Ajax-loader

'pszichodráma' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Zerka T. Moreno - Leif Dag Blomkvist - Thomas Rützel - "Pszichodráma ​- az élet duplája"
A ​múlt század elején induló négy nagy irányzat - a freudi pszichoanalízis, a jungi analitikus pszichológia és az adleri individuálpszichológia mellett a negyedik, forradalmian új szemléletű irányzat volt a J. L. Moreno által létrehozott hármas: a szociometria, a csoportterápia és a pszichodráma. A közös gyökérzet ellenére mindhárom külön-külön fejlődött, és mára a pszichodráma világszerte ismert és elismert önfejlesztő és gyógyító módszerré vált.

Cat Clarke - Entangled ​- Összekuszálva
A ​tizenhét éves Grace egy fehér szobában ébred, ahol nincs más, csak egy asztal, tollak és papír. Mindeközben pedig fogalma sincs, hogy került oda. Ahogy lassan papírra veti összekuszálódott élete minden apró részletét, kénytelen felidézni azokat a dolgokat is, amiket inkább el akart felejteni. Kiderül, hogy reménytelenül szerelmes a lélegzetelállító Natbe. Ahogyan az is, hogy a legjobb barátnőjét Salnek hívják, és kettejük kapcsolata egyáltalán nem hétköznapi. Egy dolog azonban hiányzik. Grace-nek szembe kell néznie a legfontosabb kérdéssel. Miért van itt? Egy történet veszélyes titkokról, mély barátságról és ellenállhatatlan vonzalomról.

Georges Simenon - Az ​özvegy
1934-ben ​járunk. Coudercné, a középkorú özvegyasszony félig süket apósával él a tanyáján, ahová tizennégy évesen került szolgálólányként, pár év múlva hozzáment a család fiához, majd idejekorán megözvegyülve átvette a ház irányítását. Elhunyt férje ellenséges nővérei hiába próbálják azt tőle visszakaparintani, az özvegy minden erővel küzd ellenük. Egy nap a tanyán felbukkan egy titokzatos, jóképű idegen, akiről kiderül, hogy gyilkosságért öt évet töltött börtönben, mielőtt kiengedték. Az özvegy Coudercné kisegítőként alkalmazza Jeant a tanyán, és rendhagyó kapcsolat alakul ki közöttük. A férfi kezdetben megnyugszik, lecsillapodik az idillinek tűnő környezetben, de egy váratlan esemény hatására igazi kötődéseket nélkülöző gyerekkorának, majd későbbi letartóztatásának emlékei lassan felelevenednek benne, s ez hamarosan drámai következményekkel jár... Simenon mesterien megírt pszichodrámája egyszerre könyörtelen társadalombírálat és tragikus történet. A könyvből 1971-ben nagy sikerű film is készült Alain Delon és Simone Signoret főszereplésével.

John Grisham - Siralomház
Sam ​Cayhall már csaknem tíz éve vár sorsára a siralomház egyik cellájában. A Ku-Klux-Klan tagjaként elkövetett gyilkosságokért ítélték halálra, bár ő soha nem ismerte be a szörnyű bűnöket, amelyekkel megvádolták. Ügyvédeinek köszönhetően eddig megmenekült a kivégzéstől, de mára elfogytak az esélyei. Mississippi Állam Legfelsőbb Bírósága úgy határozott, hogy az öreg fegyencet kivégzik. Egyetlen reménye maradt, hogy Adam Hall, a fiatal, ambiciózus chicagói ügyvéd, aki történetesen az unokája, még megmentheti. A családi szégyen elől álnév mögé rejtőző fiatalembernek minden tehetségére és rátermettségére szüksége van, hiszen mindössze négy hét, aztán csak napok és órák maradnak, hogy a fellebbezésekkel elérje célját. A felcsillanó reményben és teljes reménytelenségben telő várakozás közepette pedig vészesen közeleg a baljós óra...

