Ajax-loader

'epigramma' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Képes Géza - 225 ​gramm epe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_148033
0

Ismeretlen szerző - Míg ​élők közt leszel élő
Alcím: Epigrammák ​a Görög Antológiából A könyvhöz kapcsolódó név/nevek: Anakreón (Szerző) Aszklépiadész (Szerző) Kallimakhosz (Szerző) Platón (Szerző) Somlyó György (Fordító) Szilágyi János György (Szerkesztő) Zsolt Angéla (Szerkesztő)

Ismeretlen szerző - Janus ​Pannonius / Magyarországi humanisták
Janus ​Pannonius... Temesvári Pelbárt, a ferences prédikátor mellett az első magyar világhír az irodalomban. Büszkélkedjünk vele? Alakja ma is jelentős számunkra, a nyugati kultúra tragikus szerelmét képviselve, mely azóta is ég legjobbjainkban. _Babits Mihály_

Janus Pannonius - Janus ​Pannonius versei
Egyetlenegy ​magyar nyelvű verssor sem maradt utána, mégis a magyar líra első nagy, korszakos alakja, Balassi, Csokonai, Petőfi, Ady és József Attila rangos elődje, "drága és jeles tudós ... kinek mása ő előtte nem volt Magyarországba, kiváltképpen az versek szörzéseibe..." (Heltai Gáspár), ez az ízig-vérig humanista ifjú, aki "nemzetségére nézve magyar, erkölcsében olasz, tudományában csodálatos, sőt inkább bámulatot keltő" (Guarino de Verona), az első magyar költő, kinek "szép híre, neve" nem állt meg az országhatárnál, kinek munkásságát olyan világhírű gondolkodók tartották nagyra, mint Erasmus és Carducci; az első magyar költő, akinek műveiben az emberi személyiség a maga természetes pompájában valósul meg, a testi szenvedély, a személyes öröm és a személyes fájdalom, a köznapi tragédia éppógy témája, mint az országos kataklizmák, az apokaliptikus víziók sora, az első egyéni hangú, mély érzésekben és gondolatokban gazdag európai, aki mégis sajátosan magyar, noha latin nyelven alkotta műveit, elsőként fedezve fel a magyar tájat a maga termésuetes szépségében, a magyar várost a maga sajátos kulturális értékeivel, aki "költészetének kiválóságával nem csupán kortársait múlta felül, hanem az egész régiséggel is felvette a versenyt" (Zsámboki János), példa és követendő minta a magyar humanista költőnemzedéknek, s végig kísérhető, töretlen fényű hatás a későbbi korok magyar nyelvű irodalmában.

Marcus Valerius Martialis - Válogatott ​epigrammák
Marcus ​Valerius Martialis római költő. Mint korának több híressége, ő is Hispánia szülötte. Szülőhelyét 23-24 éves korában hagyta el, hogy a birodalom fővárosában próbáljon szerencsét. Műveit azoknak szánja, akik kedvelik a Floralia-ünnep népies szabadosságát. Szerinte a jó élet a kellemes élet, a természetes mérték megtartása ételben, italban, szerelemben. Elítél mindenkit, aki ez alatt a mérték alatt él. Az emberi és társadalmi hibák, fonákságok kikacagtatására új epigrammatípust teremt.

Marcus Valerius Martialis - Költők, ​ringyók, pojácák
A ​szellemes gúnnyal, maró szatírával, szókimondással jellemezhető költészet a korabeli Róma valóságos röntgenképét rajzolja elénk.

Johann Wolfgang Goethe - Venetianische ​Epigramme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Képes Géza - Só ​és bors
Képes ​Géza költő, műfordító, irodalomtudós, száz éve, 1909 február 1-én született Mátészalkán. Apja kovácsmester volt. A gimnáziumot Sárospatakon végezte; a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakon szerzett diplomát, az Eötvös Kollégium tagjaként. 1933 és 1940 között Sárospatakon tanított, és ott az Angol Intézetben nevelőtanár is volt. 1936-ban járt először Finnországban, ahol 1942-ben finnül tartott előadást a kortárs magyar irodalomról. 1940-től a Honvédelmi Minisztériumban fordító lett, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 1945-től a Magyar Rádió osztályvezetője, nevéhez fűződik a Falurádió és a Gyermekrádió című műsorok elindítása. Mongóliai útja során mongol nyelven tárgyalt a helyi politikusokkal. 1954-ben megszervezte a Magvető Könyvkiadót. 1955-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, a magyar Pen Klub főtitkára volt. 1957-ben a forradalomban való tevékenysége miatt elbocsátották állásából, és ezután nyugdíjazásáig az MTA irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett. Baumgarten-díjat kapott 1943-ban és 1949-ben. József Attila-díjas (1950, 1952, 1956, 1974). 1977-ben a Helsinki Egyetem díszdoktorává avatja. A nyugati nyelvek és az összes finnugor nyelv mellett fordított többek között újgörög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök, izlandi nyelvekből is. Több mint negyven önálló kötete jelent meg - versek, fordítások, tanulmányok. 1989 augusztus 19.-én halt meg.

Angelus Silesius - Kerúbi ​vándor
Angelus ​Silesius, a misztikus költészet feledhetetlen angyali bolyongója a profán világszerűségből vándorolt az ellentéteket egyesítő isteni végtelenség felé. Költészetének csúcsa a Kerúbi Vándor című epigrammagyűjtemény, amely rövid versekben, paradoxonok kiélezésével és hirtelen feloldásával képes a legnagyobb mélységeket feltárni, sőt felidézni. Az Angelus Silesius-i párvers egyszerre kiterjedés nélküli pontocska és végenincs kozmikus kör, szubsztanciális telítettség és minden tehertől megszabadult üresség, az isteni lélek átplántálása az emberibe és emberi esetlegességről való lemondás.. Mindezek formába öntésével Angelus Silesius máig érezhető impulzust adott a későbbi korok lírai fejlődésének: csöndes intenzitása ott rejlik Novalis és Rilke nagy versei mélyén, vagy Pilinszky János lírájában. Angelus Silesius műve nagyszabású, merész kísérlet a misztikus gondolkodói hagyomány lírai formában való megjelenítésére. Nem kevésbé merész az a kísérlet, amelyre a kötet fordítói vállalkoztak: tartalmilag és formailag egyaránt híven visszaadni a Kerúbi Vándor hat könyvének legszebb és legfontosabb verseit. A két fiatal költő, Kurdi Imre és Tatár Sándor mély átérzéssel, komoly felkészültséggel és nagy formai kultúrával, a magyar műfordítás legjobb hagyományainak szellemében oldotta meg a nehéz feladatot.

Edmund Spenser - Királyi ​szépség, mennynél fényesebb
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hansgeorg Stengel - Mit ​Stengelsgeduld
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szappanos Márta Mária - Olthatatlan ​lángok
Egy ​amerikai emigráns magyar költőnő vallomása Istenről, hazáról és családról.

Madách Imre - Madách ​Imre összes költeménye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marcus Valerius Martialis - M. ​Valerius Martialis válogatott epigrammái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kazinczy Ferenc - Tövisek ​és virágok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók