Ajax-loader

'magyar művészet' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Lyka Károly - Magyar ​művészélet Münchenben
Sorozatunk ​új kötetének színtere München. A század utolsó harmadában itt, a müncheni festészeti akadémián gyűltek össze azok a tanulni vágyó magyar festőnövendékek, akik főiskola híján idehaza nem részesülhettek megfelelő képzésben. Közülük kerültek ki a falusi élet romantikáját megörökítő zsánerképfestők, a hivatalos ízlésnek hódoló szalon- és reprezentációs művészet képviselői. De azok az alkotók is, akik a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, Szinyei Mersével és Munkácsyval az élen, megújították a magyar művészetet. Ugyancsak München szülötte a Hollósy-kör, s ennek szűkebb magva, az a mintegy két tucat festő, aki a modern magyar festészet elindítójaként ismert nagybányai iskolát 1896-ban megalapította. Lyka Károly, aki maga is művészként kezdte pályafutását, hosszú időt töltött Münchenben. A könyvében szereplő művészek legtöbbjét személyesen is ismerte. Műve ihletett kép a forrongó Münchenről, amelynek művészeti élete izgalmas és keserves, bohém és lelkesítő életformaként tárul fel az olvasónak. A kötetet 16 színes és 64 fekete-fehér tábla illusztrálja.

Liska Dénes - Zárt ​ajtók mögött
Fél ​évszázada már, hogy 1951.február 12-én a reggeli órákban holtan találták fekvőhelyén Bajor Gizit, századunk egyik legnagyobb színésznőjét. Lábánál félig a rekamiéra borulva a földön feküdt a férje, Germán Tibor orvosprofesszor. A sajtó először kettős öngyilkosságról adott hírt, de hamarosan kiderült, hogy a férj előbb végzett a feleségével,és csak ezután lett öngyilkos. Ma már azt is tudjuk,hogy Bajor Gizi a kegyes halál áldozata volt... Germán Tibor meg akarta őt kímélni a szenvedésektől... Vagy mégsem ?

Kresz Mária - Magyar ​népi cserépedények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csengel-Plank Ibolya - Hajdú Virág - Ritoók Pál - Fény ​és forma / Light and Form
Luxusvillák, ​elegáns bérházak üvegcsőben mozgó liftekkel, egy erőmű őskori űrhajót idéző irányítóterme, divatos üzletbelsők, hangosfilmeket játszó áramvonalas mozik - mindezeket röviddel elkészülésük után lefényképezték a "Tér és Forma" folyóirat számára. Magyarországon első sorban ez a kiadvány terjesztette a modern mozgalom eszméit 1928 és 1948 között, amikor magyar építészek olyan műveket alkottak, amelyek a nemzetközi modernizmus legjobbjai közé tartoznak. Az ezekről készült fényképek ma nagy értékű források, amelyek nemcsak dokumentálják az épületeket, hanem azt is bizonyítják, hogy az építészeti fotó önmagában is lehet műalkotás. A könyvbe választott negatívok és archív nagyítások nagy része a Magyar Építészeti Múzeumban és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Fényképtárában található. Csengel-Plank Ibolya fotótörténész, Hajdú Virág és Ritoók Pál építészettörténész tanulmányai azt vizsgálják, hogyan hatott a modern mozgalom a magyar építészekre és hogyan fényképezték épületeiket. A könyv fő része 63 épületet és belsőépítészeti alkotást mutat be 217 remek fotóval, amelyekhez rövid épületleírás és a képekre vonatkozó magyarázat társul. Ezt néhány jelentős építész és fotográfus portréja és az 1930-as évek Budapestjét ábrázoló városképek követik. A magyar származású építész és formatervező Breuer Marcel, Pierre Vago, Moholy-Nagy, vagy a fényképész André Kertész, Brassai és Lucien Hervé munkássága külföldön is jól ismert. Sokkal kevesebben hallották hazai kortársaik, az építész Molnár Farkas, Borbíró (Bierbauer) Virgil, Kozma Lajos vagy a fényképész Seidner Zoltán, Kozelka Tivadar és Bánó Ernő nevét. Ez a könyv az általuk és kollégáik által alkotott kitűnő épületek és lenyűgöző fotók előtt tiszteleg.

