Ajax-loader

'anatómia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Johannes Sobotta - Atlas ​of Human Anatomy
The ​Sobotta Atlas covers the complete macroscopic anatomy in full detail and exceptional quality with almost 2000 figures. This unparalleled Atlas of Anatomy is organised by body region, mirroring the way you're taught during your dissection labs. Simple new introductions and general overviews help you to understand the more complex figures and connections - step by step. The addition of even more clinical figures (including new images and imaging modalities) makes this Atlas perfect for any type of course and curriculum. Enclosed booklet features tables of muscles, joints and nerves to help with your learning Accompanying website includes: Entire Atlas in electronic format Labels on/off Self-assessment facilities - a quiz for every illustration! And much more!

Stein János - Művészeti ​bonctan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos Lídia - Anatómia ​- Élettan
A ​tankönyv bemutatja az emberi szervezet felépítését, működését. Az emberi testet szervrendszerek szerint tárgyalja, és az anatómia leíró jellegű tudományát igyekszik minél több gyakorlati feladattal ellensúlyozni. Egy kis történeti-szakmai bevezetés után a sejt- és szövettantól kezdve a mozgási és a keringési, a légző- és az emésztőrendszeren át a belső szervek, mirigyek, az idegrendszer és az érzékszervek témakörét öleli fel a vizsgakövetelményeknek megfelelően. A rendkívül gazdag illusztrációs anyag, a különböző szervekről, testrészekről készített művészi grafikák és fotók szemléletessé teszik a könyvet, segítik a vizuális memorizálást. A szerző felhívja a figyelmet az egészséges életvitelre, és hangsúlyozza a szűrővizsgálat fontosságát is. Minden fejezetet Összefoglalás, Kulcsfogalmak, Ellenőrző kérdések és feladatok zárnak.

Kardos Lídia - Anatómia ​- Élettan
A ​tankönyv bemutatja az emberi szervezet felépítését, működését. Az emberi testet szervrendszerek szerint tárgyalja, és az anatómia leíró jellegű tudományát igyekszik minél több gyakorlati feladattal ellensúlyozni. Egy kis történeti-szakmai bevezetés után a sejt- és szövettantól kezdve a mozgási és a keringési, a légző- és az emésztőrendszeren át a belső szervek, mirigyek, az idegrendszer és az érzékszervek témakörét öleli fel a vizsgakövetelményeknek megfelelően. A rendkívül gazdag illusztrációs anyag, a különböző szervekről, testrészekről készített művészi grafikák és fotók szemléletessé teszik a könyvet, segítik a vizuális memorizálást. A szerző felhívja a figyelmet az egészséges életvitelre, és hangsúlyozza a szűrővizsgálat fontosságát is. Minden fejezetet Összefoglalás, Kulcsfogalmak, Ellenőrző kérdések és feladatok zárnak.

Carl Zimmer - Soul ​Made Flesh
Soul ​Made Flesh tells the story of a dramatic turning point in history--the discovery of the role and importance of the human brain. The secrets of the brain were uncovered in seventeenth century England, against a deadly backdrop of civil war, regicide, and plague. At the beginning of this turbulent century, no one know how the brain worked; they didn't even know what an intact brain looked like. By the century's close, the science of the brain had been established, helping to overturn misconceptions about the body and to unseat philosophies about the mind and the universe that had ruled Western thought for centuries. Presiding over the rise of this new science was the founder of modern neurology, Thomas Willis, a fascinating yet forgotten figure who stood at the center of an extraordinary group of natural philosophers known as the Oxford Circle. Soul Made Flesh chronicles their groundbreaking revelations and gory experiments that first enshrined the brain as the chemical engine of reason, emotion, and madness--as the very seat of the human soul.

