Ajax-loader

'gyakorlókönyv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Durst Péter - Lépésenként ​magyarul
A ​Nyelvtani feladok haladóknak az első két könyvben található nyelvtani ismereteket rendszerezi sokféle feladat segítségével. A könyv végén megtalálhatók a megoldások is.

Szmetana Mária - Rejtély
Eveztél ​már a Dunán? Itt a lehetőség, hogy nyomon kövesd egy csapat gyerek kalandos útját a vízen. Miközben megoldod a feladatokat, gyakorolhatod a helyesírást azoknál a szavaknál, melyekben szerepel "j" vagy "ly". Ha kitartó vagy, megtudod, hová bújtak a lányok, s biztosabb lesz a helyesírásod is! A gyakorlófüzet az anyanyelvi kompetenciaterülethez kapcsolódik, a helyesírás fejlesztésének eszköze. A fejlesztőfüzet feladatsorai egy dunai vízitúra eseményeihez fűződnek. A feladatok mindegyike ötletesen, játékosan gyakoroltatja a "j"-s, "ly"-os szavak helyesírását, fejlesztve a nyelvi-logikai képességeket. A gyakorló a felölelt szóanyag ciklikus ismétlődésével segíti a pontos alak rögzülését. A megoldás nehézségét a feladat sorszáma melletti jelölés mutatja.

Н. А. Агафонова - А. М. Гребнева - В. П. Цыпкайкина - Эрзянь ​келень коряс текстт
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona Ágnes - Urbán Gabriella - Grafológiai ​alapismeretek - Gyakorlófüzet
Kiadványunk ​évtizedek óta létező igényt szeretne most kielégíteni. A grafológia oktatásában régóta szükség volna egy tematikus szerkezetű feladatgyűjteményre, amellyel megkönnyíthető a grafológia elsajátítása, és nem utolsó sorban az OKJ-vizsgákra való felkészülés A munkafüzet az Országos Írásszakértő Intézet kiadásában megjelent Katona Ágnes - Urbán Gabriella: Grafológiai alapismeretek c. tankönyv szerkezetéhez és ismereteihez kapcsolódik. Füzetünkben 9 teljes oldalas írásmintához, és mintegy 30 írásrészlethez kapcsolódnak feladatok. A gyakorlófüzet végén találhatók a megoldások, lehetőséget adva az önellenőrzésre.

Bassola Péter - Német ​nyelvtan és gyakorlatok 18 fejezetben
Az ​idegen nyelv tudatos használata bizonyos fokig megváltoztatja nyelvi gondolatvilágunkat, biztosabbá teszi kifejezésmódunkat. Ez egyaránt vonatkozik az anyanyelvünkre és az idegennyelv-tudásra. Tudatos idegennyelv-tudásunk jó hatással lehet az anyanyelvi kifejezésmódunkra is, de segítheti újabb idegen nyelvek tanulását is. Jelen nyelvtankönyvvel az a célunk, hogy az eddig megszerzett ismereteket rendszerezze, a könyvet részben azoknak szántuk, akik már haladóbb szintre jutottak a némettanulásban, de a nyelvtan világában "a fától nem látják az erdőt". De eredményesen használhatják azok is, akik csak most kezdtek németül tanulni, mert ennek a könyvnek a segítségével könnyebben megérthetik a német nyelv szerkezetét, rendszerét. A haladás ütemét a tanuló nyelvi szintje (és szorgalma) fogja meghatározni. A könyv átvételével és a gyakorlatok elvégzésével német nyelvtudásunkat a tudatosság szintjére emelhetjük

Covers_414904
Német ​orvosi szaknyelv Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Német ​orvosi szaknyelv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hernádi Sándor - Játsszunk ​nyelvtant!
Páratlan ​lehetőséget kínál a szerző nyelvtani eszközeink élményszerű alkalmazására. Újabbnál újabb "megrendelésekkel", feladatokkal látja el a vállalkozó kedvű olvasókat, egyszersmind kedvező feltételeket teremt a kifogástalan teljesítéshez. Az alkotó jellegű foglalatosságok olyan grammatikai tudáshoz és érzékenységhez juttatják a résztvevőket, amelyet kamatoztathatnak idegen nyelvek tanulásakor is, nem csupán az anyanyelvi képzésben. Tanári segédkönyvként, felsősök munkaeszközeként, szülői segédkönyvként egyaránt használható.

Dömők Szilvia - Gyakorló ​német nyelvtan
Kiknek ​ajánljuk a könyvet? - középiskolásoknak - felnőtteknek - azoknak, akik már tanultak németül, és szeretnék felfrissíteni nyelvtantudásukat - azoknak, akik rendszerezni, ellenőrizni szeretnék nyelvtani ismereteiket - azoknak, akik pontosítani, fejleszteni szeretnék nyelvtantudásukat, és a helyes nyelvhasználat elsajátítására törekszenek - azoknak, akik alap- vagy középfokú német nyelvvizsgára, illetve középszintű érettségire készülnek Miért ajánljuk a könyvet? - felöleli a teljes német nyelvtant - könnyen áttekinthető a szerkezete (bal oldalon a szabályok, jobb oldalon a gyakorlatok) - egyszerű a szókincse, így több nyelvi szinten is használható - magyar nyelvű szabályleírások könnyítik meg a megértést - rövidek, egyszerűek a magyarázatok példamondatokkal - felhívjuk a figyelmet a magyar és a német nyelv közti különbségekre - a megoldókulcs lehetővé teszi az otthoni, egyéni tanulást is - a könyv végén megtalálható a vonzatos és rendhagyó német igék listája - a részletes tárgymutató segítségével könnyen el lehet igazodni benne

Antal Imre - Gaál László - Nagy Pál - Latin ​olvasó- és gyakorlókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donald Maass - Writing ​the Breakout Novel
Maybe ​you're a first-time novelist looking for practical guidance. Maybe you've already been published, but your latest effort is stuck in mid-list limbo. Whatever the case may be, author and literary agent Donald Maass can show you how to take your prose to the next level and write a breakout novel - one that rises out of obscurity and hits the best-seller lists. Maass details the elements that all breakout novels share - regardless of genre - then shows you writing techniques that can make your own books stand out and succeed in a crowded marketplace. You'll learn to: establish a powerful and sweeping sense of time and place weave subplots into the main action for a complex, engrossing story create larger-than-life characters that step right off the page explore universal themes that will interest a broad audience of readers sustain a high degree of narrative tension from start to finish develop an inspired premise that sets your novel apart from the competition Then, using examples from the recent works of several best-selling authors - including novelist Anne Perry - Maass illustrates methods for upping the ante in every aspect of your novel writing. You'll capture the eye of an agent, generate publisher interest and lay the foundation for a promising career.

Donald Maass - The ​Fire in Fiction
Discover ​the Difference Between a So-So Manuscript and a Novel Readers Can't ForgetWe've all read them: novels by our favorite authors that disappoint. Uninspired and lifeless, we wonder what happened. Was the author in a hurry? Did she have a bad year? Has he lost interest altogether? Something similar is true of a great many unpublished manuscripts. They are okay stories that never take flight. They don't grip the imagination, let alone the heart. They merit only a shrug and a polite dismissal by agents and editors. It doesn't have to be that way. In "The Fire in Fiction," successful literary agent and author Donald Maass shows you not only how to infuse your story with deep conviction and fiery passion, but how to do it over and over again. The book features: Techniques for capturing a special time and place, creating characters whose lives matter, nailing multiple-impact plot turns, making the supernatural real, infusing issues into fiction, and more.Story-enriching exercises at the end of every chapter to show you how to apply the practical tools just covered to your own work.Rich examples drawn from contemporary novels as diverse as "The Lake House," "Water for Elephants," and "Jennifer Government" to illustrate how various techniques work in actual stories. Plus, Maass introduces an original technique that any novelist can use any time, in any scene, in any novel, even on the most uninspired day...to take the most powerful experiences from your personal life and turn those experiences directly into powerful fiction. Tap into" The Fire in Fiction," and supercharge your story with originality and spark!