Solymár István - A ​Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei
A ​Magyar nemzeti Galéria, a magyar festészet, grafika és szobrászat országos múzeuma, 1957-ben létesült. A művek java része két nagy gyűjteményből származik: a Szépművészeti Múzeum Új Magyar Képtárából és a Fővárosi Képtárból. Ezt a törzsanyagot tovább gazdagították az elmúlt másfél évtized vásárlásai. A kötet szerkesztője Solymár István, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese. A négy nagy gyűjteményegyüttes - a festmények, a grafikák, a szobrok és az érmek - gyűjtésének előtörténetével a megfelelő osztályok tudományos munkatársai ismertetik meg az olvasót. Ugyancsak ők válogatták ki az egyes műfajok legjelentődsebb darabjait. A művekhez fűzött magyarázó szövegek lépésről lépésre végigkísérik a magyar művészet fejlődését a refomkortól napjainkig. Az eredetileg a XIX-XX. századra szorítokzó gyűjtemény 1974-ben kiegészült a Szépművészeti Múzeum Régi Magyar Osztályának és más intézményeknek középkori műtárgyaival - ezeket külön kötetben fogjuk ismertetni. A könyv 202 reprodukciót tartalamaz, közöttük 41 színes nyomatot.

Som Lajos - Piramis-vádirat
"Végül ​is, mint egy maffiavezér, egy keresztapa, egy szervezet minden kapcsolatot kézben tartó vezére szerepeltem a gépelt oldalakon. Lehet, hogy így is látták, mert az akciót valóban kézben kellett tartani, de senki nem kényszerből tette, senki nem volt kötelezve, hogy részese legyen a csapatnak, részt vegyen az aranyügyben. Mégis vállalták! Vajon miért? Nyilván mindenkinek kellett a pénz, és ez társadalmi pozíciótól független érvényes volt mindenkire a zenekari stúdióvezetőig, rendőr főtörzsőrmester, futóvadlövő világbajnoktól az állandóan kirakatban lévő rocksztárig."

Barát Endre - Élt ​harminchárom évet
Paál ​Lászlónak, a festőművésznek első találkozása a szerelemmel másként is történhetett, a 48-as múlt emléke másként is eljuthatott hozzá, nemcsak a vértanúk koldussá lett hóhérján keresztül - ez a könyv azonban regény, s közelebb viszi az olvasót a magyar "barbizoni", Monsieur Paál, a plein-air tájképfestés kiváló alakja, a charentoni klinika tragikus-fiatalon elhunyt betege művészetéhez. Egy zaklatott lelkivilágú, hányatott sorsú egyéniség képe bontakozik ki a kiegyezés előtti évek Erdélyének és a kommün Párizsának háttere előtt. A festészet forradalmának évtizedei ezek, s a "barbizoniak", köztük Paál László munkássága, ennek egyik győztes csatája. Bizonyítékként szolgáljon a regényt illusztráló nyolc színes reprodukció Paál szép és jellegzetes erdőrészleteivel.

Lyka Károly - Festészetünk ​a két világháború között
Lyka ​Károly életműsorozatának ez a kötete 1956-ban jelent meg. Ennek a könyvnek sajátossága - s nemcsak Lyka életművén belül - éppen szubjektivitása, a kortárs korábrázolása, a befejezetlen, a szerző mellett alakuló, napjainkra azonban nagyobbrészt már lezárult, és időközben tudományos értékrendszerbe foglalt életművek ismertetése és értékelése, gyakran forrás értékű információk közlése. Ezt a jelleget hangsúlyozza a könyv alcíme is: Visszaemlékezések. A szerző maga így jellemzi könyvét: "... az olvasóközönség számára művészeti korkép, a kutatók számára adatoknak egykorú gyűjteménye". Árnyalja s kiszélesíti azt a képet, amelyet újra kiadott művei az olvasóban keltettek, s megmutatja a tudós művészettörténész mellett a műkritikus Lykát is.

76csodaszep2
Csodaszép ​Magyarország Ismeretlen szerző
36

Ismeretlen szerző - Csodaszép ​Magyarország
Könyvünk ​régiók szerint nyújt betekintést jellegzetes tájegységeink földrajzi és építészeti nevezetességeibe, természeti kincseibe. Ismerje meg hazánk gazdag történelmi múlttal rendelkező városait, falvait, ezeréves kultúránk ma is látható tárgyi emlékeit. A könyv ötlettárként szolgál akár a néhány napos, akár a többhetes országjáró programjának megtervezéséhez. Számtalan lenyűgöző fotó, köztük káprázatos légifelvételek mutatják be mindazon értékeinket, amelyekre méltán lehetünk büszkék. - több mint 1000 színes fotó - több mint 100 illusztráció - élvezetes leírások, amelyek új szemszögből mutatják be az ismertnek vélt helyeket is

Székely András - Csók ​István
Az ​életöröm festője volt sok évtizedes pályafutása során Csók István. Impresszionistának vallotta magát, de munkássága nem kötődik közvetlenül a tudományos alapokon álló kései francia impresszionizmushoz. Indulásakor a nagybányaiakkal együtt lépett túl a müncheni finom naturalizmuson, később a szecesszió, majd a "fauve"-mozgalom tanulságai épültek bele festészetébe. A XX. század első évtizedében végleg kiformálódott az a sajátos Csók István-i művészet, amelyet csendéletek, aktok, tájak, szobafestők sora képvisel. Ugyanakkor végigkísérte pályáját a nagy, szimbolikus kompozíció problémáival való viaskodás is: lélektani, filozófiai kérdések festői ábrázolására törekedett. Székely András esszéje a művész derűs realizmusára helyezi a fő hangsúlyt, nem hanyagolva el a szimbolikus kompozíciókísérleteket és a szecessziós elemeket sem. Csók István művészetét 24 színes és 9 fekete-fehér reprodukció illusztrálja.

Bernáth Mária - Rippl-Rónai ​József
Bernáth ​Mária igen gazdag forrásanyag - levelek, naplók, korabeli újságkritikák - segítségével hozza közel az olvasóhoz a népszerűsége új reneszánszát élő Rippl-Rónai Józsefet, a magyar századforduló kiemelkedő, nemzetközi rangú festőművészét. A kötetben a korabeli francia festészetről, a posztimpresszionizmus nagy mestereiről, a századforduló magyar közéleti és művészeti atmoszfréájáról is kitűnő képet kapunk. A szerző láttató, érzékletes és mindig európai távlatokat szem előtt tartó képelemzései segítségével feltárul az olvasók előtt Rippl-Rónai képeinek világa, amihez a jól összeválogatott gazdag illusztrációs anyag is segítséget nyújt.

Szabadi Judit - Gulácsy ​Lajos
Gulácsy ​Lajos (1882-1932) a századforduló magyar festészetének egyik legmagányosabb és egyben legrejtélyesebb alakja. Miközben mûvészetét már életében csodálat övezte, 1907 és 1911 között megrendezett kiállításai komoly sikert arattak, egész élete folyamán súlyos megélhetési gondokkal küszködött, amihez lassanként, elmebajának kiteljesedésével a mûvészeti életbõl való kirekesztettsége társult. Noha azóta a gyûjtõk körében az egyik legkeresettebb és legdrágább mûvészként ismerik, a hamisítványok özöne, a szakmai körök „feledékenysége”, az értetlenség és a közöny kövületeivel falazzák el az alakját. Mindebben nagy szerepe volt a festõ különc személyiségének és tragikus, elmebajba torkolló sorsának. Pályája a betegség okozta megszakítások miatt csupán tizenöt évet ölel fel; 1919-tõl 1932-ben bekövetkezett haláláig már megszakítás nélkül peregnek napjai az elmegyógyintézet falai között. Mindez hozzájárult hagyatéka szétszóródásához, a hamisítványok elszaporodásához és személyisége és életmûve torzításához. De bizonyára hozzájárult és hozzájárul ehhez látomásos mûvészete besorolhatatlansága is. Szabadi Judit mûvészettörténész, a Képzõmûvészeti Egyetem professzora monográfiájában különös érzékenységgel avatja be az olvasót Gulácsy rendkívüli mûvészi világába, munkája minden eddiginél teljesebb képet nyújt errõl a kivételes alkotószemélyiségrõl. A szépirodalmi stílusban megírt könyv nemcsak szakmai elmélyültségével tûnik ki, hanem élvezetes olvasmány is. A szöveget csaknem több mint 200 fekete-fehér kép illusztrálja.

Covers_52555
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Irodalmi ​személyek kislexikona
Hétköznapi ​viták és tudományágak tárgya, hogy az oktatás - a "tudás birtokba vétele" - során mi a fontosabb?! Kész és vitatott tények megismerése, megismertetése? A tényekhez vezető logikai utak felfedezése, felfedeztetése? Ezek kevert alkalmazása számtalan variációban? Nyitott kérdések, egyéni válaszok. De egy lexikon általában tényeket tartalmaz, s a lexikonhoz való eljutás már maga is logikai út. E könyv elkészítése során törekedtünk arra, hogy a könnyű felhasználási mód mellett tartalmas és időszerű gondolatokon, - a kérdőjelek ellenére is - pontos, lényeget érintő tényeken legyen a fő hangsúly. A "teljesség igénye" mindig szubjektív, s csak az jelenthet számunkra valamiféle megnyugvást, ha e könyv elkészítésének célja, valamint az Ön ilyen irányú igénye egybeesik.

Covers_164375
Csontváry-emlékkönyv Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Csontváry-emlékkönyv
A ​Csontváry-festményeket megvásároló és évtizedeken át féltve őrző Gerlóczy Gedeon építészmérnök gyűjtötte össze azt a nagy írásos anyagot, amelynek alapján Németh Lajos, a művész munkásságának legjobb ismerője megszerkesztette a kötetet. Áttekintést kapunk itt a Csontváryról szóló irodalomról éppúgy, mint Csontváry saját írásairól.

Galgóczi Erzsébet - Szent ​Kristóf kápolnája
Az ​1949-ben elrejtett s csak harminc év múltán előkerült győri egyházi kincsek titokzatos történetét és a korabeli értelmiség kálváriáját ötvözi egybe Galgóczi Erzsébet egyik legkiválóbb kisregénye. Az érdekfeszítő dokumentum és a képzelet közös játékának főhősét, Zsuzsát utóbb így jellemezte az írónő: "A templomfestő alakjába sokat becsempésztem abból a boldogtalan fiatalból, aki valamikor voltam."

Farkas Zoltán - Paál ​László
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fülep Lajos - Európai ​művészet és magyar művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Illyés Gyula - Vadak ​etetése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárth János - Magyar ​népi építészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_328033
Művészek ​aforizmái Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Művészek ​aforizmái
"A ​színházból a büfét és a pénztárt szeretem a legjobban." (Bajor Imre) "Nekem ugyanúgy fel kell tudni dobni a lábamat, mint negyven évvel ezelőtt, legfeljebb utána már fáradtabb leszek." (Galambos Erzsi)

Szabó György - Mai ​magyar filmtükör
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes Károly - A ​mai magyar film és a valóság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haraszti Miklós - A ​cenzúra esztétikája
A ​cenzúra nemcsak politika, hanem esztétika is; nemcsak "ott fenn" csinálják, hanem "itt lenn" is. Haraszti Miklós éleselméjű, keserű könyvét a legmélyebbre hatoló beszámolók között tartom számon napjaink konzervatív és parazita kultúrájáról - a "mi" kultúránkról is, nemcsak az "övékéről"! Olyan könyv ez, amelytől bölcsebbé válunk, és kevésbé lehangolttá. Nélkülözhetetlen olvasmány. (Susan Sontag) Ha valami rádöbbentő erejű, ez bizonnyal az. Haraszti műve, A cenzúra esztétikája tökéletesen megváltoztatja a mi nyugati vélekedéseinket a kommunista cenzúráról. (Josef Skvorecky - The Times Literary Supplement) Fényes az iróniája és az aforizmái... Haraszti túl jól érti a rezsimet ahhoz, hogy a bürokraták megbízhassanak benne. (Walter Goodman - The New York Times) A kukacos alma ismerős jelenség, barátságos klisé. Haraszti Miklós lenyűgöző esszéje a megrontás magasabb fokáról tudósít. Arra emlékeztet bennünket, hogy amikor a kukac megette az almát, már nincs kukac az almában: az alma van a kukacban. Ha tehát eleget falatozunk a kukacból, esetleg megízlelhetjük a gyümölcsöt is. Jó étvágyat! (William Gass)

Lyka Károly - Festészeti ​életünk a millenniumtól az első világháborúig
Rövid ​időszakot, 18 évet fog át sorozatunk legújabb kötete, mégis ez a századfordulós kor művészetünknek talán egyik legváltozatozóbb időszaka. Lyka a korszaknak két kötetet is szentelt, festészetünkkel és szobrászatunkkal külön-külön foglalkozik (a szobrászattal foglalkozó a sorozat következő darabja lesz). A millenniumi ünnepségek pezsgést hoztak művészeti életünkbe, megbízásokkal hívták haza a külföldön alkotó magyar művészeket, s az itthoniak is a korábbiaknál több lehetőséget kaptak. A nemzetközi művészeti irányzatok hazai térhódítása és leszűrődése nyomán megalakultak a művésztelepek. Szolnok, Nagybánya, Gödöllő, Kecskemét, mind sajátos színt képvisel, s mestereinek tevékenysége még a következő korszakot is meghatározza.

Bodnár Éva - Id. ​Markó Károly 1791-1860
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsváry Marianna - Deim ​Pál
Egymást ​metsző, érintő síkokból felépülő geometrikus tér. Ezt különböző irányokból érkező vonalkák sűrű zuhataga ás éles körvonalú, merev raszterek áramlása járja át. E bonyolult világban jelenik meg a bábu formájú ember kiszolgáltatottan vagy éppen uralkodóan, egyedül, párosan vagy társaival. Ezek a legjellemzőbb motívumok Deim Pál egyéni hangú művészetében. "Deim Pál szerencsés, hogy fiatalon olyan életművet sikerült kialakítania, amelyik egységes, és úgy hat, mintha befejezett volna. De én úgy érzem, hogy még hozzá fog tenni ahhoz, amit már kialakított..." - mondta Barcsay Jenő egy 1985-ben készült interjúban.

Kisfaludi Strobl Zsigmond - Emberek ​és szobrok
Milyen ​szép és káprázatos elmerülni egy élet elmékeiben, idézni a múltat, felajzani a fantáziánkat, mi is történik majd ezután? Van-e remény szebbre, jobbra, mielőtt eltűnünk a végtelen Ismeretlenben? Marad-e erőnk, nem leszünk-e betegek, kiszolgáltatottak, nyomorultak? Ilyenféle gondolatokkal foglalkozom és álmaimban felkeresem a múlt árnyait, hiszen a volt valóságok ma már csak átvonuló árnyképek az emlékek végtelen világában. Itt állok kis falum iskolája előtt. Ma már minden megváltozott. A kis virágos kert, a méhes, a csodás diófák - hova lettek? ... És csodálkozom, hogy én még megvagyok. Sétára indulok a domboldalon fekvő kis temető felé. De ez is csak emlék, mert most már nagy a temető, csak a fájdalom maradt ugyanaz. Hol vannak a síkos kis gyalogutak? A dúsan termő mezők? Vagy talán csak nekem tetszettek szebbnek? Igaz, a távolság a szemlélő előtt elmossa a göröngyöket. Nemsokára leérek a dombról, a távolban feltűnik az ősi egervári templomtorony. Mily szerettel és vágyakozva jártam oda édes szüleimmel. Az orgona búgása és a két szent, Sebestyén és Flórián színezett faszobra az oltáron megragadták képzeletemet. A tízéves gyermek elgondolkodott. Vágyak ébredtek bennem: de jó volna egyszer ilyet csinálni!

