Ajax-loader

'újgörög' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Evjenia Fakinu - Csillaghullás ​Athénban
Szími ​szigete parányi pont Kréta, Ródosz tájékán a kéklő Égei-tengerben. Innét, a meghitt falusi fészekből kerül fel Asztradení, a "csillaglány" a görög főváros dzsungelébe. Ám hiába iparkodik beilleszkedni, és hiába imádkozik édesanyjával együtt az ikonok előtt, megannyi lidérces álom, véres látomás után áldozatává válik az erőszaknak, ami sajnos, szinte mindennapos vendége torz irányba fejlődő civilizációnknak.

Antonisz Szamarakisz - A ​hiba
A ​lebilincselő történet egy pszichológiai párbaj a totális diktatúra ügynöke, a Kihallgató és a gyanúsított, a Sport Kávézós között. A Kihallgatónak meg kell valósítania a tökéletes Tervet. A Tervnek el kell érnie a célját. A Terv azonban önálló életre kel... "-... Az lenne a legjobb, ha a Terv irányítaná magukat, de ugyanakkor a saját képzelőerejükre is támaszkodnának. A Terv az alap, nekünk erre az alapra kell építkeznünk... magának a lehető legtökéletesebben kell játszania a szerepét. Úgy kell tennie, mintha magának is lennének érzései, mintha maga is humánus szemléletű ember volna. Ismétlem: legyen óvatos, ne vigye túlzásba..."

Konsztantinosz P. Kavafisz - Kavafisz ​versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nikosz Kazantzakisz - Zorbász, ​a görög
Nikosz ​Kazantzakisz, Anthoni Quinn, Kakojannisz, Mikisz Theodorakisz - ezt a sort csak egyféleképpen lehet folytatni: Zorba (Zorbász), a görög. A nyers, szertelen, vad, csupaszív világcsavargó. A valóságos életben idegenül mozgó, csak az elvont események világában otthonos író - a másik főhős- és Zorbász közös kalandjainak foglalata ez a világhírű, immár klasszikus regény, s egy olyan barátságé, kapcsolaté, amelynek végén az író már pótolhatatlan testvérként, élete örök hiányaként gyászolja a kezdetben véglegesen idegennek érzett "görögöt". A önéletrajzi ihletésű krétai történet a végleteket kutatja, az erény, a szabadság, a halál gondolataival viaskodik. Ha úgy tetszik : a keleti kereszténység test-lélek dualizmusát fogalmazza meg a maga módján. Zorbász a test, az író a lélek - és mindkettő Kazantzakisz.

Alkyoni Papadaki - A ​Hold színe
Krétán ​születtem egy faluban, közel Chaniahoz. Az apán tanító volt, az anyám javíthatatlan álmodozó. Sanyarú gyerekkorom volt, s így már korán szükségét éreztem, hogy rátaláljak az ösvényre, amely messze visz. Miután Chaiaban a francia karon diplomát szereztem, Athénba jöttem, hogy új világra leljek. Fellázadtam, ám a sok harccal végül semmire sem mentem. Egy nap azt mondtam magamnak: "olyannak fogadd el az életet, amilyennek kaptad!" És megbékéltem a sorssal. Nyertem is, veszítettem is eme döntésem által. Csakhogy épp erről szól az élet. Az elemi iskola első osztályában kezdtem az írást. Leghamarabb egy levelet fogalmaztam Istenhez. Az igazság az, hogy sokszor és elszántan foglalkoztatott a gondolat, miszerint felhagyok az irodalommal. Túl nagy teher volt a művészet az én vállamon. Aztán maradtam mégis. Úgy látszik, időről-időre születnek olyanok, akik vállalják a szavak jelentette terhet. Holnap új nap virrad, fiam. Mosakodj meg, igazítsd el a hajad, dúdolj egy kis dalt, és indulj. Semmi mást nem mondhatok, olyan régóta élek ezen a földön. Sose tagadtam le a hibáimat. Nem szerettem a tökéletes embereket. Megéri, hogy bura alatt élj, csak mert attól félsz, hogy megsebesülsz? Van értelme lakat alá zárni a lelkedet, csak azért, nehogy kirabolja valaki? Éld az életet, ahogy neked tetszik. És amikor mélyre kerülsz, legyen bátorságod kimondani: Csak azért sem adom fel! Kezdem elölről! Semmi nyavalygás vagy siránkozás! Az élet szép, fiatalember, feltéve, hogy éled. Amikor vele együtt haladsz. Néha sárban, máskor meg rózsakertben. Őrizd meg az emlékeidet, és lépj tovább... Bolyongás a létünk ebben a világban. Bolyongás ég és föld között. Gyere, igyunk még egy utolsót!

Nikosz Kazantzakisz - Jelentés ​Grecónak
A ​Jelentés Grecónak, amelyet most nyújtunk át, az írónak talán legsajátosabb, legszemélyesebb műve: nem csupán önéletrajz, egy érdekes élet külső eseményeinek regisztrálása, a kor történelmi-társadalmi tablójába illesztése, hanem jóval több ennél: "szellemi odüsszeia", a legnagyobbért, az elérhetetlen tökéletességért küzdő alkotó ember szellemi pályájának, kétkedéseinek és útkeresésének, küzdelmének és vívódásainak szárnyalóan szép, megrázó rajza. A világirodalom nagy konfesszióinak sorába tartozik.

Arisz Fakinosz - Mese ​az eltűnt időről
A ​Franciaországban élő görög író lírai hangvételű regénye számos európai nyelven megjelent már. Hősei a mindennapokból minduntalan a mitológia világába tévednek. Nincstelen paraszti létüket nimfák, szatírok, istenek népesítik be. Háborúk pusztítanak, csapások sora zúdul a földre, de Vangélisz és Szofia mindent lebíró szerelme győzedelmeskedik. Egy mai Odüsszeusz és Pénelopé - Arisz Fakinosz nagyszülei - sorsán keresztül a görög történelem közel egy évszázadának eseményei peregnek előttünk.

Nikosz Kazantzakisz - Akinek ​meg kell halnia
Egy ​anatóliai görög faluban húsvét táján összeülnek az elöljárók. Nagy gondban vannak: a következő évi passiójáték szereplőit kell kijelölniük. Sok vita után Krisztus szerepét Manolioszra, a fiatal pásztorra bízzák. Manoliosz és társai - az apostolok, akik között ott van a földesúr fia is - őszinte szívvel, nagy elmélyüléssel készülnek szerepükre. Ám Krisztus eme igazi követői akaratlanul is szembekerülnek az emberi gonoszsággal. Fellépésük drámai eseményeket von maga után, melyek során mindenki megmutatja igazi arcát.

Alexandrosz Papadiamandisz - A ​gyilkos asszony
Alexandrosz ​Papadiamandisznak (az újgörög prózairodalom egyik megteremtőjének) megrázóan szép kisregénye a klasszikus görög drámák hangulatát idézi. Története egyszerű: egy szerencsétlen sorsú öregasszony, Hadula anyó, alig pár napos, betegen született unokája fölött virrasztva rádöbben arra, hogy nőnek születni, nőnek lenni rettenetes sorscsapás. Ahogy végiggondolja az életét, szinte csak keserűség, kínlódás, bánat jut az eszébe. Szülei árulása – rendes hozomány nélkül adták férjhez –, házassága első éve a sógornője házában, hét gyermekének születése, a javasasszonykodás, bábáskodás s a rengeteg egyéb munka, hogy saját háza lehessen, végül fiai idegenbe szakadása mellett leányai férjhez adása, valamilyen hozomány összekaparása felemészti minden erejét, a sok keserűség eszét veszi a szerencsétlen asszonynak, s szinte öntudatlanul megfojtja a kis csecsemőt. Ettől kezdve sodródik a tragikus vég felé: úgy érzi, minél több leányt „segít át” a másvilágra, annál több jót tesz környezetének. Gyanús viselkedése lassan ráébreszti az embereket és a csendőröket az igazságra, üldözni kezdik, a tébolyodott asszony kétségbeesve menekül valamiféle feloldozás felé, s végül a tengerben leli halálát.

Minden_napra_egy_mese
Minden ​napra egy mese Ismeretlen szerző
90

Ismeretlen szerző - Minden ​napra egy mese
Minden ​napra egy mese, s egyik érdekesebb, mint a másik. Az év minden egyes napjára jut belőlük felolvasni-, mesélnivaló, még február 29-ére is, ha szökőév van. A 366 mesét tartalmazó kötetben a magyar mesekincsnek és a világ meseirodalmának színe-javát gyűjtötte egybe a válogató, legjobb íróink és műfordítóink feldolgozásában: angol, francia, német, svéd, norvég, orosz, indiai, kínai, japán népmese-feldolgozások és modern műmesék követik egymást tarka forgatagban. Egyik nap arról hall mesét, hogy miért nem hordanak piros sapkát a békák, másik nap arról, hogy miért alszik a medve télen, vagy milyen tréfát eszelt ki április elsején Móka Miki. A kötet minden egyes lapján új mese kezdődik, örömére a meseolvasó szülőknek s azoknak a gyerekeknek, akik hosszabb történet olvasására még nem mernek belefogni. Reich Károly színes illusztrációi varázsos mesehangulatot árasztanak.

Andreasz Frangiasz - A ​vasrácsos kapu
Angelosz, ​a fiatal építészmérnök hét éve bújkál a halálos ítélet elől, amelyet az ellenállási mozgalomban való részvétele miatt szabtak ki rá. Hét éve bujkál idegen lakásokban, leponyvázott teherautókban, építkezések állványai közt, a téli utcákon dideregve, majd abban a vasrácsos kapujú házban, ahol régen lakott, és ahol családja, szerelme, barátai, jó- és rosszakarói élnek. Kizárva az életből, az emberi kapcsolatokból, a munkából, a rendes emberi tevékenységből csak az a feladata, hogy megőrizze emberségét, hogy ne felejtse el, milyen ügy miatt taszította ki magából a társadalom, s hogy bizakodni tudjon a jövőjében. Körülötte zajlik a ház lakóinak élete: a kis ügynököcske lohol az üzletei után, a szerencsétlen kis széplánnyal udvarlói játszadoznak, a fiatal vállalkozó kisüzemet szervez az udvarban, az öreg bíró - Angelosz apja - fiat tisztázásáért kilincsel, a rossz házasságban élő fiatalasszony lelki bajait mesélgeti fűnek-fának. Ezek a sorsok előbb-utóbb kapcsolatba kerülnek Angeloszével: akarva-akaratlanul részt vállalnak az ellenálló hős megmenekítésében. Andreasz Frangiasz - miként magyarul megjelent másik regényében, az Emberek és házakban is - hitelesen rajzolja meg a kisemberek szolidaritását, az emberség győzelmét.

Ioanna Karisztiani - Batyu
"Minden ​történetben vannak fehér foltok, némelyek egyformán azok mindenki számára, akik részt vesznek a történet szövésében. Ugyanakkor minden szereplő ismer olyan részleteket, amelyekre csak ő figyelt fel, és kizárólag ő nem kap meggyőző válaszokat, bármennyire is próbálkozik, már ha egyáltalán, de valószínűleg nem. Vannak, akiket bizonyos esetekben megelégedéssel töltenek el a hiányzó részek, foggal és körömmel védelmezik ezeket a homályos területeket, rettegnek a tudattól, hogy ha fény derül minden titokra, akkor a teljes igazság már elviselhetetlen lesz. Egy újabb cigarettára gyújtva magában végigtekintett az általa ismert személyeken, a legtöbbjükben ott lakozott a fanatikus siránkozás bolondériája, az első ballépésnél annyi volt nekik. Mert mondjátok meg, ugyan mi van a ti batyutokban? Egy csőd, egy idegenbe szakadt családtag, egy orron koppintás az adóhatóságtól, egy sikertelen közalkalmazotti pályázat, egy elviselhetetlen anyós, egy idegbeteg főnök, egy molotovokat dobáló gyerek, egy kandalló, ami telefüstöli a nappalit, reflux, tériszony, felszarvazás, néhány repedés az ülepeteken. No, akkor gyertek csak és vessetek egy pillantást az enyémre, hogy a torkotokra fagyjon a szó."

Mara Meimaridi - A ​szmirnai boszorkányok
Hogyan ​juthat előbbre egy szegény családból származó görög nő a 19. századi Szmirnában? Persze: úgy, hogy jól megy férjhez. De hogyan szerezzen megfelelő férjet, ha tehetséges ugyan, de nem különösebben vonzó? Hát például mágiával... A regény Katina történetét meséli el, akinek életébe döntő fordulatot hoz az a nap, amikor ő és édesanyja, Eftalia megismeri Attartot, a török varázslónőt. Ahogy egyre jobban megtanulják alkalmazni a mágiát, nincs, ami megállítsa őket. Katina egymást követő férjei révén egyre magasabb társadalmi körökbe kerül. A mágia biztosította lehetőségekkel azonban okosan élni is képes: nemcsak a szerelmi, hanem az üzleti életben is egyre sikeresebb lesz, míg végül Szmirna egyik legbefolyásosabb asszonyává válik. Katina történetét száz évvel később élő rokona, Maria meséli el, aki megtalálva a varázslónő titkos iratait, maga is egyre jobban a mágia hatása alá kerül... Az élvezetes, szerelemmel és humorral átszőtt regény, mely színes képet fest a korabeli Szmirna (ma Izmir, Törökország) multietnikus forgatagáról és társadalmi viszonyairól, no meg a mágiáról, nagy siker volt Görögországban, televíziós sorozat is készült belőle.

Nikosz Kazantzakisz - Mihálisz ​kapitány
Krétai ​hősök szenvedéyles harcáról, krétai hősök szenvedélyes szerelméről szól a tavaly elhunyt görög író nagysikerű történeti regénye. Kréta szigetének viharos története, a törökök ellen viselt szabadságharc múlt századvégi szakasza elevenedik meg e könyv lapjain. Vakmerő, áldozatos tettek fűzik egymáshoz az 1889-i felkelés két nagyszerű hősét, de végzetes szerelmük egy török főúr szépséges felesége iránt egyszer s mindenkorra véget vet vérrel-vassal megedzett férfibarátságuknak. A világszerte népszerű írót ezzel a művével mutatjuk be a magyar olvasóközönségnek.

Vaszilisz Vaszilikosz - Z ​naplója
Ebben ​a kalandos huszadik században nem is olyan nagy csoda, hogy egy könyvnek ilyen mozgalmas előélete van, pedig a Z naplója nem par excellence politikai mű, mint a Lambrakisz-ügyről szóló, hanem amannak mintegy alkotáslélektani kommentárja. A naplót író fiatalember - az egyes szám első személy csak közlési mód - valóban a leendő Lambrakisz-regénye bűvkörében él, de látható világa a tegnapi Görögország magas-értelmiségének furcsa, belső emigrációs, belül-szuverén, Görögország határain túlmutató - és, poétikus ajándékképpen az "igazi görög színekkel", a fehérrel-feketével-kékkel olykor vakítóan felizzó világa.

Vaszilisz Vaszilikosz - "Z"
1963-ban ​egyik napról a másikra óriási Z betűk tűntek fel Athén, Szaloniki és más görög városok házfalain. A Z a görög "él" szó kezdőbetűje. Él, hirdették ezek a betűk, él Lambrakisz, a baloldali EDA párt parlamenti képviselője, a fiatal orvosprofesszor, akit Szalonikiben egy békegyűlés után, amelynek ő volt a szónoka, a nyílt utcán meggyilkoltak. Az esetről kiadott hivatalos jelentés gyorsan megállapította, hogy "közlekedési baleset" történt. A haladó közvélemény azonban felzúdul, hiszen bármilyen ügyesen rendezték is meg ezt a "balesetet", nyilvánvaló, hogy politikai gyilkosság történt. Vaszilisz Vaszilikosz, a párizsi emigrációban élő fiatal görög író nagysikerű könyvében ezt a politikai gyilkosságot és az azt követő vizsgálatot írja meg. A regény azonban nem egyszerű dokumentumokra épülő elemzés, hanem vérbeli irodalmi alkotás. A író megkapó lírai szeretettel ábrázolja hősét, szenvedélyes haraggal támad gyilkosaira, akik elvették Lambrakisz életét, de halhatatlanná tették, mert a görög nép örökre a szívébe zárta, és soha nem bocsát meg gyilkosainak.

Mohay András - Újgörög-magyar ​kéziszótár
Az ​Újgörög-magyar kéziszótár mintegy 48 000 szótári adatot tartalmaz, a címszók száma ebből kb. 30 000. A szótár az újgörög alapszókincs és a hozzá tartozó frazeológia anyagát dolgozza fel. A szóanyag főleg az utóbbi fél évszázad beszélt és írott nyelvének anyagából történt válogatatást tartalmazza. A szótár legfőképpen a dimotikiben "népnyelvben" használatos szókincset és jelentéseket öleli fel, a görög nyelv ciprusi nyelvváltozatának adatait esetenként adja meg. A szótár a modern szépirodalom és sajtó olvasásához is segítséget nyújt.

Hadzisz__dimitriosz_-_a_l%c3%b3_%c3%a9s_a_rep%c3%bcl%c5%91
A ​ló és a repülő Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​ló és a repülő
Az ​"ezredesek" diktatúrája éppen olyan éles vízválasztó az emberi és a művészi helytállás kérdésében a mai Görögországban, mint amilyen a fasizmus volt annak idején Németországban. A demokrácia ókori bölcsőjében a diktatúra veszélyes és tiltott szerzők listájára tette Aiszkhüloszt, Szophoklészt és Euripidészt, s éppen ezért a mai görög írók helytállása vagy elbukása túlnő az egyszerin, az önmaguk helytállásán, s a szabadság és a demokrácia szimbolikus ügyévé válik. Kötetünk tizenkét írója - ha különbözik is politikai-művészi szempontjuk és módszerük - a helytállást választotta, s ezzel hitet tettek ókori elődeik öröksége mellett. Elbeszéléseik a második világháború utáni Görögországot mutatják be a diktatúra előestéjéig, azt a feszültségektől terhes korszakot, amelyben az ellentétek mindinkább polarizálódtak. E korszak fojtott atmoszférája rátelepszik a nép minden rétegének az életére, s az elbeszélések bizonyítják, hogy az egyéni, a kispolgári kitörési kísérletek vagy kudarcba fulladnak, vagy szükségképpen megalkuvásba torkollanak.

Vaszilisz Vaszilikosz - A ​csodagyógyszer
A ​nagysikerű "Z" szerzőjének új regénye konkrét esetet dolgoz fel. Görögországban a ciprusi kaland és a fasiszta junta bukása után bizonytalanság, csodaváró hangulat alakult ki. Ebben a helyzetben tűnt fel egy Giorgosz Hyperomosz nevű ügyvéd, aki Kos szigetén, Hippokratesz egykori szentélye közelében egy minden betegséget gyógyító elixírt fedezett fel. Az egyszerű, babonás görög parasztok, akiknek nélkülözniük kellett a korszerű egészségügyi ellátást, csodát reméltek az elixírtől, s rajongói hívéül szegődtek. Hyperomosz nemcsak sarlatán, de jobboldali monarchista kalandor is volt, aki csalással szerzett népszerűségét eszméi propagálásra használta fel. Ingyen osztogatta a "csodaszert" a fővárosi középületek előtt és másutt, szerte az országban, s közben a polgári demokrácia és a köztársaság ellen uszított. Szédelgéseit hosszú ideig nem leplezték le, mert egy 12 tagú "szervezőbizottság" állt mögötte, mely befolyásos nagytőkésekből és monarchista katonatisztekből állt. Vaszilisz Vasziliszkosz a világszerte ismert, népszerű író szatirikus-ironikus stílusban írja le a "csodás" gyógyulásokat, s egy-egy sors bemutatásával érzékelteti azt a társadalmi helyzetet, amelyben a "csodatévő" kultusza kialakulhatott.

Kosztasz Taktszisz - A ​három gyűrű
Egy ​öregedő, a megöregedés ellen még szenvedélyesen küzdő görög asszony nagy magánmonológja ez a regény, amelybe még egy monológ, elbeszélés fonódik bele, az asszony meghalt barátnőjének élettörténete. "Sok ember magában hordja saját pusztulása csíráját. Ekavi éles észjárása ellenére képtelen volt hidegvérrel, józanul szembenézni a valósággal. Így minduntalan összeütközött vele, és megsebezte magát" - mondja a monologizáló Nina, aki maga sem ura indulatainak, élete során maga sem volt képes józanul mérlegelni a valóságot. Ógörög tragédiák színpadára illő fekete ruhás alak mind a kettő, és noha semmiképp sem kora történelmének krónikása, sokat mond el a második világháború előtti, alatti és utáni Görögország történetéből, föltárja vagy a háttérben érzékelteti a nép sajátos karakterét, szenvedélyességét, szokásait, előítéleteit, elnyomatások és megszállások megpróbáltatásait. "Pontosan olyan vagy, mint Görögország: kicsit őrült, de arany a szíved" - mondja Ekavinak a regény egyik szereplője, és az ellentétek kavargásának evvel a jelzésével utal az író is a keserves történelmi korszakba helyezett magándráma történelmi hátterére.