Dr. Török Béla - Funkcionális ​anatómia
A ​Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolájának vezetése rendkívüli fontosságot tulajdonít annak, hogy főiskolai hallgatói - függetlenül tagozati hovatartozásuktól - az Európai Unióan szokásos igényes elveknek megfelelően részesüljenek kiképzésben. A XXI. század egészségügyi vonatkozású feladataira való felkészülés az oktatás magas színvonalon történő végzését kell, hogy jelentse, új szakemberekeiknek állandóan változó világunkban nagy tudással, kellő gyakorlattal és humánus életfilozófiával kell ellátniuk hivatásukat. A "Funkcionális anatómia" főiskolai alaptantárgy. Az emberi test szerkezetének és működésének megismeréséhez - az oktatás színvonalas végzésén túlmenően - hasznos tankönyvekre és oktatási anyagokra van szükség. Miután nem következő az orvostanhallgatók ilyen irányú képzésénél szokásos gyakorlat, nevezetesen az, hogy a szerkezet felépítését önálló boncolás és szövettani mikroszkopizálás révén mélyítsék el a hallgatók - hiszen a főiskolának feladatából eredően nincs boncterme és mikroszkópokkal felszerelt gyakorlatos terme -, a vezetés úgy határozott, hogy - az emberi testet, szervrendszereit, szerveit vagy azok egyes különleges részeit jól bemutató, műanyagok felhasználásával előállított, három dimenziós készítményekkel demonstrálja (Adam-Roully-preparátumok).

Fehér György - Szunyoghy András - Az ​ember művészeti anatómiája
Az ​élőlények művészi ábrázolása a művészet és a tudomány találkozása: a képzőművész anatómiai ismerete ötvöződik művészi látásmódjával. A művészeti anatómia alkalmazott tudomány, a művészetet szolgálja. A könyv elsősorban a művészi ábrázolás számára szükséges anatómiai ismereteket közvetíti: a test arányait és mozgását meghatározó csontvázon és ízületeken, a testidomokat alkotó izomrendszeren, az élőlény egyedi jellegét maghatározó bőrön és bőrképleteken (szőrzet, haj, köröm stb.) kívül a bőrön kirajzolódó erekkel, az érzékszervek közül a szem, a fül, az orr és az ajkak tájékával foglalkozik.

Stephen G. Waxman - Összehasonlító ​neuroanatómia
A ​24 angol kiadást megért, méltán népszerű tankönyv szerzője új szemlélet alapján dolgoz fel egy nehéz témát: a neuroanatómiát. Egyesíti a hagyományos értelemben vett anatómiát az idegrendszer működésének megértéséhez szükséges neurobiológiai és neurofiziológiai ismeretekkel, bemutatja az egészséges és kóros állapotokat. Az elméleti bevezető után a neuroanatómia és a neurológia összekapcsolásával általános útmutatást ad a klinikai gondolatmenethez. Ezután anatómiai, illetve funkcionális felosztásban tárgyalja az idegrendszer egységeit, a fejezetek végén esetismertetés köti össze az elméletet a gyakorlattal. A könyvet - többek között - a diagnosztikai vizsgálatok ismertetése és értékelése, valamint az ideggyógyászati vizsgálat elemeinek leírása zárja. Az átfogó, több tudományág ismereteit ötvöző munka segítségével az olvasó összetett képet kap az idegrendszerről. Elsősorban orvostanhallgatóknak ajánljuk a könyvet, de az ismeretek felfrissítéséhez, a klinikai kórképek pontos értelmezéséhez, a szakvizsgára történő felkészüléshez jó hasznát veszi a neurológus, a pszichiáter, valamint minden gyakorló orvos, aki ideggyógyászati kórképpel találkozhat a praxisa során.

