Ajax-loader

'anatómia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Burne Hogarth - Drawing ​Dynamic Hands
The ​most comprehensive book ever published on drawing hands uses a revolutionary system for visualizing the hand in an almost infinite number of positions.

Kiss Ferenc - Szentágothai János - Az ​ember anatómiájának atlasza I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barbara Krumhardt - I. Edward Alcamo - Az ​ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához
Tankönyv ​az anatómia és élettan rendszerezett és könnyű tanulásához Az emberi test szerkezetének és működésének részletes áttekintése Minden szervrendszert egy külön fejezet mutat be Tanulságos ábrák, grafikonok és diagramok

Csillag András - Anatomy ​of the Living Human
This ​publication represents a novel and timely approach to the teaching of human anatomy, correlating anatomical detail with images obtained using the most up-to-date diagnostic imaging technique. The book has a dual purpose. First, it aims to meet the needs of medical students, illustrating the three-dimensional position of structures within the human body and complementing their studies of systematic (descriptive) and topographical anatomy. Second, it is intended as an aid to medical students students, medical graduates and medical practioners in evaluating diagnostic images. And of course, it is fascinating reading for anyone interested in the structural details of the human body.

Thomas W. Myers - Anatomy ​Trains
The ​new edition of this hugely successful book continues to present a unique understanding of the role of fascia in healthy movement and postural distortion which is of vital importance to bodyworkers and movement therapists worldwide. Fully updated throughout and now with accompanying website (www.myersmyofascialmeridians.com), Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists will be ideal for all those professionals who have an interest in human movement: massage therapists, structural integration practitioners, craniosacral therapists, yoga teachers, osteopaths, manual therapists, physiotherapists, athletic trainers, personal trainers, dance and movement teachers, chiropractors and acupuncturists.

Amy Auman - Lisa Purcell - Anatomy, ​Stretching & Training for Yoga
With ​training tips, exercises, and injury remedies, this is an essential book for every yogi and instructor! Yoga is more than just an exercise; it's a way of spiritual living that has been growing in popularity throughout the years. But nothing ruins the tranquility of yoga faster than an unfortunate injury. Yoga focuses on almost every muscle in the body, from the core of the abdomen, to the muscles of the back, right down to the delicate muscles in the neck. All of these are prone to injury, and all of those injuries can keep you off the mat. That's why every yogi needs Anatomy, Stretching & Training for Yoga. Amy Auman and Lisa Purcell provide expert advice on how to achieve perfect flexibility while minimizing injury, with tools and training on the following subjects: * Finding the proper equipment: which mat works best for you * Warm-up stretches and why they are important * Corrective exercises to improve your balance and flexibility * Step-by-step photos * And much more! Anatomy, Stretching & Training for Yoga details how to achieve each pose, or asana, and properly align your body to begin a daily routine that will provide you with a calm focus while improving your strength, flexibility, balance, and posture. A handy guide lets you know which muscles are the main targets of each asana, each asana's benefits and cautions, and tips on perfecting your form. Here you'll find all the information you need to help you avoid common injuries and become the best yogi you can be!

Peter Abrahams - Az ​emberi test kézikönyve
Az ​orvostudomány, illetve az emberi anatómiával kapcsolatos tudás hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évszázadokban. A kötet az emberi anatómia bemutatásán keresztül, részletes ábrák segítségével mutatja meg, miből vagyunk. A fejtetőtől a lábujjakig haladva, nyolc fejezetre osztva mutatjuk be az emberi testet: fej, nyak, mellkas, felső végtag, has, nemi szervek, medence és alsó végtag, szervrendszerek. Mindegyik fejezeten belül bemutatásra kerül a csontok, izmok, idegek, lágy részek és szervek működése. Ez a könyv lényegre törő stílusba íródott és minden ember számára elengedhetetlen, hasznos információkat tartalmaz.

Szunyoghy András - Fehér György - Az ​emberi test – Kis művészeti anatómia
Az ​emberi test az anatómiai alapismeretek kézi atlasza. Elsősorban az alakot, formát, az arányokat meghatározó csont-, ízület- és izomrendszerrel foglalkozik. Ismerteti az embert jellemző külső érzékszerveket és a mozgás alapelveit, típusait. Az ábrákon esztétikai élményt nyújtva ötvöződik az anatómia precízsége és a képzőművészet szépsége. Ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a biológia, akik orvosok akarnak lenni, vagy művészi tanulmányaik, érdeklődési körük miatt van szükségük az ember, azaz önmaguk megismerésére.

Ismeretlen szerző - Arcrekonstrukció ​/ Facial Reconstruction
A ​könyv a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorának, Prof. Kőnig Frigyesnek és az egyetem Művészeti Anatómia, Geometria és Rajzi Tanszékének munkatársainak és az egyetem hallgatóinak arcrekonstrukciós rajzait mutatja be. Az arcrekonstrukciós rajzok a perkátai régészeti lelőhely feltárásán előkerült, az eddig legteljesebb kun szállástemető anyagát dolgozzák fel.

T. W. Sadler - Orvosi ​embriológia
Az ​ember egyedfejlődésének lehető legrészletesebb megismerése nélkülözhetetlen az orvostudomány fejlődéséhez. A könyv témája alapvetően a normális, hibátlanul végbemenő fejlődési folyamatok ismertetése. Az első rész az ivarsejtek fejlődését, érését, a megtermékenyítés, a beágyazódás folyamatát, az embrió, majd a magzat fejlődését - az organogenesist -, valamint a magzatburkok és a placenta kialakulását ismerteti; valamennyi fontosabb állapot fényképeken és rajzokon jól követhető. A második rész az egyes szervrendszerek kialakulását és fejlődését külön-külön mutatja be. Az újabb kiadások követik a szaktudomány fejlődését, és az újabb részismereteket beledolgozzák a szövegbe. Az orvosok, orvostanhallgatók és az egészségügyi szakdolgozók számára az teszi különösen értékessé a könyvet, hogy a fejlődési hibákat párhuzamba hozzák azok felismert zavaraival, hibáival és ezek összefüggését a spontán abortuszokkal, a csecsemőhalálozással és a gyermek- és felnőttkori számos fogyatékosság kialakulásával. A zavarok, fejlődési rendellenességek és azok fejlődéstani magyarázata külön, nyomdai úton kiemelve található az egyes fejlődési folyamatokat ismertető részek után. A fejlődési rendellenességeket számos fénykép mutatja be. Ezek alapos megismerése és okaik feltárása nyújt lehetőséget kialakulásuk megelőzésére, a már megtörtént bajok orvoslására. Röviden ismertetik az ehhez szükséges anyai és magzati vizsgálati eljárásokat, a magzatgyógyászat ma már hozzáférhető lehetőségeit is.

Sabrina Rachlé - Az ​emberi test
Milyen ​csodálatos művet alkotott a természet! Testünk minden porcikája nélkülözhetetlen. Egyaránt szükség van a csontjainkra, amelyek megtámasztanak, az izmainkra, amelyek mozgatnak, a szerveinkre, amelyek életben tartanak bennünket. És mindezt a koponyában található, jelentéktelennek tűnő szürke massza irányítja: az agy. Gondolj bele, hogy 100 milliárd idegsejten keresztül jut el az információ testünk minden egyes pontjához és vissza. Hogyan védekezik a szervezeted a betolakodók ellen? Fedezd fel az emberi test titkait!