John Grisham - The ​Chamber
Sam, ​az öreg fegyenc kilenc éve tengeti nyomorúságos napjait a siralomház egyik cellájában. Szörnyű bűnökért, fajvédőként elkövetett gyilkosságokért ítélték halálra, de ügyvédei ügyessége hosszú esztendőkön át megmentette a kivégzéstől. Most azonban nincs már sok hátra: Mississippi Állam Legfelsőbb Bírósága úgy döntött, hogy négy héten belül Samet rászíjazzák a gázkamra kivégzőszékére. Ekkor lép a színre Adam Hall, a fiatal ügyvéd, aki minden tehetségét, furfangját latba veti, hogy megmentse Samet. Ráadásul rokoni kapcsolatok is fűzik a fegyenchez: az ügyvéd az öreg gyilkos álnéven élő unokája. Egyik fellebbezés követi a másikat, hol felcsillan a remény, hol minden veszni látszik, egyre közeleg a baljós óra...

Bakó Tihamér - Töréspontok ​mentén
"A ​szerző arról közismert a szakmában, hogy könyveiben is szívesen építkezik saját legszemélyesebb tapasztalaiból, és ezt kendőzetlenül az olvasók elé tárja. Ez rendkívül hitelessé teszi mind terápiás, mind szupervíziós munkáját. Csak aki érti saját magát, érti meg a pácienseit és tud segíteni kollégáinak munkájuk jobb megértésében. Ez a beállítódás a könyv minden sorában felcsillan. Munkáját, törekvéseit a pszichoanalízis budapesti iskolájára annyira jellemző szeretetkapcsolat vezérli " (Részlet Virág Teréz előszavából)

Cat Clarke - Entangled
The ​same questions whirl round and round in my head: What does he want from me? How could I have let this happen? AM I GOING TO DIE? 17-year-old Grace wakes up in a white room, with a table, pens and paper - and no clue how she got here. As Grace pours her tangled life onto the page, she is forced to remember everything she's tried to forget. There's falling hopelessly in love with the gorgeous Nat, and the unravelling of her relationship with her best friend Sal. But there's something missing. As hard as she's trying to remember, is there something she just can't see? Grace must face the most important question of all. Why is she here? A story of dark secrets, intense friendship and electrifying attraction.

Bleeding Bride - Fekete ​fivérek
Lehunyt ​szemekkel, kitárt szívvel hallgatni a kopjafák történetét érzelmek kavalkádját váltja ki, a szánalom, a düh, a gyönyör és büszkeség csokrában eltűnik a halál gondolata, a múlt jelenné válik, a jövő pedig nem más, csak egy lidércnyomás. Sötét sorozat apró részletei, csillogó sikerekre boruló árnyékok, legjobb emberek gonosz oldala, fagyasztó hideg a legnagyobb hőségben. Kopjafák írott krónikája, patyolat lelkek memoárja, melynek minden rejtett sarka oly fekete, mint az éj. "Bleeding Bride gyönyörű nyelvezettel, különleges képeket festve ír. Egyszerűen varázslatos a stílusa, mellyel még ezt komor történetet is felejthetetlenné teszi." _Vivien Holloway, a Végtelen horizont szerzője_

Erdélyi Ildikó - Mágikus ​és hétköznapi valóság
„Könyvemben ​a pszichoanalízis és az analitikusan orientált pszichoterápiák jelenségvilágát, a fantáziavilágot szeretném összekapcsolni a mindennapi valósággal, és láttatni, hogyan ér össze a mágikus a hétköznapi valósággal. Így remélek hidat teremteni a realitás tere és a pszichoterápia színterei között, de vizsgálom a pszichoterápia és a művészet dimenziói közötti átmenet lehetőségeit is. Egyszóval a könyv szándéka a „mágia” megjelenítése, amely mágia – reményeim szerint – a pszichoterápiás esetátírások révén valósul meg. Az esetátírásban támaszkodom azokra a rejtett dinamikai erőkre, amelyek a pszichoterápiás eset történetfonalait összefűzik, s amelyek révén páciens és terapeuta rekonstruálják, illetve újra alkotják a páciens történetét. Ehhez adódik az a többlet, amellyel a terapeuta-esetíró írásosan megjeleníti a páciens történetét az áttételi folyamatokkal együtt.”