Ismeretlen szerző - A ​makroszkópos és mikroszkópos anatómia alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Potsubay János - Szép Iván - Háziállatok ​anatómiája és élettana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

I. Teodorescu-Exarcu - Ileana Ciuhat - Silvia Gherghescu - Maria Şoigan - Biológia: ​Az ember anatómiája és fiziológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sass Miklós - Az ​ivarszervek
Az ​elmúlt három évtizedben alapvetően megváltozott az összehasonlító anatómia tudásanyaga, elsősorban az elektronmikroszkópos és a korszerű, lokalizációs, főként immuntechnikák általánossá válásával. E kötetek formájában megjelenő sorozat megírásakor elsősorban az a szándék vezetett bennünket, hogy tanítható és főként tanulható mennyiségű ismeretet adjunk. Ennek megfelelően tudatosan törekedtünk arra, hogy viszonylag kevesebb példaállat szervrendszereit tárgyaljuk. Azok esetében viszont kellő részletességgel bemutatjuk a fény- és elektronmikroszkópos szerkezeteket, az életmóddal összefüggő sajátosságokat, a funkciót és lehetőség szerint a szabályozást, sőt esetenként a felismeréshez vezető legfontosabb módszereket, kísérleteket is.

Ismeretlen szerző - Az ​emberi test képekben bemutatva
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. Reif - T. B. Moeller - A ​metszeti anatómia zsebatlasza I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - 100 ​nyújtógyakorlat és anatómia kerékpárosoknak
Akár ​alkalmanként ülünk kerékpárra, akár versenyszerűen tekerünk, fontos tudnunk, miként hozhatjuk ki a legtöbbet pedálos kalandozásainkból a csúcsteljesítmény és a jó egészség elérése érdekében. A könyvből bármilyen korú és edzettségű kerékpáros gyakorlati ismereteket szerezhet a kerékpársport biomechanikájáról, a helyes mozgásformákról és műszaki beállításokról, a nyújtó és a regenerálódást segítő módszerekről - és még sok egyéb hasznos tanácsot kaphat, amelyekkel teljesebbé teheti a kerékpározás örömét. A kötet által tárgyalt főbb témakörök: A kerékpározás biomechanikája, az érintett izomcsoportok és a helyes testtartás. 86 nyújtógyakorlat, amely segíti a kerékpárosokat a jobb teljesítmény elérésében. 14 nyújtás, amely késlelteti a fáradtság megjelenését, és segít elkerülni a hosszas tekerés közben előforduló kellemetlenségeket. A felszerelésre és a kerékpározás biztonságára vonatkozó tanácsok. A kerékpár rövid története és fejlődése. A részletes magyarázatok, a lépésről lépésre leírt gyakorlatok, a módszerek ismertetése és a színes illusztrációk hatékony segítséget nyújtanak ahhoz, hogy gyorsan csúcsformába lendüljünk pedálozás közben.

Ismeretlen szerző - 100 ​nyújtógyakorlat és anatómia futóknak
A ​kifejezetten a futók szükségletei szerint felépített könyv minden információt tartalmaz a rugalmasság és futás kapcsolatáról: Bemutatunk 100, kimondottan futóknak szánt nyújtógyakorlatot, köztük 16 dinamikus nyújtást bemelegítéshez és 78 olyat, amelyet egyedül vagy segítővel kell elvégezni a rugalmasságot fokozó edzések során, továbbá olyan gyakorlatokat, amelyek az izmok regenerálódását és ellazítását segítik elő. A futás biomechanikai elemzésével áttekintjük a mozgásokat és az érintett izomcsoportokat, hogy az edzéseket hatékony megtervezhessük. Részletesen elmagyarázzuk a futás technikáit és formáit a teljesítmény fokozása, a túlzott energiafelhasználás és a sérülések elkerülése érdekében. Fényképek, illusztrációk és részletes leírások segítik a helyes nyújtások módszereinek elsajátítását. Elmagyarázzuk a nyújtások megfelelő és biztonságos kivitelezését. Az Anatómia és 100 nyújtógyakorlat futóknak elősegíti a csúcsforma elérését, a teljesítmény növelését és a nagyobb rugalmasságot. Feltétlenül ott a helye minden futó könyvtárában, legyen az illető sprinter vagy hosszútávfutó, triatlonista, maraton- vagy terepfutó.