Andreasz Frangiasz - Emberek ​és házak
Ez ​a regény a munkára, emberi életre vágyódó férfiak és nők hőskölteménye, a görög munkáscsaládok krónikája, szegény szerelmeseké, akik egy bonyolult korszak hullámverésével dacolva is őrizni tudják szívükben az összetartozás, s szolidaritás nagy érzéseit.

Jannisz Ritszosz - Mélosz ​pusztulása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jannisz Ritszosz - Papírszeletek
"Az ​ezredesek államcsínye után a görög rendőrség ismét elfogta az immár állami díjas Ritszoszt - írta Képes Géza az egyik magyar nyelvű Ritszosz-kötet utószavában -, a görög költészet egyik legnagyobb alakját. Először Járosz, majd Lérosz szigetére, másfél év múlva Számoszra deportálták. 1970-ben a költő egészségi állapota olyan súlyosra fordult, hogy Számosz szigetéről Athénba vitték, ahol az ezredesek bukásáig házi őrizetben élt és írt." Költészetét a végső érettség állapotában mutatja meg ez a gyűjtemény. A vers már tovább nem egyszerűsíthető gesztus, rejtelem, álom csupán, úgy villan össze benne művészet és valóság, mitológiai múlt és személyes élet, végtelen idő és mai pillanat egysége, ellentéte, mint két szempár. Egységes egésszé teljesednek a versek, megmutatván egy élet, egy tudat emlékeit és élményeit, olyan közelről, amilyen közelről csak a legtisztább líra képes, s olyan távolságból, hogy bárki magáénak érzetheti őket.

Nikosz Kazantzakisz - Testvérgyilkosok
Jelen ​regényében a szerző a második világháborút követő görögországi polgárháborús időszak élményeit eleveníti fel az epiruszi hegyvidéket megszállva tartó gerillák és egy szegénységtől sújtott, kis hegyi falu, Kasztelo lakóinak történetén keresztül.

Vaszilisz Vaszilikosz - Angyalképző
A ​Nyugat-Európába emigrált görög író Lambrakiszról írott könyve nemrég jelent meg, s láthattuk az abból készült "Z" című filmet is. Most egy másik fontos művét adjuk az olvasó kezébe. A három különálló regényt magába foglaló, de mégis egységes fogantatású "trilógia" elvontabb, áttételes, látszólag irreális világba vezet bennünket. Mintha csak valamilyen új dimenzióban járnánk, az élet, a halál és a szerelem útvesztői közt. Mindhárom regényrészben egy-egy fiatalember vergődik a maga életéért egyéni tisztaságáért, küzd a társadalom és a lét sötét erői, az elgépiesítés, az elidegenedés és a céltalanság ellen. A küzdelem a külső világgal, a tiltakozás a lelket fojtó erők ellen igen meglepő groteszk és abszurd helyzetekbe sodorja a hősöket. Mégis mindig emberközelben maradnak, együtt érzünk, együtt szorongunk velük, hiszen az irreális világ mögött ott sejlik a való világ, és a megragadó stílusú, víziós erejű mondanivaló mélyén a humánum szólal meg.

