Ajax-loader

'anatómia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Komoly Sámuel - Palkovits Miklós - Gyakorlati ​neurológia és neuroanatómia
A ​neuroanatómia az elmúlt évtizedekben óriási fejlődésen ment át, magyar nyelven ennek ellenére évtizedek óta ezt a fejlődést tükröző, az új, dogmákat sorra döntő ismereteket összefoglaló neuroanatómiai könyv nem jelent meg. Ennek a munkának egyik célkitűzése, hogy a neurológia oktatása során azokat az alapjelenségeket, reflexeket, vizsgálati fogásokat kell megtanítani, melyek nagy valószínűséggel kijelölik a határt az ép és a kóros működés között, és igazolt lokalizációs és/vagy differenciáldiagnosztikai jelentőségük van. Az egyes neurológiai betegségeket illetően ez a könyv a mindennapi gyakorlatot szemelőtt tartva törekszik a neurológiai kórképek ismertetésére. A neuroanatómiai rész hasonló elvet követ. A neurológiai betegségek lokalizációs, de nagyobb terjedelemben azok funkcionális neuroanatómiai hátterének megértéséhez szükséges adatokat ismerteti.

Sarah Brewer - Az ​emberi test
Az ​emberi test egyedülálló áttekintése a bőrtől a csontvázig. Több mint 350 körszerű anatómiai kép és grafikai illusztráció. Feliratozott ábrák és érdekes tények minden fejezetben. Dr. Sarah Brewer teljes áttekintést ad minden fő testi rendszerről – az izmoktól a védekezési rendszerig, az emésztéstől a szaporodásig.

Steve Parker - Az ​emberi test (DVD-melléklettel)
Eddig ​nem tapasztalt részletességgel tanulmányozhatjuk az emberi szervezetet a sok száz eredeti, háromdimenziós kép segítségével. Megismerhetjük a szervezet működési rendellenességeit és azok okát. A könyv részletesen tárgyalja a leggyakoribb betegségeket, szervrendszerek szerint csoportosítva azokat. A különleges DVD-melléklet lehetővé teszi, hogy a számítógépen lebilincselő animációk segítségével értsük meg még jobban testünk működését.

Ismeretlen szerző - Az ​emberi test - Enciklopédia és anatómiai atlasz
Az ​emberi test bonyolultságának megértése az idők kezdete óta kihívás az ember számára. Bár az orvostudomány fejlődésével egyre többet tudunk meg erről az elbűvölő rendszerről, még sok mindent meg kell vizsgálnunk és megértenünk. Könyvünk célja, hogy könnyen érthető információkkal elégítse ki a nagyközönség tudásszomját. Feleletet ad arra a kérdésre, hogy miképp működik az emberi test, fontos információkkal szolgál korunk sok betegségéről, s beavat a legújabb diagnosztikai technikák és kezelési lehetőségek részleteibe.

Dr. Tarsoly Emil - Funkcionális ​anatómia pszichológushallgatók számára
Dr. ​Tarsoly Emil orvos, anatómus professzor. Diplomáját 1959-ben szerezte a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, ahol az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstan Intézetben dolgozott 1979-ig, majd ugyanitt a Kísérletes Sebészeti Intézetben 1987-ig. Ezután a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, majd - jelenleg is - a budapesti Semmelweis Egyetem Főiskolai Karának oktatója. 1973 óta oktat anatómiát a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a pszichológushallgatóknak. 1970-től az orvostudomány kandidátusa. Oktatott és kutatott külföldi egyetemen és a számos szakcikk mellett eddig kilenc anatómiai tankönyvet írt.

Zboray Géza - Összehasonlító ​anatómiai előadások IX. - A keringési szervek
Az ​embrionális fejlődés során legelőszőr a keringési rendszer elemei jelennek meg, ami érthető, hiszen a fejlődésben lévő szervek közötti kapcsolatteremtés, a szervezetnek oxigénnel való ellátása, a védekezőrendszerek kialakítása nélkül sem elkezdeni, sem pedig folytatni nem lehet az életet. Akárcsak az eddigi kötetekben sejtszintű anatómiai ismereteket szeretnénk közreadni és megszerettetni hallgatóinkkal. Miért anatómiai ha másképpen meg sejtszintű? Azért mert a leírt, bemutatott szerkezetek és funkcióik ebből a dimenzióból sugároznak ki az egészre, a szervezetre és persze visszafelé is.