Kőnig Frigyes - A ​művészeti anatómia alapjai
Korunk ​rajzoktatásában is szerepet kap a művészeti anatómia, igaz nem olyan hangsúlyosan, mint néhány emberöltővel ezelőtt. Jelentős iskolák találhatók főleg a közép- és kelet-európai országokban. A tárgy iránt az elmúlt években megnőtt az érdeklődés, mivel a figurális művészet a kortárs tendenciák között most is erősen jelen van. Számos távol-keleti művészhallgató számára ezek a rajzi tanulmányok jelentik az európai kultúra megértéséhez szükséges egyik kapcsolódási pontot. A rögzített képi anyagok fontos lépcsők a múlt értékeinek értelmezéséhez, megértéséhez, és továbbra is nélkülözhetetlen ismeret a formákkal foglalkozó kortárs alkotók számára. Számtalan olyan, sokszor szavakkal sem leírható dolog van, amit képek nélkül nem ismerhetnénk meg, nem tudnánk felfogni, azonban rajzzal érthetővé tehető. A tartalomból: Történeti áttekintés A rajzi tanulmányok készítésének fő szempontjai Kezdő tanulmányok Az emberi csontváz A koponya csontjai Az arc izmai A felső végtag csontjai A váll izmai A kar hajlítóizmai A kar feszítőizmai Az alkar hajlítóizmainak mély rétege Az alkar hajlítóizmainak felületes rétege Az alkar feszítőizmainak mély rétege Az alkar feszítőoldalának felületes rétege Az alkar feszítőizmainak feszítőrétege A medencecsont Az alsó végtag csontjai A láb csontjai A térd ízületének szerkezete Az alsó végtag izmai Külső csípőizmok A comb izmai A lábszár izmai Az alsó végtag izomrendszerének működése A törzs csontjai Mellizmok Hasizmok A törzs izmai A felsőtest elülső oldalának működése A felsőtest elülső oldalán található izmok alsó és felületes rétegei A hát izmai A hát izmainak alsó és felületes rétegei A nyak izmai Tanulmányok állatokról A szerzőről Anatómiai nevek

Peter H. Abrahams - Matthew J. Thatcher - Jonathan D. Spratt - Anatómiai ​kérdezz-felelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rita Carter - Susan Aldridge - Martyn Page - Steve Parker - Chris Frith - The ​Human Brain Book
Combining ​the latest findings from neuroscience with new brain imaging techniques, as well as developments on infant brains, telepathy, and brain modification, this new edition of DK's The Human Brain Book covers brain anatomy, function, and disorders in unprecedented detail. With its unique 22-page atlas, illustrated with MRI scans, and an interactive DVD, The Human Brain Book is a perfect resource for families, students, or anyone interested in human biology, anatomy, and neuroscience.

Frédéric Delavier - Strength ​Training Anatomy
Discover ​for yourself the magic of Strength Training Anatomy, one of the best-selling strength training books ever published! Get an intricate look at strength training from the inside out. Strength Training Anatomy, with over 850,000 copies already sold, brings anatomy to life with more than 400 full-color illustrations. This detailed artwork showcases the muscles used during each exercise and delineates how these muscles interact with surrounding joints and skeletal structures. Like having an X-ray for each exercise, the information gives you a multilateral view of strength training not seen in any other resource. This bestseller also contains new information on common strength training injuries and preventive measures to help you exercise safely. Chapters are devoted to each major muscle group, with 115 total exercises for arms, shoulders, chest, back, legs, buttocks, and abdomen.

Peter Abrahams - Az ​emberi test
Vedd ​szemügyre a tested, ahogy azelőtt még soha Ez az egyedülálló "áttekintés" laponként tárja fel az emberi test szerkezetét és szervrendszereit. Részletes illusztrációk, kísérletek és magyarázószöveg teszi nélkülözhetetlenné ezt az izgalmas könyvet.