Anselm Grün - Michael Reepen - Gyógyító ​egyházi év
Meditációs ​kurzusaikon, ahol a különböző egyházi ünnepek archetípusos tartalmát egy-egy mozdulatban, pantomimban vagy játékban próbálták megjeleníteni, arra a felismerésre jutottak a szerzők, hogy az egész egyházi év egy nagy pszichodráma, pszichénk drámája. Az egyházi év különböző ünnepei lehetővé teszik, hogy a gyakran a tudatalattiba száműzött gondolatok és érzelmek, képek és elképzelések kifejezésre jussanak, megjelenjenek. Az egyházi év nem pszichológiai előadásokat tart a tudatalattiról, nem is elemzi azt, hanem képekben és szimbólumokban, a liturgia ünneplésében, rítusokban és mozgásokban ábrázolja. Kijátssza, mozgásba hozza a tudatalatti tartalmakat. Végső soron a liturgia szent játék, amely mindenkit bevon és részt biztosít számára az ábrázolás tárgyából, az ünnep titkából, megváltásunk misztériumából. A liturgia átalakít minket, a megváltás egykori titka jelenné válik napjainkban és a megváltás ma rajtunk megy végbe.

Vikár András - Sáfrán Zsófia - A ​pszichodráma csoport
10 ​éves a Magyar Pszichodráma Egyesület! Tíz éve, hogy hazánkban és nemzetközileg egyaránt elfogadott szakmai egyesületbe tömörülhettek a pszichodráma módszer elkötelezett hívei. Módszer? Szemléletmód? Együttes élmény? E kötet olvasója mindegyikre rábólinthat – Igen, ez is! Sőt, még nagyon sok minden, sokféle átélésben, átfogalmazásban, át- és visszaadásban. Ez a sokszínűség a szerkesztők jóvoltából jött létre. Vikár Andrásnak és kollégáinak sikerült úgy végiggombolyítaniuk az emlékezés, a történetiség fonalát, hogy abba sokan belefonhatták a saját egyedi élményük fonálkáját… Nem lehetett könnyű válogatni az ünnepelt tíz év, s az azt előkészítő másik tíz év gazdag publikációs anyagából, de sikerült ezeket eredetien összekapcsolniuk. Egyaránt helyet kapott a konceptualizáció, a tudományosan elemző vagy a precíz metodikát bemutató esetelemzés, de az újságok hasábjain a pszichodráma és szociodráma érvényességét hirdető írásokig, visszaemlékezésekig sokféle hitvallás... Elkötelezettségről, s a pszichodrámából táplálkozó munka öröméről, az ezzel segítés sikereiről szólnak ezek az írások. Örvendetes látni s olvasni, milyen sok szakember szorgos munkájából építkezik a hazai pszichodráma konstruktuma. S ahhoz, hogy ez az építkezés további magaslatokat is elérhessen, időnként nem szabad visszariadnunk a dekonstrukció fájdalmas fázisaitól sem. Az évfordulók különösképpen előhívják a számvetést. Ez a kötet ebben is segít, felvillantva a továbbgondolásra érdemes pontokat, drámásan szólva, a még rejtett konfliktusokat, amelyekből újabb, értékes (üveggyöngy)játékokat lehet kipattantani.

Covers_84248
A ​ház tovább épül Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - A ​ház tovább épül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kende B. Hanna - Gyermekpszichodráma
A ​gyermekpszichodráma a problematikus gyerekek kezelésében új utakat nyit meg. A Nyugat-Európában és Amerikában kialakult klinikai tapasztalat során megállapítást nyert, hogy bizonyos típusú gyermekek érzelmi problematikája csoportterápiás módszerekkel megközelíthető. Kende B. Hanna könyve a francia, német, angol, svájci, amerikai gyermek-pszichoterápiás iskolák csoportmódszereit, teoretizálását és egy több mint húszéves klinikai individuálpszichológusi tapasztalat eredményeit teszi hozzáférhetővé a magyar kollégák és szakemberek, valamint a jövendőbeli pszichológusok számára.

Bakó Tihamér - Sorstörés
A ​Psycho Art Kiadó Sorsfordító könyvek sorozatának ötödik darabja összefoglaló tanulmány a lélektani traumák természetéről. A monográfia „eszközöket” nyújt a traumával foglalkozó szakembereknek, ugyanakkor szempontokat ad az önmaga traumatikus történetét átgondolni kívánó laikusnak is. Miként dolgozható fel a trauma? Hogyan tehető energiaforrássá? Hogyan válhatunk bölcsebbé általa? Egy vesztesnek induló sorsot hogyan fordíthatunk meg, tehetünk sikeressé, értékessé, gazdaggá? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a könyv a pszichoterapeuta, a pszichoanalitikus, a pszichodráma- pszichoterapeuta, illetve a klinikus szemszögéből.

Vikár András - Pszichodráma, ​a komoly játék
A ​pszichodráma egy "itt és most" (hic et nunc) aktualitásában zajló társas helyzet. Elsődleges fontosságú benne a résztvevők jelenléte. Fizikai jelenlevésükön túl az is érdekes, hogyan, miképpen tudnak vagy nem tudnak részt venni a helyzetben. A "nem tudnak" is a jelenlét egy formája, azaz ekkor ők így vannak jelen. A különböző jelenlévők találkozásából bomlik ki aztán a résztvevők közös története a csoportülésen, az a közös (együttes-) élmény, melynek összetett sokszínűségét, játékos hatékonyságát, fejlődéslélektani, terápiás, mikroszociális vonatkozásait ez a könyv megosztja az olvasókkal.A szerző harminc év tapasztalata alapján foglalja egységes képbe a pszichodráma elméletét és gyakorlatát. A modern pszichoterápiás kutatások eredményeivel összevetve mutatja meg a pszichodráma helyét, felhasználhatóságát (azaz szerepét) a modern terápiás rendszerben, miközben kitekintést is nyújt határterületi felhasználhatósága felé.

Joseph J. Moreno - Belső ​zenéd dallama
Joseph ​Moreno ebben a könyvében sikeresen integrálja a zeneterápiát és a pszichodrámát. Mélyrehatóan elemzi a zene lehetséges szerepét a pszichodrámában, magában a játékban és a dráma hatásmechanizmusában. A zeneterápia az improvizációs készségre épül; a gyermeki kreativitást, spontaneitást igyekszik felszínre hozni, a személyiségben mélyen rejlő erőket feltárni és mozgósítani. A zeneterápiában legtöbbször ritmushangszereket, ütősöket, dobokat, csengőket, xilofonokat, csörgőket alkalmaznak, amelyek megszólaltatásához zenei jártasság nem feltétlenül szükséges, viszont igen nagy kifejezőerejük van.

Zseni Annamária - A ​pszichodráma és korunk tükröződései
A ​könyv újonnan írt tanulmányok gyűjteménye abból a célból, hogy a legszélesebb olvasóközönség számára bemutassa a pszichodráma módszerének alkalmazási lehetőségeit. Egységes üzenete: korunk társadalomlélektani jelenségeiről hogyan vélekednek, és hogyan válaszolnak a problémákra a módszerrel dolgozó szakemberek. A kettős tükrözés adta lehetőséget használnánk ki: Hogyan tükröződik az egyéni életutakban, mentálhigiénés zavarokban a társadalomkép változása, milyen kihívásoknak a tükröződése jelenik meg az individuális elakadásokban? A dramatikusok széleskörű gyakorlati tapasztalata hogyan tart tükröt a társadalom, valamint az egyéni megoldásukat kereső emberek elé?