Szvoboda Dománszky Gabriella - Szinyei ​Merse Pál
A ​Kossuth Kiadó és a Magyar Nemzeti Galéria közös, új sorozata a leghíresebb magyar festők munkáit, az alkotások születésének körülményeit mutatja be a képzőművészet iránt érdeklődő olvasóknak.

Gopcsa Katalin - Egry ​József
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pataky Dénes - Bernáth ​Aurél
Bernáth ​Aurél festészete és elméleti munkássága mintegy fél évszázad óta a magyar művészeti élet homlokterében áll. Somogy megyében, Marcaliban született, és első művészeti impulzusait Kaposvárnak, Rippl-Rónai városának köszönhette, de tulajdonképpeni iskolája a nagybányai művésztelep volt. Rövid bécsi és berlini expresszionista kitérő után végérvényesen a nagybányai iskola szubjektív lírai természetszemléletéhez kanyarodott vissza. Egy átmeneti korszak markánsabb művei (Csendélet sakktáblával, Hegedű, Riviéra) után lágyabb, bensőségesebb hangulatú festmények következtek (Reggel, Ősz, Tél), majd a művészpálya hűvösebb, tartózkodóbb, legújabb figurális kompozíciókig, csendéletekig és a balatoni képek közismert sorozatáig vezet tovább. Bernáth Aurél esztétikai, művészetelméleti és irodalmi jellegű írásai 1935 óta folyamatosan jelennek meg. Az album 24 nagyméretű színes reprodukciója a művész festői pályafutásának valamennyi eddigi korszakát fő művekkel kívánja bemutatni. Az egyszínű képek grafikai munkásságából adnak szemelvényeket, illetve néhány megsemmisült alkotást dokumentálnak.

Genthon István - Magyarország ​művészeti emlékei
240 ​magyar műemléket mutat be ez a könyv 352 fotón. A magyar építészeti emlékek színe-javát gondos válogatás jelölte ki. Nagyjában-egészében még Genthon István volt a válogató, s alighanem ez volt az utolsó művészeti munka, amellyel foglalkozott. Genthon hirtelen halála után Dercsényi Dezső vállalta, hogy az eredeti elképzelések szellemében befejezi a művet. A magyar művészet fejlődésének leglényegesebb szakaszait és sajátosságait a bevezető foglalja össze, a fényképekhez csatlakozó leírások pedig áttekintést nyújtanak az emlékek történetéről, alkotóiról, építési periódusairól. A tájékozódást a tárgyalt művek kronológiai jegyzéke és névmutató könnyíti meg.

M%c3%b6bion
elérhető
5

Horváth Viktor - Möbion
___Ezzel ​a könyvvel a Villa Negra Egyesület tizenötödik születésnapját ünnepeljük. Meg akartuk mutatni munkáinkat, de nem hagyományos módon: így született meg a Möbion - Szobor, kép és regény. Horváth Viktor meséje izgalmas viszonyban van a művekkel, az odaátról szól. Az eszenciát kutatja egy történeten keresztül, miként Dante és persze mi a művek alkotói. ___A Villa Negra egy létező művészeti jelenség, laza csoportosulás, amely független alkotókból áll. Nyaranta Zalaszentgróton tartanak szimpóziumokat és kiállításokat. Horváth Viktor író, költő, műfordító 1962-ben született Pécsen. 2012-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját a Török tükör című regényéért.

Kollekciók