Ajax-loader

'büntetőjog' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij - Bűn ​és bűnhődés
Dosztojevszkij ​számára - írja Rosa Luxemburg, a forradalmár asszony - »kizökkent az idő«, amikor látta, hogy egyik ember megölheti a másikat. Nem lelheti békéjét, mert ismeri azt a felelősséget, amely ezért a szörnyűségért valamennyiünket terhel. Aki csak egyszer is átélte az ő Raszkolnyikovját... az többé sohasem rejtőzhet el a maga csigaházacskájába, a filiszterség és az önhitt egoizmus tojáshéjába..." A Bűn és bűnhődés a mély és tiszta szellemű, de ellentmondásokkal küzdő s meghasonlott lelkű géniusz legzártabb, legművészibb gonddal szerkesztett alkotása. Talán ezzel magyarázható, hogy világszerte a Bűn és bűnhődés lett életműve legismertebb darabja. A páratlan lélekábrázolás, az emberi jellemek szuggesztív erejű rajza, a magával ragadó stílus, a mesteri kompozíció, a kapitalista nagyváros sikátorainak, piszkos bérkaszárnyáinak, fojtott levegőjű odúinak szorongatóan hiteles képe az írásművészet halhatatlan alkotásai közé emeli művét. A "detektívregényből" így lesz klasszikus remek, minden idők egyik legmegrázóbb lélekrajzregénye.

Belovics Ervin - Gibicsár Gyula - Koczka Éva - Korda György - Mohácsi Péter - Szeder Gyula - Temesvári László - A ​büntető törvénykönyv magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bócz Endre - Horváth Tibor - Kereszty Béla - Koczka Éva - Korda György - Mohácsi Péter - Papp László - Végvári Réka - Nagy Ferenc - A ​büntető törvénykönyv magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Havas Henrik - Könyörtelenek
A ​szegedi Csillagbörtön egyik épületének tetején egy ketrec áll. A tészesek számára csupán ez a hely jelenti a szabad levegőt. Embertelen gyilkosok, akik sohasem szabadulhatnak. Könyörtelenül elbántak velük, ahogyan ők is könyörtelenül bántak áldozataikkal. Közülük többen állítják, hogy a halálbüntetés megváltás volna; hogy még a kötél is jobb, mint ez a reménytelenül lassú halál. Rabtársaiktól elkülönítve élnek, szigorú napirend szerint. Tét nélkül ölhetnének - nekik már semmi sem képes rontani a helyzetükön. Ebben a könyvben hat ténylegesen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt gyilkos vallomását olvashatják. Vérfagyasztó tetteik és gyalázatos sorsuk mellett feltárulnak a Csillagbörtön hétköznapjai, valamint jogászok, szociológusok és pszichológusok mondják el véleményüket erről az Európában sajátságosnak számító büntetési nemről, melyet immár az Alkotmányunk is tartalmaz.

Maximilian Jacta - Híres ​francia bűnperek
Joga ​van-e a megcsalt feleségnek az önbíráskodásra, kiolthatja-e hűtlen férje életét? Elhiszik-e az esküdtszék tagjai, hogy a féltékeny kurtizán kezében véletlenül sült el a fegyver, amely Causeret prefektus halálát okozta? Kik voltak azok a fekete taláros férfiak, akik az ismert társaságbeli szépasszonyt ágyához kötözték, majd férjét és anyját megfojtották? Létezett-e egyáltalán a három taláros férfi és a velük egy húron pendülő, titokzatos, vörös hajú nő, vagy csak Madame Steinheil fantáziájában keltek életre? E kötet lapjain nem kitalált, írói képzelet szülte rémhistóriák olvashatók, hanem a maguk idején nagy port felvert, híres francia bűnperek, amelyeket egy neves német jogtudós dolgozott fel és adott közre, újabb bizonyítékát szolgáltatván annak, hogy a valóság minden kitalált históriánál érdekesebb...

Sebők János - Az ​ítélet napja
Sebők ​János könyve egyrészt a Nürnbergben lezajlott háborús főbűnösök elleni per krónikája, másrészt foglalkozik olyan prominens személyek sorsával is, akik jelentős szerepet játszottak a második világháborúban. Így helyet kap a műben Adolf Hitler, akinek halála körül ötven éven át voltak tisztázatlan momentumok, Hermann Göring, akinek öngyilkossága nem sikerülhetett volna, ha nem kap hozzá segítséget, Martin Bormann, akit távollétében elítéltek, és akiről csak jóval később tudhattuk meg, hogy halott, Joseph Goebbels, aki követte Führerét a halálba, Heinrich Himmler, aki azt hitte, elnézésre számíthat a szövetségesek részéről, valamint Horthy Miklós, aki ellen végül nem indult eljárás.

Nagy Ferenc - A ​magyar büntetőjog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij - Feljegyzések ​a holtak házából
1849-ben ​Dosztojevszkijt politikai összeesküvésben való részvétele miatt halálra ítélik, amit az utolsó pillanatban kihirdetett cári kegyelem katonai őrizetre változtat. "A holtak házából" az író csak tíz esztendő múlva, 1859-ben szabadul. A regény a személyes tapasztalat hitelével számol be a szibériai fegyenctelepek életéről. Mai szemmel olvasva a művet, nem annyira a benne leírt állapotok (a zsúfolt barakkok, az éjjel-nappal csörgő bilincsek, a káposztalevesben úszkáló csótányok) alig elviselhető nyomorúsága a legmegrázóbb, sokkal inkább annak az embernek a gyötrelme, aki számot ad minderről. Dosztojevszkij csak annyira távolítja el saját személyétől a feljegyzéseket, amennyire a kor irodalmi konvenciói megkövetelik: rövid szerzői előszóban közli, hogy a kéziratot egy Szibériában elhunyt nemesember hagyatékában találta, akit gyilkosság miatt kényszermunkára ítéltek. Maguknak a feljegyzéseknek főhőse viszont nem elsősorban abban különbözik a többiektől, hogy nemesember - más nemesek is vannak a fegyenctelepen -, hanem abban, hogy komolyan vesz bizonyos erkölcsi normákat, amelyeknek pedig itt semmi jelentőségük nincs. A telepen mindent az életben maradás szigorú racionalitása hat át, és ez szinte elképzelhetetlen úgy, hogy az ember ne váljék embergyűlölővé. Ez a tétje a feljegyzéseket papírra vető főhős belső küzdelmének, ez teszi hitelessé tíz éven át nem lankadó kíváncsi figyelmét a többiek iránt, amivel a visszataszító vonások mellett felfedezi az értékeset is, az őrök kijátszásában megnyilatkozó népi furfang megannyi változatát, vagy az emberi méltóságért érzett örök sóvárgás szüntelen - és sokszor torz formákban kiütköző - jelenlétét. Dosztojevszkij művének kivételes jelentősége többek közt éppen abban van, hogy főhőse pontosan látja-ábrázolja a fegyenctelep valamennyi figuráját, mégsem veszíti el a megértés és együttérzés képességét.

Torrente del Bosque - Kínzások ​és kivégzések története
A ​kínzások és kivégzések története alighanem egyidős az emberiséggel. Elődeink hosszú évek kitartó és precíz munkájával, kísérletezéseivel lépéről-lépésre létrehozták a legrafináltabb és legkegyetlenebb kínzóeszközöket, s mindezt csupán azért, hogy egyetlen jól megjegyezhető üzenete közvetítsenek - a bűn nem kifizetődő! Az emberi leleményesség határtalan, legfőképp ha ártó szándék vezérli. A spanyolcsizmától az élve eltemetésen át a felnégyelésig széles a tárháza a borzalmak, a tortúra eszközeinek. Könyvünk helyenként megdöbbentő információkat tartalmaz, de ami a legsokkolóbb, ezeket a kínzásokat mind a mai napig előszeretettel alkalmazzák parányi földgolyónkon.