Nemessúri Mihály - Sportanatómia
A ​sport mind nagyobb szerepet játszik az emberiség életében. Egyre inkább köztudatává lesz, hogy a sport nemcsak szórakozás, hanem az egészség megőrzésének fontos eszköze. Az orvostudomány és a gyógyítás haladása is mindjobban megköveteli, hogy a sporttal kisebb-nagyobb mértékben foglalkozzon. A modern orvostudomány nem a betegségek gyógyítására, hanem inkább azok megelőzésére fekteti a fő súlyt. A betegségek megelőzése pedig elsősorban a test épségének, rugalmasságának megtartásán alapszik, aminek követelményeit a sportoláson keresztül szolgálhatjuk. Mint ismeretes, az ember életkora állandóan emelkedik. A halált persze senki sem kerülheti el, de mindnyájunkat érdeklő kérdés, hogy a meghosszabbodott életkorban milyen lesz az élet ama szakasza, amely az öregséget fogja jelenteni. Mind több lesz az idős ember, akinek munkabírása és testi állapotának megőrzése fogja biztosítani az egyén értékét az új társadalomban, amelyben a betegségek megelőzése, a hasznos élet nyújtása kell, hogy az alapját képezze az egészségügynek. Mindezekben a törekvésekben igen lényeges tényező a helyes sportolás. Az elmondottakból következik, hogy a sporttal tudományosan is foglalkozni kell. Ki kell dolgozni a sportolásnak, mint betegséget megelőző „gyógykezelésnek" tudományos alapjait, meg kell tanítani, hogy mi a helyes „adagolás," mikor válik a sport már károssá és melyek azok a testi feltételek, amelyek a különböző sportágak művelését biztosítják. A sportegészségügy tehát az egészségtudományhoz tartozik, annak a jövőben mind nagyobb és nagyobb szerepet játszó része. Mint minden egészségtudománynak, a sportolás egészségtanának is a makro- és mikroszkópos szerkezet ismerete az alapja. Az emberi test felépítésének ismerete nélkül nem lehet elemezni a test stabilitását, mozgásának szépségét, a különböző sportágakban megnyilvánuló legcélszerűbb alakformálódását, tehát, hogy ne lennénk tisztában az emberi test anatómiájával. A minél nagyobb teljesítmény titka, anélkül, hogy a maximális teljesítményekre gondolnánk, mindenkor a különböző sportágakban megfigyelt tudományos, elsősorban anatómiai alapon kidolgozott testtartásban rejlik. A test nyugalmi állapotának, edzettségének, rugalmasságának megértése csak akkor lehetséges, ha ismerjük az emberi test szerkezetét is. E könyv azonban nemcsak anatómia, hanem több annál. A szerkezetet a funkcióval törekszik bemutatni, nem a halott, hanem az élő szervezet szerkezetét ismerteti.

Johannes W. Rohen - Chihiro Yokochi - Elke Lutjen-Drecoll - Az ​ember anatómiája
A ​rendszeres és tájanatómia fényképezett atlasza Ez az anatómiai atlasz az atlaszok szokásos rajzolt anyaga mellett fényképfelvételek segítségével nagyfokú precizitással elvégzett boncolásokat is bemutat úgy, ahogyan az a boncasztalon eredetiben látható. Ezzel a feldolgozással egyedülálló segítséget nyújt az orvostanhallgatóknak, és minden anatómiát tanulónak, hiszen az elméleti tudást a gyakorlati tapasztalással ötvözi. A kitűnő minőségű anatómiai készítmények mellett didaktikus ábraanyag, és egyértelmű szöveg segíti a vizsgákra való felkészülést. Az atlasz a szemléltetésen túl a szervek és szervrendszerek funkcionális kapcsolatára is rámutat, kívülről befelé haladva ábrázolva a tájanatómiai rétegeket. A több, mint 1200 kép és ábra között találhatunk különböző képalkotó eljárásokkal klinikai esetekről készült felvételeket is, amelyek nem csak a megértést és a memorizálást segítik, hanem közvetlen kapcsolatot teremtenek az anatómia és a gyógyító munka között.

Covers_520528
Tájanatómia Ismeretlen szerző
6

Ismeretlen szerző - Tájanatómia
Az ​emberi test szerkezetének sokoldalú és közvetlen tapasztalatai élmény alapján való megismerése az orvosi tájékozódás és kórismézés legfontosabb alapja. Ezt szolgálja magas fokon a Tájanatómia, amely az emberi test részeinek, üregeinek és tájékainak felépítését az azokat alkotó szerkezeti elemek térbeli viszonya alapján, az orvosi gyakorlat igényeinek megfelelően tárgyalja. A művészien illusztrált könyv egyrészt boncolási gyakorlati vezérfonal: az anatómia leíró ismertetése mellett, azzal szinte párhuzamosan a hangsúlyt a topográfiai tájékozódásra helyezi. Másrészt az orvostanhallgatót előkészíti az orvosi diagnosztikára és beavatkozásra, harmadrészt a gyakorló orvos számára nyújt topográfiai segítséget. A Funkcionális anatómiából megszerzett rendszeres morfológiai ismeretanyagot tájanként, kellő részletességgel foglalja össze, segítve ezáltal a szigorlati felkészülét. A végtagok tájanatómiai leírásával kezdődik, ezt követi a törzs, majd a fej-nyaki tájék. A könyvben használt nómenklatúra az 1980-ban elfogadott PNA módosítás (XI. Nemzetközi Anatómiai Kongresszus, Mexico City). Az új nómenklatúra mellett megjelenik a PNA New York-i módosítása, valamint a klinikai gyakorlatban még mindig használatos baseli (BNA) nómenklatúra. Kiemelt szerepe van a tájanatómiai viszonyok ismeretének a sebészi, műtéti beavatkozások segítségében, de nélkülözhetetlen egyéb orvosi tevékenységekben is, feltétlen segítséget nyújt minden orvos számára a morfológiai ismeretek rövid áttekintéséhez, hiszen "az emberi test szerkezetének komplex, szintetikus szemlélete az orvosi tájékozódás és mindennemű cselekvés alapja."