Johannes Sobotta - Atlas ​of Human Anatomy
The ​Sobotta Atlas covers the complete macroscopic anatomy in full detail and exceptional quality with almost 2000 figures. This unparalleled Atlas of Anatomy is organised by body region, mirroring the way you're taught during your dissection labs. Simple new introductions and general overviews help you to understand the more complex figures and connections - step by step. The addition of even more clinical figures (including new images and imaging modalities) makes this Atlas perfect for any type of course and curriculum. Enclosed booklet features tables of muscles, joints and nerves to help with your learning Accompanying website includes: Entire Atlas in electronic format Labels on/off Self-assessment facilities - a quiz for every illustration! And much more!

Stein János - Művészeti ​bonctan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kardos Lídia - Anatómia ​- Élettan
A ​tankönyv bemutatja az emberi szervezet felépítését, működését. Az emberi testet szervrendszerek szerint tárgyalja, és az anatómia leíró jellegű tudományát igyekszik minél több gyakorlati feladattal ellensúlyozni. Egy kis történeti-szakmai bevezetés után a sejt- és szövettantól kezdve a mozgási és a keringési, a légző- és az emésztőrendszeren át a belső szervek, mirigyek, az idegrendszer és az érzékszervek témakörét öleli fel a vizsgakövetelményeknek megfelelően. A rendkívül gazdag illusztrációs anyag, a különböző szervekről, testrészekről készített művészi grafikák és fotók szemléletessé teszik a könyvet, segítik a vizuális memorizálást. A szerző felhívja a figyelmet az egészséges életvitelre, és hangsúlyozza a szűrővizsgálat fontosságát is. Minden fejezetet Összefoglalás, Kulcsfogalmak, Ellenőrző kérdések és feladatok zárnak.

Dr. Török Béla - Funkcionális ​anatómia
A ​Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolájának vezetése rendkívüli fontosságot tulajdonít annak, hogy főiskolai hallgatói - függetlenül tagozati hovatartozásuktól - az Európai Unióan szokásos igényes elveknek megfelelően részesüljenek kiképzésben. A XXI. század egészségügyi vonatkozású feladataira való felkészülés az oktatás magas színvonalon történő végzését kell, hogy jelentse, új szakemberekeiknek állandóan változó világunkban nagy tudással, kellő gyakorlattal és humánus életfilozófiával kell ellátniuk hivatásukat. A "Funkcionális anatómia" főiskolai alaptantárgy. Az emberi test szerkezetének és működésének megismeréséhez - az oktatás színvonalas végzésén túlmenően - hasznos tankönyvekre és oktatási anyagokra van szükség. Miután nem következő az orvostanhallgatók ilyen irányú képzésénél szokásos gyakorlat, nevezetesen az, hogy a szerkezet felépítését önálló boncolás és szövettani mikroszkopizálás révén mélyítsék el a hallgatók - hiszen a főiskolának feladatából eredően nincs boncterme és mikroszkópokkal felszerelt gyakorlatos terme -, a vezetés úgy határozott, hogy - az emberi testet, szervrendszereit, szerveit vagy azok egyes különleges részeit jól bemutató, műanyagok felhasználásával előállított, három dimenziós készítményekkel demonstrálja (Adam-Roully-preparátumok).

Stephen G. Waxman - Összehasonlító ​neuroanatómia
A ​24 angol kiadást megért, méltán népszerű tankönyv szerzője új szemlélet alapján dolgoz fel egy nehéz témát: a neuroanatómiát. Egyesíti a hagyományos értelemben vett anatómiát az idegrendszer működésének megértéséhez szükséges neurobiológiai és neurofiziológiai ismeretekkel, bemutatja az egészséges és kóros állapotokat. Az elméleti bevezető után a neuroanatómia és a neurológia összekapcsolásával általános útmutatást ad a klinikai gondolatmenethez. Ezután anatómiai, illetve funkcionális felosztásban tárgyalja az idegrendszer egységeit, a fejezetek végén esetismertetés köti össze az elméletet a gyakorlattal. A könyvet - többek között - a diagnosztikai vizsgálatok ismertetése és értékelése, valamint az ideggyógyászati vizsgálat elemeinek leírása zárja. Az átfogó, több tudományág ismereteit ötvöző munka segítségével az olvasó összetett képet kap az idegrendszerről. Elsősorban orvostanhallgatóknak ajánljuk a könyvet, de az ismeretek felfrissítéséhez, a klinikai kórképek pontos értelmezéséhez, a szakvizsgára történő felkészüléshez jó hasznát veszi a neurológus, a pszichiáter, valamint minden gyakorló orvos, aki ideggyógyászati kórképpel találkozhat a praxisa során.

Ismeretlen szerző - A ​makroszkópos és mikroszkópos anatómia alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

I. Teodorescu-Exarcu - Ileana Ciuhat - Silvia Gherghescu - Maria Şoigan - Biológia: ​Az ember anatómiája és fiziológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - Az ​emberi test képekben bemutatva
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

E. Reif - T. B. Moeller - A ​metszeti anatómia zsebatlasza I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - 100 ​nyújtógyakorlat és anatómia futóknak
A ​kifejezetten a futók szükségletei szerint felépített könyv minden információt tartalmaz a rugalmasság és futás kapcsolatáról: Bemutatunk 100, kimondottan futóknak szánt nyújtógyakorlatot, köztük 16 dinamikus nyújtást bemelegítéshez és 78 olyat, amelyet egyedül vagy segítővel kell elvégezni a rugalmasságot fokozó edzések során, továbbá olyan gyakorlatokat, amelyek az izmok regenerálódását és ellazítását segítik elő. A futás biomechanikai elemzésével áttekintjük a mozgásokat és az érintett izomcsoportokat, hogy az edzéseket hatékony megtervezhessük. Részletesen elmagyarázzuk a futás technikáit és formáit a teljesítmény fokozása, a túlzott energiafelhasználás és a sérülések elkerülése érdekében. Fényképek, illusztrációk és részletes leírások segítik a helyes nyújtások módszereinek elsajátítását. Elmagyarázzuk a nyújtások megfelelő és biztonságos kivitelezését. Az Anatómia és 100 nyújtógyakorlat futóknak elősegíti a csúcsforma elérését, a teljesítmény növelését és a nagyobb rugalmasságot. Feltétlenül ott a helye minden futó könyvtárában, legyen az illető sprinter vagy hosszútávfutó, triatlonista, maraton- vagy terepfutó.

Kőnig Frigyes - A ​művészeti anatómia alapjai
Korunk ​rajzoktatásában is szerepet kap a művészeti anatómia, igaz nem olyan hangsúlyosan, mint néhány emberöltővel ezelőtt. Jelentős iskolák találhatók főleg a közép- és kelet-európai országokban. A tárgy iránt az elmúlt években megnőtt az érdeklődés, mivel a figurális művészet a kortárs tendenciák között most is erősen jelen van. Számos távol-keleti művészhallgató számára ezek a rajzi tanulmányok jelentik az európai kultúra megértéséhez szükséges egyik kapcsolódási pontot. A rögzített képi anyagok fontos lépcsők a múlt értékeinek értelmezéséhez, megértéséhez, és továbbra is nélkülözhetetlen ismeret a formákkal foglalkozó kortárs alkotók számára. Számtalan olyan, sokszor szavakkal sem leírható dolog van, amit képek nélkül nem ismerhetnénk meg, nem tudnánk felfogni, azonban rajzzal érthetővé tehető. A tartalomból: Történeti áttekintés A rajzi tanulmányok készítésének fő szempontjai Kezdő tanulmányok Az emberi csontváz A koponya csontjai Az arc izmai A felső végtag csontjai A váll izmai A kar hajlítóizmai A kar feszítőizmai Az alkar hajlítóizmainak mély rétege Az alkar hajlítóizmainak felületes rétege Az alkar feszítőizmainak mély rétege Az alkar feszítőoldalának felületes rétege Az alkar feszítőizmainak feszítőrétege A medencecsont Az alsó végtag csontjai A láb csontjai A térd ízületének szerkezete Az alsó végtag izmai Külső csípőizmok A comb izmai A lábszár izmai Az alsó végtag izomrendszerének működése A törzs csontjai Mellizmok Hasizmok A törzs izmai A felsőtest elülső oldalának működése A felsőtest elülső oldalán található izmok alsó és felületes rétegei A hát izmai A hát izmainak alsó és felületes rétegei A nyak izmai Tanulmányok állatokról A szerzőről Anatómiai nevek

Bret Contreras - Bodyweight ​Strength Training Anatomy
Increase ​strength, build mass, burn fat, and define your muscles. With full-color anatomical illustrations, step-by-step instructions, and training advice, Bodyweight Strength Training Anatomy is the authoritative resource for sculpting your physique without free weights, machines, or expensive equipment. Targeting all muscle zones and primary muscle regions—arms, chest, shoulders, back, core, thighs, glutes, and calves—Bodyweight Strength Training Anatomy presents 156 of the most effective bodyweight exercises that can be performed anytime, anywhere. With expert advice from renowned strength trainer Bret Contreras, you’ll learn how to modify, combine, and sequence exercises to ramp up your routine and avoid plateaus.

Rita Carter - Susan Aldridge - Martyn Page - Steve Parker - Chris Frith - The ​Human Brain Book
Combining ​the latest findings from neuroscience with new brain imaging techniques, as well as developments on infant brains, telepathy, and brain modification, this new edition of DK's The Human Brain Book covers brain anatomy, function, and disorders in unprecedented detail. With its unique 22-page atlas, illustrated with MRI scans, and an interactive DVD, The Human Brain Book is a perfect resource for families, students, or anyone interested in human biology, anatomy, and neuroscience.

Frédéric Delavier - Strength ​Training Anatomy
Discover ​for yourself the magic of Strength Training Anatomy, one of the best-selling strength training books ever published! Get an intricate look at strength training from the inside out. Strength Training Anatomy, with over 850,000 copies already sold, brings anatomy to life with more than 400 full-color illustrations. This detailed artwork showcases the muscles used during each exercise and delineates how these muscles interact with surrounding joints and skeletal structures. Like having an X-ray for each exercise, the information gives you a multilateral view of strength training not seen in any other resource. This bestseller also contains new information on common strength training injuries and preventive measures to help you exercise safely. Chapters are devoted to each major muscle group, with 115 total exercises for arms, shoulders, chest, back, legs, buttocks, and abdomen.

Antalóczy Zoltán - Tudomány ​és művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csoknya Mária - Hámori József - Az ​idegrendszer összehasonlító morfológiája
A ​könyv magas szakmai színvonalon mutatja be az összehasonlító neuroanatómia kérdéseit az egysejtűektől a gerincesekig. A filogenetikai tárgyalásmód, a komparatív vonatkozások kellő megvilágítása és részletes tárgyalása, valamint a nagyszámú és kiváló ábraanyag nemcsak egységes szemléletet ad, de nagymértékben segíti az anyag megértését is. Az idegrendszer összehasonlító morfológiája tankönyv és kézikönyv egyben, így nemcsak a felsőoktatásban részt vevők - biológia szakos egyetemi, főiskolai hallgatók, komparatív vonatkozásai miatt az orvostanhallgatók - forgathatják haszonnal, hanem a középiskolai tanárok önképzéséhez és továbbképzéséhez is ajánlható. Alapműnek számít a pszichológusképzésben, a nővérképzésben, a laborasszisztensi oktatásban, a kutató- és orvosbiológus-képzésben is.

Sarah Simblet - Anatomy ​for the Artist
In ​Anatomy for the Artist, acclaimed artist and teacher Sarah Simblet unveils the extraordinary construction of the human body, and celebrates its continual prominence in Western Art. The transparent body. Using superb, specially commissioned photographs of male and female models, together with historical and contemporary works of art, and her own illustrations, Sarah shows us how to see inside the human frame, to map its muscle groups, skeletal strength, balance, poise, and grace. Selected drawing superimposed over photographs reveal fascinating relationships between external appearance and internal structure. Drawing from life. Six drawing classes guide the reader to see the human body afresh, offering techniques and attitudes that imaginatively show how to view and draw the skeleton, head, ribcage, pelvis, hands, and feet. Dissecting the Masters. By investigating ten Masterworks, the author demonstrates different artist's ideas and knowledge across time, ranging from Holbein's Christ Entombed, to Edward Hopper's Hotel Room. Each Masterclass presents a photographed model set in the same pose, so that anatomical comparisons can be made. Understanding anatomy is often the key to an artist's understanding and interpretation of the body. This imaginative modern reference book will enhance the drawing and painting techniques of artists at every level.

Fehér György - Dr. Glósz László - Háziállatok ​boncolása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johannes W. Rohen - Chihiro Yokochi - Elke Lutjen-Drecoll - Color ​Atlas of Anatomy
This ​Color Atlas of Anatomyfeatures outstanding full-color photographs of actual cadaver dissections, with accompanying schematic drawings and diagnostic images. The photographs depict anatomic structures more realistically than illustrations in traditional atlases and show students exactly what they will see in the dissection lab.Chapters are organized by region in order of a typical dissection. Each chapter presents structures both in a systemic manner from deep to surface, and in a regional manner.This edition has additional clinical imaging, including MRIs, CTs, and endoscopic techniques. New graphics include clinically relevant nerve and vessel varieties and antagonistic muscle functions. Many older images have been replaced with new, high-resolution images. Black-and-white dissection photographs have been replaced with color photography.A companion website will include an Image Bank, interactive software (similar to an Interactive Atlas), and full text online.

Sally Parkes - A ​jógaanatómia kézikönyve
A ​részletes, színes anatómiai illusztrációk, a komoly szakértelemmel megírt szöveg és a praktikus, szemléletes útmutatók ötvözetének köszönhetően ez a kötet egyedülálló segítséget nyújt a jógázók, a gyakorló jógatanárok és mindazok számára, akiket érdekel, hogyan működik a testünk mozgás közben. Az emberi anatómia áttekintését követően a jóga eredetéről, hagyományairól és szellemi vonatkozásairól olvashatunk, majd a szerző kitér a légzés fiziológiájára, az izomtevékenységre és a jógázás során különösen aktívan működő testrészekre. A könyv fő része 30 klasszikus jógaászanát elemez részletesen, az optimális pozíció eléréséhez vezető gyakorlatias, lépésről lépésre lebontott mozdulatoktól az izomtevékenységek elemzéséig, mindezt lenyűgöző anatómiai illusztrációkkal kísérve, amelyek tisztán felfedik számunkra, mi játszódik le a testben az egyes ászanák közben. Látni és megérteni, hogy pontosan mely izmok aktívak az egyes pózokban, nemcsak az anatómiai tudást gyarapítja, hanem segít a jóga minél hatékonyabb gyakorlásában is.

Helen J. Hislop - Jacqueline Montgomery - Az ​izomműködés manuális vizsgálata
A ​könyv eredeti kiadása előtt a megbízhatóság érdekében számos gyógytornász próbálta ki, ellenőrizte újra és újra, hasonlította össze a teszteredményeket. Az izomerő értékelésének eredeti és máig a legkiválóbb kézikönyve. Megtalálható benne a vázizmok működésének és funkcióik szintjének megállapításához szükséges eljárások részletes leírása lépésről lépésre. Sőt kiegészítésként az egyes izmok anatómiai leírását és beidegzésének részletes ismertetését is tartalmazza. Ily módon a vizsgáló számára lehetővé teszi az egyes izmok működésének rendkívül alapos megismerését a gyakorlati munka során a páciensek hasznára. A szerzők világossá teszik, hogy az eredményes munkához mindenképpen sokoldalú saját tapasztalatra van szükség. Megvan benne az ideális egyensúly a tudomány és a gyakorlati munka között. - Mintegy 565 ábra illusztrálja a könyvet - az egyes tesztfeladatok lépéstől lépésre mutatják be rajzokon is, és az izmok elhelyezkedését, beidegzését is láthatóvá teszi. - Benne van az agyidegek által beidegzett területek vizsgálata is - olyan mélységben és annyira részletesen, ahogyan egyetlen más forrásmunka sem adja meg. - Minden izomnak kódszáma van - ez lehetővé teszi egyértelmű azonosításukat és a hivatkozások, leírások visszakeresését. - A tesztek leírása egyértelmű és világos. Bekeretezett kiegészítő megjegyzések segítenek a z idők során a számos vizsgáló által szerzett tapasztalatokat is átadva a kezdő szakembereknek. - A szerzők az új kiadást kiegészítették a kisgyermekek izommozgásának vizsgálatával is. Ezt a területet is rajzokkal teszik világossá. Több esetleírás mutatja be, hogyan használhatók fel ezek a vizsgálatok a kisgyermekek mozgászavarainak elemzésekor.

