyakoroltatáshoz, gyermekük hatékony tanulásának támogatásához. A pedagógusok sok olyan feladatot találnak a kiadványban, amely lehetőséget ad a tanórai differenciálásra, segítve ezzel a tanulási szükségletekhez igazodó tanítás-tanulás megvalósítását. Minden kedves használónak örömteli munkát kívánunk!

Budai László - Angol ​hibaigazító
Az ​angol nyelvvel ismerkedő tanulók nyelvtudásának szintjét legkönnyebben a hibáikon lehet lemérni. A közismert tankönyvíró korábbi Angol hibaigazító könyvéhez kapcsolódó gyakorlókönyv, amely a magyar nyelvtanulók gyakori hibáinak kijavításával a helyes nyelvhasználatra tanít.

Babári Ernő - Babári Ernőné - Társalgás, ​szituációk, képleírások
Közös ​célunk az alapfokú állami nyelvvizsga elérése. Könyvünket jó szívvel ajánljuk egyéni tanulásra, csoportos oktatásra, valamint általános-, és középiskolai feldolgozásra is.

Ismeretlen szerző - Fifteen ​Short Stories / Tizenöt elbeszélés
A ​könyvben szereplő kétnyelvű történetek az alapfokú nyelvismerettel rendelkező olvasónak nyújtanak hasznos segítséget az angol nyelv gyakorlásában. A történetek végén található fonetikus átírással kiegészített számozott szószedet jelentősen megkönnyíti az új lexikai egységek memorizálását. Bár a történetek iskolai tanóra keretében is feldolgozhatóak - ezért a nyelvtanárok figyelmébe ajánljuk -, mégis elsősorban azoknak készült ez a kiadvány, akik a kötelező tananyag tanulása mellett önállóan is szeretnék fejleszteni angol nyelvtudásukat.

Dr. Perendy Mária - Fazekas György - Nagy Mária - Biológiai ​korrepetitor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A. J. Thomson - A. V. Martinet - A ​Practical English Grammar: Exercises 1-2
This ​is one of two books of exercises designed to accompany Thomson and Martinet's Practical English Grammar. They provide intermediate learners with a wealth of interesting and lively practice material, concentrating on those areas of grammar which generally cause most difficulty. The books may be used alongside the Grammar or on their own, with or without a teacher, and are particularly useful for revision. Answers are printed at the end of each book. For this third edition some changes have been made in the text to bring it up to date and five new exercises have been added, making a total for both books of 190. The exercises now follow the same sequence as the chapters in the Grammar and they have all been graded. References are to the fourth (1986) edition of the Grammar.

Áldottné Zánthó Éva - Német ​felvételi feladatgyűjtemény
Ebben ​a feladatgyűjteményben 15 gyakorló teszt található. Az első 10 az írásbeli, az utolsó 5 a szóbeli felvételi vizsgára készíti fel a nyelvtanulókat.

Kökény Sándor - Gépírás ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Gyakorló ​feladatok a közlekedési ismeretek tanulásához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budai László - Kökény Sándor - Angol ​nyelvű gépírás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács András - Válogatott ​érettségi felvételi feladatok fizikából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ugry Kornélné Hegedüs Annamária - Feladatgyűjtemény ​a számítógépes szövegszerkesztéshez
Kedves ​Olvasó! Ön most egy olyan könyvet tart a kezében, melynek segítségével gyakorolhatja a szövegszerkesztést, felkészülhet a vizsgára. Munkája közben megismerkedhet a titkárnői munka fortélyaival és bővítheti általános műveltségét is, mert a szövegek témaválasztása ezt lehetővé teszi. Feladatgyűjteményünk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium: Javítási útmutató a mintafeladatok a szövegszerkesztés, a táblázat- és adatbázis-kezelés vizsgához (1997.) kiadvány figyelembevételével készült. Bizonyára már megismerte a számítógép működését, most pedig egy szövegszerkesztő program alkalmazását tanulja meg. Feltételezzük, hogy rendelkezik az alapvető számítástechnikai ismeretekkel, be tudja hívni a lemezen lévő adatállományokat, és munkáját menteni tudja. Biztosan alkalmazza a különböző kijelölési módokat, tudja, mit jelentenek a lapszélre berajzolt korrektúrajelek.

Ismeretlen szerző - Érettségi ​tételek, bizonyítások és definíciók matematikából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hajdu_gyakorl%c3%b3_1.
Matematika ​gyakorló I. Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Matematika ​gyakorló I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_211146
Matematika ​gyakorló II. Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Matematika ​gyakorló II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ujvári István - Matekszakkör ​otthon
Ez ​a könyv az iskolából lényegében eltűnt matematikai szakkörök szerepét vállalja fel: 50 érdekes témát önálló feldolgozásra alkalmas formában (mintapéldákon, gyakorló- és kitűzött feladatokon keresztül) tárgyal. Természetesen: nemcsak otthon, hanem szaktanári vezetésű, iskolai szervezésű szakkörökön is használható. 10-15 éves tanulóknak és szaktanáraiknak ajánljuk.

Varga Anna - Helyesírási ​feladatgyűjtemény az alapiskola 7. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyenge István - Kreatív ​írás
Több ​évtizede már, hogy gyakorlom ezt a mesterséget, mármint a szépírást. Meglehetősen hosszú ideig ugyan csak az íróasztalom számára írogattam, mint azt sok társam teszi ma is, ahogy tapasztalom. Problémájuk kettős. Egyrészt meg szeretnének bizonyosodni arról, hogy amit írnak az vajon érték, vagy kezdő tollpróbálgatás csupán? Másrészt keresik a kitörést az íróasztal rabságából, azaz szeretnének megjelenni a nyilvánosság előtt, remélve, hogy ezzel választ kapnak az első kérdésre is. A mesterségbeli tudás megszerzéséhez szolgál segítségül ez a könyvecske.

Kollekciók