Ajax-loader

'anatómia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Joanne Avison - Yoga
YOGA: ​Fascia, Anatomy and Movement seeks to bridge the divide between the application of classical anatomy and real-life experiences of practicing and teaching yoga. This book presents fascia as the tensional network of connective tissues; the fabric of the human form. Research into fascia is revealing a whole new context for understanding the human body both at rest and in motion. Whatever your style of yoga, YOGA: Fascia, Anatomy and Movement makes sense of the experience of the moving body in and beyond the yoga classroom. It is a groundbreaking and invaluable resource in the contemporary art and science of yoga. The book is written in straightforward and accessible language, and is divided into three parts: Part 1 examines recent research and the paradigm shift from the classical anatomy of the musculoskeletal system to the new perspective the fascia provides. Part 2 applies this perspective to the practice of yoga with clear descriptions of techniques, exercises and plenty of illustrations. Part 3 considers the metaphysical aspect of yoga and the hidden geometry of our biotensegrity architecture as a metaphor for consciousness. YOGA: Fascia, Anatomy and Movement is intended primarily for Yoga Teachers, but can be adapted for use with Pilates or other movement training programs. Therapists working in the fields of sport, dance, and movement therapy as well as manual practitioners will all find the book enhances their approach to practice.

Peter Abrahams - Az ​emberi test kézikönyve
Az ​orvostudomány, illetve az emberi anatómiával kapcsolatos tudás hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évszázadokban. A kötet az emberi anatómia bemutatásán keresztül, részletes ábrák segítségével mutatja meg, miből vagyunk. A fejtetőtől a lábujjakig haladva, nyolc fejezetre osztva mutatjuk be az emberi testet: fej, nyak, mellkas, felső végtag, has, nemi szervek, medence és alsó végtag, szervrendszerek. Mindegyik fejezeten belül bemutatásra kerül a csontok, izmok, idegek, lágy részek és szervek működése. Ez a könyv lényegre törő stílusba íródott és minden ember számára elengedhetetlen, hasznos információkat tartalmaz.

Ismeretlen szerző - Fedezd ​fel a világot! - A légzés, az emésztés, a kiválasztás és az immunrendszer
A ​sorozat legfrissebb kötetéből kiderül, miként jut el az éltető oxigén a tüdőn keresztül a sejtekhez, miként szabályozza testünk a légzés folyamatát, milyen veszélyek és betegségek fenyegetik a légzőrendszert. A könyv rajzok és fényképek segítségével mutatja be az emésztőrendszer szerveit, szakaszait és működését. Az immunrendszerről szóló fejezetből az olvasó megismerheti az emberi test védekező mechanizmusait, az allergia és az immunbetegségek kórélettanát.

Yael Adler - Bőrügyek
A ​bőr a lélek tükre, a képernyő, amelyen láthatóvá válnak a bensőnk, a tudattalanunk történetei. Jó bűnügyi technikusok módjára megszállottan közvetett bizonyítékok után kutatunk a bőrön. A nyomok néha mélyen bevezetnek minket a test belsejébe. Hirtelen felfedezzük, hogy a bőr elmeséli, ha a lélek hiányt szenved valamiben, beszámol stresszről, a lelki egyensúly hiányáról, vagy a szerveinkről és táplálkozási szokásainkról. A ráncok gondokról és örömről árulkodnak, a hegek sérülésekről, a merevre botoxozott mimika az öregedéstől való félelemről, a lúdbőr félelemről vagy kéjről, a pattanások némelyike pedig arról, hogy túl sok tejet, cukrot vagy fehér lisztet fogyasztunk vagy érzékenyek vagyunk rájuk. A túlsúly oda vezet, hogy bőrredők alakulnak ki, bennük fertőzés léphet fel; a száraz vagy a verejtékező bőr sokszor azt jelzi, hogy baj van a pajzsmirigy működésével. A bőr olyan, mint egy nagy képeskönyv, tele nyilvánvaló és rejtett nyomokkal és utalásokkal. Aki tud olvasni a nyomokból, ámulva tapasztalhatja, hogy a látható sokszor elvezet a láthatatlanhoz. A bőrünk lenyűgöző szerv, az emberi szervek közül a legnagyobb. Csodálatos alkotás! Ez a könyv abban kíván segíteni, hogy a rajta lévő nyomokkal együtt jobban megértsük bőrünket – s vele együtt saját magunkat is. Ismerjük meg együtt ezt a csodát, és meglátod, tested végiglúdbőrzik az izgalomtól!