Dr. Tarsoly Emil - Mészáros Tamás - Funkcionális ​anatómia gyógytornászhallgatók számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete Éva - A ​gerinces állatok egyedfejlődésének anatómiai alapjai
Jegyzetünk ​az embriológiának az alapvonásaival, s azon belül is csak a gerinces állatok fejlődésének összehasonlító anatómiai alapjaival foglalkozik. Az embriológia bizonyára még a legjobban megírt jegyzetből vagy tankönyvből is nehezen érthető meg. Ezen gazdag ábraanyaggal kívántunk segíteni, és számítunk korábbi anatómiai és szövettani ismereteikre is. A jegyzet végén mellékelt rövid bibliográfia alapján az érdeklődő hallgatók tovább bővíthetik embriológiai ismereteiket.

Dr. James Bevan - Anatómia ​- élettan
Időről ​időre felmerül az igény egy olyan humán anatómia és élettan kézikönyv iránt, amely nem nehezen érthető tudományos szakkönyv, hanem értékes segítség az emberi test működése iránt érdeklődők számára. Ilyen ismeretekre van szüksége a tanulmányaikat éppen csak megkezdő fizikoterápiás szakembereknek, szociális munkásoknak, önkormányzati alkalmazottaknak, a különféle kórházi osztályok egészségügyi szakembereinek, az ápolási kisegítő személyzetnek és az iskolai vagy posztgraduális tanulmányokat folytató tanulóknak. Az anatómia-élettan illusztrált kézikönyv nélkülözhetetlen segítség orvostanhallgatók számára az alapvető ismeretek elsajátításához. Több mint 1000 orvosi szakkifejezés részletes magyarázatát tartalmazza, a fejezetek végén kereszthivatkozások irányítják az olvasót az adott témához kapcsolódó egyéb szervrendszerekhez. A kötet kiváló egészségügyi szakemberek közreműködésével készült.

Mark Vella - Fitneszanatómia
A ​könyvben részletesen olvashat a csont- és izomrendszerről, az ízületek mozgásáról, a nyújtás fontosságáról és szabályairól, valamint a helyes testtartásról. A könyv több mint 90 gyakorlatot mutat be, a működésbe hozott izmokat megjelenítő ábrákkal és a mozdulatok végrehajtását segítő tanácsokkal együtt. Segítségével megtanulhatja, mely izmokra kell összpontosítani, hogy elérje a mindennapi élethez szükséges fittséget. Ezen kívül, elsajátíthatja az edzőtermi eszközök és súlyzók biztonságos használatát, így teljesítményét a sérülés kockázata nélkül növelheti.

Nemes Tibor András - Szanyó Ferenc - Dr. Bakanek György - Dr. Tihanyi Katalin - Masszőrképzés ​A-tól Z-ig I-III.
Hazánkban ​a hivatalos masszőrképzés (frissítő- és az Országos Képzési Jegyzékben szereplő gyógy-, sport- és fürdőmasszőr) kiterjedt ismeretanyagot követel meg. Célunk az volt, hogy a három különböző területet átölelő könyv – egy egységes szerkezetben – a szakma „bibliája” legyen.

Kollekciók