Molnár Kinga - Bevehető-e ​az anatómia fellegvára?
A ​könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, szándéka szerint nemcsak azoknak szól, akik már elkötelezettnek érzik magukat az élővilág tudományos igényű megismerésében, hanem azoknak is, akik nyitottságuknál fogva elcsábíthatók egy-egy intellektuális kalandozásra a biológia egyik alapvető területére, amelyet anatómiának hívnak. E tudományterület a köztudatban a nehezen elsajátíthatók közé tartozik, s ez nem véletlen, hiszen csak tekintélyes méretű lexikális ismeret birtokában lehet megbízhatóan eligazodni egy állati szervezetben. A generációk során összegyűjtött tudás fellegváraként magasodik az elé és fölé, aki e tudás birtokába szeretne jutni - a szintén évszázados tapasztalat azonban azt az állítást is igazolja, hogy ez a fellegvár koránt sem bevehetetlen! E könyv nem törekszik teljességre, hiszen célja nem tankönyv szintű tematikus ismertetés. Sokkal inkább azt mutatja be, hogy megfelelő szemlélet és gondolkodásmód birtokában nemcsak arra van mód, hogy eligazodjunk e tudományterületen, hanem arra is, hogy eközben meglepő és érdekes, a hétköznapi életben is hasznos összefüggésekre bukkanjunk. Ezen túlmenően - nem titkolt módon - szeretne kedvet teremteni és biztatást nyújtani e tárgy tanulásához és tanításához egyaránt.

Dr. Vígh Béla - Szisztémás ​anatómia - rendszeres bonctan
Sok ​sertésvágást látván vidéken, már kora gyermekkoromban megismerkedtem a disznó anatómiájával és orvostanhallgató koromban csodálkozva láttam, hogy belsőleg az ember ehhez milyen hasonló. A morfológiai oktatásba fél évszázaddal ezelőtt kapcsolódtam be. Hajdan a medikusok élete könnyebb volt, mert az akkor ismert kevés morfológiai adatot nálunk két féléves szövet- és fejlődéstan, majd négy féléves makroszkópos anatómia keretében tanulhatta meg és külön-külön vizsgázhatott belőlük (még a sebészeti műtéttanban is tanult klinikai tájanatómiát). Manapság, az azóta bevezetett elektronmikroszkópia, hisztokémia és immuncitokémia hatására megsokszorozódott ismereteket fele idő alatt és egyetlen vizsgában kell abszolválni. Az aránytalanságokat eddig egy összefoglaló fejlődéstanjegyzet, idegszövettani könyvrészlet és rendszeres bonctan közreadásával igyekeztem enyhíteni. Ajövőben csökkentené az oktatási de-volúciót, ha - az elvett tanulmányi félévek egyikén - legalább a szakorvosjelöltek ismereteit kiegészíthetnénk az őket érdeklő szervrendszer működésének ma ismert szerkezeti előfeltételeiről. Néhány évtizede már, hogy tért hódított az anatómiában az ún. szintetikus, tájbonctan jellegű tárgyalási rendszer, amelynek célja, hogy az egyes testrészeket egészükben mutassa be, akárcsak a topográfiai anatómia. A bevezetés óta eltelt idő folyamán a koncepció árnyoldalai is mutatkoztak, pl. didaktikailag helytelen rendszer-részek viszonyát oktatni a teljes rendszer alapismerete híján. Anélkül, hogy e hátrányokat részletesen vitatnánk és a régi módszerre való visszatérést javasolnánk, inkább azzal párhuzamosan adjuk közre e rendszeres bonctant - szisztémás anatómiát, tehát a csonttan - ízülettan - izomtan - zsigertan - értan és idegtan klasszikus rendszere szerint tárgyalt bonctant. A didaktikai meggondolásokon kívül a szisztémás leírásnak praktikus haszna az anyag könnyebb áttekinthetősége és egyszerűbb memorizálása mellett valamely keresett képlet leírásának gyors visszakereshetőségében van. Ez a mai szintetikus tankönyvekben és atlaszokban, különösen a testtájak átmeneténél nem mindig könnyű, mivel a régiók határai mesterkéltek és nem egységesek. Jelen munka az orvosi gyakorlatban szükséges morfológiai alapismereteket tartalmazza, rajzai vázlatosak, a könnyebb megértést szolgálják. Vígh Béla