Eleni Kazantzaki - A ​meg nem alkuvó
A ​nagy görög életútját, emberi-írói portréját a legilletékesebb, özvegye, az író-újságíró Eleni Szamiu-Kazantzaki rajzolja meg. A kötet négy kronológikus fejezetre tagolódik. Az Egy új mítosz nyomában az írónő Kazantzakisz születésétől (1883) 1924-es megismerkedésükig idézi fel az eseményeket. Az író gyermekéveivel, serdülőkorával nem foglalkozik, hanem az olvasót a Jelentés Grecónak című különös önéletrajzhoz irányítja, amelyben Kazantzakisz részletesen beszámol családjáról, s krétai éveiről. Az elbeszélést 1902-vel kezdi, amikor az ifjú Nikosz Athénba utazott tanulni. Az egyetemi éveket, az olaszországi utazásokat, első feleségével, a szintén író Galatiával kötött házasságát, a pályakezdés, politikai aktivitás, az eszmekeresés és élményszerzés korszakát, a bécsi, berlini hónapokat az író levelei, naplójegyzetei, szóbeli emlékezései alapján rekonstruálja Eleni. (A dokumentumok közül olyan érdekességeket is felhasznál mint például Zorbász, a görög levelei.) A Nagy utópia című fejezet 1924-től 1939-ig követi nyomon az író tevékenységét. Ezekben az években ismerte meg a Szovjetúniót, s vett részt a spanyol polgárháborúban. A világháború éveiről és a győzelmet követő évről (ekkor tárcanélküli minisztere volt a görög kormánynak) számol be A mítoszok lerombolása című fejezet. A görögországi polgárháború kitörésétől élete végéig önkéntes francia száműzetésben élt, ezt beszéli el a Ki a nyílt tengerre című fejezet. A rengeteg izgalmas dokumentumot felhasználó életrajz nem a külső történésekre, hanem a roppant összetett eszmevilágú író belső portréjának hiteles mozaikokból való összerakására koncentrál.

Konsztantinosz P. Kavafisz - Alexandria ​örök
1968-ban ​jelent meg Barbárokra várva címmel Kavafisz válogatott verseinek kötete Somlyó György és Vas István fordításában. A kötet létrejöttét, amelyben - nagy nyelveket megelőzve - Kavafisz kanonikusnak tartott versei kevés híján mind megszólaltak, a kiváló görög prózaíró, Dimitriosz Hadzisz animálta. Hadzisz mint a görög ellenállásban részt vevő baloldali értelmiségi 1963 és 1974 között Magyarországon élt emigrációban, az ELTE görög tanszékén oktatott újgörögöt és bizantinológiát. A magyarul is jól beszélő irodalmár elsőrendű feladatának tartotta az újgörögöt és bizantinológiát. A magyarul is jól beszélő irodalmár elsőrendű feladatának tartotta az újgörög irodalom magyarországi népszerűsítését: újgörög irodalmi antológiát szerkesztett (Kövek, 1966), ő volt Vas és Somlyó úttörő kötetének nyelvi munkatársa, ő szerkesztette az Újgörög irodalom kistükrét (1971) és a Bizánci irodalom kistükrét (1974). A Kavafisz-kötet 1975-ben megjelent az Európa kiadó Lyra mundi sorozatában is. Jelen kötetünk, melynek jelképes címe az ember és az irodalom romlásnak kitett, mégis időtlen szépsége előtti hódolatra utal, az összes "kanonikus", vagyis maga a költő által véglegesen elfogadottnak tartott verset tartalmazza. A Vas István és Somlyó György fordításaiból hiányzó verseket most Déri Balázs pótolja, aki a korai, kiadatlan, megtagadott és befejezetlen versek legértékesebb és a kanonikusakhoz képest számos új vonást mutató darabjait is beválogatta s - az úttörő Papp Árpád mellett - fordította. Az eredetileg részben rímes, ritmikus versek formahű átültetése helyett, amely a magyar fordításirodalom bevett technikája s amelyet Vas és Somlyó művei kiválóan megjelenítenek, valamennyi Kavafisz-verset szabad versként adja vissza. Konsztandinosz Kavafisz (1863-1933) a világirodalom nagy XX. századi újítói közé tartozik, elsősorban a nagy áramlatoktól független, egyedi költői technikáinak, a képes beszéddel igen takarékosan bánó, hol eszköztelennek látszó, hol retorikus versnyelvének köszönhetően. Az intimitásra fogékony olvasóközönséget költészetének rezignált monotóniája ragadta meg: ahogy újraéli és a jelenbe hozza az antik világ végnapjainak történeti eseményeit, a nagy szereplőket, az irodalmárokat és a kisembereket, s ahogy rajong a fiatal férfi szépsége iránt.

Tászosz Livaditisz - Kantáta ​hárommilliárd hangra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vaszilisz Vaszilikosz - A ​falakon kívül
Vaszilisz ​Vaszilikosz neve nem ismeretlen a magyar olvasók előtt. A "Z avagy egy politikai gyilkosság története" című regénye nemcsak külföldön, hanem nálunk is nagy sikert aratott, s filmváltozata is igen sok nézőt vonzott. Új könyve, az "A falakon kívül" ismét tanúbizonyságot tesz a szerző politikai hitvallásáról, bátor elkötelezettségéről. Az itt sorjázó írások az irodalmi riport eszközével ábrázolják az 1967-es katonai puccs előtti Görögország életét, társadalmi összetevőit. Vaszilisz Vaszilikosz tág tereket fut be ezekben a riportjaiban. Ír a természeti katasztrófa sújtotta falvak lakóinak életéről, ellátogat az Athén legnagyobb szeméttelepén dolgozó munkások közé. Végigkíséri a halál árnyékából menekült, húszévi börtön után szabadon engedett politikai foglyok sorsát, az első világháború alatt lezajlott törökországi örmény-mészárlást, mely Franz Werfelt a "Musza Dag negyven napja" megírására késztette, Vaszilikosz eredeti naplójegyzeteket, tanúvallomásokat dolgoz fel, és így keres adalékokat a fasizmus természetrajzához, keresi a fasizmus történelmi előzményeit. Nem feledkezik meg a mai Görögország fasiszta rendszerének létrehozásán munkálkodó tisztikar bemutatásáról sem. Vaszilisz Vaszilikosz tehetség és bátor író. Ezzel a riportkönyvével is figyelmeztet bennünket: ne feledkezzünk el Görögországról, Homérosz földjéről, a demokrácia bölcsőjéről, ahol ismét felütötte fejét a fasizmus réme.

Odisszeasz Elitisz - A ​nappal születése
Sokatmondó ​tény, hogy az irodalmi Nobel-díjak kitüntetettjei között mennyi újgörög költő nevével találkozunk az utóbbi években, évtizedekben. Egy kis nép lírájának egészen különös virágzását bizonyítja ez, olyan kivirágzást, mely nem mindennapi a huszadik század irodalomtörténetében. Az a sajátos dikciójú, áradó modern versbeszéd, melyben a görög klasszikus örökség s az Égei-partvidék földrajzi atmoszférájának, geológiájának, vegetációjának, településeinek tájelemei ötvöződnek, éppúgy jellemző Elitiszre, mint a "triász" másik két tagjának, a szintén Nobel-díjas Szeferisznek s a Nemzetközi Lenin-békedíjas Ritszosznak munkásságára. Nagy pályatársaitól persze meg is különbözteti sok minden, így különleges biblikus ihletése, mely a klasszikus görög mitológia elemeit bizánci keresztény motívumokkal elegyíti, vagy akár versszerkesztésének nagyon is sajátos szürrealizmusa. Poémája, a Méltó talán legjelentősebb munkája, himnusz a mindenséghez, magasztalása minden szépségnek és fájdalomnak, természetnek, szerelemnek, csillagképnek, súlyos emberi létnek és súlyos angyaloknak - az egész, kicsi és nagy teremtésnek.

Konsztantinosz P. Kavafisz - A ​barbárokra várva
Kavafisz ​életműve az újabb európai költészet legérdekesebb vállalkozásai közé tartozik: egyszeri és utánozhatatlan, de nagyon fontos megoldással gazdagította századunk költészetét. Kötetünk ezt a meghökkentően új és egyedülálló költészetet mutatja be Somlyó György és Vas István remekbe készült tolmácsolásában, Vas István értő, szellemes esszéjének és Dimitriosz Hadzisz magyarázó jegyzeteinek kíséretében.

1168423_5
Járom ​az új váramat Ismeretlen szerző
11

Ismeretlen szerző - Járom ​az új váramat
A ​mesékben, mondókákban, népdalokban a ház, vár, palota, a templom gyakran magát az embert jelképezi, amelynek ezen a nyelven ablaka a szem, ajtaja a száj, kupolája a homlok. A 4-6 éves gyerekek ezt a várat járják, építik. Összes kérdésük, minden mozdulatuk, megszerzett élményük, tapasztalatuk és álmuk azt a célt szolgálja, hogy testükből-lelkükből erős, gyönyörű vár épüljön, s abban várkapitánnyá válhassanak. Ebben segítik őket a világ minden tájáról való, sok-sok nép mesekincstárából válogatott különleges mesék, amelyek őseink mágikus, teremtő, képi nyelvén üzenik, hogy élni jó, jónak lenni érdemes, és jó tett helyébe jót várj!

Kollekciók