Tim Healey - A ​világ legnagyobb perei
A ​Világ tárgyalótermeiben zajlottak minden idők leglebilincselőbb emberi drámái. Az arcokon tükröződő feszültség, a robbanással fenyegető konfliktusok és a briliáns ügyvédek szópárbajai a perek elmaradhatatlan kellékei... s képzeljék el mindezt, amikor a küzdelem a vádlott életéért folyik. Ez az izgalmas könyv közel 50, a korabeli nyilvánosság lankadatlan figyelme mellett zajlott per történetét meséli el, amelyekben a vád, egyebek mellett gyilkosság, népirtás, nemi erőszak, hazaárulás, szélhámosság és rágalmazás volt. Vannak köztük olyan esetek, amelyek közfelháborodást váltottak ki, olyanok, amelyek megváltoztatták a történelem menetét, új törvényt hívtak életre vagy új szavakat hoztak a köztudatba.

Rosa Luxemburg - Levelek ​a börtönből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij - Megalázottak ​és megszomorítottak / Feljegyzések a holtak házából
A ​Megalázottak és megszomorítottak a szerző első hosszabb lélegzetű regénye. A lírai ihletésű történetet egy író beszéli el, aki mély emberi ragaszkodással próbálja egyengetni szerelmese sorsát, boldogságát, pedig a leány már mást szeret... Dosztojevszkij bámulatos éleslátással rajzolja meg a furcsábbnál furcsább figurák lelki alkatát és történetét; s a társadalom képét, amelyben a megalázottak és megszomorítottak élnek. A Feljegyzések a holtak házából a cári rabtelepen sínylődő író megdöbbentő erejű megnyilatkozása. A XX. századi próza több mestere tekintette példájának Dosztojevszkij e szenvedélyes vádiratát az igazságszolgáltatásban alkalmazott kegyetlen módszerek ellen. Drámai naplója korunk sok olyan időszerű kérdését érinti, aminők századunk irodalmát is élénken foglalkoztatják. Dosztojevszkij páratlan jellemábrázoló művészettel tárja fel a vele együtt raboskodó foglyok lelkivilágát, s kutatja elkövetett vétkük okát.

Balogh Ágnes - Kőhalmi László - Büntetőjog ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szalai Vivien - Magyar ​börtönpokol
"Máig ​beleborzongok, ha visszagondolok azokra az interjúkra, melyeket Stohl Andrással a Kozma utcai börtönben készítettem. Félelemmel és szorongással teli találkozások voltak ezek. Pokoli és ijesztő - csak ezekkel a jelzőkkel lehet kifejezni azokat a folyosókról gyakran beszűrődő indulatos, kéjes hangokat, a fojtogató szagot, és egy megmagyarázhatatlan érzést, amitől egy pillanatig sem tudtam szabadulni. Mintha a gonosz vett volna körül mindenütt bennünket. A bűn, a gonosz jelenlétét éreztem, és ez félelemmel vegyes undorral töltött el, és tölt el ma is. A magyar börtönök túlfűtött, fojtogató, kegyetlen világáról, az őrök brutalitásáról, a szexuális visszaélésekről sok mindent hallani, ám az igazságot eddig többnyire jótékony homály fedte. Stohl András, a sztárok csillogó világából érkező színész-műsorvezető öt hónapot töltött a Kozma utcai börtönben, ahol saját szemével tapasztalt meg olyan dolgokat erről a világról, melyek kegyetlenül beivódtak az emlékezetébe. Stohl a maga közvetlen, barátkozós stílusával pillanatok alatt sztár lett a börtönben is, még a legkegyetlenebb gyilkosok is bizalmukba avatták, s edzés közben vagy a zuhanyzóban olyan hajmeresztő titkokat osztottak meg vele, mint azelőtt soha, senkivel. Ez a könyv nem egy sztár börtönnaplója, sokkal több annál: igaz és kíméletlenül őszinte krónika a magyar börtönökben zajló sokkoló eseményekről." (Szalai Vivien)

D%c3%b6w_k%c3%b6nyv0052
Büntető ​Törvénykönyv Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Büntető ​Törvénykönyv
Az ​utóbbi két évtized büntetőjogi jogalkotása sem a modellek, sem az azonos modellen belül követhető koncepciók tekintetében nem mutat egységes képet. [...] Az "állandó mozgás" bizonytalansággal tölti el a jogtisztelő állampolgárokat, a jogalkalmazók számára pedig nem kevés nehézséget jelent ennek a helyzetnek a feldolgozása a napi gyakorlatban. Ez a kiadvány nem csupán a Btk. egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének közlésével, hanem a bírói gyakorlat statikus elemeit jelentő jogegységi és elvi jellegű döntésekből, valamint a problémamegoldást irányító eseti határozatokból történő válogatással kíván segítséget nyújtani a jogalkalmazók, az egyetemi oktatók és a tanulmányaikat folytató hallgatók és a büntetőjog világában "egyszerű" felhasználóként eligazodni kívánók számára.