Nemessúri Mihály - Sportanatómia
A ​sport mind nagyobb szerepet játszik az emberiség életében. Egyre inkább köztudatává lesz, hogy a sport nemcsak szórakozás, hanem az egészség megőrzésének fontos eszköze. Az orvostudomány és a gyógyítás haladása is mindjobban megköveteli, hogy a sporttal kisebb-nagyobb mértékben foglalkozzon. A modern orvostudomány nem a betegségek gyógyítására, hanem inkább azok megelőzésére fekteti a fő súlyt. A betegségek megelőzése pedig elsősorban a test épségének, rugalmasságának megtartásán alapszik, aminek követelményeit a sportoláson keresztül szolgálhatjuk. Mint ismeretes, az ember életkora állandóan emelkedik. A halált persze senki sem kerülheti el, de mindnyájunkat érdeklő kérdés, hogy a meghosszabbodott életkorban milyen lesz az élet ama szakasza, amely az öregséget fogja jelenteni. Mind több lesz az idős ember, akinek munkabírása és testi állapotának megőrzése fogja biztosítani az egyén értékét az új társadalomban, amelyben a betegségek megelőzése, a hasznos élet nyújtása kell, hogy az alapját képezze az egészségügynek. Mindezekben a törekvésekben igen lényeges tényező a helyes sportolás. Az elmondottakból következik, hogy a sporttal tudományosan is foglalkozni kell. Ki kell dolgozni a sportolásnak, mint betegséget megelőző „gyógykezelésnek" tudományos alapjait, meg kell tanítani, hogy mi a helyes „adagolás," mikor válik a sport már károssá és melyek azok a testi feltételek, amelyek a különböző sportágak művelését biztosítják. A sportegészségügy tehát az egészségtudományhoz tartozik, annak a jövőben mind nagyobb és nagyobb szerepet játszó része. Mint minden egészségtudománynak, a sportolás egészségtanának is a makro- és mikroszkópos szerkezet ismerete az alapja. Az emberi test felépítésének ismerete nélkül nem lehet elemezni a test stabilitását, mozgásának szépségét, a különböző sportágakban megnyilvánuló legcélszerűbb alakformálódását, tehát, hogy ne lennénk tisztában az emberi test anatómiájával. A minél nagyobb teljesítmény titka, anélkül, hogy a maximális teljesítményekre gondolnánk, mindenkor a különböző sportágakban megfigyelt tudományos, elsősorban anatómiai alapon kidolgozott testtartásban rejlik. A test nyugalmi állapotának, edzettségének, rugalmasságának megértése csak akkor lehetséges, ha ismerjük az emberi test szerkezetét is. E könyv azonban nemcsak anatómia, hanem több annál. A szerkezetet a funkcióval törekszik bemutatni, nem a halott, hanem az élő szervezet szerkezetét ismerteti.

Johannes W. Rohen - Chihiro Yokochi - Elke Lutjen-Drecoll - Az ​ember anatómiája
A ​rendszeres és tájanatómia fényképezett atlasza Ez az anatómiai atlasz az atlaszok szokásos rajzolt anyaga mellett fényképfelvételek segítségével nagyfokú precizitással elvégzett boncolásokat is bemutat úgy, ahogyan az a boncasztalon eredetiben látható. Ezzel a feldolgozással egyedülálló segítséget nyújt az orvostanhallgatóknak, és minden anatómiát tanulónak, hiszen az elméleti tudást a gyakorlati tapasztalással ötvözi. A kitűnő minőségű anatómiai készítmények mellett didaktikus ábraanyag, és egyértelmű szöveg segíti a vizsgákra való felkészülést. Az atlasz a szemléltetésen túl a szervek és szervrendszerek funkcionális kapcsolatára is rámutat, kívülről befelé haladva ábrázolva a tájanatómiai rétegeket. A több, mint 1200 kép és ábra között találhatunk különböző képalkotó eljárásokkal klinikai esetekről készült felvételeket is, amelyek nem csak a megértést és a memorizálást segítik, hanem közvetlen kapcsolatot teremtenek az anatómia és a gyógyító munka között.

Randolph M. Nesse - George C. Williams - Why ​We Get Sick
We ​can cure hundreds of ailments, but we understand remarkably little about why diseases exist at all. Why do we crave the very things that make us sick? Why, after thousands of generations, hasn't natural selection eliminated cancer, schizophrenia, and other scourges and evolved us into perfect human beings? Such questions are at the heart of the new discipline called Darwinian medicine, which applies the principles of evolutionary biology to the problems of medicine. The result of a unique collaboration between the chief architects of this new science - a groundbreaking Darwinian physician and one of the pioneers of modern evolutionary theory - Why We Get Sick offers a whole new set of scientific questions and suggests new ways of understanding illness. Finding evolutionary explanations for why we get sick - infectious agents that evolve faster than we do, environmental novelties, genes that are selected despite the fact that they cause disease, defenses, design compromises, evolutionary legacies - can help us uncover new, more effective methods of treatment. It can help resolve medical quandaries - for example, when is it best to let a fever run its course and when best to bring it down with medication? It offers a new view of disease that changes the relationship between our bodies and ourselves. Why We Get Sick takes the first major step toward reconceiving medicine as we approach the twenty-first century. Incorporating an evolutionary perspective into our understanding of illness will revolutionize the art and science of medicine and enable its practitioners to come close to achieving its ancient goals: To cure, sometimes. To help, often. To console, always.