WIlliam A. Ewing - Inside ​Information
A ​new and astonishing world has opened up before our eyes - the inside of the human body. Exciting state-of-the-art imaging techniques now bring us this extraordinary and awe-inspiring interior landscape, revealing that the inside of the body is as beautiful as the outside - and a thousand times more complex and fascinating. This is the first book to survey and celebrate in more than 100 mesmerizing full-color images this hitherto unseen world, a world in which enormously magnified images of red blood cells seem to zoom like space capsules into dark tunnels and high-tech images of bone tissue bring to mind associations with surrealist art.

Mark Vella - Fitneszanatómia ​nőknek
A ​könyvet nemcsak fitneszedzők, fizioterapeuták és testneveléstanárok forgathatják haszonnal, hanem bárki, aki edzésmunkáját még hatékonyabbá szeretné tenni, és nélkülözhetetlen minden olyan nő számára, aki sokáig fitt szeretne maradni. Az elmúlt évtized kutatásai megmutatták: a nőknek eltérő testfelépítésük miatt másképpen kell edzeniük, mint a férfiaknak. Edzésprogramjuknak igazodnia kell a testalkatukhoz, és az életkori változásokat is figyelembe kell vennie. A könyv több mint 90 gyakorlatot - köztük fitball-lal és gumiszalaggal végzett gyakorlatokat és nyújtást - mutat be, a működésbe hozott izmokat megjelenítő ábrákkal és a mozdulatok végrehajtását segítő tanácsokkal együtt. Külön fejezet foglalkozik a nyújtás különböző módjaival és a hajlékonyság fejlesztésével. Részletesen olvashatunk a csont- és izomrendszerről, az ízületek mozgásáról, valamint a helyes testtartásról. Az erőnlétet felmérő módszer segítségével pedig minden nő össze tudja állítani a neki leginkább megfelelő edzésprogramot.

Leslie Kaminoff - Yoga ​Anatomy
See ​inside every yoga pose! With clear, expert instruction and full-color, detailed anatomical drawings, Yoga Anatomy depicts the most common asanas to provide a deeper understanding of the structures and principles underlying each movement and of yoga itself. From breathing to standing poses, see how each muscle is used, how slight alterations of a pose can enhance or reduce effectiveness, and how the spine, breathing, and body position are all fundamentally linked. Whether you are just beginning your journey or have been practicing yoga for years, Yoga Anatomy will be an invaluable resource one that allows you to see each movement in an entirely new light. Author Leslie Kaminoff is a recognized expert and teacher in anatomy, breathing, and bodywork. He is the founder of The Breathing Project, New York City s premiere yoga studio dedicated to the teaching of individualized, breath-centered yoga practice and therapy.