Sarah Simblet - Anatomy ​for the Artist
In ​Anatomy for the Artist, acclaimed artist and teacher Sarah Simblet unveils the extraordinary construction of the human body, and celebrates its continual prominence in Western Art. The transparent body. Using superb, specially commissioned photographs of male and female models, together with historical and contemporary works of art, and her own illustrations, Sarah shows us how to see inside the human frame, to map its muscle groups, skeletal strength, balance, poise, and grace. Selected drawing superimposed over photographs reveal fascinating relationships between external appearance and internal structure. Drawing from life. Six drawing classes guide the reader to see the human body afresh, offering techniques and attitudes that imaginatively show how to view and draw the skeleton, head, ribcage, pelvis, hands, and feet. Dissecting the Masters. By investigating ten Masterworks, the author demonstrates different artist's ideas and knowledge across time, ranging from Holbein's Christ Entombed, to Edward Hopper's Hotel Room. Each Masterclass presents a photographed model set in the same pose, so that anatomical comparisons can be made. Understanding anatomy is often the key to an artist's understanding and interpretation of the body. This imaginative modern reference book will enhance the drawing and painting techniques of artists at every level.

Johannes W. Rohen - Chihiro Yokochi - Elke Lutjen-Drecoll - Color ​Atlas of Anatomy
This ​Color Atlas of Anatomyfeatures outstanding full-color photographs of actual cadaver dissections, with accompanying schematic drawings and diagnostic images. The photographs depict anatomic structures more realistically than illustrations in traditional atlases and show students exactly what they will see in the dissection lab.Chapters are organized by region in order of a typical dissection. Each chapter presents structures both in a systemic manner from deep to surface, and in a regional manner.This edition has additional clinical imaging, including MRIs, CTs, and endoscopic techniques. New graphics include clinically relevant nerve and vessel varieties and antagonistic muscle functions. Many older images have been replaced with new, high-resolution images. Black-and-white dissection photographs have been replaced with color photography.A companion website will include an Image Bank, interactive software (similar to an Interactive Atlas), and full text online.

Sally Parkes - A ​jógaanatómia kézikönyve
A ​részletes, színes anatómiai illusztrációk, a komoly szakértelemmel megírt szöveg és a praktikus, szemléletes útmutatók ötvözetének köszönhetően ez a kötet egyedülálló segítséget nyújt a jógázók, a gyakorló jógatanárok és mindazok számára, akiket érdekel, hogyan működik a testünk mozgás közben. Az emberi anatómia áttekintését követően a jóga eredetéről, hagyományairól és szellemi vonatkozásairól olvashatunk, majd a szerző kitér a légzés fiziológiájára, az izomtevékenységre és a jógázás során különösen aktívan működő testrészekre. A könyv fő része 30 klasszikus jógaászanát elemez részletesen, az optimális pozíció eléréséhez vezető gyakorlatias, lépésről lépésre lebontott mozdulatoktól az izomtevékenységek elemzéséig, mindezt lenyűgöző anatómiai illusztrációkkal kísérve, amelyek tisztán felfedik számunkra, mi játszódik le a testben az egyes ászanák közben. Látni és megérteni, hogy pontosan mely izmok aktívak az egyes pózokban, nemcsak az anatómiai tudást gyarapítja, hanem segít a jóga minél hatékonyabb gyakorlásában is.

Helen J. Hislop - Jacqueline Montgomery - Az ​izomműködés manuális vizsgálata
A ​könyv eredeti kiadása előtt a megbízhatóság érdekében számos gyógytornász próbálta ki, ellenőrizte újra és újra, hasonlította össze a teszteredményeket. Az izomerő értékelésének eredeti és máig a legkiválóbb kézikönyve. Megtalálható benne a vázizmok működésének és funkcióik szintjének megállapításához szükséges eljárások részletes leírása lépésről lépésre. Sőt kiegészítésként az egyes izmok anatómiai leírását és beidegzésének részletes ismertetését is tartalmazza. Ily módon a vizsgáló számára lehetővé teszi az egyes izmok működésének rendkívül alapos megismerését a gyakorlati munka során a páciensek hasznára. A szerzők világossá teszik, hogy az eredményes munkához mindenképpen sokoldalú saját tapasztalatra van szükség. Megvan benne az ideális egyensúly a tudomány és a gyakorlati munka között. - Mintegy 565 ábra illusztrálja a könyvet - az egyes tesztfeladatok lépéstől lépésre mutatják be rajzokon is, és az izmok elhelyezkedését, beidegzését is láthatóvá teszi. - Benne van az agyidegek által beidegzett területek vizsgálata is - olyan mélységben és annyira részletesen, ahogyan egyetlen más forrásmunka sem adja meg. - Minden izomnak kódszáma van - ez lehetővé teszi egyértelmű azonosításukat és a hivatkozások, leírások visszakeresését. - A tesztek leírása egyértelmű és világos. Bekeretezett kiegészítő megjegyzések segítenek a z idők során a számos vizsgáló által szerzett tapasztalatokat is átadva a kezdő szakembereknek. - A szerzők az új kiadást kiegészítették a kisgyermekek izommozgásának vizsgálatával is. Ezt a területet is rajzokkal teszik világossá. Több esetleírás mutatja be, hogyan használhatók fel ezek a vizsgálatok a kisgyermekek mozgászavarainak elemzésekor.

Dr. Tarsoly Emil - Mészáros Tamás - Funkcionális ​anatómia gyógytornászhallgatók számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Éva - A ​gerinces állatok egyedfejlődésének anatómiai alapjai
Jegyzetünk ​az embriológiának az alapvonásaival, s azon belül is csak a gerinces állatok fejlődésének összehasonlító anatómiai alapjaival foglalkozik. Az embriológia bizonyára még a legjobban megírt jegyzetből vagy tankönyvből is nehezen érthető meg. Ezen gazdag ábraanyaggal kívántunk segíteni, és számítunk korábbi anatómiai és szövettani ismereteikre is. A jegyzet végén mellékelt rövid bibliográfia alapján az érdeklődő hallgatók tovább bővíthetik embriológiai ismereteiket.

Adriana Rigutti - Anatómiai ​atlasz
Az ​Anatómiai atlasz hiánypótló mű. Egyrészt káprázatos utazás az emberi test ismeretlen és titokzatos tájaira, másrészt a hazai könyvkiadásban egyedülálló módon magyar nyelven nyújt gazdag ismeretanyagot a szervek felépítéséről és funkcióiról. Több mint 600 színes rajz, fotó, táblázat és metszet segít áttekinteni a csontvázat, az izom- és idegrendszer, a belső elválasztású mirigyek, az emésztés és légzés, a vér- és nyirokkeringés, a bőr és a vese működését, valamint a szaporodást. Kiadványunkat fogalommagyarázat és tárgymutató teszi még teljesebbé.

Dr. James Bevan - Anatómia ​- élettan
Időről ​időre felmerül az igény egy olyan humán anatómia és élettan kézikönyv iránt, amely nem nehezen érthető tudományos szakkönyv, hanem értékes segítség az emberi test működése iránt érdeklődők számára. Ilyen ismeretekre van szüksége a tanulmányaikat éppen csak megkezdő fizikoterápiás szakembereknek, szociális munkásoknak, önkormányzati alkalmazottaknak, a különféle kórházi osztályok egészségügyi szakembereinek, az ápolási kisegítő személyzetnek és az iskolai vagy posztgraduális tanulmányokat folytató tanulóknak. Az anatómia-élettan illusztrált kézikönyv nélkülözhetetlen segítség orvostanhallgatók számára az alapvető ismeretek elsajátításához. Több mint 1000 orvosi szakkifejezés részletes magyarázatát tartalmazza, a fejezetek végén kereszthivatkozások irányítják az olvasót az adott témához kapcsolódó egyéb szervrendszerekhez. A kötet kiváló egészségügyi szakemberek közreműködésével készült.

Mark Vella - Fitneszanatómia
A ​könyvben részletesen olvashat a csont- és izomrendszerről, az ízületek mozgásáról, a nyújtás fontosságáról és szabályairól, valamint a helyes testtartásról. A könyv több mint 90 gyakorlatot mutat be, a működésbe hozott izmokat megjelenítő ábrákkal és a mozdulatok végrehajtását segítő tanácsokkal együtt. Segítségével megtanulhatja, mely izmokra kell összpontosítani, hogy elérje a mindennapi élethez szükséges fittséget. Ezen kívül, elsajátíthatja az edzőtermi eszközök és súlyzók biztonságos használatát, így teljesítményét a sérülés kockázata nélkül növelheti.