Covers_286093
2

Ismeretlen szerző - Büntetés-végrehajtási ​jog
A ​tankönyv feladata a tantárgy ismeretanyagának elsősorban a felsőoktatás hallgatói számára való korszerű összefoglalása. Ugyanakkor haszonnal forgathatják mindazok, akik foglalkozásuknál, vagy hivatásuknál fogva kapcsolatban állnak a büntetés-végrehajtással.

Cesare Beccaria - A ​bűnökről és a büntetésekről
1764-ben ​jelent meg Cesare Beccaria A bűnökről és a büntetésekről (Dei delitti e delle pene) című értekezése, az olasz felvilágosodás legnagyobb nemzetközi hatású remeke, a modern büntetőjog alapműve és a halálbüntetés eltörléséért harcoló úgynevezett abolíciós mozgalom bibliája. A könyv magyar kiadása 1989-ben látott napvilágot Madarász Imre fordításában, bevezető tanulmányával és jegyzeteivel. A kötet gyorsan elfogyott és keresett könyvritkasággá vált. Akkori sikerét „abolíciós" üzenete is magyarázza. De ma, a halálbüntetés magyarországi eltörlése után is van bőven hasznos üzenete az olvasóközönség - korántsem csak a jogtudománnyal és a filozófiával foglalkozók - számára.

Fyodor Dostoevsky - Crime ​and Punishment
A ​dark and compelling study of a young intellectuel tempted towards crime through severe penury.

Szabó László - Szélhámosok, ​gyilkosok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gönczöl Katalin - Bűnös ​szegények
A ​polgári forradalmakat követő társadalmi változások mentén létrejött szegénység - mint megoldatlan társadalmi probléma - először vált a büntetőpolitika és a szociálpolitika határterületévé. A mindenkori hatalom azóta labdázik a két szféra között azzal, hogy kit és milyen mértékben nyilvánítson társadalomra veszélyesnek - munkakerülőnek, csavargónak, koldusnak vagy notóriusan szükségből bűnözőnek - és kit tartson érdemesnek arra, hogy megélhetésében, előrejutásában támogassa. A szerző művében arra keresi a választ, hogy a bűnelkövetők között miért vannak többségben a szociálisan elesett, alacsony iskolai végzettségű szegények. Jogos-e velük szemben az elmarasztalás, a szemrehányás? Vagy talán a szegények bűnei egyéni és ösztönös lázadásukat fejezik ki, megbüntetésük pedig a világméretű kudarc beismerésének a hiányát, a társadalom tehetetlenségét?

Vókó György - Magyar ​büntetés-végrehajtási jog
Az ​emberi jogok biztosítása, valamint a szankciók tartalmát képező jogkorlátozás törvényes végrehajtása iránti fokozódó jogállami igény — az európai uniós csatlakozásra is figyelemmel — indokolttá tette a büntetőjoggal, büntetés-végrehajtási joggal szemben támasztott új követelmények megfogalmazását. A könyvből választ kapunk arra, hogy mennyire hatékonyak az egyes szankciók, milyen az általános és speciális megelőző hatásuk, mely körülmények befolyásolják a tartalmukat képező és más értékektől, érdekektől való ideiglenes, átmeneti, arányos jogfosztás gyakorlati megvalósulását. Szempont a társadalom védelme a bűnelkövetőtől, de szempont a végrehajtás során az ő védelme is a társadalom haragjától, a hatóság egyes megtévedt tagjainak esetleges önkényes eljárásától. Ezért kényes részét képezi a könyvnek a jogállami garanciarendszer működése is. A magyar büntetés-végrehajtási jog egyrészt egyetemi tankönyv, másrészt a jogi szakvizsgára készülő gyakorlati szakemberek számára is segítséget nyújt a felkészüléshez.

Arthur Koestler - Egy ​mítosz anatómiája
A ​válogatás egyik legizgalmasabb írása a halálbüntetést veszi szemügyre. A 20. század talán legprovokatívabb magyar és európai gondolkodója hatásos közéleti szereplőként elvetette a halálbüntetést, és körbejárta a probléma etikai, társadalomfilozófiai, társadalomtörténeti vonatkozásait is, jórészt megelőzve Foucault ez irányú elemzéseit. A saját életéről szabadon döntő Koestler minden írása a szabadság 20. századi dilemmáiról mond el valami fontosat.

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij - Schuld ​und Sühne
Der ​erste und vielleicht vollkommenste der fünf großen philosophischen Roman-Tragödien Dostojewskis. "Schuld und Sühne" ist zugleich ein Kriminalroman von atemberaubender Spannung.

Dr. Somos Zoltán - Tánczos ​- Az utolsó szó jogán
Ön ​szerint, ha valaki meggyilkol egy 11 éves kislányt, utána felmegy-e beszélgetni teljes nyugalomban ismerőséhez, aki semmi különöset nem lát rajta? Ön szerint, ha valaki mélyreható sebet ejtve elvágja a sértett nyakát, nagy valószínűség szerint véres lesz-e a ruházata? Ön szerint, ha valaki elkövet egy véres gyilkosságot, bemegy-e tanúskodni a rendőrségre ugyanabban a nadrágban, amit akkor viselt, anélkül, hogy azt legalább kimosta volna? Ön szerint egy valódi gyilkos hajlandó-e önként jelentkezni hipnózis alatti meghallgatásra, valamint arra, hogy hazugságvizsgálat alá vessék? Ön szerint ha a rendőrség talál egy nem sokkal a gyilkosság előtt keletkezett, hallgatózásra utaló fülnyomot a sértetti lakás ajtajának külső felületén, az nagy valószínűséggel a gyilkostól származik-e? Ön szerint elfogadható-e ha a gyilkosság helyszínén egy lezárt lakásba, ahol még bűnjelek lefoglalása történik, a sértett hozzátartozói rendőri beleegyezéssel, de rendőri kíséret nélkül bemennek, és ott a helyszínt megváltoztató tevékenységet folytatnak? Ön szerint helyes-e, ha egy mikronyomokkal szennyezett bűnjelet nem az előírásnak megfelelően - lepecsételve, leplombálva - szállítanak (például a gyilkosság elkövetésének helyszínén lefoglalt szőnyeget), hanem egyszerűen csak összehajtva, spárgával átkötve? Ön szabadon engedné-e egy 11 éves kislány gyilkosát, miután beismerő vallomást tett, nem félve attól, hogy újabb gyilkosságot követ el, vagy hogy megszökik? Ön szerint, ha egy rendőr bántalmazza a kihallgatott személyt, azt a későbbiekben elismeri-e a bíróság előtt? Ön szerint helyes-e ha az ügyben eljáró rendőröket annak kapcsán még az ügy jogerős befejezése előtt kitüntetik, előléptetik? Ön szerint helyes-e ha másodszor is ugyanaz a bíróság tárgyalja azt a bűnügyet, amely már előtte egyszer bűnösnek találta és elítélte a vádlottat? Ön szerint tisztességes-e ha a vádlottat képviselő ügyvéd - kérése ellenére - a tárgyalás előtt nem tekintheti meg a tett színhelyéről készített videofelvételt? Ön szerint tisztességes-e ha a vád szakértőjét meghallgatja a bíróság, de a védelemét nem? Ön szerint tisztességes-e, ha valaki az ellene indított büntetőügyben vádlotti vallomást kíván tenni és ezt a bíróság elutasítja? Üdvözlöm ezt a könyvet, és íróját, Tánczos Gábor védőügyvédjét, aki ezúton bátor kísérletet tesz az ügy kapcsán felvetődött megannyi kérdéssel történő szembenézésre

Firon András - Káin ​bélyeg
Kell ​a hóhér, vagy nem kell? Az életjogról és az erőszakos halálról szól ez a könyv - a halálbüntetés ürügyén. Az épeszű és éplelkű ember természetesen életpárti. Az írásos emberi kultúra kezdetétől minden törvények legerősebbike az Ötödik Parancsolat: "Ne ölj!" Igen, de mindenkit kötelez ez a parancs? Káint nem engedte megölni az Úr. Ám mégsem Káin lett az utolsó gyilkos. Ma pedig már rajzanak a kérdések. Egyáltalán ne öljön ember embert, vagy már van amikor ölhet? Becsületes és becstelen ember van. De van-e egészen becses és teljességgel becstelen élet? Létezhetnek-e emberek, akiknek joguk, sőt kötelességük ölni ("kivégeztetni"), s lehetnek-e olyanok, akiket meg kell ölni? Ha igen, kik ezek és kik azok? Milyen alapon szelektálhatnak köztük a bírák? Vagyis, az államnak egyáltalán legyen-e joga életet elvenni? Kapjon-e jogot erre a társadalomtól? Ha nem, lefogható-e a gyilkosok keze? Az Élet eredendő jogán életben hagyott gyilkos nem pusztít-e el majd újabb életet? És mi legyen a hitlerekkel, a sztalinokkal, a rákosikkal, a szaddamhuszeinekkel? Vagy a börtönökben a megfékezhetetlenekkel? Tudja-e Ön, hogy a Magyarországon hivatalosan regisztrált számok szerint, kerek hétszáz év során, a különféle rendszerekben az ítélettel és hivatalosan végrehajtott kivégzések 59,1 százalékát (!) politikai cselekményért rendezték meg? (A hamisított és a titkos perek nyomán a valóságos kép még ennél is elképesztőbb.) 1988. július 14-e óta nálunk nem csattan el kivégzési parancs. Ám a kérdés még megválaszolatlan: végleg nyugdíjazzuk-e a hóhért? A parlament még nem alkotott sem új Alkotmányt, sem új Büntető Törvénykönyveket. A nagy vita hátra van. Ön e könyv elolvasása után olyan tényekkel gazdagodik, és olyan megrázó élményekben lesz része, amelyek módosíthatják a halálbüntetés kérdéséről eleddig csupán a vérmérséklete, lelkiismerete és a napi bűnügyi hírek által motivált véleményét. 1991

Belovics Ervin - Tóth Mihály - Büntető ​eljárásjog
A ​korábbi, három kiadást is megért, nagy sikerű Büntető eljárásjog könyv legutóbbi kiadásának megjelenése óta majdnem napra pontosan négy év telt el. Ez idő alatt a Be. számos alkalommal – koncepcionális kérdések tekintetében is – módosult, így egy új kiadás annak ellenére is időszerű, hogy mindeközben megkezdődtek az új büntetőeljárási kódex megalkotásának előkészületei. Különösen időszerűvé teszi a megjelentetést a 2013. november 11-én elfogadott, a büntető jogszabályokat, így a Be.-t is módosító új Novella (2013. évi CLXXXVI. törvény), melyre a magyarázatok már kitérnek. A szerzők a korábbi tankönyvet alapul vevő, de egy szerkezetében és tartalmában megújított kötetben adják közre a büntetőeljárási kódex magyarázatát. A törvény szövegét csak az általuk szükségesnek tartott helyeken és részletességgel idézve, a bírói gyakorlat legfontosabb eredményeire koncentrálva a szerzők arra törekedtek, hogy egy jól áttekinthető, a lényeget kiemelő, a törvény értelmezését, elsajátítását segítő szakkönyvet készítsenek. Olyat, amelyet a joghallgatókon kívül haszonnal forgathatnak a büntető igazságszolgáltatás valamennyi területén dolgozó szakemberek is. Kézirat lezárása: 2013. november 30.