Gránitzné Ribarits Valéria - Ligetfalvi Mihályné - Gyakoroljuk ​a helyesírást! 2.
Gyakorlófüzetünk ​célja a jó helyesírási készséghez szükséges képességek fejlesztése. Egy alapszókészlet mélyebb elsajátíttatására törekedtünk a szavak rendszeres szerepeltetésével. A füzet lehetőséget kínál a második osztályos gyerekeknek, hogy: • gyakorolják a helyesejtést , helyesírást, • fejlődjön megfigyelőképességük, emlékezetük, gondolkodásuk, • gazdagodjon szókincsük, nyelvi leleményességük, • a megoldások szerepeltetésével kialakuljon önellenőrzési képességük. A feladatok megfelelnek a hét-nyolc évesek életkori igényeinek. Rajzolás, színezés, ötletes nyelvi játékok teszik érdekessé, változatossá a munkafüzetet. Reméljük, hogy a gyerekek kedvvel és örömmel oldják meg a feladatokat.

Covers_68342
Mondjuk ​szëbben! Ismeretlen szerző
0

Ismeretlen szerző - Mondjuk ​szëbben!
Szép ​kiejtési gyakorlóanyag leggyakrabban használt szavainkkal - szavak-kifejezésëk, kérdésëk-feleletëk, versëk-idézetëk, magyar népdalok.

Kovács Éva - Dezsényi István - Rigó Tibor - Angol ​középfokú írásbeli nyelvvizsga
Ez ​a kötet több okból is a lehető leghitelesebben mutatja be az Origó nyelvvizsgarendszer írásbeli feladatait. Kiadványunk az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó nyelv-vizsgarendszerének feladatbankjából származó, az elmúlt években "élesben" használt feladatok gyűjteménye. Az eredeti feladatok megoldásához minden feladattípus bemutatása, valamint hasznos tanácsok olvashatók a könyv szerkesztőitől, akik a vizsgaközpont vizsgáztató nyelvtanárai. A kötet újdonsága a Értékelési útmutatóban bemutatott, a közvetítési és szövegértési feladatok vizsgázói mintáiból gyűjtött jó, illetve nem elfogadható megoldások, amelyek lehetővé teszik a javítási és értékelési gyakorlat megismerését. A kötet tartalma: 5 feleletválasztós teszt 10 közvetítés angolról magyarra 10 irányított fogalmazás 10 olvasott szöveg értése Megoldások Értékelési útmutató További feladatsorok (tesztek, nyelvtani gyakorlatok, hallás utáni feladatok) a www.akademiaikiado.hu weboldalról a virtuális melléklet menüpontban, a kötetben található egyedi kód segítségével érhetők el.

Kósa Pál - Feladatok, ​játékok térképekkel 1. - Európa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Emily Slocum - The ​Last Train
A ​PONS krimisorozatának új tagja, a The Last Train 7 lebilincselően izgalmas, angol nyelvű bűnügyi történeten keresztül, olvasással tanítja a haladó, B2 szintű nyelvtanulókat, melyhez gyakorlásként az összes krimi anyanyelvű hanganyaga is elérhető.

Ismeretlen szerző - Eurocity ​2.0 Student's Book (C1)
Az ​új Eurocity C1 2.0 tankönyv 20 leckéjében 16 vizsgafeladat biztosítja az alapos felkészülést az angol C1-es nyelvvizsgára. Ugyanakkor a tankönyv korábbi változatának nyelvhelyesség- és szókincsfejlesztő leckéit is megtartottuk, hiszen ezek gyakorlását és élesítését továbbra is a vizsgafelkészülés fontos elemének tekintjük. Az utolsó lecke pedig a koncentrált vizsgára hangolódást segíti. A tankönyvhöz tartozó valamennyi audio fájl ingyenesen letölthető mp3 formátumban, akár azonnal a saját média lejátszódra. A függelékben található megoldókulcs, az audio fájlok szövegei, valamint a pár- és csoportmunkák feladatleírása és anyagai teszik teljessé a tananyagot. Az Eurocity C1 2.0 tankönyvet elsősorban csoportos tanulásra ajánljuk, de nélkülözhetetlen segítséget biztosít az egyéni felkészülés során is.

Kollekciók