Leslie Kaminoff - Yoga ​Anatomy
See ​inside every yoga pose! With clear, expert instruction and full-color, detailed anatomical drawings, Yoga Anatomy depicts the most common asanas to provide a deeper understanding of the structures and principles underlying each movement and of yoga itself. From breathing to standing poses, see how each muscle is used, how slight alterations of a pose can enhance or reduce effectiveness, and how the spine, breathing, and body position are all fundamentally linked. Whether you are just beginning your journey or have been practicing yoga for years, Yoga Anatomy will be an invaluable resource one that allows you to see each movement in an entirely new light. Author Leslie Kaminoff is a recognized expert and teacher in anatomy, breathing, and bodywork. He is the founder of The Breathing Project, New York City s premiere yoga studio dedicated to the teaching of individualized, breath-centered yoga practice and therapy.

Mark F. Seifert - The ​Complete Idiot's Guide to Anatomy Illustrated
Like ​its counterparts in calculus, chemistry, and physics, The Complete Idiot’s Guide to Anatomy, Illustrated, is aimed at students who need an understandable supplement to their more rigorous textbook. However, unlike students of other introductory courses, anatomy students must achieve more than a passing grade, and their retention of what they learn can be a life-and-death matter. With that in mind, this book provides focused, thorough, highly illustrated coverage of the body’s tissues, systems, and regions, and its common diseases and disorders. • More than 150 large and detailed illustrations, complete with callouts and Labels • Includes illustrated breakdowns of the nine body systems, anatomy by region, and common diseases and disorders

Donáth Tibor - Az ​emberi test felépítése
A ​lélektan korszerű egyetemi oktatása biológiai és ezen belül elsősorban funkcionális anatómiai alapokra épül. A magasabb rendű idegi jelenségek tárgyalásához elengedhetetlen az idegrendszer szerkezetének beható tanulmányozása. Az idegrendszer irányító, szabályozó működése az egész szervezetben érvényesül. Így a lélektannal foglalkozónak meg kell ismernie vizsgálódása tárgyának, az egész embernek anatómiáját. Az anatómia fogalma modern értelmezésben nem leíró ismeretek, hanem az emberi test szerkezetének funkcionális értelmezése. Az egyes szervek makro- és mikroszkópos felépítésének funkcionális leírása mellett egy korszerű tankönyvben helyet kell kapnia a szubmikroszkópos dimenziókban szerzett legújabb ismeretanyagnak is, mely az elektronmikroszkópos kutatás fejlődése révén világosabb utat mutat az élő anyag szerkezetének megismerésében. A könyv az általános fejlődéstani és szövettani alapok tárgyalás után újszerűleg azonnal az idegrendszer leírását adja, és ezzel alapot nyújt a további fejezetekben tárgyalt mozgásszerv-, zsigeri, ér- és érzékszervi rendszerek idegrendszeri kapcsolatainak megértéséhez. Az egyes fejezetek tárgyalásánál a felépítő szerkezetek funkcionális értelmezése a vezető szempont. A könyv gazdag ábraanyaga megkönnyíti a kezdő hallgató számára az anatómiai fogalmak térbeli elképzelését.

Rajna Péter - Öregedő ​agy - idősődő elme - örökifjú (?) lélek
Az ​agyi vagy lelki működéseinkkel kapcsolatban a „KOROS VAGY KÓROS” sokszor megválaszolhatatlan kérdését életének legalább három szakaszában mindenki gyakrabban teszi fel. A könyv szerzője, Rajna Péter ideg- és elmegyógyász professzor többre vállalkozik, mint gazdagon illusztrált korszerű ismeretanyag átadására – nem szakember olvasó számára is. A jobb megértés és a szórakoztatva „tanítás” érdekében a könnyebb műfajú szakirodalomból és a szépirodalomból is gyakran idéz, és mondanivalóját esetbemutatásokkal színezi. Több, mint 30 éves kutatói, oktatói és mindenek előtt gyógyítási tapasztalatára támaszkodva - az idősödés folyamatának lélek- és elmekórtani alapjain építkezve – segítséget kínál az egészséges megöregedéshez, a korral járó elmezavarok lehetséges elkerüléséhez, illetve a kezelésben való hatékony közreműködéshez.

Kollekciók