Denis Langlois - Fekete ​akták
Fölöttébb ​izgalmas, egyszersmind elgondolkodtató könyveket írt a mai francia igazságszolgáltatásról Denis Langlois, a tekintélyes párizsi ügyvéd, az Emberi Jogok Ligájának volt jogi tanácsadója. Egy sor felháborító bírósági ügyet tár az olvasó elé, megmutatva ezek tükrében, hogy Franciaországban - ahogy más nyugati országokban is - a jog a gazdagoké és a hatalmasoké, s fegyverét a szegények, az elesettek ellen fordítják. Ezek az ügyek a francia igazságszolgáltatás fekete aktáiba tartoznak, de nem rendkívüliek: nagyon is jellemzik a tőkés társadalmi viszonyokat. Vádolják az igazságszolgáltatás eltorzítóit, azokat a bírákat és ügyészeket, akik visszaélnek hatalmukkal, és munkájukat nem az igazság és az emberség, hanem az osztályelnyomás és a korrupció szolgálatába állítják. A tények önmagukért beszélnek, s Langlois alig fűz kommentárt az egyes ügyekhez -írása talán éppen ezért vált ki erős hatást az olvasóban.

Schmidt Attila - Gyilkosok ​és áldozatok
"Öt ​óra ötvenöt perc. Két megtermett férfi vezeti György József halálraítéltet még egyszer, s utoljára a bíró elé. Bíró: Amint már ismertettem a kegyelmi kérvényét elutasították, az ítéletet végrehajtják. Itélet-végrehajtó, teljesítse a kötelességét! Soós siralomházi cellája nincs távolabb, mint három méter, mindent hall. A törvény szerint, ha több halálraítéltet végeznek ki egyszerre, a sort mindig az elsőrendű, a legbűnösebb zárja... Miközben Soós rettegve várja a feléje közeledő hóhérsegédeket, György József, már az akasztófa alatti lépcső felső fokán áll. Amikor az ítélet-végrehajtó a nyakára teszi a hurkot, György lehunyja a szemét... Miközben a paravánt György bitófája elé húzzák, már ott áll a bíró előtt a négyszeres rablógyilkos: Soós Lajos. Hat óra öt perc: Soós, kötéllel a nyakán búcsúzik: - Viszontlátásra, uraim... Úgy tűnik, mintha még akarna valamit mondani, de megszorul a hurok... Az utóbbi évtizedek két legelvetemültebb gonosztevőjét azóta elnyelte a föld. Mortis causa - a halál okából..." Dr. Schmidt Attila - a Néma gyilkosok, a Háromszor halálra ítélve, az Ott túl a rácson és a készülő A kivégzés elmarad című könyvek szerzője - e könyvében is megtörtént bűneseteket dolgoz fel.

Covers_215972
elérhető
3

Ismeretlen szerző - A ​világ legnagyobb szökései
A ​világirodalom számtalan jeles alkotásában olvashatunk különböző szökésekről, izgulhatunk és borzonghatunk a hősök kálváriáján. A szökés mindig remek téma, nemcsak az írók, de a zsurnaliszták is gyakorta ezzel fogják meg az olvasót. Gondoljunk csak bele: a whiskys rabló néven elhíresült Ambrus Attiláról sohasem hallhattunk annyit, mint éppen akkor, amikor senki semmit nem tudott róla, mivelhogy szökésben volt. De miért is ez a nagy érdeklődés? Mi az a halvány, megfoghatatlan misztikum, ami körüllengi a témát? Miért érzünk jóleső izgalmat, ha meghalljuk ezt a szót: szökés? Hol az a gyerek, akinek legalább egyszer ne fordult volna meg a fejében, hogy megszökjön valami elől?... Hiába, a kaland utáni vágyakozásunk kiapadhatatlan! George Blake, D. B. Cooper és Buster Edwards, az angliai vonatrabló kalandjairól regényeket írtak, filmet forgattak - modern korunk romantikus hőseiként tiszteli őket sok millió ember. Rudolf főherceg és Benyovszky gróf már bevonult a történelembe, Lucan lordról szóló rémmesékkel ijesztgetik még napjainkban is az angol gyerekeket, Otto Skorzeny a mai kommandósok példaképe, míg Rudolf Hess szökése vagy az ODESSA-hadművelet a titkok és kincsek után szimatolók fantáziáját mozgatja meg.

Covers_226255
Mediáció Ismeretlen szerző
elérhető
10

Ismeretlen szerző - Mediáció
A ​mediációnak vagy más néven közvetítésnek már nálunk is évtizedes múltja van. Ha a felek vitája zsákutcába kerül, a bírósághoz fordulás előtt és gyakran ahelyett kiutat jelenthet egy semleges, harmadik személy bevonása. A közvetítő nem ítélkezik a vitás ügyben, hanem abban segíti a feleket, hogy egy minden érdekelt számára kedvező megoldást találjanak, amit írásos megállapodásukban rögzítenek. A két nagysikerű kiadást megért „Mediáció – a közvetítői tevékenység” című kiadvány folytatásának tekinthető, ugyanakkor teljesesen önálló új könyv célja, hogy az egyes területek legjobb gyakorlati és elméleti ismerőinek tolmácsolásában a lehető legteljesebb áttekintést nyújtsa a mediáció – avagy közvetítői tevékenység – intézményéről. A mű először a mediáció alapkérdéseivel ismerteti meg az olvasót: bemutatja a konfliktuskezelés elméletét és gyakorlatát, a különböző tárgyalási módszereket, kitér az egyes közvetítési területek megközelítésbeli sajátosságaira, valamint a mediátorképzés hazai rendszerére. A kötet ezt követően a mediáció törvényi és rendeleti szabályozása mellett részletesen elemzi az egyes közvetítési formák speciális szabályait, továbbá külföldi és hazai gyakorlatát. Így bemutatásra kerül a családi mediáció, az egészségügyi közvetítés, a gazdasági mediáció, a büntetőeljárás során alkalmazható közvetítés, a fogyasztói jogviták alternatív rendezése, valamint a munkaügyi és az oktatási mediáció. Az egyes részterületek bemutatására a legújabb szabályozás alapulvételével, valamint szemléltető ábrák és statisztikai elemzések alkalmazásával kerül sor.

Fellegi Borbála - Út ​a megbékéléshez
-Hogyan ​használhatjuk konfliktusainkat közösségi kötelékeink erősítésére? -Remélhetünk-e igazságot, ha a sérelem okozására adott válasz célja a sérelmek helyreállítása? -Mi zajlik le áldozatok és elkövetők lelkében, amikor a megtorlás helyett a jóvátétel lehetőségét helyezik gondolataik középpontjába? -Hogyan képesek szemben álló felek egymással leülni, és közösen részt vállalni egy békésebb jövő kialakításában? -Milyen hatással lehet mindez az emberek és közösségek egymás közti viszonyaira és a társadalmi integrációra? E könyv ilyen és hasonló kérdések mentén tekinti át a helyreállító (resztoratív) igazságszolgáltatás elméleti hátterét, gyakorlati alkalmazásait, nemzetközi elterjedtségét, a magyarországi intézményesülés folyamatát és a jelenlegi büntetőügyi közvetítői (mediációs) rendszer jellegzetességeit. Mindemellett a kötet képet fest egy jogalkalmazókat érintő interjúkutatáson keresztül a hazai bírák és ügyészek mediációval kapcsolatos gondolatairól is.

Lukács Tibor - A ​bűn és a büntetés
Könyvében ​tudományos megalapozottsággal, de népszerűen mondja el azt, amit az emberi rosszról, a bűnről és a büntetőjogi büntetésről tudunk és vallunk. A közvélemény mindig állást foglal egy-egy izgalmas vagy megrázó ügy bírói lezárásáról, arról azonban kevesebbet gondolkodik el, hogy az ember milyennek születik: jónak-e vagy rossznak, milyen okokkal magyarázható a bűnözés, milyen alapvető elveken nyugszik büntetőjogi szemléletünk, és mire törekszünk a büntetőjogi büntetéssel? Minderről történeti háttérrel ír a szerző, azt is megmutatva, hogy nálunk és máshol milyen nézetek csaptak és csapnak össze a büntetőjogi felelősség, a bűncselekmény és a büntetőjogi büntetés megállapításában.

Kollekciók