Shuzo Oshimi - The ​Flowers of Evil 6.
In ​this sixth volume of The Flowers of Evil, Takao and Nakamura are now deep in the darkness. After creating their own secret world in the rice paddies of rural Gunma, someone who resented their relationship attempted to destroy that haven, in an attempt to disrupt the beautiful chaos the pair had created. Now the duo have been wrongly-accused of a crime, and their previous hijinks -including many school pranks- have placed them in an awkward position within their tiny community. Furthermore local authorities now involved and are more than willing to blame all strange behavior this small town has seen recently on the two teens. Is this the end of this drama? Will being treated as outcasts in their own community keep these two from crossing over to the other side?! No! It is just the end of the second arc...

Shuzo Oshimi - The ​Flowers of Evil 7.
In ​the seventh volume of the Flowers of Evil readers are sent to a completely new time and locale. Takao and Sawa have been forcibly separated. Takao is now living in suburbs of the big city. His parents have new lives in a small apartment and their past for the most part has been forgotten. Now and then little cracks appear in that facade but for the most part they are playing their roles to become a normal happy family. Takao is in a new school; your average model student. And while he is just as awkward, Takao has made some friends and is even occasionally being asked to be social as a new high school student. Even more intriguing is the fact that Takao might have already found himself someone to open up to. Like Sawa this person can see that there is more to Takao than meets the eye. But in this case it is her who reintroduces him to literature.

Adam Blatner - A ​pszichodráma alapjai
Adam ​Blatner könyve, mely napjaink egyik legnépszerűbb önismereti technikájának gyökeréig kalauzol vissza bennünket, többek között ezekre a kérdésekre is választ ad. Nem a pszichodráma összes gyakorlati technikájának bemutatása a szerző célja, erre nem is lehetne egyetlen könyv keretében vállalkozni. Sokkal inkább elméleti és történeti hátteret kapunk amely a módszer megszületésétől egészen a legújabb irányzatokig kíséri végig az olvasót. Bepillantást nyerünk Morenonak a pszichodráma atyjának gondolkodásmódjába, a pszichoterápiát és az emberi személyiséget érintő hitvallásába.

Shuzo Oshimi - The ​Flowers of Evil 8.
Bookworm ​Takao falls in love with Nanako, but cannot express his feelings through words. Instead, he secretively acts out in a heat of passion which creates a huge scandal in the scandal in the school. Yet theire is one person who knows his true nature - and this girl will do anything to nurture what this Charles Baudelaire hides.

Shuzo Oshimi - The ​Flowers of Evil 9.
Bookworm ​Takao falls in love with Nanako, but cannot express his feelings through words. Instead, he secretively acts out in a heat of passion which creates a huge scandal in the scandal in the school. Yet there is one person who knows his true nature - and this girl will do anything to nurture what this Charles Baudelaire hides.

Covers_104393
Bibliodráma Ismeretlen szerző
12

Ismeretlen szerző - Bibliodráma
A ​könyv szerzői a hazai bibliodráma-műhely elismert képviselői. Kötetük célja, hogy hazai szakemberek itthoni munkája alapján – mely immár másfél évtizedes múltra tekinthet vissza – a gyakorlatból merítve bemutassa mindazokat a területeket, melyeken a bibliodrámát használják (óvodás és iskolás gyermekekkel való munka, gyülekezeti közösségépítés, lelkigondozói képzés, hittanárok képzése, házaspárokkal való munka, improvizációs színház). A kötet a bibliodráma-szakképzés számára is összefoglaló kézikönyvként szolgálhat.

Rea Frey - Because ​You're Mine
An ​“insidious, suspenseful tale” (J.T. Ellison) with a “shocker of an ending you won’t see coming” (Michelle Campbell), BECAUSE YOU’RE MINE by Rea Frey, the author who “brings to mind Jodi Picoult” (Booklist) and “will appeal to readers of Green Hendricks and Sarah Pekkanen” ( Sally Hepworth) is a novel about how the truth will set you free. But it’s the lies that keep you safe. Single mother Lee has the daily routine down to a science: shower in six minutes. Cut food into perfect squares. Never leave her on-the-spectrum son Mason in someone else’s care. She’ll do anything―anything―to keep his carefully constructed world from falling apart. Do anything to keep him safe. But when her best friend Grace convinces her she needs a small break from motherhood to recharge her batteries, Lee gives in to a weekend trip. Surely a long weekend away from home won’t hurt? Noah, Mason’s handsome, bright, charismatic tutor―the first man in ages Lee’s even noticed―is more than happy to stay with him. Forty-eight hours later, someone is dead. But not all is as it seems. Noah may be more than who he claims to be. Grace has a secret―one that will destroy Lee. Lee has secrets of her own that she will do anything to keep hidden. As the dominoes begin to fall and the past comes to light, perhaps it's no mystery someone is gone after all… Because You're Mine is a breathtaking novel of domestic drama and suspense. Prepare to stay up all night.

Cat Clarke - Vergissdeinnicht
Ein ​weißer Raum. Und nichts darin als ein Tisch, Stapel von Papier und Stifte. Und Grace. Sie weiß nicht, wie sie in diesen Raum gekommen ist, sie weiß nicht, warum sie dort ist. Und wie sie jemals wieder aus dem endlose Weiß entfliehen kann. Um nicht verrückt zu werden, beginnt sie, ihre Gedanken niederzuschreiben. Ganz allmählich setzt sich dabei das Puzzle ihrer Vergangenheit zusammen - und Grace spürt: Um sich befreien zu können, muss sie die ganze Wahrheit über sich selbst herausfinden ...

K. Webster - The ​Day She Cried
She ​was my first love. She was my first hate. The very sun in my world tried to burn me alive with her lies and cruelty. Until I dimmed her light for good… Or so I thought. Now she’s back. Cracked. Broken. Lost. And for the first time in a long time, I feel free. Free from our past. Free from my present that suffocates me. Free to destroy her future. Her misery is my music. Thrilling. Invigorating. Intoxicating. For so long, all I’ve done is hate her. So why do I love her?

Covers_84250
Téglánként ​a házat Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Téglánként ​a házat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Francesca H. Nielk - Elit ​bőr
VAN, ​HOGY A DOLGOK JÓVAL ÖSSZETETTEBBEK, MINT AZT GONDOLNÁD Mit tennél, ha a szüleidet a szemed láttára gyilkolnák meg? Ha a húgoddal egy nálad alig pár évvel idősebb férfi fogadna örökbe? Mit tennél, ha az egész világod romba dőlne, és még azt is elveszítenéd, ami egész életedben éltetett? Mi történne akkor, ha teljesen váratlanul elit bőrbe kellene bújnod? A tizenhat éves Christian Edwardson szülei elvesztése után a jómódú Isaac Williamshez kerül, ám ezt cseppet sem veszi jó néven. Úgy érzi, egy senki akar neki parancsolgatni. Mikor végre kezdene megbékélni a helyzettel, hirtelen azon kapja magát, hogy többé már azt sem tudja, kiben bízhat. Rá kell jönnie, semmi nem az, aminek látszik. Vajon az egész eddigi élete csupán egy jól megrendezett színjáték volt? Miért pont a fiatal férfi fogadta őket magához? Hogyan talált rájuk? Talán a szüleit is okkal ölték meg? Francesca H. Nielk harmadikként megjelenő regényében bemutatja, hogyan tud egy fiatal megbirkózni a szülei elvesztésével. Hogy mit meg nem tesz az ember a testvéri szeretet miatt. Rávilágít arra, hogy soha senkivel nem találkozunk véletlenül, és jöjjön bármekkora nehézség is, végül mindenki visszatalál a saját útjára.