Sylwester Chyb - Nicolas Gompel - Atlas ​of Drosophila Morphology
The ​Atlas of Drosophila Morphology: Wild-type and Classical Mutants is the guide every Drosophila researcher wished they had when first learning genetic markers, and the tool they wish they had now as a handy reference in their lab research. Previously, scientists had only poor-quality images or sketches to work with, and then scattered resources online - but no single visual resource quickly at their fingertips when explaining markers to new members of the lab, or selecting flies to do their genetic crosses, or hybrids. This alphabetized guide to Drosophila genetic markers lays flat in the lab for easy referencing. It contains high-resolution images of flies and the appropriate marker on the left side of each page and helpful information for the marker on the facing page, such as symbol, gene name, synonyms, chromosome location, brief informative description of the morphology, and comments on marker reliability. A companion website with updated information, useful links, and additional data provided by the authors complements this extremely valuable resource. Provides an opening chapter with a well-illustrated introduction to Drosophila morphology Features high-resolution illustrations, including those of the most common markers used by Drosophila researchers Contains brief, practical descriptions and tips for deciphering the phenotype Includes material relevant for beginners and the most experienced fly pushers

Fehér György - Szunyoghy András - A ​madarak művészeti anatómiája
A ​kötet szerencsésen ötvözi a művészeti anatómiai és a madártani ismereteket, sorra veszi a madarak csontvázával, ízület- és izomrendszerével kapcsolatos tudnivalókat, és sok száz pompás rajz segítségével mutatja be a különféle madárrendek képviselőit.

Ray Long - The ​Key Poses of Yoga
This ​book offers a scientific approach to understanding the practice of hatha yoga. Through four-colour, three-dimensional illustrations of major muscles, tendons, and ligaments, Ray Long describes the practice and benefits of hatha yoga. Specific anatomical and physiological descriptions highlight the agonist, antagonist, and synergist muscles that come into play with each pose. Volume II of the series illustrates the correct muscle use during key poses of hatha yoga. From beginners to experts, this book will become a constant companion.

Frédéric Delavier - Sportanatómia
Delavier ​könyve a sporttudomány területén hézagpótló könyv, amely útmutatót nyújt az edzésekhez és részletes anatómiai tájékoztatót ad az izmok mozgásáról. A legfőbb előnye az, hogy a tudomány oldaláról, az anatómiai ismeretek alapján bizonyítékot sorakoztat fel, hogy miképp lehet az izmokat, az izomerőt, az ízületi mozgásokat úgy fejleszteni, hogy ne használjunk doppingszereket. Az anatómiai feliratokkal ellátott képek bemutatják, hogy erősítés közben mely izmokat mozgatjuk meg. Akárcsak egy röntgenfelvétel, a színes illusztrációk bemutatják, hogyan viselkednek az izmok és a körülötte lévő csontok, ínszalagok, inak és a kötőszövet a különböző erősítő gyakorlatok végzése közben. Számos útmutatást találunk különböző sportolók (nemcsak az erősportok) edzéseinél követendő gyakorlatokra a sportolók és az edzők szempontjainak figyelembevételével. Edzési tanácsokat is nyújt a helytelen mozgáskinetika bemutatásával a sportsérülések okainak feltárása érdekében, és javaslatokat tesz azok elkerüléséhez.

Susan A. Greenfield - Agyunk ​titkai
Az ​emberi agy működése az utolsó nagy fehér folt, amelyet a tudománynak még nem sikerült teljesen feltárnia. Ez a koponyánkba zárt szürke massza egy érzelmekkel, emlékekkel, ötletekkel és vágyakkal teli belső világot hoz létre. Minden, amit látunk, hallunk, érintünk és érzünk - vagyis a valóság illúziója - e szervünk működésének eredménye. A tudósok évszázadokon át vizsgálták az agyat annak reményében, hogy rábukkannak valamire, ami fellebbenti a fátylat működésének titkáról. A modern technológia és az idegrendszer kutatásával foglalkozó tudományok fejlődésével lassanként bepillantást nyerünk ebbe a rejtelmes világba. Eljött az ideje annak, hogy megfejtsük, miként lesz az agyból elme, s miként válunk egyéniségekké általa.