Kiss Tibor - Zelnik József - Testamen
Egy ​rajzoló és egy gondolkodó közös munkája ez a választékos külsőben, bőrkötésben, aranybetűs címlappal útjára bocsátott kis tárgy. A rajzoló, Kiss Tibor évtizedekkel ezelőtt kezdte módszeresen feltérképezni az emberi testet a rajz eszközével. Bonctermekben dolgozott, kitartóan kereste a titkot, a test és az élet szövevényes viszonyát. Aztán a sorozattal megkereste Zelnik Józsefet, írna köré egy könyvre valót. Zelnik pedig az ember felépítésének részleteihez, a szervek, izmok, csontok, a merő hús képeit egy apokrif történettel toldotta meg: Leonardo, a nagy boncoló, az emberi test titkainak nagy tudósa "megtalált" evangéliumával. A rajzokon tehát a test anatómiáját látjuk. Ezt kísérik a szövegben Leonardo belső viaskodásai önmagával, a Sátánnal, a kor történeti figuráival és múltbéli alakokkal. Álmok, naplószerű bejegyzések, párbeszédek és gondolatfoszlányok, az európai filozófia egészéből - elsősorban azonban a keresztény gondolkodók írásaiból. Leonardo jó társaságba kerül: Mefisztofelesz mellett Hildegard von Bingen, Clairvaux-i Szent Bernát szólalnak meg egy-egy "álomban", folyik a dialógus évszázadokon át test és lélek összetartozásáról, Jó és Rossz képzetéről, miközben a szöveg rejtett vagy alig leplezett aktuálpolitikai utalásoktól is, áthallásoktól, "véletlen" elszólásoktól és a mai szleng divatos kifejezéseitől hemzseg. Vajon mi ez a műfajközti, leginkább dialógus formájú vallomáshoz közelítő mű? Zelnik nem szépíró, hanem sok más egyéb: többek között etnográfus, ökológus, esszéista, egy nívós folyóirat alapítója és főszerkesztője. A többször is megcsavart, idősíkokon kívül játszódó fikció nem irodalmi művet szolgál, hanem az ezredforduló Európájában és Magyarországán megfogalmazódó aggályokat a jövőről. Arról, hogy az emberi test fiziológiailag évezredek óta változatlan burka milyen eszméket, etikát, világképet hordoz. És hogy van-e jövője, nem tépte-e még szét végérvényesen az ember azt a köteléket, ami a természethez fűzi - istentagadással, a rosszban való megmerítkezéssel, fekete mágiával vagy éppen klónozással. A szürrealisztikusan szabad gondolatáramlás látszólag csupán egy elvet követ: a rajzokon egyre közelebbről, és egyre groteszkebbnek látszó test-anyagot. Koponya- metszeteket, kanyargó beleket, virághoz hasonlatos szíveket, inakat és ízületeket. Képről képre meditálva jut el a Sátánnal való kommunikációtól, a kétségektől az igazi hit, a világba és az emberbe vetett bizodalom öröméig. Válaszul a második évezred végére kialakult, emberellenes emberi világra, a könyv végül rajzban és szövegben megfogalmazza: embernek lenni küldetés.

Nemes Tibor András - Szanyó Ferenc - Dr. Bakanek György - Dr. Tihanyi Katalin - Masszőrképzés ​A-tól Z-ig I-III.
Hazánkban ​a hivatalos masszőrképzés (frissítő- és az Országos Képzési Jegyzékben szereplő gyógy-, sport- és fürdőmasszőr) kiterjedt ismeretanyagot követel meg. Célunk az volt, hogy a három különböző területet átölelő könyv – egy egységes szerkezetben – a szakma „bibliája” legyen.

Kollekciók