Erdélyi Ildikó - A ​lélek színháza
Hová ​utazik Köd és Homály? Miért színesedik ki a prágai villamos a pszichodráma folyamán? Ki a Lény a Csigaházban, aki lejár titokban a lányhoz? Erre és sok más kérdésre is választ kapunk abból a 47 történetből, amelyek önismereti, terápiás helyzetekből származnak, s hol dramatizálva, hol dialógus formájában olvashatók. Az önismereti munka résztvevői problémákkal jelentkeznek be az egyéni vagy csoportos folyamatba, s a problémák konkretizálása mentén alakulnak történeteik, amelyek mindig pszichológiai rejtvényt rejtenek magukban, s amelyhez a kulcs a mesélő múltjában található anélkül, hogy ő maga tudna róla. A lélektani munkában, ahogyan ez egy valódi thrillerben is történik, rejtvényfejtést végzünk, s a személy saját múltját családtörténeti keretben tárjuk fel, s nemegyszer nemzedékeken átívelő traumaörökségeket igyekszünk hatástalanítani. A könyv megszólítja az olvasót, és azt közvetíti, hogy a lélek színháza a mintha térben zajlik, a kétszemélyes terápiában a résztvevők kapcsolati terében, a pszichodrámában pedig a játéktérben, ahol a problémahozó a saját története főszereplőjévé válik, csoporttársai pedig élete egyéb szereplőit jelenítik meg, játsszák el számára. A rendező kísérő és alkotótárs a folyamatban. Az olvasó a könyv történeteihez saját tapasztalati múltjából, képzeleti életéből, álmaiból társíthat anyagot, s ekképpen követheti a történetek hőseinek lelki munkáját, sőt, akár a drámák végén bekövetkező katarzisban is osztozhat velük. Az egyetemi tanár szerző, akinek Álomkönyve Nyírő-díjat nyert, pszichoanalitikusként és pszichodráma-pszichoterapeutaként saját gyakorlatából merített anyagának átiratait adja közre olvasmányos, ugyanakkor tudományos formában, hogy betekintést engedjen a terápiás-, illetve az önismereti munka folyamatába.

Covers_84251
Megélni ​- túlélni Ismeretlen szerző
10

Ismeretlen szerző - Megélni ​- túlélni
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Leda Schwartz - A ​negyedik szerető
Szofi ​lelkét sorozatos tragédiák mérgezik. Vajon el tudja feledni élete legnagyobb szerelmét, túl tud lépni az Erik okozta fájdalmakon, csalódásokon? Visszatalál-e érzelmileg a férjéhez, lehetnek-e ők egy igazán boldog család? És Yvett, a fiatal, számító, önző bestia beengedi-e szívébe a romantikus érzelmeket? Képes őszintén szeretni? Hogyan fonódik össze két teljesen különböző női sors, két ellentétes életvitel? Mi az a kapocs, ami örökre egybefűzi őket? LEDA SCHWARTZ, A harmadik szerető szerzője ismét kemény, realisztikus tabutémákat boncolgat, miközben magasságokba emeli és porba taszítja karaktereit. Különleges, váltott szemszögben íródott regényében két eltérő sorsú nő gondolatait ismerhetjük meg. A történet során a valóság, a képzelgés, a vágy és az álom határai meglehetősen összemosódnak, a romantika, az erotika és a pszichodráma szálai egymásba keverednek, vegyülnek. Ha A harmadik szerető megérintett, készülj fel rá, hogy a negyedik még jobban meg fog. „Szükségünk van szeretetre, és ezért néha őrült dolgokat teszünk. Túl sok boldogságot akarunk, túl sok örömöt, míg végül belebetegszünk.” Ízek, imák, szerelmek c. film, amerikai romantikus dráma

Shuzo Oshimi - The ​Flowers of Evil 5.
SWEATY ​YOUNG THINGS When Nakamura said to Kasuga that Saeki wanted to have sex with him, might she have been telling the truth?

Kollekciók