Dr. Tarsoly Emil - Mészáros Tamás - Funkcionális ​anatómia gyógytornász hallgatók számára
Az ​anatómiával kapcsolatos ismeretek az ókorba nyúlnak vissza, bár abban az időben még nem voltak kifejezetten csak anatómiával foglalkozó orvosok. Az orvostudományban azóta végbement, emberi távlatokban szinte felmérhetetlen fejlődés folyamatosan a specializáció felé terelte a fejlődése menetét. Így ma már valóban léteznek kifejezetten csak az anatómiával foglalkozó orvosok, illetve az anatómia átszövi a diszciplína minden ágát. Az egészségügy szinte bármely területe igényli az ott dolgozóktól a nagyon pontos, folyamatosan frissen tartott anatómiai ismereteket. Jelen könyv elsősorban gyógytornászhallgatóknak készült. Számukra rendkívül fontos az emberi test egzakt ismerete, tanulmányaik és később munkájuk során naponta kell ezirányú ismereteiket gazdagítani, frissíteni. A könyv hat nagy fejezetben tárgyalja az emberi test felépítését. Ezeken belül leghangsúlyosabb és legrészletesebb természetesen a mozgásrendszer ismertetése. Testtájanként ismerkedhet meg az olvasó a csontokkal, izmokkal, ízületekkel, ezek mozgás közbeni funkciójával. A hat nagy fejezetet egészíti ki a magáról az anatómiáról mint tudományról és az egyedfejlődésről szóló rész, illetve az anatómia történetét bemutató egység.

Vékony Györgyi - Zádor Erzsébet - Írásbiológia
Grafológus ​számára kötelező, gyógypedagógusok, pszichológusok számára hasznos az írásbiológia alapjait, működési mechanizmusát, zavarait bemutató kötet. A mozgásrendszer, idegrendszer, érzékszervekszerepével külön-külön fejezetek foglalkoznak, illetve az íráskészség kialakulásának folyamatával és írászavarokkal is több fejezetben foglalkozik a két szerző, akik gyakorló grafológusok.

Czigléczki Gábor - Gerincbetegek ​kézikönyve
A ​könyv célja a gerinc megbetegedéseivel kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása, a betegek ismeretanyagának bővítése, mely hozzájárulhat a teljes testi és lelki gyógyuláshoz. Bemutatásra kerülnek a gyakoribb gerincbetegségek okai, tünetei, diagnosztikai és kezelési lehetőségei. Hasznos tanácsok olvashatóak, hogy milyen jelekre érdemes odafigyelni a gerincfájdalmak jelentkezése esetén, valamint milyen teendők vannak, akár konzervatív (nem műtéti), akár műtéti kezelésre kerül sor.

Zboray Géza - Érzékszervek
Összehasonlító ​anatómiai előadások XII.

Kovács Zsolt - Az ​állati szövetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gottfried Bammes - Der ​Nackte Mensch
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

János Vajda - Atlas ​anatomiae
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szakonyi Eszter - Időtlen ​szépség
"Az ​emberi bőr, haj és köröm anatómiája évezredek óta lényegében változatlan. Mégis kétséges, hogy ismerjük-e. Képesek vagyunk-e dekódolni üzeneteiket? Meg tudjuk-e különböztetni tényleges szükségleteinket a piac által mesterségesen csiholt igényektől? Vajon van-e és mennyi az igazság, a kozmetikai ipar hangzatos ígéreteiből? Mitől hasznos egy anyag, egy eljárás, vagy egy berendezés? Kinek hasznosabb? Akkor miért káros? Miért a késztetés az örök elcsábulásra és vajon érdemes-e kijózanodni? Fenti kérdésekre keresve a választ, az elmúlt évszázadok bőrgyógyászati és kozmetikai szakirodalmában varázslatos világra bukkantam titkokkal, elfeledett receptúrákkal, nagyszerű fortélyokkal és lenyűgöző nyelvezettel. Ezeket felhasználva, 30 fejezeten keresztül csapongva a témák között, az ősemberek testdíszítésétől, a csecsemők mesterséges koponyatorzításán, szépségflastromokon, hajbodorításon, tyúkszemeken, fűzőkön, arcfehérítő higanyos csirkevéren, piócás szőrtelenítésen, savanyúkáposzta-pakoláson, borbélyokon és felcsereken át, a paraffinnal történő arcfeltöltésig…, lassan világossá vált, hogy divatból, hagyományból, önkifejezésből, vagy hiúságból, de a jobb külső elnyerése érdekében szinte bármire képesek vagyunk, menthetetlenül. De vajon miért…?" (Szakonyi Eszter egészségügyi szakkozmetikus) Mivel a könyv magánkiadás, kizárólag innen rendelhető meg online: http://idotlenszepseg.shoprenter.hu/Idotlen_282 További infók: http://vintagebeauty.hu/

Kollekciók