Ajax-loader

'anatómia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Kiss Ferenc - Szentágothai János - Az ​ember anatómiájának atlasza I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemessúri Mihály - Sportanatómia
A ​sport mind nagyobb szerepet játszik az emberiség életében. Egyre inkább köztudatává lesz, hogy a sport nemcsak szórakozás, hanem az egészség megőrzésének fontos eszköze. Az orvostudomány és a gyógyítás haladása is mindjobban megköveteli, hogy a sporttal kisebb-nagyobb mértékben foglalkozzon. A modern orvostudomány nem a betegségek gyógyítására, hanem inkább azok megelőzésére fekteti a fő súlyt. A betegségek megelőzése pedig elsősorban a test épségének, rugalmasságának megtartásán alapszik, aminek követelményeit a sportoláson keresztül szolgálhatjuk. Mint ismeretes, az ember életkora állandóan emelkedik. A halált persze senki sem kerülheti el, de mindnyájunkat érdeklő kérdés, hogy a meghosszabbodott életkorban milyen lesz az élet ama szakasza, amely az öregséget fogja jelenteni. Mind több lesz az idős ember, akinek munkabírása és testi állapotának megőrzése fogja biztosítani az egyén értékét az új társadalomban, amelyben a betegségek megelőzése, a hasznos élet nyújtása kell, hogy az alapját képezze az egészségügynek. Mindezekben a törekvésekben igen lényeges tényező a helyes sportolás. Az elmondottakból következik, hogy a sporttal tudományosan is foglalkozni kell. Ki kell dolgozni a sportolásnak, mint betegséget megelőző „gyógykezelésnek" tudományos alapjait, meg kell tanítani, hogy mi a helyes „adagolás," mikor válik a sport már károssá és melyek azok a testi feltételek, amelyek a különböző sportágak művelését biztosítják. A sportegészségügy tehát az egészségtudományhoz tartozik, annak a jövőben mind nagyobb és nagyobb szerepet játszó része. Mint minden egészségtudománynak, a sportolás egészségtanának is a makro- és mikroszkópos szerkezet ismerete az alapja. Az emberi test felépítésének ismerete nélkül nem lehet elemezni a test stabilitását, mozgásának szépségét, a különböző sportágakban megnyilvánuló legcélszerűbb alakformálódását, tehát, hogy ne lennénk tisztában az emberi test anatómiájával. A minél nagyobb teljesítmény titka, anélkül, hogy a maximális teljesítményekre gondolnánk, mindenkor a különböző sportágakban megfigyelt tudományos, elsősorban anatómiai alapon kidolgozott testtartásban rejlik. A test nyugalmi állapotának, edzettségének, rugalmasságának megértése csak akkor lehetséges, ha ismerjük az emberi test szerkezetét is. E könyv azonban nemcsak anatómia, hanem több annál. A szerkezetet a funkcióval törekszik bemutatni, nem a halott, hanem az élő szervezet szerkezetét ismerteti.

Johannes W. Rohen - Chihiro Yokochi - Elke Lutjen-Drecoll - Az ​ember anatómiája
A ​rendszeres és tájanatómia fényképezett atlasza Ez az anatómiai atlasz az atlaszok szokásos rajzolt anyaga mellett fényképfelvételek segítségével nagyfokú precizitással elvégzett boncolásokat is bemutat úgy, ahogyan az a boncasztalon eredetiben látható. Ezzel a feldolgozással egyedülálló segítséget nyújt az orvostanhallgatóknak, és minden anatómiát tanulónak, hiszen az elméleti tudást a gyakorlati tapasztalással ötvözi. A kitűnő minőségű anatómiai készítmények mellett didaktikus ábraanyag, és egyértelmű szöveg segíti a vizsgákra való felkészülést. Az atlasz a szemléltetésen túl a szervek és szervrendszerek funkcionális kapcsolatára is rámutat, kívülről befelé haladva ábrázolva a tájanatómiai rétegeket. A több, mint 1200 kép és ábra között találhatunk különböző képalkotó eljárásokkal klinikai esetekről készült felvételeket is, amelyek nem csak a megértést és a memorizálást segítik, hanem közvetlen kapcsolatot teremtenek az anatómia és a gyógyító munka között.

Covers_520528
Tájanatómia Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Tájanatómia
Az ​emberi test szerkezetének sokoldalú és közvetlen tapasztalatai élmény alapján való megismerése az orvosi tájékozódás és kórismézés legfontosabb alapja. Ezt szolgálja magas fokon a Tájanatómia, amely az emberi test részeinek, üregeinek és tájékainak felépítését az azokat alkotó szerkezeti elemek térbeli viszonya alapján, az orvosi gyakorlat igényeinek megfelelően tárgyalja. A művészien illusztrált könyv egyrészt boncolási gyakorlati vezérfonal: az anatómia leíró ismertetése mellett, azzal szinte párhuzamosan a hangsúlyt a topográfiai tájékozódásra helyezi. Másrészt az orvostanhallgatót előkészíti az orvosi diagnosztikára és beavatkozásra, harmadrészt a gyakorló orvos számára nyújt topográfiai segítséget. A Funkcionális anatómiából megszerzett rendszeres morfológiai ismeretanyagot tájanként, kellő részletességgel foglalja össze, segítve ezáltal a szigorlati felkészülét. A végtagok tájanatómiai leírásával kezdődik, ezt követi a törzs, majd a fej-nyaki tájék. A könyvben használt nómenklatúra az 1980-ban elfogadott PNA módosítás (XI. Nemzetközi Anatómiai Kongresszus, Mexico City). Az új nómenklatúra mellett megjelenik a PNA New York-i módosítása, valamint a klinikai gyakorlatban még mindig használatos baseli (BNA) nómenklatúra. Kiemelt szerepe van a tájanatómiai viszonyok ismeretének a sebészi, műtéti beavatkozások segítségében, de nélkülözhetetlen egyéb orvosi tevékenységekben is, feltétlen segítséget nyújt minden orvos számára a morfológiai ismeretek rövid áttekintéséhez, hiszen "az emberi test szerkezetének komplex, szintetikus szemlélete az orvosi tájékozódás és mindennemű cselekvés alapja."

Frédéric Delavier - Sportanatómia
Delavier ​könyve a sporttudomány területén hézagpótló könyv, amely útmutatót nyújt az edzésekhez és részletes anatómiai tájékoztatót ad az izmok mozgásáról. A legfőbb előnye az, hogy a tudomány oldaláról, az anatómiai ismeretek alapján bizonyítékot sorakoztat fel, hogy miképp lehet az izmokat, az izomerőt, az ízületi mozgásokat úgy fejleszteni, hogy ne használjunk doppingszereket. Az anatómiai feliratokkal ellátott képek bemutatják, hogy erősítés közben mely izmokat mozgatjuk meg. Akárcsak egy röntgenfelvétel, a színes illusztrációk bemutatják, hogyan viselkednek az izmok és a körülötte lévő csontok, ínszalagok, inak és a kötőszövet a különböző erősítő gyakorlatok végzése közben. Számos útmutatást találunk különböző sportolók (nemcsak az erősportok) edzéseinél követendő gyakorlatokra a sportolók és az edzők szempontjainak figyelembevételével. Edzési tanácsokat is nyújt a helytelen mozgáskinetika bemutatásával a sportsérülések okainak feltárása érdekében, és javaslatokat tesz azok elkerüléséhez.

Zboray Géza - Érzékszervek
Összehasonlító ​anatómiai előadások XII.

Gottfried Bammes - Der ​Nackte Mensch
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók